Odradzenie się skrajnego banderowskiego nacjonalizmu na Ukrainie jest skutkiem polityki pobłażania i fałszowania historii

Banderyzm 5

Pan Piotr Zaremba!

Redaktor tygodnika „w Sieci”

Jestem stałym czytelnikiem Waszego tygodnika w Sieci.

Jednak z smutkiem i oburzeniem przeczytałem Pana wypowiedź na temat stosunków polsko-ukraińskich i ludobójstwie Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich w numerze tygodnika 28/189/2016 z 11-17 lipca br.
Jak Pan może rozumieć tych, którzy od lat żądają wyrozumiałości, danie Ukraińcom czasu by sami pojęli oraz politykę wschodnią Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która zakładała wyciszenie historycznych sporów w imię wspólnej obrony przed zagrożeniem rosyjskim imperializmem. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że Pan Prezydent Lech Kaczyński i Pan nie mieliście i nie macie racji.

Po pierwsze, daliśmy Ukraińcom 73 lata, aby pojąć co ich bohaterska UPA robiła i z kim walczyła;

Po drugie, ta nasza wyrozumiałość i pobłażanie oraz fałszowanie historii doprowadziło do szybkiego odradzania się skrajnego nacjonalizmu/banderowskiego/ na Ukrainie, opartego o ideologię Doncowa i Bandery;

Po trzecie, stosunki polsko-ukraińskie muszą opierać się na prawdzie, a nie na totalnym kłamstwie i to perfidnym kłamstwie;

Po czwarte, skrajny nacjonalizm ukraiński /banderowski/ zagraża również Polsce i to już w niedalekiej przyszłości;

Po piąte, Pan obraża Kresowian i jest przeciwny uczczeniu bestialsko pomordowanych naszych rodaków i obywateli RP, stwierdzając, że uznanie prawdy i uczczenie ofiar ludobójstwa jest realizowaniem scenariusz rosyjskiego i domyślam się, że według Pana Kresowiacy, którzy domagają się prawdy od dziesiątków lat i uczczenia ofiar ludobójstwa są agentami Rosji.

Po szóste, stwierdza Pan, że nie czas by realizować rosyjski scenariusz nawet w imię oczywistych historycznych obrachunków.

Pytam więc Pana, a kiedy będzie ten czas, czy za 100 lat bo 73 lata to za mało;

Po siódme, zastanawiam się również czy wypowiadałby Pan takie opinie gdyby w okrutny sposób wymordowano całą Pańską rodzinę.

dr Zbigniew  Kwiczak- prezes Klubu Patriotycznego w Warce

Do wiadomości: Redaktor Naczelny Jacek Karnowski

Wypowiedz się