Lesław Michnowski: ONZ-OWSKI SZCZYT TRWAŁEGO ROZWOJU, a KRYZYS GLOBALNY

Informujemy o odbytym w dniach 27-27 września br ONZ-owskim Szczycie zatwierdzającym nową agendę rozwojową: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld . Podczas tego Szczytu podjęto – ujmujący 17 celów, do realizacji do roku 2030 - program Celów Trwałego Rozwoju: Sustainable Development Goals (SDG) – Czytaj dalej

Lesław Michnowski – Ekohumanizm albo globalna katastrofa, część II

Lesław Michnowski jest twórcą nowej koncepcji cywilizacyjnej EKOHUMANIZMU, którą lansuje w Polsce i świecie od około 20 lat. Ekohumanizm jest to powszechnie wspomagane nauką i wysoką techniką partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego wszystkich ludzi - społeczeństw wysoko rozwiniętych i pozostałych w rozwoju w tyle, bogatych i biednych - ich następców oraz środowiska przyrodniczego. Tą Czytaj dalej