Korupcja kontrolowana

Bankructwa na Zielonej Wyspie Janusz Sanocki III RP pod rządami Donalda Cudotwórcy jest – jak wiadomo – „Zieloną Wyspą” na tle upadającej Europy. Tam – stagnacja, zero wzrostu, a u nas burzliwy rozwój, forsa leci z nieba jak banany w Kalifornii. Jesteśmy po prostu inni. I rzeczywiście wiele zjawisk gospodarczych na „Zielonej Wyspie” przebiega w sposób unikatowy. Oto np. konsorcjum budujące Czytaj dalej

Bezkarność organów ścigania

Organy ścigania po raz kolejny potwierdziły swoją bezkarność. Maciej Lisowski W dniu 30.07.2012 r. Fundacja LEX NOSTRA otrzymała z Prokuratury Okręgowej w Radomiu informację o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy państwowych, którzy doprowadzili do niesłusznego pozbawienia wolności, trzyletniego tymczasowego Czytaj dalej

Pojedynek prokuratorów.

Rozwiązał się przestępczy worek. Nie ma dnia, by w przestrzeni publicznej nie pojawiały się nowe dowody łamania prawa przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Aktywny udział w tym łamaniu prawa bierze również prokuratura wojskowa. Ta sama prokuratura, na którą tak liczą nieświadomi rodacy, oczekując na rozwiązanie tajemnicy tragedii smoleńskiej. Zresztą proponuję przeczytać zamieszczoną Czytaj dalej

Bezprawie prokuratora z Legionowa

Pani doktor Grażyna Niegowska w swoim blogu na witrynie Nowego Ekranu w dalszym ciągu piętnuje bezprawne działania legionowskiego prokuratora. Widzimy, że w dalszym ciągu sprawiedliwość jest pustym frazesem, a prawa obywatela zostały sprowadzone do poziomu afrykańskiego buszu, a ludzi zastępują bezwzględni wykonawcy woli swoich zwierzchników. Zresztą przeczytajmy sami. Nasze Stowarzyszenie Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie 1944 r- oddajmy hołd

Zwycięska koalicja antyhitlerowska załatwiając własne interesy nie widziała potrzeby udzielenia pomocy powstańcom, jak i po zakończeniu wojny udzieliła schronienia i rozgrzeszyła katów Warszawy. Powstanie Warszawskie 1944 – chwała bohaterom. Dr. Tadeusz Polak. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, miało trwać 2-3 dni. Zakończyło się kapitulacją po 63 dniach zaciętych walk. Dziś w 68 Czytaj dalej