Oficjalne źródła z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dowodzą, że „holokaust” był żydowskim oszustwem.

Ostatnio udostępnione dokumenty, zamknięte przez lata, pokazują, że całkowita liczba zgonów w „obozach koncentracyjnych” wynosi tylko 271.301.

Nie zginęło 6 mln Żydów: to twierdzenie jest zwykłym zmyśleniem *.

Przez wiele lat Żydzi mówili całemu światu, że 6 mln z nich było systematycznie mordowanych w niemieckich „obozach koncentracyjnych” podczas II wojny światowej. Każdy kwestionujący to twierdzenie jest zjadliwie oczerniany jako nienawistny antysemita. Kraje z całego świata skazywały na więzienie osoby kwestionujące roszczenie o wymordowanych 6 mln.

Teraz cały świat może obejrzeć zeskanowany obraz oficjalnego dokumentu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jako dowód na to, że tzw. „holokaust” nigdy nie miał miejsca. Żydzi na całym świecie umyślnie kłamali w celu zdobycia emocjonalnych i finansowych korzyści dla siebie. Popełnili oni popełnione z pełną premedytacją oszustwo na milionach mieszkańców świata!

„Holokaust” to największe kłamstwo kiedykolwiek powiedziane. Miliony dolarów wypłacano dla „ocalałych z holokaustu” i ich potomków za coś co nie miało miejsca. Jest to umyślne, przestępcze oszustwo na skalę tak masową, że jest prawie niewytłumaczalne.

Poniżej zeskanowany obraz raportu Oficjalnej Całkowitej Liczby Zgonów od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Kliknij, aby powiększyć

Apeluję o ściganie osób i grup, które założyły fałszywe procesy sądowe w celu uzyskania odszkodowań za holokaust i nagrody finansowe za szkody, za popełnienie celowego oszustwa w sądach. Apeluję do usunięcia wzmianek o holokauście w podręcznikach historii i materiałach edukacyjnych. Apeluję o usunięcie Memoriałów Holokaustu na całym świecie.

Już dawno to umyślne oszustwo powinno być zatrzymane, a ci którzy go dokonali postawieni przed sąd za 60 lat zjadliwych kłamstw i oszustwa finansowego.

Faktyczna ocena „holokaustu” przez Czerwony Krzyż – Nie ma dowodów na ludobójstwo

Istnieje jedno badanie nt. kwestii żydowskiej w Europie podczas II wojny światowej, oraz warunków w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawie unikalne pod względem uczciwości i obiektywności, 3-tomowy Raport Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża [MKCK] o jego działalności w ciągu II wojny światowej, Genewa 1948 rok.

Ten kompleksowy materiał z całkowicie neutralnego źródła, uwzględnił i poszerzył wyniki dwóch wcześniejszych prac: Documents sur l’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne1939-1945 [Dokumenty o działalności Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na rzecz ludności cywilnej w obozach koncentracyjnych w Niemczech 1939-1945] (Genewa, 1946), oraz Inter Arma Caritas: the Work of the ICRC during the Second World War [Działalność MKCK w czasie II wojny światowej] (Genewa, 1947).

Zespół autorów z Frédéric Siordet na czele wyjaśnił na początkowych stronach raportu, że ich obiekt, w tradycji Czerwonego Krzyża, zachował ścisłą neutralność polityczną, i na tym polega jego wielka wartość.

MKCK z powodzeniem zastosował Wojskową Konwencję Genewską z 1929 roku w celu uzyskania dostępu do internowanych osób cywilnych przetrzymywanych w Europie środkowej i zachodniej przez władze niemieckie. Ale MKCK nie mógł uzyskać żadnego dostępu do Związku Radzieckiego, który nie ratyfikował Konwencji. Miliony internowanych wojskowych i cywilnych przetrzymywanych w ZSRR, którego warunki były znane do tej pory jako dużo gorsze, byli całkowicie odcięci od wszelkiego międzynarodowym kontaktu lub nadzoru.

Raport Czerwonego Krzyża ma dużą wartość, gdyż jako pierwszy wyjaśnia uzasadnione okoliczności, w których przetrzymywani byli Żydzi w obozach koncentracyjnych, tj. jako wrodzy cudzoziemcy. W opisie dwóch kategorii internowanych osób cywilnych, Raport rozróżnia drugi ich rodzaj jako „cywilów wywiezionych na działki administracyjne (niem.: „Schutzhäftlinge”), których aresztowano z motywów politycznych lub rasowych, ponieważ ich obecność uznawano za zagrożenie dla państwa lub sił okupacyjnych” (t. 111, s. 73). Osoby te, mówi, „zostały umieszczone na tych samych zasadach jako osoby aresztowane lub uwięzione na mocy prawa powszechnego, ze względów bezpieczeństwa.” (s. 74).

Raport przyznaje, że Niemcy były początkowo niechętne kontroli przez Czerwony Krzyż w zakresie osób przetrzymywanych z powodów związanych z bezpieczeństwem, ale w drugiej połowie 1942 roku, MKCK uzyskał z Niemiec ważne koncesje. Dopuszczono go do dystrybucji paczek żywnościowych do głównych obozów koncentracyjnych w Niemczech od sierpnia 1942 roku, a „od lutego 1943 r. koncesję tę rozszerzono na wszystkie inne obozy i więzienia” (t.111, s. 78). MKCK szybko nawiązał kontakt z komendantami obozu i rozpoczął program pomocy żywnościowej, który funkcjonował aż do ostatnich miesięcy 1945 roku, za co napływały listy z podziękowaniami od żydowskich internowanych.

Obdarowywanymi przez Czerwony Krzyż byli Żydzi

Raport mówi, że „Pakowano aż 9.000 paczek na dobę. Od jesieni 1943 do maja 1945 r., do obozów koncentracyjnych wysłano około 1.112.000 paczek o łącznej wadze 4.500 ton.” (t. III, s. 80). Oprócz żywności, w paczkach była odzież i środki farmaceutyczne.”

Paczki wysyłano do Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Flöha, Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, do obozów w pobliżu Wiednia w Europie środkowej i południowych Niemczech. Głównymi ich odbiorcami byli Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Grecy, Włosi, Norwegowie, Polacy i Żydzi bezpaństwowi.” (t. III, s. 83).

W trakcie wojny, „Komitet był w stanie przesłać i rozpowszechnić w formie pomocy humanitarnej, ponad 20 mln franków szwajcarskich, zebranych przez żydowskie organizacje społeczne na całym świecie, w szczególności przez American Joint Distribution Committee z Nowego Jorku.” (t. I, s. 644). Tej ostatniej organizacji rząd niemiecki pozwolił utrzymywać biuro w Berlinie, aż do chwili wejścia Ameryki do wojny. MKCK skarżył się, że utrudnianie ich ogromnej operacji pomocy dla internowanych Żydów nie pochodziło od Niemiec, ale od mocnej blokady Europy przez aliantów. Większość zakupów pomocowych w zakresie żywności dokonywano w Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

MKCK szczególnie chwalił za liberalne warunki, jakie panowały w Theresienstadt do czasu ich ostatniej wizyty w kwietniu 1945 roku. Ten obóz, „gdzie było około 40.000 Żydów deportowanych z różnych krajów, był stosunkowo uprzywilejowanym gettem.” (t. III, s. 75). Według Raportu, „delegaci Komitetu mieli możliwość zwiedzenia obozu w Theresienstadt (Terezin), który był przeznaczony wyłącznie dla Żydów i był prowadzony na specjalnych warunkach. Z informacji zebranych przez Komitet, ten obóz został uruchomiony przez pewnych przywódców Rzeszy jako eksperyment… Ci ludzie chcieli dać Żydom możliwość utworzenia życia wspólnotowego w mieście, pod ich własną administracją i z niemal pełną autonomią… dwóch delegatów mogło odwiedzić obóz 6.04.1945 roku. Potwierdzili oni korzystne wrażenie nabyte podczas pierwszej wizyty.” (t. I, s. 642).

MKCK również pochwalił reżim Iona Antonescu faszystowskiej Rumunii, gdzie Komitet mógł objąć szczególną pomocą 183.000 rumuńskich Żydów, do czasu okupacji sowieckiej. Wtedy pomoc zakończono, i MKCK skarżył się, że nigdy nie udało mu się „wysłać czegokolwiek do Rosji” (t. II, s. 62).

To samo odnosiło się do wielu niemieckich obozów po „wyzwoleniu” przez Rosjan. MKCK otrzymał obszerną pocztę z Auschwitz do okresu okupacji sowieckiej, kiedy wielu internowanych zostało ewakuowanych na zachód. Ale wysiłki Czerwonego Krzyża, aby wysyłać pomoc internowanym pozostałym w Auschwitz pod kontrolą sowiecką, były daremne. Jednak paczki żywnościowe były nadal wysyłane do byłych więźniów KL Auschwitz, przeniesionych na zachód do takich obozów jak Buchenwald i Oranienburg.

Brak dowodów na ludobójstwo

Jednym z najważniejszych aspektów Raportu Czerwonego Krzyża jest to, że wyjaśnia prawdziwą przyczynę tych zgonów, które miały miejsce niewątpliwie w obozach pod koniec wojny. Czytamy w Raporcie: „W chaotycznym stanie Niemiec, po inwazji w ostatnich miesiącach wojny, obozy nie otrzymywały żadnych dostaw żywności, i głód powodował coraz więcej ofiar. Sam zaniepokojony tą sytuacją, rząd niemiecki w końcu. poinformował MKCK 1 lutego 1945 … W marcu 1945 roku, dyskusje między przewodniczącym MKCK i gen. SS Kaltenbrunnerem dały nawet bardziej zdecydowane wyniki. Odtąd MKCK mógł rozprowadzać pomoc, a jeden delegat miał pozwolenie na pobyt w każdym obozie … „(t. III, s. 83).

Najwyraźniej władze niemieckie miały na celu łagodzenie tragicznej sytuacji na tyle ile mogły. Czerwony Krzyż dość wyraźnie twierdzi, że dostawy żywności ustały w tym czasie, z uwagi na alianckie bombardowania niemieckiego transportu, a w interesie internowanych Żydów protestowali 15.03.1944 roku przeciwko „barbarzyńskiej wojnie powietrznej sojuszników” (Inter Arma Caritas, s. 78). 2.10.1944 roku, MKCK ostrzegał niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zbliżającym się upadku niemieckiego systemu transportu, oświadczając, że warunki głodowe dla ludzi w Niemczech są nie do uniknienia.

Mając do czynienia z obszernym, 3-tomowym Raportem, ważne jest, aby podkreślić, że delegaci MKCK nie znaleźli dowodów na to, by w obozach w okupowanej Europie, była celowa polityka eksterminacji Żydów. Na żadnej z 1600 stron, Raport nie wspomina nawet o czymś takim jak komora gazowa.

Przyznaje on, że Żydzi, podobnie jak wiele innych narodów w czasie wojny, znosili trudy życia i niedostatki, ale jest zupełna cisza na temat planowanej zagłady, jest obszerne obalenie legendy o Sześciu Milionach. Podobnie jak przedstawiciele Watykanu, z którymi pracowali, Czerwony Krzyż nie mógł cierpliwie znosić nieodpowiedzialnych oskarżeń o ludobójstwo, które były na porządku dziennym.

Jeśli chodzi o prawdziwy wskaźnik śmiertelności, Raport wskazuje, że większość żydowskich lekarzy z obozów wykorzystywano w celu zwalczania tyfusu na froncie wschodnim, tak że byli oni niedostępni gdy w obozach wybuchła epidemia tyfusu w 1945 roku (t. I, s. 204 ff) – nawiasem mówiąc, często się twierdzi, że przeprowadzano masowe egzekucje w komorach gazowych sprytnie przebranych za prysznice. Znowu Raport zawiera bezsens tego twierdzenia. „Nie tylko miejsca do mycia, ale instalacje do wanien, pryszniców i pralni są kontrolowane przez delegatów. Musieli często podejmować działania, w celu otrzymania lepszego sprzętu, naprawy lub powiększenia” (t. III, s. 594 ).

Nie wszystkich internowano

Tom III Raportu Czerwonego Krzyża, rozdział 3 (I. Żydowska ludność cywilna) traktuje o „pomocy udzielanej żydowskiej części wolnego społeczeństwa,” i ten rozdział wyjaśnia dość jasno, że w żaden sposób nie wszystkich europejskich Żydów umieszczono w obozach internowania, lecz pozostali oni, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, częścią wolnej ludności cywilnej. Jest to w bezpośredniej sprzeczności z „dokładnością” rzekomego „programu eksterminacji,” oraz z twierdzeniem w fałszywych pamiętnikach Hössa, że Eichmann miał obsesję na punkcie aresztowania „każdego Żyda, którego mógł złapać.”

Raport stwierdza, że w Słowacji, na przykład, gdzie nadzorował asystent Eichmanna – Dieter Wisliceny, „znaczna część mniejszości żydowskiej miała pozwolenie na pozostanie w kraju, a w pewnych okresach Słowacja była traktowana jako względna oaza schronienia dla Żydów, zwłaszcza dla pochodzących z Polski. Ci, którzy pozostali na Słowacji wydawali się względnie bezpieczni do końca sierpnia 1944 roku, kiedy miał miejsce bunt wobec sił niemieckich. Choć prawdą jest, że prawo z 15.05.1942 roku przyniosło internowanie kilku tysiącom Żydów, ci ludzie byli trzymani w obozach, gdzie warunki zakwaterowania i wyżywienia były do zniesienia, i gdzie internowani mogli wykonywać płatną pracę na warunkach niemal takich samych jak na wolnym rynku.” (t. I, s. 646).

Nie tylko duża liczba 3 mln europejskich Żydów w ogóle uniknęła internowania, ale emigracja Żydów podczas wojny trwała nadal, na ogół przez Węgry, Rumunię i Turcję. Jak na ironię, powojenna emigracja Żydów z terytoriów okupowanych przez Niemców, była także ułatwiana przez Rzeszę, jak w przypadku polskich Żydów, którzy uciekli do Francji przed okupacją.

„Żydzi z Polski, którzy podczas pobytu we Francji, uzyskali zezwolenie na przyjazd do Stanów Zjednoczonych, byli uznawani za obywateli amerykańskich przez niemieckie władze okupacyjne, które zgodziły się ponadto uznać ważność około 3.000 paszportów, wydanych Żydom przez konsulaty państw Ameryki Południowej” (t. I, s. 645).

Jako przyszli obywatele USA, ci Żydzi znajdowali się w obozie w Vittel w południowej Francji, dla amerykańskich cudzoziemców. Emigracja europejskich Żydów z Węgier, w szczególności w czasie wojny, przebiegała bez przeszkód ze strony władz niemieckich. „Do marca 1944 roku,” mówi Raport Czerwonego Krzyża, „Żydzi, którzy mieli przywilej wiz do Palestyny, mogli opuścić Węgry” (t. I, s. 648). Nawet po wymianie rządu Horthy w 1944 roku (po jego próbach zawieszenia broni z ZSRR) rządem bardziej zależnym od władz niemieckich, emigracja Żydów była kontynuowana.

Komitet otrzymał gwarancje zarówno W. Brytanii jak i Stanów Zjednoczonych,” że udzielą wszelkiego możliwego wsparcia emigracji Żydów z Węgier,” i od rządu USA MKCK otrzymał wiadomość mówiącą, że „Rząd Stanów Zjednoczonych … teraz specjalnie powtarza swoje zapewnienia, że dokona ustaleń w kwestii troski o wszystkich Żydów, którzy w obecnej sytuacji mogą wyjechać” (t. I, s. 649).

Biedermann zapewnił, że w 19 przypadkach, które przytoczył w „Did Six Milion Really Die?” [Czy naprawde zginęło 6 mln?] z Raportu MKCK na temat jego działalności w czasie II wojny światowej, oraz Inter Arma Caritas (łącznie z wyżej wymienionym materiałem), zrobił to dokładnie.

Cytat z Charlesa Biedermanna (delegat MKCK i dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań Czerwonego Krzyża) przedstawiony pod przysięgą w procesie Zundela (9-10-11-12.02.1988).
Powyższy tekst pochodzi z rozdz. IX książki „Did Six Million Really Die?”

* był to pomysł rabina Wise. Przebąkiwali o tej liczbie od dawna. Około 1917 roku wyprodukowali broszury na temat tej liczby.
„Już w latach 1900, rabin Stephen Wise powiedział grupie syjonistów „jest 6 mln żywych, krwawiących, cierpiących argumentów korzystnych dla syjonizmu” (New York Times, 11.06.1900).”

Ten Wise to prawdziwa cnota. Zablokował emigrację zagrożonego europejskiego żydostwa do Ameryki północnej motywując to tym, że nowy Izrael chciał tylko rodzące ciała, a pozostałe mogły zostać spalone.

Powyższy tekst to rozdział 9 z książki „Did Six Million Really Die?”
Pani Oli Gordon dziękujemy za szybkie przetłumaczenie artykułu i przepraszamy za samowolne wprowadzenie paru nieistotnych poprawek stylu.Cała książka jest stosunkowo łatwa do znalezienia na Internecie, acz do jej ściągnięcia może być potrzebny program Bittorrent lub podobny (polecamy uTorrent).
Admin

Źródło pierwotne: http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/06/official-records-from-international-red.html
Tłumaczenie: Ola Gordon.

Źródło polskie: http://www.aferyprawa.eu/

Posted by Marucha w dniu 2018-02-23 (Piątek)

Wybrane Komentarze

Jurek said 2018-02-23 (Piątek) @ 21:26:21

Widziałem na własne gały fotokopie dzienników z Auschwitz , w których były wpisy o ilości ofiar dwóch epidemii tyfusu. Ilości zmarłych to po około 25 tysięcy. Niestety padł mi dysk z tamtych lat i pliki przepadły.

Dzienniki były prowadzone bardzo skrupulatnie. Każda egzekucja była odnotowana z podaniem dokładnych danych osobowych. Pamiętam tylko, że w rubryce narodowość, w niemal wszystkich przypadkach, było zapisane Polak, chociaż od czasu do czasu pojawiało się Żyd węgierski lub Cygan.

Stefan said 2018-02-23 (Piątek) @ 21:59:38

Chciałbym tylko dodać, ze liczba „8 mln żydów” jest używana przez żydów w USA od roku 1900 w celach tak propagandowych jak i zbierania pieniędzy od gojów.
Niestety te linki sa po angielsku:

http://balder.org/judea/Six-Million-140-Occurrences-Of-The-Word-Holocaust-And-The-Number-6,000,000-Before-The-Nuremberg-Trials-Began.php

Stan said 2018-02-23 (Piątek) @ 23:12:32

SIX MILLION JEWS 1915-1938 HD

.https://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk&bpctr=1519429307

ojojoj said 2018-02-23 (Piątek) @ 23:39:03

Po wojnie, kiedy podliczono bilans to wyszło ze: miliony Niemców ubyło, miliony Polaków ubyło, miliony Rosjan ubyło, …… miliony żydów PRZYBYŁO !

Census populacji Palestyny 1939 – 1946

Krzysztof M said 2018-02-23 (Piątek) @ 23:43:39

6 mln? … Rozejrzyjcie się wokoło…

Kapsel said 2018-02-24 (Sobota) @ 00:13:38

(….)

Jest na świecie jeszcze jedna ciekawa książka na ten temat: „Ofiary Holocaust oskarżają. Dokumenty i dowody żydowskich zbrodniarzy wojennych” (New York, 1977). Książkę napisał amerykański rabin M. Schonfeld. Rabin M. Schonfeld był przekonany, że nikt inny jak Szwajcarscy syjoniści doprowadzili do władzy Adolfa Hitlera, a potem dali mu jeszcze niezbędne pieniądze na militaryzację Niemiec.

To był ich projekt, który miał na celu miedzy innymi stworzenie w Palestynie państwa żydowskiego. To zadanie razem z Hitlerem rozwiązywał mieszkający w Szwajcarii lider syjonistycznego projektu Chaim Weizmann. Rabin Schonfeld nazywa go w swojej książce jednym z głównych zbrodniarzy wojennych.

Weizman jako przewodniczący Światowej Organizacji Syjonistycznej (1921-1931,1935-1946), napisał: ” Zadaję pytanie: Czy jesteście w stanie przenieść sześć milionów Żydów do Palestyny? Odpowiadam: nie. Z tragicznej przepaści chcę uratować dwa miliony młodych… A starzy powinni zniknąć… Oni są pyłem ekonomicznym i duchowym w tym okrutnym świecie… Tylko młoda gałąź będzie żyć” [2].

Tak więc, na długo przed II wojną światową główny syjonista zapewniał, że cztery miliony europejskich Żydów powinny zginąć. Oznacza to, że Żydzi syjoniści zdobyli w ciągu wieków niezbędne do dostatniego życia złoto, a teraz wielu z nich stało się zbędnymi na tej planecie, dlatego powinni zniknąć jako „ekonomiczny i duchowy pył”!

I przecież jak dokładnie zauważono, w globalnej skali Żydzi rzeczywiście zawsze stanowili w sferze gospodarczej – ekonomiczny pył, a w sferze religii i rozumienia siły Wyższej rządzącej wszechświatem – pył duchowy! O tym wszyscy prorocy im mówili!

To „proroctwo” Weizmana jest dobrze znane ale dalekie jeszcze od zrozumienia sensu w całym jego zdumiewającym znaczeniu, – napisał w swojej książce „Niemiecki Fuehrer i „król żydowski” Wadim Kożynow. Zdumiewająca jest już sama pewność tej prognozy: przecież w 1937 roku jeszcze ani jeden Żyd nie zginął z rąk nazistów pod „zarzutem” miedzy innymi bycia Żydem (chociaż, oczywiście, Żydzi jako ludzie innej narodowości w 1933 roku byli poddawani nazistowskim represjom i politycznym oskarżeniom).

Pierwsze nazistowskie zabójstwa Żydów według „rasowej przynależności” miały miejsce w tak nazywaną „Noc Kryształową” – czyli pod koniec 1938 roku (wtedy zginęło 91 ludzi).

Tym nie mniej Weizmann przepowiadał w 1937 roku globalne zniszczenie Żydów, które zaczęło się za pięć lat. Weizman wytłumaczył swoją, jeśli nie obojętność, to przynajmniej całkowicie spokojną postawę wobec zbliżającej się śmierci czterech milionów europejskich Żydów: oni są miałem, tylko „pyłem” i dlatego „powinni zniknąć… ” (źródło: http://kozhinov.voskres.ru/articles/furer.htm ).

UWAGI:
Golda Meir. „My Life”, Jerozolima, 1989 kN, 1, s. 220-221.
Shonfeld M „Ofiary holokaustu oskarżają”. Dokumenty i zeznania w sprawie żydowskich zbrodniarzy wojennych. N Y, 1977. P. 25.

Puzzel 16. 1. Książka Jürgena Grafa „Wielkie kłamstwo XX wieku”.
2. Książka Jürgena Grafa „Mit Holocaustu”.
3. Książka Jürgena Grafa „Krach Światowego Porządku”.

Niespotykane jest to, że autor wskazanych książek Jurgen Graf urodził się 15 sierpnia 1951 roku w Szwajcarii, w tej samej Bazylei, gdzie istnieje „Światowa Organizacja Syjonistyczna” i Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Jurgen Graf zaprzecza ogólnie przyjętej koncepcji Holocaustu, i prowadząc swoje niezależne śledztwo doszedł do wniosku, że żadnych 6 milionów ofiar Holocaustu nie było. W najlepszym przypadku, powiedział, można mówić o 600 tysiącach zabitych i torturowanych przez hitlerowców Żydach.
W ten sposób, poprzez ujawnienie wpojonego do masowej świadomości kłamstwa, potwierdza roboczą hipotezę, że hitlerowski nazizm jest młodszym bratem syjonizmu.

Jurgen Graf z wykształcenia jest filologiem. Pracował on jako wykładowca w Szwajcarii oraz za granicą.

Za negowanie Holocaustu w 1993 roku, Juergen Graf został zwolniony z pracy. W 1998 roku jego i wydawnictwo, które opublikowało jego książki pozwano do sądu. Jurgena Grafa skazano na 15 miesięcy więzienia. Po tym wyemigrował na Białoruś, a następnie po pewnym czasie przyjechał do Rosji. Obecnie mieszka w Moskwie i pracuje jako tłumacz. Książki-badania Jurgena Grafa i jego historyczne wywody dobrze uzupełniają książki niemieckiego i żydowskiego pisarza:
4. Hennecke Kardel: Adolf Hitler – założyciel Izraela (audiobook).
5. Shlomo Zand „Kto i jak wymyślił naród Żydowski”.

(….) http://niezaleznemediapodlasia.pl/prawda-o-szwajcarii-syjonizmie-zydach-i-hitlerze/

das said 2018-02-24 (Sobota) @ 00:31:54

Najlepsza obrona to atak ! Żyd to wie, sam będąc sprawca masowych zbrodni, atakuje robiąc z siebie męczennika. Proste zagranie, jakże skuteczne. Jeszcze idioci mu płacą i płaczą, ze nie winni.

243 said 2018-02-24 (Sobota) @ 06:20:40

cenzura fantastycznie szybka jewtube juz zablokowal

z pamięci said 2018-02-24 (Sobota) @ 08:37:13

Kiedy J. Olszewski z A. Macierewiczem często odwiedzali USA . Za czasów Busha seniora potkali się z vice Prez. Dolem namawiali go do „zajęcia ” się Polską za zasługi i bohaterstwo w II WŚ. Dole zaproponował jakąś pamiatkę -czołg.
Bardzo piękna postać zapomnianego weterana wojny. Jego żona pracowała w Czerwonym Krzyżu.

markglogg said 2018-02-24 (Sobota) @ 08:40:27

Może Gajowy opublikował by w całości ten artykulik, kto dzisiaj kontroluje zawartość Facebooka?

http://strajk.eu/facebook-izrael-i-usa-niebezpieczna-ewolucja/

W Izraelu dyrektorką ds. polityki i komunikacji Facebooka jest Jordana Cutler. Zanim zajęła to „neutralne” stanowisko, była szefową personelu w ambasadzie Izraela w Waszyngtonie. Wcześniej pracowała w zespole najbliższych doradców politycznych premiera Benjamina Netanjahu, a jeszcze wcześniej kierowała działem strategii kampanii wyborczych i komunikacji Likudu, skrajnie prawicowej partii premiera. Zanim zrobiła tę karierę, po studiach należała do Jednostki 8200, agencji szpiegostwa elektronicznego armii izraelskiej, zajmującej się m.in. politycznym nadzorem Facebooka i innych internetowych form elektronicznej komunikacji grupowej.
(…)
Pierwszym, który zwracał uwagę, że w Stanach Zjednoczonych Facebook zapewnia już większość informacji zbieranych przez wielką NSA (Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, od globalnego szpiegostwa elektronicznego), był Julian Assange. Dziś nie budzi to żadnych wątpliwości. Według Johna Robba, Facebook stanie się w ciągu 10 najbliższych lat „najpotężniejszym na świecie podwykonawcą rządów”. Robb to były agent antyterrorystyczny Dowództwa Operacji Specjalnych USA i wieloletni analityk „przyszłych wojen” na rzecz NSA i CIA. W 2016 r. został „konsultantem specjalnym” szefa Połączonych Sztabów armii amerykańskiej w kwestiach sztucznej inteligencji i prowadzenia wojny za pomocą robotów.

Według jego przewidywań, Facebook będzie rozwijał się jako sprawne narzędzie totalnego nadzoru politycznego. Naturalnie sektor prywatnej reklamy pozostanie głównym źródłem zysków platformy, ale jej sukces będzie zależeć od jej zdolności uniknięcia ograniczeń w tej dziedzinie ze strony rządów. Oferując rządom własne usługi nadzorcze i polityczne Facebook ominie lokalne reguły, które mogłyby ograniczać jego dążność do zarabiania pieniędzy.

Platforma będzie w stanie ograniczyć dyskusje na temat polityk wewnętrznych zgodnie z oczekiwaniami rządzących, jak też „ograniczyć źródła do kanałów dozwolonych, przeszkodzić w dyskusjach na zabronione tematy i subtelnie je przeorientować”. Te usługi dla rządów mają być bezpłatne, ale inne, dla użytkowników, już nie.

No i jeszcze taka informacja z mego niedawnego artykułu
https://wiernipolsce.wordpress.com/2018/02/22/ram-czyli-rozwoj-atrofii-mozgow-w-cywilizacji-tpd-wielbiacej-technike-pieniadz-oraz-d/

>W celu rzucenia trochę więcej światła na tę “politycznie niepoprawną” sprawę, przypomnę bardzo interesującą wypowiedź dyrektora Europejskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Luksemburgu, dr Armanda Cleese, w trakcie konferencji “Dialogue of Civilizations” na wyspie Rodos w 2003, w której uczestniczyłem. (…) Cleese podkreślił, że “Stany Zjednoczone chcą świata bez wrogów, bez zagrożeń, bez ryzyka. To oznacza, że USA ma zamiar wyeliminować wszystkich swoich wrogów, wszystkie zagrożenia, wszelkie ryzyko, zgnieść wszelką opozycję. Chce świata patrzącego z uwielbieniem na Stany Zjednoczone, wychwalającego amerykański model, deklarującego swą przynależność do jego zasad oraz jego wartości. Chce totalnie zamerykanizowanego świata, bez jakiegokolwiek zróżnicowania, bez jakiejkolwiek oporu (Nb. Mój młodszy kolega dr Mateusz Piskorski, już od 2 lat jest trzymany bez sądu w więzieniu w Warszawie, właśnie za “antyamerykanizm” jego partii “Zmiana”.) … Amerykańskie dążenie do absolutnego, totalnego bezpieczeństwa może doprowadzić, może nawet wymusić, absolutną, totalną utratę bezpieczeństwa”.

hulajdusznik said 2018-02-24 (Sobota) @ 09:26:53

Zamiast Ychtube:

https://archive.org/details/SixMillionJews19151938

i torrent do ściągnięcia:

https://archive.org/download/SixMillionJews19151938/SixMillionJews19151938_archive.torrent

Proszę bardzo!

hulajdusznik said 2018-02-24 (Sobota) @ 09:37:56

Inne odnośniki w tej mytologicznej materii:

https://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=1&t=3&start=960#p37980

https://gloria.tv/article/34ZPCe8gLNgpDQCoHxq4AYaaE

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/06/04/herezja-6-milionow-ktora-wykonczy-zydostwo/

https://wolnemedia.net/herezja-6-milionow-ktora-wykonczy-zydostwo/

________________________________________________________

I warta uwagi strona chomikowa pani Oli Gordon:

http://chomikuj.pl/olagordon

gdzie jest sporo artykułów przetłumaczonych z innych języków na język polski, dotyczących głównie plemiennych szwindli.

hulajdusznik said 2018-02-24 (Sobota) @ 09:50:05

https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2015/06/czc582owieki-rokc3b3w.jpg?w=573&h=466

Boydar said 2018-02-24 (Sobota) @ 10:21:44

„… Setki żydówek ,narodowości żydowskiej zostało ”Polkami”. Nigdy , potem się nie przyznawały do swojego pochodzenia?”

Tak było !!! I dalej się nie przyznają. Starały się ze wszystkich sił wychować dzieci na Ludzi.

Jednej rzeczy nie dały rady; nienawiści do Rosji i wzbudzić miłości do Polski (to już dwie, mój błąd). Widać to jest w genach. Nieszczęsna nacja …

Pan Lipski nie zna historii. My to robimy od lat, co nam juz caryca Katarzyna wypomniala.

Ale pan Lipski nie zna i teraźniejszości; nasze współcześni prezydenci, ministrowie i inni karierowicze namiętnie żenią się z żydówkami co ma taki skutek, że żydzi nami kręcą jak kot ogonem.

Jurek said 2018-02-24 (Sobota) @ 18:43:13

Ze strony źródła tego artykułu wynalazłem jeden post, z ciekawymi informacjami, wartymi przytoczenia tutaj – kopiuję z goglatranslatora.

Anonimowy powiedział …
„Światowy kongres żydowski toczy wojnę z Niemcami od siedmiu lat”. Rabin M. Perlzweig (szef brytyjskiej sekcji Światowego Kongresu Żydów), Toronto Evening Telegram, 26 lutego 1940 r.

„Druga wojna światowa toczy się o obronę fundamentów judaizmu”. Rabin Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 8 października 1942 r.

„Nie zaprzeczamy i nie boimy się przyznać, że ta wojna jest naszą wojną i że jest ona prowadzona dla wyzwolenia żydostwa … Silniejsza niż wszystkie fronty razem jest nasz front, czyli żydostwo. nasze wsparcie finansowe, na którym opiera się cała produkcja wojenna, nie tylko zapewniamy naszą pełną siłę propagandową, która jest energią moralną, która podtrzymuje tę wojnę. Gwarancja zwycięstwa opiera się głównie na osłabianiu sił wroga, niszczeniu ich w ich Własny kraj, w oporze, a my jesteśmy koniami trojańskimi w fortecy wroga Tysiące Żydów żyjących w Europie stanowią główny czynnik w zniszczeniu naszego wroga, tam nasz front jest faktem i najcenniejszą pomocą dla zwycięstwa. ”Chaim Weizmann, Prezydent Światowego Kongresu Żydów, szef Agencji Żydowskiej, a później Prezydent Izraela, w przemówieniu z 3 grudnia 1942 r. W Nowym Jorku.

„Grałem w golfa z Joe Kennedym (ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii), który mówi, że Ameryka i światowe żydostwo zmusiło Anglię do II wojny światowej”. James Forrestal, sekretarz marynarki wojennej (późniejszy sekretarz obrony), Dziennik, 27 grudnia 1945 r.

„To nieprawda, że ​​ja lub ktokolwiek inny w Niemczech chciałem wojny w 1939 roku. Było to pożądane i sprowokowane wyłącznie przez międzynarodowych mężów stanu pochodzenia żydowskiego lub pracujących dla żydowskich interesów, ani też nigdy nie żałowałem, że po przerażającej pierwszej wojnie światowej nigdy nie znajdźcie sekundy przeciwko Anglii lub Ameryce. ” – Adolf Hitler, kwiecień 1945 r.

Żart robienia w tym czasie rund brytyjskiego Związku Faszystów polegał na tym, że żydowski hymn narodowy brzmiał: „Naprzód chrześcijańscy żołnierze”.

14 maja 2012 o 16:46

Jurek said 2018-02-24 (Sobota) @ 19:12:19

Kurcze, na stronie źródle , znalazłem tekst, w którym autor dowodzi na podstawie
The World Almanac,

że bilans ludności z 1934 r i w 1954 r wyglądał tak:

” Postrzegana różnica:

Chrześcijanie -99 999 458

Żydzi +438,648 ”

.http://thisiszionism.blogspot.se/2008/03/almanacks-never-lie-jews-do.html

rastenburger said 2018-02-24 (Sobota) @ 19:57:41

Ile tak naprawdę mogło zginąć tzw. Polskich żydów…”Drugi Powszechny Spis Ludności – przeprowadzony przez państwo Polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta – użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość)”.

Język żydowski zadeklarowało 2.489.034 (7,80%), język hebrajski 243.539 (0.76%). Można zatem przyjąć, że w roku 1931 zamieszkiwało Polskę ok. 3 100 000 żydów.
Masowa emigracja żydów z Polski między 1931 – 1939 (głównie do USA, jedynie młodzi do Palestyny) spowodowała spadek ich liczebności co najmniej o 20% i musiała mieć decydujący wpływ na liczbę urodzeń, ponieważ to młody i płodny segment społeczeństwa zawsze pierwszy decyduje się na emigrację.

 

W Polsce przed 1 września 1939 mogło mieszkać ok 2 600 000 żydów…
z tego 1,8 mln na Kresach (sowiecka strefa okupacyjna) i 900.000 w tzw. Generalnej Guberni (GG).

Z tych 0.9 mln w GG do 1941 roku do sowietów czmychnęło ok. 300.000 żydów z rodzinami (głównie komuniści). Kolejne 200.000 żydów zostało po aryjskiej (po Polskiej) stronie… więc we wszystkich gettach na terenie GG zgromadzono około 400.000 żydów (do których żydzi wchodzili dobrowolnie, a nawet zachęcani byli przez swoich rabinów).

W gettach do 1942 roku zginęła połowa żydów (przeważnie dzieci i starsi) z powodu głodu, chorób i zimna…więc do wszystkich obozów KL w Polsce mogło trafić jedynie 200.000 żydów…jeżeli 50-100.000 żydów przeżyło obozy, to z „prostej matematyki” wychodzi, że we wszystkich Niemieckich obozach w Polsce zginęło niewiele ponad 100.000 żydów…a na Kresach w latach 1941-1942 niemczochy zamordowali z 1 mln żydów (a może i mniej), bo przynajmniej połowa czmychnęła na wschód przed frontem…więc z „prostej matematyki” wychodzi, że w tzw. holokauście „zginęło” ok. 1,2 mln Polskich żydów, czyli najwyżej 40 % przedwojennej populacji…”graficznie”: ok. 0,9 mln żydów (na Kresach ) niemczochy z u-kraińcami, Białorusinami i Litwinami po prostu zastrzelili ich i do dołów…następne 200.000 zmarło zwyczajnie w gettach (przy kompletnej obojętności tych żydów, którzy żyli)…no i we wszystkich obozach (KL) mogło ich zginąć jedynie ok. 100.000…bo więcej ich w Generalnej Guberni (Polsce) nie było…i raczej z wycieńczenia przy pracy (którą musieli wykonywać)…niż w jakiś okrutny sposób jak, to rozgłaszają…

Krzysztof M said 2018-02-24 (Sobota) @ 20:52:09

Jednej rzeczy nie dały rady; nienawiści do Rosji i wzbudzić miłości do Polski (to już dwie, mój błąd). Widać to jest w genach. Nieszczęsna nacja …

One (oni) mają znakomity węch. Zawsze wywęszą, gdzie jest papu, kto jest silniejszy. Jak zobaczą, że mainstream mediów flekuje Rosję, to oni także: „Huzia na Rosję!”. I są w tym bezkrytyczni.
Takie chorągiewki – gdzie wiatr zawieje…

Marucha said 2018-02-24 (Sobota) @ 21:01:05

Panie Krzysztofie,
Nienawiść żydowskiego bydła do Słowian, w tym głównie Polaków i Rosjan, jest wrodzona i nieusuwalna – bez względu na ich zachowanie i gadaninę, która jest oczywiście koniunkturalna.

Krzysztof M said 2018-02-24 (Sobota) @ 21:35:36

Brak jest naukowej analizy źródeł tych różnic między nimi a nami. Jedno WYDAJE się pewne: struktury ich mózgów są inne niż nasze.
Brak badań, więc brak wiedzy. A więc i brak wniosków.

das said 2018-02-25 (Niedziela) @ 00:48:08

Nick mówisz, ze tu łapanka żydowska ?! Okupująca Polaków pajęczyna gudłów !

=

Lipski żydzie bombę żydowską dawno już zaimplantowano w Polsce, pod kochanymi sowietami rozeszła się ona po maluczkich, nic nowego.

Barbara Niebo said 2018-02-25 (Niedziela) @ 01:49:06

Popełniono psychiczny szwindel w szkołach podstawowych, gdzie do programu nauczania włączono wycieczki do Oświęcimia nie pytając się o zgodę rodziców .Polonistka z nosem jak klamka u synagogi odpowiedziała na moje pytanie dlaczego nie idziemy do muzeum, że muzeum jest zamknięte. Przed bramą obozu opowiadała, że cała ta kostka przed bramą symbolizuje 6 milionów ofiar obywateli polskich ! W Niemczech puszczono inną wersję czyli że tam gazowano biednych żydów, tylko „zapomniano” dodać, że to bogaci żydzi postanowili wykończyć zdegenerowaną hołotę żydowską nie nadającą się do realizacji ich morderczych planów. Oczywiście żadnych komór gazowych nie było, bo to tylko chora psychicznie wyobraźnia tych pejsatych pismaków stworzyła sobie literacko te brednie dla głupich gojów.

Hej j Slowianie said 2018-02-25 (Niedziela) @ 05:43:24

O przyczynach II-ej wojny światowej wypowiadali się już przed wojna znani politycy, dyplomaci oraz …media, które cytowały tych, którzy się przyczynili do II-ej wojny światowej – a nawet ja przygotowywali:

Hrabia Jerzy Potocki, -ambasador Polski w USA – rok 1934- pisał z Waszyngtonu w raporcie do polskiego rządu:

„Poza wszystkim, tutejsza propaganda jest całkowicie w rękach żydowskich. Biorąc pod uwagę bardzo niski poziom wiedzy tutejszego społeczeństwa, propaganda jest tak skuteczna , ze ludzie nie maja pojęcia, co się tak naprawdę dzieje w Europie.
…Prezydent Roosevelt otrzymał nadzwyczajne uprawnienia, żeby militarnie przygotować kraj do wojny, która Żydzi celowo przygotowują”

COUNT JERZY POTOCKI (Polish Ambassador to the USA) (rok 1934)
.
„Above all, propaganda here is entirely in Jewish hands. When bearing public ignorance in mind, their propaganda is so effective that people have no real knowledge of the true state of affairs in Europe ……………..President Roosevelt has been given the power.. to create huge reserves in armaments for a future war which the Jews are deliberately heading for.” (1934)

Nazwiska znanych osób, które twierdziły, że potęga żydowska spowodowała WWII.
Big Names Who Said Jewish Power Caused WW II

http://tomatobubble.com/id587.html

Jevish, German, Watikan Nazi Death Camp- żydowskie, niemieckie, watykańskie obozy śmierci do odwracania uwagi od trwającego holokaustu i prześladowań Słowian ! | POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI said 2018-02-25 (Niedziela) @ 08:06:02

[…] https://marucha.wordpress.com/2018/02/23/oficjalne-zrodla-z-miedzynarodowego-czerwonego-krzyza-dowod… […]

antyparch said 2018-02-25 (Niedziela) @ 08:53:53

sprawcie pokażcie ten dokument by każdy Polak każde polskie dziecko mogło by pokazać go każdemu by jak biblia był w każdym domu by można go było wieszać na słupach ogłoszeniowych zróbmy ogólnopolską akcję uświadamiania niech mit holokaustu pryśnie to byłby cios w żydowskie skur…..syństwo

hulajdusznik said 2018-02-25 (Niedziela) @ 14:09:11

Dodam jeszcze coś na zasadzie „obiło mi się o uszy”, bo niestety nie mam wglądu do dokumentów sądowych, ale ktoś ma.
Ale od początku.
W 2012 roku w Polsce obchodzono hucznie rok „Korczaka”. Wcześniej, bo w 1990 roku nakręcono film zatytułowany „Korczak”. Wyreżyserował go nieżyjący już pan, którego „oficjalna tożsamość” to Andrzej Wajda. Scenariusz napisała pani, której „oficjalna tożsamość” to Agnieszka Holland. Główną rolę zagrał pan, którego „oficjalna tożsamość” to Wojciech Pszoniak. Cała trójka z narodu wynalezionego. Bohater filmu takoż.
Kim był ów bohater?
Opis z sieci:
„Janusz Korczak urodził się w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako syn adwokata Józefa Goldszmita (1844–1896) i Cecylii z domu Gębickiej (1854(?)–1920). Rodzina Goldszmitów wywodziła się z Lubelskiego, zaś Gębickich z Kaliskiego; jeden z pradziadków był szklarzem, inny, Maurycy Gębicki, lekarzem – podobnie jak dziadek Hersz Goldszmit[6]. Groby ojca Janusza Korczaka i jego dziadków ze strony matki (jej grobu nie odnaleziono) znajdują się na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej.
Był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym i majorem rezerwy służby zdrowia Wojska Polskiego II RP.
Sam identyfikował się jako Polak, a potem dopiero jako żyd.
Jest to jedyny, tak znany człowiek, o żydowskich korzeniach, jaki zginął w niemieckim (!) obozie koncentracyjnym”.

Czy Hersz Goldszmit (Janusz [miało być Janasz] Korczak to jego pseudonim literacki zaiwaniony z książki Ignacego Kraszewskiego) rzeczywiście najpierw był Polakiem, a potem dopiero żydem? Wątpię. Dość dokładnie przestudiowałem dostępne o nim materiały i twierdzę, że było na odwrót.

Czy Hersz Goldszmit dobrowolnie towarzyszył swoim wychowankom do Treblinki?

„Te przemówienia i pogadanki o jego bohaterskiej śmierci, bo nie chciał opuścić dzieci (…) – to największa zniewaga dla jego szlachetnej duszy”. – Napisał inny żyd Hersz Grynberg a chodziło o żydowską duszę i o żydowskie pojęcie tej „szlachetności”.

Po ukończeniu podstawowej edukacji w polskiej szkole liczni uważają, że „Korczak” był dobrym Polakiem, który z jakiegoś nieokreślonego powodu znalazł się w żydowskim getcie, opiekując się żydowskimi dziećmi. To że tak uważają nie wynika z tego, że tak im powiedziano, ale z tego, czego nie powiedziano.

Co z tym Herszem?

Dla wnikliwych, którzy szukają, prócz haseł „oficjalnych” ( czyt. „wiarygodnych”) podam jeszcze takie hasła „nieoficjalne” (czyt. „niewiarygodne”):
1. Loża „Gwiazda Morza”, należąca do Zakonu Mieszanego Droit Humain.
2. Profesor Jacek Leociak z Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN.
3. Robert Faurisson.
4. Holokaust czy “99-procentowy” mit?
5. Kąsanie Treblinki.
6. Zapomnij o świętym Korczaku.

Hersz Goldszmit, pseudonim Janusz Korczak, zmarł podobno w sierpniu 1942 roku w niemieckim (nie polskim) obozie zagłady Treblinka, zatem wygaśnięcie majątkowych praw autorskich powinna wyznaczać data 31 grudnia 2012 r. Umożliwiłoby to Fundacji Nowoczesna Polska wydawanie dzieł owegoż „Korczaka” od 2013 roku. Jednak nadal obowiązuje postanowienie Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 30 listopada 1954 roku, oznaczające datę śmierci Korczaka na 9 maja 1946 roku (!?) i w konsekwencji odraczające termin wygaśnięcia majątkowych praw autorskich do jego utworów aż do 31 grudnia 2016 roku.
Szczegółowe dane na temat śmierci „Korczaka” dostarczyła ambasada USA! – Chodziło o spadek.

I teraz jest dylemat. Dylemat podwójny, bo po pierwsze Hersz Goldszmit sam nie wiedział, kiedy się urodził – „Jutro kończę 63 albo 64 lata” – napisał podobno w swoim „Pamiętniku” 21 lipca 1942 roku. I po drugie nie wiadomo co z tą jego śmiercią – był to sierpień 1942 roku, czy maj 1946 roku?

I tutaj może jeszcze „słówko” do pana Żeglarza. Ja to poniekąd pana rozumiem i te pańskie wątpliwości. Wielu tak ma. Oglądają filmy i czasami zacierają im się granice między rzeczywistością a fikcją. Chodzi mi szczególnie o te komory gazowe, o których pan pisze, a jak widać tkwią one głęboko w pana wyobraźni. Mam do pana w związku z tym pytanie: Czy widział pan jakąś komorę gazową? A jeśli tak, bo jest jedna, pobudowana przez sowieckich żydów po wojnie, to czy dobrze się jej pan przyjrzał?

Jeżeli kiedykolwiek znajdzie się autentyczna komora gazowa, nie taka z ychniego filmu o „holocauście”, to jeszcze nie będzie dowód na to, że służyła ona do gazowania żydów. Jeżeli się znajdzie.

Na koniec chcę napisać coś od siebie, a nie li tylko ograniczyć się do przedstawienia częstokroć pomijanych informacji. Otóż trudno jest jednoznacznie ocenić tytułową postać, czyli „Korczaka” na podstawie filmu, który powstał na zamówienie żydów, a jego realizację zlecono osobom zaufanym i sprawdzonym w pewnych żydowskich kręgach. Co do filmu, mam sporo zastrzeżeń. Co do jego opisów w sieci również. Na podstawie dostępnych informacji o życiu Hersza Goldszmita oraz twórczości „Janusza Korczaka” (to ta sama osoba, żydzi już tak mają) mogę pokusić się o stwierdzenie, że był on człowiekiem bardzo zagubionym, który szukał własnej tożsamości i drogi. Poczynił trochę dobrych rzeczy dla innych ludzi, pozostawił po sobie spuściznę utalentowanego literata. Czy był żydowskim świeckim świętym, jak go dziś przedstawiają? Na pewno nie. Czy „oficjalna” historia tej osoby jest prawdziwa? Na pewno nie cała, ale takie są prawidła wszechobecnej żydowskiej propagandy i tworzenia mitów w rzeczywistości, jaka nas dziś otacza lub raczej osacza.

Opublikowano za: https://marucha.wordpress.com/2018/02/23/oficjalne-zrodla-z-miedzynarodowego-czerwonego-krzyza-dowodza-ze-holokaust-byl-zydowskim-oszustwem/

Od redakcji KIP: W uzupełnieniu tego wielowątkowego tekstu należy syntetycznie dodać, że cele i kulisy II wojny światowej, także i sytuacji obecnej,  były i są zupełnie inne, niż te  powszechnie prezentowane. Wiele wyjaśnień można znaleźć w tekstach:

Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/

Geszeft wszechczasów, a plany ludobójstwa planetarnego

 https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/film-ecoscience-plan-globalnej-eksterminacji-ujawniony/ 

GLOBALIZACJA – ŚWIAT NA ROZDROŻU https://youtu.be/UoYVVu0dMR8?list=UUqCGGi7HtqbaTh5iLSwXjCw

Brutalna rzeczywistość? Czy iluzja „teorii spiskowych”? – nie tylko w USA i Polsce.

KOLONIALIZM = INTERNACJONALIZM = GLOBALIZM = NOWY PORZĄDEK ŚWIATA ? -decydująca faza końcowej rozgrywki ?

Podłość i Solidarność z Rakiem USA to los RP

RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski

Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!

Wypowiedz się