Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjne ograniczenie wolności obywateli do poruszania się po terytorium RP i nieuzasadniony medycznie obowiązek noszenia masek ochronnych !!!

Janusz Sanocki                                         Nysa dnia 15 kwietnia 2020 r.
Komitet „Przywrócić Prawo”
ul. Prudnicka 3
48-304 Nysa

Trybunał Konstytucyjny

al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

 

Skarga

Na niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020r.

wprowadzających ograniczenia wolności obywateli poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej zapisane w art. 52 Konstytucji.

A także na  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia wprowadzające obowiązek noszenia masek ochronnych przez wszystkich obywateli jako stanowiące rażącą i nieuzasadnioną medycznie ingerencję w życie prywatne obywateli bez należytej, uzasadnionej przyczyny i wbrew art. 47 Konstytucji RP.

Składając skargę domagam się:

 • uchylenia ww. rozporządzeń jako naruszających art.   52 Konstytucji  oraz art. 47 Konstytucji;
 • Wydania rozporządzenia wstrzymującego – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia – ww. rozporządzeń.
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 52 ust. 3 Konstytucji wolności, o których mowa w art. 52 ust 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.
Natomiast zgodnie z art. 228 ustawa o stanie nadzwyczajnym, która mogłaby wprowadzić ograniczenia praw obywatelskich, może być podjęta „w sytuacji szczególnych zagrożeń.”

Tymczasem stwierdzić należy, iż wskazane drastyczne ograniczenia praw obywatelskich zostały wprowadzone na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia i rozporządzenia Rady Ministrów, a wiec aktów niższego rzędu niż ustawa, a ustawa o stanie nadzwyczajnym, która by dawała urzędnikom – ministrowi czy radzie ministrów – upoważnienia do ograniczania praw obywatelskich – nie została przyjęta przez Sejm.

Tym samym nastąpiło oczywiste naruszenie konstytucyjnych wolności obywatelskich bez podstawy formalnej w postaci ustawy o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego

Zwrócić także należy uwagę, iż wprowadzone ograniczenia, nie dość że wydane bez przyjęcia stosownej ustawy, zostały także wydane bez odpowiedniego uzasadnienia w stanie faktycznym, a mianowicie niewystąpienia w istocie w Polsce stanu „szczególnego zagrożenia” opisanego w art. 228 Konstytucji.

Rozmiar choroby spowodowanej wirusem Covid-19 jest w Polsce znikomy i  w żadnym wypadku nie może być uważany za epidemię. Od początku marca do połowy kwietnia testy wykazały obecność wirusa u 7049 osób, natomiast z powodu covid-19 w Polsce,  w tym zmarłych w ty czasie 251 osób. Rocznie umiera w Polsce na różne choroby ponad 400 tys. osób – w 2018 r. zmarło 414 tys.   Czyli statystycznie w miesiącu umiera ok. 34.5 tys. osób. Oznacza to, że 251 osób zmarłych na coronavirusa w ciągu 1,5 miesiąca stanowi niespełna 0,5% wszystkich zmarłych.

Wirusa wykryto u 7049 na 37.734.000 Polaków co daje występowanie wirusa u 0,019% populacji czyli niespełna 2 osoby na 10 tys. mieszkańców.

Biorąc pod uwagę, że co roku na grypę zapada w Polsce blisko 4 mln osób, a na choroby układu oddechowego co roku umiera przeciętnie ponad 20 tys. Polaków,  w żaden sposób znikoma zachorowalność i śladowa umieralność na coronawirusa nie może stanowić podstawy do ogłoszenia  stanu epidemii.

Nie został zatem spełniony konstytucyjny warunek określony w art. 228 – wprowadzenia stanu nadzwyczajnego albowiem znikome, w istocie zjawisko jakim jest covid-19 w Polsce nie spełnia warunku „szczególnego zagrożenia”.

Wobec powyższego skarga na naruszenie Konstytucji przez Rząd i Ministra Zdrowia jest w tej sytuacji w pełni uzasadniona.

Janusz Sanocki

Od Redakcji KIP:

Udzielamy pełnego poparcia skardze obywatelskiej Janusza Sanockiego do Trybunału Konstytucyjnego, a uzasadnieniem z naszej strony, jest cały cykl artykułów na temat koronowirusa począwszy od 1 marca 2020 r.

W świetle podanych danych i faktów brak jest jakichkolwiek podstaw merytorycznych i prawnych do ordynacji wyborczej poprzez wprowadzenia korespondencyjnego głosowania.

Towarzysząca kampania propagandowa totalitarnego nacisku na społeczeństwo  prowadzona jest na wzór takich praktyk lat 1948-1956 jak i praktyk stosowanych w III Rzeszy Niemieckiej oraz przez III Rzeszę wobec Polaków. W okresie lat 1939-1956 stan zagrożenia ogólnego,  a w szczególności epidemiologicznego ze strony masowych chorób zakaźnych był wielokrotnie większy, w warunkach wyniszczenia biologicznego i fizycznego, jak i realizowania   programu eksterminacji fizycznej Polaków. Mimo takiej sytuacji ani władze III Rzeszy Niemieckiej, ani rządzącej żydokomuny nie odbierały ludziom dostępu do obiektów kultu w jakikolwiek sposób, poza godziną policyjną które zastosowano obecnie.

Obecnie wprowadzone dla organów porządkowych uprawnienia i stosowane przez nie praktyki są powtórzeniem zasad prawnych i praktyk stosowanych w latach 1939-1956.

Nie można też wykluczyć okoliczności, że wpływ na takie praktyki,  ma zbieg terminów obchodów Najważniejszego Święta  Chrześcijan obrządku zachodniego – Zmartwychwstania  Pańskiego Jezusa Chrystusa ( kwestionowanego przez Judaizm,  który słowami Sekretarza Stanu USA Pana Pompeo wygłoszonymi w Polsce w 2019 roku oznajmił, że Donald Trump Prezydent USA jest Żydowskim Mesjaszem) z 10 rocznicą Katastrofy Smoleńskiej. Zbieg tych terminów spowodował wyrugowanie przez Święta Wielkanocne obchodów 10 rocznicy śmierci Prezydenta Kaczyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej.

Trybunał Konstytucyjny niestety nie pełni roli przypisanej temu Organowi przez Konstytucje, ze względu na  przyjętą praktykę zastępowania litery prawa  normami ideologicznymi bez względu na skład w którym funkcjonuje a co w jeszcze bardziej jaskrawej formie ujawniło się po 2015 roku.

W związku z powyższym  Apelujemy do wszystkich osób ukaranych mandatami za naruszenie wprowadzonych niekonstytucyjnych norm, w warunkach rozpętanej sztucznie psychozy strachu, o składanie zawiadomień do organów ścigania i pozwów do Sądów Administracyjnych na organa porządkowe uprawnione do nakładania kar.

Takie działanie obywatelskie jest obecnie nie tylko uzasadnione, ale i konieczne, ponieważ utworzone krok po kroku totalitarne regulacje prawne stanowiące gąszcz przepisów, w których żaden prawnik nie jest w stanie się rozeznać, uczyniły obywatela w Polsce nic nie znaczącym przedmiotem.

Z ostatniej chwili: W wypowiedzi dla TVP Info Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że cała ta obecna sytuacja będzie trwała tak długo, dopóki wszyscy Polacy nie zaszczepią się na koronowirusa. To komentarza nie wymaga, co oznaczają zapowiedziane przymusowe szczepienia.

To zbiega się z odesłaniem w Sejmie  do „zamrażarki” projektu ustawy o odrzuceniu amerykańskiej ustawy 447, co oznacza wypłatę żydom bezprawnego haraczu 300 mld zł, za mienie bezspadkowe, które Jarosław Kaczyński obiecał wypłacić w 2009 r. w rozmowie z ambasadorem USA Viktorem Ashe, według ujawnionej przez Wikileaks notatki  !!! Wówczas Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, ale władzę sprawował prezydent popierany przez tę partię, Lech Kaczyński.

 

Comments

 1. patoz says:

  Do TK powinna spłynąć lawina takich skarg. To, co się dzieje urąga wszelkim zasadom, obowiązującym w państwie prawa.

 2. wybudzony says:

  Błąd w obliczeniach, stwierdza Pan, że „Wirusa wykryto u 7049 na 37.734.000 Polaków co daje występowanie wirusa u 0,019% populacji…”
  Mnie wychodzi: 0,00019% a to jest ogromna różnica.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Niestety to Pan się pomylił. Gdyby odnosić, jaka to cześć całości w ułamku, to miałby Pan rację, ale aby wyrazić to w procentach, to trzeba podzielić przez 100 i dlatego liczba Pana Sanockiego jest prawidłowa !

   • wybudzony says:

    Ok. Racja. Ale i tak to jest kropla w morzu. Zresztą 95% tych zgonów nastąpiło z chorób współistniejących i nie można ich przypisać wirusowi. Wirusy są i będą w naszym środowisku i ich nie wyeliminujemy.

 3. wybudzony says:

  A jaki jest procent zmarłych w porównaniu do liczby zakażonych? 332/8379=0,04%!!!
  Gdzie ta pandemia? Ponoć od 10% umieralnośxi wśród zarażonych jest ogłaszana! Ściema jak nic!!!

Trackbacks

 1. باك لينك

  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjne ograniczenie wolności obywateli do poruszania się po terytorium RP i nieuzasadniony medycznie obowiązek noszenia masek ochronnych !!!

 2. تسريع ووردبريس

  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjne ograniczenie wolności obywateli do poruszania się po terytorium RP i nieuzasadniony medycznie obowiązek noszenia masek ochronnych !!!

 3. palm sunday quotes

  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjne ograniczenie wolności obywateli do poruszania się po terytorium RP i nieuzasadniony medycznie obowiązek noszenia masek ochronnych !!!

 4. johnny cash quotes

  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjne ograniczenie wolności obywateli do poruszania się po terytorium RP i nieuzasadniony medycznie obowiązek noszenia masek ochronnych !!!

Wypowiedz się