Dowody zastosowania broni Psychotronicznej.

Dopiero obecnie, dla rosnącej liczby ludzi „przebudzonych”, poniższe bardzo kompetentne opracowanie Dydymusa sprzed 5 lat, staje się zrozumiałe. Reakcji większości ludzi na wykreowane oszustwo plandemii koronawirusa nie da się wytłumaczyć jedynie strachem, brakiem myślenia i zrozumienia, czy wykształcenia, albo konformizmem.

Ludzie świadomi tego największego oszustwa w skali masowej w dziejach świata, napotykają w swoim otoczeniu dość powszechnie ludzi z „zablokowanymi umysłami”,  których nie przekonają, żadne rzeczowe i proste argumenty, jak np. że 2×2=4.

Dzieje się tak dlatego, że podlegamy jako społeczeństwo  kontroli umysłu w skali masowej, grupowej, a nawet cześć jednostek, także indywidualnie. Nie dotyczy to tylko oddziaływania mediów, w tym telewizji,  sondaży wyborczych, kościoła, ale jest cała gama mało znanych lub nieznanych technologii elektronicznych oddziaływania na umysły, czyli stosowania przemocy mentalnej.

Ta kontrola umysłów w Polsce, za pomocą różnego rodzaju coraz nowocześniejszych technologii, trwa od końca 1988 r., czyli zapoczątkowania zmian ustrojowych. Oddziaływania na kontrolowanie i manipulowanie  umysłami, skutkowało  wyborem określonych partii politycznych  i prezydentów o rodowodzie solidarnościowym, w ciągu 30 lat kolonialnej transformacji ustrojowej.

Mimo zmasowanej kontroli w tym roku wskutek: zamknięcia gospodarki, a więc firm krajowych, bezsensownych obostrzeń: kwarantannowych, testowych, maseczkowych, dystansu społecznego, przebywania w domach itp. rośnie coraz szybciej liczba ludzi dostrzegająca absurdalność całej sytuacji. Ten powszechny problem zmusił ich do skupienia na plandemii koronawirusa uwagi i poszukiwaniu odpowiedzi o co tu chodzi.

Oddziaływanie grupowe na umysły skutkowało skłócaniem i napuszczaniem określonych  grup na siebie. Takim ostatnim jaskrawym przykładem jest masowy protest kobiet spowodowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w związku z  ograniczeniem jednej z czterech „furtek” do dokonania aborcji.

Licznie protestujący dość słabo  widzą absurdalność fałszywej plandemii, noszenia maseczek, testowania, kwarantann, lockdownów, a zwłaszcza  promowanych powszechnie przymusowych  szczepień, czyli zagrożeń 100 razy większych dla życia, niż pełna swoboda dokonywania aborcji.

Niespodziewany w takiej skali wybuch protestów wskazuje na prawdopodobieństwo użycia technologii kontroli umysłu, niezależnie od wielu ognisk zapalnych rozpalonych przez obecną władzę wspólnie z opozycją.

Natomiast szczytem absurdalnych zachowań jest to, co dzieje się w polskim parlamencie. To jest prawdziwy szpital psychiatryczny. Większość partii, a zwłaszcza  obojnacza POPiS-wa, prześciguje się w rozdmuchiwaniu zagrożeń związanych z koronawirusem, mimo fałszywych: testów,  statystyk umieralności,  informacji o skutecznym leczeniu,  informacji  o potrzebie szczepień.

Należy tu postawić bardzo prawdopodobną hipotezę, że parlamentarzyści podlegają zaawansowanej kontroli umysłu w skali, zarówno grupowej, jak i indywidualnej, przez urządzenia zainstalowane w parlamencie jak i w hotelach.

Apelujemy zatem do Marszałków Sejmu i Senatu, aby wywieźli wszystkich parlamentarzystów na 1-2 tygodni do dużej puszczy, np. Białowieskiej, ale bez możliwości korzystania z: telefonów, Wi-Fi, internetu, telewizji itp. gadżetów „nowoczesności”. Gwarantujemy, że ci „wybrańcy narodu” zmienią się nie do poznania i zaczną inaczej patrzeć na otaczającą rzeczywistość i zachowywać się. To co napisaliśmy nie jest żartem, ale bardzo poważną sugestią, której potwierdzeniem jest poniższy artykuł.

Redakcja KIP

 

Dowody zastosowania broni Psychotronicznej.

Ataki Psychotroniczne, którym nieświadomie podlegają mieszkańcy Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, są wynikiem umieszczania od ponad 50 lat anten zaprojektowanych w celu utrzymania odpowiedniego stanu psychiczno-emocjalnego dużych skupisk ludzi.
http://ligaswiatowa.hvs.pl/bron-neuro-elektro-magnetyczna-…/
Ataki psychotroniczne są częścią tego, co nazywamy dziś „wojną parapsychologiczną ” – jest to , dość świeża technika wojenna, zainicjowana przez Iluminatów w celu kontrolowania nastrojów części populacji.
Wiele osób, w tym osoby publiczne zaczęły dostrzegać ten narastający problem i doprowadziły one do opublikowania tych informacji w niezależnych mediach .
Od ponad 10 lat temat ten przyciąga uwagę opinii publicznej na całym świecie. W artykule tym, przyjrzymy się bliżej, atakom Psychotronicznym w Polsce i Rumunii.
Co to jest atak Psychotroniczny?
Przede wszystkim należy przybliżyć ludziom pojęcie samej „psychotroniki”.
Psychotronika jest stosunkowo nową nauka, która bada interakcje psychiczne na odległość, i bada zjawiska parapsychologiczne, parasenzorialne lub pozazmysłowe.
Psychotronika (oficjalnie) – interdyscyplinarna dyscyplina badawcza, utworzona w 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi – niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez naukę – zjawiskami. Definicja zmodyfikowana na Pierwszym Polskim Kongresie Psychotroniki przez Radę Naukową ds. nomenklatury w Łodzi 26 października 1991 roku:
Psychotronika – nauka interdyscyplinarna, mówiąca o siłach działających na odległość i o interakcjach zachodzących pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska jest rozszerzone do wpływów Układu Słonecznego i kosmosu. Psychotronika korzysta z dorobku psychologii, biofizyki oraz antropologii.

Nazwę tę zaproponował francuski inżynier Fernand Clerc, psychotronika wchłonęła między innymi tematykę parapsychologiczną, stawiając sobie za cel pozanaukowe poznanie fizykalnych przyczyn takich zjawisk, jak telepatia, psychokineza, zjawiska mediumiczne.

Szczególnym obiektem badań w psychotronice jest rzekome „pole”, odróżniające się od pól energetycznych znanych nauce (elektrycznego, magnetycznego) swoją strukturą, nieuchwytną dla jakiegokolwiek aparatu badawczego mogącego dać sprawdzalny wynik badania. „Pole” to nie zostało dokładnie zbadane, a kontrowersje rozpoczynają się już w momencie próby ustalenia ogólnie przyjętego terminu.
Tak więc pojawiają się określenia pola morfogenetycznego (Rupert Sheldrake), kwantowego hologramu, umysłu natury (dr. Ed Mitchell), umysłu Boga (Stephen Hawking) czy też boskiej matrycy (Gregg Braden)[1]. Badania tej idei przeprowadzane są głównie na polu fizyki kwantowej, najczęściej przez uczonych zainteresowanych unifikacją nauki oraz próbą kwantowego opisu świadomości.
Do grona badaczy popularyzujących teorię „pola” należą m.in. dr Fred Alan Wolf[2], dr Amit Goswami[3][4], dr William A. Tiller, dr Dean Radin[5][6] (twórca koncepcji „splątanych umysłów”) oraz dr med. Stuart Hameroff [7].
Najbardziej spektakularne badania nad „polem” to przeprowadzane przez Masaru Emoto[8] eksperymenty nad wpływem muzyki oraz ludzkich emocji na strukturę kryształów wody oraz seria eksperymentów nad wpływem ludzkich emocji na DNA dokonanych najpierw przez Władymira Poponina, a następnie w latach 1992–1995 przez Glena Reina oraz Rollin McCraty z Instytutu Heart Math oraz udowodnienie nielokalności – w sensie kwantowym – tego zjawiska.
Innym, popularnym eksperymentem psychotronicznym wykorzystującym omawiane „pole” okazał się przeprowadzony pod kierownictwem Maharishi Mahesha Yogi w roku 1972 test oddziaływania zbiorowej medytacji transcendentalnej na społeczeństwo[9].
Eksperyment, nazywany dzisiaj „efektem Maharishiego” powtórzony został następnie w roku 1988 jako International Peace Project in Middle East[9][1], jest również z powodzeniem powtarzany obecnie przez różne grupy organizujące się w internecie.)
„Mózg może się zmienić poprzez wewnętrzne lub zewnętrzne doświadczenia. Jego reakcje mogą być zmniejszane lub zwiększane w sposób nieograniczony. Nabyliśmy wszystko to, co wiemy poprzez dziedzictwo genetyczne i edukacje kulturalną, wszystko to, może być doskonalone poprzez bezpośrednie doświadczenie.
Fizyk Reynold Johnson mówi, że aspekty parapsychologiczne takie jak : „telepatia, jasnowidzenie, prekognicja … są nabywane przez ludzi za pomocą duchowej ewolucji, nie znaczy to jednak, że w wyniku tej ewolucji człowiek przekracza limity narzucone mu przez wszechświat i że człowiek staje się nadczłowiekiem, Bogiem …
Ale takiego stanu rzeczy oczekują illuminati od naukowców, przekroczenia linii ewolucji duchowej za pomocą nauki, w celu powołania nowych „czarnych” bogów i super ludzi znanych z legend, mitów, filmów i komiksów …”
http://ligaswiatowa.hvs.pl/ujawniamy-tajny-raport-bilderbe…/
Wszystkie badania nad energią „psi” podkreślają jej rzeczywistość. Prof. Olivier Costa de Beauregard, fizyk, wyjaśnił, czym jest dla niego parapsychologia:
„Lekarze , nauczeni eksperymentów okultystycznych na ciałach ludzi, są zaskoczeni stwierdzeniem, że parapsychologia nie dotyczy spontanicznych przypadków, ale jest częścią wiedzy zawartą pomiędzy teorią względności i mechaniką kwantową „.
Jak powiedział Jourdain M, współczesna fizyka ma świadomość, że odnosi się bezpośrednio do Boga.
Fizyka XX wieku (teoria względności, kwantowa) i inne nauki, zajmują się bardziej zagadnieniami duchowymi niż naukowymi, jednakże w każdej tego typu okultystycznej zabawie nigdy nie wiemy czy pukamy do bram piekła czy nieba …
Czescy naukowcy Zdenek Orbel i Rejdak Karel mówią jednym głosem: „człowiek i wszystkie żywe istoty posiadają w sobie specjalną energię, która specjalnie została zignorowana na zachodzie. Ta bioenergia lub psychotroniczna energia wydaje się być oparta na zjawisku psychokinezy ; występuje ona we wszystkich zjawiskach psychicznych „.
Bioenergia jest znana od starożytności…
Chińczycy twierdzą, że człowiek jest związany z energią życia, która wypełnia cały wszechświat. Reicenbach nazwał to ODIC energetyczny i energią Blondot X.
Rosyjscy naukowcy wolą nazwę energia bioplazmy, a czescy energia psychotroniczna. Fizyk Harris Walker sugeruje, że cząstki elementarne zachowują się tak, jakby było, można je regulować i organizować w nich życie.
Fizyka kwantowa pokazuje, że natura jest niepodzielną całością, gdzie wszystko jest ze sobą związane : cały wszechświat jest obecny zawsze i wszędzie.
W związku z tym ma to szczególną analogię do hologramu. Jeśli złamiemy kawałek całości i umieścimy w holograficznym projektorze laserowym nie będziemy widzieć oderwanej części obrazu, ale cały obraz.
Wynika z tego, że obraz został nagrany, tak aby każda część płyty (holograficzny negatyw) odzwierciedlała całość. ”
Urządzenia manipulacyjne lub broń psychotroniczna, działa poprzez jednoczesne przekazywanie kilku grupom wiadomości podprogowych (teza vs antyteza, podział, niezgoda…) za pośrednictwem fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach, które mają na celu kontrolę psychiczną grup docelowych.
Przed 1989 rokiem podobne (mobilne) technologie były wykorzystywane do tworzenia paniki wśród ludności. Informacje podprogowe w prasie lub w Internecie, to płynny pomysł wykorzystania broni psychotronicznej przez mocarstwa, aby inicjować i utrzymywać ostatnie powstania w krajach arabskich…
Anteny zainstalowane w dużych miastach Polski i Rumunii:
„Psychotroniczna broń masowego rażenia oparta jest na technologii kontroli fal mózgu . Indukcja osiągnięta jest poprzez subtelne formy wpływu, i nie jest łatwo większości ludzi dostrzec tych delikatnych zmian własnego zachowania i myślenia …
(Bóle głowy, nerwowość, rozdrażnienie, stany lękowe, depresje, zagubienie, bezradność … Dodatkowe ciągła chęć słuchania podprogowej muzyki czy oglądania telewizji …)
Na poziomie krajowym, skutki działania tej broni są bardzo silne. Informacje podprogowe przesyłane są na tysiące sposobów : prasa, radio, telewizja, plakaty, samoloty, maszty nadawczo odbiorcze …
Duża część ludzi jest uzależniona od oglądania, słuchania lub czytania wiadomości przepełnionych odrażającymi zbrodniami, gwałtami, napaściami, pobiciami, wypadkami, kradzieżami, łapówkami … Wszystko to ma na celu zwyrodnienie ludzkiego umysłu, ustawienie go na bardzo niskim poziomie wibracji co uniemożliwia ludziom tworzenie i obserwowanie harmonii świata.
Niesprawiedliwość, kradzieże i skorumpowany wymiar sprawiedliwości to tytuły najczęściej rozpowszechniane w mediach, skandale są kolejnym źródłem manipulacji i wpływają na twoją frustracje.
Ale to nie wszystko, jesteśmy narażeni na działanie substancji chemicznych przez kartele spożywcze i farmaceutyczne…
Kto dopuszcza konserwanty i chemię do jedzenia?
Kto zmusza producentów do szpikowania jedzenia i tabletek chemią… ?
Oglądacie dziennie dwie godziny reklam tabletek, bo tabletka stała się tak jak szczepionka odpowiedzią na wszystkie wasze pytania i dolegliwości ?!
Codziennie jesteście nietrzeźwi fizycznie i psychicznie, emocjonalnie i werbalnie, a ponadto, na kierowników kraju wybierani są ludzie, którzy chcą się wzbogacić, i mają gdzieś los twojej rodziny !!!

Illuminati na funkcje rządowe wybierają najgorsze, chore psychicznie menty społeczne, o niskim poziomie moralności, inteligencji i logiki …

Dlaczego istnieje chaos? Ponieważ człowiek musi przestać być panem swego bytu, musi uzależnić się od roli przewodniej nowych panów…
Polska i Rumunia … To najpiękniejsze i najbardziej żyzne tereny Europy, tereny, które są tak bogate, że mogłyby istnieć bez potrzeby koegzystowania ze wschodem i zachodem… Zniszczono rolnictwo tworząc trend ucieczki ze wsi, zniszczono fabryki i zakłady nazywając je nierentownymi…
A wy w to wierzycie !!! Jak może istnieć kryzys skoro, aż 70% pól uprawnych, sadów zostało zlikwidowanych z powodu braku rentowności !!! Dlatego każe się wam jeść toksyczne odpady i zatrute owoce … Zamiast szczęśliwie pracować w polu , podpisujecie w urzędach wyroki na swoich braci oczekując jałmużny od swoich nowych panów !!!

Gdzie jest Polska produkcja, rzemiosło, turystyka, sztuka, literatura ?!?!  No gdzie pachołki Europy?!?!

Zajmujecie się podziałem politycznym i religijnym, zamachami, wojnami, konfliktami, kominami płacowymi, winnych się nie sądzi lecz zabija !!! Demokratyczna sprawiedliwość ma szanse ocalić tych uprzywilejowanych, którym poślizgnęła się noga, napewno przywilej ten nie dotyczy was, obywateli…
Jesteście obojętni, a dyrektorzy zakładów , banków , politycy , premierzy , księża… wam nie pomogą bo oni pomagają sobie i tylko sobie… Dwie kasty z , których jedna może , a nawet musi w najbliższym czasie umrzeć …
Czy można coś z tym zrobić codziennie zadajecie mi to pytanie?!
Ale dlaczego kierujecie to pytanie do mnie, skoro nie chcecie abym wyprowadził Polskę ze stanu agonii ?!
Gdzie są wasi posłowie, senatorowie, prezydenci, nowi bohaterowie i mesjasze ???
Obiecują wam bezpieczeństwo narodowe?
Ale przed kim chcemy się bronić ?
Napewno nie przed ludźmi, tylko masonami i ich chorymi psychicznie armiami …
Ludzie, których nieświadomie wybieracie, zmieniają wasz sposób myślenia i podejścia do życia.
Niedbalstwo staje się synonimem waszego działania, zmiany myślenia, nie są w stanie niczego wokół was zmienić, jesteście leniwi i bezradni.
Broń psychotroniczna wszelkiego rodzaju czyni z człowieka pół zwierze, pół warzywo żyjące w duchowym więzieniu niemocy i strachu.
Człowiek pod wpływem broni psychotronicznej jest zdolny do wszystkiego , nawet do tego czego nie chce zrobić…
Co mogę zrobić? Nie należy przyjmować idei, brzmiącej : „jestem sam (a), co mogę zrobić …?”.
Co można zrobić?
Myśleć inaczej! Koordynować swoje życie inaczej i zmienić to, co robicie z własnym życiem. Nie możecie ulegać podszeptom mediów, grup i znajomych, nie możecie ulegać nałogom i popędom!!!
Lepsza samotność i rozwój, niż niewola patologii nazywana dziś „wolnością”. Kiedy to przetrawicie zobaczycie niezwykłe rzeczy: nie jesteście sami …
Następnie zauważysz zmiany dokoła siebie, zwiększenie wrażliwości i nagłe spontaniczne przypływy energii. Uwierz w swoją własną wiedzę, nie bazuj na książkach i cudzych zdaniach i poglądach.
Pamiętaj to ty masz kształtować świat, a nie świat ciebie!
Nie pozwól innym decydować za ciebie, nie pozwól, by traktowali Ciebie jak pijanego i wytatuowanego, tańczącego idiotę i niewolnika, uwierz, że można zmienić swoje życie.
Chcąc was lepiej informować, o tym, co dzieje się w Polsce, Rumunii i na świecie… Podam wam lokalizacje narzędzi psychotronicznych w Polsce i Rumunii…
Przestańcie żyć w strachu !!! Zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzje zastanów się dwa razy w trójwymiarze, jakie skutki wywoła dana decyzja, każde wyjście, każdy drink, każda głupota przekłada się tak jak polityka globalna na całe wasze życie w różnych wymiarach jego egzystencji…
To co dla was jest zabawą, rozrywką, relaksem, hedonizmem… kiedyś zakończyło żywot takich kultur jak kultura helleńska czy rzymska !!!
Wiele waszych myśli nie pochodzi od was, ale zostało w was umieszczonych tylko po to aby was zniszczyć i zniewolić !!!
http://ligaswiatowa.hvs.pl/wi-fi-elektrosmog/
Główne miasta dotknięte bronią psychotroniczną:
Rumunia :
1. Bukareszt
2. Braszów
3. Cluj Napoca
4. Iasi
5. Galati
6. Varna
7. Arad
8. Timişoara
9. Craiova
10. Focsani
Polska:
1. Warszawa
2. Gdańsk
3. Szczecin
4. Kraków
5. Poznań
6. Łódź
7. Wrocław
8. Opole
9. Rzeszów
10. Katowice
Godziny emisji: 00:00, 04:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
Posty podprogowe :
seksualne, cielesne, propagandowe wiadomości : skandaliczne zachowania polityków, nienawiść , gniew, morderstwa i ataki fizyczne.
Myśli i emocje, w większości przypadków nie wynikają z toku twojego myślenia, ale są spreparowanymi ciągami myślowymi …
Wpływ tych narzędzi jest odczuwalny wiele razy w ciągu doby, a człowiek pogrąża się dalej w powierzchowności, nienawiści, złości, dysharmonii i separacji.
To jednak nie zwalnia Cię z poczucia dyscypliny i samozaparcia . Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny.
Więc co możesz zrobić, aby uniknąć wpływu subtelnych informacji podprogowych i nie szukać winy w kimś innym?
Pamiętaj możesz być podatny na sugestie, choć tego nie dostrzegasz, popatrz na ludzi w klubach i internecie myślisz, że pociąg do butelek i nagości wypływa z ich naturalnych form myślowych ?
Pamiętaj też, że decyzje zawsze podejmujesz ty sam, musisz zrozumieć, że demoralizacja pociąga za sobą kolejne elementy upadku duchowego, psychicznego i fizycznego …
Staczanie się jest procesem, którego dusza nie odczuwa od razu… Ale wyrzuty sumienia często prowadzą do śmierci duchowej lub prób samobójczych i nie jest to wina jak to próbują wam wmówić psychologowie i psychiatrzy depresji …
Od razu, wychodząc na przeciw waszym pytaniom, zarzutom, spekulacjom, powiem, że pozyskane przez nas informacje pochodzą z wiarygodnego i sprawdzonego źródła, z brygad wojskowych nazywanych PSYOPS, zajmujących się psychologicznym aspektem na polu walki …
Tak Polska, Rumunia, Niemcy, Anglia, Francja, USA … To pola bitew, na których umierają dorośli i dzieci , morderstwa, samobójstwa i nałogi to skutek działania wiadomości podprogowych, których wielu słabych ludzi nie potrafi niestety znieść …
Informacje na temat Polski i Rumunii pochodzą od byłego szef Sztabu Generalnego Wojska Rumuńskiego – Chelaru, który mówi nam, że w dużych miastach Rumunii i Polski anteny mocowane są jako broń przeciwko „zamieszkom” , która utrzymuje ludzi na skraju psychicznego załamania nerwowego, co wpędza ich w złość, depresje, nałogi i próby samobójcze, niekiedy patologie i morderstwa .
„Fakt jest taki ,urządzenia psychotroniczne stały się tak zaawansowane, że mogą utrzymać populacje w letargu na terenie całego kraju…
Oczywiście, wielu z was zapewne zastanawia się, jak to jest możliwe, że w kraju takim jak Polska, Rosja czy Rumunia, które przez dziesięciolecia były okradane i upokarzane, ludzie naprawdę nie są w stanie reagować nawet na rażące i nagminne procedery łamania prawa przez polityków, księży i elitę …
Przecież niszczenie rolnictwa, przemysłu, medycyny, szkolnictwa, ceny gazu, wyprzedaż majątku narodowego, szczepienia, kradzieże, kominy płacowe, życie elit na koszt społeczeństwa … To wszystko ma swoje negatywne i destruktywne konsekwencje … Nikt w Polsce nie myśli na tyle logicznie aby wraz ze mną z tym walczyć … !!!
Dlaczego znów wybieracie prezydenta, sejm i senat, dlaczego niewolnicy znów wybierają swoich panów ?! Dlaczego setki tysięcy lub miliony ludzi nie wyjdą wraz ze mną na ulicy… Wszyscy jesteście niezadowoleni ale boicie się wyjść z domu… Boicie się konsekwencji i prawdy, ale nie boicie się alkoholizmu, raka, biedy, głodu i deprawacji seksualnej !!!
Większość ludności, jest tak naprawdę nieświadomymi tchórzami, obojętnymi na losy Polski, świata czy los swoich dzieci, lepiej udawać, że nic się nie dzieje , prawda ?
Przeprowadziliśmy w Rumunii kilka testów i pokazów z użyciem broni psychotronicznej.
Dr Chelaru, były szef Sztabu Generalnego Wojska Rumuńskiego, były szef Kontrwywiadu Dyrekcji Generalnej SRI, mówi:
D R: To prawda, że broń psychotroniczna jest wykorzystywana przeciwko ludności cywilnej ?
Gen. Chelaru: Zacznijmy od początku, osoby rozmieszczające nadajniki nie mają pojęcia o ich funkcji. Zdalna aktywacja nadajników odbywa się na kilka sposobów: czasowo, za pomocą satelity, z pokładu samolotu mającego nadzorować zamieszki lub protesty.
Nadajniki dużej mocy są instalowane tylko w dużych miastach – zarodkach konfliktów, w małych miastach stosuje się nadajniki mobilne.
Urządzenia psychotroniczne badano w okresie 1995-2005, w teatrach i otrzymano wyjątkowe rezultaty.
Psychotroniczne broń, jak to działa!
„Naukowcy zaproponowali stosowanie mikrofal jako broń przeciwko ludziom kilkadziesiąt lat temu.
Całość stała się łatwiejsza wraz z pojawieniem się sieci telefonii komórkowej GSM 900 i GSM 1800 , które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.
Agencje wywiadowcze i służb obronne w Europie, USA i Azji posiadają dokumenty dotyczące biologicznych skutków promieniowania elektromagnetycznego, spowodowanego przez częstotliwości radiowe i kuchenki mikrofalowe, które pokazuje, że wszelakiego typu częstotliwości mikrofalowe powodują wiele problemów zdrowotnych w następujących obszarach: układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, układ pokarmowy, skład krwi, funkcje komórek, metabolizm, reprodukcja…
Echipamentele, systemy wizualne stosowany do testowania telefonów komórkowych pokazują, że częstotliwość i intensywność mikrofalowa tych produktów jest podobna do tych, w kuchenkach mikrofalowych.
Na przykład, testowane były przez nas dwa telefony komórkowe (starszej i nowszej generacji) ,które pokazują poziom promieniowania na poziomie 100 mW / cm2 i 50 mW / cm2.
Maksymalne dopuszczalne promieniowanie wynosi tylko 5 mW / cm2 ,a rosyjscy naukowcy zajmujący się bronią mikrofalową niszczyli komórki przy użyciu promieniowania na poziomie zaledwie 10 mW / cm2.
Prosta arytmetyka i kalkulacja pokazuje, że telefonia komórkowa jest co najmniej 10 razy bardziej niebezpieczne niż jakakolwiek broń mikrofalowa !
Twój telefon komórkowy jest prawdziwym „koniem trojańskim”! Australijscy naukowcy wykazali, że sieć telefonii komórkowej (GSM/LTE) jest odpowiedzialna za masową produkcję raka u myszy (w laboratorium).
Dokumenty te pokazują, że mikrofale przechodzą przez skórę i docierają do organów. Fale niekorzystnie wpływają na wewnętrzne gruczoły i krwiobieg .
Temat ten został podłapany przez służby wywiadowcze w latach 1975-1976.
Wynika z tego, że zagrożenia związane z wykorzystaniem mikrofal były znane od 25 lat. Radzieccy szpiedzy używali broni mikrofalowej bazującej na nadajnikach 900 MHz i 1800 MHz. Dlatego w większości krajów na tych częstotliwościach wprowadzano tak chętnie systemy telefonii mobilnej.
Jedną z zasad inteligencji jest, to aby ukrywać pewne prawdy. Musimy uznać, że maska (przebranie) broni mikrofalowej wykorzystywanej do kontroli ludzkich zachowań, w postać telefonów komórkowych była genialna.
Ale za głupotę przyjęcia konia trojańskiego, zapłaciliśmy chorobami, przyjęciem broni kontrolującej nasz umysł , a tym samym zgodziliśmy się na zmiany w mózgu upraszczające nasz tok myślenia, sprowadziliśmy siebie i swoje życie do banału nałogów i strachu !!!
Broń mikrofalowa, która zamienia ludzi w bydło jest stosowana we wszystkich większych miastach.
Opracowana przez komunistów, broń mikrofalowa działa nieprzerwanie od 1980 roku. Ta broń przesyła sygnały o bardzo niskiej częstotliwości, które są identyczne z falami pracy mózgu.
Wiadomo już, że częstotliwość i forma tych fal określa zachowanie człowieka.
Tak więc, za naciśnięciem jednego przycisku, ludzkie bydło staje się potulne i posłuszne, zestresowane, zmęczone, apatyczne i chce pracować na jałowym biegu przez cały dzień nic nie robiąc.
Obecnie te nadajniki montowane są na najwyższych budynkach w mieście. Tuż obok nadajników GSM, można zobaczyć specjalistyczne czujniki pozwalające korelować natężenie fal w zależności od pogody, wiatru…!
Co ciekawe odbieramy także sygnały niskiej częstotliwości wymieniane pomiędzy okrętami atomowymi, to szok ale niekiedy to co czujesz, to czego nie rozumiesz i to co cię rozprasza to zakodowana wiadomość niskiej częstotliwości wędrująca przez cały świat z dalekich zakątków mórz i oceanów.
Sygnały te są emitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, sieci mobilnych radarów i radary powietrznej oraz systemy satelitarne.
Ogromne liczby abonentów sieci komórkowych są uzależnione nie od samych komórek, ale od sygnałów preparowanych przez służby bezpieczeństwa korzystające z tych nadajników w celu wysyłania bezpośrednich mentalnych sygnałów sterujących waszą podświadomością.
Telefony komórkowe używają impulsu modulowanego , więc sygnały te wykraczają poza czaszką i docierają do mózgu, gdzie dochodzi do zmiany ludzkich zachowań ze względu na bardzo niskie częstotliwości sygnałów, które zawierają.
Nadajniki mikrofalowe stosowane w telefonach komórkowych są w pełni wykorzystywane do sterowania całą populacją.
Naukowcy z niezależnych ośrodków badawczych są zdania, że wydarzenia z 1989 roku, które doprowadziły do „upadku” komunizmu (które nie były spontaniczne – jakby to mogło się niektórym wydawać) były związane z planami kontroli populacji, plan ten był wspomagany przez duże firmy komunikacyjne oraz media użytkujące nadajniki dużej mocy w celu propagacji fal podprogowych.
Badania broni mikrofalowej i jej zastosowania w celu kontroli umysłu, zaczęły się w 1950 roku w Instytucie Tavistock w Wielkiej Brytanii, który jest znany z tego, że służy globalistycznym siłą okultystycznym.
Instytut od początku poszukiwał „magicznych” i „niewidzialnych” sposobów kontrolowania populacji.
http://newspaper.hvs.pl/wielka-kabala-i-kontrola-umyslow/
http://newspaper.hvs.pl/inzynieria-zgody-wydaje-sie-tobie-…/
Okazało się, że zdrowie ludzkie nie ma dla tych psychopatów najmniejszego znaczenia, ważne było tylko jedno : społeczne posłuszeństwo.
Eksperymenty doprowadziły do stworzenia uniwersalnego modelu sygnału i standaryzacji budowy nadajników.
Wielka Brytania była pierwszym odkrywcą technologii mikrofalowej używanej następnie od 1940 roku w radarach.
1970 rok przyniósł złe wieści dla ludzi: sowiecka technologia mikrofalowa została przetestowana w pobliżu ambasady USA w Moskwie. Jedna trzecia personelu ambasady zmarła w następnych latach na raka .
W 1997 roku, australijscy naukowcy wykazali, że sygnały o wiele niższej częstotliwości niż ten stosowany przez telefony komórkowe powoduje raka u myszy laboratoryjnych.
Pierwszym wydarzeniem publicznym, podczas którego władze brytyjskie zastosowały technologie mikrofalową były protesty mieszkańców z Greenham Common .
pl.m.wikipedia.org/wi…/Pokojowy_Obóz_Kobiecy_Greenham_Common
Z tej okazji, brytyjskie siły bezpieczeństwa zastosowały śmiertelne dawki mikrofal przeciwko demonstrantom; wielu z nich zmarło na raka.
Badania przeprowadzone przez brytyjski rząd pozwoliły na wprowadzenie technologii kontroli umysłu stworzonej w Tavistock Institute na szeroką skalę. Sygnały o niskiej częstotliwości są emitowane przez sieci radiowe, telewizyjne, mobilne i radary dzięki czemu wszystkie ośrodki miejskie mogą być kontrolowane…
Przypomnijmy, że sygnały o bardzo niskie częstotliwości nie są wykorzystywane w komunikacji służbowej poza podwodnymi okrętami atomowymi!
Sieci komórkowe pozwalają na zastosowanie broni mikrofalowej do przekazywania populacji komunikatów podprogowych.
Mamy dostęp do dokumentacji naukowej potwierdzającej niszczący wpływ mikrofal na ludzi. Kuchenki mikrofalowe, sygnały radiowe i telewizyjne to magiczny sposób na kontrolę myśli i zachowań oraz niewidzialna ręka śmierci sięgająca po setki tysięcy ludzi rocznie .
Słynny włoski naukowiec Marconi był tym, który w praktyce rozpropagował na szeroką skalę technologie mikrofalową.
Zespół pracujących z nim 30 naukowców oraz personel wojskowy został „zabity” w podejrzanych okolicznościach.
Moje badania wykazały, że broń mikrofalowa jest stosowana wobec osób, które stwarzają problemy rządzącej oligarchii klasy średniej i wyższej.

Badania rosyjskie i amerykańskie pokazuje, że taka broń, która używa sygnału mikrofalowego, może zmienić zachowanie ofiary niemal natychmiast.

W szczególności, powszechnie stosowane są następujące częstotliwości : 91, 147, 153, 197, 447, 456, 853, 912, 1830 MHz, etc.
Rozpoznajemy tu pełne spektrum fal używanych zarówno w radiu i telewizji oraz w telefonii komórkowej.
Objawy zastosowania fal mikrofalowych mogą obejmować: depresja, powolne myślenie, splątanie emocjonalne, utratę pamięci, stres, problemy dostosowawcze, maniakalne zachowania, schizofrenie, załamania nerwowe, fizyczny upadek, uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, bóle serca, zawały serca, raka oraz śmierć.
Skontaktowaliśmy się z naukowcami prowadzącymi badania w tej dziedzinie, aby sprawdzić u kilku osób objawy występujące po ataku : ciężkie bóle głowy, nudności, zawroty głowy, złe widzenie, zaburzenia słuchowe.
Użyliśmy detektora promieniowania i stwierdziliśmy, że służby bezpieczeństwa używają Spectrum 750 – 1000 MHz w celu wywołania nerwowego i fizycznego upadku.
Przypomnijmy, że częstotliwość sygnału z kuchenki mikrofalowej wynosi 1000 MHz.
Inny badacz przedstawił wyniki swoich badań na ten temat mikrofal w przekazie telewizyjnym. Co ciekawe na następny dzień po badaniu w studiach telewizji TVR również prezenter i naukowcy zaangażowani w program skarżyli się na silny ból głowy.
Dodatkowo naukowcy zostali aresztowani, a detektor został skonfiskowany, choć nie jest to nielegalne.
Nasze mieszkania są ciągle „bombardowane” jak piekarnik częstotliwością 900 MHz co prowadzi do załamania nerwowego i powoduje guzy nowotworowe.
Nawet telefony najnowszej generacji pracujące w paśmie LTE, wyłapują sygnały innych częstotliwości, oczywiście dla dobra klienta aby ten nigdy nie stracił kontaktu z siecią ….

Wszystkie najnowsze telefony cyfrowe (stacjonarne lub przenośne) są więc stosowane do kontroli umysłu.

Na przykład, telefony komórkowe szeroko promowane przez większość operatorów komórkowych wysyłają sygnał 847 MHz o mocy 100 mW / cm2, co odpowiada czterem włączonym żarówkom o mocy 100W w organizmie człowieka.

Oznacza to, że telefon komórkowy, może być używany do zabijania osób, które stwarzają rządzącej oligarchii problemy.

Badania pokazują, że umieszczone w mikrofalówce komórki nerwowe są niszczone – spalone przy natężeniu fal na poziomie 1 mW / cm2 !
Oczywiste zatem jest , że promieniowanie radia, telewizji i telefonu, utrzymuje pod kontrolą całą populacje. Uczynienie narodu bardziej uległym, posłusznym, pasywny i przekształcenie go w stado ludzkiego bydła to igraszka.
A ci, którzy ośmielają się zadawać pytania lub zgłaszać badania mikrofal stają się nagle schizofrenikami lub znikają.
04 lipca 1976 roku, siedem gigantycznych nadajników na terenie Ukraińskiej elektrowni atomowej w Czarnobylu, wytworzyło sygnał o sile 100 MW który rozprzestrzenił się na całą Europę Zachodnią. Bardzo niski sygnał o częstotliwości 10 Hz używany w technologii kontroli umysłu podał ludziom podprogowy przekaz.
Andrija Puharichu, amerykański naukowiec i technik Bob Beck uzmysłowili światu, że ta radziecka transmisja była pierwszym krokiem elit przeciwko ludziom.
http://ligaswiatowa.hvs.pl/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyl…/
Częstotliwości 6,54 Hz do 11 Hz są przyczyną depresji, które prowadzają do maniakalnych zachowań. Promieniowanie przenika w mózg człowieka i wywołuje zmiany w zachowaniu, tak, że ludzie mogą być sterowani przy pomocy sygnału bardzo niskiej częstotliwości.
Ponadto okazało się, że te sygnały mogą wywoływać raka poprzez modyfikację kwasu rybonukleinowego (RNA) w komórkach, tak że sekwencje genowe zostają złamane i przedefiniowane w celu wytworzenia białka i toksycznych substancji rakotwórczych.
http://ligaswiatowa.hvs.pl/rosyjski-haarp-sura/
Klasyczna manipulacja jest stosowana tylko na niskich szczeblach administracyjnych.
http://newspaper.hvs.pl/psychomanipulacja-polityka-religia…/
http://www.eioba.pl/…/programowanie-poslusznego-spoleczenst…
W dobie techniki, perswazja i kontrola stały się zinstytucjonalizowane i pozwalają na wytworzenie dowolnych cech charakteru, u danych grup odbiorców … Lekarze, prawnicy, historycy… to roboty broniące dogmatów, których obalenie mogłoby podważyć ich osiągnięcia, pozycje i status społeczny …
Wielkie mocarstwa, ponadnarodowe korporacje, posiadają i używają idiotów dla własnych określonych celów.
Systemy i technologie wojskowe służą bombardowaniu mikrofalowemu, powodującemu zmiany zachowań, predyspozycji i sposoby podejmowania decyzji. Sport, polityka, religia … to gra radiosterowanymi robotami …
Ludzkie neurony, działają w zakresie częstotliwości od 0,5 do 20 Hz, co daje nam płynność przejścia ze świadomości do podświadomie, oraz łączenia obszarów nieświadomości z procesami życia.
Najważniejsze jest jednak połączenie świata neuronów z polami elektromagnetycznymi ziemi, które definiują istniejący w nas element harmonii. Zależność ta została określona jeszcze w latach 50-tych, a dziś stanowi nic nie warty slogan, ponieważ więź człowieka z planetą powoli i skutecznie jest rozrywana przez hakerski sygnał mikrofalowy niosący za sobą chaos. Ocean spokoju został zmącony przez broń parapsychologiczną…
To wyjaśnia: apatie, zmęczenie, brak entuzjazmu, strach, brak reakcji na nadużycia, lekceważenie zagrożeń płynących z działań rządów, lekceważenie ludzkich uczuć i tragedii, kobiece zimno, próżność, poszukiwanie zwierzęcych odruchów seksualnych …
Doświadczenia wykazały, jak skuteczna jest broń elektromagnetyczna. W 2007 roku gruzińskie władze używały generatorów dźwięku, które powodowały uczucie paniki i zaburzeń psychicznych. (Prezydent mason Lech Kaczyński był zainteresowany takim pokazem … Jeśli spojrzycie na przyjaciół PiS zobaczycie różne firmy informatyczne zajmujące się technologiami bezpieczeństwa…)
Działa elektromagnetyczne zostały zainstalowane w policyjnym jeepie i generowały ostre dźwięki. Fale elektromagnetyczne skupione na demonstrantach wywoływały strach i przerażenie …
Urządzenie o nazwie Long Range Acoustic Device-powoduje piekielny (LRAD) ból w uszach, uczucie paniki i różne zaburzenia psychiczne. W przypadku zmiany parametrów pracy urządzenie łatwo przechodzi do trybu : paraliż mięśni lub śmierć pacjenta.
W 1989 roku, ZSRR atakował ludność Polski i Rumunii różnorodnymi urządzeniami dźwiękowymi, które przyczyniły się do krwawych zajść w Rumunii i do protestów w Polsce …
Nie musisz być wielkim ekspertem w dziedzinie psychotroniki, aby zobaczyć, że prawie wszystkie telewizje używają pojazdów transmisyjnych, które w momentach nadawania online wprowadzają dziwne podniecenie audio wizualne wśród otaczających go ludzi… I nie jest to przypadek … Sensacja zawsze jest programowana, jeden zniszczony wóz sprzyja reklamie, propagowaniu tragedii, agresji, zamętu …
Sygnały pobudzające są umieszczone i zakorzenione w podświadomości ofiary, a następnie za pomocą wysyłanych impulsów, można je modelować lub uaktualniać jak software. Działa to tak samo jak utwór z ciągle powtarzającymi się słowami, trwa to tak długo, aż zapamiętamy daną sekwencję, która może prowadzić to konkretnych działań, jeśli zrozumiemy odpowiednio przekaz …
W naszej głowie zachodzi wtedy proces spowolnienia mowy o 15 razy , tak abyśmy uświadomili sobie to, co mamy zrobić, ten impuls bywa tak nagły , że nagle poprzez zamyślenie możemy dojść do pustej ściany ,która wymusi w nas atak paniki i chęć popełnienia samobójstwa lub morderstwa …
Słowa przekazywane w ten sposób będą postrzegany jako tępy huk, ale próba przypomnienia sobie tych słów i myśli w innym momencie będzie niemożliwa.
To samo robią nam filmy i reklamy wystarczy w nagrany dynamicznie materiał wstawić ujęcie trwające 0.004 sekundy aby nasz mózg przyswoił sobie element stymulacji uruchamiający ukryty w naszej podświadomości zwrot wykonawczy … Tak stajesz się częścią algorytmu…
USG jest stosowane, zwykle w celu wyczyszczenia pamięci z niechcianych lub nieprzyjemnych wspomnień. 120 dB, infradźwięk powoduje dzwonienie w uszach, nudności, słaby wzrok i atak paniki. Średnie natężenie infradźwięków 130 dB, powoduje atak na układ trawienny, mózg i może spowodować palpitacje lub zawał serca.
Jeśli intensywność infradźwięków przekroczy próg 140 decybeli może to spowodować zatrzymanie pracy serca.
Bardziej zaawansowane metody (metoda impulsowa) oddziaływania na odległość.
Pod ich wpływem wywoływane są okropne bóle głowy, bezsenność, zaburzenia głębokie i zaburzenia percepcji. Inne technologie, wykorzystują promieniowanie do ataku na pola skrętne.
Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że 97% ludzkiej aktywności umysłowej odbywa się na poziomie podświadomości, a tylko 3% naszych działań jest świadomych, więc specjaliści od psychotroniki bezpośrednio apelują do obszarów nieświadomych, gdzie informacje będą przyswajane z pominięciem rozeznania i powodu .
Wzmacniacze, anteny, satelity bombardują główne miasta na całym świecie… Minusem jest to, że dostęp do tych technologii nie jest już przywilejem państwa i armii, ale każda „szanująca” się korporacja, może zatrudnić najemników z byłego Związku Radzieckiego lub doradców z państw zachodnich, zazwyczaj emerytowanych agentów CIA.
Biorąc pod uwagę te realia, ONZ chce zachować monopol stosowania broni psychotronicznej dla najwyższych elit…
Dokument „Wojna parapsychologiczna”
http://www.youtube.com/playlist…
Literatura:
1. Gregg Braden „Boska Matryca” wyd. 2007
2. Dr Fred Alan Wolf „Dr Kwand Przedstawia. Poznaj prawdziwego twórcę: siebie”
3. Dr Amit Goswami „Fizyka duszy”
4. Dr Amit Goswami „Kwantowa twórczość”
5. Dr Dean Radin „Splątane umysły”
6. Dr Dean Radin „Świadomy wrzechświat. Naukowa prawda o zjawiskach parapsychicznych”
7. William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vincente
„Co my tak naprawdę wiemy!?” wyd. 2005
8. Masaru Emoto „Przesłanie do wody”
9. Pierre Franckh „Prawo Rezonansu” wyd. 2008
Liga Świata
Wojciech Dydymus Dydymski
P.s. Kolejny raz miałem racje proszę poszukajcie na mojej tablicy informacji sprzed roku, dwóch lat, na temat Śląska i próby wywołania tam rewolucji przez śląską masonerię, będącą częścią układu PO-PiS. Na Śląsku używa się przeciw strajkującym i policji broni parapsychologicznej…
Rządowi hakerzy blokują naszą stronę http://ligaswiatowa.hvs.pl , gdzie umieszczone są oryginały wielu artykułów.

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Nie będę mieszał się w artykuł jednak konieczne jest wyprostowanie błędów merytorycznych, przynajmniej tych podstawowych, oraz nomenklaturę wypowiedzi.

  Psychotronika to nauka zajmująca się możliwościami ludzkiej istoty (nie tylko umysłu). Psychotronika nie zajmuje się niczym więcej.

  Metody z dziedziny technologii są natomiast próbą wykonania PODOBNYCH czynności przy użyciu inny energii takich na przykład jak elektromagnetyzm.
  Zatem jest to próba NAŚLADOWANIA energii nie znanych nam bliżej przy pomocy energii którymi już potrafimy się posługiwać.

  Jednak energie elektro-magnetyczne są jedynie namiastką psychotroniki, ich działanie znane jest od bardzo dawna, polecam prosty tekst z wikipedii

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przezczaszkowa_stymulacja_magnetyczna

  Jak jest różnica na przykładzie.

  Mamy na Ziemi tak zwane MAGNESY, są to przedziwne kamienie które wytwarzają pole magnetyczne, w zasadzie bez użycia energii, są swojego rodzaju Perpetum mobile, ponieważ robią coś, nie pochłaniają nic…a w każdym razie nic co zostało wykryte.

  Jednak nauka wymyśliła podobnie działającą siłę zwaną elektro-magnetyzmem.
  W tym przypadku również otrzymujemy pole magnetyczne, ale MUSIMY ZUŻYĆ na powstanie tego pola duża moc ELEKTRYCZNĄ.

  Zatem jest to SYMULACJA pola magnetycznego, a czy pole magnetyczne naturalnego kamienia jest takie samo jak pole magnetyczne wytworzone przy pomocy prądu?

  Według podstawowych przyrządów pomiarowych tak, ja jednak mam duże wątpliwości, co jednak jest tematem na inną rozmowę.

 2. krnabrny1 says:

  Jednak, chciał bym przedstawić pewien ważny artykuł który pojawił się wczoraj, napisany przez cytowanego już tutaj Pnan Stankova.
  Ja osobiście napisał bym podobny , zatem nie ma sensu się powtarzać.

  Ważne w tym artykule jest zrozumienie choćby jednej sprawy…O JAKĄ STAWKĘ IDZIE TA GRA?

  Czy naprawdę chodzi jedynie o demokrację, wybór prezydenta, covid, elektroniczną walutę, prawo do aborcji, NWO, 5G, Sars-Cov2 i co tam jeszcze można usłyszeć?

  Czy też stawka jest ZUPEŁNIE INNA?

  http://www.stankovuniversallaw.com/2020/11/time-determinants-of-the-ascension-schedule/

  TŁUMACZENIE WŁASNE:

  Wyznaczniki czasu harmonogramu wznoszenia
  by GEORGI STANKOV wysłano 21 LISTOPADA 2020 R

  Wiele lat temu pisałem, że ostatnia faza procesu wniebowstąpienia prowadząca do globalnej zmiany i naszej ostatecznej osobistej przemiany będzie charakteryzować się „ eskalacją konfrontacji sił światła i ciemności prowadzącą do ostatecznego rozwiązania – Wniebowstąpienia ”. Jesteśmy teraz dokładnie w tym ostatnim okresie.

  Jest jedna niezmienna prawda, od której powinniśmy odejść, analizując obecną sytuację. Grupa kłamstw, oszustw, ucisku, innymi słowy ciemności, która panowała na tej planecie od wieków, zostanie pokonana raz na zawsze w tej ostatniej fazie.

  Jeśli chodzi o wybory w USA, jest to partia nie-demokratów i ich kleptokratycznego kandydata Bidena. Ponieważ ta partia jest w pełni zaangażowana w machinacje globalistycznej kabały, dotyczy to także ciemnych polityków ze wszystkich innych krajów, którzy już gratulowali Bidenowi jako nowemu prezydentowi, ponieważ pochodzi z tego samego straganu dla świń. Tak bardzo spieszą się, aby pozbyć się tego kłopotliwego Trumpa, że ​​nie zdają sobie sprawy, jak łatwo ujawniają swoją prawdziwą złą naturę.

  Sfałszowanie wyborów w USA za pomocą maszyn do głosowania Dominion polega na sfałszowaniu wielu takich wyborów w wielu innych krajach, tak że już rozszerzyło się na globalny skandal, co wyraźnie ujawniła konferencja prasowa prawników Trumpa.

  Rzucili rękawicę w twarz mrocznej kliki rządzącej i ich nikczemnym sługom MSM i to jest ostatnia śmiertelna bitwa – eskalacja konfrontacji prowadząca do ostatecznego rozwiązania, naszego wniebowstąpienia. Ta wojna toczy się na wielu płaszczyznach i już ją wygraliśmy, wypędzając z ziemi najgorszych, dużych, brzydkich gadów 10 czerwca 2020 roku (i tutaj ). Teraz następują ludzkie potyczki.

  Stawka jest tak duża, jak nigdy wcześniej. Jest to sytuacja do góry nogami, w której wszyscy ludzie prezydenta przyjęli rolę dysydentów we własnym kraju, który kiedyś szczycił się bastionem wolności i demokracji, a teraz szybko rozpada się w medialną i medyczną dyktaturę i anarchię.

  Nie mam pojęcia, jak przekonujące są dowody na masowe oszustwa wyborcze, które zebrali prawnicy Trumpa, ale nie mam wątpliwości, że doszło do masowego oszustwa w milionach głosów na korzyść Bidena i że Trump wygrał te wybory lawiną. jego prawnicy również słusznie twierdzą. Powiedziałem ci to dzień przed wyborami.

  Jest to zdrowy rozsądek, gdy weźmie się pod uwagę entuzjazm (en-theo, bycie w Bogu) zwolenników Trumpa na jego wiecach w porównaniu z pustymi parkingami, na których Biden od czasu do czasu prowadził kampanię, gdy odważył się opuścić swoją piwnicę, gdzie ukrywał się przez większość czasu. całą kampanię wyborczą. Wiedział, że ma za sobą „ najbardziej rozległą organizację oszustów wyborczych wszechczasów ” i nie musi uczestniczyć w wiecach wyborczych, jak Trump niestrudzenie czynił do ostatniej minuty.

  Oszuści tego Końca Czasu wierzą, że mogą wymusić swoją fałszywą narrację, zaniedbując centralny najbardziej decydujący fakt w dzisiejszych czasach – entuzjazm budzących się mas , ich prawdziwe emocje jako napęd energetyczny wszystkich zmian w procesie planetarnego wznoszenia się. Dzieje się tak, ponieważ ci ciemni nie mają emocji, a jedynie mroczne, złe myśli i są całkowicie napędzani przez ich gigantyczne lęki, które determinują ich dążenie do całkowitej dominacji – stąd system głosowania oszustwa, którego używali, jest również nazywany „Dominium”. W All-That-Is nie ma zbiegów okoliczności.

  I tu dochodzę do drugiego najważniejszego trendu w obecnej fazie końcowej procesu wniebowstąpienia: renesansu idei NWO, która została stłumiona za prezydentury Trumpa pod nowym eufemistycznym określeniem „nowy reset”. Eskalacja drugiej blokady, którą przewidziałem już na początku tego roku , znając dokładnie mentalność mrocznej kabały, jest głównym narzędziem, którego używają do napędzania tego nowego resetu za wszelką cenę.

  To, czego teraz jesteśmy świadkami, to ostateczny daremny wysiłek rządzącej kliki, aby zainstalować NWO w obecnym Czasie Ostatecznym, będącym ich ostatecznym celem eonów wysiłków czasu, aby zapobiec planetarnemu wniebowstąpieniu Teraz, o którym wiedzieli dawno temu, przeciwnie do głupich Gojów. Są w pełni świadomi, że po naszym wniebowstąpieniu muszą rozpocząć swój makabryczny cykl inkarnacji trwający kolejne 26 000 lat, ponieważ mają tak wiele zbrodni do odkupienia, podczas gdy my będziemy cieszyć się błogością w piątym i wyższym wymiarze jako wniebowstąpione istoty wielowymiarowe.

  Truizmem dla każdego oświeconego człowieka jest to, że mokry sen kabały o NWO jako nowym resecie nigdy nie wydarzy się na tych ostatnich wznoszących się liniach czasu, które teraz unosimy do piątego wymiaru po tym, jak pomyślnie osiągnęliśmy to samo planetarne wzniesienie wiele razy w przeszłość, która rozpoczęła się 28 maja 2014 r . Ostatnie udane wniebowstąpienie miało miejsce pod koniec marca, na początku kwietnia tego roku, kiedy odcięliśmy starą atlantydzką przeszłość zdradzieckiej i bardzo destrukcyjnej energii i stworzyliśmy nową Ziemię jednocześnie z początkiem pierwszej blokady z powodu oszustwa koronawirusa – największego kłamstwa w historii ludzkości.

  Jak widzimy, wszystkie strategie ciemnych, mające na celu zachowanie ich malejącej władzy nad ludźmi, opierają się na rażących kłamstwach, podczas gdy w tym samym czasie masy szybko budzą się do prawdy i zaczynają dostrzegać te kłamstwa pod ogromną falą źródeł energii i kody, które my, PAT, otrzymujemy od źródła i rozprowadzamy w rozcieńczonej formie wśród mas, aby mogły zacząć ewoluować i ostatecznie wznieść się w tym życiu. Dzięki temu rządząca klika służy masom jako najlepsi pedagodzy, aby uczyć je rozpoznawania prawdy i osiągania wewnętrznego wyzwolenia.

  Tutaj mamy do czynienia z kluczowym zjawiskiem energetycznym w Końcowym Czasie Wniebowstąpienia, które przedstawiłem i wyjaśniłem prawie dwie dekady temu: energetyczny oksymoron .

  Bez względu na to, ile oszukańczych wysiłków podejmuje rządząca klika, aby zachować swoją słabnącą moc, której, jak sądzą, bardzo potrzebują do przetrwania, kierując się całkowicie niezmierzonymi lękami przed mrocznymi istotami całkowicie oddzielonymi od ich dusz i źródła, osiągają dokładnie odwrotne wyniki po początkowe domniemane sukcesy. Jest to karma natychmiastowa w działaniu dialektycznym, której efekt jest doskonały i nieskazitelny.

  W przeszłości mieliśmy planetarne wznoszenia się bardziej rozwiniętych ziemskich osi czasu, w których ludzkość nie była tak zaawansowana w swoim zbiorowym przebudzeniu, jak teraz obserwujemy to chronologicznie na liniowej osi czasu historii ludzkości, której ludzie doświadczają ograniczonymi zmysłami i świadomością jako największa iluzja ze wszystkich. Jest to kamień węgielny obecnego eksperymentu inkarnacji, polegającego na pozornym oddzieleniu od źródła i naszych dusz, aby odkryć, kim naprawdę jesteśmy – jednak bardzo niebezpieczna gra, jak pokazuje ta toksyczna planeta-więzienie.

  W ten sposób wznieśliśmy się już kilka razy, ale dokonaliśmy bilokacji z naszymi ostatnimi fragmentami duszy na niższych liniach czasu, aby pomóc we wzniesieniu się jak największej liczby Linii Czasu i ludzkich dusz. Z tego powodu nie wiemy, w jaki sposób proces wniebowstąpienia, na przykład globalna zmiana, zaszedł na tych wzniesionych liniach czasu i jak osobiście go doświadczamy z naszymi innymi wniebowstąpionymi fragmentami duszy, ponieważ musieliśmy zakryć zasłonę zapomnienia na naszą świadomość jako będąc ostatnim fragmentem duszy wciąż wcielonym w ludzkim naczyniu, aby doświadczyć naszego osobistego przeznaczenia jako płynnej kontynuacji w tym ostatnim życiu. W rzeczywistości nieustannie przeskakujemy (bilokujemy) z jednej osi czasu, z jednego życia do innego, nie zauważając tego naszymi ograniczonymi zmysłami, chyba że ktoś czyta tę witrynę i rozumiepojęcie wielowymiarowości na abstrakcyjnym poziomie intelektualnym.

  Jestem w pełni świadomy, że jest to najtrudniejszy do uchwycenia aspekt poznawczy procesu wniebowstąpienia, ale jest to klucz do zrozumienia tego, czego możemy się spodziewać w nadchodzących dniach i tygodniach.

  Obecnie sytuacja polityczna, gospodarcza i finansowa jest na tyle zaawansowana, raczej pogorszona, że ​​czynniki te determinują bardzo napięty harmonogram zbliżającego się globalnego przesunięcia, o którym więcej opowiem w innym artykule.

  Przeczytaj także : W kierunku zmiany

  Istnieją pewne prawne daty, które określają teraz wynik wyborów w USA, a tym samym dramat polityczny na całym świecie, który teraz rozwija się z zapierającą dech w piersiach prędkością na naszych oczach. To są:

  „W wyborach prezydenckich są jeszcze dwie kluczowe daty związane z wynikami wyborów. Zgodnie z 3 USC § 5, stan musi rozstrzygać wszelkie spory związane z wyborami prezydenckimi i wyznaczyć swoich wyborców na sześć dni przed spotkaniem Kolegium Elektorów . Ten termin „ bezpiecznej przystani” przypada na 8 grudnia 2020 r. Następnie Kolegium Elektorów odda swoje głosy na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 14 grudnia 2020 r. ” ( źródło ).

  Następnie nowy prezydent zostanie zainaugurowany 20 stycznia 2021 roku.

  Stąd mamy bardzo wąską trasę od 14 grudnia do 20 stycznia, aby przygotować globalną zmianę i naszą Boską Interwencję jako wniebowstąpieni mistrzowie, aby wziąć w nasze ręce bieg historii ludzkości. Nie ma wątpliwości, że będziemy musieli wykorzystać gwiezdne wrota 12.21.2020 jako kulminację naszej pracy świetlnej przez cały ten rok, aby wywołać tę globalną zmianę energetyczną. Kolejnym potężnym portalem jest 01.01.21, więc ten 10-dniowy okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku będzie niewątpliwie najbardziej przemieniający w historii ludzkości.

  A przygotowania do tego już się rozpoczęły i dlatego energie są obecnie tak intensywne, a czasami bardzo uciążliwe. Jest jeszcze wiele do oczyszczenia.

  Założenie jest takie, że zespół prawników Trumpa nie będzie miał czasu na przepychanie dowodów oszustwa wyborczego przez sądy w USA, o których wiadomo, że działają bardzo wolno i biurokratycznie i nie mają ochoty ani nawet zdolności, aby dowiedzieć się prawdy. Taka jest mentalność wszystkich amerykańskich sędziów i wszystkich innych dziwaków i dlatego amerykański system sądowniczy jest skorumpowany od góry do dołu i jest ostatnim miejscem, w którym prawda, o której mówimy, może zostać ujawniona. Nawiasem mówiąc, wszystkie inne kraje na całym świecie mają te same nieskuteczne i skorumpowane systemy prawne co Stany Zjednoczone, a nawet gorzej.

  Ujawnienie oszustwa wyborczego w USA to tylko jeden mały pierwszy element mozaiki niekończących się rewelacji, które uderzą w ludzkość jak mur z cegły. Jednak kiedy upadnie, uwolni efekt podobny do domina – efekt podobny do dominacji, ponieważ odsłoni wszystkie narodowe demokracje jako fałszywe fasady ukrywające niekończący się ucisk i manipulację wolą ludu oraz ich ciągłą degradację polityczną do państwowych niewolników. Staje się to teraz bardziej oczywiste niż kiedykolwiek – alternatywne serwisy informacyjne są pełne takich artykułów i komentarzy – i jest to najpewniejszy znak, że jesteśmy u progu naszej Boskiej Interwencji.

  Czemu? Ponieważ, jak powiedziałem, jest mało prawdopodobne, aby Trumpowi udało się w swoich procesach zakwestionować fałszywe wyniki wyborów. Międzynarodowa ciemna kabała i amerykańskie głębokie państwo, w zmowie z Demokratami i fałszywym MSM, naciskają pedał do dna, aby poświadczyć te oszukańcze wybory, używając czynnika czasu jako zeitnot (jak w szachach), aby zmusić USA sprawiedliwość w zaakceptowaniu oszustwa wyborczego przyjdzie, co może…. wojna domowa.

  W rzeczywistości ci imbecyle wierzą, że kiedy zdobędą uścisk prezydenta, w pełni przywrócą władzę nad masami, które zostały znacznie osłabione podczas prezydentury Trumpa. W swojej ślepocie przeoczają najbardziej oczywisty fakt – ich władza nie ustaje i nigdy nie wynikała z okaleczonej prezydentury, która zawsze była znakomitą fasadą, wioską potiomkinowską, aby ukryć skandaliczną prawdę, że ludzie w USA i na tym planeta więzienna zawsze była niewolnikiem państwa i elity rządzącej.

  Dokładniej, ludzie jako wcieleni bogowie-stwórcy pozwolili, aby przez eony czasu byli pozbawieni mocy przez znacznie niżej rozwinięte i ekstremalnie ciemne istoty – właściwie od Atlantydy, dlatego na początku tego roku musieliśmy na zawsze wyeliminować tę przeszłość z nowej Gai 5 – i to będzie kluczowym szokującym objawieniem, które przyniesiemy ludzkości jako wniebowstąpieni mistrzowie i obecni Bogowie Logosu z Gai . Ujawnienie oszustwa wyborczego w USA to tylko pierwszy mały krok w tym kierunku.

  Następnie ujawnienie nauk humanistycznych jako fałszywego kategorycznego systemu wiedzy ludzkiej (i tutaj ) musi nastąpić wraz z manifestacją miast światła, ponieważ jest to ściśle związane z obecnym zniewoleniem ludzkości przez nową fałszywą naukę społeczno-biologiczną, którą nazwałem jak wirusizm . W końcu musimy zapobiec ponurej przyszłości, w której nasze dzieci są zmuszone żyć w maskach do końca życia i nigdy nie doświadczać prawdziwej wolności i dzieciństwa bez zmartwień i niepokoju. Jest to najpilniejszy cel dla nas jako wojowników światła pierwszej i ostatniej godziny oraz siły napędowej planetarnego wniebowstąpienia.

  Ostatecznie wszystkie objawienia mają tylko jeden cel – wyzwolenie ludzkości, uzyskanie jej dziewiczej wolności, której energetyczny fundament położyliśmy, tworząc Fontannę Wolności w Europie i Ameryce Północnej .

  Biorąc to pod uwagę, jestem przekonany, że przesunięcie planetarne nastąpi w dowolnym momencie między przesileniem zimowym a Nowym Rokiem, ponieważ za wszelką cenę należy zapobiec prezydencji tej skorumpowanej osoby Bidena. Ale co jest nawet ważniejsze niż to, to powstrzymanie kabały przed wprowadzeniem „nowego resetu” – ustanowienia NWO – poprzez użycie drugiej drakońskiej blokady jako narzędzia do tego celu. Zaczęli już zwalczać nas, ludzi na całym świecie, w Europie, a także w USA, a zwłaszcza w Kanadzie, wbrew kilku kompetentnym opiniom .

  Rok 2021 musi być czystym kontem.

  Spodziewam się, że nasze wniebowstąpienie i pojawienie się jako Boska Interwencja nastąpi na krótko przed tym i nawiązuję do przesłania, które otrzymaliśmy od Ahnahmara z Agartha / Lemuria w grudniu 2019 roku w Lofer w Austrii :

  Pytanie: W jaki sposób pojęcie „przesunięcia fazowego” odnosi się do Wzniesienia?

  Ahnahmar: „Wniebowstąpienie nadal ostrożnie posuwa się naprzód w bardzo delikatny, ale przemyślany sposób, w którym atom po atomie wzrasta, aż całość osiągnie ujednoliconą częstotliwość rezonansową.

  Tuż przed tym, co można by nazwać „punktem krytycznym”, powinny nastąpić indywidualne wniebowstąpienia jako oddzielne wydarzenia, ale tylko tuż przed zbliżającym się zbiorowym przesunięciem ”.

  Zasadniczo naszym wniebowstąpieniem i Boską Interwencją będzie przysłowiowe Deus ex Machina , które starożytni Grecy po raz pierwszy wprowadzili w swoim dramacie, aby pomóc bohaterom wydostać się z ich samozadowolenia i „szczęśliwego końca”:

  Nie ma nic nowego na tej planecie, ani nawet Wniebowstąpienia, ponieważ dokonaliśmy tego wiele razy od 28 maja 2014 r. Teraz weszliśmy w ostatni akt, w którym jesteśmy bohaterami jako bezpośrednimi uczestnikami rozwijającego się dramatu i jako Deus Ex Machina do zakończ ten żałosny dramat. Jednak po raz pierwszy w historii ludzkości nie będziemy potrzebować maszyny, ponieważ jesteśmy Prawdziwymi Bogami, którzy wyprowadzą ludzkość z jej samozadowolenia.

 3. krnabrny1 says:

  Coś się zaczyna dziać, widać wyraźnie że data 21 grudnia zaczyna się pojawiać w wielu przekazach.
  Jak rozumiem jest to data intesyfikacji kolejnej „fali”.
  Sprawa wygląda tak że ja byłem uczestnikiem pierwszej fali która nadeszła około 2012 roku, oczywiście nic wówczas o tym nie wiedziałem i musiałem zdobywać informacje od początku.
  Generalnie u mnie wyglądało to tak że całe moje dotychczasowe życie po prostu ROZLECIAŁO SIĘ. Dosłownie wszystko! Związki, zdrowie, rodzina, praca, przyjaciele, znajomi i co tam sobie jeszcze można wymyśleć.

  Dużo później dowiedziałem się że to działa w ten sposób że przychodzi fala, ale nie każdy ją przyjmuje, albo przyjmuję ją częściowo, natomiast była grupa, jak określono to w przekazie „naprawdę niewielka grupa na Ziemi, która to przyjęła w całości”.

  Jestem przekonany że te słowa odnoszą się również do mnie. Wiem że wówczas przyjąłem pełną dawkę, w krótkim czasie i efektem tego była w moim życiu KUMULACJA zdarzeń.

  Zwykle odbywa się to płynniej, rzeczy dzieją się po kolei, jedna za drugą co daje trochę wytchnienia i czas na przyzwyczajenie.

  Jeśli ta fala będzie podobna to oczywiście kolejna grupa ludzi dozna tych wrażeń a ich życie zostanie przemeblowane.

  Wiem że bywa to trudne, jeśli ktoś będzie potrzebował jakieś rady to oto mój mail krnabrny@protonmail.com

  Nie wchodzę na nią codziennie ale jeśli będę potrafił coś doradzić to zrobię to w miarę swoich umiejętności.
  Piszę to teraz właśnie ze względu na tą datę 21 grudnia.

  W artykule poniższym z kolei wskazane jest co będzie się działo dalej.
  Potwierdzam autentyczność doznań. U mnie całość trwała około 7 lat, zanim poczułem że kończy się.

  Obecnie uważam się za kogoś kto może być przewodnikiem po tym nieznanym górskim szlaku, dla tych którzy będą nim podążać pierwszy raz.

  https://jennifercrokaert.blogspot.com/2020/11/cmdr-ashian-schumann-resonance-and.html

  TŁUMACZENIE WŁASNE:

  20 LISTOPADA 2020 RPRZEZ JENNIFERCROKAERT
  Ashian: The Schumann Resonance i 21 grudnia
  Ashian: Jesteśmy wdzięczni za to mądre pytanie o rezonans Schumanna. Możesz rozumieć rezonans Schumanna jako stopień, w jakim jednostki i społeczeństwo są podatne na miłość lub blokuje miłość.

  Tak, to prawda, że ​​zdecydowana większość populacji ludzkości czuje się niekomfortowo powyżej pewnej częstotliwości (8 Hz); dzieje się tak dlatego, że rany i przerażenie, które niosą w sobie – z tego życia i poprzednich żywotów, a także zranienia przodków przenoszone naprzód – ograniczają ich zdolność odczuwania miłości.

  Miłość jest dla nich niewygodna. Istnieje pewna cecha miłości, zmieszana z gniewem, strachem, manipulacją, podejrzliwością i wieloma innymi formami zranionej miłości, z którymi czują się komfortowo, po prostu dlatego, że znają ten wzór miłości, który został – prawie – wbudowany w nich na stałe. od samego początku.

  Ci z was na ścieżce duchowej, którzy pracowali nad uzdrowieniem swoich wewnętrznych ran, uwalniając ograniczone wyobrażenia o tym, kim jesteście i do czego jesteście zdolni, mają znacznie większą zdolność doświadczania bardziej wyrafinowanej, mniej zniekształconej wibracji miłości. . Z tego powodu twój przyjaciel czuje się bardziej komfortowo, gdy wzrasta rezonans Schumanna.

  W odpowiedzi na jej pytanie o podniesienie częstotliwości na i po 21 grudnia st , niech nam wyjaśnić, że rezonans jest stale podnoszone, w przeciwnym razie nie byłby zdolny osiągając w sposób, w jaki jest obecnie, od czasu do czasu. Te chwile emocjonalnej spójności są tworzone przez grupowe medytacje, czystą intencję i predyspozycje w ramach przestrzenno-czasowej specyfiki Gai, która bardziej nadaje fizyce kwantowej (która sama w sobie jest naprawdę tylko wykładniczo rozrzedzonym rezonansem miłości), niż może być przekazane naszym kanałem.

  J: To interesujący i piękny sposób ujęcia tego w ramy, nie jestem pewien, czy słyszałem wcześniej o tej perspektywie. Chcę zaznaczyć, że niepokoi mnie to, dokąd się wybierasz, i zdolność tego kanału do nie zniekształcania prognoz na przyszłość.

  O: Dlaczego nie zrelaksujesz się i po prostu pozwól temu płynąć… Następnie zobacz, jak się czujesz, kiedy podróżowałeś przez słowa, zamiast bać się wizji, które obecnie otrzymujesz.

  J: Świetny pomysł. Bardzo uziemiony z twojej strony!

  O: Próbujemy! Harmonicznej Konwergencji z grudnia 21 st zgromadzi energię kwantową „bańkę” wokół Gai siebie i wszystkich, którzy mieszkają i po niej. Będzie to załamanie się kontinuum czasoprzestrzennego, które jest na ostatnich nogach, kiedy o tym mówimy. Ta chwila będzie utrzymywana w pełnej miłości świadomości przez wszystkich Galaksjan, którym powierzono Wniebowstąpienie Gai, co w naturalny sposób doda temu wydarzeniu wiele miłosnego harmonicznego rezonansu.

  Skutkiem tego będzie skok rezonansu Schumanna, a następnie spadek jako rezonans harmoniczny lub wibracja. To wydarzenie stworzy w każdej osobie „miłosny orgazm”, który następnie zniszczy poczucie siebie, tak jak wcześniej siebie rozumiałeś. To również otworzy wszystkie blizny, które trzymały razem twoją emocjonalną zbroję. Z tego powodu prawdopodobnie zobaczysz duże zróżnicowanie w dziedzinie rezonansu. Naszym zamiarem jest ustabilizowanie się przy wyższej średniej częstotliwości niż poprzednio.

  Czy to było takie złe?

  J: dam ci znać w dniu gru 22 -go ! Wypowiadanie prognoz to bardzo ryzykowna sprawa.

  O: To zajmie więcej niż jeden dzień. To, co za chwilę ustabilizuje się na waszej planecie, zajmie mniej więcej dekadę. Nie oznacza to, że nadejdzie dekada chaosu, ale oznacza, że ​​nadejdzie dekada poszukiwania duszy, rewidowania i ponownego tworzenia. Nie może być inaczej, przebyliście tak daleko, jak tylko zdołaliście, ścieżką, na której się znajdujecie, bez masowej zagłady.

  J: Jest wesoła myśl!

  O: Naprawdę, Jennifer, obejmij tę dekadę. To jest jak pierwsza dekada w życiu dziecka; nigdy w życiu nie ma tyle eksploracji, kreatywności i zmian, jak w tej ekscytującej pierwszej dekadzie. Forma w tym okresie to wielki przywilej, niewyobrażalny zaszczyt.

  J: Dzięki, Ashian, myślę, że zostawimy to tam na dzisiaj, z cudownie miłym akcentem!

  Odp .: tak, to dla nas przyjemność.

  Uwaga Jennifer: Ja osobiście uważam, że podobnie jak 21 grudnia st 2012, większość doświadczeń będzie wydawać na ominięcie nas fizycznie. Ashian błagałby inaczej! Wydaje się, że jest to istotne, aby było to odczuwane, ale nie jest jasne, czy jest to odczuwalne przez wyższą lub bardziej subtelną wersję nas samych, a następnie spływa do naszych ciał mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, czy też naprawdę robimy to fizycznie. Poczuj to. A co do tego, czy to jest w dniu 21 grudnia st , 2020 … no ja osobiście nawet nie idź tam!

Wypowiedz się