Konferencja: Europejskie Forum Jakości

europejskie-forum-jakosci

Celem Europejskiego Forum Jakości jest umożliwienie jego uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną działalność gospodarczą w Polsce.

 Intencją Organizatorów – Redakcji Biznes Trendy –  jest stałe stymulowanie nieustannego rozwoju uczestników życia gospodarczego i wdrażania przez nich innowacyjnych rozwiązań, kreowanie pozytywnych tendencji w tym zakresie i ich promocja, a także wsparcie w nawiązaniu kontaktów między poszczególnymi podmiotami i sektorami, zwłaszcza wśród podmiotów działających na ternie Polski i Unii Europejskiej, ale też wykazujących aktywność na rynkach dalszych.

 Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw (prezesi zarządów, management), instytucji publicznych, samorządu terytorialnego (prezydenci i burmistrzowie miast i gmin), administracji rządowej (resorty kluczowe dla polskiej gospodarki), innych instytucji i organizacji (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Akademia Nauk) oraz organizacji pozarządowych i uczelni wyższych (rektorzy m.in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

 Jeden z paneli Forum  poświęcony rynkowi nieruchomości, a w szczególności spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce pt. „Spółdzielczość mieszkaniowa – inwestor i zarządca nieruchomości”,  skierowany jest  do spółdzielni mieszkaniowych. Na zakończenie panelu  zostaną wręczone statuetki Perły Polskiej Spółdzielczości kilku wybranym dynamicznym spółdzielniom.  Do udziału w panelu zaproszono dr Krzysztofa Lachowskiego wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej” i prezesa Towarzystwa Spółdzielców.

 Forum odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Szczegóły Forum na stronie: http://najwyzszajakoscqi.pl/. Zgłoszenia do udziału należy przesyłać w terminie do dnia 27 września 2016 r. na a-mail: redakcja@biznestrendy-rp.pl

Redakcja KIP

Wypowiedz się