List Otwarty do Ludowców z Polskiego Ruchu ludowego, w tym PSL-u

List ten wysłany po Kongresie PSL-u w listopadzie 2016 r. do Ludowców postanowiłem obecnie opublikować jako List Otwarty w istniejącej sytuacji Stronnictwa poprzedzającej zejście ze sceny politycznej.

dr Krzysztof Lachowski

Szanowni Ludowcy z Polskiego Ruchu Ludowego, w tym PSL

Postanowiłem do Koleżanek i Kolegów napisać, choć zdaję sobie sprawę, że raczej tego nie przeczytacie, będąc bardzo zajęci „bieżączką”, posiadając uproszczony, wycinkowy ogląd spraw wewnątrz – ludowcowych, krajowych i światowych oraz nie mając czasu na głębszą refleksję.

Jednak obecna sytuacja Stronnictwa, jako szczątkowej partii opozycyjnej, powinna zmuszać do GŁĘBOKIEJ REFLEKSJI, także po KONGRESIE PSL.

PO PIERWSZE – na wstępie polecam zainteresowaniu 3 „PIGUŁKI KONCENTRATU”:

1)      W jakiej sytuacji jest obecny świat – moja uaktualniona analiza sprzed kilku lat pt.

GLOBALIZACJA – ŚWIAT NA ROZDROŻU na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/11/globalizacja-swiat-na-rozdrozu/   

2) Jakie procesy zachodzą w Polsce: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/09/czy-celem-polskiej-polityki-zagranicznej-jest-powrot-do-granic-polskich-ustalonych-w-traktacie-wersalskim/

3) Co nam szykują polskojęzyczne elity na co władze PSL patrzyły i patrzą przez „szeroko zamknięte oczy”: LIST KOMISJI HELSIŃSKIEJ Z UDZIAŁEM SENATOR HILARY CLINTON DO PREMIERA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/11/list-komisji-helsinskiej-z-udzialem-senator-hilary-clinton-do-premiera-jaroslawa-kaczynskiego/

PO DRUGIE – przypomnę skrót mojego wystąpienia na spotkaniu w marcu br. Klubu Byłych Parlamentarzystów PSL ( nie byłem parlamentarzystą, ale byłem do tamtego czasu często zapraszany) w obecności m.in. Władysława Kosiniaka – Kamysza Prezesa PSL, kiedy zabrałem głos w tym szerokim gremium ludowców po ponad 20 latach:

  • „ Establiszment polityczny do którego należycie, żyje w świecie nierzeczywistej iluzji, posługuje się neoliberalną nowomową w kontaktach ze sobą i tylko to przyjmuje za rzeczywistość. Dziwię się Wam, że jadąc na spotkania w teren, m.in. z wyborcami musicie mówić innym językiem, a w swoich domach jeszcze bardziej odmiennym. Jak Wam to się „nie kłóci ze sobą”, bo przecież musicie mieć co najmniej trzy różne spójne osobowości, które gdy się ze sobą komunikują, to nieuchronnie wywołują dysonans poznawczy.
  • Przeprowadziłem wstępną analizę ( w przyszłości przeprowadzę pełną) trzech epok ustrojowych Polski w XX wieku: II RP, PRL i III RP za pomocą mierników neutralnych będących nośnikami postępu ( nie pieniądza, który jest miernikiem takim samym jak guma od majtek) w porównaniu, w tych samych latach, do średniej: światowej, europejskiej oraz Niemiec i ZSRR (Rosji). Już wstępna analiza pokazuje, że wobec PRL – nie ma czym się porównywać dynamiką rozwoju  II RP, a o III RP to już nie da się wspominać, bo to jest KATASTROFA !!!. W PRL – odbudowano kraj z gigantycznych zniszczeń wojennych i ludnościowych (Polska była zniszczona materialnie w stosunku do potencjału ponad dwa razy bardziej niż następna Jugosławia i 3-4 razy bardziej, niż agresor niemiecki; wymordowano 1/3 obywateli polskich w granicach 1939 r. według Trybunału Norymberskiego – oficjalne dane historyczne strat Polaków Narodowości Polskiej zadekretowane przez Jakuba Bermana w Wałbrzychu w 1946r. są kłamstwem) do poziomu 10 potęgi przemysłowej świata. Był to nie notowany w dziejach rozwój gospodarczy Polski.
  • Przechodząc od powyższej analizy – do funkcjonowania Stronnictwa mogę stwierdzić, że: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w PRL było potęgą, wobec obecnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w III RP !!!
  • Jeden z ludowców, dla części znany, ale nazwiska nie wymienię, powiedział mi  1994 r. czego najbardziej obawiają się środowiska liberalne z Unią Wolności na czele. Otóż te środowiska najbardziej obawiały się strategicznego posunięcia PSL, będącego wtedy przy władzy z własnym Premierem: że Stronnictwo wprowadzi do wszystkich urzędów na szeregowych pracowników, co najwyżej na naczelników ludzi pochodzenia wiejskiego, w szczególności z rodowodem ludowcowym. Przecenili Was, ponieważ dbaliście głównie o wysokie „stołki” dla siebie i posady dla rodziny. A ONI to zrobili, obsadzając swoimi ludźmi wszystkie urzędy, zwłaszcza kluczowe.
  • Odnosząc się do przewijającej się w wielu głosach byłych parlamentarzystów dyskusji o nepotyzmie w szeregach PSL, pragnę stwierdzić, że: gdyby to był NEPOTYZM OŚWIECONY to CHWAŁA MU !!! ( Prezes rodzinnej bardzo bogatej spółki diamentowej Oppenheimerów z Południowej Afryki powiedział kiedyś tak:najlepszym sposobem robienia interesów jest NEPOTYZM, pod warunkiem, że jest to NEPOTYZM OŚWIECONY” ) !!!  W PSL- u natomiast dominuje Nepotyzm Prymitywny, według zasady: „KREWNY, MIERNY, TCHÓRZLIWY I WIERNY”. Taki osobnik jest tchórzliwy wobec przełożonych, bo nie wiele wie i opiera się na protekcji i jednocześnie jest SATRAPĄ dla podwładnych – „bez kija nie podchodź”. Ale to jest jeszcze PÓŁ NIESZCZĘŚCIA.
  • NATOMIAST DWA NIESZCZĘŚCIA to to –    że, do PSL-u nabrano ludzi nie wiadomo skąd, na eksponowane stanowiska, bez ciągłości nie tylko ludowcowej, ale i pokoleniowej  w Polsce. I oni rozwalają PSL od środka, degenerując nie tylko zasady ideowe, ale i niszcząc ludzi najbardziej ideowych.
  • Przedstawione zasady awansu ludzi występują powszechnie we wszystkich samorządach, poczynając w szczególności od Samorządu Województwa Mazowieckiego, gdzie jest najwięcej patologii. Destrukcyjne działania ludzi z rekomendacji PSL-u wobec podległych pracowników, zwłaszcza wartościowych, kształtują bardzo negatywną, wzmacnianą przez media opinię o PSL-u, mimo, że ludzie z innych partii uznają, że wśród rzeszy szeregowych ludowców jest najwięcej ludzi ideowych.
  •  Pragnę przypomnieć nowemu Koledze Prezesowi 3 ważne Creda, które przedstawiłem w 1993 r. w 3 dni po największym sukcesie wyborczym – Prezesowi PSL i późniejszemu Premierowi Waldemarowi Pawlakowi na zakończenie 1,5 godzinnej rozmowy, który niedawno opuścił spotkanie – a szkoda bo chciałbym mu to przypomnieć ( mój głos zgłoszony w początkach spotkania został przesunięty na sam koniec):

Po pierwsze – aby stworzył zdrowe zasady awansu i rozwoju ludzi pochodzenia wiejskiego, zarówno w Stronnictwie, jak i w administracji: rządowej, państwowej, samorządowej i innej;

Po drugie – zajmujesz się polityką, która jest WIELKĄ GRĄ. Jeśli w tej WIELKIEJ GRZE będziesz się opierał na „FIGURACH”,  a nie „BLOTKACH”  to rozkładając ciężar, będziesz go w stanie udźwignąć. Niestety nie posłuchał, i szybko sam się załamał.

Po trzecie„ jeden filozof zapytany: jakie zwierzęta są najbardziej niebezpieczne ?” Odpowiedział: „  z dzikich to oczywiście tygrysy, a z oswojonych to POCHLEBCY”.  Także tej rady nie posłuchał, więc przedkładam te rady pod rozwagę Nowemu Prezesowi PSL. „

PO TRZECIE – dla pełnego obrazu sytuacji na wsi i w rolnictwie, jako podstawowej bazie wyborczej Stronnictwa, polecam opracowanie ludowca, byłego żołnierza AK, dr Ludwika Staszyńskiego pt. „RESTRUKTURYZACJA POLSKIEGO ROLNICTWA: WIELKI KROK WSTECZ. Fakty i opinie.” Warszawa 2016 stron 72, do uzyskania bezpośrednio od autora: lstaszynski@op.pl i tel. 505700506. To kompleksowe, bardzo treściwe i dobrze udokumentowane liczbami opracowanie pokazuje KATASTROFĘ TRANSFORMACJI NA WSI.  Ale trzeba wyjść z iluzji i spojrzeć gorzkiej prawdzie prosto w oczy !!!

W związku z powyższym należy stwierdzić, że  sytuacja Stronnictwa jest bardzo trudna, bo nastąpił zaawansowany wielopłaszczyznowy jego rozkład i degradacja jego podstawowej bazy wyborczej, czyli rolnictwa, wsi i prowincji. Przestrzegałem przed tym procesem „zjazdu po równi pochyłej na kanapę” od ponad 20 lat, a kilkanaście lat temu przestałem mówić widząc, że to do ludowców we władzach nie dociera, bo mają bardzo dobre samopoczucie i samozadowolenie – tak jak „matki z córką”, która mówi „MAMO CHWALĄ NAS – WY MNIE A JA WAS”.

Zrozumiałem też, że ta formuła formacji politycznej w obecnych szybko zmieniających się uwarunkowaniach postępującej globalizacji się wyczerpuje.

Czy moje prognozy się potwierdzają ?

Polecam przeczytanie: „Korekcyjnego Programu Gospodarczego PSL” z marca 1990 r. i zawartej tam prognozy dla Polski na linku: Program gospodarczy i prognoza transformacji z 1990 r. oraz : „Dokąd zmierza świat XXI wieku i prognoza z 2000 r.” na linkach:

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.I

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.II

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz III

Polska jako Państwo, Polacy i ludowcy stoją przed fundamentalnymi zagrożeniami swojego istnienia, co dokumentują trzy pierwsze materiały (filmowy i pisane) oraz opracowanie dr Staszyńskiego. Chyba do świadomości ciemnozielonych ludowców, także we władzach to wreszcie dotarło, a teatralny spektakl kongresowy nie zresetował  tego w świadomości. Prawie 100 procentowa frekwencja obecności wybranych delegatów na Kongresie PSL jest niewątpliwie budująca, tylko że brak poważnej dyskusji programowej, a jedynie marketingowe gołosłowne wystąpienia, aby być wybranym, to zdecydowanie za mało.

CZY I JAK MOŻNA WYJŚĆ Z TEJ BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI STRONNICTWA, A TAKŻE NASZEGO KRAJU ? 

TAK, MOŻNA! ALE TRZEBA SPEŁNIĆ CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE WARUNKI OBOK WYŻEJ WYMIENIONYCH W OPISIE SYTUACJI: 

PO PIERWSZE – ludowcy, zwłaszcza na szczeblach kierowniczych powinni wyjść z ILUZJI RZECZYWISTOŚCI w które tkwią i intensywnie uzupełniać i propagować wiedze o sytuacji naszego kraju, w tym na wsi, nierozerwalnie związanych z tym, co się dzieje w świecie; 

 PO DRUGIE – pozbyć się z  szeregów kierowniczych, ludzi realizujących dyspozycje tajnych antypolskich ośrodków, w tym lożowych. 

Dowodów na to jest bardzo dużo, przytoczę tu jedynie dwa:

  • Nieustanne eksponowanie zasług i życiorysu „ludowca” Władysława Bartoszewskiego m.in. na Kongresach SL – jest szokujące. Był kolaborantem gestapo ( wyszedł z Oświęcimia i przyjechał do Warszawy wraz z 14 innymi kolaborantami pociągiem pierwszej klasy), ale także w czasach współczesnych prowadził antypolską działalność otrzymując m.in. w dowód uznania od Niemiec złoty medal Towarzystwa im. Gustawa Stresemanna, ku czci zajadłego antypolskiego rewizjonisty i polakożercy. Więcej na temat tego „ludowca” na linku: https://wzzw.wordpress.com/2013/09/16/%E2%98%9E-wladyslaw-bartoszewski-bartman-zyd-kolaborant-zdrajca-%E2%98%9A%E2%97%99%E2%97%99%E2%97%99%E2%97%99/  Jakie więc pokrewieństwo łączy tych, którzy go tak wśród ludowców eksponują z Władysławem Bartoszewskim ? Czy jest to także odzwierciedleniem siły frakcji to popierającej w gremiach kierowniczych Stronnictwa ?
  • Sondaże opinii robione przez Ludowy Ośrodek Badania Opinii, jako agendę Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego zmuszały w latach 1991, 1993 i 2000 inne ośrodki tego typu w kraju, do podawania prawdziwych danych, a nie kształtowania opinii fałszywymi sondażami, w których prawie zawsze notowania PSL, były niedoszacowane, a innych partii, zwłaszcza liberalnych – znacznie przeszacowane. Dlaczego ten najbardziej efektywny instrument oddziaływania na wyborców w Polsce nie był wykorzystywany przez PSL, a jednocześnie zlecano sondaże ośrodkom powiązanym z Fundacją im. Batorego, które okłamywały kierownictwo na jego własne życzenie ? Kto za taką politykę odpowiadał w PSL-u ?

PO TRZECIE – należy zmienić formułę całej formacji ludowej, uwzględniając skutki globalizacji, gdzie 1% populacji okrada i zniewala 99 %. 

To jest możliwe, ponieważ wynik wyborów w USA dowodzi, że narastająca i uświadamiana siła coraz większej części z tych 99 %  ludzi spycha globalną mafię finansowo-medialną do odwrotu. Symptomy tego m.in. w artykule z końca października na linku: Donald Trump – zwiastun odwrotu od totalnej globalizacji, przy pomocy USA jako imperialnego narzędzia ?

POLACY, W TYM LUDOWCY MUSZĄ SIĘ BRONIĆ, ALE ABY MOGLI SIĘ BRONIĆ MUSZĄ BYĆ DOINFORMOWANI, CHCIEĆ UZUPEŁNIAĆ PRAWDZIWĄ WIEDZĘ O OTACZAJĄCEJ RZECZYWISTOŚCI  I  WSTAĆ Z KOLAN !!! 

Pozdrawiam

dr Krzysztof Lachowski

Autor kilku programów politycznych i gospodarczych Stronnictwa

W ruchu ludowym od blisko pół wieku, począwszy od ZMW w szkole średniej;

Założyciel nr 3, współautor nazwy i członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego;

Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

 PS. Po upływie 2,5 roku od napisania powyższego listu, negatywne przemiany w Polsce znacznie przyspieszyły. PSL kierowany przez obecne kierownictwo nie tylko ich nie widzi i nie chce widzieć, ale je nawet wspiera, przy nieświadomości i wręcz naiwności dużej liczby swoich członków i sympatyków. Dlatego polecam zainteresowanie publikacjami na stronie www.klubinteligencjipolskiej.pl, poczynając od:

Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… to dla Polaków i Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

Od Redakcji KIP: Polecamy uwadze niektóre publikacje autora:

Wypowiedz się