Czy to już klęska gospodarcza?

Gospodarka na złej liberalnej drodze. Przyczyny gospodarczej klęski. prof. Włodzimierz Bojarski Rozmiar dokonanych zniszczeń i głębokość zapaści gospodarczej skłaniają do wyraźnego mówienia o klęsce gospodarczej poniesionej przez Polskę w okresie neoliberalnej transformacji. Ogólna ocena tej klęski wymaga szerszego spojrzenia historycznego. W wyniku I wojny światowej, a następnie wojny Czytaj dalej

Unijna pomoc dla Polski cz II

Unijna pomoc dla Polski cz. II Dr. Ryszard Ślązak Środki złotowe z dotacji rządowej. Ten własny wymóg techniczno-ewidencyjny ma charakter pomocniczy, przyporządkowywał środki do projektu, ułatwiał rozliczanie i ewidencję, identyfikował wydatki z projektu, ułatwiał sprawozdawczość wewnętrzno-krajową, jak i dla potrzeb unijnych, a także ułatwiał sprawność kontrolowania i nadzorowania. Pozwala na Czytaj dalej

Unijna pomoc dla Polski

UNIJNA SUBWENCYJNA POMOC DLA POLSKI W OKRESIE PRZEDAKCESYJNYM dr Ryszard Ślązak Fundusz Phare został utworzony mocą Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla Polski i Węgier, w celu wspierania w tych krajach, a następnie także w innych państwach kandydujących, przemian społeczno-gospodarczych w okresie przed- i Czytaj dalej

Bałtyk przedłużeniem Wisły i Odry

„Błękitna Polska”: Bałtyk musi być przedłużeniem Wisły i Odry! Krzysztof Zagozda              Kilka miesięcy temu opinię publiczną zbulwersowała konstatacja Komisji Europejskiej, że Polska nie leży nad morzem. Mało kto jednak dostrzega, że rzeczywista istota dramatu nie tkwi w brukselskim tworzeniu „nowej geografii”, ale w naszej własnej – cywilizacyjnej i mentalnej – ucieczce znad Bałtyku. Czytaj dalej

Zagłada polskiej gospodarki morskiej

                             Adm. Marek Toczek Gdyński port morski, duma polskich marynarzy i portowców, rozpoczął pośpieszne wyprzedawanie jednych z ostatnich już swych aktywów – spółek zabezpieczających obsługę statków w porcie. Wszystko wskazuje na to, że nabywcami tych „perełek’: spółki holowniczej „Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych” i Morskiego Terminalu Masowego, będą firmy Czytaj dalej

Czy Polacy są narodem morskim?

   Adm. Marek Toczek Od zarania dziejów państwo polskie, choć zorganizowane przez osiadły w głębi lądu słowiański szczep Polan, przejawiało w swym dążeniu parcie ku ujściom biegnących z południa na północ dwóch rzek, Wisły i Odry. Rzeki te były wówczas jedynymi drogami, umożliwiającymi przemieszczanie się i kontakty z nielicznymi skupiskami ludności zamieszkującej brzegi Bałtyku. Układ Czytaj dalej

Waluty lokalne, a poziom bezpieczeństwa gospodarczego regionu w okresie COVID-19

Abstrakt: Waluty lokalne to narzędzia typowe dla ekonomii społecznej, oddziaływujące na sferę realną gospodarki i służące jako instrument ograniczania niestabilności, w tym wahań gospodarczych, szczególnie w okresach kryzysu, trudnej sytuacji gospodarczej etc. Stanowią alternatywę dla walut krajowych, ale przyczyniają się także do wspomagania miejscowych podmiotów gospodarczych. Przykładem waluty Czytaj dalej