Agrochemiczna apokalipsa po Brexicie dla Wielkiej Brytanii?

Brytyjski rząd, organy regulacyjne i globalne korporacje agrochemiczne są ze sobą w zmowie, a tym samym angażują się w działania przestępcze. Taka jest wiadomość zawarta w nowym raporcie napisanym przez ekolog dr Rosemary Mason i przesłanym do brytyjskiej Agencji Środowiska. Jest to następstwem jej listu otwartego ze stycznia 2019 r. do Wernera Baumanna, dyrektora generalnego Bayer CropScience, w którym wyjaśniła mu, że uważa korporacje Bayer CropScience i Monsanto za przestępcze.

Jej list do Baumanna nakreślił koktajl korporacyjnej dwulicowości, tuszowania i przestępczości, za które społeczeństwo i środowisko płacą cenę, zwłaszcza jeśli chodzi o skutki działania glifosatu. Później w 2019 roku Mason napisała do akcjonariuszy Bayer Crop Science, apelując do nich, aby przedkładali zdrowie ludzkie i naturę ponad zysk oraz zaprzestali finansowania firmy Bayer.

Mason wraz z dodatkowymi dowodami przedstawiła, w jaki sposób stopniowe rozpoczęcie globalnego wymierania wielu gatunków jest w dużej mierze wynikiem chemicznego rolnictwa przemysłowego. Twierdziła, że ​​herbicyd Roundup oparty na glifosacie firmy Monsanto (obecnie Bayer) i klotianidyna firmy Bayer są w dużej mierze odpowiedzialne za zniszczenie Wielkiej Rafy Koralowej, a stosowanie glifosatu i neonikotynoidów powoduje zniszczenie gatunków dzikich zwierząt na całym świecie.

W lutym 2020 roku Mason napisała raport „Bayer Crop Science rządzi Wielką Brytanią po Brexicie – społeczeństwo i prasa są zatruwane pestycydami” . Zauważyła, że ​​premier Boris Johnson planuje zawrzeć umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, która mogłaby doprowadzić do wyniszczenia standardów żywnościowych i środowiskowych. W przemówieniu określającym jego cele handlowe po Brexicie Johnson mówił o perspektywie porozumienia z Waszyngtonem i bagatelizował potrzebę porozumienia z Brukselą – jeśli UE nalega, aby Wielka Brytania musiała trzymać się swojego reżimu regulacyjnego. Innymi słowy, chce porzucić przepisy UE.

Mason zastanawiała się, kto może pociągać za sznurki Johnsona. Duża wskazówka pojawiła się w lutym 2019 r. Na spotkaniu Brexit dotyczącym brytyjskiego sektora chemicznego, na którym brytyjscy regulatorzy i wyżsi urzędnicy z departamentów rządowych wysłuchali priorytetów Bayer Crop Science. Podczas spotkania (Westminster Energy, Environment & Transport Forum Keynote Seminar: Priorities for UK Chemical Sector – wyzwania, szanse i przyszłość regulacji po Brexicie) Janet Williams, szefowa działu regulacyjnego w Bayer Crop Science Division, określiła priorytety dla znanych producentów chemii rolniczej.

Dave Bench był także mówcą. Bench jest starszym naukowcem w brytyjskim biurze wykonawczym ds. Chemikaliów, zdrowia i bezpieczeństwa oraz dyrektorem planu wyjścia agencji z UE i wcześniej stwierdził, że system regulacyjny dotyczący pestycydów jest solidny i równoważy ryzyko związane z pestycydami z korzyściami dla społeczeństwa.

W liście otwartym do Bencha Mason odpowiedziała:

„To stwierdzenie jest bzdurą. Jest to korzystne dla przemysłu agrochemicznego. Przemysł (ponieważ to branża przeprowadza testy w imieniu organów regulacyjnych) testuje tylko jeden pestycyd na raz, podczas gdy rolnicy bez ostrzeżenia rozpylają koktajl pestycydów, w tym na dzieci i niemowlęta ”.

Wydaje się, że po Brexicie Wielka Brytania mogłaby zezwolić na dalsze stosowanie glifosatu. Oczywiście w obliczu zbliżającej się umowy handlowej z USA istnieją poważne obawy dotyczące odpornych na glifosat GMO i ogólnego obniżenia standardów żywnościowych.

Mason mówi, że glifosat powoduje zmiany epigenetyczne u ludzi i zwierząt: choroby omijają pierwsze pokolenie. Naukowcy z Washington State University odkryli szereg chorób i innych problemów zdrowotnych u potomstwa szczurów drugiego i trzeciego pokolenia narażonych na działanie glifosatu. W pierwszym tego rodzaju badaniu naukowcy zaobserwowali u potomków eksponowanych szczurów, u których rozwinęły się choroby prostaty, nerek i jajników, otyłość i wady wrodzone.

Glifosat był przedmiotem wielu badań dotyczących jego skutków zdrowotnych. Robert F Kennedy Jr, jeden z prawników walczących z Bayerem (który kupił Monsanto) w sądach amerykańskich, wyjaśnił, że przez cztery dekady Monsanto manewrowało, aby ukryć rakotwórczość Roundupa, przechwytując agencje regulacyjne, korumpując urzędników publicznych, przekupując naukowców i angażując się w oszustwa naukowe, aby opóźnił swój dzień rozrachunku.

Kennedy twierdzi, że istnieją również kaskadowe dowody naukowe łączące glifosat z konstelacją innych urazów, które stały się powszechne od czasu jego wprowadzenia, w tym z otyłością, depresją, chorobą Alzheimera, ADHD, autyzmem, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, chorobą nerek, chorobą zapalną jelit, mózgiem, piersiami oraz raka prostaty, poronieniami, wadami wrodzonymi i zmniejszającej się liczby plemników.

W swoim nowym dokumencie przesłanym do brytyjskiej Agencji Środowiska Mason argumentuje, że istnieje zmowa przestępcza między Departamentem Środowiska i Spraw Wiejskich (Defra), Wydziałem Regulacji Chemikaliów i Bayerem w sprawie Brexitu.

Twierdzi również, że National Farmers Union kłamie na temat tego, ile pestycydów używają rolnicy i zignorowało skutki uboczne chloropiryfosu, chlorotalonilu, glifosatu i neonikotynoidów. NFU twierdzi, że rolnicy nie mogliby obejść się bez tych środków, mimo że niszczą one zdrowie ludzi i środowisko.

Oczywiście rolnicy mogą i nie używają tych chemikaliów. A odejście od rolnictwa intensywnie wykorzystującego chemikalia jest całkowicie wykonalne. Na przykład w niedawnym artykule na stronie AgWeb amerykański rolnik Adam Chappell opisuje, w jaki sposób dokonał zmiany na swojej farmie o powierzchni 8000 akrów. Chappell nie był jakimś zaprawionym w wełnie organicznym ewangelistą. Dokonał zmiany z powodów finansowych i praktycznych i cieszy się, że to zrobił.

Artykuł stwierdza:

„Był na skraju bankructwa i stanął w obliczu propozycji bankructwa lub ekologii. Tonąc w wirze kosztów produkcji, Chappell odciął przynętę z tradycyjnego rolnictwa i rzucił się głową do przodu w innowacyjną wersję tradycyjnego rolnictwa. Mniej więcej 10 lat później jego działalność uległa zmianie, a 41-letni hodowca nie szemrze słów: chodziło o pieniądze ”.

Z pewnością jest to lekcja dla brytyjskich rolników, którzy w 2016 roku używali glifosatu na 2634,573 ha gruntów uprawnych. Nie tylko ich wyniki mogą ulec poprawie, ale stan zdrowia narodu. Mason mówi, że pięć recenzowanych badań na zwierzętach z USA i Argentyny opublikowanych w lipcu 2020 r. skupiło się na kryzysie niepłodności spowodowanym przez herbicydy na bazie glifosatu.

Naukowcy z National University of Litoral w Sante Fe w Argentynie opublikowali trzy artykuły dotyczące recenzowanych artykułów, w tym dwa badania dotyczące owiec i szczurów oraz jedną recenzję. W jednym z badań naukowcy doszli do wniosku, że glifosat i herbicydy na bazie glifosatu są substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. Stwierdzili również, że herbicydy na bazie glifosatu zmieniają wyniki reprodukcyjne samic.

Ale taka jest gotowość rządu brytyjskiego do ochrony firm zajmujących się pestycydami, że przekazuje gigantom agrochemicznym BASF i Bayer ogromne wypłaty gotówki na wsparcie Covid-19. Ogłoszenie to pojawiło się zaledwie kilka tygodni po tym, jak akcjonariusze Bayer głosowali za wypłatą 2,75 miliarda funtów dywidendy. Fakt, że firma Bayer następnie otrzymała od rządu 600 milionów funtów, świadczy o tym, jakie są priorytety rządu.

Według Masona, nowa ustawa o rolnictwie daje Wielkiej Brytanii realną okazję do przyjęcia zmiany paradygmatu, która obejmuje politykę rolnictwa niechemicznego. Jednak Defra stwierdziła, że ​​po Brexit Roundup Ready GA21 można wprowadzić uprawy odporne na glifosat.

Niepokojące jest również to, że luka w finansowaniu po Brexicie może dodatkowo podważyć bezstronność badań uniwersyteckich. Mason odnosi się do Greenpeace, który zauważa, że ​​Bayer i Syngenta, obie firmy sprzedające insektycydy neonikotynoidowe związane ze szkodliwym działaniem na pszczoły, przekazały łącznie 16,1 miliona funtów 70 brytyjskim uniwersytetom w ciągu pięciu lat na sfinansowanie szeregu badań. Takie prywatne finansowanie mogłoby stworzyć konflikt interesów dla naukowców, a po Brexicie potencjalny niedobór publicznych pieniędzy na naukę może zmusić uniwersytety do poszukiwania większych środków z sektora prywatnego.

Kiedyś uważano, że neonikotynoidy mają niewielki lub żaden negatywny wpływ na środowisko, ponieważ są stosowane w małych dawkach i jako powłoka nasion, a nie rozpylane. Jednak gromadzą się dowody na to, że chemikalia szkodzą pszczołom – ważnym zapylaczom upraw spożywczych. W rezultacie neonikotynoidy zostały zakazane przez UE, chociaż nadal mogą być stosowane na podstawie licencji.

Według strony internetowej firmy Bayer, naukowcy, którzy przeanalizowali 15 lat badań, stwierdzili, że „w badaniach terenowych nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków dla kolonii pszczół”. W latach 2011-2016 dane uzyskane z 70 uniwersytetów – około połowy całości w Wielkiej Brytanii – pokazują, że firma Bayer przekazała 9 milionów funtów na finansowanie badań, w tym ponad 345 000 funtów na naukę o roślinach. Firma Syngenta wydała prawie 7,1 miliona funtów, w tym prawie 2,3 miliona funtów na nauki o roślinach i stwierdziła, że ​​wieloletnie niezależne monitorowanie dowodzi, że prawidłowo stosowane neonikotynoidy nie szkodzą zdrowiu populacji pszczół.

Jednak w 2016 r. Ben Stewart z zespołu reagowania na Brexit Greenpeace w Wielkiej Brytanii powiedział, że spadek populacji pszczół jest głównym problemem w zakresie bezpieczeństwa środowiska i żywności – jego przyczyny należy odpowiednio zbadać.

On dodał:

„Jednak aby badania te cieszyły się zaufaniem opinii publicznej, muszą być niezależne i bezstronne, dlatego finansowanie publiczne jest tak istotne. Nie chciałbyś, aby badania nad rakiem płuc były w dużym stopniu zależne od funduszy firm tytoniowych, ani badań nad pestycydami, aby były zależne od firm je produkujących ”.

Stewart podsumował:

„Ponieważ Brexit grozi odcięciem ważnych funduszy publicznych dla tej dziedziny nauki, nasze uniwersytety potrzebują solidnej gwarancji od naszego rządu, że pieniądze UE nie zostaną zastąpione gotówką korporacji ”.

Ale Mason zauważa, że ​​rząd dawno temu pokazał swoje prawdziwe oblicze, odmawiając przyjęcia przepisów w sprawie dyrektywy UE (2009/128 / WE) w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Rząd jedynie stwierdził, że obecne ustawowe i dobrowolne kontrole związane z pestycydami i ochroną wody, jeśli będą przestrzegane, zapewni wysoki stopień ochrony i będzie przede wszystkim starał się współpracować z przemysłem pestycydów w celu wzmocnienia dobrowolnych środków.

Mason po raz pierwszy przesłuchała rząd w tej sprawie w styczniu 2011 roku. W liście otwartym do Dyrekcji ds. Regulacji Chemikaliów, rząd twierdził, że nie przedstawiono żadnych przekonujących dowodów, które uzasadniałyby dalsze rozszerzanie istniejących przepisów i dobrowolne kontrole.

Lord Henley, podsekretarz stanu ds. Defry, rozwinął dalej:

„Wprowadzając niewielką liczbę zmian w naszym obecnym podejściu, możemy nadal pomagać w wyżywieniu rosnącej populacji globalnej wysokiej jakości żywności po przystępnej cenie – jednocześnie minimalizując ryzyko stosowania pestycydów”.

W swoich licznych raportach i listach otwartych do urzędników Mason wykazała, że ​​daleki od posiadania „wysokiej jakości żywności” istnieje trwający kryzys zdrowia publicznego spowodowany stosowanymi pestycydami.

Odpowiedziała Henleyowi, stwierdzając:

… Zamiast wzmocnić prawodawstwo, reakcje rządu Wielkiej Brytanii i CRD znacznie je osłabiły. W przypadku oprysków z powietrza wybrałeś odstępstwo ”.

Mason mówi, że niedawno, w dniu, w którym Monsanto straciło apelację przeciwko Dewayne Lee Johnson, opryskiwacze okrążyli marinę w Cardiff, łamiąc wszystkie zasady ustanowione przez UE dla Roundup.

Możemy się tylko zastanawiać, co może czekać brytyjska opinia publiczna, jeśli zostanie zawarta umowa handlowa z USA. Pomimo deklaracji konserwatywnego rządu, że nie naruszy brytyjskich norm żywnościowych i środowiskowych, proponuje teraz, aby kurczak myty chlorem, wołowina leczona hormonami wzrostu, wieprzowina ze zwierząt leczonych raktopaminą i wiele innych toksycznych produktów spożywczych produkowanych w USA dozwolone do Wielkiej Brytanii. Wszystko dla zysków korporacji agrobiznesu w USA.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że w USA w opakowanej żywności znajduje się około 2000 niesprawdzonych chemikaliów .

Ostatecznie sytuacja sprowadza się do koncentracji władzy rozgrywającej się w ramach przeplatającej się dyrekcji interesów państwowych i korporacyjnych – w tym przypadku globalnych konglomeratów agrochemicznych i rządu brytyjskiego – i ponad głowami zwykłych ludzi. Oczywiste jest, że instytucje te cenią zdrowie potężnych korporacji kosztem zdrowia ludności i środowiska.

Czytelnicy mogą uzyskać dostęp do nowego artykułu Mason „Zmowa kryminalna między Defrą, Wydziałem Regulacji Chemikaliów i Bayer w sprawie Brexitu Agenda” za pośrednictwem strony internetowej academia.edu (która cytuje odpowiednie źródła), na której można również znaleźć wszystkie inne jej dokumenty.

Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2020 r

Autor: Colin Todhunter – pierwotnie w OffGuardian – Opublikowany 28 lipca 2020 FRN

Opublikowano za: https://fort-russ.com/2020/07/post-brexit-agrochemical-apocalypse-for-the-uk/

Podziękowania dla komentatora Krnąbrny1 za nadesłanie i przetłumaczenie tego tekstu o ludobójstwie.

Wypowiedz się