Wiceadmirał (r) Marek J. Toczek – JESZCZE RAZ O RACJI STANU …

Idea suwerenności narodu i państwa to jedna z trwałych wartości kształtowanych już od średniowiecza. To idea wniesiona na stałe do ogólnoludzkiego dorobku, która uświadamia wielkie, istniejące do dzisiaj narody o ich własnej osobowości. Ta idea kształtuje w nich takie formy polityczne, które sprzyjają ich dalszemu rozwojowi. Można więc powiedzieć, że suwerenność to możność stanowienia o swoim Czytaj dalej

Wiceadmirał (r) Marek J. Toczek – W 95 ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ (cz. II)

Gen. broni Tadeusz Jordan Rozwadowski - Szef Sztabu Generalnego prawdziwy Autor zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i całej wojnie w 1920 r. W kilka lat później skrytobójczo zamordowany. (Redakcja) Bitwa warszawska.    Przygotowania do obrony stolicy przebiegały w bardzo nerwowej atmosferze. Józef Piłsudski pomimo uzyskania votum zaufania Rady Obrony Państwa, nie zdobył się na właściwą dla Czytaj dalej

Marek J. Toczek: W 95 ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ (cz. I)

Zaprezentowana dwuczęściowa, syntetyczna analiza: polityczna poprzedzająca wojnę polsko-bolszewicką, brawurowej kampanii wschodniej i bitwy warszawskiej 1920 r., która uratowała o przysłowiowy „włos” rodzącą się polską państwowość, ukazuje oddziaływanie wpływów zewnętrznych Zachodu, najbardziej imperializmu angielskiego, w celu instrumentalnego wykorzystania, po raz kolejny Polski i Polaków dla Czytaj dalej