Poparcie dla Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie organizowanego przez Związek Polaków na Litwie

Polacy na Wileńszczyźnie zmagają się z kolejnym wyzwaniem, które będzie miało arcyważny wpływ na przyszłość polskości na Litwie. Związek Polaków na Litwie organizuje Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Inicjatywa spotkała się z niespotykanym frontalnym atakiem antypolskich, w tym głównie litewskojęzycznych środowisk, w tym litewskojęzycznych polityków, którzy robią wszystko, aby wykazać jak najmniejszą liczbę Polaków w tym kraju.

Litewskojęzyczne antypolskie środowiska mają przyzwolenie polskojęzycznych, poliniackich środowisk będących u władzy w III RP od 30 lat, w zakresie dyskryminacji Polaków na Litwie.

Na Litwie trwa państwowy spis ludności przeprowadzany przez Departament Statystyki. Niestety, obrana metoda badawcza nie wypełnia definicji spisu powszechnego, ponieważ państwowi rachmistrzowie mają zamiar przepytać jedynie 1% mieszkańców Litwy, co przypomina bardziej sondaż, aniżeli spis powszechny. Reszta danych ma być pozyskiwana na podstawie informacji z innych instytucji państwowych oraz drogą internetową.

Oznacza to, że część danych w ramach powszechnego spisu nie będzie zgodna z rzeczywistością, bowiem informacje dotyczące narodowości osoby bądź jej wyznania nie są obowiązkowe i częstokroć w rejestrach są pomijane.

W ten sposób podane zostaną informacje dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania w skali całego kraju. Nie ulega wątpliwości, że obrany model z całą pewnością nie będzie odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji, dane zostaną wypaczone, a liczba Polaków na Litwie zostanie z pewnością zaniżona.

Z tego powodu uważamy inicjatywę Związku Polaków na Litwie przeprowadzenia Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie za bardzo cenną i ważną z punktu widzenia zachowania, wzmocnienia i rozwoju polskości na Litwie.

Społeczny spis Polaków przeprowadzany przez ZPL pomoże wykluczyć manipulacje w spisie państwowym oraz pomoże zapobiec zaniżaniu jego wyników, to rzecz bardzo istotna dla pokazania silnej polskości na Wileńszczyźnie, a jego wyniki będą rzutowały na przyszłość polskiej Wspólnoty.

Od tego spisu będzie zależała polska tożsamość mieszkańców Wileńszczyzny, zachowanie należnych im praw, ilość polskich szkół i pozycja w życiu społecznym na Litwie. Zachęcamy wszystkich naszych Rodaków mieszkających na Litwie do wzięcia udziału w spisie jako bardzo potrzebnej dla polskości inicjatywie ZPL.

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej udziela pełnego poparcia inicjatywie przeprowadzenia Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Redakcja KIP

Wypowiedz się