Do kogo należysz niewolniku !

Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (https://pl.m.wikipedia.org/…/Powszechna_deklaracja_praw_cz%…), uchwalonej 10 grudnia 1948 roku stanowi, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i są równi pod względem godności i swych praw.

Jesteś osobą czy człowiekiem.?

Prawo Morskie
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code)

Osoba w prawie naturalnym (person :
https://pl.m.wiktionary.org/wiki/person , etymologia : https://pl.m.wiktionary.org/wiki/persona… , https://pl.m.wiktionary.org/wiki/u%C5%BCywa%C4%87 ) jest tworem sztucznym, maską (persona, coś co funkcjonuje na zewnątrz), postacią fikcyjną, w przeciwieństwie do realnej nazwy wolnej istoty – człowieka.

Człowiek rodzi się z wód matki (birth) , słowo to jest bardzo podobne do słowa (berth) opisującego miejsce dokowania (docking) i cumowania okrętu w porcie, co przekłada się na odbiór nowego dziecka w szpitalu przez doktora (doctor).

( Wraz z otrzymaniem metryki urodzenia, która nie jest nam do niczego potrzebna zostajemy zarejestrowani i dopisani do statystyki jako dłużnik długu zaciągniętego przez urzędników. Według oficjalnych danych jest to ok. 25 tyś zł na osobę, według rzeczywistych danych kwota ta jest 4 razy większa. Metryka nie jest aktem urodzenia tylko aktem przynależności do grupy niewolników zobowiązanych do spłacenia długów zaciągniętych przez klasę społeczną nazywającą się urzędnikami. )

Kolejnym podobnym stwierdzeniem jest zdanie “mother delivers a baby”, matka dostarcza dziecko, co brzmi jak “ship delivered some products” statek dostarczył produkty, które tak jak w przypadku nowo narodzonego dziecka rejestruje się.

Po tym fakcie rodzice odbierają akt urodzenia (birth certificate), a dokładniej pozbywają się prawnie dziecka, bowiem jest to domniemany akt własności, i jeśli nikt nie zgłosi swojego prawa do nowo narodzonego człowieka ,państwo staje się właścicielem nowego obywatela.

Ta istota z braku sprzeciwu społecznego wchodzi w rejestr inwentarza państwa. Państwo bowiem jest korporacją, (corpus, corporation : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Corporation , https://pl.m.wiktionary.org/wiki/corpus ) a więc nie jest to istota żywa lecz fikcja prawna.

(Urzędnicy zmuszają nas do zawierania nie korzystnych umów ubezpieczeniowych z instytucją zwaną ZUS, która jest bankrutem ,a w swoim założeniu ma wypłacać świadczenia tylko i wyłącznie uprzywilejowanym grupom społecznym (urzędnikom, kapusiom, politykom…) natomiast niewolnicy mają umierać w wieku 67 lat by nie stanowić obciążenia tej instytucji. )

W stanach zjednoczonych odbijano też stopę dziecka (sole) jako symbol oddania duszy (soul) dziecka państwu. Od tego czasu istota ta oddając dusze nowemu panu stawała się zombie, niewolnikiem państwa, kościoła, czyli korporacji.

( Współczesna „metryka urodzeniowa“ powstała początkowo jako „Settlement Certificate“ (Certyfikat – Porozumienie *), który został od 1837 wystawiony, żeby całkiem oficjalnie zebrać wszystkich Biednych Ludzi, (the Poor, the Paupers, spójrz również na “P”, w każdym paszporcie u góry po prawej stronie obok fotografii !!! ) pod pozorem gwarancji kilku podstawowych praw jako korzyści z dobroczynności i świadczeń.

W zamian za to, wszyscy biedni zobowiązują się przyjąć status „prawomocnego posiadania“, status „prawomocnego niewolnika“, również znanego jako „sługi do przeszkolenia“ i „poddanego“.)

Niewolnik pozbawiony jakichkolwiek praw.

Człowiek stawał się osobą, niewolnikiem bez duszy, a jego imię i nazwisko zapisuje się tak jak niewolników w starożytnym Rzymie dużymi literami co oznacza : capitis deminutio maxima ( największe pomniejszenie ważności : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Capitis_deminutio ).

Dużymi literami zapisuje się też istoty fikcyjne takie jak firmy lub nazwiska osób zmarłych, w dowodzie osobistym jesteś zapisany jako trup, żywy trup.

(Od roku 1933 zadecydowano poprzez zarządzenie/statuty, że wszyscy ludzie świata zachodniego potrzebują metrykę urodzenia i podatkowy numer identyfikacyjny. W końcu od roku 1990 poprzez ONZ i WHO , środkiem „Konwencji Ochrony Praw Dziecka“, proces ten do „prawomocnego“
zniewolenia, który został przeprowadzony przez metrykę urodzenia stał się międzynarodowy.

W Oficjalnym Rejestrze zaznaczone jest dane Ci imię, Twoje nazwisko, twoje zapisane imię, jako jednorazowy „tytuł“ , w sensie Jan/Max Twojego dziedzictwa części gruntu.
Autogram, podpis Twojej Matki stwarza pierwotne Pochodzenie Twojego Dziedzictwa, twojego majątku/gruntu (grunt/dziedzictwo musi najpierw istnieć, zanim może być założone powiernictwo/trust).

Twoja Matka i państwo są więc według obowiązujących przepisów , Trusttees – Powiernikami w jednym „expressed – wydrukowanym oficjalnymi Powiernikami i tym popieranym, korzystającym z tego powiernictwa jesteś Ty.

Jesteś więc „Holder in Expectancy – „oczekującym właścicielem“ Twojego dziedzictwa /gruntu, który zostanie Ci przydzielony, jeśli osiągniesz wiek dojrzałości czyli najpóźniej w wieku 21-lat …)

Ciało dziecko łączy się z matką za pomocą pępka i pępowiny (navel) jest do zbieżne z określeniem marynarki wojennej (naval).

Skąd porównanie Prawa Naturalnego z Prawem Morskim?

Wiąże się to z prawem rzymskim, które nadal obowiązuje w krajach anglosaski i jest przyjmowana w krajach podbitych przez bractwo babilońskie. Możecie to zobaczyć w nowych dowodach, paszportach, pismach urzędowych.

Prawo naturalne składa się tylko z dwóch punktów:

 1. Nie krzywdź innych
  2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie

Reszta to chaos prawa rzymskiego, które komplikuje życie niewolnikom, chroniąc władze, sądy, lekarzy …

Prawo rzymskie to choroba, przybierające obraz kodeksów, ustaw, uchwał, konstytucji … Państwo zarabia na karach, podatkach, aby utrzymać prawników …

Prawo naturalne jest prawem prawdziwym, natomiast prawo rzymskie powstało tylko po to aby władze mogły się ubiegać o odszkodowanie za krzywdy wyrządzone przez osoby fizyczne (fałszywe, niewolników).

Jest to gra ,w której człowiek podlega sztucznemu wyobrażeniu własnej osoby stworzonej przez państwo. Według prawa naturalnego nie byłoby zła, natomiast według prawa rzymskiego wszystko jest złem, przestępstwem, wykroczeniem …

Np. Policjant, prawnik, lekarz … nie jest jest człowiekiem lecz osobą schowaną za maską policjanta … Ludzie pełnią w życiu wiele różnych ról : ojciec, ksiądz, chrześcijanin, ofiara przemocy, terrorysta … Jednak żadna z tych ról nie jest Tobą.

Spróbuj w sądzie wypowiedzieć te kilka słów :

Jestem tutaj na tej sali aby respektować swoje prawa według prawa zwyczajowego.

(https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Common_law , https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prawo_zwyczajowe)

Umorzy to sprawę, ponieważ będziesz reprezentował siebie, a nie stworzony sztucznie obraz swojej osoby. Nie zgadzając się na rolę niewolnika, wychodzisz z narzuconej Tobie gry.

W chwili spotkania przedstawiciela fałszywej władzy, nie mów do niego panie komisarzu, ale zacznij mówić do niego np. Panie Michale, traktując go jako równego sobie człowieka.

Pamiętaj sądy, urzędy … w pierwszej chwili chcą ciebie zidentyfikować na podstawie fałszywej plakietki niewolniczej. Spróbuj użyć tylko imienia lub pseudonimu, stwierdzając, że tak na Ciebie wołają, a nazwisko nie ma żadnego znaczenia dla wolnego człowieka, jeśli sąd nie ustali tych personaliów w większości przypadków umorzy sprawę. Sądy podlegają prawu morskiemu, a więc nie musimy zgodzić się na podejście do miejsca dla świadka …

Pamiętaj sądy są zbudowane tak jak pokłady statków, i nie musisz zgodzić się na wejście na ich pokład, podając coś sędziemu musisz zastrzec, że powołujesz się na naturalne prawa i zapytać sędziego czy zgadza się na to przy zachowaniu prawa naturalnego. Musisz również reprezentować swoje niewolnicze alter ego reprezentując swoje narzucone nazwisko.

Ten kto nie rozumie jest nieobecny.

Pamiętaj nie podlegasz żadnemu sądowi, jesteś na równi z sędzią, nie musisz wstawać, nie musisz gloryfikować tytułów, nazw… Pamiętaj jesteś człowiekiem z krwi i kości i nie podlegasz rozkazom sądu. Pamiętaj tylko twoja zgoda we fikcyjnej grze ustawia kogoś wyżej w drabinie społecznej, zawodowej … To jest fikcyjna gra.

Człowiek ,jednostka suwerenna (super – ponad, regnum – królestwo, władza , Sovereign) nie przyjmuje rozkazów drugiej osoby.!

( http://youtu.be/55pjFKalOVc , http://youtu.be/7dygCDlkdyw , http://youtu.be/gE_S29C0dw0 , http://youtu.be/x0mC9eutSiQ

SPQR – Senatus Populusque Romanus

Wszyscy oprócz senatu są niewolnikami i rzeczami. Ogłasza to rejestracja noworodka, przez co robimy dziecku krzywdę. Rejestracja dotyczy również wielu innych produktów niosących za sobą wolność i niezależność, w przypadku samochodu, broni, telewizora … rzeczy te są własnością rejestrującego je urzędu.

Pamiętajcie pieniądz nie ma wartości dodatniej, takową miał w czasach gdy wartość pieniądza była odzwierciedlana w złocie, obiecanie pieniądz ma wartość ujemną.
Pamiętajmy, że wartość człowieka na nielegalnej giełdzie wynosi ok.600 tysięcy dolarów i rośnie wraz z jego wiekiem.

(Przepisanie długu zostaje sprzedane do Banku Światowego. BIS – Bank do międzynarodowego wyrównywania płatności (ang. BIS=Bank for International Settlement, stworzony został w 1931 roku. http://ligaswiata.pinger.pl/m/10388979), jako główny twórca trustu/Powiernika. Twoja waga w uncjach na oznaczeniu żywego urodzenia określa Twoją wartość rynkową w relacji do złota. Twoje przypisanie długu staje się zarejestrowanym potwierdzeniem, które używa ministerstwo finansów jako zabezpieczenia do pożyczek państwowych, wskazówek skarbowych, wymiany skarbowej, rachunków państwa.)

Wszystkie pieniądze są wekslami gwarancyjnymi (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Promissory_note) ,które tylko obiecują nam ,że dany banknot ma jakąkolwiek wartość. Pamiętaj też, że biorąc pożyczkę twój podpis tworzy nieistniejące pieniądze, a Twój procent prawdziwy zysk banku. Więc bank z niczego tworzy swój zysk.

Pamiętaj ,za pomocą Promissory Note – weksli gwarancyjnych ,możesz spłacić swoją hipotekę, dług… , wystarczy ,że zaniesiesz taki dokument do działu obrotu papierami między bankowymi.

Policja działa podobnie jak sądy, rząd… na zasadzie interakcji w której ty wyrażasz zgodę na ich działanie, i jesteś im nie tylko równy ale również sprawujesz nad nimi kontrole ponieważ ich działanie ma charakter usługowy.

„Ten, który nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale“

Historia współczesnego niewolnictwa, czyli ludzie z literą “P” .

*Settlement Certificat, znany również jako “Świadectwo urodzenia”, od 1837 roku jest oficjalnym dokumentem wydawanym nędzarzom i niewolnikom.

W zamian za przyznanie podstawowych praw i świadczeń, osoba taka musiała uznać swój status, opisujący daną osobę jako “własność” , według prawa niewolniczego. (sługę, niewolnika, bondsman – poręczyciel, gwarant)

Akt urodzenia.

Króla Henryk VIII (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Henryk_VIII_Tudor) i jego wenecki doradca wprowadzili w 1535 roku ewidencjonowanie wszystkich parafialnych urodzeń, zgonów i małżeństw.

Biedni w tym czasie musieli obowiązkowo należeć do kościoła aby mieć prace i nie umrzeć z głodu.

Królowa Elżbieta I Tudor (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Elżbieta_I_Tudor) odebrała prawa obywatelskie chłopom bezrolnym i biedakom. W 1588 roku zgodę na budowę domu wydawała parafia, a dom pozostawał własnością Pana, przez co przybyło tysiące nowych biednych.

W 1601 roku Elżbieta wprowadziła Prawo Ubogich, jako szereg praw dla ubogich, wiązało się to wprowadzeniem nadzorców ubogich, zbierających podatki według lokalnych stawek.

W czasach Karola II Stuarta (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karol_II_Stuart), wprowadzono ustawę rozliczeniową, nowe prawo ubogich oraz certyfikat rozliczeniowy równoważny z aktem urodzenia.

Miejsce narodzin dziecka było odtąd miejscem rozliczenia podatkowego, chyba ,że matka pochodziła z innej parafii. Dziecko w wieku od 7 lat stawało się dobrowolnym niewolnikiem.

Bez Settlement Act i świadectwa rozliczenia (1662) według nowego prawa ubogich, nikt nie mógł poruszać się z miasta do miasta.

Jeśli biedak pojawił się w nowej parafii, to sędzia sprawdzał czy dana osoba posiada odpowiednie środki do utrzymania się w nowym miejscu zamieszkania.

Świadectwo Rozliczenia znane jest dzisiaj jako dowód osobisty lub paszport, oba te dokumenty oznaczone są literą “P” co oznacza nędzarza. Jest to kontrola ubogich przez nadzorców (obecnie urzędników).

Holokaust człowieczeństwa przez babilońską elitę.

W 1723 roku z powodu wzrostu liczby ubogich, ci którzy chcieli ubiegać się o świadczenia i ulgi musieli wpisać się do Workhouse, będącego w istocie więzieniem (obozem pracy) dla mężczyzn, kobiet i dzieci.

Był to pierwszy holokaust, podczas którego piętnowano ubogich literą P noszoną na ramieniu.

Litrę P znajdziesz w dowodach i paszportach wszystkich niewolników żyjących w 21 wieku.

Począwszy od 1773 roku i klauzuli konsolidacyjnej z 1801 roku angielski parlament skutecznie sprywatyzował ogromne połacie gruntów na rzecz możnych i księży. Była to “legalna” kradzież ziemi przez ,która liczba biednych drastycznie wzrosła na przełomie 18 i 19 wieku.

Te fakty, ustawy pozwoliły pozyskać niewolników do rewolucji przemysłowej
W 1834 roku wprowadzano kolejne straszne i okrutne prawo przeciwko biednym PLAA (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Poor_Law_Amendment_Act_1834), które głosi że biedny nie może otrzymywać żadnych korzyści, o ile nie był “zatrudniony” w Workhouse (więzieniu, przytułku).

Tak więc, pomimo międzynarodowych traktatów przeciwko niewolnictwu, najgorsze było i jest ukryte niewolnictwo polegające na “zniewoleniu płac” lub “dołączenie człowieka do zgodnego z prawem niewolnictwa” ,niewolnicy żyli i żyją w strasznych warunkach pracując od dnia urodzin, aż do śmierci.

Począwszy od 1834 roku, wiele historycznych zmian zostało wprowadzonych do dokumentacji – aktów urodzeń, zgonów i małżeństw, w celu lepszego zarządzania biednymi – niewolnikami:

W 1834 roku brytyjski parlament wprowadził wspomnianą wyżej ustawę PLAA, która reorganizowała parafie w takich sposób aby to kościół odpowiadał za biednych poprze “Rade Strażników”.

Urzędnicy i sędziowie wciąż posiadają tytuł Zarządców Rady Strażników.

W 1835 roku wprowadzono Municipal Corporations Act (https://en.m.wikipedia.org/…/Municipal_Corporations_Act_1835) , który wprowadzał korporacyjny model (administracja) działania dla miast i gmin. Człowiek stawał się wtedy robotnikiem -niewolnikiem pracującym na rzecz miasta lub gminy.

W 1836 roku, wprowadzono jednolitą ustawę o rejestracji urodzeń i zgonów ( General Register Office ) w całym cesarstwie przez rady gmin i parafie.

Od 1 lipca 1837 roku, akt urodzenia zastąpił tylko na papierze Certyfikat Rozliczeniowy przeznaczony dla wszystkich “nędzarzy” pozbawionych prawa do ich własnej ziemi. Kto mówi, że twoja ziemia jest twoją własnością kłamie.

Do dziś dnia dobrowolne oddanie ziemi przez niewolnika na rzecz państwa jest ubezpieczane (gwarantowane) przez Towarzystwo Lloyds (prawdziwa historia tego złodzieja jest staranie ukrywana), tak jest do dzisiaj.

W 1871 roku, wprowadzono kolejne zmiany administracyjne wprowadzające wystawianie aktów zgonu i urodzenia przez okręgi sanitarne. Ustawa Zdrowia Publicznego z 1872 (1872-1875) roku tworzy system dzielnic (dzielnica miejska i wiejska) sanitarnych i normalności (zdrowia psychicznego dla,którzy nie godzą się z tytułem niewolnika).

Dzielnice sanitarne zostały zniesione w 1894 roku na mocy ustawy o samorządzie gminnym, i zastąpione koncepcją powiatowych rad zdrowotnych znajdujących się pod kontrolą sędziów – strażników (sędziów pokoju).

Światowy spis niewolników

Od 1990 roku w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (http://ligaswiata.blogspot.com/…/unesco-onz-degrowth-nssm-2…) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powstała Konwencja o Prawach Dziecka, co dało początek światowemu systemowi wydawania świadectw urodzenia.

Mężczyzna lub kobieta od tego dnia jest nazywana członkiem systemu międzynarodowej podklasy.
Również Ty.!!!

Akt urodzenia ,czyli certyfikat rozliczenia niewolnika jest częścią rzymskiego, a tak naprawdę babilońskiego okultyzmu. Certyfikat ten obowiązuje pod warunkiem, że urodzisz się na ziemi, w innym przypadku certyfikat nie może być wydany.

Rodzice składają pod takim dokumentem podpis – zaprzysiężone stwierdzenie faktu – Affadavit (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Affidavit), że dziecko urodziło się na ziemi.

Jest to chwyt prawny ponieważ dziecko musiało urodzić się na ziemi należącej do Pana, a nie niewolnika w tym kryje się cała pułapka, dziecko musiało urodzić się na terenie należącym do posiadacza ziemskiego, a jak już wam tłumaczyłem nie jesteście właścicielami własnej ziemi.

Akty urodzenia są dość cennymi dokumentami wsród elit, prywatnych podmiotów międzynarodowych, posiadaczy… Kobieta lub mężczyzna tworzy zysk swoją pracą, dzięki swojemu aktowi urodzenia wyraża zgodę na możliwość traktowania go jako nędzarza i niewolnika, dzięki temu właściciel może obłaskawić niewolnika wynagrodzeniem które nie pozwoli mu umrzeć i nie da mu również żyć.

Certyfikat rozliczeniowy i akt urodzenia, są celowo zaprojektowanymi aktami własności i dokumentami dobrowolnego zniewolenia. Godzisz się na ten fakt oddając władze w ręce systemu ustrojowego.

Godzisz się również na dzierżawienie od właściciela ziemi i płacenia mu za prawo do życia – podatki. Jest to zorganizowane przestępstwo, globalny system oszustwa i przestępczości w który wierzycie, wybierając kolejnych premierów, prezydentów …

Człowiek wolny nie ma Pana.

dowod-osobistydowod-osobisty-2dowod-osobisty-3dowod-osobisty-4

dydymus
Liga Świata

https://www.facebook.com/ligaswiataeurope/posts/701577193276499:4

Comments

 1. luk1616 says:

  A jak się ma “I” a nie “P” bo są też inne oznaczenia “numery”

 2. chybanie says:

  Artykuł trochę potwierdza, a trochę wywraca do góry nogami moje dotychczasowe spojrzenie na świat.
  Mam jednak wątpliwość, czy nie jest rodzajem manipulacji, zatem chciałbym skan paszportu wykraczającego poza poniższe, oficjalne oznaczenia:

  kod kod państwa rodzaj dokumentu
  P< POL paszport zwykły (PO)
  PP POL dokument podróży dla cudzoziemca (PP) seria PP
  PC POL dokument podróży dla cudzoziemca (PC) seria GP
  PD POL paszport dyplomatyczny (seria DD)
  PT POL paszport tymczasowy (seria PZ)
  PS POL paszport służbowy MSZ (seria CC)
  I< POL dowód osobisty zwykły (ID)
  DR POL dowód rejestracyjny

 3. marcjan says:

  No tak… ale wikipedia to jest żadne źródło, każdy sobie może tam edytować tekst. Proponuje przy każdym następnym artykule powoływać się na rzetelne źródła. A nie fantastyke-internetową czyli wikipedie.

Wypowiedz się