Czy III wojna światowa jest blisko? (z USA Curriculum Vitae)

Polecamy bardzo kompetentną analizę geostrategiczną, w aktualnej, napiętej, grożącej III wojną światową sytuacji, obrazującą jej realność w obecnym globalnym układ sił.  Do wojny jądrowej dążą siły globalistyczne umiejscowione w USA i Wielkiej Brytanii, chcąc uchronić się przed swoim upadkiem, za wywołanie obecnie trwającej III wojny światowej, biologiczno-elektromagnetycznej.

Jedynym krajem na Kontynencie Europejskim, który tak naprawdę dąży do wojny pełnowymiarowej: najpierw z Białorusią, a następnie  pod pretekstem obrony upadającej Ukrainy, z Rosją, jest Polska, a przede wszystkim rządzący i większość opozycji, pod przewodnictwem polskojęzycznych trockistów.

Czyżby także chcieli się uratować, przed potężnym upadkiem i rozliczeniem, zarówno za fałszywa plandemię i ludobójcze szczepienia, jak i całą 33 letnią kolonialną transformacje ustrojową ? 

Czy tak samo, jak ich przodkowie z żydomasońskiej Sanacji w II RP, chcą po raz kolejny złożyć Polaków na “stosie ofiarnym” wojny ?

Dla pełnego obrazu sytuacji obecnej, jako ciągłości historycznej, polecamy artykuł drugi “CV USA” i pięć artykułów na linkach na końcu tekstów, w tym 2 z perspektywy Polski.

Redakcja KIP

ujawniania operacji Autor: David Lifschultz, współautor

Dodano 24 grudnia 2021

CZY III WOJNA ŚWIATOWA JEST BLISKO?

Komplementy organizacji Lifschultz założonej w 1899 roku

Poniżej cytujemy interesujące komentarze prezydenta Rosji Władimira Putina na temat obecnej rozbudowy NATO na Ukrainie przy użyciu zastępczych sił ukraińskich. W latach 1990-1991 USA i Rosja zgodziły się być przyjaciółmi, a USA zapewniły Rosję, że jeśli Rosja opuści Europę Wschodnią, NATO nie rozszerzy się na wschód. W rzeczywistości istniała aura przyjaźni stworzona przez USA, która była całkowicie fałszywa.

Na spotkaniach w Głębokim Państwie USA, w których uczestniczyłem w latach 1990-1991, numer jeden powiedział, że pokonaliśmy Rosję, a teraz leżą przed nami i są zbyt głupi, aby zdać sobie sprawę, że naszym zamiarem jest rozmontowanie ich na 50 oddzielnych państw, aby nigdy więcej nie mogły być zagrożeniem dla Zachodu.

Byłem jednym z głównych planistów tego zwycięstwa i nie o to się targowaliśmy. Chcieliśmy przywrócić Rosję do wspólnoty narodów chrześcijańskich jako Syna Marnotrawnego, który popełnił błąd, przyjmując komunizm lub jak mówi Putin jako partner. Kościoły rozmnożyły się w całej Rosji w latach 1990. w duchowym przebudzeniu, dopóki skorumpowane zachodnie wartości masowej degeneracji nie zaatakowały Rosji, symbolizowanej przez afrykańską muzykę rockową jako mechanizm kontroli Rotszylda, jak Balaam doradzał Balakowi królowi Moabu w biblijnej historii zapisanej przez Mojżesza, a Rosyjski Bank Centralny sprawował inną formę mechanizmu kontroli pod rządami Lorda Jacoba Rothschilda kontrolowanego przez Siergieja Szewcowa, który był ich agentem i przekazał bilion splądrowanych dolaró Rothschildom w Londynie za pośrednictwem Rosyjskiego Banku Centralnego, podczas gdy kradnący oligarchowie ukradli resztę.

Jeffrey Sachs został sprowadzony na leczenie szokowe, hiperinflację i depresję w 1990 roku, które rozdarły kraj na strzępy. Moskiewskie ulice stały się jak Chicago Ala Capone,a, gdy oligarchowie Rothschildów strzelali do siebie nawzajem w walce o łup. Rothschild kontroluje USA również przy okazji w nieco bardziej wyrafinowany sposób. W 1989 roku Europa Wschodnia i Rosja miały czternaście milionów poniżej granicy ubóstwa, a w 1996 roku 168 milionów, podczas gdy starzy emeryci, którym czeki były hiperpompowane, błagali na ulicach o chleb. Kiedy mój przyjaciel Putin rozprawi się z tymi zdrajcami?

W tych samych latach 1990-tych niemiecka BND, następca Organizacji Gehlena generała Reinharda Gehlena, następca organizacji wywiadowczej Adolfa Hitlera “Foreign Armies East”, nie zapomina, co Tito im zrobił. Kiedy Jugosławia jako sojusznik Rosji w II wojnie światowej związała 22 niemieckie dywizje, które mogły zrobić różnicę w 1941 roku pod Moskwą, i chcieli zemsty, a także rozbicia Jugosławii, co było poważnym strategicznym problemem dla podbrzusza NATO. W ten sposób wykorzystali niemiecką taktykę Sudetów, aby wzniecić konflikty etniczne, aby rozbić tę Jugosławię na kawałki. Nie mieliśmy już zasad narodowosocjalistycznych w działaniu, ale Niemcy działały w ten sam sposób zgodnie z ideologią USA. Im więcej rzeczy się zmienia, tym bardziej pozostają takie same, jak mówią Francuzi.

Uczestniczyłem w spotkaniu głębokiego państwa przed bombardowaniem Belgradu, które BND zorganizowało, wykorzystując Albańczyków jako fałszywe miejsce masakry, aby usprawiedliwić bombardowanie Serbii na śmierć, ale reporter Manchester Guardian chodził po miejscu, nie znajdując krwi ani nabojów na ziemi z wystrzelonych martwych ciał, co oczywiście wskazuje, że nikt nie został tam zmasakrowany. Spotkanie dotyczyło tego, jak sobie z tym poradzić. Numer jeden, stara ręka OSS-CIA, która jest teraz bajecznie bogata w operacje heroinowe CIA, powiedziała, że i tak zbombardujemy Belgrad, nakazując naszej kontrolowanej światowej prasie, że zarzuty będą badane przez sześć miesięcy (a następnie zapomniane).

Kogo w ogóle obchodzi komik Manchester Guardian. Powiedziałem, że Rosja może być wrakiem, ale będą obserwować to, co okazało się być 78 dniami bombardowań w porównaniu z zaledwie kilkoma dniami zemsty Hitlera (Unternehmen Strafgericht) w 1941 roku i w końcu się obudzą. Numer jeden powiedział, że w większości masz rację, ale tym razem tak nie uważamy, a jeśli masz rację, poradzimy sobie z tym.

Numer jeden zmarł jakiś czas po wojnie w Iraku, gdzie udało mi się przekonać go do opóźnienia ataku, aby zawrzeć umowę z Saddamem Husajnem. Saddam i generałowie zgodzili się odejść z zachętami i ochroną, ale potem Saddam niestety odstąpił od podpisania własnego aktu zgonu. Generałowie opuścili Bagdad na zawołanie.

Tu właśnie wkracza Putin. Teraz, gdy jego wojsko zostało zbudowane w ramach 12-letniego programu, a jego obrona przeciwrakietowa wyprzedza o dwadzieścia lat naszą, postanowił zatrzymać USA na swoich torach. Tutaj cytujemy Putina:

“Żądasz od nas gwarancji? To Ty powinieneś dać nam gwarancje. Natychmiast. Teraz. I nie rozmawiać o tym przez dziesięciolecia”. “Chcą, żebyśmy byli stroną konfliktu, a tak nie jest”. “Oszukali nas. Po prostu nas oszukał. Pięć fal rozszerzenia NATO”.

“Nasze działania będą zależały od sytuacji w sferze bezpieczeństwa. Daliśmy jasno do zrozumienia, że dalsza ekspansja NATO na Wschodzie jest nie do przyjęcia. Nie jesteśmy tymi, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych z pociskami. To oni ustawiają pociski tuż za naszym progiem” – powiedział. “A co, jeśli ustawimy rakiety na granicy USA i Kanady? Albo Meksyk?”

“A Teksas? Czy zapomnieli o tym, czy coś takiego? No dobrze, wszyscy zapomnieli i nie pamiętają tego, jak teraz pamiętają o Krymie. Nie pamiętamy też, kto stworzył Ukrainę – Lenin Włodzimierz Iljicz, kiedy stworzył Związek Radziecki.”

Poniżej przedstawiamy część historii, do której Odnosi się Putin w odniesieniu do Meksyku.

Zachód nie nauczył się niczego z pierwszej i drugiej wojny światowej. Podczas pierwszej wojny światowej rozczłonkowanie części Niemiec, w których ludność niemiecka została oddzielona od Niemiec, spowodowało II wojnę światową. Kiedy Zachód połączył się ze swoimi zachodnimi agentami w Rosji, aby rozczłonkować Rosję w 1991 roku, zabrali kraje bałtyckie, Ukrainę i znaczną część Azji Środkowej. Był to ten sam błąd, co podczas pierwszej wojny światowej, gdy 22 miliony Rosjan utknęło na potencjalnie wrogim terytorium, gdzie mogli być prześladowani.

Pierwszą rzeczą po zamachu w Kijowie było ogłoszenie, że Rosjanie będą prześladowani, a ich języka nie będzie można uczyć w szkołach na wschodniej Ukrainie, która zawsze była częścią Rosji. Dzieje się tak w krajach bałtyckich. Po zakończeniu II wojny światowej alianci rozwiązali problem podziału niemieckiej populacji Niemiec, po prostu zabierając im ziemię i zmuszając 14 milionów Niemców do opuszczenia swoich historycznych ojczyzn i ucieczki do Niemiec. Adenauer powiedział, że ta czystka etniczna zabiła sześć milionów Niemców. W przypadku rozczłonkowania w 1991 roku 22 miliony Rosjan zostało rozdzielonych na Ukrainie, w krajach bałtyckich i Azji Środkowej i to będzie przyczyną kolejnej wojny europejskiej, która nie jest daleko.

Zachód myśli, że może po prostu odebrać Ukrainę Rosji po 400 latach, czyli dłużej niż zajęcie przez USA terytorium Meksyku w latach 1846-1848 w wojnie meksykańsko-amerykańskiej, którą USA miały tylko 170 lat. Słyszymy już okrzyki rekonkwisty na meczach piłki nożnej w Kalifornii, gdy meksykańska drużyna przychodzi na boisko, podczas gdy amerykańska drużyna jest obrzucana puszkami. Większość Kalifornii wkrótce będzie Latynoska (Meksykanie), ponownie po raz pierwszy od połowy 19 wieku.

Traktat z Guadalupe Hidalgo z 1848 roku zakończył wojnę i wymusił meksykańską cesję północnych terytoriów Alta California i Santa Fe de Nuevo México na rzecz Stanów Zjednoczonych. Meksyk uznał utratę tego, co stało się stanem Teksas i zaakceptował Rio Grande jako północną granicę z USA. Straty wyniosły jedną trzecią pierwotnego terytorium od uzyskania niepodległości w 1821 roku.

Przed secesją Teksasu Meksyk obejmował prawie 1 700 000 mil kwadratowych (4 400 000 km2), ale do 1849 roku było to prawie 800 000 mil kwadratowych (2 100 000 km2). Kolejne 30 000 mil kwadratowych (78 000 km2) zostało sprzedanych Stanom Zjednoczonym w ramach zakupu Gadsden w 1853 r., Więc całkowita redukcja terytorium Meksyku wyniosła ponad 55%, czyli 900 000 mil kwadratowych (2 300 000 km2).

Chociaż anektowane terytorium było wielkości Europy Zachodniej, było słabo zaludnione. Ziemia zawierała około 14 000 nie-rdzennych mieszkańców w Alta California i około 60 000Nuevo México, a także duże narody indiańskie, takie jak PapagoPimaPuebloanNavajoApache i wiele innych. Chociaż niektórzy rdzenni mieszkańcy przenieśli się dalej na południe w Meksyku, zdecydowana większość pozostała na terytorium USA.

Zajęcie tej ziemi przez USA według generała Granta było wielką zbrodnią, która spowodowała wojnę secesyjną:

Prezydent Ulysses S. Grant, który jako młody żołnierz służył w Meksyku pod dowództwem generała Taylora, wspominał w swoich pamiętnikach, opublikowanych w 1885 roku, że:

“Ogólnie rzecz biorąc, oficerowie armii byli obojętni, czy aneksja została skonsumowana, czy nie; ale nie wszystkie. Osobiście byłem zaciekle przeciwny temu środkowi i do dziś uważam wojnę, która wynikła, za jedną z najbardziej niesprawiedliwych, jakie kiedykolwiek prowadził silniejszy przeciwko słabszemu narodowi. Był to przykład republiki idącej za złym przykładem monarchii europejskich, która nie brała pod uwagę sprawiedliwości w ich pragnieniu zdobycia dodatkowego terytorium.”

Grant wyraził również pogląd, że wojna z Meksykiem przyniosła Stanom Zjednoczonym karę w postaci amerykańskiej wojny secesyjnej:

“Rebelia południa była w dużej mierze wynikiem wojny meksykańskiej. Narody, podobnie jak jednostki, są karane za swoje występki. Dostaliśmy karę w najbardziej krwawej i kosztownej wojnie czasów współczesnych”.

Czy Stany Zjednoczone mają teraz ponieść karę, jak mówi Grant, że wojna domowa jest karą za złe traktowanie Meksyku?

Jeden z najwybitniejszych meksykańskich oligarchów przysłał mi to podsumowanie amerykańskich interwencji, które jest dość zdumiewające w załączniku. Nasze ręce w USA nie są liliowo-białe.

Oto bardziej szczegółowa analiza kwestii rosyjskiej z przemówienia, które wygłosiłem na konferencji pokojowej Dumy w 2019 roku.

Pobierz “USA CURRICULUM VITAE” [jest poniżej i w nastepnym artykule na stronie – red. kip]

CZY ROSJA MOŻE MIEĆ TERAZ POKÓJ?

KONFERENCJA POKOJOWA ROSYJSKIEJ DUMY W DUMIE 2 lipca 2019 r.

Pozycja Prus w Niemczech nie będzie determinowana przez ich liberalizm, ale przez ich siłę… Prusy muszą skoncentrować swoją siłę i utrzymać ją na sprzyjający moment, który już kilkakrotnie przychodził i odchodził. Od czasu traktatów wiedeńskich nasze granice zostały źle zaprojektowane dla zdrowego ciała politycznego. Nie poprzez przemówienia i decyzje większości będą rozstrzygane wielkie pytania dnia – to był wielki błąd 1848 i 1849 roku – ale przez żelazo i krew.

Czy możemy mieć pokój, gdy Rosjanie są uderzani moździerzami w Donbasie?

Czy możemy mieć pokój, gdy Rosjanie są źle traktowani na byłych terytoriach rosyjskich, gdzie mieszka dwadzieścia pięć milionów Rosjan?

Odpowiedź brzmi: nie.

Stanowisko nie różni się tak bardzo od tego, kiedy Niemcy po pierwszej wojnie światowej miały miliony Niemców odciętych od Niemiec w Wersalu jako Gdańsk, który był w 99% niemiecki i uprawniony do mandatu ONZ, który został mu odmówiony. To był katalizator II wojny światowej, kiedy na początku tej wojny Niemcy i Rosja były sojusznikami. Jednak Niemcy przegrały wojnę, a Rosja nie.

W Rosji doszło do zdrady, która zniszczyła ich naród w 1991 roku, podobnie jak podczas rewolucji bolszewickiej. Rosja nie przegrała pierwszej wojny światowej, ale rewolucje zniszczyły Rosję, która mogła zawrzeć pokój na swoim froncie. Po II wojnie światowej problemu tego uniknięto, zmuszając wszystkich Niemców, którzy pozostali poza Niemcami, do powrotu do Niemiec, podczas których wielu zginęło. Jest to nawet dyskutowane na Zachodzie w najwyższych kręgach w odniesieniu do 25 milionów Rosjan złapanych poza Rosją przez Jelcyna przez nielegalne oderwanie od Rosji państw bałtyckich, Ukrainy i Azji Środkowej. Zachodnie kręgi chcą ich wydalenia do Rosji, tak jak my wypędziliśmy Niemców.

Ukraina była częścią Rosji przez prawie 400 lat. Sama idea jego niepodległości została wymyślona w Austrii podczas pierwszej wojny światowej w celu podważenia armii rosyjskiej i z pewnością podważyła armię rosyjską podczas tej wojny. Obecna niepodległość Ukrainy została ustanowiona tak, aby lokalni trockistowscy oligarchowie mogli splądrować kraj, gdy rosyjski rząd miał zamiar ruszyć przeciwko oligarchom. Taka jest zasadniczo historia większości obszarów oderwanych od Rosji przez Jelcyna pod zachodnimi rozkazami.

Zamach stanu w Kijowie został zorganizowany przez Brzezińskiego, aby wciągnąć Rosję w nową wojnę partyzancką, jak w Afganistanie, i towarzyszył mu rozkaz dla państw zatoki perskiej, aby załamały cenę ropy. Brzeziński był zaniepokojony masowym nagromadzeniem rosyjskich sił zbrojnych od 2000 roku w rakietach, a także modernizacją ich sił lądowych i chciał uderzyć, zanim będzie za późno. Rosja ruszyła do ochrony Rosjan na Krymie oraz w Donbasie i Ługańsku, co doprowadziło do kolejnych sankcji. Wszystko to było konfiguracją.

Rosja odmówiła wysłania swoich armii na Ukrainę, nawet na tę część, która była silnie prorosyjska, jak wschodnia Ukraina na wschód od Dniepru (która historycznie była częścią Matki Rosji), aby nie ugrzęznąć w kolejnej wojnie partyzanckiej, pozostawiając resztę Ukrainy do grabieży przez oligarchów wspieranych przez Zachód i obserwować jej wewnętrzny krach finansowy.

Zachód nie sfinansowałby odpowiednio ukraińskiej gospodarki, aby nie pozwolić jej upaść. Większość zastrzyków MFW została skradziona przez oligarchów, gdy wytransferowali swoje łupy z kraju za pomocą pieniędzy MFW, dając im zachodnią walutę. Ci oligarchiczni szabrownicy byli wspierani przez Rotszyldów, jaki i ci w Rosji i widzimy ten dowód w posiadaniu przez Lorda Jacoba Rothschilda wszystkich bezwartościowych już akcji Jukosu Chodorkowskiego. Są trockistami, tak jak ci w Rosji teraz.

Trockiści rewolucji bolszewickiej wspierani przez barona Eduarda de Rothschilda byli również trockistami lub wilkami w różnych owczych ubraniach i kradli bogactwo Rosji, dopóki Stalin nie zatrzymał ich na ich drodze.

W latach 1991-1999 równowartość obecnego bogactwa całego gospodarstwa domowego Rosji została skradziona i przeniesiona za granicę, głównie do Londynu pod rządami Lorda Jacoba Rothschilda i dzisiejszych trockistów. Trockista jedynie zmienia swoje ubranie z marksizmu na kapitalizm, ale nigdy swoją wewnętrzną naturę. Teraz rujnują Rosję sankcjami, gdy Putin powstrzymał grabież. Dlaczego jest to tolerowane?

Biblia Króla Jakuba: Mateusza 7:15

“Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnętrznie są to drapieżne wilki.”

Kijów był próbą powtórki Afganistanu, chociaż na Ukrainie Rosja nie grała tam swojej afgańskiej roli, ale obserwowała upadek Ukrainy na własną rękę.

Brzeziński udaremnił na Ukrainie, a następnie stworzył kryzys rurociągowy w Syrii, zapowiadając nowy gazociąg przez Syrię z Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Turcji do UE w celu zniszczenia rosyjskiego eksportu gazu ziemnego do UE i to było podstawą do otwarcia Iranu przez Zachód. Kiedy Iran nie wysłał gazu ziemnego do UE, sankcje zostały ponownie nałożone.

Aby zakończyć tę wojnę domową w Syrii, Brzeziński sprowadził stworzone przez USA sunnickie ISIS, aby rozpocząć wojnę domową. ISIS zostało pierwotnie założone przez USA, aby zrównoważyć szyitów w Iraku sprzymierzonych z Iranem i osłabić szyickiego sojusznika al Malikiego, a siły te zostały uwolnione na Syrię w wojnie domowej. Powstanie szyitów było promowane przez kolosalną pomyłkę USA niszczących sunnicki Irak.

Rosja wkroczyła, aby chronić Syrię z pomocą Iranu, Hezbollahu i szyitów, przyczyniając się do odzyskiwania zajetych terytorów.  Rosja w dużej mierze dostarczała siły powietrznej i wraz z tymi sojusznikami wygrała. Sukces Rosji, w tym samym czasie zablokował rurociąg, który miał być użyty do zniszczenia Rosji.

Powodem, dla którego wszyscy syjonistyczni kongresmeni i senatorowie głosują za sankcjami wobec Rosji, jest to, że Izrael był rozwścieczony tym, że Rosja podtrzymywała Syrię. Wolą Miedwiediewa, aby zastąpił Putina. Netanjahu nie jest przyjacielem Putina.

To spowodowało, że Rosja została zniszczona w 2014 roku przez sankcje; koszty pomocy Rosjanom w Donbasie i Ługańsku; wojną w Syrii i załamaniem cen ropy. Ponieważ wszystko to było spowodowane militarną odbudową Rosji bez wiedzy Brzezińskiego do około 2012-2013 roku. Oczekiwano, że Rosja w tej grze w szachy przesunie swoją królową, aby się chronić, doradzając Zachodowi, że jeśli sankcje zostaną zniesione, Rosja nie zbankrutuje z 700 miliardami dolarów długu zagranicznego.

Mimowolna niewypłacalność z 1998 r. prawie doprowadziła do upadku całego zachodniego systemu finansowego, kiedy zaledwie dwieście do trzystu miliardów dolarów popadło w niewypłacalność, powodując implozję długoterminowego zarządzania kapitałem ich 1,8 biliona dolarów w instrumentach pochodnych i niemal implozję zachodniego systemu finansowego.

Przewidywano, że Zachód się wycofa, ale Rosjanie nie przenieśli swojej królowej, ale zaakceptowali karę ściskającą swoją populację w tym procesie i tworzącą masowy drenaż mózgów utalentowanych Rosjan na zachód w oparciu o ich wysoce zaawansowany system edukacyjny. CIA nie mogła uwierzyć, że Rosja jest taka. W konsekwencji reputacja Stalina wynosi obecnie 70% poparcia, a Putina 25%. Erdogan idzie tą samą drogą. Zamach stanu CIA nie zabił go tak, że dostaną go sankcjami, podczas gdy on bezradnie stoi bezczynnie jako Putin.

Zachód nie wziął na siebie porażki w Syrii i nie obwiniał Iranu. Iran pod rządami szacha był kotwicą całej polityki CIA na Bliskim Wschodzie. Szach kontrolował ogromny dławik naftowy w Cieśninie Ormuz, a teraz Iran stawał się poważnym cierniem w boku zachodu, a mianowicie USA.

Iran nie tylko kontroluje Cieśninę Ormuz, ale USA stworzyły niezrównoważony Bliski Wschód, niszcząc Irak, który równoważył Iran. Fakt, że Iran ustanowił teraz szyicki półksiężyc od Iranu przez Irak po Liban, był nie do utrzymania dla Stanów Zjednoczonych (zwróćmy uwagę na atak rakietowy 8-5 niszczący 70% portu Libanu w ramach wysiłków zmierzających do zniszczenia szyickiego półksiężyca).

A najgorszą częścią tego, było wzmocnienie przez Iran kontroli nad Cieśniną Ormuz, za pomocą chińskich i rosyjskich zaawansowanych pocisków przeciwokrętowych wzdłuż wybrzeży Iranu. Pociski te mają zasięg ponad 2000 kilometrów, gdzie myśliwce na lotniskowcach mają zasięg 1 100 kilometrów, a niszczyciele z Tomahawks zasięg 1 600 kilometrów, co czyni je bezużytecznymi do ataku na Iran, ponieważ okrety te zostałyby zniszczone, gdyby znalazły się w zasięgu pocisków przeciwokrętowych.

Jeśli chodzi o siły powietrzne USA w różnych bazach, irańskie pociski natychmiast zamknęłyby te bazy samolotami latającymi, gdzie indziej, zanim zostaną zniszczone na ziemi, co kosztowałoby USA miliardy dolarów. Pociski obronne, takie jak Patriot, THAAD i Aegis są stosunkowo bezwartościowe.

Tak więc USA nie mogą projektować żadnej siły, aby otworzyć Cieśninę Ormuz. Nawet inwazja jest niemożliwa, ponieważ Iran ma broń nuklearną z Korei Północnej, w tym bomby wodorowe, więc koncentracja sił nie może być zaprojektowana tak, jak w przypadku wojny w Iraku. Żaden naród jak Korea Północna nie może przetrwać, jeśli nie ma broni nuklearnej, ponieważ daje to USA możliwość zniszczenia ich jak w Hiroszimie lub zniszczenia ich jako Iraku i Libii za pomocą konwencjonalnych środków, aby ich okręty podwodne nie uderzyły w USA pociskami nuklearnymi. Korea Północna opracowała ICBM.

Wierzymy, że broń nuklearna nie zostanie użyta w trzeciej wojnie światowej, tak jak trujący gaz nie był w drugiej wojnie światowej, jak wszystkie kluczowe siły je mają.

Widzimy tę wojnę pochodzącą z ekstremalnej niestabilności w USA, a także z reszty Zachodu, która stała się tak skorumpowana jak Niemcy Weimarskie z sodomią i masową aborcją rozprzestrzeniającą się na całym świecie do 1,5 miliarda dusz, a także bezrobociem stworzonym jak w Niemczech Weimarskich, przez destabilizujący wpływ reakcji na koronawirusa na gospodarkę, równoważny z reparacjami nałożonymi na Niemcy, które ostatecznie doprowadziły do 50% bezrobocie z 1933 r., gdyby policzyć wszystkich prawdziwych bezrobotnych.

Niezależnie od tego, czym jest koronawirus, jako być może wariant grypy, całkowita śmiertelność w USA w 2020 r. nie jest większa miesięcznie niż w poprzednich latach. Z pewnością nie jest to pandemia i prawie z przypisywanych jej zgonów i tak umarłoby z powodu chorób współistniejących. Bezrobocie w USA oparte na zamknięciach osiągnęło około 35%, jeśli prawdziwe liczby zostały policzone jako obejmujące sfrustrowanych pracowników wyeliminowanych z sumy bezrobocia po roku.

Ponadto, przez Iran, który obecnie sprzymierzył się z Rosją, daje to Rosji potencjalną kontrolę nad światem poprzez ich pełnomocnika Iran. Nakreślmy rękę kart, które Rosjanie trzymają teraz ze swoim zwycięstwem w Syrii ze swoim irańskim sojusznikiem.

Rosja produkuje 11 milionów baryłek ropy dziennie. Jeśli USA i Iran pójdą na wojnę, można by oczekiwać, że Rosja przeniesie wojska do swoich byłych prowincji Azji Środkowej, aby je chronić, które obecnie produkują 14 milionów baryłek ropy dziennie lub łącznie 25 milionów baryłek dziennie produkcji ropy będzie pod rosyjską ochroną lub kontrolą. Rosja może ruszyć nawet teraz, aby chronić te byłe prowincje Azji Środkowej.

Iran kontroluje kolejne 22 miliony baryłek ropy dziennie, które może zamknąć w każdej chwili, mówiąc tylko, że żadne tankowce nie mogą przejść przez Cieśninę Ormuz. Chiny produkują prawie pięć milionów baryłek dziennie. Tak więc Rosja, Chiny i Iran kontrolują połowę światowych dostaw ropy naftowej i to jest zwycięska ręka, którą kontrolują te trzy narody.

Innymi słowy, na świecie produkuje się sto milionów baryłek ropy dziennie, a ponad połowa jest kontrolowana przez Iran, Rosję i Chiny. To daje tym trzem krajom kontrolę nad światem. Tak więc te trzy narody muszą trzymać się razem. Albo trzymają się razem, albo zostają powieszeni osobno.

Oznacza to, że Iran musi być czerwoną linią dla Chin i Rosji. Nie mogą pozwolić USA na atak na ich irańskiego sojusznika! To właśnie interesuje USA, a nie irańskie rakiety czy broń nuklearną. To walka o kontrolę nad światem. Tak więc sankcje wobec Iranu tak naprawdę nie dotyczą rakiet nuklearnych, ale kontroli nad światem przez Cieśninę Ormuz.

Celem USA jest najpierw zniszczenie Iranu, a następnie zniszczenie Rosji poprzez odcięcie jej od SWIFT-CHIPS niszcząc ich gospodarkę, a następnie całkowicie odizolowane Chiny nie mogą przenieść importu surowców do Rosji pod kontrolą USA, ale zostaną zaszufladkowane przez jedenaście amerykańskich grup zadaniowych lotniskowców, które mogą odciąć Chiny od ich zasobów naturalnych, skutecznie czyniąc Chiny wasalem USA, co było koncepcją Kontrola świata nad Britannią, kiedy rządzili falami.

Jeśli założymy, że dla Rosji i Chin  Iran jest czerwoną linią, ten trójstronny sojusz poprzez kontrolę nad światem może zmusić UE do zniesienia sankcji i przyzwolenia na zwrot do Rosji Ukrainy, państw bałtyckich i Azji Środkowej, jeśli tak zdecydują lub odetną ropę. Ponadto mogą podnieść cenę ropy naftowej i sponsorować rodziny i przyrost naturalny w swoim kraju i budować swój przemysł technologiczny dzięki tym bogactwom.

Siły NATO znajdują się na zachód od Rosji, ale na wschodzie nie ma ich prawie nic. Wystarczyłaby garstka żołnierzy, aby ponownie zająć stare rosyjskie prowincje Azji Środkowej, a odcinając połowę światowych dostaw ropy przez “pośrednie” działania wojenne, STANY ZJEDNOCZONE załamałyby się, ponieważ zdetonowałyby 600 bilionów do 2,5 kwadrylionów rynku pochodnych opisanych przez Warrena Buffetta, jako broń masowego rażenia.

Powtórzmy główną kwestię. Jeśli USA uda się zniszczyć Iran, to skutecznie izoluje to Rosję i Chiny. Następnie plan USA polega na wdrożeniu śmiertelnego ciosu w Rosję poprzez odcięcie ich od CHIPS i SWIFT, co nastąpi później. Co to jest CHIPS i SWIFT?

Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) to prywatna izba rozliczeniowa w Stanach Zjednoczonych dla transakcji o dużej wartości. Do 2015 r. rozliczał ponad 1,5 bln USD dziennie w około 250 000 płatności międzybankowych w transakcjach transgranicznych i krajowych. Wraz z Fedwire Funds Service (który jest obsługiwany przez banki Rezerwy Federalnej), CHIPS tworzy podstawową amerykańską sieć dla dużych krajowych i międzynarodowych płatności w USD, gdzie ma udział w rynku około 96%. Transfery CHIPS są regulowane przez art. 4A jednolitego kodeksu handlowego.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), legalnie S.W.I.F.T. SCRL, zapewnia sieć, która umożliwia instytucjom finansowym na całym świecie wysyłanie i odbieranie informacji o transakcjach finansowych w bezpiecznym, znormalizowanym i niezawodnym środowisku. SWIFT sprzedaje również oprogramowanie i usługi instytucjom finansowym, z których większość jest przeznaczona do użytku w sieci SWIFTNet, oraz ISO 9362. Kody identyfikatorów biznesowych (BIC, wcześniej kody identyfikacyjne banków) są powszechnie znane jako “kody SWIFT”.

Większość międzynarodowych komunikatów międzybankowych korzysta z sieci SWIFT. Od 2015 r. SWIFT łączył ponad 11 000 instytucji finansowych w ponad 200 krajach i terytoriach, które wymieniały średnio ponad 32 miliony wiadomości dziennie (w porównaniu ze średnią 2,4 miliona wiadomości dziennie w 1995 r.). SWIFT transportuje wiadomości finansowe w wysoce bezpieczny sposób, ale nie posiada rachunków dla swoich członków i nie wykonuje żadnej formy rozliczeń ani rozrachunków.

SWIFT nie ułatwia transferu środków: raczej wysyła zlecenia płatnicze, które muszą być rozliczane przez korespondencyjne rachunki, które instytucje mają ze sobą. Każda instytucja finansowa, aby wymieniać transakcje bankowe, musi mieć relacje bankowe, będąc bankiem lub łącząc się z jednym (lub więcej), aby cieszyć się tymi szczególnymi cechami biznesowymi.

SWIFT jest spółdzielnią prawa belgijskiego, której właścicielem są instytucje finansowe należące do jej członków z biurami na całym świecie. Siedziba SWIFT, zaprojektowana przez Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, znajduje się w La Hulpe w Belgii, niedaleko Brukseli. Prezesem SWIFT jest Yawar Shah, pochodzący z Pakistanu, a jego dyrektorem generalnym jest Gottfried Leibbrandt, pochodzący z Holandii. SWIFT organizuje coroczną konferencję o nazwie Sibos, skierowaną specjalnie do branży usług finansowych. Od lipca 2019 r. dyrektorem generalnym będzie Javier Pérez-Tasso.

Jeśli Rosja zostanie odcięta od CHIPS-SWIFT, a 88% światowych transakcji finansowych ma dolara po jednej stronie, to Rosja zostanie zniszczona. Mogą wymyślić sposób, aby się utrzymać, ale popularność Putina uderzy w poziom Jelcyna w drodze powrotnej, a Rosja wróci jako wasal USA. Po zniszczeniu Rosji Chiny będą całkowicie odizolowane, gdy USA zwrócą swoje działa przeciwko Chinom. W ten sposób Stany Zjednoczone wygrywają grę dziel i rządź lub dziel et impera. O to w tym wszystkim chodzi.

Cofnijmy się trochę i przejdźmy do broni, którą Iran obecnie kontroluje, która zamyka Cieśninę Ormuz. Nad światowym systemem finansowym wisi około 2,5 biliarda dolarów instrumentów pochodnych, co stanowi około 28,6 razy więcej niż 87,3 biliona dolarów światowego PKB (Istnieją różne szacunki dotyczące instrumentów pochodnych, a to pochodzi z wysokiego szwajcarskiego źródła. Bank Rozrachunków Międzynarodowych szacuje około 560 bilionów instrumentów pochodnych, podczas gdy inni idą na 1,2 kwadryliona, mówiąc, że BIS ma głównie instrumenty pochodne przechowywane przez banki, na których opierają swoje obliczenia, a te nie są reprezentatywne dla całej światowej ekspozycji.

Warren Buffett poprawnie opisuje te pochodne jako finansową broń masowego rażenia. 560 bilionów dolarów, co teoretycznie wystarczy, aby doprowadzić do upadku całego systemu finansowego (światowy PKB wynosi 87,3 biliona dolarów w 2019 r.), Jeśli zostanie uruchomiony przez zamknięcie Cieśniny, ale inne źródła szwajcarskie twierdzą, że wynosi od 1,2 do 2,5 kwadryliona. Innymi słowy, Stany Zjednoczone zostaną zniszczone, jeśli Cieśniny zostaną zamknięte, ponieważ testy warunków skrajnych w Goldman Sachs mówią, że cena ropy wzrośnie z 70,00 USD za baryłkę do 500,00 USD do 1 000,00 USD za baryłkę przy utracie 22% dostaw ropy przez Cieśninę Ormuz lub 22 miliony baryłek dziennie. Chociaż istnieją znaczne rezerwy ropy naftowej w magazynach w różnych krajach i możliwość przekierowania rurociągiem około trzech milionów baryłek dziennie na Ocean Indyjski, nie spowodowałoby to wystarczająco dużego spadku dziennych dostaw, aby coś zmienić.

Gdyby cena ropy wzrosła do tysiąca dolarów za baryłkę, a z ziemi wydobywa się sto milionów baryłek dziennie, stanowiłoby to 45% światowego PKB z mniej niż 4% światowego PKB przy siedemdziesięciu dolarach za baryłkę. A jednak to nie wszystko. Nawet jeśli obliczymy tymczasowe skutki składowania, 78 milionów baryłek dziennie i trzy miliony baryłek dziennie kierowanych rurociągami do Oceanu Indyjskiego, ten cios będzie wystarczający, aby rozpocząć jądrową reakcję łańcuchową rynku instrumentów pochodnych i każdy, kto tak nie uważa, powinien zadzwonić do Warrena Buffetta, którego jesteśmy pewni, że zgodzimy się, że będziemy w światowej depresji, że ta finansowa broń spowodowałaby masowe zniszczenie. Ta światowa depresja byłaby gorsza niż w 1929 roku, co spowoduje obalenie wszystkich zachodnich systemów demokratycznych, jak w Niemczech w 1933 roku, w tym Stanów Zjednoczonych. Będzie piekło do zapłacenia za trockistowskich oligarchów Zachodu.

Staje się to jasne dzięki niedawnym zawirowaniom gospodarczym USA opartym na zamknięciu gospodarki w oparciu o strach przed koronawirusem, co doprowadziło do spadku PKB USA o 32,9% w drugim kwartale, co można uznać za odpowiednik problemu reparacji Niemiec w 1933 r., który był spowodowany ich upadkiem moralnym przed pierwszą wojną światową, który kosztował ich wojnę.

Tutaj widzimy, jak Stany Zjednoczone rozpadają się pod podobnym stresem ekonomicznym po bardziej ekstremalnym upadku moralnym, odzwierciedlonym w przepisach legalizujących małżeństwa sodomickie i 60 miliona morderstw aborcyjnych, nie mówiąc już o sponsorowanych przez USA 1,5 miliarda morderstw aborcyjnych na całym świecie. Te liczby morderstw aborcyjnych są bardzo zaniżone, ponieważ nie odzwierciedlają pigułki po poranku.

Stany Zjednoczone upadły tak nisko moralnie, że uczestnicy zamieszek zniszczyli 400 miast, a żołnierze nie zostali wezwani do zakończenia zamieszek poprzez strzelanie do uczestników zamieszek lub strzelanie z armat z kartaczami z powodzeniem użytych przez Napoleona Bonaparte do oczyszczenia paryskich ulic. Odzwierciedla to całkowite załamanie moralne i utratę nerwów w obliczu leninowskich OPERATORÓW BLM-ANTIFA PSYOPS ustanowionych przez obce mocarstwo, jako rewolucja bolszewicka. Nowy Jork, który odzwierciedla 10% amerykańskiego PKB, sprawił, że większość ich liderów biznesu uciekła z miasta, ponieważ stoi w obliczu całkowitego bankructwa, pozwalając uczestnikom zamieszek przejąć ulice i dźgając policję w plecy, co doprowadziło do ogromnego wzrostu przestępczości. Nowy Jork to Weimar Berlin.

Widzieliśmy ten stres w 2008 roku, kiedy katastrofa została ograniczona tylko przez papier z 400 latami nowego kredytu Rezerwy Federalnej, który zastąpił zniszczenie instrumentów pochodnych. Od 1914 do 2008 roku powstało około 900 miliardów dolarów kredytu Rezerwy Federalnej, zanim został on poomnożony na system bankowy do około 18 bilionów M-3 w pewnym momencie, ale podnieśliśmy to do około 4,6 biliona dolarów po krachu, aby utrzymać agregaty monetarne, aby nie skurczyły się jak w 1929 roku. 2,7 biliona zostało utworzone w tym sumie jako nadwyżka rezerw, które nie uległy frakcji, ponieważ Fed zapłacił odsetki od nich bankom wyższym niż rynek, aby pokryć wszystkie ich aktywa, które zostały zniszczone i zostały one stopniowo odpisane od tego dochodu zgodnie z planem.

Dzisiaj stworzyliśmy 3 biliony dolarów kredytu Rezerwy Federalnej w ciągu około trzech do czterech miesięcy, a końca tego kryzysu nie widać. Deficyt budżetowy gwałtownie rośnie w kierunku czterech bilionów dolarów z siedmiobilionowego budżetu USA. Deficyt budżetowy w 2008 roku wyniósł 455 miliardów dolarów, a w 2009 roku 1,4 biliona dolarów. Skala kryzysu finansowego w USA jest bezprecedensowa w historii i dopiero się zaczyna.

Są to interesujące przykłady rządowego ratowania rzekomego prywatnego systemu bankowości komercyjnej, ponieważ te prywatne banki są częścią publicznej kreacji kredytu lub kreacji pieniądza poprzez frakcjonowanie, która ma być tylko rządową funkcją zarabiania pieniędzy. Banki były w każdym razie bankrutem. Jeśli jednak stracimy 22% dostaw ropy, nie będziemy w stanie przemilczeć strat ropy. Koniec gry.

Powtarzam pierwotne pytanie. Czy Rosja może mieć pokój, jeśli Zachód próbuje go zniszczyć, a odpowiedź brzmi: nie. Rosja jest teraz w stanie wojny, ponieważ sankcje są wojną, i jest to gorąca wojna w Donbasie, a Rosja musi ruszyć do obrony na wszystkich frontach, zanim zostanie zniszczona. Widzimy, że popularność Stalina w Rosji rośnie do 70%, podczas gdy obecny rząd traci na popularności. To pokazuje, że Rosjanie nie myślą, że ich rząd ich chroni.

Aby przywrócić tę popularność, wymagane są następujące działania.

1. Bogactwo skradzione przez oligarchów z Rosji musi zostać zwrócone.

2. Rosja musi ruszyć w celu ochrony 25 milionów Rosjan poza Rosją i, jeśli to konieczne, zmobilizować swoje armie, aby wróciły do swoich byłych prowincji, aby przejąć kontrolę, aby nie byli prześladowani.

3. Bank Centralny musi zostać zreorganizowany na wzór Chińskiego Banku Centralnego i nie można pozwolić na stworzenie kredytu, który nie ma celu produkcyjnego. Brak finansowania zakupu akcji w celu spekulacji. Brak tworzenia kredytu dla czegokolwiek, co nie ma produktywnego celu. Kredyt powinien zostać stworzony, aby zastąpić cały import budową fabryk w Rosji, aby produkować towary tutaj w Rosji. Samowystarczalność będzie regułą, a cały import, z wyjątkiem przypadku niezbędnej technologii, powinien zostać zakończony. I podobnie jak Chiny, Rosja musi wyznaczyć tysiące inżynierów do opracowania własnej technologii, tak jak to właśnie zrobiło ZTE, aby uzyskać całkowitą niezależność od Stanów Zjednoczonych. ZTE zostało wycofane z działalności na trzy miesiące, kiedy USA nie dały im chipów Qualcomm. Następnie ZTE przeszło na roczny program awaryjny, aby zastąpić wszystkie amerykańskie chipy i odniosło sukces w oparciu o ogromny wysiłek. Nie potrzebują już niczego od USA, podobnie jak Chiny robią to teraz na wszystkich frontach. Będą one niezależne za rok lub dwa, a nie planowany 2025 r. od jakiegokolwiek amerykańskiego wkładu technologicznego. To jest wojna. Czy Rosja jest ślepa? Jak mogli nie widzieć, że ich Bank Centralny jest prowadzony przez sabotażystów i niszczycieli, skoro mieli przed sobą chiński przykład.

Nowy Rosyjski Bank Centralny i Ministerstwo Finansów Rosji, które zastąpią Friedmanitów (inna forma trockizmu), muszą stworzyć wraz z bankami komercyjnymi plany inwestowania w przemysł, którego Rosja potrzebuje tak jak Chiny, a banki komercyjne nie mogą myśleć, że mają prawo być niezależne od kontroli banku centralnego. Banki komercyjne same tworzą kredyt, gdy dzielą swoje rezerwy i gdyby wykorzystały ten kredyt, który jest naprawdę pieniędzmi na ich własne cele, zamieniłyby aktywa publiczne na aktywa prywatne. Innymi słowy, kiedy banki komercyjne tworzą kredyt, tworzą pieniądze, które nie są ich, jak w przypadku drukowania rubla. Państwo ma prawo upewnić się, że te pieniądze są wykorzystywane w interesie ludzi.

To elementarna ekonomia, że Rosja może zwiększyć swój PKB o 15% rocznie, jeśli kredyt zostanie stworzony, aby stworzyć fabryki potrzebne do produkcji towarów, ponieważ nowa produkcja równoważy tworzenie kredytów w nieinflacyjnym. Takie elementarne zasady ekonomii są dziś poza zrozumieniem Rosji. Na tej podstawie nie ma teoretycznego ograniczenia wzrostu, ponieważ teoretycznie można zwiększyć PKB o 30% rocznie lub więcej, ale mogą istnieć ograniczenia infrastrukturalne, które należy wcześniej zbadać, aby wąskie gardła nie miały miejsca. Ale zasada ta jest ważna, aby zrozumieć, ponieważ obecny bank centralny opiera swoje działania na stałym wzroście bazy monetarnej niezwiązanym z produkcją, myśląc, że rzeczy same się zajmą. Nie.

4. Zdegenerowana muzyka rockowa i kluby nocne powinny być zamknięte jako formy deprawowania młodzieży i prowadzące do rozwiązłości.

5. Aborcja jest formą morderstwa, podobnie jak sodomia w jej wypaczeniu odmawiania życia duszy stworzonej przed poczęciem w Niebie, zobacz Jeremiasza 1:5. Oba muszą być zakazane. Żaden naród nie może być wielki, gdy dzieci lub dusze w łonie matki są mordowane. Dante mówi o sodomii, że jest to grzech przeciwko naturze, ponieważ tylko sieje tam, gdzie nic nie wzrośnie. Sodomista przyjmuje owocną funkcję i czyni ją bezowocną. Stalin miał rację, zakazując tych występków. Ponadto wszystkie formy antykoncepcji powinny być zakazane, ponieważ czyni z małżeństw formę zalegalizowanej prostytucji. Stalin nauczał wszystkich chłopców i dziewczęta, że nie mogą uprawiać seksu przed ślubem (onanizm), a akt małżeński powinien być ograniczony tylko do celu prokreacyjnego. Na przykład nie należy go praktykować w małżeństwie, gdy kobieta jest w ciąży, w okresie menstruacyjnym lub po menopauzie. Celem Rosjanki powinno być posiadanie jak największej liczby dzieci. Jeśli to konieczne, państwo powinno subsydiować porody tak bardzo, jak to konieczne, do tego stopnia, że kobieta będzie chciała mieć dzieci i podwoić i potroić populację. Świadczenia państwowe dla matek powinny być tak wysokie, że kobiecie bardziej opłaca się rodzić dzieci niż iść do pracy. Można to również osiągnąć, otrzymując wynagrodzenie rodzinne, aby odzwierciedlić liczbę dzieci otrzymujących więcej wynagrodzenia, im więcej ma dzieci. To prawdziwa inwestycja na przyszłość. Idealny cykl to trzy lata od poczęcia. Dziewięć miesięcy dla ciąży i dwa lata dla pielęgniarstwa, podczas których akt małżeński nie byłby stosowany. Jeśli jest stosowany po urodzeniu, może być stosowany tylko wtedy, gdy można osiągnąć cel prokreacyjny, a następnie raz w miesiącu w najbardziej owocnym czasie, jak Zenobia z Palmyry. To jest Stalin. To jest Napoleon. Takie jest przekonanie wszystkich wielkich ludzi. Taka jest pobożna wiara Kościoła chrześcijańskiego. I to jest sekret zachowania kobiecego piękna, jak wyjaśniła we francuskiej telewizji Bridgett Bardot, że stała się ohydna, ponieważ oddała swoje piękno i młodość stu kochankom. Oznacza to, że jej nadmierne pobłażanie nieowocnym relacjom zniszczyło jej urodę i zdrowie.

6. We wszystkich szkołach powinno być obowiązkowe czytanie Biblii, które Biblia będzie nauczać wszystkich tych zasad, szczególnie w pierwszych pięciu księgach, w których znajdują się prawa. Stalin studiował Biblię w Seminarium do dwudziestego roku życia, co dało mu doskonałe podstawy do zaszczepienia w Rosji najważniejszych zasad. Nie było niewinnych straconych w moskiewskich procesach o zdradę w latach 1936-1938 przeciwko trockistom i to powinno być naszą inspiracją. Wszyscy oni zostali słusznie potępieni za trockizm i zdradę państwa. Stany Zjednoczone mają swój trockistowski problem z bilionem dolarów rocznie kradzionych na Wall Street za pomocą instrumentów pochodnych (po to są) tak jak Rosja stanęła przed Stalinem. Rosja w tej chwili nadal ma trockistowskich oligarchów wokół podważających państwo. Putin stopniowo wypiera ich jako Chodorkowskiego, Bieriezowskiego, Gusińskiego i innych, ale wszyscy inni trockiści muszą odejść, a ich aktywa skonfiskować jak Chodorkowskiemu. Należy pamiętać, że nawet wielki Stalin nie wykorzenił wszystkich trockistów aż do 1936 roku po 14 latach przywództwa. Odzyskanie kraju wymaga czasu. Za rosyjskimi trockistami stoi dziś lord Jacob Rothschild, tak jak baron Eduard de Rothschild stał za Leninem i Trockim inżynierią rewolucji bolszewickiej poprzez ich agenta Parvusa. To trockiści w USA są przeciwni odprężeniu z Rosją, tak jak trockiści w Rosji. Są podżegaczami wojennymi.

Spotkanie polityczne nie powinno kończyć się powtarzaniem niekończących się i bezsensownych frazesów. Musi skonfrontować konkretne problemy z konkretnymi rozwiązaniami.

Musimy walczyć o te zasady w Rosji. Posłuchajmy Fiodora Dostojewskiego podczas jego przemówienia podczas odsłonięcia pomnika Puszkina w 1880 roku na temat stosowania tych zasad.

W tym przemówieniu omawia Poemat Puszkina “Jewgienij Oniegin”, w którym Dostojewski mówi, że jest jednym z największych wierszy. Ale mówi, że naprawdę powinna nazywać się Tatiana. Jewgienij był arystokratycznym, rozwiązłym mieszkańcem petersburskich wyższych sfer, który szedł zobaczyć swojego chorego wuja, który umierał, ponieważ był jego spadkobiercą. Jego wujek zmarł i pozostał w swojej wiejskiej rezydencji i posiadłości, którą odziedziczył. Poznał piękną dziewczynę o imieniu Tatiana, która urodziła się arystokratycznie, ale ponieważ mieszkała na wsi, nie miała wyrafinowania Petersburga. Więc gardził nią. Pisała do niego listy miłosne i była w nim szaleńczo zakochana, ale on odwdzięczył się im jako dżentelmen, ponieważ mogli zagrozić jej przyszłości. Odrzucił ją. Zaprzyjaźnia się z zalotnikiem siostry Tatiany i mówi mu, że może mieć swoją narzeczoną, kiedy tylko zechce, która rzuciła się na niego. Prowadzi to do pojedynku, którego tak naprawdę nie chce, ponieważ kochał swojego przyjaciela i zabija go. Teraz staje się bardzo zrozpaczony, przygnębiony i przez wiele lat błąka się po Europie. Kiedy wraca do Petersburga, idzie na bal i widzi piękną młodą dziewczynę, która wychodzi za mąż za emerytowanego, arystokratycznego generała czterdzieści lat starszego od niej, i prosi o przedstawienie. Jest zdumiony, że to Tatiana odzwierciedla teraz wyrafinowanie Petersburga. Następnie zakochuje się w niej do szaleństwa i idzie do niej, aby przekonać ją, by uciekła z nim.

Tatiana otrzymuje jego wizytę wcześniej, a kiedy są sami, błaga ją, aby uciekła z nim. Tatiana odpowiada, że nadal jest szaleńczo zakochana w Jewgieniju, ale nie może opuścić męża, ponieważ jest związana Bogiem, biblijnym zakazem cudzołóstwa, honoru i obowiązku, i nie może naruszyć tego honoru z miłości.

“Mój honor jest moim życiem, oboje rosną w jednym, odbierają mi honor i moje życie się kończy”. (Szekspir)

Więc musi iść. Następnie Dostojewski ogłasza, że ta Tatiana reprezentuje duszę Rosji. I jestem tutaj na cześć tej duszy.

David Lifschultz
DYREKTOR GENERALNY i prezes Genoil Inc.

dklifschultz@genoil.net Tel: +1.212.688.8868

Opublikowano za: https://operationdisclosureofficial.com/2021/12/24/is-world-war-iii-near-with-usa-curriculum-vitae/

CURRICULUM VITAE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI -WZORCA DEMONOKRACJI

1776 Stany Zjednoczone ogłaszają niepodległość od Anglii.

1777 – Meksyk wysyła statki załadowane srebrem, aby wesprzeć walczących o niepodległość, dowodzonych przez Jerzego Waszyngtona, w ich walce z Imperium Brytyjskim.

1787 – Francja wysyła okręty wojenne, aby pomóc rewolucjonistom z Waszyngtonu w walce z flotą brytyjską.

1803 – USA kupują Nowy Orlean od Francji Napoleona Bonaparte, ale przejmują w posiadanie całe dorzecze Missisipi.

1813 USA najeżdżają Kanadę.

1817 – USA najeżdżają Florydę i toczą walki z wojskami hiszpańskimi.

1819 – Stany Zjednoczone podpisują Traktat Adamsa-Onisa, na mocy którego Stany Zjednoczone w artykule 3 zrzekają się na zawsze wszystkich swoich praw, roszczeń i pretensji do terytoriów położonych na zachód i południe od rzeki Sabine, obecnej linii oddzielającej Teksas od Luizjany. (Innymi słowy: USA zrzekają się na zawsze wszelkich roszczeń wobec Meksyku).

1823 – Stany Zjednoczone interweniują w Imperium Meksykańskim i rozbijają je, obalając Iturbide i pozbawiając Meksyk jego środkowoamerykańskich prowincji Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru, Nikaragui i Kostaryki. (Uniezależniły się one od Meksyku, podobnie jak 80 lat później uniezależniły Panamę od Kolumbii, a Gujanę-Esequibę od Wenezueli).

1823 – Po spowodowaniu rozpadu Imperium Meksykańskiego USA ogłosiły Doktrynę Monroe.

1829 – Stany Zjednoczone interweniują w Meksyku, by obalić Gómeza Pedrazę i narzucić Vicente Guerrero. (Pierwszy Prezydent Meksyku narzucony przez USA.)

1831 – Stany Zjednoczone rozbijają stan Wielkiej Kolumbii i dzielą je na 4 odrębne narody.

1835 – USA najeżdżają meksykańską prowincję Teksas i nieregularnymi oddziałami atakują meksykańską placówkę wojskową w San Antonio w Teksasie i chwytają dowódcę Martina Perfecto de Cossa, szwagra meksykańskiego generała Santa Anny.

1836 – Stany Zjednoczone atakują armię meksykańską na obrzeżach dzisiejszego Houston, używając najemników i oddziałów nieregularnych, i chwytają generała Santa Annę. Prowincja Teksas zostaje ogłoszona niepodległym państwem o nazwie Republika Teksasu.

1845 – Teksas zostaje oficjalnie włączony do reszty Unii Amerykańskiej. 1846 USA najeżdżają Meksyk na północy.1847 – USA najeżdżają Meksyk w Zatoce Meksykańskiej i na jej wybrzeżu Pacyfiku.

1848 – USA podpisują z Meksykiem traktat z Guadalupe-Hidalgo, na mocy którego USA anektują prawie 2,2 miliona kilometrów kwadratowych terytoriów meksykańskich, do których USA wyraźnie zrzekły się wszelkich praw, roszczeń i innych roszczeń, a które dziś stanowią całość lub część stanów Teksas, Arizona, Nowy Meksyk, Kalifornia, Kansa, Oklahoma, Kolorado, Utah, Nevada, Wyoming i Arkansas. Może traktat z Guadalupe-Hidalgo z 1848 r. ma moc prawną?

1848 – Stany Zjednoczone interweniują we Francji i próbują narzucić w Europie uroczystość narodową 22 lutego, datę urodzin Jerzego Waszyngtona, w celu upamiętnienia zwycięstwa nad Meksykiem. Monarchie Europy sprzeciwiają się temu zadaniu i błyskawicznie wybucha rewolucja w 1848 r. we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Rosji i Anglii.

1850 – USA interweniują w Wenezueli. USA i Wielka Brytania podpisują Traktat Clayton Bulwer, na mocy którego Wielka Brytania zrzeka się swoich roszczeń wobec Panamy, w zamian za pozbawienie Wenezueli 160 000 kilometrów kwadratowych terytorium Gujany-Esequiba i przyłączenia ich do Gujany Brytyjskiej. Tym samym Stany Zjednoczone pozostają jedyną potęgą interesującą się Panamą, która należała do Kolumbii. Wenezuela do dziś rości sobie prawa do terytorium, którego została pozbawiona.

1853 – Po raz kolejny Stany Zjednoczone najeżdżają Meksyk i anektują najbogatsze na świecie obszary wydobycia miedzi i molibdenu w ramach „skupu Gadsden” o powierzchni 77 000 kilometrów kwadratowych.1854 USA najeżdżają Nikaraguę.

1856 – USA wypowiadają wojnę Chinom za zakaz importu opium.1857 USA najeżdżają Kostarykę.

1859 USA najeżdżają Honduras.

1859 – USA ponownie najeżdżają Meksyk, niszczą meksykańską flotę pod Anton Lizardo, wysiadają w Veracruz i na mocy traktatu McLane Ocampo ratują Benito Juareza, który został otoczony przez armię meksykańską dowodzoną przez generała Miguela Miramóna.

1860 USA najeżdżają Salwador.

1867 – USA najeżdżają Meksyk z 50 000 najemnikami i nieregularnymi oddziałami, wyzwolonymi po wojnie domowej, aby obalić proeuropejski, konserwatywny rząd meksykański i narzucić liberalny, proamerykański rząd.

1871 USA najeżdżają Dominikanę.

1881 – Stany Zjednoczone interweniują w Peru w wojnie przeciwko Chile.1889 – USA interweniują w Brazylii, przeprowadzają „przewrót” i obalają cesarza Brazylii Pedro II.

1893 – USA najeżdżają Hawaje i anektują je.

1895 USA najeżdżają Gwatemalę.

1898 – USA wypowiadają wojnę Hiszpanii i pozbawiają ją Kuby, Portoryko, Filipin i Guam.

1899 – USA najeżdżają i okupują Kubę.1901 – USA najeżdżają i okupują Portoryko.

1902 – USA najeżdżają i okupują Filipiny.1902 – USA najeżdżają i okupują Guantanamo.

1903 – USA najeżdżają Kolumbię i pozbawiają ją Panamy.

1903 USA najeżdżają Honduras.

1906 – USA najeżdżają i okupują Cubs po raz trzeci.

1907 – USA interweniują w Hondurasie i powodują wojskowy zamach stanu.

1909 – Holokaust! Śmierć wodza Indian Apaczów Geronimo oznacza koniec najbardziej rozległej i krwawej kampanii ludobójstwa i eksterminacji etnicznej w historii ludzkości, podczas której zmasakrowano miliony północnoamerykańskich Indian.

1909 USA najeżdżają Nikaraguę. Prezydent Meksyku Porfirio Díaz wysyła troposów na pokład fregaty Vicente Guerrero, a amerykańska blokada morska zostaje przerwana; Wojska meksykańskie lądują i ratują prezydenta Nikaragui Santosa Zelayę, poszukiwanego do schwytania przez USA.

1910 – USA interweniują w Meksyku, prezydent Porfirio Díaz zostaje obalony, a USA narzucają Madero jako prezydenta.

1912 – Po raz kolejny USA najeżdżają i okupują Kubę.

1912 – USA najeżdżają Nikaraguę i okupują ją do 1925 roku.

1913 – Stany Zjednoczone interweniują w Meksyku i zmuszają prezydenta Madero do zniszczenia baterii wojskowych i umocnień brzegowych zaprojektowanych i zbudowanych przez generała Manuela Mondragona do obrony Saliny Cruz na Pacyfiku i Coatzacoalcos w Zatoce Meksykańskiej. Linia kolejowa przez Przesmyk Tehuantepec, która łączyła oba porty i przewoziła ładunki międzyoceaniczne w konkurencji z Kanałem Panamskim, jest przeznaczona do zniszczenia.

1913 – USA interweniują w Meksyku w celu obalenia prezydenta Madero i zamordowania go, zaledwie 3 tygodnie po zakończeniu prac nad niszczeniem obrony wybrzeża na przesmyku Tehuantepec.1914 USA najeżdżają Meksyk. Bez obrony wybrzeża port Veracruz jest bombardowany i okupowany.

1914 – Stany Zjednoczone obalają meksykańskiego prezydenta Victoriano Huertę i naciskają na prezydenta Carranzę, aby zlikwidował Trans-Isthmic Railroad, aby wyeliminować konkurencję z Kanałem Panamskim.

1915 – USA najeżdżają Hait i okupują je do 1934.

1916 – USA najeżdżają i okupują Dominikanę do 1924 roku.

1916 – USA najeżdżają Meksyk, okupują stan Chihuahua i oświadczają, że armia amerykańska pozostanie tam, dopóki nie będzie nowej konstytucji, która ustali, że wszystkie minerały w ziemi są własnością narodową: Niemcy były na drodze do pokonania Wielkiej Brytanii, a znaczna część część meksykańskiej ropy naftowej była własnością przedsiębiorstw brytyjskich, która mogła przejść pod kontrolę niemiecką. Nowa konstytucja zostaje ogłoszona przez Venustiano Carranza 5 lutego 1917 r., a 15 000 żołnierzy pod dowództwem generała Pershinga opuszcza kraj następnego dnia, po zapewnieniu, że w przyszłości wszystkie pola naftowe będą własnością narodową.Obecna konstytucja Meksyku, podobnie jak konstytucja Iraku, była wzywana, dyskutowana, sporządzona, uchwalona, ​​zatwierdzona i proklamowana, gdy kraj był pod obcą okupacją wojskową, co stanowi najpoważniejsze unieważnienie woli narodowej i z tego powodu jest pozbawiony mocy prawnej, na równi z traktatem z Guadalupe-Hidalgo 1917 – USA ponownie najeżdżają Kubę.

1918 – USA najeżdżają Rosję.

1920 – USA najeżdżają Meksyk drogą lądową i powietrzną, bombardując armię meksykańską w celu uratowania prezydenta Obregona i uzyskania w zamian podpisania traktatów z Bucareli, które przewidywały: Artykuł I: Meksyk nie będzie produkować silników spalinowych przez 50 lat , aby nie konkurować z Fordem i General Motors. Artykuł II: Meksyk rozmontuje porty Salina Cruz i Coatacoalcos oraz transistmiczną linię kolejową Tehuantepec, która transportuje towary między dwoma oceanami, w celu zniesienia konkurencji z Kanałem Panamskim. Artykuł III: Meksyk zdemontuje swoją infrastrukturę produkcji rolnej (innymi słowy: „reforma rolna”), aby uniknąć konkurencji z amerykańskimi hodowcami.

1924 – USA najeżdżają i okupują Honduras.

1927 – USA najeżdżają Chiny 1930 – USA interweniują na Dominikanie i narzucają dyktatora Trujillo.

1934 – Stany Zjednoczone podejmują działania w Nikaragui, mordują Sandino i narzucają dyktatora Somozę.

1934 – USA invertenes na Kubie, obalają prezydenta Grau i narzucają dyktatora Batistę.

1934 – USA instalują bazy wojskowe na Bermudach na 99 lat.

1934 – USA instalują bazy wojskowe na Bahamach na 99 lat.

1941 – USA instalują 3 bazy wojskowe na Trynidadzie.

1941 – USA nakładają sankcje i blokadę morską na Japonię.

1942 – Narodziny OSS, poprzednika złowrogiej CIA.

1942 USA atakuje Meksyk. W wyniku operacji fałszywej flagi amerykańskie okręty podwodne udające Niemców torpedują i zatapiają 2 meksykańskie tankowce „Potrero del Llano”, zatopione u wybrzeży Florydy i „Faja de Oro”, zatopione w pobliżu Kuby; ten ruch Meksyk zmusił do porzucenia 3 lat neutralności i wypowiedzenia wojny Niemcom.

1945 – Holokaust: bomby atomowe są rzucane na Hiroszimę i Nagasaki, które stanowią największą masową eksterminację w historii ludzkości.

1945 – Okupacja wojskowa przez Armię USA Europy, Azji Mniejszej, Afryki, Japonii i Pacyfiku.

1947 – Narodziny CIA, niewidzialnego rządu USA.

1948 – Pierwsze zabójstwo przez CIA ważnej osoby publicznej: Jorge Eliecer Gaitan, czołowego kandydata na prezydenta Kolumbii. Wybuchają zamieszki polityczne znane jako „El Bogotazo”. Lewica kolumbijska staje się ruchem tajnym, który z biegiem czasu dał początek dzisiejszemu FARC.

1949 – USA instalują bazy wojskowe na całym świecie.

1950 – USA najeżdżają i okupują Koreę. USA wycofały się z klęski w 1953 roku.1952 – Stany Zjednoczone interweniują w Kolumbii, zmuszając kraj do wysłania wojsk do walki w wojnie koreańskiej, w którą nie były zainteresowane.

1953 – USA organizują powstanie w Berlinie Wschodnim.

1955 – USA interweniują w Wietnamie i rozpoczyna się jego okupacja. Pokonany przez generała Vo Nguyen Giapa, tego samego dowódcę, który krótko wcześniej pokonał Francuzów w 1954 roku i ostatecznie pokonał USA w 1975 roku.

1956 – USA organizują powstania na Węgrzech, w Polsce i Czechosłowacji.1960 – USA obalają Patrice’a Lumumbę w Kongo Belgijskim, przywódcę antykolonialistycznego i nacjonalistycznego.

1961 – USA najeżdżają Kubę z najemnikami i nieregularnymi oddziałami w Zatoce Świń. Inwazja się nie udaje.1961 – USA mordują Patrice’a Lumumbę w Kongo Belgijskim.1961 – USA zabijają sekretarza generalnego ONZ Daga Hammarskjölda, ponieważ dążył do dialogu w kryzysie w Kongo Belgijskim.

1962 – USA interweniują we Włoszech i zabijają Enrico Mattei, szefa narodowego koncernu naftowego ENI, w związku z groźbą konkurencji z anglosaskimi koncernami naftowymi.

1964 Przewrót w Brazylii. Joao Goulart zostaje obalony i zamordowany. Gdyby pucz się nie powiódł, Stany Zjednoczone były gotowe do inwazji na Brazylię i obalenia Goularta.

1965 – USA najeżdżają i okupują Republikę Dominikańską, obalają Juana Boscha i narzucają Joaquínowi Balaguerowi. US Marines są sfotografowani, gdy grabią i kradną złoto z Dominikańskiego Banku Centralnego.

1971 – Dolar amerykański jest walutą światową, nie jest już zabezpieczony złotem.

1973 Zamach stanu w Urugwaju. Prezydent Bordaberry zostaje obalony.

1973 – USA interweniują w Chile, obalając i mordując prezydenta Allende; pod rządami Pinocheta zostaje nałożona dystatura wojskowa – tak jak miało to miejsce w Brazylii 9 lat wcześniej.1976 Zamach stanu w Argentynie. Isabel Peron zostaje obalona i zostaje ustanowiona dyktatura wojskowa pod wodzą Videli.

1978 – USA interweniują w Watykanie i papież Jan Paweł (Albino Luciani) zostaje otruty. 28 dni później okrutny antysowiecki Karol Wojtyła zostaje narzucony jako papież Jan Paweł II.

1978 – USA mordują włoskiego premiera Aldo Moro, po tym jak podpisuje on pakt pomiędzy Chrześcijanami i Włoską Partią Komunistyczną.

1979 – 65 dyplomatów amerykańskich zostaje schwytanych przez rewolucję islamską w Iranie i przetrzymywanych jako zakładnicy przez 444 dni, po czym zostają wydaleni z Iranu.

1980 – USA tworzą „Contras” i „Death Squadrons” w Ameryce Środkowej.

1980. Interwencja USA w Iranie, gdy Pentagon próbuje uratować amerykańskich zakładników. Próba nie powiodła się.

1982 – USA interweniują w Libanie. Pokonany i wydalony w 1984 roku.

1982 – USA interweniują w meksykańskich wyborach, by pokonać Pablo Emilio Madero z Partii PAN, a Miguel de la Madrid zostaje narzucony przez PRI. Urzędnik prezydenckiego meksykańskiego burmistrza Estado, który był na liście płac CIA, został wezwany przez Komisję Spraw Zagranicznych Senatu USA, której przewodniczył senator Jesse Helms, a w związku z wyborami prezydenckimi w 1982 r. zdeklarowany:

1. Że faktycznie odebraliśmy głosy z urn wyborczych: Miguel de la Madrid z PRI – 8,2 mln. Pablo Emilio Madero z PAN – 7,8 mln.

2. Że rządowe związki dodały milion nielegalnych głosów.

3.  Prawdziwym zwycięzcą był Pablo Emilio Madero z imprezy PAN.

4. Że uważali, że przy różnicy zaledwie 400 000 głosów nie będzie możliwe sprawowanie władzy w pełnej władzy? a rząd musiałby być dzielony.

5. Że zdecydowali się pomnożyć wynik PRI przez 2, a wynik PAN powinien zostać podzielony przez 2.

6. I tak historia odnotowała, że ​​PRI – 16,4 mln głosów, PAN 3,9 mln głosów.

1983 – USA najeżdżają Grenadę na Morzu Karaibskim.

1986 – USA bombarduje Libię. Pałac Prezydencki zostaje zaatakowany, a syn prezydenta Khadaffy ginie.

1986 – USA dokonuje zamachu na premiera Szwecji Olofa Palme z powodu jego neutralności między USA a ZSRR. Zabójców dostarczonych przez DINA Pinocheta, podmiot wywiadu narodowego Chile.

 

CURRICULUM VITAE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

1776 – USA declares its independence from England.

1777 – México sends ships loaded with silver to support those fighting for Independence led by George Washington, in their struggle against the British Empire.

1787 – France sends warships to assist Washington’s revolutionaries in their fight against the British fleet.

1803 – USA purchases New Orleans from Napoleon Bonaparte’s France, but takes possession of the entire Mississippi river basin.

1813 – USA invades Canada.

1817 – USA invades Florida a fights against Spanish troops.

1819 – USA signs the Adams-Onis Treaty, by which the USA, in its Article 3, renounces forever all its rights, claims and pretentions to the Territories situated West and South of the Sabine River, the present line which devides Texas from Louisiana. (In other words: USA renounces forever all claims against Mexico).

1823 – USA intervenes in the Mexican Empire and dismembers it, overthrowing Iturbide and depriving Mexico of its Centralamerican Provinces of Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua and Costa Rica. ( These were made independent of Mexico, just like 80 years later, they made Panama independent of Colombia, and made Guyana-Esequiba independent of Venezuela).

1823 – Having caused the disintegration of the Mexican Empire, USA proclaimed the Monroe Doctrine.

1829 – USA intervenes in Mexico to overthrow Gómez Pedraza, and impose Vicente Guerrero. (First President of Mexico to be imposed by USA.)

1831 – USA breaks up the State of Grand Colombia, and divide it into 4 separate nations.

1835 – USA invades the Mexican province of Texas and with irregular troops attacks the Mexican military outpost at San Antonio, Texas, and captures the commander, Martin Perfecto de Coss, brother-in-law of Mexican general Santa Anna.

1836 – USA attacks the Mexican Army on the outskirts of what is today Houston, using mercenaries and irregular troops, and captures General Santa Anna. The province of Texas is declared an independent nation named Republic of Texas.

1845 – Texas is officially annexed to the rest of the American Union. 1846 – USA invades Mexico on the North.

1847 – USA invades Mexico on the Gulf of Mexico and on its Pacific shore.

1848 – USA subscribes with Mexico, the Treaty of Guadalupe-Hidalgo, by which USA annexes almost 2.2 million square kilometers of Mexican territories, to which the USA had explicitly renounced all rights, claims and other pretensions, and which today make up all or part of the States of Texas, Arizona, New Mexico, California, Kansa, Oklahoma, Colorado, Utah, Nevada, Wyoming and Arkansas. Perchance the Treaty of Guadalupe-Hidalgo of 1848 has legal value?

1848 – USA intervenes in France and attempts to impose a national official celebration for February 22, the birth date of George Washington, in order to commemorate the victory over Mexico, in Europe. The monarchies of Europe oppose the measure, and in a flash, a Revolution breaks out in 1848 in all European countries, except Russia and England.

1850 – USA intervenes in Venezuela. USA and Britain sign the Clayton[1]Bulwer Treaty, under which Britain renounces its claims on Panama, in exchange for the USA depriving Venezuela of 160,000 square kilometers of territory of Guyana-Esequiba and annexes them to British Guyana. Thus, the USA remains the only power with interest in Panama, that belonged to Colombia. Venezuela claims the territory of which it was deprived, to the present day.

1853 – Once again, USA invades Mexico and annexes the world’s richest mining areas for copper and molybdenum, under the “Gadsden Purchase” of 77,000 square kilometers.

1854 – USA invades Nicaragua.

1856 – USA declares war on China, for prohibiting the importation of opium.

1857 – USA invades Costa Rica.

1859 – USA invades Honduras.

1859 – USA invades Mexico once again, destroys the Mexican fleet at Anton Lizardo, disembarks in Veracruz and by the Treaty McLane[1]Ocampo, they rescue Benito Juárez, who was encircled by the Mexican Army led by General Miguel Miramón.

1860 – USA invades El Salvador.

1867 – USA invades Mexico with 50,000 mercenaries and irregular troops, liberated after the Civil War, to overthrow the pro-European , conservative Mexican government, and impose a liberal, pro-USA government.

1871 – USA invades the Dominican Republic. 1881 – USA intervens in Peru, in its war against Chile.

1889 – USA intervenes in Brazil, carries out a “Coup” and deposes the Emperor Pedro II of Brazil.

1893 – USA invades Hawaii and annex it.

1895 – USA invades Guatemala.

1898 – USA declares war on Spain and deprive it of Cuba, Puerto Rico, the Philipines and Guam.

1899 – USA invades and occupies Cuba.

1901 – USA invades and occupies Puerto Rico.

1902 – USA invades and occupies Philipines.

1902 – USA invades and occupies Guantanamo.

1903 – USA invades Colombia and deprives it of Panama.

1903 – USA invades Honduras.

1906 – USA invades and occupies Cubs for the third time.

1907 – USA intervenes in Honduras and cause a military coup.

1909 – The Holocaust! The death of the Apache Indian chief Gerónimo marks the end of the most extensive and bloody campaign of genocide and ethnic extermination in the history of humanity, in the course of which millions of Northamerican Indians were massacred.

1909 – USA invades Nicaragua. The Mexican President Porfirio Díaz sends tropos on board the frigate Vicente Guerrero and the American naval blockade is broken; Mexican troops land and recue the President of Nicaragua Santos Zelaya, wanted for capture by the USA.

1910 – USA intervenes in Mexico, President Porfirio Díaz is overthrown and USA imposes Madero as President.

1912 – Once again, USA invades and occupies Cuba.

1912 – USA invades Nicaragua, and occupies it until 1925.

1913 – USA intervenes in Mexico and forces President Madero to destroy military batteries and coast defenses designed and built by General Manuel Mondragon for the defense of Salina Cruz on the Pacific and of Coatzacoalcos on the Gulf of Mexico. The railroad across the Isthmus of Tehuantepec, that united both ports and transported inter-oceanic cargo in competition with the Panama Canal, is marked for destruction.

1913 – USA intervenes in Mexico to overthrow President Madero and have him assassinated, only 3 weeks after the work of destroying the coastal defenses on the Isthmus of Tehuantepec had finished.

1914 – USA invades Mexico. With no coastal defenses left, the port of Veracruz is bombarded and occupied.

1914 – USA overthrows Mexican President Victoriano Huerta and pressures President Carranza to dismantle the Trans-Isthmic Railroad, in order to eliminate competition with the Panama Canal.

1915 – USA invades Hait and occupy it until 1934.

1916 – USA invades and occupies the Dominican Republic until 1924.

1916 – USA invades Mexico, occupies Chihuahua State and declares that the US Army will remain there until there is a new Constitution which will establish that all minerals in the ground are national property: for Germany was on the way to defeating Britain, and a substantial part of Mexican petroleum was property of British enterprises, which might pass on to German control. The new Constitution is proclaimed by Venustiano Carranza on February 5, 1917, and the 15,000 soldiers under the command of General Pershing leave the country the next day, once there had been assurance that in the future, all the petroleum fields were national property.

The present Constitution of Mexico, like that of Irak, was called for, debated, drawn up, legislated, approved and proclaimed while the country was under foreign military occupation, which constitutes a most serious invalidation of the national will, and for which reason it is deficient in legal validity, on par with the Treaty of Guadalupe-Hidalgo 1917 – USA invades Cuba, once again.

1918 – USA invades Russia.

1920 – USA invades Mexico by land and by air, bombing the Mexican Army in order to save President Obregon, and obtain in exchange the signature of the Treaties of Bucareli, which stipulated: Artilce I: Mexico will not manufacture internal combustion engines for 50 years, so that it will not compete with Ford and General Motors. Article II: Mexico will dismantle the ports of Salina Cruz and of Coatacoalcos and the Trans-Isthmic Tehuantepec railroad that transports freight between the two oceans, in order to cancel competition with the Panama Canal. Article III: Mexico will dismantle its infrastructure of agricultural production (In other words:”Agrarian Reform”) in order to avoid competition with American ranchers.

1924 – USA invades and occupies Honduras.

1927 – USA invades China 1930 – USA intervenes in the Dominican Republic and imposes Dictator Trujillo.

1934 – USA intevenes in Nicaragua, murders Sandino and imposes Dictator Somoza.

1934 – USA invertenes in Cuba, deposes President Grau and imposes Dictator Batista.

1934 – USA installs military bases in Bermuda, for 99 years.

1934 – USA installs military bases in Bahamas, for 99 years.

1941 – USA installs 3 military bases in Trinidad.

1941 – USA imposes sanctions and naval blockade on Japan.

1942 – Birth of the OSS, predecessor of the sinister CIA.

1942 – USA attacks Mexico. Through a false flag operation, American submarines posing as German, torpedo and sink 2 Mexican oil tankers, the “Potrero del Llano”, sunk off the coast of Florida, and the “Faja de Oro”, sunk near Cuba; this move forced Mexico to abandon 3 years of neutrality and declare war on Germany.

1945 – The Holocaust: Atomic bombs are cast upon Hiroshima and Nagasaki, which both constitute the greatest mass extermination in the history of humanity.

1945 – Military occupation by the US Army of Europe, Asia Minor, Africa, Japan and the Pacific.

1947 – The CIA is born, the invisible government of the USA.

1948 – First assassination of an important public figure by the CIA: Jorge Eliecer Gaitan, leading candidate for President of Colombia. The political disturbance known as “El Bogotazo” erupts. The Colombian Left becomes a clandestine movement, which in due course gave rise to the FARC of today.

1949 – USA installs military bases around the world.

1950 – USA invades and occupies Korea. USA retires in defeat, in 1953.

1952 – USA intervenes in Colombia, forcing the country to send troops to fight in the Korean War, in which they had no interest.

1953 – USA organizes an uprising in East Berlin.

 

1955 – USA intervenes in Vietnam and begins its occupation. Defeated by General Vo Nguyen Giap, the same commander who shortly before had defeated the French in 1954 and finally defeated the USA in 1975.

1956 – USA organizes uprisings in Hungary, Poland and Czechoslovakia.

1960 – USA overthrows Patrice Lumumba in the Belgian Congo, an anti[1]colonialist and nationalist leader.

1961 – USA invades Cuba with mercenaries and irregular troops at Bay of Pigs. The invasion fails.

1961 – USA assassinates Patrice Lumumba in the Belgian Congo.

1961 – USA assassinates the General Secretary of the UN, Dag Hammarskjöld, because he sought a dialogue in the Belgian Congo crisis.

1962 – USA intervenes in Italy and assassinates Enrico Mattei, head of the national petroleum company ENI, due to the threat of competition against the Anglosaxon oil companies.

1964 – Coup in Brazil. Joao goulart is deposed and murdered. If the coup were to fail, the USA was ready to invade Brazil and depose Goulart.

1965 – USA invades and occupies the Dominican Repulbic, deposes Juan Bosch and imposes Joaquín Balaguer. US Marines are photographed sacking and stealing the gold of the Dominican Central Bank.

1971 – USA dollar is the world’s currency, no longer backed with gold.

1973 – Coup in Uruguay. President Bordaberry is deposed.

1973 – USA intervenes in Chile, deposing and murdering President Allende; a military distatorship is imposed under Pinochet – as was the case in Brazil 9 years earlier.

1976 – Coup in Argentine. Isabel Peron is deposed and a military dictatorship under Videla is established.

1978 – USA intervenes in The Vatican and Pope John Paul (Albino Luciani) is poisoned. 28 days later, the ferocious anti-Soviet Carol Wojtyla is imposed as Pope John Paul II.

1978 – USA assassinates the Italian Prime Minister Aldo Moro, after he signs a pact between the Christian Democrats and the Italian Communist Party.

1979 – 65 USA diplomats are captured by the Islamic Revolution in Iran, and held hostage for 444 days, after which they are expelled from Iran.

1980 – USA creates the “Contras” and the “Death Squadrons” in Central America.

 

 1. USA intervention in Iran, as Pentagon attempts rescue of American hostages. Attempt failed. 1982 – USA intervenes in Lebanon. Defeated and expelled in 1984.

1982 – USA intervenes in Mexican elections to defeat Pablo Emilio Madero of the PAN Party, and Miguel de la Madrid is imposed by the PRI. An official of the Presidential “Estado Mayor” of Mexico who was on the payroll of the CIA, was called upon by the Foreign Relations Committee of the US Senate, presided by Senator Jesse Helms, and with regard to the Presidential Election of 1982, he declared:

 1. That the votes we actually took from electoral urns were: Miguel de la Madrid of the PRI – 8.2 million. Pablo Emilio Madero of the PAN – 7.8 million.
 2. 2, That the government Unions added one million illegal votes.
 3. 3- The the true winner was Pablo Emilio Madero fo the PAN party.
 4. That they considered that with a difference of only 400,000 votes, it would not be possible to exercise government in complete power ? and government would have to be shared.
 5. That they chose to multiply the PRI result by 2, and the PAN result should be divided by 2.
 6. And so, history recorded that PRI – 16.4 million votes, PAN 3.9 million votes.

1983 – USA invades Grenada in the Caribbean Sea.

1986 – USA bombs Lybia. The Presidential Palace is attacked and President Khadaffy’s son is killed.

1986 – USA assassinates the Prime Minister of Sweden Olof Palme, due to his neutrality between USA and USSSR. The assassins provided by the DINA of Pinochet, the Entity for National Intelligence of Chile.

Opublikowano za: https://files.constantcontact.com/4a664a52401/f7b472ab-67a3-45a2-ab93-7b3c172a9eff.pdf

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu do powyższej analizy, przypominamy pięć artykułó, w tym dwa z polskiej perspektywy:

Rosja miała zostać podzielona w latach 90-tych na 10 państw !!!

Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

Lider Chabadu, Mesjasz Menahem Mendel Schneerson o planach zniszczenia Ukrainy i Rosji (wznowienie)

 

Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ? [po aktualizacji]

Zbigniew Dąbrowski –Transformacja ustrojowa w demokrację kolonialną

 

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Ponoć nastąpił wyciek. Wyciekła odpowiedź USA/NATO na propozycje Rosji, które miały być na prośbę strony USA/NATO utajnione, co samo w sobie jest dziwne.
  W każdym razie jest dokument załączony w linku na stronie i opinia Hala Turnera:-)

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/leaked-u-s-and-nato-responses-to-russia-treaty-proposal-reads-like-a-high-school-kid-wrote-them

  WYCIEK! „Odpowiedzi” USA i NATO na propozycję traktatu Rosji;
  Czyta się tak, jak by napisał je licealista!

  03 LUTEGO 2022

  Oficjalne odpowiedzi Stanów Zjednoczonych i NATO na rosyjską propozycję traktatu wyciekły do ​​Europy i brzmią tak, jakby napisał je jakiś licealista. Nie to, co każda racjonalna osoba by pomyślała, że ​​odpowiedź dyplomatyczna byłaby w sprawie tak poważnej sprawy!

  Dokumenty nie poruszają głównych kwestii podnoszonych przez Rosję. Dokumenty niemal natychmiast stają się oskarżycielskie i zawierają stwierdzenia, które nie są oparte na faktach. To prawie tak, jakby Stany Zjednoczone i NATO sformułowały te odpowiedzi jako rzeczywisty WYSIŁEK, by rozpocząć wojnę. .

  Dokumenty niemal natychmiast stają się oskarżycielskie i przedstawiają tylko pewne fakty, wyselekcjonowane i przedstawione w taki sposób, aby ignorować słuszne, legalne i logiczne twierdzenia Rosji.

  Jeśli obie strony nie mogą nawet dojść do porozumienia w sprawie fundamentalnych faktów w tej sprawie, to w jaki sposób mogą odbywać się „jakikolwiek” negocjacje w celu rozwiązania różnic?

  Jeśli negocjacje nie mogą się odbyć, jedyną inną opcją jest walka z nimi. Wydaje się, że tego właśnie dążą zarówno USA, jak i NATO.

  Ktokolwiek napisał te odpowiedzi, wydaje się działać na poziomie, który można określić jako „opóźniony”. Takie osoby nie powinny być zatrudniane przez USA czy NATO, az pewnością nie powinny być w stanie podejmować działań, które mogłyby rozpocząć rzeczywistą wojnę.

  Jeśli to jest jakość pracy, jaką otrzymujemy od wysoko uposażonych ludzi w rządzie, to jesteśmy okradani.

 2. czystesale says:

  NIE

  ” sunnickie ISIS, aby rozpocząć wojnę domową. ISIS zostało pierwotnie założone przez USA, aby zrównoważyć szyitów w Iraku sprzymierzonych z Iranem i osłabić szyickiego sojusznika al Malikiego, a siły te zostały uwolnione na Syrię w wojnie domowej.”

  Siły tzw. “ISIS” wyposażone w pozostawioną im przez USA broń, i przeszkolone w obsłudze, zdobywały po kolei teren w Iraku, dopiero po rozpoczęciu interwencji USA i ich wspólników zachodnich skierowane zostały do Syrii, przy czym Turcja stanowiła ze zrozumiałych względów ich zaplecze zaopatrzeniowe.

  “Czy III wojna światowa jest blisko?” NIE.

  Dodam, tzw. “światowa”, chodzi o wojnę o dominację w globalnym imperium

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  właściwie rodzaj wojny domowej w globalnym imperium.

  Co prawda USA chętnie prowadziły by wojnę na terenie Polski, czy jej wschodniego sąsiada, czy w ogóle w Europie, jak im się dotąd udawała w I. i II. Wojnie a nawet w ostatniej wojnie na Bałkanach, ale sytuacja USA się zmieniła i jest wątpliwe, czy byłyby w stanie. Naturalnie inna strona wojny zadbała by szybko, aby uzbrojona ludność w USA, a to są miliony, rozpoczęła tam wojnę domową. Błazny udające rząd w USA zdają sobie sprawę z konsekwencji i nie sądzę, że zaryzykują.

Wypowiedz się