Wiceadmirał (r) Marek J. Toczek – JESZCZE RAZ O RACJI STANU …

Idea suwerenności narodu i państwa to jedna z trwałych wartości kształtowanych już od średniowiecza. To idea wniesiona na stałe do ogólnoludzkiego dorobku, która uświadamia wielkie, istniejące do dzisiaj narody o ich własnej osobowości. Ta idea kształtuje w nich takie formy polityczne, które sprzyjają ich dalszemu rozwojowi. Można więc powiedzieć, że suwerenność to możność stanowienia o swoim Czytaj dalej