Władze Adwokatury chronią adwokatów wyłudzających pieniądze

Oszustwa adwokatówCzy adwokat może „oszukać” swojego klienta wziąć od niego pieniądze i nie wywiązać się ze swoich obowiązków i się z nim nie rozliczyć? Jeżeli tak to co w takich przypadkach czynią władze adwokatury?

 Głównym zadaniem Polskiej Adwokatury jest ochrona obywateli w postępowaniu sądowym. Jej obecne władze często i chętnie odnoszą się do jej tradycji, patriotyzmu, etosu i etyki.

Jednakże jaka jest jej rzeczywistość?

Czy adwokat może „oszukać” swojego klienta wziąć od niego pieniądze i nie wywiązać się ze swoich obowiązków i się z nim nie rozliczyć? Jeżeli tak to co w takich przypadkach czynią władze adwokatury?

Odpowiedzi na powyższy pytania udzieli niniejszy artykuł.

W 2004r. człowiek, którego historię opisujemy, po raz pierwszy zwrócił się do warszawskiego adwokata D. o poprowadzenie jego dwóch spraw, wręczając adwokatowi honorarium po 15 000 pln za każdą ze spraw, oraz 15 000 pln tytułem zaliczki na zabieg symulujący operację ortopedyczną (nielegalną usługę oferowaną przez podwarszawskie kliniki pozwalający uniknąć osadzenia w areszcie), którą to usługę  adwokat zdesperowanemu klientowi zaproponował.

W ramach usług adwokackich Pan D. równocześnie zaoferował  klientowi ochronę służb specjalnych  w zamian za połowę zysków z dalszego popełniania przestępstw gospodarczych.

Oszustwa adwokatów 1Gdy w lutym 2005r. zatrzymano i tymczasowo aresztowano tego człowieka, stawiając mu zarzuty popełnienia ciężkich przestępstw gospodarczych, jego przerażona rodzina powtórnie zwróciła się o pomoc do tego „wybitnego” warszawskiego adwokata D., który ponownie, za prowadzenie nowej sprawy wziął kwotę 15 000 zł., i kwotę 6.000 zł za sześć wyjazdów z Warszawy do Krakowa na czynności procesowe w tamtejszej prokuraturze apelacyjnej.

Jednakże jaka była rozpacz rodziny, gdy dowiedzieli się oni, że adwokat nie wykonał w tych sprawach żadnej czynności, a nawet nie pojechał na opłacone czynności procesowe do Krakowa. Rodzina w trybie pilnym musiała wynająć nowego adwokata z Krakowa i zwróciła się do warszawskiego adwokata Pana D. o podjecie czynności lub zwrot wpłaconych mu pieniędzy. Jakie było ich zdziwienie i oburzenie, gdy Pan Mecenas odmówił im ich zwrotu i wyrzucił za drzwi jego kancelarii.

Ponieważ krakowski adwokat okazał się niezwykle sumiennym i skutecznym profesjonalistą doprowadził on do wypuszczenia z aresztu swojego klienta. Klient mógł dowiedzieć się więc w  jaki sposób Pan Mecenas D. potraktował jego żonę i schorowaną matkę.

Poszkodowany w celu ukarania adwokata złożył do władz adwokatury warszawskiej (Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie) skargę na Pana Mecenasa za jego wysoce nieetyczne postępowanie.

W odpowiedzi na tę skargę Okręgowa Rada Adwokacka za pośrednictwem jej ówczesnego sekretarza (dzisiaj wicedziekan ORA) poinformowała go, że nie jest uprawniona do ingerowania w spór pomiędzy adwokatem i jego klientem i poinformowała skarżącego, że powinien się dogadać ze swoim Mecenasem.

Samorząd adwokatury celowo wprowadził w błąd skarżącego, gdyż nierozliczenie się z klientem i „przywłaszczenie” pieniędzy jest określane jako jedno z najcięższych przewinień dyscyplinarnych. Sekretarz i dziekan (w 2006r.) ORA w Warszawie wiedzieli, że ich obowiązkiem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata D.

Wiedzieli też doskonale, jako adwokaci, że działanie adwokata D. może wypełniać przesłanki przestępstwa przywłaszczenia lub oszustwa kwalifikowanego.

NRA zakazuje pytać adwokatów i aplikantów adwokackich o przyszłość Adwokatury PolskiejPonadto adwokat D. nie wystawił za otrzymane honoraria pokwitowania, ani faktury, wobec czego prawdopodobnie nie wywiązał się z obowiązku odprowadzenia VAT i nie zapłacił podatku, co zagrożone jest sankcjami z kodeksu karno – skarbowego. Również o tym władze ORA świetnie wiedziały, ale poszkodowany nie został poinformowany o swoich prawach, co było obowiązkiem adwokatury.

Ponieważ klient nie mógł pogodzić się z takim bezprawiem poszukiwał pomocy w odzyskaniu wyłudzonych od niego pieniędzy i w ukaraniu nieuczciwego Mecenasa. W końcu otrzymał on książkę śp. Mecenasa Zdzisława Krzemińskiego „Etyka Adwokacka”. Pan Mecenas był jednym z najwybitniejszych adwokatów Polsce, znający przedwojennych wybitnych Polskich Adwokatów. Jako adwokat i patriota zajmował się on między innymi krzewieniem zasad etyki adwokackiej.

Ponieważ w książce tej  klient przeczytał, że zgodnie z § 50.1 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu „w sprawach finansowych adwokata w stosunku do klienta obowiązuje szczególna skrupulatność” złożył  w 2015r. skargę na ówczesnego sekretarza (a obecnie wicedziekana) Okręgowej Rady Adwokackiej, który nie wszczął postępowania dyscyplinarnego przeciwko Mecenasowi D., za wyłudzenie od rodziny poszkodowanego znacznej kwoty (ok. 50.000 zł) pod pozorem świadczenia na jego rzecz pomocy prawnej.

Skarga ta została przekazana do Naczelnej Rady Adwokackiej (struktury zwierzchniej nad Okręgowymi Radami Adwokackimi).

Jakie było zdziwienie klienta, kiedy jego skarga została oddalona i został on pouczony, że sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej działał prawidłowo, a stawiane mu zarzuty są niezmiernie krzywdzące.

Stanowisko to jest jawną kpiną z opisanego wyżej § 50.1 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Być może Panowie Mecenasi nie wiedzieli, że klient szczegółowo zapoznał się z opisaną wyżej publikacją Pana Mecenasa Zdzisława Krzemińskiego, w której zawarty był również taki wyrok Sądu Najwyższego:

„Bezprawne przetrzymywanie przez adwokata otrzymanej od klienta sumy, niereagowanie na listy z żądaniem rozliczenia się i przesłania należnej sumy, wreszcie dysponowanie tą sumą bez zgody klienta stanowi bardzo ciężkie naruszenie obowiązków adwokata, które nie tylko uchybia jego godności, lecz podważa także zaufanie do stanu adwokackiego, przeto zasługuje na surową represję”. –wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 21.11.1936r.DA 19/36 – opublikowany w Sprawozdaniu Izby Adwokackiej w Krakowie 1936/1937 s. 163.

Powyższy przykład pokazuje, że Polskiej Adwokaturze daleko jest do etosu i tradycji adwokatury do której się odwołuje. Niewyobrażalne jest bowiem, aby władze Adwokatury Polskiej II Rzeczypospolitej, czy nawet okresu PRL próbowały ukryć postępowanie adwokata, który wziął od swojego klienta pieniądze, nie wykonał swoich obowiązków i nie rozliczył się z nim. Niewątpliwie co najmniej wszczęłyby one w takim przypadku postępowanie dyscyplinarne.

Postępowanie to zasługuje również na potępienie z tego względu, że inni Adwokaci nie korzystają z takich przywilejów jak Mecenas D. Jeżeli naruszą oni zasady etyki, np. w celu ochrony swoich klientów przed eksmisją nadużyją wniosku o wyłączenie komornika (co umożliwi ich klientom przez pewien okres czasu zamieszkiwanie w mieszkaniach z których są wyrzucani) to Rzecznik Dyscyplinarny  natychmiast wszczyna wobec ich postępowania dyscyplinarne.

A w opisywanym przypadku Mecenas D. mógł wyłudzić od klienta kwotę 50.000 zł i postępowanie to traktowane jest przez władze Adwokatury Polskiej jako zgodne z zasadami etyki adwokata i godnością wykonywania przez niego zawodu.

Czyżby w Adwokaturze Polskiej,  ORA Warszawa, tak jak w innych środowiskach w Polsce, istniała „kasta Nietykalnych”.

prawnik + polityk = kłamca2Opublikowano za: http://civitasordo.neon24.pl/post/126290,wladze-adwokatury-chronia-adwokatow-wyludzajacych-pieniadze

( ilustracje od redakcji )

************************

PS. Dla pełniejszego obrazu obecnej rzeczywistości przemocy finansowo-prawnej z udziałem wymiaru niesprawiedliwości i „immunitetów” bezprawia, prezentujemy kolejno w całym pakiecie 7 następujących tekstów ( razem z powyższym ) na naszej stronie internetowej:

1). „Dr Zbigniew Kękuś – Rządy Żydów w Polsce ? czyli czy mnie Żydzi z Sądu Okręgowego w Krakowie okradną w dniu 16.10.2015 r. z kwoty około 30 tysięcy zł”, zamieszczony na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/dr-zbigniew-kekus-rzady-zydow-w-polsce-czyli-czy-mnie-zydzi-z-sadu-okregowego-w-krakowie-okradna-w-dniu-16-10-2015-r-z-kwoty-okolo-30-tysiecy-zl/ Ten tekst opisuje jeden z wielu przykładów niszczenia w naszym kraju utalentowanych i przedsiębiorczych Polaków w sposób systemowy, mafijny i ponadustrojowy. Należy tu podkreślić podziwu godną niezłomność i umiejętności dr Kękusia oraz rosnące zrozumienie u ludzi i poparcie w tej walce w wymiarem niesprawiedliwości.

2) Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia”. Rugowanie Polaków we własnej Ojczyźnie z majątku ma długą, co najmniej dwu wiekową historię. W tym procederze stosowano różne metody: poprzez lichwę pożyczkową i kredytową, emisję pieniądza bez pokrycia, podatki, zabieranie majątków za udział w powstaniach, wysyłanie na Syberie i do łagrów, mordowanie na miejscu całych rodzin, skłócanie rodzin i w procesach sądowych pozbawianie majątków oraz ewidentne łamanie istniejącego w danych czasach prawa. Natomiast kluczowym sposobem pozbawiania ludzi majątku i zniewalania, zarówno w skali Świata jak i Polski jest pieniądz odsetkowy i inne pochodne, równie złodziejskie metody jego zastosowania. Wielowątkowy tekst to omawia i wskazuje w odnośnikach na końcu pozytywne rozwiązania w zakresie nowej ekonomii i rozwiązań ustrojowych. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/

3). Prawda groźna dla żydo-reżimowych demokracji”. W artykule Dariusza Kosiura opisany jest przypadek znanego nękania rodziny blogera Opolczyka, bardzo kompetentnego publicysty, który od wielu lat odkłamuje m.in. historię Polski z okresu kilku tysięcy lat i obecną rzeczywistość zarówno światową jak i krajową. Tekst na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/prawda-grozna-dla-zydo-rezimowych-demokracji/

4) „Jak niszczy się niewygodnych dla światowego systemu niewolnictwa – Grzesiek” W artykule opisany jest przypadek Polaka w Niemczech, którego duża wiedza i umiejętność łączenia wielopoziomowego faktów i innych informacji spowodowała zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym, jako niewygodnego dla obecnego systemu władzy w Niemczech, który funkcjonuje podobnie jak w Polsce. Warto przeczytać, chociaż może wiele podanych informacji wydać się niewiarygodnymi np. że obecne Niemcy to nie państwo, lecz prywatna spółka ( więcej na zawartym w tekście linku). Ale niestety jest to prawda. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/jak-niszczy-sie-niewygodnych-dla-swiatowego-systemu-niewolnictwa-grzesiek/

5) „Fundacja Georga Sorosa chce zakneblować usta Polakom” W artykule pisze m.in. żeRozsiane po całym świecie organizacje Georga Sorosa walczą z patriotyzmem, nacjonalizmem, prawem do posiadania broni i odbierają ludziom wolność krok po kroku. Ograniczając wolność słowa wprowadzają nas w Orwellowski Świat, w którym mówienie prawdy staje się „myślo-zbrodnią” opisaną w wizjonerskiej powieści Georga Orwella „Rok 1984”.” A więc jest to przygotowywana próba zakneblowania ust Polakom pod pretekstem m.in. „mowy nienawiści”. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/michal-kk-fundacja-georga-sorosa-chce-zakneblowac-usta-polakom/

6) „Przypadki kontroli umysłów w Polsce” . Treści zawarte w tekście mogą się wydawać dla wielu nieprawdziwe, ale niestety to się faktycznie dzieje, a skala zasięgu się rozszerza, więc warto przeczytać ten tekst i powiązać z wcześniej publikowanymi na naszej stronie kilkoma tekstami o technikach kontroli umysłu mniej lub bardziej zaawansowanych. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/przypadki-kontroli-umyslow-w-polsce/

Na podsumowanie jedno zdanie:

POLACY MUSZĄ SIĘ BRONIĆ, ALE ABY MOGLI SIĘ BRONIĆ MUSZĄ BYĆ DOINFORMOWANI I MUSZĄ CHCIEĆ DOCIEKAĆ PRAWDZIWEJ WIEDZY I INFORMACJI.

Redakcja KIP

Trackbacks

  1. […] 3) „Władze Adwokatury chronią adwokatów wyłudzających pieniądze” W tekście opisane są działania władz korporacji adwokackiej osłaniających swoich członków w przestępczym procederze wyłudzania od klientów pieniędzy, bez wywiązania się z podjętych wobec zleceniodawcy zobowiązań. Autor – bloger civitasordo.neon24.pl kończy tekst pytaniem: „Czyżby w Adwokaturze Polskiej,  ORA Warszawa, tak jak w innych środowiskach w Polsce, istniała ‘kasta Nietykalnych’?” Tekst na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/wladze-adwokatury-chronia-adwokatow-wyludzajacych-pie… […]

Wypowiedz się