O nową politykę wschodnią: integracji Narodów Słowiańskich i przeciw ich skłócaniu.

Lechistan-frankseu-slavickingdom-lechina-empirePolska polityka wschodnia oparta na jagiellońskich koncepcjach Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia wymaga radykalnych zmian. Te doktryny są sprzeczne z racją stanu Polskiego Państwa i Polaków, a realizują interesy Zachodu, których celem od wieków jest skłócanie narodów słowiańskich, ich podbijanie i kolonizowanie. Elementem tej polityki jest popieranie i współorganizowanie neo-żydobanderowszczyzny, zamachu stanu na Majdanie i rządów oligarcho-banderowskich na Ukrainie, w celu wywołania wojny z Rosją. Ostatnim akcentem było udzielenie Ukrainie 4 miliardów pożyczki na „wieczne oddanie” nieuchronnemu bankrutowi gospodarczemu i politycznemu. Nie jest tu żadnym usprawiedliwieniem, że polskie władze wykonują w tym zakresie polecenie Zachodu, głównie Izraela i USA.

Poniższe wystąpienia przedstawiają nowe kierunki polityki wschodniej w całokształcie polityki zagranicznej w Polsce. Prezentujemy 3 wystąpienia filmowe poświęcone przyszłości na Konferencji pt. „KRESY – wczoraj, dzisiaj, jutro” w dniu 10 lipca 2015 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i KombatanckichMuzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego Alfreda Domagalskiego, przy współudziale programowym i organizacyjnym członków Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej”. 

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej wystosował miesiąc temu Listy Otwarte do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premier Rządu RP Beaty Szydło w kwestii zasadniczych zmian w polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski. Link do treści listu: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/list-do-prezydenta-andrzeja-dudy/

Linki do pełnych tekstów referatów autorów prezentacji zamieszczone są po prezentacjach filmowych.

9) Dr Dariusz Maciej Grabowski – Czy Europa będzie gniazdem dla orła i sokoła ?

10) Romuald Starosielec – Przyszłość polskiej polityki wschodniej.

11) Prof. dr hab. Artur Śliwiński – Perspektywy neonazizmu na Ukrainie

Pełna wersja powyższych prezentacji na Konferencji „Kresy wczoraj, dzisiaj, jutro” z dnia 9 lipca 2015 r. ( część „Jutro”) została opublikowana na naszej stronie w postaci pisemnych referatów i dostępna jest na następujących linkach:

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/dr-dariusz-maciej-grabowski-czy-europa-bedzie-gniazdem-dla-orla-i-sokola/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/romuald-starosielec-przyszlosc-polskiej-polityki-wschodniej/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/prof-dr-hab-artur-sliwinski-perspektywy-neonazizmu-na-ukrainie/

Wypowiedz się