James Gilliland (ECETI): Dlaczego nie mamy kontaktu ?

FUNDAMENTALNE PYTANIA EGZYSTENCJALNE CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH, KTÓRE POWINIEN ZADAĆ KAŻDY I SZUKAĆ NA NIE ODPOWIEDZI Z ODWAGĄ SAMODZIELNEGO MYŚLENIA…
Redakcja KIP

 NAJNOWSZE Z ECETI ECETI.ORG

Dlaczego nie mamy kontaktu ?

Kiedy mówimy, że nie mamy kontaktu, musimy go zakwalifikować. 

Kontakt istniał od początku istnienia ludzkości, cywilizacje często pojawiały się i znikały pod wpływem nierównowagi i walk o władzę w ich społeczeństwach. 

Niektóre ginęły, niektóre kontynuowały, musząc zaczynać od nowa jako prymitywy, niektóre kontynuowały ewolucję duchową i technologiczną. 

Ci, którzy kontynuowali ewolucję duchową, wrócili do gwiazd, oryginalne kolonie “cywilizacji” pochodziły z gwiazd.

Teraz będziemy musieli grać, jak wielki jest twój Bóg. 

Czy w przeszłości istniały na Ziemi zaawansowane cywilizacje? 

Czy brodaci bogowie mogli być przywódcami tych starożytnych zaginionych, przegranych światów? 

Kim byli bogowie greccy, bogowie egipscy, bogowie i boginie starożytnej historii? 

Czy istnieją inne cywilizacje z gwiazd: tysiące, miliony, a nawet miliardy lat starsze od nas i czy prymitywni ludzie określaliby je mianem bogów? 

Kto lub co je stworzył? 

Czy androgeniczny bóg męski / żeński jest połączeniem obu istniejących poza potrzebą fizyczności lub polaryzacji? 

Są tacy, którzy odnoszą się do Boga jako pustki, nicości, pustej przestrzeni, bezosobowego. 

Inni mówią, że Stwórca jest osobowy wszechobecny w całym Stworzeniu, źródło wszelkiego światła, dźwięku i wibracji. Świadczy o tym oryginalna Modlitwa Pańska w języku aramejskim. 

Co by było, gdyby każdy miał rację, biorąc pod uwagę swój poziom świadomości. 

A co, jeśli Boga nie można zamknąć w słowach lub obrazach, nawet w świętych tekstach? 

Ograniczone, jak to może być, gdyby Bóg był jedyną świadomością obejmującą wszystkie świadomości na wszystkich płaszczyznach i wymiarach w całym multiwersie? 

Poza międzygalaktycznym, a nawet międzywymiarowym? 

Ogrom Stworzenia jest tak duży, jak nasza wiedza, nasza zdolność do poszerzania świadomości. 

Na ile Kreacji możemy pozwolić by była częścią naszej rzeczywistości? To jest główny problem dotyczący kontaktu.

Nie każde stworzenie jest takie samo, istnieją różne intencje, kultury i sposoby, jak powyżej i tak poniżej. 

Niektóre istoty wyglądają dość dziwacznie, ale są bardzo oświecone i mają dobre intencje. Inne mogą wyglądać pięknie według naszych standardów, ale są samolubne, mają negatywne intencje. 

Jak możesz rozpoznać, kto jest kim i jak zareagujesz na istoty całkowicie spoza twojego pudełka? 

Czy zareagujesz strachem, agresją, czy będziesz czcił je jako bogów?  

Wszystkie trzy zachowania są niewłaściwe. 

Jak nasi przywódcy ich powitają? 

Czy postrzegając ich jako zagrożenie, próbują za wszelką cenę zdobyć od nich technologię ? 

A co z waszym wojskiem, czy ustąpią i rozpoczną pokojowy dialog? 

Ilu z waszych przywódców żyje zgodnie z Prawem Uniwersalnym? 

Ilu z nich stoi na moralnym podium?

Jak zareagowałaby prasa, jaki wydźwięk miałoby to wszystko?

Jak zareagowaliby spekulanci wojny i chorób na moc tak dalece wykraczającą poza ich wojnę, że byłaby ona przestarzała?

Jak big pharma, szpitale zareagowałyby na energetyczne uzdrawianie, technologie, które faktycznie uzdrawiałyby bez użycia leków?

Co zrobiłby przemysł węglowy i naftowy, gdyby została udostępniona technologia, która zapewniłaby całą naszą energię i potrzeby transportowe bez użycia tego paliwa?

Co zrobiłyby religie, kiedy dowiedziałyby się, że zewnętrzni bogowie, których utrwalają, są zaawansowanymi istotami, a nie bogami, którzy zachowywali się zarówno pozytywnie, jak i negatywnie w całej historii i nie ma żadnego pośredniego mężczyzny/kobiety koniecznej do stworzenia własnego osobistego połączenia?

Co jeśli te niesamowite istoty istnieją w zunifikowanym polu, w którym my wszyscy istniejemy, tylko mają do niego większy dostęp?

Wielkie tysiąc dolarowe pytanie brzmi: z kim kontaktowałyby się te duchowo i technologicznie zaawansowane istoty?

Kto na Ziemi ma duchową świadomość i moralny kompas niezbędny do interakcji z tymi istotami?

Kto w waszych rządach, w waszych instytucjach biznesowych i religijnych?

Kto jako swoją główną dyrektywę zrobiłby to, co jest najlepsze dla ludzkości i Ziemi bez osobistych motywów?

Czy teraz rozumiecie, dlaczego duchowo i technologicznie zaawansowane istoty unikają kontaktu z masami i większością przywódców na Ziemi?

Świadomość duchowa jest nieobecna, w większości przypadków kompasy moralne są uszkodzone. To prowadzi nas do społeczności UFO. 

Czy wiesz, że wiele osób w społeczności UFO pracuje ramię w ramię, finansowane przez globalną elitę uczestniczącą w kontrolowanej narracji? 

Wielu z nich ma bliskie powiązania z grupami satanistyczno / lucyferiańskimi, które dopuszczają się podłych, nikczemnych czynów wobec dzieci. 

A jednak ci sami ludzie idą do publiczności, dostają całą prasę, są na szczycie drabiny w społeczności UFO. 

Czy myślisz, że mają duchową świadomość i kompas moralny do kontaktu z duchowo i technologicznie zaawansowanymi przybyszami spoza świata, powracającymi starożytnymi przodkami? 

Są sponsorowani przez satanistycznych / lucyferiańskich tyranów, którzy zubożali i zniewalali ludzkość przez tysiące lat? 

Spekulanci wojny i chorób, których dewizą jest utrzymywanie ich w chorobie, biedzie i głupocie. 

Czego można się spodziewać po tych ludziach poza kontrolowaną narracją, dezinformacją? 

Komu też zawdzięczają swoją lojalność? 

Czy masy kiedykolwiek będą miały kontakt w obecnych okolicznościach? Nie.

Czy ci, którzy dążą do poszerzenia świadomości, służąc innym i mając dobry kompas moralny, będą mieli kontakt? Tak, ale nie podążając za tymi, którzy tego nie robią.

Kiedyś powiedziano, że Powszechny Pokój nie przyjdzie przez rządy ani religie, ale przez serca i umysły ludzi. 

Tak samo jest z kontaktowaniem się z duchowo zaawansowanymi istotami. Działają zgodnie z Prawem Uniwersalnym. 

Musimy stanąć na wysokości zadania. Nie dać się nabrać na szum Hollywood i kontrolowaną narrację. 

Potrzeba otwartego umysłu, kochającego serca i czystych intencji, szczególnie jeśli chodzi o pracę z tymi niesamowitymi istotami. Smutno powiedzieć, że większość instytucji zawodzi.

Nawet społeczność UFO nie ma swoich priorytetów w porządku, sława i zarabianie pieniędzy jest właściwym motywem.

Istnieje jednak kontakt z istotami o mniejszej naturze, którym, co smutne, wielu świadomie, a niektórzy w niewiedzy, otworzyli drzwi. Poznacie je po ich czynach, skojarzeniach i częstotliwości.

To, że żyjesz, nie oznacza, że jesteś oświecony.

Tylko dlatego, że jesteś ET nie oznacza, że jesteś życzliwy.

Jest szczytem ignorancji, nieodpowiedzialności i niebezpieczeństwa otwierać drzwi dla jakiejkolwiek niewidzialnej istoty bez stworzenia świętej przestrzeni.

Umysł, w którym szukasz, jest umysłem, w którym się skontaktujesz.

Tak samo jest z przywódcami o złych zamiarach, którym brakuje rozeznania i kompasu moralnego, którzy prowadzą tych, którzy są łatwowierni, w spiralę upadku.

Teraz już wiesz, dlaczego masy nie miały kontaktu. Jeśli zamierzacie wyruszyć w tę podróż, zróbcie to dobrze.

Kluczem nie jest podążanie, ale osobiste wzmocnienie. Jest to rozwijanie waszej wewnętrznej wrażliwości, aby rozeznać kto jest kim i co jest dla was właściwe.

Bądź zdrów, niebiosa czekają.

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate YouTube

Wypowiedz się