Lider Chabadu, Mesjasz Menahem Mendel Schneerson o planach zniszczenia Ukrainy i Rosji (wznowienie)

StanisławSierpień 3, 2014 NWO 4

Za poniższy fenomenalny materiał, czyli ukazanie nam ludobójczego charakteru satanistycznej sekty Chabad Lubawicz, równie rzadkiego zjawiska w polskiej sieci co czytanie wszech i wobec wyśmiewanych Protokołów Mędrców Syjonu, serdeczne ukłony dla 24 karatowego Diamentu alternatywnej sieci, Oli Gordon/a303.

To przemówienie [list przesłany do dziennika] Menachema Mendela Schneersona, lidera Chabadu i Mesjasza (rabin Lubavitcher), opublikował dziennik „Slawianin” w Wologda Nr 4 (32), 2001 w Rosji.

Po publikacji sąd nie mógł oskarżyć jego redaktora, V F Popowa, pod zmyślonymi zarzutami na podstawie art 282, [podżeganie do nienawiści narodowej] gdyż oparł się na faktach i poparło go kilku rosyjskich naukowców, w tym akademik YK Begunow i doktor prawa OG Korotajew.

To przemówienie Menachem Mendel Schneerson wygłosił w 1994. Toczy się wiele dyskusji nad jego prawdziwością, tak jak o prawdziwości „Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezsporne jest to, że niemal wszystkie cele wyłożone przez Schneersona zostały już zrealizowane.

To przemówienie jest tylko zastosowaniem Talmudu w odniesieniu do Ukrainy i Rosji. Talmud mówi: Żydzi powinni mordować i zniewalać Gojów na Ukrainie i w Rosji. Tak, przemówienie Schneersoa jest potworne. Dla zwykłego człowieka jest trudne do uwierzenia, żeby religijny lider mógł być MORDERCĄ, i żeby religia mogłaby być IDEOLOGIĄ MORDU.

To z tego powodu tekst tego eseju zawiera każdy zbrodniczy fragment przemówienia obok zbrodniczego fragmentu Talmudu. Twarz syjonistycznego mesjasza również mówi sama za siebie: jest to twarz TERRORYSTY, pełna nienawiści i grozy.

Rabin Menachem Mendel Schneerson (5.04.1902 – 12.06.1994, znany jako rabin Lubavitcher albo tylko rabin, był siódmym rabinem (chasydzkim liderem) Chabadu (także nazywany „ruch Chabad-Lubavitch”). Był piątym w bezpośredniej paternistycznej linii do trzeciego rabina Chabadu, Menachema Mendela Schneersohna. Przywództwo Chabadu przejął w styczniu 1951, rok po śmierci jego teścia, rabina Yosefa Yitzchoka Schneersohna. Nawet po śmierci jest czczony jako lider Chabadu.

Talmudyczny judaizm

Na zdjęciu powyżej:

Simeon Haddarsen, fol. 56-D:

„Kiedy przyjdzie Mesjasz, każdy Żyd będzie miał 2.800 niewolników”.

Nidrasch Talipoth, s. 225-L:

„Jehowa stworzył nie-Żyda w formie ludzkiej, żeby Żyd nie mógł być obsługiwany przez zwierzęta. Nie-Żyd jest dalej zwierzęciem w ludzkiej formie, i skazany na służenie Żydowi dzień i noc”.

Poniżej słowa rabina Shneersona:

1. Nasza szczególna taktyka zwalczania Słowian jest tajną wiedzą, z uwagi na jego wyłączność ograniczoną do wybrańców boga. Główną broń walki skierujemy bezpośrednio na Słowian, poza renegatami, „ożenionymi” z Żydami poprzez wspólne interesy. Prawda, wszyscy „ożenieni z nami” zostaną usunięci z naszej wspólnoty kiedy już wykorzystamy ich dla naszych celów.

Słowianie, a wśród nich Rosjanie – są najbardziej nieugiętymi narodami na świecie. Słowianie są nieugięci w wyniku swoich zdolności psychologicznych i intelektualnych, utworzonych przez wiele pokoleń przodków. Niemożliwe jest zmienić ich geny. Słowianina, Rosjanina, można zniszczyć, ale nigdy nie podbić. To dlatego ten lud [dosłownie: materiał siewny] podlega likwidacji, a najpierw ostrej redukcji ich liczebności (z czego kremlowska ropo-gazowa Chazaria, tak umiłowana przez polskojęzyczną putinologiczną agenturę, ścierającą kolana na myśl o putlerze, wywiązuje się z nawiązką/a303).

Lider Chabadu Menachem Mendel Schneerson (siódmy rabin Lubavitcher). Dnepropetrowsk na Ukrainie często nazywany jest miastem rabina. Tutaj spędził swoje dzieciństwo.

 

Talmudyczny judaizm

Sanhedryn 59a:

„Zabicie Goja to jak zabicie dzikiego zwierzęcia”.

Tosefta. Aboda Zara B,5:

„Jeśli Goj zabije Goja albo Żyda, odpowiada za to; ale jeśli Żyd zabije Goja, NIE odpowiada za to”.

Hilkkoth Akum X1:

„Nie okazuj litości Gojowi”.

2. Nasze metody podboju w ogóle nie będą militarnymi, a ideologicznymi i gospodarczymi, wykorzystamy struktury władzy, uzbrojeni w najbardziej nowoczesne typy broni fizycznego tłumienia buntu, z jeszcze większą wściekłością niż w październiku 1993, zabijając Radę Najwyższą Rosji Sowieckiej.

Najpierw podzielimy narody słowiańskie (300 mln, połowa to Rosjanie) na małe kraje o słabych i poprzecinanych związkach. W tym celu wykorzystamy nasza starą metodę: dziel i rządź. Spróbujemy ustawiać je jeden przeciwko drugiemu, i wciągać je w wojny domowe by wzajemnie się wyniszczały.

Ukraińcy będą myśleć iż walczą z ekspansjonistyczną Rosją i o swoją niepodległość. Będą myśleć iż wreszcie zdobędą niepodległość, a będą całkowicie przez nas pokonani.

To samo będą myśleć Rosjanie, jakby bronili własnych interesów, zwrotu ich terytoriów, „nielegalnie” im odebranych, itd.

Talmudyczny judaizm

Seph. Jp., 92,1:

„Bóg dał Żydom władzę nad dobytkiem i krwią wszystkich narodów”.

Libbre David 37:

„Powiedzenie czegokolwiek Gojowi o naszych relacjach religijnych, to tak samo jak zabicie wszystkich Żydów, bo gdyby Goje wiedzieli czego o nich uczymy, otwarcie by nas zabili”.

Wszystko to zrobimy pod przykrywką różnych suwerenności, walki o ich narodowe ideały. Jednocześnie żadnej z partii / ze stron nie damy żadnego samostanowienia, opartego na narodowych wartościach i tradycjach.

W tej wojnie głupców, słowiańskie stado kretynów będzie się osłabiać i wzmacniać nas, głównych kontrolerów chaosu, udających iż trzymamy się z boku, nie tylko nie uczestnicząc w krwawych wydarzeniach, ale również bez żadnego zaangażowania.

Lider Chabadu Menachem Mendel Schneerson

Co więcej, będziemy w pełni się chronić. W świadomość słowiańskich głupców (niewtajemniczonych), włożymy takie stereotypy myślenia, w których słowo „antysemita” stanie się najstraszniejszym ze wszystkich słów. Słowo „Żyd” będzie wymawiane szeptem.

Talmudyczny judaizm

Yebhamoth 11b:

„Dozwolony jest stosunek seksualny z małą dziewczynką jeśli ma 3 lata”.

Sanhedrin 58b:

„Jeśli poganin (Goj) uderzy Żyda, Goj musi zostać zabity. Uderzenie Żyda jest równe uderzeniu Boga”.

Shabbath 116a (s. 569):

„Żydzi muszą zniszczyć księgi chrześcijan”.

Przestraszymy bydło kilkoma procesami sądowymi (takimi jak proces antysemity ostaszwili, później zniszczenie go) i innymi metodami (radio, TV – przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskich super-szpiegów Mosadu za zabijanie Żydów). Przestraszymy bydło tak bardzo, że z głowy Żyda nie spadnie ani jeden włos, zaś Słowianie będą rozstrzeliwani na pęczki, niszczeni w tysiącach – na granicach, gdzie Żydzi nie służą w siłach pokojowych, aktami terrorystycznymi, mordami kryminalnymi i profesjonalnymi ([takimi jak akt terrorystyczny w szkole w Biesłanie, w moskiewskiej kolejce podziemnej itd.].

3. Głupie narody słowiańskie nie zdają sobie sprawy z tego, że najgorszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie nie głoszą głośno faszyzmu, ale organizują to wszystko rzekomo zgodnie z najbardziej demokratycznymi standardami. Wręcz przeciwnie, słowo „faszysta” uczynimy brudnym słowem.

Talmudyczny judaizm

Sanhedrin 57a:

“Kiedy Żyd zamorduje Goja („Cuthean”), nie będzie kary śmierci. Co Żyd ukradnie Gojowi, może zatrzymać”.

Baba Kamma 37b:

„Goje są poza ochroną prawa i Bóg „oddał ich pieniądze Izraelowi”.

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:

„Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego, który, w konsekwencji, jest upoważniony do przejmowania ich bez żadnych skrupułów”.

Każdy będzie przerażony tym, że przykleimy mu tę etykietkę. Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, robi go silnym. Slogan „internacjonalizm” jet przestarzały i już nie działa tak jak wcześniej. Zastąpimy go „uniwersalnymi wartościami ludzkimi”, a to jest to samo.

Nie pozwolimy na rozwój żadnego nacjonalizmu. I zniszczymy ogniem i mieczem wszystkie te ruchy nacjonalistyczne, które chcą wyprowadzić ludzi spod naszego dyktatu, tak jak zrobiono to w Gruzji, Armenii i Serbii. Zamiast tego, zagwarantujemy pełny dobrobyt naszemu nacjonalizmowi – syjonizmowi, a bardziej precyzyjnie: żydowskiemu faszyzmowi, który, dzięki swojej tajemniczości i sile, jest super-faszyzmem.

To nie było próżne, że w 1975 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która syjonizm określiła najbardziej rażącą „formą rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale unieważniła ją w 1992, z powodu naszego triumfalnego marszu przez planetę. Z ONZ zrobiliśmy broń dla naszych celów przejęcia władzy nad „wszystkimi królestwami i narodami”.

4. Populację Słowian pozbawimy ich narodowej elity, która jest jedyną decydującą o rozwoju wydarzeń i postępowi kraju, i w końcu całego biegu historii. Żeby tego dokonać, obniżymy ich poziom edukacji – w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, i to my będziemy się kształcić w pozostałej połowie.

Pozwolimy tam Ormianom, Czeczenom, Romom i innym. Będziemy pracować by zagwarantować, żeby rządy krajów słowiańskich zostały zastąpione przez naszą elitę żydowską.

W mas mediach – radio, TV, prasie, sztuce, literaturze, teatrze, kinie – stopniowo będziemy wypychać narodowe rzeczy i zastępować je naszymi, albo, w skrajnych przypadkach, rzeczami kosmopolitycznymi.

Talmudyczny judaizm

Seph. Jp., 92, 1:

„Bóg dał Żydom władzę nad majątkami i krwią wszystkich narodów”.

2:35:

„Tylko bydło które wzięliśmy jako zdobycz dla siebie i łupy miast które przejęliśmy’.

Przeprowadzimy reformę edukacji, i ograniczymy nauczanie przedmiotów które wzmacniają i systematyzują proces myślowy w lewej i prawej półkuli mózgu: a) język i literatura, b) fizyka i matematyka.

Jeśli chodzi o historię, nie trzeba nic mówić. Bydłu damy naszą własną historię, i pokażemy, że cała ewolucja człowieka szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów jako władców całego świata.

Rabin Yitzhak Ginsburg zadeklarował: „Musimy uznać to, że żydowska krew i krew Goja nie są takie same”. (NY Times, 6.06.1989, s. 5)

Zamiast wartości narodowych, damy wam patriotyzm bałałajkowy i pijackie łzy. Naszym celem jest zastąpienie słowiańskiej elity naszą własną. Nie pozwolimy na rozwój nauki w krajach słowiańskich. Rdzeń naukowców (Akademia Nauk) będzie składał się z naszych ludzi.

Nie pozwolimy na żaden przemysł high-tech, i to doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu. ograniczymy go do produkcji podstawowych rzeczy dla ograniczonego kontyngentu niewolników, produkującego surowce dla nas.

Wśród ich obywateli są liczni inżynierowie, wykwalifikowani pracownicy i nauczyciele. Dla nich stworzymy takie warunki przeżycia (żadnej pracy, wysoki czynsz, wysoki koszt mediów, transportu itd.), że sami będą uciekać do odległych wiosek na północy, gdzie teraz Rosjanie uciekają z krajów byłego Związku Sowieckiego. Będą myśleć że tam będzie łatwiej prowadzić lepsze życie. Ale w rzeczywistości to też będzie oszustwo.

Zepsuj młodych i zrób z nich zboczeńców – a zdobędziesz naród! Takie jest nasze motto. Pozbawimy wasze społeczeństwo młodych ludzi, degradując ich seksem, muzyka rockową, przemocą, alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami, czyli wasze społeczeństwo pozbawimy przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy wskaźnik urodzeń.

„Zniszczymy Boga” – cytat z Protokołów

Rabin Yaacov Perrin mówi: „Milion Arabów nie jest wart jednego żydowskiego paznokcia”. (NY Daily News, 28.02.1994, s. 6)

Hitler był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. I to była wyjątkowo trudna praca – palić, rozstrzeliwać, grzebać miliony, itd. On zostawił po sobie krwawe ślady. My działamy sprytniej: nie zostawiamy żadnych śladów. Zmniejsz wskaźnik urodzeń o połowę – i zabijesz 2-3 miliony Rosjan rocznie, bez najmniejszego wysiłku fizycznego. nie ma żadnej potrzeby na piece, amunicję i groby. I nie ma żadnych śladów. nie urodzony – nikt nie jest winien.

Dla kryminalistów stworzymy warunki życia lepsze niż dla pracującego bydła. Będziemy zwalniać kryminalistów z więzień, żeby było więcej mordów, rabunków, niepewności. Amnestia będzie dotyczyła nie tylko złodziei i morderców – w skrócie, ale z wyjątkiem tych skazanych za „podżeganie do nienawiści etnicznej”, co faktycznie oznacza prawo przeciwko antysemityzmowi.

Wśród ludzi zasiejemy strach. Bydło będzie się bało o swoje życie, które będzie nic nie warte. Będą się bać o pracę, która może być im w każdej chwili odebrana. Będą się bać o przyszłość ich. . . Będziemy rządzić strachem.

5. Te wspaniałe cele zrealizuje się w kilku etapach. Już 85% kontynentalnego szelfu Oceanu Arktycznego dostało się w nasze ręce, dzięki mylącym porozumieniom podpisanym za Gorbaczowa i Jelcyna, a które nie są wyjaśnione narodowi (opinia publiczna jeszcze o tym nie wie).

Już pół miliona Ormian mieszka w południowej Rosji. To jest nasza forpoczta. Najpierw, żeby oszukać, w Kubaniu ogłosimy Republikę Armeńską. Następnie, po wypędzeniu Kozaków,przekształcimy ją w Chazarię – Izrael. pomoże nam to, że Kozacy są ciągle pijani, kochają władzę i są gotowi walczyć między sobą o tę władzę.

[więcej Kubań: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba%C5%84_%28kraina%29]

Ale tam jest jeszcze organizacja strukturalna – prawosławne duchowieństwo. Tam wyślemy członków naszego żydowskiego kleru, którzy staną się rosyjskimi księżmi prawosławnymi. Talmud pozwala im dokonywać rytuałów innych religii, zachowując nietknięty judaizm głęboko w środku.

Pozostałych przekupimy. I zniszczymy wszystkich tych, którzy nam nie ulegną. Rosjanie już nie mają bardziej lub mniej zorganizowanych struktur, a bydło nie może się zjednoczyć by je ustanowić, bo rosyjskie bydło już stało się pijakami i zostało zdegradowane, i nie jest w stanie strukturyzować.

W ostatnim stuleciu, Stany Zjednoczone zakupiły od Rosji Alaskę. W XXI wieku Stany Zjednoczone wykupią całą Syberię, łącznie z syberyjskim obszarem między rzeką Jenisej na zachodzie i Pacyfikiem na wschodzie i granicą z Chinami, między oceanem Arktycznym na północy i Mongolią i Koreą Płn na południu. Te ziemie są dwa razy wyżej niż obszar Stanów Zjednoczonych. Jeden akr ziemi zakupi się za tylko $1.000, a za całą Syberię USA zapłaci $3 bn w ciągu 20 lat. Roczne spłaty będą wynosić $200 mln, połowa z czego zostanie wydana na zakup produktów w USA.

Syberyjczycy będą musieli poddać się obcym wpływom, a USA wyglądają na milsze niż azjatyccy sąsiedzi. W końcu z Wladywostoku jest bliżej do Los Angeles niż do Moskwy. . .

6. Ze wszystkich tych działań dla nas najważniejszych, słowiańskiemu bydłu damy monarchię pod płaszczykiem „demokratycznej transformacji”. Wszyscy w stadzie dostaną marionetkowego prezydenta. Im więcej brokatu, hałasu, pompy, tym lepiej! Monarchia jest dobra w tym sensie, że kieruje całą energię mas na gwizdek. Monarcha odwróci uwagę stada od naszej tajnej aktywnej pracy na strukturyzowanie ludności według systemu, niezbędnego dla nas. Prezydent jest ekranem, na pozór wybranym w głosowaniu powszechnym (i będziemy fałszować procedury wyborcze w taki sposób, że będą wydawać się tak, że wszystko jest zgodne z prawem), i zamierzamy prowadzić cały nasz niezbędny biznes zza tego ekranu. Prezydent będzie miał nieograniczoną władzę. Dzięki zmianom w szeregach najlepszych agencji bezpieczeństwa, to prezydent będzie mianował naszych ludzi na stanowiska w organach bezpieczeństwa. Wojsko, wszystkie agencje bezpieczeństwa narodowego, i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą podlegały bezpośrednio prezydentowi. A to oznacza, że będą podporządkowane nam. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki przywiązane do rąk prezydenta. I będziemy pociągać za te sznurki w taki sposób, jak będzie konieczne dla realizacji naszego imponującego planu podboju wszystkich plemion i królestw, ich podporządkowanie się naszemu najlepszemu narodowi, wybranemu przez Boga Izraela.

7. Ale najważniejszy jest pieniądz. Pieniądz robi wszystko. Pieniądz to władza. Pieniądz to siła. Człowiek posiadający pieniądze ma broń, najbardziej zaawansowana broń, i armię najemników. Pieniądz posiada media, które ogłupiają miliardy ludzkiego bydła. Pieniądz przekupuje ludzi których potrzebujemy. Pieniądz eliminuje tych którzy nie chcą nam ulec. Pieniądz wysadza w powietrze tych którzy się nam sprzeciwiają – Irakijczycy, Serbowie, i w przyszłości – Rosjanie. O wszystkim decyduje kapitał i przejmowanie władzy. Ćwiczymy nasze umiejętności w gromadzeniu kapitału i przejmowaniu władzy od ponad 3.000 lat, i nikt nas w tym nie pokona. Wy [bydło] nie macie pieniędzy. Wy [bydło] nie macie władzy. I wy [bydło] nigdy nie będziecie mieć pieniędzy i władzy. Nie damy wam żadnych pieniędzy, ani żadnej władzy!

Ogromnie was nienawidzimy! Ta nienawiść daje nam siłę by czarująco uśmiechać się wam w twarz. Nasza nienawiść daje nam się by zdobyć wasze zaufanie i was [bydło] kontrolować pod pozorem „troski” o was i wasze dzieci, wnuki i prawnuki, które nigdy się nie urodzą.

Wy (stado) jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, tak długo jak nadal będziecie się nam sprzeciwiać, będziecie bardziej bici niż zasługujecie. Jeśli będziecie nas słuchać, pozostanie was 65-70 mln, a jeśli nie – 40-45 mln.

Dla nas najważniejsze teraz jest utrzymać się przez co najmniej 2-3 lata. Później nie będziemy mieć żadnych problemów w tym kraju (Ukraina i Rosja). Utworzymy takie ochronne środki, że żaden z was nie będzie mógł się nam sprzeciwić. My wiemy i potajemnie kontrolujemy wszystko by tak było. I nikt nie może nas powstrzymać!

1.Światowe zasoby surowców przemysłowych są wyczerpane, a na początku następnego tysiąclecia „zachodnie społeczeństwo” nie będzie w stanie utrzymać obecnego poziomu konsumpcji bez uzupełniania z nowych źródeł – kolonialnych krajów -dawców. Dlatego nasze aspiracje są teraz skierowane na Rosję w podwójnym celu: pierwszy – zniesienie najpotężniejszego i niezależnego imperium, które zajmuje 1 / 6 tej ziemi. Drugi to przejęcie jego bogactwa, który stanowi 60-70% wszystkich światowych rezerw surowców i 75-80% otwartych światowych rezerw ropy naftowej i gazu, które są skoncentrowane na Syberii i na kontynentalnym szelfie Morza Arktycznego.

Rabin Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-1950), jeden z liderów Chabadu

2. Planeta jest pod wpływem intensywnego globalnego ocieplenia. Pustynia przesuwa się na północ z prędkością 10 km rocznie, odwadnianie terenu wynosi 25 m rocznie. Już dziś starożytne centra świata – Ateny, Rzym i, co najważniejsze, Jerozolima (Izrael) są w strefie sztucznego nawadniania. W ciągu 20 – 30 lat będziemy musieli myśleć o przeniesieniu ogromnych mas cywilizowanych narodów na północ od ich obecnego zamieszkania. W tym czasie Kubań, w regionie Rostowa, i Ukraina, będą miały wspaniały sub-tropikalny klimat, a północna Ukraina będzie miała klimat Kaukazu.

Frierdige Rebbe, aka Rayatz, aka the szósty rabin Lubavitcher

Patrząc wstecz w historię, trzeba przyznać, że te ziemie są starożytnymi ziemiami przodków żydowskiej Chazarii, czyli Izraela, zdobytego przez Ruś Kijowską (starożytne państwo Rosji ze stolicą w Kijowie) w X wieku. Słowianie są tymczasowymi gośćmi na tych ziemiach i podlegają eksmisji. Wrócimy na to terytorium, i zbudujemy Wielką Chazarię – żydowskie państwo – na tych żyznych ziemiach, tak samo jak 50 lat temu stworzyliśmy Izrael, wypędzając Palestyńczyków. Izraelczycy zostaną częściowo przeniesieni się tutaj, i wypędzimy słowiańskie bydło daleko na północ, za Moskwę. Tam będzie małe Terytorium Północne, rezerwat o zwartej ludności – rezerwat, jak indiańskie rezerwaty w Ameryce.

Shmuel Bornsztain (1855–1926) pisany Borenstein albo Bernstein, był drugim rabinem chasydzkiej dynastii Sochatchov. Był znany jako Shem Mishmuel od tytułu jego 9-tomowej pracy o Torze i chasydzkiej myśli. Był czołowym chasydzkim myślicielem z początku Europy XX wieku i rabinem dla tysięcy chasydów w polskich miastach Sochaczew (Sochatchov) i Łódź.

Niggun “We Want Moshiach Now” Sung In Front Of The Lubavitcher Rebbe

[Chcemy teraz mesjasza]

CHABAD LEADER, MESSIAH MENACHEM MENDEL SCHNEERSON ON HIS PLANS FOR DESTROYING UKRAINE AND RUSSIA (REPRINT)

Źródło: http://irenecaesar.wordpress.com/

dr Irene Caesar – 28.03.2014, tłum. Ola Gordon.

Opublikowano za: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/lider-chabadu-mesjasz-menahem-mendel-schneerson-planach-zniszczenia-ukrainy-rosji-wznowienie-2014-08

Comments

 1. krnabrny1 says:

  DROGA REDAKCJO KIP…..to WAM SIĘ SPODOBA!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=R4nSdn94CU0

 2. krnabrny1 says:

  KOCHANI KIP !!! GŁOŚCIE TO NA DACHACH!!!!!!! Tu nie chodzi już o NAS, TU CHODZI O NASZE DZIECI!!!!!!!

 3. krnabrny1 says:

  Aha i jeszcze jedno…ta Pani w tym filmie, to RASOWA KOBIETA!! PRAWDZIWA BOGINII…przypatrzcie się jej szcególnie w późniejszych etapach wywiadu kiedy trema jej mija:-))

 4. krnabrny1 says:

  BARDZO WAŻNY WYWIAD!
  Mamy tutaj wywiad z Rabinem, ortodoksyjnym Żydem, oraz BARDZo CIEKAWE PYTANIA. Człowiek się czasami wije, widać że unika radykalnych i jasnych odpowiedzi, ale generalnie mówi uczciwie

  https://gloria.tv/video/u7nTQgbYMnuB1LgMskaeyTS9S

 5. marcin says:

  Mesjasz Schneeerson wiecznie żywy, pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy. Ma ciągle swojego rzecznika!
  https://www.jta.org/quick-reads/50000-flock-to-lubavitcher-rebbes-grave-in-new-york-to-mark-25th-anniversary-of-his-death

  Około 50 000 osób odwiedziło miejsce spoczynku rebbe Lubawiczera, rabina Menachema Schneersona, przed 25 rocznicą jego śmierci.
  Pielgrzymka do miejsca pochówku w Queens w Nowym Jorku, znana jako Ohel, miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia przed sobotnią sobotnią, trzecią Tamuz w hebrajskim kalendarzu, według rzecznika nieżyjącego chasydzkiego rabina Chabad-Lubavitch. Schneerson kierował ruchem od 1950 r. do swojej śmierci w 1994 r. – pomógł ożywić ruch po ponownej inicjacji w Nowym Jorku po Holokauście.
  Przez cały rok około 400 000 osób odwiedza Cambria Heights, wielu z nich nie jest chasydami, a nawet Żydami – powiedział rzecznik.
  W Wielkiej Brytanii naczelny rabin Ephraim Mirvis wychwalał Schneersona jako „jednego z wielkich odbudowujących żydowskie życie po tragedii Shoah”, którego „nauki i spostrzeżenia pozostają tak świeże i aktualne jak nigdy dotąd”.
  Wielu przywódców politycznych w Izraelu dołączyło w mediach społecznościowych do hołdów dla Schneersona.
  Premier Benjamin Netanyahu z Izraela napisał na Twitterze, że Schneerson „zmienił świat i bardzo na mnie wpłynął. Zawsze będę go pamiętać.”
  Moshe Jaalon z niebiesko-białej izraelskiej partii opozycyjnej w tweecie nazwał Rebe „jednym z największych przywódców narodu żydowskiego w naszym pokoleniu. Powiedział też, że „dyrektywa„ Ahavat Yisroel ”Schneersona [miłość do innych Żydów] jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

Wypowiedz się