CEL PATTON

Patton-książka.

WPROWADZENIE

Prawie natychmiast po śmierci generała Georgea S. Pattona zaczęły krążyć pogłoski, że został zamordowany Pogłoski te utrzy­mują się do dziś. Nie tylko twierdzono, że go po prostu zamordo­wano, lecz że było to zabójstwo polityczne. Nieustannie powtarza­no, że Patton został zabity, ponieważ nienawidzili go jego przeło­żeni, bojąc się go i mu zazdroszcząc. Budził zazdrość, gdyż był naj­lepszym generałem w armii amerykańskiej. Obawiano się go zaś, ponieważ uważano, że ujawni wiele rzeczy, dowodzących tchó­rzostwa, niekompetencji i korupcji dowództwa wojsk alianckich w okresie II wojny światowej. Jakby tego było mało, systematycznie twierdzono, że zamierzali Pattona zabić także Rosjanie, gdyż nie­nawidził go Stalin.

Robert K. Wilcox opisał, jak próbował dotrzeć do prawdy. Jed­no w wypadku tej książki jest niewątpliwe. Autor pracował nad nią latami i wykonał mnóstwo pracy. Jego badania były drobiazgowe i zakrojone na szeroką skalę. Zebrał bardzo wiele materiału i do­skonale go przedstawił. To historia intryg, oszustw, ukrywania prawdy i polityki (prowadzonej zarówno przez wojskowych, jak i urzędników państwowych).

Czy Robert Wilcox odkrył prawdę? Czy dowiódł słuszności swych założeń? Cóż… gdybym na te pytania odpowiedział, zdra­dziłbym całą opowieść, a tego z pewnością zrobić nie mogę. Czy­telnik sam oceni, gdy przeczyta tę wartościową książkę. Z pewno­ścią warto ją przeczytać.

Charles M. Province The George S. Patton, Jr. Historical Society 17010 S. Potter Road Oregon City OR 97045 www.pattonhq.com

Wypowiedz się