Naukowiec krytykuje polski rząd za próbę LEGALIZACJI LUDOBÓJSTWA

Piątek, 18 listopada 2022 przez :Belle Carter

Kopiuj adres URL12CWIDOKI

Zdjęcie: Naukowiec krytykuje polski rząd za próbę LEGALIZACJI LUDOBÓJSTWA

(Wiadomości przyrodnicze) Polska przyrodnik i biochemik dr Diana Wojtkowiak wysłała zawiadomienie o odpowiedzialności do polskich urzędników państwowych w związkuz próbą zalegalizowania przez rząd zbrodni ludobójstwana obywatelach polskich poprzez ustawę o ochronie ludności i stanie zagrożenia naturalnego (UD 432).

Projekt ustawy został zatwierdzony przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wasika.

Według Wojtkowiaka, UD 432 zmusza obywateli polskich do poddawania się bliżej nieokreślonym szczepieniom i bezterminowym zabiegom medycznym pod groźbą pozbawienia wolności i możliwości utraty mienia osobistego bez odszkodowania.

“To już nie firmy telekomunikacyjne z ich 5G, ani kartel farmaceutyczny, ale “nasz” rząd, który energicznie walczy z wyludnianiem się narodu polskiego, który postrzega jako wroga” – napisała wpreambule listu.

Wojtkowiak jest magistrem chemii i doktorem biologii molekularnej, a w ciągu ostatnich 20 lat prowadził badania z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii. Zawiadomienie opublikowała jako list otwarty do wszystkich obywateli polskich.

“Wycofując się z leczenia przewlekle chorych pacjentów i stosując leczenie pogarszające stan zdrowia, służba zdrowia zabiła ponad 200 tys. polskich obywateli podczas pandemii [koronawirusa Wuhan] COVID-19. Widać to w nadmiernej liczbie zgonów niezakażonych pandemią, a także zgonach odnotowanych przez urząd statystyczny bezpośrednio po kolejnych akcjach szczepień” – wyjaśniła.

Jeszcze w czerwcu projekt ustawy przedstawili wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Kamiński i Wasik. Zdaniem Kamińskiego nowe procedury są tworzone po to, by państwo mogło działać zdecydowanie, skutecznie i w sposób niebiurokratyczny w sytuacjach kryzysowych.

“Celem jest zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom różnych nadzwyczajnych sytuacji tak szybko, jak to możliwe” – powiedział.

Wywołało to jednak negatywne obawy prawne ze strony niektórych badaczy. W artykule opublikowanym 30 października wEuropean Studies Journalnapisano: “Należy stwierdzić, że projekt ustawy “o ochronie ludności i stanie klęsk żywiołowych”… nie spełnia podstawowych standardów legislacyjnych, a część proponowanych rozwiązań jest niezgodna z Konstytucją RP.”

“Wbrew swojej nazwie, ustawa nie chroni ludności, ale jest narzędziem zniewalania i zabijania. Jest to część szeregu ustaw wprowadzonych w ostatnich latach, dostosowujących polskie ustawodawstwo do wymogów organów globalistycznych” – mówił Wojtkowiak o proponowanej ustawie.

Wojtkowiak: Kartel Big Pharma jest realizatorem planów globalistów

Lekarz ostrzegł Polaków, że to dopiero początek. “Jeśli ustawa UD 432 zostanie wprowadzona, zalegalizuje przymusowe wstrzykiwanie czegokolwiek toksycznego dla wszystkich obywateli, procedurę zaplanowaną przez grupy globalistyczne, a dokładniej przez niemieckie organy, którym podlega polski rząd i parlament” – podkreśliła.

Zaznaczyła, że nie ma polskich instytucji, nawet instytucji Unii Europejskiej, które analizują rzeczywistą zawartość szczepionek, wskazując, że “testy są przeprowadzane przez producenta, sędziego we własnej sprawie, co oznacza całkowite i całkowite bezprawie”.

“Od 1950 roku produkty farmaceutyczne nie mają na celu leczenia ludzi, ale uzależnienie ich od kartelu, który wzbogaca się, zabierając dużą część naszych budżetów domowych. Jednak to nie tyle zysk, co władza napędza działania psychopatów, z których globaliści są rekrutowani” – dodała.

Wojtkowiak zaznaczyła, że ignorancja nie jest obroną teraz, gdy powiadomiła już administrację o śmiertelnych skutkach stosowania pseudoleków produkowanych przez globalny kartel farmaceutyczny. “Niewiedza, że prawo zostało naruszone, nie zwalnia powoda z kary. Immunitet parlamentarzysty nie chroni również przedzbrodnią ludobójstwa” – powiedziała. (Powiązane:Drodzy przyjaciele, przepraszam, że ogłaszam ludobójstwo.)

Lekarz wezwał autorów proponowanej ustawy do podjęcia działań w związku z ich powiązaniami z zagranicznymi firmami i służbami wywiadowczymi oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za “próbę ataku na prawa obywatelskie, najlepiej przed rozpatrzeniem rozpatrywanej ustawy”.

Depopulation.newsma więcej historii związanych z agendą ludobójstwa globalistów.

Obejrzyj poniższy film, który mówi o tym, jakeksperymentalne szczepionki COVID-19 powodują zespoły nagłej śmierci niemowląt i dorosłych.

https://www.brighteon.com/embed/64195c50-4932-4fbb-b830-027a31ec2cc2

Ten film pochodzi zkanału Prevent Global Genocide naBrighteon.com.

Więcej powiązanych artykułów:

Polska ogłasza “początek końca” pandemii COVID.

REZYGNACJA: Polska nie będzie już akceptować ani płacić za przyszłe dostawy szczepionki przeciwko COVID-19.

Protesty europejskich rolników rozprzestrzeniły się na Polskę i Włochy w ogromnym sprzeciwie wobec programów wyludnienia i głodu globalistów.

Źródła obejmują:

Expose-News.com

PiotrBein.net

Brighteon.com

Opublikowano za: https://naturalnews.com/2022-11-18-polish-government-attempts-to-legalize-genocide.html

Wypowiedz się