Nawigatorzy Jutra – Jacek Rossakiewicz

Rozmowa z Jackiem Rossakiewiczem, reprezentującym Podyplomowe Studium "Nawigatorzy Jutra" - 26.06.2013 Czytaj dalej

Demokracja finansowa i Konstytucja R.P.

DEMOKRACJA FINANSOWA JAKO SPOSÓB REALIZACJI ZASAD USTROJOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jacek Andrzej Rossakiewicz   1. Najważniejsze zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej określa Konstytucja. Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości Czytaj dalej

Ekonomia pozytywna

CO TO JEST EKONOMIA POZYTYWNA? Ekonomia w systemie nauk Jacek Andrzej Rossakiewicz   Błędów ekonomii ortodoksyjnej trzeba szukać w niedostatecznej jasności i ogólności jej przesłanek a nie w nadbudowie, która została wzniesiona z wielką dbałością o poprawność logiczną [...] postulaty teorii klasycznej dają się zastosować nie w ogóle, lecz jedynie w przypadku szczególnym, gdyż sytuacja Czytaj dalej

Zmiana sposobu emisji pieniądza

  Pieniądz oparty na parytecie gospodarczym. Zasady monetyzacji społecznej gospodarki rynkowej.   Jacek Andrzej Rossakiewicz   Jeśli ekonomia ortodoksyjna jest na fałszywej drodze, to błędów trzeba szukać w niedostatecznej jasności i ogólności jej przesłanek, a nie w nadbudowie, która została wzniesiona z wielką dbałością o poprawność logiczną. [i] John Maynard Czytaj dalej

Suwerenność Narodu i emisja pieniądza

    Zdolność do emisji pieniądza jako podstawa suwerenności i rozwoju Narodów   Jacek Andrzej Rossakiewicz   Ludzie inteligentni i myślący samodzielnie, żyjący w Polsce, wiedzą jak trudna jest obecna sytuacja większości Polaków oraz jak bardzo niekorzystne a wręcz niebezpieczne jest kontynuowanie obecnej polityki bierności. Ludzie rozsądni nie wierzą w samorzutną Czytaj dalej