Polska zarejestrowana jako firma w USA? RPO prosi MSZ o zbadanie skargi obywatela

 • W rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF
 • Skargę obywatela w takiej sprawie RPO przekazał do MSZ

Obywatel zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się sprawą rejestru firm prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) (rejestr EDGAR).

Znajduje się w nim bowiem podmiot o nazwie: “POLAND REPUBLIC OF”, którego logo jest tożsame z godłem Polski. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę).

Obywatel podkreśla, że art. 1 Konstytucji głosi, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

Z uwagi na zakres skargi RPO przekazał ją ministrowi spraw zagranicznych  Jackowi Czaputowiczowi, z prośbą o jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi skarżącemu oraz samemu Rzecznikowi.

Data: 2020-02-24

VII.600.8.2020

Ważne linki:

Polska flaga
Polska

Opublikowano za: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz

Comments

 1. krnabrny1 says:

  tutaj mamy odpowiedź rządu. Przyznają się że powodem jest uzyskanie pożyczek, natomiast nie wyjaśniają konsekwencji prawnych takiego czynu co budzi podejrzenia.

  https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-polska-nie-zostala-wystawiona-na-sprzedaz-jako-firma-na-gieldzie-w-usa/

  Szczególnie ciekawy jest tent tekst z wyjaśnienia:
  “Co ważne emisje skarbowych papierów wartościowych (SPW) na rynku krajowym i zagranicznym służą finansowaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

  Nie jestem prawnikiem, ale na moje oko oznacza to że generalnie jest to prawna możliwość wyprzedaży majątku Polski poprzez obligacje. Ten kto skupi pakiet większościowy uzyska kontrolę nad krajem

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Dokładnie o to chodzi…

   • krnabrny1 says:

    Będzie z tego sporo zamieszania na szczęście da się odkrecić.
    Przede wszystkim jest to niezgodne z treścią Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gdzie jasno określono że majątek kraju należy do obywateli.

    Dodatkowo widzę tu olbrzymie uchybiania formalne. Nawet jeśli coś takiego miało by nastąpić to naród powinien być o tym poinformowany ze świadomością, czyli w języku Polskim jak stanowi Kodeks Prawa Administracyjnego i przed rozpoczęciem działań.

    Rząd powinien posiadać pisemną zgodę przynajmniej połowy społeczeństwa na taki zabieg.

    To podstawowe uchybienia..

    Ale dodatkowo rozpatrując sprawę osoby zaangażowane w sprawę działają na szkodę i bez zgody Narodu Polskiego co podpada pod świadome działanie na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej.

    To z kolei oznacza że jest to zdrada stanu a w takim przypadku jakiekolwiek ustalenia dotyczące majątku narodowego nie mają mocy prawnej.

    TO KOLOSALNY PRZEKRĘT NA GLINIANYCH NOGACH…ale świadczy również o desperacji rządu PIS. Ponieważ pomijając wszystko to nie jest dobry okres na wypuszczanie obligacji, przekonał się już o tym Nikodem Dyzma:-)

 2. krnabrny1 says:

  Wśród dokumentów znajdujących się na tej stronie znalazłem taki:

  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

  Washington, DC 20549

  OŚWIADCZENIE O REJESTRACJI
  Zgodnie z załącznikiem B ustawy o papierach wartościowych z 1933 r

  Skarb Państwa
  Rzeczypospolitej Polskiej

  (Nazwa rejestrującego)

  Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
  233 Madison Avenue
  New York, NY 10016
  (Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych)

  Prosimy o przesyłanie kopii zawiadomień i komunikatów
  Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na adres:

  Doron Loewinger, Esq.
  White & Case LLP
  5 Old Broad Street
  London EC2N 1DW
  Wielka Brytania

  Przybliżona data rozpoczęcia proponowanej sprzedaży do publicznej wiadomości:
  Od czasu do czasu po wejściu w życie niniejszego oświadczenia rejestracyjnego.

  Papiery wartościowe objęte niniejszym oświadczeniem rejestracyjnym należy oferować z opóźnieniem lub w sposób ciągły zgodnie z wydaniami nr 33 – 6240 i 33 – 6424 zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r.

  OBLICZANIE OPŁATY REJESTRACYJNEJ

  Nazwa każdej klasy
  papierów wartościowych podlegających
  rejestracji

  Kwota do
  zarejestrowania USD 4 000 000 000,00

  Proponowana
  maksymalna cena ofertowa za jednostkę (1) 100%

  Proponowana maksymalna łączna cena ofertowa (1) USD 4 000 000 000,00

  Wysokość opłaty rejestracyjnej (2) USD 519,200

  (1)
  Szacowany wyłącznie w celu ustalenia opłaty rejestracyjnej zgodnie z regułą 457 (o) ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.
  (2)
  Zgodnie z regułą 457 (p) zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. Uiszczono już opłatę za złożenie wniosku w wysokości 498 000 USD za niesprzedane papiery wartościowe, które zostały wcześniej zarejestrowane zgodnie z oświadczeniami rejestracyjnymi zgodnie z załącznikiem B ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Rejestrujący w dniu 16 marca 2018 r. (Nr 333-223719) i jest kontynuowany. Opłata za zgłoszenie w wysokości 519,200 USD należna za niniejsze Oświadczenie rejestracyjne jest częściowo równoważona z wcześniej zapłaconą opłatą rejestracyjną. Dodatkowa opłata rejestracyjna w wysokości 21 200 USD została uiszczona w związku z niniejszym Oświadczeniem rejestracyjnym.

  Rejestrujący niniejszym zmienia niniejsze Oświadczenie o rejestracji w takim terminie lub terminach, jakie mogą być konieczne do opóźnienia jego daty wejścia w życie, do czasu, gdy Rejestrujący złoży kolejną zmianę, która wyraźnie stwierdza, że ​​niniejsze Oświadczenie o rejestracji staje się skuteczne zgodnie z sekcją 8 (a) Ustawa o papierach wartościowych z 1933 r. Lub do momentu, gdy niniejsze oświadczenie rejestracyjne wejdzie w życie w dniu, który może ustalić Komisja, działając zgodnie z sekcją 8 lit.

 3. krnabrny1 says:

  Ah jeszcze data publikacji dokumentu

  Opublikowano: 2020-04-29 13:15:47
  Przesłano: 2020-04-29

 4. krnabrny1 says:

  Inny ciekawy mail z tej stony:

  Dorota Korobiejnikow
  Szef międzynarodowych rynków kapitałowych
  pod konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej
  233 Madison Avenue Nowy Jork,
  NY 10016Re: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Oświadczenie rejestracyjne zgodnie z Harmonogramem BW niesiony Marsz 16, 2018Plik nr 333-223719

  Droga Pani Korobiejnikow: sprawdzono, aby rozpocząć wyszukiwanie. W zakresie naszych komentarzy, możemy poprosić Cię o dostarczenie nam informacji, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoje oświadczenie. Proszę o odpowiedzieć co do dziesięciu stron zmieniających dokumenty. Zwracam się z prośbą o Informację.

  Jeśli nie chcesz, że twoimi produktami są dwie faktury i okoliczności lub nie poprawka jest odpowiednia, powiedz nam dlaczego w twojej odpowiedzi. Po zapoznaniu się z wszelkimi zmianami w oświadczeniu rejestracyjnym i informacjach, które są dostarczane w odpowiedzi , możemy mieć dodatkowe komentarze.

  Ogólne 1.W zakresie możliwości zaktualizowania wszystkich statystyk i informacji w rejestrze komunikat wprowadzić najnowsze dane, w tym na przykład:

  hasło „Restrukturyzacja górnictwa węgla i energetyki”, na stronie 7;
  Dyskusja na temat projektów związanych z licencjami przed złożonymi w 2017 r. w „Obcej walucie portfel kredytów mieszkaniowych” na stronie 28;
  i-obligacje, których termin wymagalności upłynął od strony T-2)
  .2) W zakresie zastosowania w oświadczeniu rejestracyjnym potrzebne są informacje o temacie zasobów innych czynników wzrostu gospodarczego, politycznego, dyplomatycznego lub innych wpływów na Polskę w związku ze zmienioną ustawą w Instytucie Pamięci Narodowej.

  Dorota Korobiejnikow kwiecień 10, 2018
  Strona 2) Uruchomienie art. 7 TUE przez opinię publiczną, strona 93)
  Dołącz dyskusję podstawy waszej wiary, Komisji Europejskiej nie będzie za stosowaniem żadnych sankcji. Oferta, omawiać sankcje, które można nałożyć. Napływ zbiorowy UE, strona 104
  Dołącz dyskusję na temat istotnych zmian na pierwszym wykresie pod tym nagłówkiem. Polityka zmian klimatu i Porozumienie paryskie, strona 115
  W razie potrzeby zaktualizowane informacje w tym nagłówku. Zwracamy uwagę na wiadomości z Ustalenia sądu UE dotyczącego kwestii społecznych. Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, strona 166.
  Proszę obszerne dyskusje na temat klasyfikacji firmy lub grup branżowych dla firm wybranych jako szczególnie ważne dla ich potrzeb.
  Dług publiczny, strona 407
  Prosimy o zmianie oświadczenia w celu omówienia różnic w liczbach dla Skarbu Państwa Długie wykresy w „Przeglądzie” i „Długim Skarbu Państwa”. Opodatkowanie, strona 568
  Proszę zawrzeć ogólną dyskusję na temat materiału konsekwencji i względy podatkowe pod tym nagłówkiem. W razie potrzeby poprawnego oświadczenia w prospekcie uzupełnienia
  Dowód D.9 Proszę przed zastosować poprawną opinię, która usuwa ograniczenia związane z ograniczeniem zadłużenia w ostatnim zdaniu przedostatniego akapitu. Dodatkowo, Jeśli istnieje możliwość ​​uzupełnia prospektu emisyjnego omówione w swoich suplementach do prospektu emisyjnego i dołączone do dyskusji, które zawierają dodatkowe nieprzewidzione okoliczności lub działania, które zostały uwzględnione w tych zalecanych przypadkach.
  Komentarz końcowy
  Przypominamy, że ponosisz odpowiedzialność za dokładność i adekwatność ujawnienia, usłyszeć, komentarze, odpowiedzi Zobacz przepisy 460 i 461 dotyczące postanowień o przyspieszenie. Proszę pozwolić na odpowiedni czas, abyśmy sprawdzili wszelkie zmiany przed wymaganą datą rejestracji komunikatu.

  Dorota Korobiejnikow kwiecień 10, 2018Strona
  3) Proszę o kontakt pod adresem (202) 551-3258 z dowolnymi pytaniami.Szczerze, / s / Corey JenningsCorey JenningsSpecjalna radaDW: Doron Loewinger, Esq.White & Case LLP

 5. krnabrny1 says:

  Tutaj od Piotra Nowaka, równie ciekawy mail ponaglający;

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
  Dział Finansów Korporacyjnych
  100 F Street, NE
  Washington, D.C. 20549

  Odp .: WNIOSEK O PRZYSPIESZENIE SKUTECZNOŚCI
  Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (CIK nr 0000079312)
  Oświadczenie rejestracyjne zgodnie z załącznikiem B (plik nr 333-237895)

  Panie i Panowie:

  W imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Rzeczpospolita”) z pełnym szacunkiem proszę o przyspieszenie wejścia w życie oświadczenia rejestracyjnego Republiki zgodnie z załącznikiem B (akt nr 333–237895), z późniejszymi zmianami, do godziny 4:00 po południu Czasu wschodniego, 6 maja 2020 r. Lub tak szybko, jak to możliwe.

  Wielkie dzięki za twoją pomoc.

  Z poważaniem,
  Piotr Nowak

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej

 6. krnabrny1 says:

  Kolejny mail:

  REPUBLIKA POLSKA
  MINISTERSTWO FINANSÓW
  Dział prawny

  29 kwietnia 2020 r

  Ja, Aleksandra Ostapiuk, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, przeanalizowałem oświadczenie rejestracyjne zgodnie z załącznikiem B złożone do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w tym samym dniu („ oświadczenie rejestracyjne ”), zgodnie z którym Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów („ Republika ”) proponuje emisję i sprzedaż dłużnych papierów wartościowych („ Papiery Wartościowe ”).

  Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej dokonałem przeglądu następujących dokumentów:

  (a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ze zmianami);

  (b) Ustawa budżetowa na 2020 r. z 14 lutego 2020 r .;

  (c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emisji obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (z późniejszymi zmianami);

  (d) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (z późniejszymi zmianami); i

  (e) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (z późniejszymi zmianami);

  oraz inne przepisy, które uznano za niezbędne do tego celu.

  Po rozważeniu tych dokumentów oraz innych dokumentów i spraw, które uznałem za konieczne, oraz uwzględniając przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, do których niniejsza opinia jest ograniczona, jestem zdania, że ​​jeżeli Papiery Wartościowe zostały należycie upoważnione zgodnie z powyższymi przepisami oraz należycie zrealizowane i dostarczone przez Republikę, wyemitowane i uwierzytelnione zgodnie z Umową Agencji Fiskalnej oraz dostarczone ubezpieczycielom i opłacone przez nich w sposób przewidziany w oświadczeniu rejestracyjnym, Papiery Wartościowe będą stanowić ważne i prawnie wiążące zobowiązania Republiki .

  Wyrażam zgodę na złożenie niniejszej opinii jako dowodu na oświadczeniu rejestracyjnym i na użycie mojego nazwiska pod tytułem „Ważność papierów wartościowych” w oświadczeniu rejestracyjnym. Udzielając takiej zgody, nie przyznam tym samym, że należę do kategorii osób, których zgoda jest wymagana zgodnie z sekcją 7 Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Z późniejszymi zmianami.

  Z poważaniem,
  Aleksandra Ostapiuk

  Aleksandra Ostapiuk
  Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów

 7. krnabrny1 says:

  Tutaj kolejny mail, wszystko dzieje się w okresie pandemii, przypominam!

  29 kwietnia 2020 r

  Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  Warszawa, Polska

  Szanowni Państwo:

  Działaliśmy jako specjalny doradca Stanów Zjednoczonych dla Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („ State Treasur y”) w związku z przygotowaniem oświadczenia rejestracyjnego zgodnie z załącznikiem B złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („ Komisja ” ”) W dniu parzystym („ Oświadczenie o rejestracji ”), zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska („ Polska ”) od czasu do czasu proponuje emisję i sprzedaż swoich obligacji i / lub obligacji, jak tam opisano („ Papiery wartościowe ”) . Terminy stosowane w niniejszym dokumencie i zdefiniowane w Oświadczeniu rejestracyjnym są stosowane w niniejszym dokumencie w taki sposób zdefiniowany.

  Przebadaliśmy oryginały lub kopie takich umów, dokumentów, zaświadczeń i innych oświadczeń Skarbu Państwa oraz innych dokumentów, które uznaliśmy za istotne i konieczne w celu zrezygnowania z przedstawionej opinii. W odniesieniu do niektórych faktów istotnych dla naszej opinii polegaliśmy w zakresie, w jakim uznaliśmy, że takie poleganie jest właściwe na oświadczeniach przedstawicieli Skarbu Państwa. Wydając taką opinię, przyjęliśmy autentyczność wszystkich podpisów, autentyczność wszystkich dokumentów przedłożonych nam jako oryginały oraz zgodność z autentycznymi oryginalnymi dokumentami wszystkich dokumentów przedłożonych nam jako uwierzytelnione, potwierdzone, faksymile lub kopie fotostatyczne.

  W oparciu o powyższe i z zastrzeżeniem przedstawionych tu założeń uważamy, że przy należytym upoważnieniu, egzekucji i doręczeniu przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującego Skarb Państwa lub w jego imieniu, uwierzytelnionego zgodnie z przepisami należycie zawartej Umowy Agencji Fiskalnej oraz dostarczonej i opłaconej przez odpowiednich ubezpieczycieli lub ich nabywców w sposób przewidziany w Oświadczeniu rejestracyjnym i odpowiedniej Umowie o gwarantowanie emisji, Papiery Wartościowe będą ważnymi i prawnie wiążącymi zobowiązaniami Polski wynikającymi z przepisów prawa stanu Nowy Jork.

  Niniejsza opinia jest ograniczona do prawa stanu Nowy Jork i nie obejmuje żadnych pytań wynikających z lub odnoszących się do prawa polskiego lub jakiegokolwiek jego podziału politycznego lub w nim, oraz w zakresie, w jakim przepisy te mogą być istotne dla opinii wyrażonej powyżej mamy za twoją zgodą, ale bez przeprowadzenia jakiegokolwiek niezależnego dochodzenia w tej sprawie, oparliśmy się i przyjęliśmy poprawność opinii z parzystej daty niniejszym dyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów RP oraz White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa do Ciebie i naszej opinii, w zakresie, w jakim dotyczy to prawa polskiego lub jakiegokolwiek jego podziału politycznego lub tamtego, podlega wszelkim wyjątkom,zastrzeżenia i ograniczenia w nich określone (w tym wszelkie zastrzeżenia dotyczące kwoty Papierów Wartościowych, które mogą być emitowane).

  Wyrażamy zgodę na złożenie niniejszej opinii jako dowodu na oświadczeniu rejestracyjnym oraz na użycie naszej nazwy pod tytułem „Ważność papierów wartościowych” w oświadczeniu rejestracyjnym. Udzielając takiej zgody, nie przyznajemy tym samym, że zaliczamy się do kategorii osób, których zgoda jest wymagana zgodnie z sekcją 7 Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Z późniejszymi zmianami lub zgodnie z przepisami i regulacjami Komisji na jej podstawie.

 8. krnabrny1 says:

  Dodam że jest tam również cały prospekt emisyjny, ale bardzo długi, oczywiście wszystko po angielsku,
  Warto było by aby zajął się tym jakiś prawnik.
  Ale sprawa jest jasna.

 9. “Będzie z tego sporo zamieszania na szczęście da się odkrecić.
  Przede wszystkim jest to niezgodne z treścią Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gdzie jasno określono że majątek kraju należy do obywateli”

  Moim zdaniem, wszystkie dobra naturalne i cały majątek kraju powinien należeć do narodu. I tylko naród poprzez referendum wiążące ma prawo i obowiązek do decydowania o sposobie jego zarządzania,pomijając fakt że powinno to być zakwalifikowane jako niezbywalne i nienaruszalne dobro wspólne z racji bezpieczeństwa narodowego, a sprzeniewierzenie majątku narodowego powinno być traktowane jako zdrada i karane tak jak to było w Konstytucji II RP.

Wypowiedz się