DO NIEBA NIE MOŻNA OD RAZU

  Jacek E. Wilczur - historyk i politolog, urodzony we Lwowie. W czasie minionej wojny i okupacji Lwowa wraz z grupą dzieci rozbijał i okradał niemieckie wagony towarowe i magazyny wojskowe, otrzymując w ten sposób całą rodzinę. Dwukrotnie aresztowany. Osadzony i skazany na karę śmierci, odbity z więzienia w przededniu egzekucji. Jeden z najmłodszych żołnierzy Jana Piwnika - Ponurego. Czytaj dalej

NIEZAPOMNIANE TWARZE

    Inspirowane wspomnieniami opowiadania Witolda Kieżuna, powstańca warszawskiego, znanego ekonomisty, autora "Patologii transformacji". Na książkę składa się 17 opowiadań pisanych przez autora podczas wielu lat pobytu poza Polską. Czasowo obejmują one okres od roku 1938 do 1989. Zbigniew Herbert tak pisał o tym zbiorze opowiadań: „Proza Witolda Kieżuna, nasycona Czytaj dalej

ZBRODNIARZE SĄ WŚRÓD NAS

Leszek Jan Szulc ODRADZANIE SZOWINIZMU Każdy naród chce mieć swoją ojczyznę, swoich bohaterów, ale wolność - nade wszystko. Humanizm idzie w zapomnienie. Ta dewiza przeświecała już od 1922 roku z chwilą powstania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. To ona upatrując w III Rzeszy zbrojne ramię, chciała wraz z szowinistami OUN wywalczyć SAMOISTNĄ UKRAINĘ. Te nauki zostały już Czytaj dalej

DZIECI 44

Dzieci 44. Wspomnienia dzieci powstańczej Warszawy                                                                         Wydawnictwo: BELLONA Autorzy: JERZY MIRECKI Format: 17x24cm Liczba stron: 440 Oprawa: Twarda Rok wydania: 2014 Publikacja Jerzego Mireckiego jest owocem długoletniego trudu, jaki włożył w zebranie, opracowanie i udostępnienie czytelnikom relacji Czytaj dalej

DWIEŚCIE LAT RAZEM-TOM 2

  Temat to niezbyt nowy: Żydzi wśród bolszewików. Tyle już o tym napisano. Kto potrzebuje dowieść, że rewolucja była nierosyjska czy "obca", wskazuje na żydowskie nazwiska i pseudonimy, usiłując zdjąć z Rosjan winę za przewrót w roku siedemnastym. Natomiast wśród żydowskich autorów zarówno ci, którzy wcześniej zaprzeczali nasilonemu udziałowi swych pobratymców we władzy bolszewickiej, jak Czytaj dalej

DWIEŚCIE LAT RAZEM 1795-1995 r

Dwieście lat razem t. I. W przedrewolucyjnej Rosji rok wydania: 2012 Pełne tłumaczenie wywiadu z Aleksandrem Sołżenicynem, jakiego udzielił on rok przed śmiercią dziennikarzom niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”. Dwieście lat razem”, dzieło poświęcone historii współistnienia Rosjan i Żydów od końca XVIII w. po współczesność, ukazało się w dwóch tomach w latach 2001 i 2002. Niniejsze Czytaj dalej

CEL PATTON

WPROWADZENIE Prawie natychmiast po śmierci generała Georgea S. Pattona zaczęły krążyć pogłoski, że został zamordowany Pogłoski te utrzy­mują się do dziś. Nie tylko twierdzono, że go po prostu zamordo­wano, lecz że było to zabójstwo polityczne. Nieustannie powtarza­no, że Patton został zabity, ponieważ nienawidzili go jego przeło­żeni, bojąc się go i mu zazdroszcząc. Budził zazdrość, gdyż był Czytaj dalej

5 MARCA 1940 ROKU . PAMIĘTAMY.

  5 marca 1940 roku podjęto decyzję o rozstrzelaniu ponad 20.000 Polaków Co najmniej 21 768 obywateli polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, miałoby być rozstrzelanych na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). PAMIĘTAJMY O TYM Tłumaczenie z języka Czytaj dalej