ENTELYGENCJA AKCEPTUJE BEREZĘ KARTUSKĄ I LICHWĘ BANKSTERÓW

bank-centralnyOkoło dziesięciu lat temu komentarz na portalu internetowym ONET wyjaśnił co to jest ENTELYGENCJA: „są to ludzie, którzy zamiast mózgu mają w głowie papier z gazety wybiórczej i wiadomości z tvn-u”.

Nawiązywanie przez obecne władze do Piłsudskiego, Sanacji i… stworzonych przez ówczesną  żydomasonerię obozów koncentracyjnych m.in. w Berezie Kartuskiej i Brześciu, dowodzi przygotowywanych planów podobnego zamachu i powtórki tamtych rządów.

Albin Siwak w swojej ostatniej książce pt. “W żołnierskim drelichu Narodowego Polskiego Wojska w nadziei na sprawiedliwy ustrój i szacunek do wiary przodków” na stronie 86 tak opisuje obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej: “To nie Hitler był pierwszym założycielem obozów koncentracyjnych w Europie, a Piłsudski. Przy tym ten obóz nie był zwyczajnym obozem. Wymyślono cały szereg upodleń oraz fizycznego znęcania się nad więźniami. A muszę dodać, że towarzyszył mi pierwszy sekretarz Białoruski Maszerow, który był członkiem politbiura w Moskwie. Dano też specjalnego przewodnika Polaka, który w czasach obozu przywoził furmanką kartofle, kapustę i buraki dla więźniów. A więc była tzw. “droga związkowców”, taka aleja usypana z tłuczonej cegły, kamieni i szkła. Miała 300 metrów długości. Ponieważ w tym czasie rodziły się i powstawały związki zawodowe w Polsce, a Piłsudski ich nienawidził, to skazywano działaczy pod byle pozorem na Berezę Kartuska. Po drodze związkowej należało iść boso. Dozorcy zabierali obuwie przed marszem tą drogą. Po przepędzeniu tam i z powrotem więźniowie mieli pokaleczone stopy, ale następnego dnia musieli na tych poranionych nogach chodzić, przy czym dozorcy bili tych co ostrożnie szli.(…)Następnie pokazał nam olbrzymią górę kamieni. Te kamienie były codziennie przenoszone rękami więźniów na inną górę, a następnego dnia znów na poprzednie miejsce.. A tu była kloaka zbiorowa jedna. Jak strażnik był w złym humorze, to wsadzał po szyję w fekalia na parę godzin więźnia. (…) Obóz był bardzo ciężki. Nie leczono w ogóle chorych. Umierali prawie codziennie, nie było możliwości by się dobrze wymyć. Nie zmieniano bielizny więźniom po parę tygodni, śmierdziało od ludzi. Po prostu widać było, że chodziło władzy, żeby tych ludzi sponiewierać i upodlić, a nawet żeby się wykończyli.”

W tamtym okresie – tuż po zamachu majowym Józef Piłsudski oddał władzę nad Polską międzynarodowej finansjerze, która ten zamach sfinansowała. Najważniejszą w skutkach dla Polski i Polaków, była  zgoda Piłsudskiego na nałożenie przez żydowską finansjerę pętli niewolnictwa finansowego, gdzie do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927r.,, o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej” dołączona została następująca deklaracja rządu: „Rząd oświadcza, ze zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 r. zrzekł się prawa emisji biletów bankowych i że nie będzie ich więcej emitował. Bank Polski będzie jedyną instytucją emisyjną.  Na mocy obecnego statusu Bank Polski jako spółka akcyjna jest całkowicie niezależny od rządu. Rząd nie jest upoważniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisji biletów na pożyczki dla rządu z wyjątkiem tych, które się mieszczą wyraźnie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku (…)zmiany te musiały być wprowadzone do statutu Banku Polskiego na zadanie amerykańskich kół finansowych.
[Jerzy Zdziechowski – „Skarb i pieniądz” 1918- 1939, str.26 za: https://prawda2.info/viewtopic.php?p=287160#287160]

Jerzy Zdziechowski, będąc Ministrem Skarbu w rządach przed zamachem majowym, wdrożył niezwykle skuteczną i nowatorską w skali świata metodę emisji i kontroli pieniądza na podstawie parytetu gospodarczego, bez uwiązania niewolniczego przez międzynarodową finansjerę na parytecie złota i oddaniu w jej ręce tego kluczowego instrumentu gospodarczego. To była główna przyczyna zamachu majowego i zabrania rządowi emisji i kontroli pieniądza, co jest jego niezbywalnym prawem. Emisję i kontrolę oddano  do Banku Polskiego, nad którym kontrolę przejęli Rothschildowie. To oznaczało prawdziwą kolonizację kraju przez żydomasonerię z Piłsudskim ( takim Nikodemem Dyzmą, czy obecnym Lechem Wałęsą). Do tego samego doprowadziła „rewolucja solidarnościowa”  także dzisiaj.

Tak i obecnie Rząd PiS-u  nie tylko nie ograniczył ogromnego uprzywilejowania i bezprawnego działania globalnych instytucji finansowych, w tym banków w Polsce, ale jeszcze to uprzywilejowanie zwiększył.   Świadczy, o tym zwiększenie długu publicznego z 70,3 miliarda w ciągu roku przez poprzedni rząd PO-PSL do 76,2 miliarda w ciągu 10 miesięcy 2016 r. [ za; Źródło: Zadłużenie Skarbu Państwa (MF.gov.pl)]

Należy tu dodać, że Narodowy Bank Polski nie jest ani Narodowy, ani Polski, ale jest pod pełną kontrolą zarządczą i większościową własnościową rodziny Rothschildów.

[ patrz: Kto jest właścicielem NBP – czy to Nowy Bank Rothschildów ? I jak to zmienić ? ]
Najważniejszym instrumentem i niezbywalną powinnością każdego Rządu jest emisja pieniądza i kredytu, kontrola stóp procentowych, kursu walutowego i prawa dewizowego.

Istotę tych decyzji, zarówno w okresie rządów Sanacji jak i czasach jej obecnych spadkobierców, najpełniej wyrażają zdania   głównego założyciela najpotężniejszego klanu dynastii bankierskiej Rothschildów i jego żony:

Meyer Amschel  Rothschild: „Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa”
Natomiast Gutle Schnaper, żona tegoż Mayera Amschela Rothschilda i matka jego pięciu synów stwierdziła: „Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by żadnych nie było.

Jak wygląda ten przestępczy i pasożytniczy proceder „kreacji” pieniądza jako długu przez banki, uprawiany przez globalny system bankowy wobec: kredytobiorców, ich rodzin, polskich przedsiębiorstw, samorządów i Państwa Polskiego – objaśnia poniższy tekst:

Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają je „instytucjami zaufania publicznego”. Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności ? Chyba nie”. ( za: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/ ).

Największą winę za tą sytuację ponoszą polscy utytułowani ekonomiści, następnie „uczeni” innych dyscyplin, rządzący, nauczyciele, media i kler. Dlatego zdefiniowane wyżej określenie ENTELYGENCJA najbardziej pasuje do tej grupy we władzy i wspierającej władze.

Polecamy poniższe teksty blogera Nikandera, który obrazowo pokazuje „bez znieczulenia” politykę obecnego Rządu i stan świadomości ( a raczej nieświadomości) społeczeństwa na podstawie badań ankietowych, które dokumentują skutek działalności utytułowanej ENTELYGENCJI ekonomicznej.

Redakcja KIP

 

 Jak do Berezy Kartuskiej? – prosto…

No na co się oburzacie? – na siebie się oburzacie

W to, że w Berezie Kartuskiej miałby istnieć jakiś sanacyjny obóz koncentracyjny, w którym nasz Ukochany Marszałek swoich przeciwników trzymał nikt już chyba nie wierzy. Ten wymysł komunistycznej propagandy został skutecznie – i słusznie – wygumkowany z naszej świadomości. Polacy zdążyli już tak pokochać liberalizm, etatyzm, zamordyzm, fiskalizm i katodebilizm, że nikt im do głowy żadnej ciemnoty nie wciśnie.

Pozostały jednak gazety z tamtego okresu, które dają czytelny i złowrogi przekaz:

…Wiemy co natomiast musi być w Polsce, bo my tak chcemy. Musi być porządek. Musi być powaga i będzie. Obozy koncentracyjne. Tak. Dlaczego? Dlatego, że widać owych osiem lat pracy nad wielkością Polski, osiem lat przykładu i osiem lat osiągnięć, osiem lat krzepnięcia – nie wystarczyło dla wszystkich…” Gazeta Polska (nr 168, 19 VI 1934). Kluby Gazety Polskiej już mamy jakby co, a Ojciec Dyrektor pokropek da.

     Co prawda tym razem nie jest to osiem lat pracy nad wielkością Polski tylko jeden rok, ale jakże intensywny. Przypomnijmy największe sukcesy”

– Polityka historyczna – co władzuchna chce upamiętnić jakiegoś żołnierza wyklętego, to zaraz okaże się, że oprawcy to górale z pustynnego kraju. Szybko nad poczynaniami zostaje zaciągnięta zasłona milczenia.
– Kłusownicy finansowi (lichwiarze) – co do którego władzuchna próbuje podejść, to kuzyn z pustynnego kraju a na dodatek działający zgodnie z prawem i goj jest winien, że nie kupił psa i nie pilnował swego. Po tym przekazie frankowicze już odpuścili.
– Czyściciele kamienic – znowu to samo. I jakże tu kuzynom dobierać się do skóry – zagmatwać, uśpić, przeczekać. Cierpliwie szukają dalej. Może jakiś goj się znajdzie, to się go skarze dla przykładu.
– Mafia sędziowska – no jakże tu coś można zrobić jak trzeba było odnowić Traktaty Kaliskie. Jesteśmy przecież cywilizowanym krajem i traktatów dotrzymujemy.

     Trzeba przyznać, że taktyka Kaczyńskiego podpatrzona u kleszczy działa i słupki poparcia rosną. Rzecz w tym, że tenże znacznie ją udoskonalił. Kleszcz jak atakuje ofiarę wstrzykuje jej najpierw substancję znieczulającą. Chodzimy z takim „gościem” na plecach i dopiero pod prysznicem spostrzegamy go na zaczerwienionym ciele. Kaczyński rozłożył działanie tej substancji na raty. Najpierw ustawił w kolejce do szczęścia rodziców z dwójką dzieci i powyżej. Po stosownej zwłoce czasowej dołączy do tej kolejki pracującą nędzę dźwigając im kwotę wolną od podatku. Jak już te dawki substancji otumaniającej zaczną słabnąć to nastąpi wysyp przyśpieszonych emerytów.

     No nikt nie wymyśliłby lepszego bata na argumenty opozycji. Śmierć ojca przeżyć można, ale grabieży ojcowizny – nigdy! jak mawiał jeden z filozofów. “Transfery socjalne” a ściślej groźba ich cofnięcia,  będą trzymały plebs z daleka od władzy. Co innego ci z większymi ambicjami.

     Z samego ukąszenia moglibyśmy się jakoś otrząsnąć, ale dłuższe działanie „mandatu do sprawowania władzy” niechybnie grozi nam boreliozą.

     Gospodarka kraju dalej będzie w kieracie uboju rytualnego. Ponad 200 mld haraczu rocznie na rzecz „kuzynów” naszej ukochanej władzy spokoju nie będzie czyniło. Coroczne rolowanie długu za cenę żołnierskiej juchy na froncie wschodnim spokoju czynić nie będzie, a mocodawca będzie z całą talmudyczną bezwzględnością dokręcał śrubę. Wtedy Klubom Gazety Polskiej i Solidaruchom od Piotra Dudy będzie jak znalazł skorzystać ze sprawdzonego rozwiązania:

…Wiemy co natomiast musi być w Polsce, bo my tak chcemy. Musi być porządek. Musi być powaga i będzie. Obozy koncentracyjne. Tak. Dlaczego? Dlatego, że widać owych osiem lat pracy nad wielkością Polski, osiem lat przykładu i osiem lat osiągnięć, osiem lat krzepnięcia – nie wystarczyło dla wszystkich…”

     A Wam Drodzy Rodacy życzę więcej tego co tak ukochaliście. A więc więcej liberalizmu, więcej etatyzmu, więcej zamordyzmu, więcej fiskalizmu, więcej katodebilizmu.

No na co się oburzacie? – na siebie się oburzacie:

http://www.korreus.pl/czy-polacy-zasluguja-na-lepszy-los/

NIKANDER

WYBRANE KOMENTARZE

 • W bawełnę Pan nie owija. 🙂 Ale też ma rację, niestety.

Przykręcanie śruby, a co za tym idzie, fiskalizm i zamordyzm zacznie się całą parą, kiedy w ramach CETA wszelkiej maści korporację będą się sądzić z państwem o stratę rzekomych potencjalnych zysków. Kanada jest związana z USA (czytaj korporacjami) umową NAFTA i jest najczęściej pozywanym krajem, z tym, że w CETA kraj nie będzie mógł pozwać korporacji o zanieczyszczenie środowiska na przykład czy jakiekolwiek inne straty. Oj, będzie się działo…!
Ale póki co, ludek się cieszy z 500+ i wyobraża sobie, że sprawiedliwość nadeszła, bo ,,ubekom” zmniejszono emerytury, szczególnie tym z wojsk ochrony pogranicza lub straży pożarnej, bo pilnowali granic lub gasili ogień w państwie totalitarnym.
W międzyczasie powstały bojówki Macierewicza, kompletnie niezależne od naczelnej władzy wojskowej, której koszta są planowane docelowo na co najmniej 318 mln. zł rocznie (53tys. żołdaków po 500zł. miesięcznie za ,,gotowość bojową”)…znowu trzeba będzie suwerenowi zabrać, żeby móc go za mordę trzymać za jego własne pieniądze. A jak tego będzie za mało, to bratnia pomoc też się znajdzie, zgodnie z ustawą 1066…

Wesołych Świąt!

Lotna 22.12.2016 12:29:55

 • @Lotna 12:29:55

Nie wiem, czy to “dmuchanie na zimne ” jest komukolwiek potrzebne, ale sumienie oczyścić trzeba.

Pozdrawiam

nikander 22.12.2016 12:41:45

 • “Bereza”

Czemu nie?
Jak już zostanę Dyktatorem (na 5 lat) to przytulę ten pomysł.

Choć istnieją także środki alternatywne i chyba tańsze.
Wystarczy posadzić kilkadziesiąt osobników pod zarzutem szpiegostwa na rzecz CIA/Mossad/FSB & Co a reszta sama czmychnie nad Jordan i Potomak.
A trzymać bez konkretnych zarzutów można długo, przykład M.Piskorskiego.

Pozdrawiam Pana Józefa 🙂

Jarek Ruszkiewicz SL 22.12.2016 12:53:03

 • @Lotna 12:29:55

A tymczasem w myśl słów wypowiedzianych u Sowy przez Morawieckiego dadzą krok wstecz , by później dwa do przodu wykonać.
Będzie można bez pozwolenia drzewa w ogródku wyciąć…

A znajomy rolnik miał najazd urzędników bo świnie bez kolczyków trzymał i długie noże w kuchni posiadał. Jak za Hitlera….

zadziwiony 22.12.2016 13:23:49

 • @zadziwiony 13:23:49

No właśnie. Będzie można wyciąć, ale czy będzie można posadzić (cokolwiek)? Bo władzuchna robi wszystko, aby uniemożliwić ludziom samowystarczalność; korporacje żadnej konkurencji nie tolerują.

Lotna 22.12.2016 13:57:56

 • Dobry tekst. Dzisiaj “patriotyczni ludziska” zajęci są polowaniem na zwidy i czarownice z przeszłości. Dobro ich rodzin i dzieci w przyszłości odsunięte na plan drugi.”No i jak tu żyć panie Premierze kiedy naród głupi?”

Stara Baba 22.12.2016 14:35:13

 • @Stara Baba 14:35:13

Naród zmądrzeje jak środki otumaniające przestaną działać. pierwsze oznaki już widać. Inflacja zaczyna zaglądać do kieszeni.

nikander 22.12.2016 14:52:47

 • @nikander 14:52:47

Z boku wygląda to bardzo smutno.
Najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie jeszcze większy podział społeczeństwa na beneficjentów z +500 i mundurówką włącznie oraz resztę
czyli wiążących koniec z końcem na których ci pierwsi żerują. Beneficjenci jeszcze bardziej narzucą “swój styl bycia” co spowoduje że grupa druga więcej rozproszy się po świecie a pierwsi swoją swawolą ściągną coraz większe i bardziej zachłanniejsze tabory pijawek i korporacji z zachodu. Pogrążą Polskę do ostateczności gdzie już tylko 3 wojna będzie mogła nam pomóc.

Stara Baba 22.12.2016 15:07:06

 • @Stara Baba 15:07:06

Z PISem to sprawa bardzie złożona.
Możliwe jest kilka scenariuszy:
PIS walczy o wolną Polskę ale musi robić dobrze globalnemu hegemonowi.
(inaczej piątkowy samobójca.. jak u Leppera)
albo
PIS służy globalnemu hegemonowi i robi w konia Polaków cukiereczkami w postaci 500+, mieszkanie+…itd.

Tak czy siak PIS po cieńkiej linie stąpa.

PO, KOD, Nowoczesna są jednoznacznie V kolumną wrogą narodowi Polskiemu.

Oscar 22.12.2016 19:25:27

 • @Oscar 19:25:27

Złożona dla tego że w ich szeregach są także ludzie którzy naprawdę chcą dobrze. Oceniając wszystkich pod jeden sznurek jest niesprawiedliwe. Tak jednak się wszystkich rozlicza. Co z tego że kilku Niemców kiedyś było dobrych jak reszta to esesmani?!

Stara Baba 22.12.2016 19:54:43

 • @Oscar 19:25:27

W wariancie nr 1 nie doprowadziliby do kompletnego rozkładu armii, co właśnie ma miejsce.

Lotna 22.12.2016 20:58:37

Opublikowano za: http://nikander.neon24.pl/post/135862,jak-do-berezy-kartuskiej-prosto

Gdy profesor za niemowę robi

Takich mamy profesorów na jakich zasłużyliśmy. Czy aby…?

     No jak tu nie odnieść się do takiego komentarza pod notką: Jak do Berezy Kartuskiej? – prosto…

@Stara Baba 15:07:06

Z PISem to sprawa bardziej złożona.
Możliwe jest kilka scenariuszy:
PIS walczy o wolną Polskę ale musi robić dobrze globalnemu hegemonowi. (inaczej piątkowy samobójca.. jak u Leppera)
albo
PIS służy globalnemu hegemonowi i robi w konia Polaków cukiereczkami w postaci 500+, mieszkanie+…itd.
Tak czy siak PIS po cienkiej linie stąpa. PO, KOD, Nowoczesna są jednoznacznie V kolumną wrogą narodowi Polskiemu.

Oscar 22.12.2016 19:25:27 link

     Ponieważ jednoznacznie opowiadam się za tą drugą opcją to powiem dlaczego. Otóż oku­pant w nowoczesnej wojnie napadając na nasz kraj, a aktu kapitulacji Polska dokonała w pakcie Ja­ruzelski – Rockefeller w 1985 roku, załatwia cztery sprawy:

 1. Narzuca mu architekturę monetarną, aby grabić kraj kreacją pieniądza jako oprocentowane­go długu,
 2. Narzuca system podatkowy umożliwiający grabież wpływów budżetowych,
 3. Blokuje wszelkie możliwości odrodzenia się kapitału strukturalnego w obszarze gospodarki
 4. Dla pilnowane interesu, naród w „wolnych i demokratycznych wyborach” wybierze sobie podrzucone „matrioszki”.

 W punktach 1 i 2 załatwia to, że gospodarka staje się gospodarką wegetatywną niezdolną do włączenia do obrotu gospodarczego posiadanych zasobów surowcowych i ludzkich. I surowce i lu­dzie (zwłaszcza wykształceni i tak silnie motywowani jak Polacy) są Zachodowi potrzebne.

 W punkcie 3 doprowadza do sytuacji, że pracodawcy nie są w stanie od swoich pracowni­ków kupić niczego więcej niż tylko pot. Gospodarka staje się gospodarką jałową nie rodzącą ani po­stępu technicznego ani postępu organizacyjnego. Okupowany kraj będzie musiał kupować wszystko co przekracza technologię „przykręcania śrub” i napełniania butelek.

 Punkt 4 zwykle załatwia się podczas wizyt, na które matrioszki z honorem się zgłaszają, aby odebrać instruktaż co do granic suwerenności. No to przypomnijcie sobie kto gdzie jechał i co o tych podróżach się (nie)dowiedzieliście.

 No cóż. Kaczyńskiego nigdy za geniusza nie uważałem a wręcz przeciwnie. Orban biorąc władzę, tę prawdę Węgrom przekazał wykorzystując obśmiewane „kółka różańcowe”. Do Kaczyńskiego ta prawda – tak jakby – nie dotarła. Jeśli, natomiast, dotarła a nie reaguje, to jest to niepodważalny do­wód na uzasadnienie opcji drugiej.

 Motyw „piątkowego samobójcy” jest ważny, ale nie popadajmy w histerię. Jest bardzo łatwy do wyeliminowania, jeśli tylko się chce. PiS przez wszystkie lata pozostawania w opozycji miał kasę na zorganizowanie sobie społecznego poparcia (nie mylić z „mandatem do sprawowania wła­dzy”, bo to każdy przekrętas potrafi). Społeczeństwa świadomego nie jest w stanie pokonać nikt a najwidoczniej takiego społeczeństwa PiS sobie nie życzył!!!!

     Nie obrażajmy się na brutalną prawdę, którą podał nam Machiavelli, a mianowicie taką, że polityka i związany z nią żłób – drogą naturalnej selekcji – przyciąga tam typy spod ciemnej gwiaz­dy. No załóżmy, że Kaczyńskiemu z kwot na działalność partyjną nie zostało ani złotówki na akcję uświadamiania Polaków w trzech wymienionych powyżej kwestiach. Jednak gdzie byli i są nasi profesorowie?

 Przeprowadzona przez Konfederację na Rzecz Reform Ustrojowych ankieta jest zbyt opty­mistyczna, gdyż była promowana na portalach tyleż patriotycznych co niszowych. Obawiamy się, że jest zdecydowanie gorzej o pora to powiedzieć do słuchu komu trzeba.

Profesorowie ekonomii – wy mentalne prostytutkijak wam nie wstyd.  O zbrodni dokonanej na naszym narodzie narzuconą nam architekturą monetarna wie już co trzeci ankietowany i nikt tego nie dowiedział się na uniwersyteckim wykładzie. Od kogo jurgielt bierzecie, dla kogo pracujecie, czego się boicie?!

nikander-badania

Jak udało Wam się odebrać wiarę 90% naszego społeczeństwa, które wybiera haracz szaco­wany na około 200 mld złotych rocznie w obawie przed sromotną zemstą naszych „ukochanych przyjaciół”. Nie kto inny jak Wy odpowiadacie za elementarną wiedza na temat współczesnych strategii kotwiczenia waluty fiducjarnej. Ile kosztowało Sorosa, Rothschilda, Rockefellera lub in­nych – zamknięcie Wam gęby? Ileż by to Was kosztowało gdybyście narodowi powiedzieli prawdę: wpadliśmy w g…wno.

nikander-badania-2

Profesorowie ekonomii – wy nędzni szabas gojejak wam nie wstyd. Ponad 30% ankietowanych nie wie na czym polegają patenty na okradanie naszego budżetu z podatków przez obce państwa i firmy zagraniczne. Kto Wam płaci, abyście tę prawdę przed studentami zatajali.
 nikander-badania-3Profesorowie ekonomii – wy zaprzańcy całkowici. Jak wam nie wstyd, że ponad 90% ankietowa­nych uważa masoński wynalazek jakim jest tajemnica, w tym przypadku tajemnica handlowa, za kanon gospodarczy? Czyje srebrniki Wam zajaśniały na stole.

nikander-badania-4

Profesorowie ekonomii – wy sarkofagi spleśniałe. Kto wam za to zapłacił abyście wmawiali tu­bylcom, że Polska będzie Polską, gdy różnica między człowiekiem a człowiekiem będzie większa niż pomiędzy człowiekiem a bydlęciem.

To nie jest fatamorgana. Próbka reprezentatywna jest dość spora a proporcje utrzymują się stałe od dłuższego czasu. Skalę tragedii dopełnia fakt, że Polacy nerwowo reagują na samą możliwość poszerzenia spektrum wyboru. Nikt bowiem nie chce nikomu zabierać tych ośmiu spółek z konfliktowego modelu stosunków przemysłowych. Kto odpowiada za tę „miłość” Polaków do wyłączności brudnojudejskich form gospodarowania? Oni muszą czuć bat??!!

nikander-badania-5
Absolwent polskiej szkoły średniej ma włożonych pod czaszkę 1200 godzin żydowskiego katode­bilizmu. Napchajcie tam tego gówna jeszcze więcej, aby już nic się nie zmieściło. Brakuje już tylko egzaminu z żydowskich klechd na maturze. I żadnej mi ekonomii dla plebsu nie podawać. Dobrze radzę, bo mogliby waszymi doczesnymi szczątkami latarnie udekorować.
Takich mamy profesorów na jakich zasłużyliśmy. Czy aby…?

 NIKANDER

ps.

-zawsze możesz wejść do ankiety i zagłosować. Oto link: http://www.korreus.pl/czy-polacy-zasluguja-na-lepszy-los/

– nie jest tak, aby brakowało mi odwagi mówić o tym publiczniei to w miejscach znaczących:https://youtu.be/B3PeucLeeD0

WYBRANE KOMENTARZE

 • @nikander 20:54:16

Miałem wkleić tę drugą notkę docenta

http://zdaniemdocenta.neon24.pl/post/135895,wojna-mitteleuropy-z-miedzymorzem-w-sejmie, a nie tę którą wkleiłem wcześniej.

Wszystkie punkty które wymieniasz wg. mnie są prawdziwe, wiele działań PIS jest wręcz antypolskie i antynarodowe, osłabiające zarówno polski przemysł jak i polskie rolnictwo. Z drugiej strony widać działania przeciwstawiające się agresji niemiecko-rosyjskiej na Polskę która nam nic dobrego przynieść nie może. Ja się cały czas zastanawiam, jaki margines działań mają rządy narodowe w Europie. Jak widać w sprawach zasadniczych – ustrojowych wszystkie idą ręka w rękę. Pytanie – kto trzyma i czym jest tak potężny bat który w zaciągniętych cuglach prowadzi tę całą karawanę w jednym kierunku. Nie wydaje mi się aby jedynie przekupstwo odgrywało tutaj swą rolę . Sa chyba jeszcze inne mechanizmy dyscyplinujące te działania.
W każdym razie spolegliwość Kaczyńskiego wobec koczowników jest wielce podejrzana.
Pozostaje fundamentalne pytanie. Komu Kaczyński i PIS tak naprawdę robią dobrze i o kogo interesy w długoterminowej perspektywie zabiegają . Mam duże wątpliwości czy są to interesy Polski i Polaków , mimo takich zewnętrznych pozorów widocznych dla dużej części społeczeństwa.
Z drugiej strony jest wielu blogerów absolutnie zachwyconych polityką PIS-u. Nie są to ludzie durni więc albo trochę mają racji, albo po prostu są na liście płac PIS i w sieci dorabiają.

Jestem pełen szacunku dla Twoich starań w zakresie uświadamiania architektury monetarnej Polakom. Ale czy jest możliwe uzyskanie wielkości krytycznej umożliwiającej przeprowadzenia zmian? Przy tym stopniu otumanienia ludzi?

zadziwiony 23.12.2016 21:37:35

 • @zadziwiony 21:37:35

Komu Kaczyński i PIS tak naprawdę robią dobrze ……????
KOmu??? stale temu samemu…tak -temu ,ktoremu to obiecali….
Gdzie to ostatnio pielgrzymowal cala Kaczynskiego swita????
I po co ??? W jakim celu???
https://jozefbizon.wordpress.com/wpisy-blog/

a zaczęło się to całkiem dawno….
.
Wykład wygłoszony w Fundacji im. Stefana Batorego w dniu 14.02.2005
„W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent.
W tej chwili ich notowania są nieco mniejsze.
Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u (to też formacja radykalna) i rozwścieczonych swoim losem postkomunistów.”

„Ci ostatni znajdują się dzisiaj w znanej sytuacji, ale nawet jeżeli uda nam się ich zdelegalizować – liczę na Trybunał Konstytucyjny – to ze sceny politycznej nie zejdą.

reszta pod linkami jak wyżej:
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/

Czy Panowie wiecie “kogo????” prez Kaczyński nazywał wykluczonymi????? PO co PiS-owi i jemu Trybunał Konstytucyjny????

W podanych linkach znajdziecie panowie dokładnie udokumentowane z podaniem linków i dokumentów kręte ścieżki POPiSu… prowadzące prosto do Polin- podnóżka k’Hazaria Magna!

RomanKa 24.12.2016 04:47:03

 • @ Autor

Coś mi się widzi, że “profesorowie” myślą, że są bożkami i ciemny ludek musi składać im hołd.

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Panu, żeby im przeszło. Oczywiście zdrowia i wszelkiej pomyślności też.

Jasiek 24.12.2016 16:19:40

 • @ Autor

“Motyw „piątkowego samobójcy” jest ważny, ale nie popadajmy w histerię. Jest bardzo łatwy do wyeliminowania jeśli tylko się chce.”

Piątkowy samobójca to tylko “detalista”. Ja pamiętam jak dziś sobotnie “wsie pagibli”…. I to wcale nie takie pierwsze – lepsze “wsie”.
Może coś kombinowali, żeby się wyzwolić z sideł banksterów… ? Nie wiem 🙁 Zamęt jest do tej pory. Nawet Putin coś bredził ostatnio (tak, na tej konferencji) o tym, że ktoś wszedł do kabiny i namawiał pilotów do lądowania. Wygląda na to, że nawet i on musi wierzyć w… brzozę. Musi – bo nie wierzę, że wierzy sam z siebie w takie idiotyzmy.

Przeciwnik jest mocny – to pewne.

Jasiek 24.12.2016 16:26:37

Opublikowano za: http://nikander.neon24.pl/post/135897,gdy-profesor-za-niemowe-robi

Wypowiedz się