Scott Ritter: BARDZO MOCNA WIADOMOŚĆ DLA POLAKÓW

MOTTO:

„Następna wojna w Europie będzie między Rosją a faszyzmem,
tylko ten faszyzm zostanie nazwany demokracją przez świat zachodni!”
– Fidel Castro.

Niezwykle WAŻNE przesłanie Amerykanina dla Polaków, wyrażone prostymi, jasnymi i logicznymi, „aż do bólu” słowami. To powinien obejrzeć KAŻDY POLAK, przed wielką szkodą dla Polski i Polaków, w postaci wojny, którą chcą wywołać z Rosją polskojęzyczne jelity. Podobną lekcję mieliśmy w 1939 r., w wyniku dojścia do władzy żydomasońskiej Sanacji w zamachu majowym agenta Piłsudskiego w 1926 r. To był taki sam zamach, jak na Majdanie na Ukrainie w 2014 r., zorganizowany przez te same żydomasońskie siły globalistyczne.

Zamach Majowy uniemożliwił świeżo powołanemu, Rządowi ludowca Wincentego Witosa (po raz trzeci powierzono mu tą funkcję w II RP, a po raz pierwszy w krytycznym momencie wojny z bolszewikami w 1920 r., gdy Armia Czerwona była pod Warszawą i na jego ręce złożył oficjalnie swoją dymisję Józef Piłsudski, kiedy wydawało mu się, że swoją niecną misję spełnił i Polska przegra wojnę) podpisanie traktatu przemysłowo- wojskowego z Czechami ( ówczesny premier Czech był już w pociągu jadącym na podpisanie umowy do Warszawy, kiedy dowiedział się o puczu i zawrócił). Ten pakt dzięki dużemu potencjałowi przemysłowemu Czech i silnej oraz doświadczonej polskiej armii, po wygranej z Armią Czerwoną wojnie 1920 r. ( sprowokowanej przez żydomasońskiego agenta Józefa Piłsudskiego), nie tylko zapobiegłby agresji Niemiec na Polskę, ale najprawdopodobniej uniemożliwiłby wybuch II wojny światowej. Niemców wtedy, tak jak Ukraińców obecnie, spreparował do wojny ten sam pasożytniczy, satanistyczny Zachód.  

Polska ucierpiała wtedy straszliwie, ale polscy żołnierze, jako chyba jedynego kraju w Europie, nie walczyli po stronie Niemiec, lecz po stronie Związku Sowieckiego ( 400 tysięcy żołnierzy w momencie zakończenia wojny) i aliantów Zachodnich ( około 100 tysięcy). To Związek Sowiecki wygrał wojnę z Niemcami, ponieważ związał 80% sił wojskowych posiadanych przez III Rzeszę. Alianci Zachodni jedynie przyłączyli się, kiedy zwycięstwo Rosji Sowieckiej było przesądzone. A mieli też wcześniej zupełnie inne plany: pierwszy – zaatakować Rosję od Murmańska i od strony Zagłębia roponośnego na Kaukazie, co Hitler po zajęciu Francji znalazł w opracowanych w tym celu planach w dwóch wagonach; i drugi – zakładał, że jak Niemcy i Rosja się wykrwawią w długiej wojnie, to Zachód przyjdzie z pomocą Niemcom i pokona oraz rozczłonkuje Rosję na mniejsze skolonizowane przez nich kraje.

Historia się obecnie powtarza z Ukrainą, która została podobnie jak Niemcy „wytuczona i wyostrzona” bronią Zachodu do realizacji tego samego celu – rozczłonkowania Rosji na 10-41 skolonizowanych krajów. W odróżnieniu od 1939 r. tym razem polskojęzyczne jelity nie tylko razem z całym Zachodem pomagają Ukrainie i wysyłają tam najemników i swoich żołnierzy, ale zamierzają wysłać całe polskie wojsko do rosyjskiej „ maszynki do mięsa” bo „przerób mięsa” ukraińskiego, choć kilkakrotnie liczniejszego już się kończy.

Kolorowa rewolucja solidurnościowa jest odpowiednikiem Zamachu Majowego w II RP i Zamachu Stanu na Ukrainie w 2014 r. To że rewolucja solidurnościowa była bezkrwawa, mimo że polskojęzyczne jelity wraz zachodnią agenturą żydomasońską planowały wojnę domową lub wkroczenie Wojsk Układu Warszawskiego, zawdzięczamy Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, na których wylano tyle „pomyj”, ale w procesach sądowych nic nie można im było udowodnić.

Obecnie Polacy powtarzają lekcje sprzed II wojny światowej, bo nic się wtedy nie nauczyli i znów doprowadzili do władzy kolejne pokolenia żydomasońskiej sanacji i powojennej żydokomuny, przy wielkim poparciu antypolskiego watykańskiego kościoła katolickiego.

W czasie ostatniej wojny zginęło od 8 do 11 milionów obywateli polskich, w 90 % narodowości polskiej. W czasie procesu w Norymberdze w 1946 r. szacowano straty ludności polskiej na 1/3 populacji, która w 1938 r. wynosiła 36 milionów, a po wojnie w 1946 r. – 23 miliony. Łącznie największe straty wśród zamieszkałej ludności, objęły tereny w granicach zajmowanych przez I RP i wyniosły 1/3 zabitych na wszystkich frontach II Wojny Światowej, wliczając w to Azję i konfrontację z Japonią. Także w I Wojnie Światowej największe straty były na tych terenach.

ODRAŻAJĄCYM KŁAMSTWEM są więc obowiązujące do dziś, jako oficjalne dane o stratach ludności polskiej w II WŚ w liczbie 6 milionów, w tym 3 miliony żydów !!! Te dane zostały przez “samowybrańców” wyssane „ z dużego palca” już styczniu 1945 r., kiedy nie było jeszcze dostępu do wszelkich dokumentów i informacji na ten temat !!!

II Wojna Światowa była zaplanowanym HOLOKAUSTEM SŁOWIAN, ze zrealizowanym największym odsetkiem zabitej populacji wśród Polaków i Białorusinów, ale w liczbach bezwzględnych największe straty ponieśli Rosjanie, głównie zabitych żołnierzy na froncie, w tym na terenie wyzwalanej obecnej Polski ( 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, których pomniki są teraz niszczone) którzy tą wojnę z Niemcami wygrali.

Redakcja KIP

Opublikowano za: Odrodzenie Komunizmu

Od Redakcji KIP

W uzupełnieniu do powyższego materiału polecamy kompleksowy tekst na linku do poważnego przestudiowania: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2022/09/tresciwe-prawdziwe-i-lapidarne-porownanie-prl-z-iii-rp-przez-bace-oraz-obszerne-merytoryczne-i-kompleksowe-potwierdzenie-w-uzupelnieniach-kip/

Comments

 1. czystesale says:

  Poprawka do historii

  Kolejną „Podobną lekcję mieliśmy w 1939 r., w wyniku dojścia do władzy żydomasońskiej Sanacji w zamachu majowym agenta Piłsudskiego w 1926 r. To był taki sam zamach, jak na Majdanie na Ukrainie w 2014 r., ”. Nie jest przejawem rozsądku, że w taka kanalia jak Piłsudski znowu jest wystawiana na bohater narodowego, podobnie z innymi, nowszymi:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

  ciarki przechodzą.

  „rozczłonkuje Rosję na mniejsze skolonizowane przez nich kraje … Historia się obecnie powtarza ”

  ten wariant jest znowu planowany.

  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2023/04/europa-ujawnia-mape-podzialu-rosji-na-41-nowych-krajow/comment-page-1/#comment-14191

  zapobiegliwi dzielą już skórę na niedźwiedziu.

  „Ukrainą, która została podobnie jak Niemcy „wytuczona i wyostrzona” bronią Zachodu do realizacji tego samego celu – rozczłonkowania Rosji na 10-41 skolonizowanych krajów”, dziwnym zbiegiem zawsze spotykamy tu przy okazji tych samych od wieku „zagranicznych inwestorów” wojny:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#RiR

  na jak myślisz czytelniku, od kogo pochodzą kredyty, bo tylko z kredytów jest ten cały bałagan finansowany, na wojny, szczególnie wewnętrzne wojny globalnego imperium, tzw. światowe ? Faszyzm to przy tym jedna z ulubionych metod wielkiego kapitału, do przebudowy społeczeństw wg jego scenariusza, to co prezentuje Klaus Schwab z WEF jako plan, to także zwyczajny faszyzm, a precyzyjnie totalitarny system panowania nad ludzkością. I tym razem Niemcy znaleźli się pod knutem kapitału.

  Powszechne przekonanie Polaków, że to Niemcy są odpowiedzialni za II. a nawet za I. Wojnę nie ma niestety z rzeczywistością zbyt wiele wspólnego, byli co prawda ważnymi wykonawcami planu, ale nie jedyni, i nie był to ich plan. To sprostowanie jest niezbędne, skoro autor uświadomił nam podobieństwo roli Ukrainy i Niemiec. Na Ukrainie wykorzystują żydowscy agenci ten sam faszyzm, co zastosowali w III. Rzeszy.

  „II Wojna Światowa była zaplanowanym HOLOKAUSTEM SŁOWIAN”

  „największe straty ponieśli Rosjanie, głównie zabitych żołnierzy na froncie, w tym na terenie wyzwalanej obecnej Polski ( 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, których pomniki są teraz niszczone) ”

  To jest naturalnie hańba Polaków, ale pierwszy link powyżej dokumentuje jaką hańbą się Polacy okryli już wcześniej.

  „Następna wojna w Europie będzie między Rosją a faszyzmem,
  tylko ten faszyzm zostanie nazwany demokracją przez świat zachodni!”

  – Fidel Castro.
  albo

  „Jeśli faszyzm powróci, to nie powie ‘jestem faszyzmem’. Nie, on powie ‘jestem antyfaszyzmem’ .”

  – Ignazio Silone, pisarz włoski.

 2. czystesale says:

  Jedna poprawka do historii

  nie wystarczy.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/#Histo

  trzeba pisać całkiem na nowo.

 3. adamd says:

  ProstoPoPolsku..
  Quote; “Aby uniknąć nieporozumień, osobowość i zdrowy rozsądek nie ma nic wspólnego z wykształceniem, czasem mam wrażenie, że to ostatnie zabija je skutecznie. W każdej profesji znajdujemy ludzi o wysokich walorach intelektualnych, to może być chłop, robotnik, fryzjer ale też akademik, acz między tzw. ekspertami widzi się takich rzadko.”

  Oczywista oczywistość..

Wypowiedz się