Wystąpienie Prezydenta Władimira Putina na posiedzeniu 70 sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Sekretarzu Generalny, Szanowni Delegaci, Szanowni Państwo! Jubileusz 70. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych to dobry powód, aby sięgnąć do historii i porozmawiać o naszej wspólnej przyszłości. W 1945 roku kraje, które pokonały nazistów, połączyły siły, aby zbudować mocne fundamenty powojennego pokojowego ustroju. Przypomnę tylko, że kluczowe Czytaj dalej