Co sądzimy o Żydach. Co czwarty Europejczyk to antysemita

Jeden na czterech Europejczyków prezentuje negatywne nastawienie wobec Żydów, a postawy antysemickie są najbardziej rozpowszechnione w Polsce, RPA, na Ukrainie i Węgrzech – wynika z badania na temat antysemityzmu przeprowadzonego przez Ligę Przeciw Zniesławieniu (ADL).

Antysemityzm w Europie. Co Polacy sądzą o Żydach?Foto: ColorMaker / Shutterstock Żydzi postrzegani są negatywnie przez 48 proc. ankietowanych w Polsce  

O ile na Zachodzie Europy odsetek osób prezentujących antysemickie poglądy znacząco się nie zmienia, o tyle m.in. w kilku państwach Europy środkowej i wschodniej da się zaobserwować wzrost odsetka osób nastawionych negatywnie wobec Żydów – wynika z badania.

Liczba osób podpisujących się pod antysemickimi stereotypami – w stosunku do lat 2014-2015

wzrosła o 14 proc. na Ukrainie, o 11 proc. w Polsce, o 9 proc. w RPA, o 8 proc. w Rosji i o 6 proc. w Argentynie.

Najmniej wrogo nastawionym do Żydów krajem była Szwecja – to kraj najmniej nieprzyjazny dla Żydów.

Badanie przeprowadzono na grupie 9 tys. pełnoletnich osób z 18 krajów świata. Wzięli w nim udział mieszkańcy wybranych krajów Europy, a także Kanady, RPA, Argentyny i Brazylii. Przeprowadzono je od kwietnia do czerwca tego roku.

Uczestnikom zadano 11 pytań. Ok. 25 proc. Europejczyków udzielało antysemickich odpowiedzi na większość z nich.

Co Polacy sądzą o Żydach?

W Polsce – zgodnie z wynikami badania
– Żydzi postrzegani są negatywnie przez 48 proc. ankietowanych.
W 2015 r. było to 37 proc.
Niemal 75 proc. ankietowanych w Polsce miało stwierdzić, że “Żydzi mówią zbyt dużo o tym, co stało się im w czasie Holokaustu”.

Źródło: Times of Israel

Opublikowano za: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/antysemityzm-w-europie-co-polacy-sadza-o-zydach/85dwn32

Są wyniki badań antysemityzmu w Niemczech. “Punkt krytyczny”

Ponad 40 proc. Niemców jest zdania, że Żydzi mówią zbyt dużo o Holocauście, a co czwarty uważa, że mogłoby dojść do jego powtórzenia – wynika z badań Światowego Kongresu Żydów. Jego przewodniczący twierdzi, że “antysemityzm w Niemczech osiągnął punkt krytyczny”.

Ponad 40 proc. Niemców jest zdania, że Żydzi mówią zbyt dużo o Holocauście, a co czwarty uważa, że mogłoby dojść do jego powtórzenia - wynika z badań Światowego Kongresu Żydów. Jego przewodniczący twierdzi, że "antysemityzm w Niemczech osiągnął punkt krytyczny". Foto: Shutterstock Zdjęcie ilustracyjne

Badania przeprowadzono dwa i pół miesiąca przed próbą zamachu na synagogę w Halle na reprezentatywnej próbie 1,3 tys. ankietowanych.

41 proc. Niemców uważa, że Żydzi mówią zbyt dużo o Holocauście. Równocześnie prawie dwie trzecie (65 proc. Niemców) zdaje sobie sprawę z narastającego antysemityzmu i wiąże to z sukcesem ugrupowań o profilu prawicowo-ekstremistycznym.

W badaniu wyróżniona została grupa osób uznawana za elitę. Autorzy badań zaliczyli do niej osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, o rocznych dochodach w wysokości przynajmniej 100 tys. euro. 28 proc. z nich twierdzi, że Żydzi odgrywają zbyt dużą rolę w gospodarce, a 26 proc. przypisuje im “zbyt duże wpływy w światowej polityce”. Prawie połowa z nich (48 proc.) jest zdania, że Żydzi zachowują się bardziej lojalnie wobec Izraela niż Niemiec.

Z drugiej strony badania te wskazują na rosnącą gotowość do sprzeciwiania się antysemityzmowi. Dwie trzecie wspomnianych wyżej elit gotowych jest podpisać petycję w tej sprawie, a jedna trzecia wszystkich ankietowanych wyszłaby na ulice w proteście przeciwko antysemityzmowi. Około 60 proc. uczestników badań przyznało, że Żydzi narażeni są na czynną napaść czy na ataki werbalne.

Jednocześnie, tylko 44 proc. ankietowanych okazuje zaniepokojenie atakami na Żydów albo na żydowskie instytucje. Co czwarty uczestnik ankiety uważa za możliwe “powtórzenie się dziś w Niemczech czegoś takiego jak Holocaust”.

Światowy Kongres Żydów komentuje

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder w mocnych słowach skomentował wyniki tych badań. W wywiadzie dla “Sueddeutsche Zeitung” powiedział, że antysemityzm w Niemczech “osiągnął punkt krytyczny”. Podkreślił przy tym, że “nakazem chwili jest, aby całe społeczeństwo niemieckie zajęło jasne stanowisko wobec antysemityzmu i zwalczało go ze wszystkich sił”.

Lauder przypomniał, że na Niemczech ciąży szczególna odpowiedzialność, aby nie dopuścić do powrotu w nich nietolerancji i nienawiści. – Jeżeli ponad jedna czwarta Niemców identyfikuje się z antysemityzmem, to pozostałe trzy czwarte powinny przystąpić do obrony demokracji i tolerancyjnego społeczeństwa – oświadczył Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

25 paź, 19:35

Opublikowano za: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/sa-wyniki-badan-antysemityzmu-w-niemczech-punkt-krytyczny/l1d9pdw

Wypowiedz się