ZBRODNIARZE SĄ WŚRÓD NAS

Szulc 1

Leszek Jan Szulc

ODRADZANIE SZOWINIZMU

Każdy naród chce mieć swoją ojczyznę, swoich bohaterów, ale wolność – nade wszystko. Humanizm idzie w zapomnienie.

Ta dewiza przeświecała już od 1922 roku z chwilą powstania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. To ona upatrując w III Rzeszy zbrojne ramię, chciała wraz z szowinistami OUN wywalczyć SAMOISTNĄ UKRAINĘ.

Te nauki zostały już zastosowane w 1939 roku. Polscy żołnierze, którzy nie zdążyli przekroczyć granic Węgier, Rumunii i ZSRR, pieszo wracali poddać się do m. Stryja opanowanego przez siły zbrojne Niemiec, byli bestialsko mordowani przez szowinistyczne bandy OUN.

Mordercze działania OUN-owców zostały stłumione przez siły ZSRR. Miały one inne wypróbowane metody rozprawiania się z wrażymi Lechami.

Po przegranej przez III Rzeszę wojnie, niedobitki tych formacji w liczbie ponad 30 tys. ulokowały się, okopały na wschodnich granicach Polski, chcąc zawładnąć Bieszczadami.

Walki z tymi pogrobowcami trwały do 1947 roku. Dopiero AKCJA WISŁA pozbawiła je baz wsparcia i zaopatrzenia poprzez ewakuację ludności ukraińskich Łemków z tych terenów.

Rzeczpospolita Ludowa kilkusettysięczną ludność ewakuowaną z Bieszczad przeniosła na Ziemie Odzyskane, dając im rekompensatę – dach nad głową i wolność osobistą.

SĄD NAJWYŻSZY RZECZPOSPOLITEJ – PRL – wyrokiem uznał organizacje OUN i UPA za zbrodnicze, ludobójcze.

Po transformacji ustrojowej w Polsce i rozkładzie ZSRR, Rzeczpospolita Polska jako pierwsza pośpieszyła z uznaniem niepodległej Ukrainy-SAMOSTIJNEJ.

Pierwszy prezydent Ukrainy, Leonid Krawczuk, podczas wizyty w Warszawie w dniu 9 maja 1992 r. powiedział:

„NIE SKRYWAMY I NIE PRZEMILCZAMY…

W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ UKRAIŃSCY SZOWINIŚCI ZABILI OK. PÓŁ MILIONA POLAKÓW NA KRESACH…”

Władze RP obniżają skalę zbrodni do 100 tys. zamordowanych, a nawet jeszcze mniejszej liczby. Jakie mają do tego prawo. Milczą i zadają kłam, identycznie jak Ukraińcy w podręcznikach szkolnych okłamują młode pokolenia, iż poprzez zbrodnie uzyskuje się Samoistijną Ukrainę. Te praktyki były wspierane przez prez. Kuczmę, Juszczenkę, „damę” Tymoszenko, pod których panowaniem zbrodniarzowi naziście Banderze stawiano pomniki, a zbrodniarzy chciano wywyższyć do rangi kombatantów.

Dlaczego nasze władze milczą i popierają POMARAŃCZOWĄ REWOLUCJĘ NA MAJDANIE?

 Co nam zostało z tych lat?

Szulc 2

Pamięć, objawienie prawdy. Łączyć, nie dzielić młode pokolenia. Wychowywać w prawdzie, przyjaźni i dążyć do godziwego bytowania. Bez pychy, pazerności władców, którzy wybrani przez naród, państwo, którym rządzą, uważają jak swoje.

Fama głosi: POD DOBRYMI RZĄDAMI wstyd jest być BIEDNYM – pod złymi – WSTYD JEST BYĆ BOGATYM.

Na razie bogaci cieszą się tym, co mają i na tym nie pozostają…

Leszek Jan Szulc Akowiec Sobie dowódca Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Kombatant

Opracowanie zostało dokonane W dobie Demokratycznej RP.

 

Wypowiedz się