Tragiczna konieczność przybliża ujawnienie i wdrożenie – NESARA

BARDZO WAŻNY TEKST o historii opracowania i nieudanych próbach wdrożenia w życie NIEZWYKŁEGO PROGRAMU NESARA (  i w skali globalnej GESARA), które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają WIELKĄ SZANSĘ ZOSTAĆ WDROŻONE.

Polecamy gorąco zapoznanie się z opisaną skrótowo historią tego planu, który nie jest żadną bajką ani legendą, ale rozgrywką, głównie na tajnych poziomach, z GLOBALISTAMI – SATANISTAMI Z NWO.

Redakcja KIP

Historia  ustawy o narodowym bezpieczeństwie gospodarczym i reformach (NESARA)

Nasze większe przeznaczenie

The National Economic bezpieczeństwa i odzyskiwania ustawy pochodzenie pionierem GÓ Roy Schwasinger

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/978/1268/183829/ = Roy E. Schwasinger , Plaintiff -appellant, v. Joseph M. Price, Md; Joseph A. Price; Alta Enterprises, inc., Pozwani-apelacyjni, 978 F.2d 1268 (10 ok. 1992) Adnotacja do tej sprawy Amerykański sąd apelacyjny dla dziesiątego okręgu – 978 F.2d 1268 (10 ok. 1992) 20 października 1992

Krajowa ustawa o stabilności i odbudowie gospodarczej White Knights, Dark Forces and Endless Prosperity FAKE
W prawdziwym świecie NESARA oznacza „National Economic Security and Recovery Act”. Jest to zbiór reform monetarnych i restrukturyzacji prawa podatkowego napisany przez inżyniera i nauczyciela Harveya Francisa Barnarda w latach 80-tych i wydrukowany w jego książce Draining the Swamp . https://skeptoid.com/blog/2014/02/24/the-nesara-scam/

History Behind the National Economic Security And Reformation Act (NESARA) http://round-op-alpha-france.mozello.com/nesara-law TEXT następuje

Reformy NESARA są głównym narzędziem wdrażania ważnych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wydanych w styczniu 1993 r. W kilku sprawach wniesionych przez rolników mieszkających w stanach Środkowo-Zachodnich i Górskich przeciwko bankom, określonym urzędnikom rządowym, niektórym sędziom i innym. Niektórzy generałowie i admirałowie Stanów Zjednoczonych popierali, a jeden generał był współpowodem w sprawach Farmers, które trafiły do ​​Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Być może pamiętacie, że w latach 70. i 80. XX wieku pojawiły się doniesienia i filmy dokumentalne o tysiącach rodzin rolników, którzy utracili swoje gospodarstwa w wyniku przejęcia. Willie Nelson od lat organizuje koncerty Farm Aid, aby pomóc tym rolnikom.

W latach 80. niektórzy rolnicy zbadali, dlaczego było tak wiele przypadków przejęcia przez banki w ich gospodarstwach i odkryli, że niektóre banki w sposób oszukańczy przejmowały ich gospodarstwa. Kiedy rolnicy zwrócili się do urzędników państwowych o pomoc i złożyli pozwy przeciwko tym bankom, dowiedzieli się, że niektórzy urzędnicy państwowi i sędziowie współpracowali z bankami w zmowie. Rolnicy dowiedzieli się również, że niektóre aspekty obecnego systemu bankowego Rezerwy Federalnej są niezgodne z konstytucją i wnieśli pozwy do Federalnego Sądu Okręgowego w Denver i innych miejscach. Niektórzy rolnicy biorący udział w procesach byli prześladowani przez IRS, którzy z kolei badali związek IRS z bankierami.

Po latach procesów, kilka pozwów rolników dotarło do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, w tym Baskerville i Foster przeciwko Credit Bank of Wichita, Federal Land Bank i First Interstate Bank of Fort Collins z Denver Federal District Court. Dla uproszczenia nazywam te sprawy w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych „Sprawami rolników”.

Na początku 1993 r. dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych orzekło siedem do dwóch na korzyść rolników we wszystkich głównych kwestiach, w tym, że system Bankowości Federalnej Rezerwy Federalnej był niekonstytucyjny, że Stany Zjednoczone działają poza Konstytucją od marca 1933 r., że wymagane są poważne reformy rządu i naszego systemu bankowego oraz że należy zapewnić finansowe zadośćuczynienie  za straty finansowe spowodowane oszustwami bankowymi, które poniosły pokolenia Amerykanów.

Rolnicy zaangażowali w swoje sprawy pewnych bardzo potężnych generałów i admirałów amerykańskich. Ci generałowie i admirałowie jasno dali do zrozumienia sędziom Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, że wiedzą, że sprawy farmerów są słuszne i obserwowali na sali rozpraw, jak sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych rozpatrują sprawy.

Obecność generałów i admirałów była powodem, dla którego większość sędziów uważała, że ​​muszą sądzić właściwie i na korzyść rolników . Ze względu na nadzwyczajny charakter koniecznych reform, Trybunał zapieczętował wszystkie akta sądowe i skierował wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane na mocy umów o zachowaniu poufności (nakazów kneblowania) do czasu publicznego i oficjalnego ogłoszenia reform.

Trybunał miał obowiązek zaplanowania i wdrożenia reform w celu naprawienia niesprawiedliwości. W związku z tym Trybunał zatrudnił ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego, bankowości, ekonomii i systemów monetarnych do pracy w grupach zadaniowych w celu opracowania niezbędnych reform.

W ciągu dwóch lat te grupy ekspertów opracowywały reformy, niezbity dowód przedstawiono sędziom Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, że szesnasta poprawka do konstytucji, poprawka dotycząca podatku dochodowego, nie została prawidłowo ratyfikowana. Sędziowie nie mieli innego wyjścia, jak tylko włączyć zniesienie podatków dochodowych do procesu rozwoju reform. Stwierdzono również, że istniał określony wzorzec administracji federalnej i Kongresu ignorujący Konstytucję w ustawach uchwalonych od 1933 roku.

FDR wyprowadził Stany Zjednoczone z prawa konstytucyjnego, kiedy ogłosił stan wyjątkowy dla krajowych banków i zmienił ustawę Trading with the Enemy Act w marcu 1933 roku. Eksperci prawa konstytucyjnego pracujący nad reformami rządowymi stwierdzili, że aby położyć kres rażącemu lekceważeniu konstytucji, byłoby konieczne zażądanie od rządzącej administracji USA i Kongresu rezygnacji po przywróceniu prawa konstytucyjnego.

Po zakończeniu prac nad reformami Trybunał powołał niektórych ekspertów i innych do „komitetu”, który ma uprawnienia do zarządzania procesem ogłaszania i wdrażania reform. Gdy reformy zostały opracowane, Trybunał podjął połowiczne wysiłki w celu wdrożenia reform poprzez proces uzgadniania „Porozumień” z administracją Clintona. W tym czasie poczyniono bardzo niewielkie postępy w realizacji reform.

Jednak pewne ilości nowej waluty amerykańskiego Skarbu Państwa zabezpieczonej złotem zostały wydrukowane i wysłane do niektórych banków w USA, gdzie waluta spoczywała w skarbcach bankowych od lat w oczekiwaniu na ogłoszenie reform.. Po ogłoszeniu NESARA o wiele więcej przesyłek nowej waluty Skarbu Państwa zostanie wysłanych do wszystkich banków w USA pod strażą amerykańskich jednostek wojskowych.

W latach procesu porozumień sąd zatwierdził „roszczenia wobec procesu rządowego” (znane również jako roszczenia rolne lub roszczenia bankowe), które miały na celu zapewnienie Amerykanom określonego zadośćuczynienia finansowego, jednak różne grupy i osoby ingerowały w proces roszczeń.

W końcu w 1998 r. potężni generałowie i admirałowie amerykańscy skonsultowali się z ekspertami od prawa konstytucyjnego w sprawie braku postępów w realizacji tak potrzebnych reform. Generałowie, admirałowie i eksperci prawa konstytucyjnego wszyscy wiedzieli, że sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych celowo opóźniają proces reform. Zdecydowano, że jedynym innym sposobem na przeprowadzenie kluczowych reform jest zebranie wszystkich potrzebnych reform w prawo i zatwierdzenie go przez Kongres.

Ustawa o Narodowym Bezpieczeństwie Gospodarczym i Reformacji (NESARA), zawierająca wymagane reformy, została przedłożona Kongresowi w 1999 r., gdzie przez prawie rok nie podejmowano żadnych działań. Późnym wieczorem w marcu 2000 r., Delta Force i Navy SEALs ręcznie przekazały pisemne wezwanie do kworum tylko członkom Senatu i Izby Reprezentantów USA, którzy byli sponsorami i współ-sponsorami NESARA. Członkom natychmiast towarzyszyły Delta Force i Navy SEALs do swoich sal do głosowania, gdzie uchwalili ustawę o narodowym bezpieczeństwie gospodarczym i reformacji.


Ustawa o Narodowym Bezpieczeństwie Gospodarczym i Reformacji przewiduje, co następuje, z których niektóre będą miały miejsce natychmiast po oficjalnym ogłoszeniu NESARA, który ma być transmitowany na żywo w telewizji z Waszyngtonu:

 1. Przywraca prawo konstytucyjne w USA.
 2. Wymaga od obecnej administracji amerykańskiej rezygnacji ze stanowisk, aby umożliwić nowy start na szczeblu krajowym i ustanowienie akceptowanych przez Konstytucję kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta NESARA do czasu przeprowadzenia nowych wyborów w ciągu sześciu miesięcy. Wszyscy przestępcy w rządzie, gabinecie i mianowani przez prezydenta oraz wszyscy członkowie Kongresu muszą złożyć rezygnację w ciągu 72 godzin od ogłoszenia NESARA.
 3. Desygnowany prezydent USA NESARA ogłasza „pokój”, ponieważ NESARA znosi niekonstytucyjne stany wyjątkowe.
 4. Jako częściowy środek zaradczy na 100 lat rządowych i bankowych oszustw, salda kart kredytowych są zerowane, a Amerykanie otrzymują ulgi w zadłużeniu bankowym w przypadku kredytów bankowych, w tym kredytów hipotecznych, samochodowych, edukacyjnych, biznesowych i innych długów bankowych. Banki otrzymają 9000 USD za każde konto karty kredytowej z saldem; fundusze te zostały zebrane w ramach specjalnych działań generujących dochód w Europie. NESARA wymaga, aby inne długi bankowe były pożyczkami na własny rachunek, a banki w USA są instruowane, aby korzystały z nowych procesów generujących wysokie dochody w celu spłaty amerykańskich kredytów bankowych.
 5. Inicjuje system banków skarbowych USA z nową walutą skarbu USA wspartą metalami szlachetnymi. Rezerwa Federalna zostaje zniesiona, a instrumenty Rezerwy Federalnej i większość personelu zostaje wchłonięta do systemu Treasury Bank. Zamienimy nasze banknoty Rezerwy Federalnej, które nie są zabezpieczone złotem, na walutę Skarbu USA, która jest zabezpieczona złotem. Wielu pracowników banków zostało już przeszkolonych w NESARA, a nowa waluta jest już w niektórych skarbcach banków.
 6. Znosi podatki dochodowe w USA i tworzy krajowy podatek od sprzedaży nowych, nieistotnych przedmiotów jako dochód dla rządu. Niezbędne artykuły, takie jak żywność i lekarstwa, oraz przedmioty używane są zwolnione z podatku od sprzedaży.

Prawo NESARA wymaga, aby co najmniej raz w roku ogłosić NESARA. Trzech obecnych sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych kontroluje komisję odpowiedzialną za ogłoszenie NESARA. Sędziowie wykorzystali swoje ogólne uprawnienia, aby potajemnie sabotować ogłoszenie NESARA; dlatego każdego roku NESARA jest blokowana przed ogłoszeniem.

Z powodu nakazu kneblowania ujawnienia NESARA, prawdziwym zwolennikom NESARA trudno jest dowiedzieć się dokładnie, co się stało, co powstrzymało ogłoszenie NESARA. Pod wieloma względami nasz kraj zmaga się z najgorszym kryzysem w swojej historii: więcej Amerykanów jest bezrobotnych, tonie w długach i żyje w ubóstwie niż kiedykolwiek od czasów II wojny światowej.

Nasz rząd nieodpowiedzialnie stara się zaciągnąć więcej długów poza najwyższe historyczne długi. Nasze wojsko ginie w bitwach o chciwe zdobycze korporacji. Nasze wybory obracają się wokół kłamstw, przekupstwa i zdrady. Nie słyszymy „prawdy” w naszych mediach; media są kontrolowane przez przeciwników amerykańskiego prawa konstytucyjnego.

POKÓJ i DOBROBYT Stany Zjednoczone i KANADA wkrótce podzielą się korzyściami z najbardziej humanitarnego i rewolucyjnego wydarzenia, jakie świat kiedykolwiek widział.

NESARA zapewnia POKÓJ, DOBROBYT NA CAŁYM ŚWIECIE i MIĘDZYNARODOWE KORZYŚCI GOSPODARCZE.

Ponieważ Stany Zjednoczone są bastionem WOLNOŚCI na tym świecie, NESARA musi zostać tam wdrożona wraz z Kanadą, Wielką Brytanią i Australią. Inne kraje będą podążać w kolejności.

W październiku 2000 roku, po przyjęciu przez Kongres, prezydent Bill Clinton podpisał National Economic and Security and Reformation Act (NESARA): 160 krajów, w tym KANADA , zgodziło się na mocy traktatu przed Światowym Trybunałem (Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze) wspierać te ulepszenia.

Korporacyjne Stany Zjednoczone są teraz bankrutami. Republika – My The People – jest bezpieczna w świetle prawa NESARA. Nie przejmuj się więc kryminalistami, ponieważ ich bankructwo NIE wpłynie na fundusze NESARA, ani na dostęp do funduszy po ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opóźnione przez podstępy międzynarodowych bankierów, którzy straciliby kontrolę nad narodami tego świata, gdy zostanie ono wprowadzone, ale jesteśmy teraz na etapie jego wdrożenia na całym świecie. Aby dać ci wyobrażenie o stawce, oto tylko niektóre z ulepszeń NESARA: –

Wszystkie banki stają się bankami SKARBU PAŃSTWA, a nowa waluta, zabezpieczona metalami szlachetnymi, jest emitowana na zasadzie „jeden za jeden”.

DŁUGI BANKOWE W USA i Kanadzie: Twój kredyt hipoteczny na dom, kredyt samochodowy w banku, edukacja na studia i inne pożyczki są umorzone, jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych lub Kanady, w ramach programu kompensacyjnego za oszustwa bankowe.

Salda KART KREDYTOWYCH (ponownie w bankach amerykańskich i kanadyjskich – a także wielu dużych domach towarowych lub sprzedawcach) – są zerowane natychmiast, zarówno dla obywateli amerykańskich, jak i kanadyjskich oraz imigrantów lądowych.

CCRA jest ROZWIĄZANE, a cały PODATEK DOCHODOWY – zarówno osobisty, jak i biznesowy – (który nigdy nie trafił do żadnego rządu w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych) – zostanie zniesiony; wypłaci się również odszkodowanie za to oszustwo.

Podobnie amerykańska Rezerwa Federalna i jej agent windykacyjny: IRS zostaną zlikwidowane i zastąpione przez amerykańskie banki skarbowe po dniu wolnym od pracy… usuwają przestępców oraz wszelki sprzęt lub oprogramowanie do przestępstw… i ponownie otwierają się jako banki skarbu USA… być może pod tą samą nazwą co wcześniej… ale z „nowym” zarządzaniem.

GenSalesTax zostaje zastąpiony prostym podatkiem od sprzedaży od nowych, nieistotnych towarów i usług

Prawo NESARA to prawo kraju, z suwerennym obywatelstwem, przywróceniem Konstytucji; wszystkie ustawowe prawa są anulowane; wszystkie zarejestrowane sprawy zostają wstrzymane, sędziowie, adwokaci i funkcjonariusze organów ścigania muszą przejść 30-dniowe szkolenie w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa zwyczajowego, zanim jakiekolwiek dalsze sprawy zostaną rozpoznane.

Niemal całkowita amnestia zostanie przyznana większości osób przebywających obecnie w więzieniach, a prezydent Obama zarządzi indywidualną analizę wszystkich uwięzionych na mocy ustaw. Większość z nich zostanie zwolniona, a za niezgodne z prawem przetrzymywanie rozważane są sprawy, które nie byłyby karalne na mocy prawa konstytucyjnego lub prawa zwyczajowego.

Większość RZĄDÓW REZYGNUJE – wielu członków, w przeszłości i obecnie, oskarżonych o zdradę; tymczasowy premier zainstalował… w Kanadzie; a następnie wybory z konstytucyjnie akceptowalnymi kandydatami. W USA prezydent Obama i osoby niebędące przestępcami wybranymi po 1 października 2008 r. mogą pozostać częścią rządu przejściowego, ponieważ Stany Zjednoczone zostały w tym dniu umieszczone w ustawie NESARA przez Lady Master Nada i King of Swords, upoważnienie wydane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (sąd światowy) w marcu 1999 r.

Lady Master Nada została powołana przez Światowy Sąd na Międzynarodowego Prokuratora Specjalnego z uprawnieniami do rozwiązywania sądów i aresztowania wszystkich międzynarodowych przestępców, gdziekolwiek się znajdują na planecie. Przynajmniej 100 000 spraw zostało rozpatrzonych przez 56 Wielkich Jury w ciągu ostatnich 4 lat przez Patricka Fitzgeralda w USA. Ich zapieczętowane oskarżenia są gotowe do otwarcia i upublicznienia. Ci pójdą… lub zostali już postawieni przed Sądem Światowym w Hadze… w celu przeprowadzenia procesu o zbrodnie wojenne i wydania wyroku. Innym warunkiem ogłoszenia jest ujawnienie obecności galaktycznej i ich zaangażowania w sprawy planet. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to pełne ujawnienie, czy ujawnianie progresywne w ciągu kilku tygodni.

Cała armia Kanady i USA za granicą zostaje sprowadzona z powrotem do domu po ogłoszeniu Pokoju. Wszyscy mieszkańcy USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, którzy nie są przestępcami, otrzymają 10 milionów dolarów w ciągu 72 godzin od ogłoszenia NESARA. Jeśli planujesz przebywać poza miejscem zamieszkania przez dłuższy czas, zaleca się złożenie tymczasowego zawiadomienia o zmianie adresu do lokalnego poczmistrza.

Co to jest NESARA?

Było ponad 14 kongresmanów (można by rozpoznać ich nazwiska), którzy pracowali nad pierwotnymi postanowieniami. Pan GS NIE był autorem. Napisał dysertację na temat złota, jak sądzę, w 1966 roku i wielu uważało, że może być Białym Rycerzem. To nie jest poprawne. Został aresztowany. Wstawiono klona, który – jak słyszę – stał się „gwiazdą filmową” po swoim ostatnim aresztowaniu. Jego żoną jest Andrea Mitchell.

Komitety Kongresu, działające w ramach 5 zrzeszonych sędziów Sądu Najwyższego, otrzymały w 1993 r. zadanie sporządzenia korekt wymaganych na podstawie ustaleń Sądu Najwyższego dotyczących roszczeń rolniczych, które poprzez postępowanie ujawniające ujawniło kradzież ich ziemi poprzez zmowę między bankierami, rządem, sądami i organami ścigania, a także, że Fed Res / IRS były oszustwami i wszystkie te ustalenia wymagały korekty w momencie ich powstania.

40 bilionów dolarów zostało zdeponowane w banku w Chicago przez szefa rządu Arabii Saudyjskiej przed śmiercią króla, po rozmowie z nim przez matkę Sekhmet; pokazał mu swoje życie i historię oraz to, co musi zrobić, zanim umrze, aby zadośćuczynić. Bez tych funduszy proces składania wniosków o odszkodowanie zostałby zatrzymany. To stało się podstawą dla NESARA. Willie Nelson był zagorzałym zwolennikiem Farm Claims od samego początku. Będą pierwszymi, którzy otrzymają środki. Ponieważ taka korekta dotyczyła tak wielu obszarów, a Cabal miał agentów w różnych komitetach i jako powierników we wszystkich pochodnych trustach World Trust (33, jak pamiętam)

Bushowi seniorowi i jego współpracownikom udało się przeforsować szereg wymagań. Jest to długotrwały proces, ponieważ ustalenia Sądu Najwyższego w 1993 r. doprowadziły do ​​„porozumień”, które były dobrowolne. To nie zadziałało. Należało wprowadzić modyfikacje, a ostatnia seria dokumentów i szkiców trafiła do Sądu Światowego w marcu 1999 r., Gdzie spotkali się przywódcy ze 180 krajów , a obecni byli również St Germain, Lady Master Nada, King of Swords, Mother Sekhmet i Alcyone .

Ponieważ ochotnicy nie pracowali, zaproponowano nowe przepisy i KOS / St. Germain / Nada otrzymali specjalne międzynarodowe uprawnienia, aby zrobić wszystko, co było konieczne, aby NESARA została uchwalona. Doprowadziło to do uchwalenia przez nasz Kongres ustawy NESARA w październiku 2000 r., Kiedy została ona podpisana przez Billa Clintona. Zawierała jeden przepis, który wymagał ogłoszenia go przed wejściem w życie jego postanowień.

Wielu Białych Rycerzy zostało zabitych, próbując przygotować drogę do tego, i odnieśli sukces w usuwaniu w większości nieznanych gadzich kontrolerów, którzy najechali tę planetę około 65 milionów lat temu i powoli przejęli kontrolę . Wstawili swoich sługusów do każdej organizacji (Komitet 300) i utworzyli sieci, które kontrolują wszystko w każdym rządzie na całej planecie.

Ponad 100 milionów z nich zostało usuniętych w ciągu ostatnich 9 lat, a także w ciągu ostatnich miesięcy cały Komitet 300 i wiele jego sługusów zostało również usuniętych i zastąpionych hologramami. Patrick Fitzgerald ma 100 000 aktów oskarżenia, w których wymienia się wszystkie osoby, które zaplanowały, zamówiły i zatuszowały spisek 911 w celu przejęcia władzy nad światem. Jest także wyznaczonym – prokuratorem specjalnym – asystentem Lady Master Nada, którą Światowy Sąd wyznaczył na Międzynarodowego Prokuratora Specjalnego. Jest również przewodniczącą Trybunału Słonecznego na Saturnie i to ona ogłosi światu NESARĘ… po aresztowaniu oskarżonych.

Nie ma znaczenia, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Będzie się to nadal działo, tak jak zostało to ogłoszone przez Hierarchię Duchową, a ten plan Wniebowstąpienia Ziemi był planowany od ponad 2000 lat. Ziemia i całe życie na niej wzniosą się. Nic nie może temu zapobiec. Osiągnął masę krytyczną i ponad 85% lightworkers jest teraz przebudzonych i świadomych Boskiego Planu dla planety Ziemia. King of Swords przechowuje dokumenty Prawa NESARA i przekaże je dalej… wraz z innymi zleceniodawcami zaangażowanymi w czas ogłoszenia. Będzie tam Bill Clinton, który podpisał to prawo, oraz Lady Master Nada i Obama. W rzeczywistości będzie panel 19, który będzie informował opinię publiczną przez 36 godzin, gdy tylko zostaną dokonane aresztowania.

Nikt z ogółu społeczeństwa nie widział całego podpisanego dokumentu. Poinformowano nas tylko o podstawowych przepisach. Wszystkie postępowania kongresowe i sądowe zostały zaczerpnięte z oficjalnych rejestrów; numery i tytuły spraw uległy zmianie, a te oryginalne dokumenty zostały umieszczone w tajnym miejscu do czasu, gdy będzie można je bezpiecznie przekazać.

Żadne wyszukiwanie nie przyniesie żadnego z tych dokumentów. Jedyne rzeczy w Internecie to dezinformacja wprowadzona przez Busha Sr. (z wyjątkiem zarysu kluczowych przepisów opublikowanych na NESARA.US). Otrzymaliśmy aktualizacje dotyczące kilku zmian, które opublikowaliśmy w witrynach GRT. Kluczowe przepisy nie zmieniły tylko niektórych szczegółów dotyczących przepisów dotyczących prezentów. Zostały one zmienione, aby uprościć sposób otrzymywania funduszy przez osoby fizyczne.

Wszyscy na Planecie (w ciągu 10-15 miesięcy, po ogłoszeniu) otrzymają konto o wartości 10 milionów dolarów. Ten fakt i szczegóły zostaną ogłoszone przez Lady Master Nada. Dostawy będą realizowane w ciągu 72 godzin od ogłoszenia przez NESARA dla wszystkich nie-przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Płatności z innych krajów będą następować kolejno. Nie mamy jeszcze harmonogramu dla tych krajów.

W ciągu 30 dni od ogłoszenia NESARA będziemy mieli ponowną indeksację wszystkich pozycji w stosunku 1:10. Spowoduje to usunięcie większości inflacji ze światowych gospodarek, które będą w całości oparte na złocie, srebrze, platynie i innych metalach szlachetnych. Złoto zostanie wówczas ustalone na poziomie 50 USD / uncja; Srebro kosztuje 10 USD / uncję, a platyna 100 USD / uncja.

Wszystkie bieżące banknoty Rezerwy Federalnej zostaną wymienione w stosunku 1: 1 USD na Obligacje Skarbu USA dla wszystkich w tym kraju. Wszystkie płyty drukowe dla banknotów Rezerwy Federalnej zostaną usunięte z ich obecnych lokalizacji i zniszczone. (16 maja 2009 r.) KOS posiada uprawnienia defacto, nadane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w 1999 r., do uzyskania ogłoszenia NESARA oraz uprawnienia do korzystania ze swojego autorytetu stanu wojennego „w razie potrzeby”. (16 października 2008.)

Lady Master Nada, wcześniej mianowana przez MTS / Sąd Światowy na Międzynarodowego Prokuratora Specjalnego, uprawnionego do podejmowania wszelkich wymaganych działań, w tym rozwiązania naszego Sądu Najwyższego i otwarcia wszystkich 100 000 aktów oskarżenia oraz zarządzenia aresztowań – jest tym samym najwyższym funkcjonariuszem Sądu Światowego do uchylenia jakiekolwiek zarządzeń tego lub innego sądu. Jako Prezes Solar Tribunal i jako „Postal Lady” NESARA jest JEDYNĄ osobą, która może zamawiać ogłoszenie NESARA i autoryzować dostawy funduszy. (11 lipca 2008)

W tej chwili jesteśmy faktycznie pod wspólną jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości / Sądu Światowego i przewodniczącej Trybunału Słonecznego {Lady Master Nada}, która została wyznaczona przez MTS na Prokuratora Specjalnego z uprawnieniami do aresztowania oskarżonych; rozwiązać nasz skorumpowany wymiar sprawiedliwości i ogłosić NESARA. Agenci Interpolu i MTS są obecni w Waszyngtonie wraz z 82. Airborne i innymi.

Zostaliśmy dobrze poinformowani, że statki galaktyczne są nad każdym większym miastem i ujawnią się, gdy otrzymamy sygnał. (27 maja 2008 r.) Nikt nie dostanie żadnych pieniędzy, dopóki Lady Master Nada nie wygłosi swojego ogłoszenia w telewizji, kiedy to poda nam datę wydania, która będzie w ciągu 72 godzin od jej ogłoszenia. Jest prokuratorem specjalnym upoważnionym przez Solar Tribunal, którego jest prezesem, oraz MTS.

Oczekuje się, że rozwiąże nasz Sąd Najwyższy; mianuje Patricka Fitza jako Acting AG, a następnie zezwoli na aresztowanie / wydalenie wszystkich cytowanych osób. (27 maja 2008 r.) Środki prawne, które miały nas przeprowadzić przez to rozwiązanie, zostały ustanowione w 1999 r. przez MTS, w którym to czasie St Germain i Król Mieczy / szef światowej milicji liczącej 4 000 000 ludzi + 40 000 Galaktycznych ludzi, otrzymali uprawnienia do ścigania i podejmowania takich działań, jakie są wymagane w celu usunięcia skorumpowanych i zapewnienia, że ​​cała planeta jest przygotowana do przejścia na wyższy poziom w 5 wymiarze w krótkim czasie pozostałym w tym cyklu. (15 czerwca 2008)

WSZYSTKIE rządy staną się zgodne lub zostaną zmienione. Uniwersalne Prawo Jedynego nie jest polityczne ani religijne, ale uznaje, że całe życie pochodzi ze Źródła wszystkiego, co JEST i ma równy lub równoważny plan Boży. Wszyscy jesteśmy równymi częściami tego planu. Żaden kraj i żadna istota nie zostanie zapomniana we wszystkich nadchodzących chwilach. Każdy na tej planecie wzniósł się co najmniej 3 razy, aby zakwalifikować się tutaj. Dotyczy to również Twojego kraju i wielu w Twoim kraju jest gotowych wystąpić, gdy będzie to bezpieczne. Michelle Eloff i inni są w pełni świadomi tego, co jest tam potrzebne i będą przekazywać te informacje tym, którzy już zdobyli kwalifikacje, aby oferować swoje usługi w zakresie reorganizacji i pomocy w przekazywaniu korzyści obywatelom całego kraju. NESARA (oraz światowa ekspansja tych zasad i programów na co najmniej 190 krajów) ma zostać wdrożona w okresie 10-15 miesięcy po ogłoszeniu tutaj (USA). Mark i Beth, 21 sierpnia 2009 www.GalacticRoundTable.com

Prawo NESARA zostało stworzone przez około 20 członków Kongresu, w tym: Harry’ego Reida, Nancy Pelosi, Barneya Franka, Dennisa Kucinicha, Rona Paula, Maxine Waters, Charliego Rangel i Berniego Sandersa. Rozpoczynam badania Nancy, które chcę odłożyć na bok. Nancy jest wielką fanką Dove. Jeśli wiesz, kto to jest, po prostu powiem, że nie popieram jej, ani pracy, którą wykonała. Była zaangażowana w ciemne interesy, jak podzieliła się z matką Sekhmet, chociaż teraz odeszła. Niech będzie w pokoju. Ta informacja jest bardzo dobrze udokumentowana i uważam, że jest niezwykle ważna.

HISTORIA NESARA The National Economic Security & Reformation Act Opracował Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div., 17 sierpnia 2011 http://pathwaytoascension.wordpress.com/2011/08/17/history-of- nesara /

1892 – Bankierzy przyjęli swój Manifest bankierski z 1892 roku, w którym został ogłoszony:

„My [bankierzy] musimy postępować ostrożnie i strzec każdego wykonanego ruchu, ponieważ ludzie niższego rzędu już wykazują oznaki niespokojnego zamieszania. Roztropność pokaże zatem politykę pozornego poddawania się woli ludu, dopóki nasze plany nie zostaną zrealizowane tak daleko, że będziemy mogli deklarować nasze projekty bez obawy o zorganizowany opór. Organizacje Farmers Alliance i Knights of Labour w Stanach Zjednoczonych powinny być uważnie obserwowane przez naszych zaufanych ludzi i musimy podjąć natychmiastowe kroki w celu kontrolowania tych organizacji w naszym interesie lub zakłócenia ich…. Sądy muszą zostać wezwane do naszej pomocy, długi muszą zostać ściągnięte, obligacje i hipoteki przejęte tak szybko, jak to możliwe. Kiedy w wyniku procesu prawnego zwykli ludzie stracili domy, będą łatwiejsze do opanowania i łatwiejsze do zarządzania pod wpływem silnego ramienia rządu zastosowanego do centralnej władzy imperialnego bogactwa pod kontrolą czołowych finansistów. Ludzie bez domów nie będą się kłócić ze swoimi przywódcami ”. 

1907-1917 – Aby ostrzec Amerykanów, kongresman amerykański Charles A. Lindbergh senior z Minnesoty ujawnił Manifest bankierski z 1892 r. Przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w czasie jego kadencji w latach 1907-1917.

1910 – John E. DiNardo, profesor polityki publicznej i ekonomii na University of Michigan, pisze w swoim artykule „The Federal Reserve Act”: „W nocy 22 listopada 1910 r. Mała grupa zastępców najpotężniejszych bankierów świata spotkał się… pod zasłoną największej tajemnicy.

W ciągu następnych kilku tygodni ci ludzie będą popełniać, na rozkaz swoich panów,… być może najbardziej kolosalne i niszczycielskie oszustwo, jakie kiedykolwiek wyrządzono Amerykanom.

To ultra-tajne oszustwo jest znane jako Ustawa o Rezerwie Federalnej z 1913 roku…. Ustawa o Rezerwie Federalnej z 1913 r. Wymyśliła przepisy, które miały być narzucone Kongresowi Ludowemu Stanów Zjednoczonych, które upoważniły i zleciły tej tajnej klice bankierów dominujących na świecie DRUKOWANIE WALUTY STANÓW ZJEDNOCZONYCH, uzurpowanie wyraźnego edyktu naszej Konstytucji upoważniającego TYLKO ZJEDNOCZONY RZĄD STANÓW do drukowania i emisji waluty. To światowe imperium bankowe wykorzystało swoją skradzioną moc do drukowania z powietrza papierowej waluty, która w żaden sposób nie reprezentuje rezerw złota i srebra, które mają reprezentować autentyczna waluta ”.

1913 – Ustawa o Rezerwie Federalnej z 1913 r. Pełny tekst ustawy można znaleźć na  stronie http://www.llsdc.org/attachments/files/105/FRA-LH-PL63-43.pdf1933  [Wyłączony link]

1934 – Przed 1933 r. Banknoty Rezerwy Federalnej były zabezpieczone złotem. Zmieniło się to wraz z nowym prawem: Congressional Record, 9 marca 1933 r., HR 1491 str. 83. „Zgodnie z nowym prawem pieniądze są wydawane bankom w zamian za zobowiązania rządowe, weksle, weksle, weksle, przejęcia handlowe i akceptacje bankowe. Pieniądze będą warte 100 centów za dolara, ponieważ są zabezpieczone kredytem narodu. Będzie stanowić kredyt hipoteczny na wszystkie domy i inną własność wszystkich mieszkańców narodu ”.

Manifest bankierski jest powiązany z dokumentem Senatu Stanów Zjednoczonych nr 43, 73. Kongres, pierwsza sesja (1934), w którym stwierdza się: „Ostateczna własność wszelkiej własności znajduje się w państwie; indywidualna tak zwana „własność” jest jedynie na mocy rządu, tj. prawa, sprowadza się do zwykłego „użytkownika”, a używanie musi być zgodne z prawem i podporządkowane potrzebom państwa ”.

Lata 70-te – Federalny Bank Ziemi nielegalnie przejmował hipoteki rolników na całym Środkowym Zachodzie. W każdym z tych przypadków rolnicy zostali oszukani przez banki za zgodą Systemu Rezerwy Federalnej. Te sprawy sądowe w końcu stały się znane jako program roszczeń rolniczych.

1978 – Starszy rolnik z rancza w Kolorado kupił gospodarstwo z pożyczki z Federal Land Bank. Po jego śmierci majątek przeszedł na jego syna Roy Schwasinger Jr., który był emerytowanym generałem wojskowym. Wkrótce po tym, jak urzędnik Federal Land Bank i Federal Marshall pojawili się na jego terenie i poinformowali go, że bank przejmuje jego farmę, nakazując mu opuścić w ciągu 30 dni. Jego zmarły ojciec bez jego wiedzy podpisał postanowienie, które w przypadku śmierci pożyczkobiorcy zwróciło nieruchomość Federalnemu Bankowi Ziemi.

Oburzony Roy E. Schwasinger Jr. złożył pozew zbiorowy przed sądem federalnym w Denver. Pozew został oddalony na podstawie nieprawidłowego wniesienia. To skłoniło Roya Schwasingera do zbadania wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu bankowego.

1982 – Roy Schwasinger otrzymał kontrakt od senatu Stanów Zjednoczonych, a później Sądu Najwyższego, na badanie oszustw bankowych. Ale ponieważ był objęty surowym zakazem ujawniania, nie pozwolono mu powiedzieć mediom, co odkrył. Pod koniec lat 80. zaczął dzielić się swoją wiedzą z innymi, w tym z wysokimi rangą żołnierzami, którzy pomogli mu w wytoczeniu pozwu zbiorowego przeciwko rządowi federalnemu.

Pierwsza seria tych procesów rozpoczęła się w połowie lat 80-tych, kiedy William i Shirley Baskerville z Fort Collins w Kolorado byli zaangażowani w sprawę upadłości z First Interstate Bank of Fort Collins; który próbował przejąć swoje gospodarstwo. W restauracji ich prawnik poinformował ich, że nie będzie już mógł im pomóc i odszedł. Podsłuchując rozmowę Roy Schwasinger doradził, jak wnieść apelację w sądzie upadłościowym. Dlatego w 1987 roku złożyli apelację (sprawa nr 87-C-716) do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych w Kolorado.

1988 – 3 listopada 1988 r. Sąd federalny w Denver orzekł, że banki rzeczywiście oszukały Baskervilles i przystąpiły do ​​zmiany decyzji o upadłości. Ale kiedy przejęta nieruchomość nie została zwrócona, złożyli nowy pozew. Ostatecznie 23 innych rolników, ranczerów i Hindusów oszukanych przez banki w ten sam sposób przyłączyło się do sprawy.

W takich przypadkach banki przejmowały nieruchomości za pomocą oszukańczych metod, takich jak naliczanie wygórowanych odsetek, nielegalne przejęcie nieruchomości lub nie uznawały spłat kredytu hipotecznego na swoje konto, tak jak powinny, ale zamiast tego kradły spłaty kredytu hipotecznego dla siebie, powodując przejęcie nieruchomości . Gdy skończyły się pieniądze, kontynuowali walkę bez pomocy prawników. Z pewną pomocą Związku Rolników wniesiono nowy pozew przeciwko Federal Land Bank i Farmers Credit System. Sprawa nr 92-C-1781

Sąd Okręgowy orzekł na ich korzyść i nakazał bankom zwrot skradzionych nieruchomości z pomocą marszałków federalnych lub Gwardii Narodowej. Ale kiedy nie dokonano żadnych płatności, rolnicy ogłosili mimowolne bankructwo na mocy rozdziału siódmego wobec Federal Land Bank i Farmers Credit System. Banki odwołały się od ich sprawy, twierdząc, że nie są przedsiębiorstwem, ale agencją federalną, dlatego nie są zobowiązane do zapłaty odszkodowania.

Dlatego zespół prawników farmera przyjął nową strategię. Zgodnie z statutem Federal Land Bank z 1933 r. nie mogą oni udzielać pożyczek bezpośrednio wnioskodawcom, a zamiast tego mogą jedynie udzielać pożyczek jako poręczyciel w przypadku niewywiązania się z płatności. Ponieważ Federal Land Bank naruszył tę zasadę, zespół prawników rolnika mógł skutecznie pozwać bank o odszkodowanie.

Wieść o procesie zaczęła się rozprzestrzeniać; zespół prawników uczyłby innych, jak walczyć z wykluczeniem, a także pomagać im w składaniu pozwów (sprawa nr 93-1308-M). Gwiazdy takie jak Willie Nelson przyłączyły się do sprawy i pomogły zebrać pieniądze podczas jego koncertów „Farm Aid”.

Sprawa Baskerville przekształciła się teraz w pozew zbiorowy Farmer Claims, martwili się konsekwencjami prawnymi, ponieważ rząd zemścił na rolnikach, uderzając ich skandalicznymi opłatami skarbowymi lub więzieniem prawników za błahe i niezwiązane z nimi zarzuty. Kiedy rolnicy zdali sobie sprawę, że są niesłusznie celem, kazali generałom wojskowym, takim jak generał Roy Schwasinger, usiąść na sali sądowej, aby upewnić się, że przekupieni sędziowie zagłosują zgodnie z prawem konstytucyjnym.

Rolnicy z dużym zespołem dobrze znających się na prawie ludzi, którzy stoją za nimi, złożyli nową sprawę, żądając dodatkowych odszkodowań z tytułu oszukańczych pożyczek w ramach systemu kredytów rolniczych.

Rząd próbował załatwić sprawę, ale przegrał już wiele spraw i teraz również przegrywa. Zbierano coraz więcej dowodów. Zgodnie z ustawą o bankowości narodowej wszystkie banki są zobowiązane do zarejestrowania swoich statutów w Federalnym i Stanowym Biurze Rejestrów, ale żaden z banków nie zastosował się do tego, co pozwala zespołowi prawnemu na pozwanie systemu kredytów rolniczych. Nie tylko Farmers Credit System nie był uprawniony do prowadzenia interesów z Amerykańskim Stowarzyszeniem Bankowym, ale także inne organizacje quasi-rządowe, takie jak Federal Housing Administration, Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a nawet Bank Rezerw Federalnych.

Pozew Farmers Claims został odrzucony z sądu na każdym poziomie, a akta zostały celowo zniszczone. Przykładowe sprawy sądowe można obejrzeć pod adresem :   http://openjurist.org/25/f3d/1055/baskerville-jb-v-federal-land-ban…1990s

Na początku lat 90. Roy Schwasinger wniósł sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Część treści tej sprawy nie jest widoczna dla oczu opinii publicznej, ale większość można obejrzeć dzisiaj.

Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych orzekli, że roszczenia Związku Rolników były rzeczywiście ważne, w związku z czym cała własność przejęta przez System Kredytowy Rolników była nielegalna, a wszyscy ci, którzy zostali przejęci, musieliby otrzymać odszkodowanie. Ponadto orzekli, że rząd federalny Stanów Zjednoczonych i banki oszukały rolników i wszystkich obywateli USA na ogromne sumy pieniędzy i majątku.

Ponadto sąd orzekł szokującą prawdę, że IRS jest funduszem portorykańskim . Przeczytaj więcej na http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htm

Ponadto sąd orzekł, że Rezerwa Federalna jest niezgodna z prawem http://www.save-a-patriot.org/files/view/frcourt.html


http://www.apfn.net/doc-100_bankruptcy27.htm

Że nowelizacja podatku dochodowego została ratyfikowana tylko przez cztery stany, a zatem nie była poprawką prawną, że kodeks IRS nie został uchwalony w „Ustawie pozytywnej” w Kodeksie przepisów federalnych. Prawo pozytywne = prawa, które zostały uchwalone przez właściwie ustanowioną i uznaną gałąź rządu.  https://givemeliberty.org/features/taxes/notratified.htm

Że rząd USA bezprawnie przejął domy rolników z pomocą agencji federalnych. Niezbity dowód został przedstawiony przez emerytowanego agenta CIA. Przedstawił zeznania i zapisy dotyczące nielegalnych działań banków jako kolejny dowód na to, że roszczenia Związku Rolników były rzeczywiście uzasadnione. Konsekwencje takiej decyzji były głębokie. Wszystkie tytuły związane ze złotem, srebrem i majątkiem przejęte przez Rezerwę Federalną i IRS muszą zostać zwrócone ludziom.

Zespół prawny zwrócił się o pomoc do niewielkiej grupy życzliwych wizjonerów, składającej się z polityków, generałów wojskowych i biznesmenów, którzy potajemnie pracują nad przywróceniem konstytucji od połowy lat pięćdziesiątych. W jakiś sposób czterogwiazdkowy generał armii amerykańskiej otrzymał „tytuł” ​​i „odbiorcę” pierwotnego bankructwa Stanów Zjednoczonych z 1933 roku.

Kiedy sprawa została wniesiona do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, orzekł na jego korzyść, przyznając generałowi armii tytuł nad Stanami Zjednoczonymi, Inc. Następnie sprawa została przekazana Komisji Finansów Senatu i senatorowi Samowi Nunnowi, który pracował z Roy Schwasingerem.

1991 – Z pomocą tajnej presji kongresowej i politycznej, prezydent George HW Bush 23 października 1991 r. wydał zarządzenie wykonawcze, które zawierało postanowienie umożliwiające każdemu, kto ma roszczenie wobec rządu federalnego, otrzymywanie płatności, o ile jest to w granicach zasady oryginalnego formatu sprawy. Możesz przeczytać rozporządzenie wykonawcze nr 12778 pod poniższym adresem URL.

Zarządzenie nr 12778 „Zasady etycznego postępowania urzędników i pracowników rządowych”; 23 października 1991 [Wyłączony link] http://www.doh.state.fl.us/ig/ADR/Federal_Laws/FederalExecutiveOrde … [Wyłączony link]

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12778-civil-justice-reform

Zgodnie z Ustawą o Rezerwie Federalnej z 1913 r. wszystkie obecne i przyszłe długi wobec Skarbu Państwa muszą zostać przejęte przez Rezerwę Federalną . W ten sposób zespół prawny ds. Roszczeń rolnika był w stanie wykorzystać ten nakaz, aby nie tylko zmusić Rezerwę Federalną do wypłaty odszkodowań w walucie zabezpieczonej złotem, ale także umożliwić im uzyskanie prawnego prawa własności do bankructwa Stanów Zjednoczonych, Inc.

Aby pobrać odszkodowanie, zespół prawny rolników wykorzystał niejasny załącznik do 14. poprawki, o którym większość ludzi nie jest świadoma. Po wojnie domowej rząd pozwolił obywatelom domagać się odszkodowania od każdego, kto poniósł szkodę w wyniku zaniechania ochrony obywateli przez rząd federalny przed krzywdą lub szkodą ze strony obcego rządu . Prezydent Grant ukrył ten przepis przed oczami publicznymi, ale w jakiś sposób ktoś z zespołu prawników farmera zdobył go.

Jeśli uważnie przeczytasz, oznacza to, że są to odszkodowania od obcego rządu. Ten zagraniczny rząd to korporacyjny rząd federalny, który jest maskaradą przed opinią publiczną jako rząd konstytucyjny. Zobacz  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/813840/posts,  aby uzyskać wyjaśnienia.

http://web.archive.org/web/20111020130706/http://www.freerepublic.com/focus/f-news/813840/posts

Pamiętaj, że to sięga do Ustawy Organicznej z 1871 r. i Ustawy o handlu z wrogami z 1933 r., która definiowała wszystkich obywateli jako wrogich bojowników w systemie federalnym znanym jako Stany Zjednoczone.

Sędziowie i zespół prawników rolników zdali sobie sprawę, jak zły i skorumpowany stał się nasz rząd federalny i aby temu przeciwdziałać, dodali do ugody pewne postanowienia, aby przywrócić rządowi kontrolę.
a) Po pierwsze, należałoby im płacić w legalnej walucie, zabezpieczonej złotem i srebrem, jak nakazuje konstytucja. To wyeliminowałoby inflację i wirujące cykle gospodarcze tworzone przez System Rezerwy Federalnej. Patrz artykuł 1, punkt 10 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
b) Po drugie , musieliby wrócić do prawa zwyczajowego, zamiast prawa admiralicji pod złotymi frędzlami. Zgodnie z prawem zwyczajowym, jeśli nie wyrządzono szkody lub krzywdy, nie ma miejsca naruszenie prawa. To wyeliminowałoby miliony praw, które są używane do kontrolowania mas i ochrony skorumpowanych polityków.
c)  Wreszcie IRS musiałby zostać zlikwidowany i zastąpiony krajowym podatkiem od sprzedaży . To jest podstawa ustawy NESARA.

Kiedy zespół prawny ostatecznie ustalił kwotę, każda osoba otrzymałaby średnio 20 milionów dolarów wypłaty na jedno roszczenie. Po pomnożeniu przez ogółem 336 000 roszczeń wniesionych przeciwko rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych, łączna wypłata wyniosłaby oszałamiającą kwotę 6,6 biliona dolarów.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał w tej sprawie nakaz kneblowania, wykreślił wszystkie informacje z Rejestru Federalnego i umieścił wszystkie zapisy w aktach Sądu Najwyższego. Do tego momentu senator Sam Nunn przechowywał w swoim biurze akta sprawy Baskerville’a. Ugoda została zawarta poza sądem, a decyzja została przypieczętowana przez Janet Reno. Ponieważ sprawa została zamknięta, powodom nie wolno udostępniać dokumentów sądowych mediom bez naruszenia ugody, ale nadal mogą powiedzieć innym o pozwie. Dlatego prawdopodobnie o tym nie słyszałeś.

1991Roy Schwasinger wystąpił przed komisją senacką, aby przedstawić dowody na przestępczą działalność banków i rządów. Poinformował ich, jak Korporacja Stanów Zjednoczonych była powiązana z ustanowieniem Nowego Porządku Świata, który miał doprowadzić do powstania faszystowskiego rządu światowego rządzonego przez międzynarodowych bankierów .

1992 – Utworzono grupę zadaniową składającą się z ponad 300 emerytowanych i 35 czynnych oficerów amerykańskich wojskowych, którzy zdecydowanie popierali prawo konstytucyjne. * Ta grupa zadaniowa była odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń w sprawie urzędników państwowych, oficerów kongresu, sędziów i Rezerwy Federalnej. * Szef Marynarki Wojennej Operacje, admirał Jeremy Boorda * Generał David McCloud * Były dyrektor Centralnego Wywiadu, William Colby.

Odkryli powszechną praktykę przekupstwa i wymuszeń popełnianych zarówno przez senatorów, jak i sędziów. Działalność przestępcza była tak powszechna, że ​​tylko 2 z 535 członków kongresu uznano za uczciwych. Ale co ważniejsze, przeprowadzili pierwszy w historii audyt Rezerwy Federalnej.

Rezerwa Federalna była przyzwyczajona do wydawania poleceń politykom i nie miała zamiaru poddawać się audytowi. Jednak po poinformowaniu ich, ich biura zostaną w razie potrzeby napadnięte z użyciem broni wojskowej; zastosowali się do dochodzenia.

Po przejrzeniu ich akt, oficerowie wojskowi znaleźli na rachunkach 800 bilionów dolarów, które należało przelać na dług publiczny . W przeciwieństwie do propagandy rządu federalnego odkryli również, że większość narodów w rzeczywistości była winna pieniądze Stanom Zjednoczonym, a nie odwrotnie.

Te ukryte biliony zostały następnie skonfiskowane i umieszczone na europejskich kontach bankowych w celu wygenerowania ogromnych funduszy potrzebnych na opłacenie pozwów zbiorowych rolników. Później te pieniądze staną się podstawą programów dobrobytu.

Pomimo tych śmiertelnych ciosów prezydent George HW Bush i iluminaci kontynuowali swoje plany globalnego zniewolenia.

1992 – W sierpniu 1992 r. oficerowie wojskowi skonfrontowali się z prezydentem Bushem i zażądali od niego podpisania umowy o przywróceniu Stanów Zjednoczonych prawa konstytucyjnego i nakazali mu, aby nigdy więcej nie używał terminu Nowy Porządek Świata. Bush udawał, że współpracuje, ale potajemnie planował doprowadzić do Nowego Porządku Świata, podpisując 25 grudnia 1992 r. Dekret wykonawczy, który zamknąłby wszystkie banki na czas nieokreślony, dając Bushowi pretekst do ogłoszenia stanu wojennego.

W chaosie stanu wojennego Bush zamierzał ustanowić nową konstytucję, która utrzymywałaby wszystkich na tym samym stanowisku przez 25 lat i odebrałaby wszelkie prawa do wyboru nowych urzędników. Wojsko interweniowało i powstrzymało Busha przed podpisaniem tego rozkazu wykonawczego.

1993W 1993 r. Członkowie Sądu Najwyższego, niektórzy członkowie kongresu i przedstawiciele rządu Clintona spotykają się z wysokimi rangą amerykańskimi oficerami wojskowymi, którzy domagają się powrotu do prawa konstytucyjnego, reformy systemu bankowego i zadośćuczynienia finansowego. Zgodzili się na stworzenie procesu roszczeń rolniczych, który pozwoliłby zespołowi prawnemu na organizowanie spotkań w całym kraju na poziomie oddolnym, aby pomóc innym w składaniu roszczeń i edukować ich na temat procesu.

Roszczenie o odszkodowanie może dotyczyć każdej pożyczki udzielonej przez instytucję finansową na wszystkie zapłacone odsetki; egzekucje; opłaty adwokackie i sądowe; podatki lub zastawy IRS; podatki od nieruchomości i nieruchomości; stres psychiczny i emocjonalny spowodowany utratą mienia; choroby związane ze stresem, takie jak samobójstwo i rozwód; a nawet można domagać się nakazów, uwięzienia i okresu próbnego.

1994 – Ale rząd Clintona podważył ich wysiłki, wymagając, aby roszczenia dotyczące gospodarstw rolnych używały określonego formularza zaprojektowanego przez rząd. Formularz ten nakładał opłatę administracyjną w wysokości 300 USD za każde roszczenie, która została później wykorzystana w 1994 r. jako podstawa do aresztowania liderów zespołu prawnego, w tym Roya Schwasingera.

Rząd tak bardzo obawiał się tego, co powiedzą podczas procesu w Michigan, że podjęto dodatkowe kroki w celu ukrycia prawdziwego charakteru sprawy. W trakcie procesu pracownicy sądu powiatowego nie mogli pracować od poniedziałku do czwartku. A poza budynkiem sądu agenci FBI tłoczyli się na obrzeżach, uniemożliwiając mediom i gościom poznanie, co się dzieje.

Nękanie i odwet ze strony rządu nasiliły się, wielu z nich trafiło do więzienia lub zostało zamordowanych w trakcie odbywania kary. Pomimo ochrony swojego personelu wojskowego, generał armii, który uzyskał oryginalny tytuł bankructwa Stanów Zjednoczonych z 1933 r .; został uwięziony, zabity i zastąpiony klonem.

Ten klon został następnie użyty jako przynęta, aby zapobiec wniesieniu dalszych roszczeń. (Nie jestem uprawniony do wypowiadania się na temat klonów ludzkich, jednak ich istnienie jest dość powszechnie akceptowanym faktem wśród tych, którzy badają działania zakulisowe. Możesz przeczytać więcej nahttp://www.questacon.edu. au / indepth / cloning / arguments_against_cloni[Wyłączony link]… Nie pozwól, aby myśl o klonach kierujących rządem sprawiła, że ​​odmówisz rozważenia prawdziwości tej historii. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, będziemy zszokowani tym, co usłyszymy.

Podczas pierwszej administracji Clintona wojsko opóźniło wiele federalnych nominacji Clintona, dopóki nie było pewności, że te osoby pomogą przywrócić prawo konstytucyjne. Jedną z takich osób, która obiecała wprowadzić niezbędne zmiany, była prokurator generalna Janet Reno.

1993Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1993 r. Janet Reno nakazała Delta Force i Navy Seals do Szwajcarii, Anglii i Izraela odzyskanie bilionów dolarów złota skradzionego przez System Rezerwy Federalnej ze strategicznych rezerw złota. Narody te współpracowały przy nalocie, ponieważ obiecano im, że ich długi wobec Stanów Zjednoczonych zostaną umorzone, a ludzie, którzy ukradli pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, również ukradli pieniądze swoim narodom.

Ten kruszec ma zostać wykorzystany jako nowa waluta zabezpieczona metalami szlachetnymi. Jest teraz bezpiecznie składowany w kompleksie Norad w Colorado Springs, Kolorado i czterech innych repozytoriach. Działania Janet Reno tak rozwścieczyły moce, że doprowadziły do ​​jej śmierci. Następnie została zastąpiona klonem i to właśnie ta istota była odpowiedzialna za tuszowanie różnych skandali Clintona.

Aby utrzymać sekretarza skarbu USA Roberta Rubina w ryzach , on również został sklonowany . Przez pozostałą część kadencji Reno i Rubin otrzymywali pensje z Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako agenci zagraniczni, a nie z Departamentu Skarbu USA . Pomimo tych działań zespół prawników kontynuował walkę, unikając rozlewu krwi i poważnej rewolucji.

Po 1993 r. nazwa procesu Roszczeń rolniczych została zmieniona na Roszczenia bankowe. W latach 1993–1996 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wymagał od obywateli USA składania „Roszczeń bankowych” w celu odzyskania odszkodowania wypłaconego przez Departament Skarbu USA. Ten proces został ZAMKNIĘTY w 1996 roku.

W tym czasie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyznaczył jednego lub więcej sędziów do monitorowania postępów w wydawaniu orzeczeń. Pozyskali pomoc ekspertów w dziedzinie ekonomii, systemów monetarnych, bankowości, konstytucyjnego rządu i prawa oraz wielu innych pokrewnych dziedzin. Sędziowie ci stworzyli koalicje poparcia i pomocy z tysiącami ludzi na całym świecie; znany jako „Białych Rycerzy”. Termin „biali rycerze” został zapożyczony ze świata wielkiego biznesu.   Odnosi się do wrażliwej firmy, która została uratowana przed wrogim przejęciem przez korporację lub osobę zamożną – przez Białego Rycerza.

Aby wprowadzić wymagane zmiany, pięciu sędziów spędziło lata negocjując sposób przeprowadzenia reform. Ostatecznie zawarli pewne umowy, znane również jako Accords, z rządem USA, właścicielami Banku Rezerw Federalnych, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym oraz z wieloma innymi krajami, w tym Wielką Brytanią i krajami strefy euro.

Ponieważ te reformy bankowe w USA wpłyną na cały świat; MFW, Bank Światowy i inne kraje musiały być zaangażowane. Reformy wymagają, aby Rezerwa Federalna została wchłonięta przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, a oszukańcze działania banków muszą zostać powstrzymane i muszą zostać zapłacone za szkody z przeszłości.

1998 – Generałowie wojskowi, którzy pierwotnie uczestniczyli w procesie roszczeniowym rolnikó, zdali sobie sprawę, że sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych nie mieli zamiaru wdrożyć Porozumień. Zdecydowali więc, że jedynym sposobem wprowadzenia reformacji jest uchwalona przez kongres ustawa.

1999 – 75-stronicowy dokument znany jako National Economic Security and Reformation Act (NESARA) został przedstawiony kongresowi, gdzie przez prawie rok był mało aktywny.

2000Późnym wieczorem, 9 marca 2000 r. , Delta Force i Navy SEALs ręcznie przekazały wezwanie do kworum 15 członkom Senatu i Izby Reprezentantów USA, którzy byli sponsorami i współsponsorami NESARA. Zostali natychmiast eskortowani przez Delta Force i Navy SEALs do swoich komnat wyborczych, gdzie przyjęli ustawę o narodowym bezpieczeństwie gospodarczym i reformacji.

Tych 15 członków kongresu było jedynymi osobami, którym zezwolono na pełnienie urzędu zgodnie z pierwotną 13. poprawką. Pamiętajcie, że brytyjscy żołnierze zniszczyli kopie poprawki do tytułów szlacheckich (TONA) w wojnie w 1812 r., ponieważ uniemożliwiła to każdemu, kto był związany z koroną Anglii, sprawowanie urzędu publicznego.

NESARA to najbardziej przełomowa reformacja, która ogarnie nie tylko ten kraj, ale i naszą planetę w całej jej historii. Ustawa znosi Bank Rezerw Federalnych, IRS, rząd cieni i wiele więcej.

NESARA wprowadza następujące zmiany:
 1. Zeruje wszelkie zadłużenie z tytułu kart kredytowych, kredytów hipotecznych i innych długów bankowych z powodu nielegalnej działalności bankowej i rządowej. To najgorszy koszmar Rezerwy Federalnej, „jubileusz” lub umorzenie długów.
 2. Znosi podatek dochodowy.
 3. Znosi IRS. Pracownicy IRS zostaną przeniesieni do krajowego obszaru podatku od sprzedaży Departamentu Skarbu USA.
 4. Tworzy się 14% zryczałtowaną stawkę przychodów z podatku obrotowego tylko dla nieistotnych nowych pozycji dla rządu. Innymi słowy, żywność i lekarstwa nie będą opodatkowane; nie będą też opodatkowane przedmioty, takie jak stare domy.
 5. Zwiększa świadczenia dla seniorów.
 6. Przywraca prawo konstytucyjne do wszystkich sądów i spraw prawnych.
 7. Przywraca pierwotną poprawkę do tytułu szlachty.
 8. Ustanawia nowe wybory prezydenckie i kongresowe w ciągu 120 dni po ogłoszeniu przez NESARA. Rząd tymczasowy anuluje wszystkie narodowe sytuacje kryzysowe i przywróci nas z powrotem do prawa konstytucyjnego.
 9. Monitoruje wybory i zapobiega nielegalnej działalności wyborczej grup specjalnego interesu.
 10. Tworzy nową tęczową walutę Skarbu USA, wspieraną złotem, srebrem i platyną, metalami szlachetnymi, kończąc bankructwo Stanów Zjednoczonych zainicjowane przez Franklina Roosevelta w 1933 roku.
 11. Zabrania się sprzedaży amerykańskich akt urodzenia jako ruchomych obligacji majątkowych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych.
 12. Inicjuje nowy system banków skarbowych USA zgodny z prawem konstytucyjnym
 13. Eliminuje System Rezerwy Federalnej. W okresie przejściowym Rezerwa Federalna będzie mogła działać obok skarbu USA przez jeden rok w celu usunięcia wszystkich banknotów Rezerwy Federalnej z podaży pieniądza.
 14. Przywraca prywatność finansową.
 15. Przekształca wszystkich sędziów i adwokatów w zakresie prawa konstytucyjnego.
 16. Zaprzestaje wszelkich agresywnych działań wojskowych rządu USA na całym świecie.
 17. Ustanawia pokój na całym świecie.
 18. Uwalnia ogromne sumy pieniędzy na cele humanitarne.
 19. Umożliwia wydanie ponad 6000 patentów na stłumione technologie, które są ukrywane przed społeczeństwem pod pozorem bezpieczeństwa narodowego, w tym urządzenia darmowej energii, antygrawitacja i maszyny do uzdrawiania dźwiękiem.

10 października 2000 – Ponieważ klon prezydenta Clintona nie był zainteresowany podpisaniem ustawy NESARA 10 października 2000; na rozkaz amerykańskich generałów wojskowych elitarne foki marynarki wojennej i Delta Force zaatakowały Biały Dom i pod groźbą użycia broni zmusiły Billa Clintona do podpisania umowy z NESARA . W tym czasie Secret Service i personel ochrony Białego Domu otrzymali rozkaz ustąpienia, rozbrojenia i pozwolono im być świadkiem tego wydarzenia na podstawie rozkazu knebla o zachowaniu tajemnicy.

Bush Sr., rząd korporacyjny, główne domy bankowe i grupa Carlyle od samego początku sprzeciwiały się NESARA. Aby zachować tajemnicę, szczegóły sprawy i numer akt zostały zapieczętowane i poprawione w oficjalnym rejestrze Kongresu, aby odzwierciedlić pamiątkową monetę, a następnie ponownie zmieniono je jeszcze niedawno. Dlatego nie ma publicznych rekordów kongresowych i dlatego poszukiwanie tej ustawy nie przyniesie poprawnych szczegółów, dopóki reformy nie zostaną upublicznione.

Członkowie kongresu nie ujawnią NESARA, ponieważ sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych nakazali im zaprzeczyć jej istnieniu pod groźbą, że zostana oskarżeni o zdradę podlegającą karze śmierci . Niektórzy członkowie Kongresu zostali faktycznie oskarżeni o przeszkadzanie. Kiedy senator z Minnesoty Paul Wellstone miał złamać nakaz kneblowania, jego mały samolot pasażerski rozbił się, zabijając jego żonę, córkę i siebie.

Jeśli strach nie wystarczy, aby utrzymać Waszyngton w ryzach, pieniądze tak. Rutynowe łapówki są oferowane urzędnikom rządowym / wojskowym przez elitę władzy / tajny rząd.

Nic dziwnego, że w Internecie można znaleźć wiele dezinformacji na temat NESARA. Artykuł Wikipedii to totalna dezinformacja. Projekt ustawy NESARA dr Harveya Francisa Barnarda – ustawa o krajowej stabilizacji i odbudowie gospodarczej została odrzucona przez kongres w latach dziewięćdziesiątych. Dr Barnard był filozofem systemowym i od lat próbował zainteresować Kongres swoimi sugestiami dotyczącymi reformy monetarnej. Zeznanie bliskiego przyjaciela dr Barnarda, Darrella Andersona, można przeczytać pod adresemhttp://www.simpleliberty.org/bookshelf/draining_the_swamp.htm  Na tej stronie można również przeczytać artykuły autorstwa Darrella Andersona. Obaj byli zainteresowani reformą monetarną.

11 września 2001 – Następnym krokiem było ogłoszenie NESARA światu, ale nie jest to łatwe zadanie. Wiele potężnych grup próbowało uniemożliwić wdrożenie NESARA.

Prawo NESARA wymaga, aby przynajmniej raz w roku podejmować wysiłki w celu podania prawa do wiadomości publicznej. Trzech obecnych sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych kontroluje komisję odpowiedzialną za ogłoszenie NESARA . Sędziowie ci wykorzystali swoje ogólne uprawnienia, aby potajemnie sabotować ogłoszenie NESARA

W 2001 r. Po długich negocjacjach sędziowie Sądu Najwyższego nakazali 107. Kongresowi podjęcie uchwał zatwierdzających „NESARĘ”. Miało to miejsce 9 września 2001 r., Osiemnaście miesięcy po wejściu NESARA w życie.

10 września 2001 roku George Bush senior wprowadził się do Białego Domu, aby pokierować swoim synem, jak zablokować ogłoszenie.

Następnego dnia, 11 września 2001 r., O godzinie 10:00 czasu wschodniego, Alan Greenspan miał ogłosić nowy system Banku Skarbu USA, umorzenie długów dla wszystkich obywateli USA i zniesienie IRS jako pierwszą część publicznych ogłoszeń. firmy NESARA.

Tuż przed ogłoszeniem o 9 rano Bush senior nakazał zburzenie bliźniaczych wież World Trade Center, aby powstrzymać międzynarodowe komputery bankowe na piętrach 1 i 2 w North Tower od zainicjowania nowego systemu Banku Skarbu USA . Materiały wybuchowe w World Trade Center zostały podłożone przez agentów i zdalnie zdetonowane w budynku 7, który został zburzony później tego samego dnia, aby ukryć ich zbrodnię.

Technologia zdalnego pilota została wykorzystana podczas przelotu, aby dostarczyć ładunek materiałów wybuchowych do Pentagonu w dokładnym miejscu Białych Rycerzy w ich nowym Centrum Dowodzenia Marynarki Wojennej, którzy koordynowali działania wspierające wdrażanie NESARA w całym kraju. Wraz z zapowiedzią, że NESARA stanęła w miejscu, George Bush senior zniweczył wszelkie nadzieje na przywrócenie rządu z powrotem do ludzi.

Od 10 lat życie w USA i wielu innych krajach jest podyktowane inscenizowanym atakiem terrorystycznym i jego następstwami. Rzadko mija dzień, w którym nie słyszymy wzmianki o 9 / 11.2005 – dr Harvey F. Barnard zmarł 18 maja 2005.   http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn= Barnard & fn… 2009

Roy E. Schwasinger, Jr. [26 marca 1934 – 23 sierpnia 2009] w wieku 75 lat   http://www.tributes.com/obituary/show/Roy-E.-Schwasinger-86798274

Weryfikacja – Indeks zgonów w ramach zabezpieczenia społecznego pod adresem http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Schwasinger&am … 2011  [Wyłączony link]

Klęska pułapu zadłużenia ponownie rozbudziła zainteresowanie NESARA. Obserwując upadek światowej gospodarki, możemy wiedzieć, że PRAWO NESARA pozostaje w tle, gotowe do ogłoszenia. https://pathwaytoascension.wordpress.com/2011/08/17/history-of-nesara/

Aby przeczytać badania Nancy, przejdź do centrum Blog na  www.GalacticRoundTable.com  [Wyłączony link] Znajdziesz je również w Transkrypcjach w zakładce u góry strony.

http://www.youtube.com/watch?v=9LZPkaU6LmU Wyłączone

http://www.youtube.com/watch?v=warZ57NpQeQ Wyłączone

http://www.youtube.com/watch?v=IB8Sa3nsGm4 Wyłączone

http://www.youtube.com/watch?v=Aowr8LvsK1o Wyłączone

Moja książka Lord Ashtar and the Galactic Federation zawiera więcej szczegółów na temat prawa NESARA.

http://amzn.to/btgrtAshtarBook Sneak

Zajrzyj tutaj:  LordAshtarandSneakPeek.pdf [Wyłączony link]

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/truth-about-nesara-through-galactic-roundtable

Z BIAŁEGO DOMU Oświadczenie Prezydenta w sprawie ugody w pozwie Czarnych Rolników przeciwko USDA
„Moja administracja jest zaangażowana w zapewnienie, aby agencje federalne traktowały wszystkich naszych obywateli sprawiedliwie, a ugoda w sprawie Pigford odzwierciedla to zobowiązanie. Podziwiam sekretarza Vilsacka za jego wysiłki na rzecz unowocześnienia operacji w USDA, a także za pracę Departamentu Sprawiedliwości w doprowadzeniu  słusznego wniosku tych od dawna ignorowanych roszczeń rolników afroamerykańskich. Z niecierpliwością czekam na szybkie rozwiązanie tej kwestii, tak aby rodziny, których to dotyczy, mogły żyć dalej ”.

CZYM JEST NESARA?

Bez uprzedzeń i bez regresu
Doreen A Agostino
Nasze większe przeznaczenie

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=47405

Wypowiedz się