Stosowanie prawa dewizowego w przedmiocie umów gospodarczych i rozliczeń płatniczych.

Polskie ustawodawstwo, w tym dewizowe i bankowe określa, że jedynym środkiem płatniczym w Polsce jest złoty. Złoty jest więc jedynym środkiem płatniczym i rozliczeniowym i wartości wszelkich umów gospodarczych muszą być wyrażane i płacone w złotych. W każdym innym przypadku stosowanie we wszelkiego rodzaju umowach czy kontraktach zapisów w obcej walucie np. Euro czy USD, wymaga oddzielnej zgody Czytaj dalej

Dr Ryszard Ślązak: Eksploatacja gospodarcza Polski przez podmioty zagraniczne. Część XV

Korekcyjno-naprawczy program gospodarczy. Cześć  XIV. Ograniczanie importu na kontrakty inwestycyjne stosowane w innych krajach. Tego rodzaju wymogi ograniczania importu na dany kontrakt stosują nawet władze niemieckie, francuskie,angielskie i powszechnie w innych krajach, że na dany kontrakt może być importowane tylko to, czego na rynku narodowym inwestora nie można nabyć. W Polsce obecnie Czytaj dalej

Dr Ryszard Ślązak – Recydywa drogiego cudzoziemskiego doradztwa,/było powszechne przy prywatyzacji/. Część XIV

Korekcyjno-naprawczy program gospodarczy. Cześć  XIV. 50. Cudzoziemskie doradztwo pseudo biznesowe. Trzeba to w jakiś rozważny, ale konsekwentny sposób ograniczyć i to możliwie jak najszybciej. Ta sytuacja nie może się powtarzać i trwać, tak jak to było przy prywatyzacji, sprzedaży naszych przedsiębiorstw. Wówczas zagraniczni nabywcy akcji czy udziału w naszych przedsiębiorstwach/zakładach pracy Czytaj dalej

Dr Ryszard Ślązak – Sankcje unijne, polska jurysdykcja, dotacje i bezzwrotna pomoc finansowa. Cześć X – XIII

Korekcyjno-naprawczy program gospodarczy. Cześć X – XIII. Sankcje unijne. Część X. 36. Rygor sankcji unijnych. Wszystkie projekty unijne są według uznania Unii kontrolowane i to bez uprzedniej zapowiedzi. Są one kontrolowane przez instytucje europejskie z kraju będącego i nie będącego członkiem unii i to przez okres 10 lat od daty zakończenia danego programu operacyjnego przez Komisję Czytaj dalej

dr Ryszard Ślązak – Pomoc dla anonimowych firm zagranicznych i zwrotność dotacji, część IX

Część IX Korekcyjno-naprawczego programu gospodarczego 32. Nierozpoznawalność firm obcych przed udzieleniem dotacji. Nieznane kapitałowo i rodzajem działalności firmy żądają w różnorodny przebiegły sposób dotacji. Służby wewnętrzne Ministerstwa Gospodarki rozpatrujące wnioski o dotacje nie wiedzą nawet, która firma jest zagraniczna, a która krajowa i która zagraniczna, od której zagranicznej Czytaj dalej

Dr Ryszard Ślązak: Nowe dziwne branże gospodarki narodowej, cześć VIII

Część VIII Korekcyjno-naprawczego programu gospodarczego   30. Nowe dziwne branże gospodarki narodowej. Przyjęcie dziwnych i nowych branż dla specjalizacji naszej gospodarki. Zastanawiające jest, że po trzech latach pracy nad tym problemem wreszcie i to dyletancko ustalono w dniu 15 września 2010 roku w MG, /prawdopodobnie decyzja ministra gospodarki lub jednego z jego zastępców/, takie Czytaj dalej

dr Ryszard Ślązak: Separatyzm instytucjonalny i błędne kryteria przyznawania środków pomocowych, część VII

Część VII Korekcyjno-naprawczego programu gospodarczego 27. Bezzasadne wstrzymywanie płatności zatwierdzonych wniosków beneficjentów/pomocobiorców krajowych. Występują stosunkowo często i w dużej liczebności zaniedbania w nieobsługiwaniu, nawet przez dwa lata, wniosków o wypłatę beneficjentom krajowym przyznanej pomocy finansowej z wielu działań, z takich jak 4.4 oraz 4.5 które realizuje Czytaj dalej