Dlaczego Żydzi byli wypędzani z krajów lub miast ponad 1000 razy ?!

Prezentujemy kompleksowe zestawienie wypędzeń żydów oraz bezpośrednich przyczyn, które to spowodowały. Natomiast na końcu zamieszczone są uwarunkowania genetyczne tych nieludzkich zachowań sięgające w mroki historii.

Redakcja KIP

 

KOMPLETNA LISTA WYPĘDZEŃ ŻYDOWSKICH (1030) (z wyjaśnieniami i źródłami)

Wysłane przez Imperium Lorda Molyneaux

~ 1200 pneEgipt – Żydzi Wygnani za trąd i wywołanie różnych
buntów / buntów w całym Egipcie, w tym pomoc Hyksosom w zdobyciu i utrzymaniu władzy; Żydzi jadowicie temu zaprzeczają, ponieważ obala to mitologię w ich Starym Testamencie; Egipski historyk Apion (I wiek pne), któremu żydowski Józef Flawiusz napisał całą książkę (“ Przeciw Apionowi ”), próbując obalić, ponieważ powiedział złe rzeczy o Żydach i ich doskonałości (Tacyt przez Apiona przez Manetho, “ Judaism In Action ”) ( ten pierwszy wpis może w rzeczywistości zostać pominięty, ponieważ jest w dużej mierze mitistoryczny, a także, że odnosi się do narodu hebrajskiego, który nie jest dokładnie tym samym narodem, co naród żydowski)
733 pneSamaria – Żydzi wypędzeni przez króla Tiglatha-Pilesera III (Samuele Artom, “ Księgi królów i kronik ”, 1981)
722 pneSamaria – Żydzi wypędzeni przez Sargona II (Samuele Artom, 1981)
586 LUB 597 pne – Babilon / Judah – Żydzi wypędzeni przez Nabuchodonozora II z Babilonu za odmowę płacenia daniny (Michael Coogan, “ A Brief Introduction to the Old Testament ”, 2009)
356 pnePersja – Żydzi wypędzeni / zabójczy spisek Hamana (apokryficzna “ Księga Estery ” ; mitistoryczny)
139 pneRzym – Żydzi Wygnani przez Gnaeusa Corneliusa Hispanusa za próbę przekupienia Rzymian w kulty religijne, oszukiwanie ludzi dla pieniędzy. (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 128; http://semiticcontroversies.blogspot.co.uk/2013/03/valerius-maximus-on-expulsion-ofjews.html )
115 pneCyrenajka, Cypr – Żydzi wydaleni / zabici ( http://www.jewishencyclopedia.com/ artykuły / 4825-cypr )
87-86 pneCyrena, Grecja – Żydzi wydaleni / zabici po powstaniu żydowskim (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”), s.141 )
66-63 pneJerozolima – Żydzi wypędzeni po Pompejuszu Wielkim aneksja Judei / zabiera Żydów jako niewolników do Rzymu ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”), s.21 )
63 pne – toparchie samarytańskie (E. Mary Smallwood , “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 40)
61 pneRamathaim, Syria – Żydzi wydaleni (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.28 )
61 pneEfraim, Syria – Żydzi wydaleni ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi Pod rządami rzymskimi: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 28)
61 pneLydda, Syria – Żydzi wydaleni (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.28)
53 pnePalestyna – Żydzi wydaleni / sprzedani do niewoli przez C. Cassius Longinus (
E. Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.36)
37 pnePalestyna – Żydzi masakrowani po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian (E. Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.113)
30 pneAleksandria, Egipt – Żydzi masakrowani (ponad 50 000) w zamieszkach wywołanych przez Physcon specjalnie przeciwko Żydom ( E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian ”, s. 224-225)
12 pneGal – Żydzi masakrowani po buncie / oporze przeciwko wprowadzeniu rzymskiego spisu ludności / podatków (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.152)
5 pnePalestyna – Żydzi masakrowani / wypędzani częściowo przez Żyd Archelaus, rzymski władca-marionetka i następca Heroda Wielkiego ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 106)
4 pnePalestyna – Żydzi masakrowani (2000 ukrzyżowanych) / wygnani / sprzedany jako niewolnik przez Syryjczyka legat Publius Quinctilius Varus i syryjski prokurator Sabinus (który splądrował skarbiec Świątyni ) po nieudanej żydowskiej rewolcie przeciwko Rzymowi w tym, co żydowska tradycja nazywa „wojną Warusa” (E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian”) , s. 110-115; Sidney E. Dean, „War of Varus: Judea Rises Against Rome in 4 BC”, s. 1; Josephus, „Antiguitates Judaicae”, XVII, 273-277)
3 pneEgipt – Żydzi wydaleni
19 ADRzym, Włochy – Żydzi wygnani przez cesarza Tyberiusza za korupcję i agresywną taktykę misyjną (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.130, 387)
30 ADBabilonia – Żydzi wydaleni za bunt przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, „TheŻydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 415)
30 ADAdiabene – Żydzi wydaleni; Żydzi poparli finansowo i militarnie władcę Artabanusa III, a po jego śmierci ludobójstwo żydostwa (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 415)
30 ADArmenia – Żydzi wydaleni; Żydzi poparli finansowo i militarnie władcę Artabanusa III, a po jego śmierci ludobójstwo żydostwa (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod rządami rzymskimi: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 415)
30 ADBatanaea – Żydzi wydaleni; Żydzi poparli finansowo i militarnie władcę Artabanusa III, a po jego śmierci ludobójstwo żydostwa (E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Reguła: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 415)
30 rne Ktezyfon – Żydzi wypędzeni; Żydzi poparli finansowo i militarnie władcę Artabanusa III, a po jego śmierci ludobójstwo żydostwa (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 415)
36 AD Nisibis – Żydzi wydaleni; (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 415)
36 ne Cylicja, Włochy – masakry Żydów po buncie / oporze przeciwko wprowadzeniu rzymskiego spisu ludności / podatków (E. Mary Smallwood, „ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 152)
39 AD Jamnia – Żydzi masakrowani / wypędzani po„ żydowskiej prowokacji ”(E. Mary Smallwood,„Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 195)
39-40 AD Antiochia, Syria – Żydzi wydaleni / zabici po zamieszkach, które rozpoczęły się między cyrkowymi scenami i zakończyły się całkowitym atakiem na społeczność żydowską ( E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey To Diocletian ”, s. 176)
38-40 ADAleksandria, Egipt – Żydzi masakrowani / wypędzani pod rządami Kaliguli po wielokrotnych atakach tłumu na żydostwo; jest to pierwsze znane „getto” na świecie (E. Mary
Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 195, 237-242, 360, 364)
40 AD Nehardea – Żydzi wydaleni; Żydzi poparli władcę Artabanusa III finansowo i militarnie, a po jego śmierci ludobójstwo ludobójstwa Żydów (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim : od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 415, 420)
41 AD – Rzym, Włochy – Żydom odmówiono prawa do zgromadzeń publicznych przez cesarza Klaudiusza (E. Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 210)
44 AD – Dora (miasto grecko-syryjskie) – Żydzi wydaleni / żydowska rewolta po tym, jak Grecy postawili posąg cesarza Klaudiusza w jednym z synagogi ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 196, 247)
45 ne – Judea – Żydzi masakrowani przez rzymskiego prokuratora Fadusa po tym, jak żydowski “ mesjasz ” o imieniu Theudas próbuje powtórzyć Mojżesz „rozstanie Morza Czerwonego” (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod ziemią Reguła rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 259-260)
49 AD – Rzym, Włochy – Żydzi wygnani przez cesarza Klaudiusza za „nieustanne zamieszki” (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 210)
50 ne – Jerozolima – Rzym żołnierz „ujawnia się”, Żydzi rozpoczynają zamieszki, Żydzi zaczynają kamienować rzymskie wojska, 20 000-30 000 Żydów zabitych (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 263-264)
51 AD – Samaritis, Judea – Żydzi (Samarytanie) rozpoczynają powstanie przeciwko Rzymowi, rzymski prokurator Kumanus zabija tysiące Żydów i pali wiele żydowskich wiosek, wydano nakaz wypędzenia , a następnie wycofano, gdy Żydzi zaciągnęli się do cesarzowej Agrypiny i Agryppy (cesarza Klaudiusza) do „intrygi” na dworze w Rzymie, aby skłonić Klaudiusza do odwrócenia wypędzenia za bunt Żydów (E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule: From Pompey To Diocletian”, s. 265-267)
56 -57 AD – Jerozolima – Żydzi wydaleni (200) ludowa rewolta, w której rzymski prokurator Felix zabija 400 Żydów, którzy są terrorystami „Sicari” i wyznawcami żydowskiego mesjasza z Egiptu (E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule: From Pompey To Dioklecjan ‘, s. 275-276)
62 AD – Armenia – Żydzi Wygnani po śmierci żydowskiego księcia wasala, a miejscowi buntują się i zabijają setki Żydów (E. Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana’ ‘, s. 417)
63 ne – Pompeje (wyspa grecka) – Żydzi wydaleni
66 AD – Aleksandria, Egipt – Żydzi wydaleni / zmasakrowani (50000) po tym, jak Żydzi próbowali podpalić grecki amfiteatr ( E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey To Diocletian ”, s. 365-366)
66 AD – Ceasarea – Żydzi wydaleni / 20 000 Żydów zabitych przez rzymskiego prokuratora Felixa po tym, jak Żydzi próbowali fizycznie przejąć miasto krzycząc „Żydzi mają pierwszeństwo przed Grekami” i „miasto jest nasze” (E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule : Od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 285-286, 295, 357)
66 AD – Scythopolis, Grecja – Żydzi wydaleni / zmasakrowani po buncie Żydów; miejscowi Żydzi stają po stronie Greków przeciwko Żydom palestyńskim; miejscowi Żydzi zostają przyłapani na „podwójnym rozdaniu” (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 309)
67 AD – Askalon, Syria – Żydzi wydaleni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijanie Greków (E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey To Diocletian ”, s.358)
67 AD – Damaszek, Syria – Żydzi wydaleni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijanie Greków (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 358)
67 ne – Bethoron, Syria – Żydzi wydaleni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi zabijanie Greków (E. Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 358)
67 ne – Antiochia, Egipt – Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez cesarza Wespazjana za buntprzeciwko Rzymowi, zabijając Greków; planując podpalenie miasta (E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 358-364)
70 ne – Jerozolima – Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez cesarza Tytusa za powstanie w buncie; Józef Flawiusz podaje liczbę 1 100 000 zgonów i 97 000 więźniów zabranych do Rzymu za triumf Tytusa ( E.Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 293-330)
71 AD – Antiochia, Egipt – Żydzi Wydalony / odwołany przez cesarza Tytusa (bez powodu) do podpalenia miasta (ponownie) (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s.363)
72 AD – Aleksandria, Egipt – Żydzi wydaleni / massacred (600) za sprzymierzenie się z Sicari od Palestyna w buncie przeciwko aleksandryjskiemu prefektowi Tyberiuszowi Juliuszowi Lupusowi (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 366)
73 ne – Cyrenajka – Żydzi wydaleni / zabici (3000) po tym, jak Sicari z Palestyny ​​zaciągnął się do bogatych Żydzi w Cyreny zbuntować się przeciwko Rzymowi ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 369-370)
85 AD – Jerozolima – Żydzi wydaleni / zabici przez cesarza Domicjana podczas żydowskiego powstania przeciwko Rzymowi ( E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 353)
95-96 AD – Rzym, Włochy – Żydzi Wygnani / odwołani po tym, jak Żydom udało się „odbić jego (Cesarz Domicjan) atak na Kościół ”; Domicjan również wygodnie zamordowany, co
zapobiega zbliżającym się prześladowaniom / ściganiu Żydów (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod rządami rzymskimi: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 383-384)
109 AD – Aricia, Włochy – Żydzi wydaleni (E Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 216)
115 ne – Cyrenajka – Żydzi wygnani przez cesarza Trajana po wielkim buncie żydowskim (Wojna o Quietus), która rozpoczęła się w Cyrenajce; 40 000 do 50 000 Żydów zabitych podczas całego powstania żydowskiego w latach 115-117; Ogółem zginęło 220 000 pogan (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 371, 393)
115 ne – Palestyna – Żydzi częściowo wydaleni za bunt przeciwko Rzymowi pod rządami cesarza Trajana (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 393)
115 ne – Egipt – Żydzi wygnani po nieudanym buncie przeciwko Rzymowi (Euzebiusz; ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 399)
115 AD – Aleksandria, Egipt – Żydzi wydaleni / zabici pod rządami cesarza Trajana za bunt przeciwko Rzymowi; znany w tradycji żydowskiej jako The „War of Quietus” (E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian”, s. 389-427)
115 ne – Afryka Północna – Żydzi wygnani za bunt przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza Trajana (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 389, 393)
116 AD – Oxyrhynchus, Egipt – Żydzi Wygnani przez prefekta Apolloniosa i rzymskiego generała Q. Marciusa Turbo po powstaniu w buncie / zabiciu gojowskich rolników; nawet ponad sto lat później to miasto nadal obchodziło rocznicę ich zwycięstwa nad Żydami jako święto ( E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian ”, s. 402)
116 AD – Cypr (grecki wyspa) – Żydzi Wygnani za bunt przeciwko Rzymowi za czasów cesarza Trajana; dziesiątki tysięcy Żydów zmasakrowano; Żydzi nadal wyrzucani ponad półtora wieku później ( E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian ”, s. 389, 393, 404, 412-415)
116 ne – Mezopotamia – Żydzi wygnani za powstanie przeciwko Rzymowi (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 393)
116 ne – Seleuceia – Żydzi wydaleni, powodując bunt (Orosius, Eusebius, E. Mary Smallwood, „Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana”, s. 418)
116 AD – Media – Żydzi wydaleni po wywołaniu buntu (Orosius, Eusebius, E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule: From Pompejusz do Dioklecjana ‘, s. 418)
132 AD – Syria – Żydzi wypędzeni przez cesarza Hadriana („The Bar-Kochba Revolt”, Jewish Virtual Library)
132-135 AD – Palestyna – Żydzi wydaleni / zmasakrowani (setki tysięcy) pod panowaniem cesarza Hadrian za Bar Cochba Revolt (E.Mary Smallwood, “ The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian ”, s. 439-466)
139 AD – Rzym, Włochy – Żydzi wydaleni przez cesarza Antonina Piusa za korupcję moralności i oszustwa finansowe ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 205)
155-156 ne – Judea (przemianowana na “ Aelia Capitolina ” za czasów cesarza Hadriana) – Żydzi wydaleni (ostatecznie anulowani) przez cesarza Antonina Pius po nieudanej rewolcie w sprawie obrzezania (Żydzi są ostatecznie zwolnieni z zakazu obejmującego całe imperium) (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 467-469)
175 ne – Syria – Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez cesarza Marka Aureliusza za wsparciebunt rzymskiego uzurpatora o imieniu Avidius Cassius, który był legatem Syrii ( E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 482-483)
194 rne – Judea – Żydzi wydaleni / uwięzieni przez cesarza Septymiusza Sewera za wspieranie przegranej strony (Pescennius Niger) w rzymskiej wojnie domowej (E. Mary Smallwood, „The Jews Under Roman Rule: From Pompey To Diocletian”, s. 487-490)
250 AD – Kartagina, Afryka Północna – Żydzi wydaleni ( PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”, 1978)
251-252 AD – Galia – Żydzi deportują się po tym, jak królowie Merowingów dali im wybór chrztu lub śmierci (Solomon Katz, The Jews In The Visigothic I Franków Królestwa Hiszpanii i Galii ”, s.22)
255 ne – Kapadocja – Żydzi wydaleni / 12 000 Żydów zmasakrowanych przez perskiego króla Shapura za spisek z Rzymem przeciwko Persji (E.Mary Smallwood, “ Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ”, s. 509)
325 AD – Jerozolima – Żydzi Wydalony (PE Grosser / EG Halperin, 1978)
400-410 ne – Tella, Cesarstwo Bizantyjskie – Żydzi wymordowani po żydowskiej próbie zdrady miasta Persom, zostaje odkryta podczas wojny rzymsko-perysańskiej; Żydzi wykopali
tunel rozpoczynający się w ich synagodze pod murami miejskimi, którym Persowie włamywali się do miasta Tella, niedaleko Edessy (James Parkes, “ The Conflict Of The Church and The Synagogue ”, s. 257-258)
415 AD – Aleksandria, Egipt – Żydzi wypędzeni przez Świętego Cyryla z Aleksandrii (Sokrates Scholasticus; Jan z Nikiu)
418 AD – Minorka, Hiszpania – Żydzi wydaleni lub poproszeni o nawrócenie (Scott Bradbury, ‘Severus of Minorca: Letter on the Conversion of the Żydzi ‘, 1996, s. 154)
468 AD – Babilon / Judea – Żydzi wydaleni
470 AD – Babilon / Judea – Żydzi wydaleni (ponownie)
527-565 AD – Bizancjum – Żydzi Wygnani / zmasakrowani przez tysiące po buncie Żydów samarytańskich i próba ustanowienia własnego państwa i króla; wszystkie synagogi i domy żydowskie zostały doszczętnie spalone przez bizantyjskiego cesarza Justyniana I (James Parkes, „The Conflict of The Church and The Synagogue”, s. 258-259)
567-578 ne – Cezarea, Cesarstwo Bizantyjskie – Żydzi masakrują chrześcijan i niszczą kościoły; Cesarz bizantyjski Justyn II tłumi bunt i wypędza żydowskich przywódców powstania (James Parkes, “ The Conflict of The Church and The Synagogue ”, s. 259)
554 ne – Clement, Francja – Żydzi wydaleni (Bruce R. Booker, ‘ Kłamstwo: ujawnianie szatańskiego spisku za antysemityzmem ”, rozdz. 4)
558 (lub 561) ne – Uzzes, Gal – Żydzi wypędzeni przez świętego Ferreola (Ferreolus) po odmowie chrztu; wybór chrztu lub wypędzenia nastąpił dopiero po tym, jak Żydzi spiskowali z Saracenami w celu obalenia króla Childeberta (Solomon Katz, “ The Jews In The Visigothic And Frankish Kingdoms Of Spain And Gaul ”, s.24)
576 (lub 582) AD – Clermont, Gaul – Żydzi wydaleni lub zmuszeni do chrztu przez króla Chilperica (Solomon Katz, “ The Jews In The Visigothic And Frankish Kingdoms Of Spain And Gaul ”, s. 24, 84)
590 AD – Antioch, Syria – Żydzi wydaleni przez Bizantyjczyków za obrazę Marii (Salo Baron, “ Społeczna i religijna historia Żydów, tom 2: Ancient Times to the Beginning of the Christian Era: The First Five Centuries ”, 1952)
602-610 AD – Mezopotamia – Żydzi częściowo wygnani za planowanie wielkiej rzezi chrześcijan i niszczenie kościołów; spisek został zdradzony; Zamiast tego chrześcijanie napadli na Żydów i wielu zabili (James Parkes, “ The Conflict of The Church and The Synagogue ”, s.259)
610 ne – Cypr (wyspa grecka) – Żydzi wydaleni
614 ne – Palestyna – Żydzi Wygnani przez Persów / zmasakrowani przez Rzymian, gdy Persowie najeżdżają i zdobywają Galileę; Żydzi dołączyli do armii Persów najeżdżających Rzymowi; Żydzi kupują od Persów 90 000 chrześcijańskich jeńców dla przyjemności okrutnego skazania ich na śmierć; Żydzi zostali jednak potem wygnani, ponieważ nalegali na utworzenie własnego niepodległego państwa pod ochroną Persji, a Persowie nie zamierzali na to pozwolić (James Parkes, “ The Conflict of The Church and The Synagogue ”, s. 260; pierwotnie przez Michała Syryjczyka)
616 ne – Wizygotyczna Hiszpania – Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Sisebuta za namową cesarza bizantyjskiego Herakliusza; Żydzi nazywają to „pierwszym złem”; niektórzy Żydzi deportowali się również
w 613 do Galii (Bernard S. Bachrach, “ Early Medieval Jewish Policy in Western Europe ”, s. 7-8; C. Roth, “ A History of the Marranos ”, s. 7; (Solomon Katz , „Żydzi w wizygotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii”, s. 25))
622 r. – Medina – Żydzi wydaleni / zabici; nadzorowane przez Mohammeda ( http: //www.jewish virtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries)
627 AD – Medina – Żydzi wydaleni / zabici (ponownie); nadzorowane przez Mohammeda
( http://www.jewish  virtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries)
629 rne – Jerozolima – Żydzi częściowo wydaleni przez cesarza bizantyjskiego Herakliusza I po odbiciu Jerozolimy; po zbliżeniu się Żydzi przekupili go, aby zagwarantować im bezpieczeństwo, ale po wejściu do miasta i zobaczeniu liczby chrześcijan zabitych przez Żydów, wycofał swoją obietnicę, stracił wielu z nich i wypędził pozostałych Żydów (James Parkes, “ The Conflict Kościoła i synagogi ”, s. 261)
629 AD – Austrasia / Francia – Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Dagoberta I na polecenie kościoła; chrzest lub wypędzenie były wyborem (Bernard S. Bachrach, “ Early Medieval Jewish Policy in Western Europe ”, s. 60-64; (Solomon Katz, “ The Jews In The Visigothic And Frankish Kingdoms Of Spain And Gaul ”, s. 84)
629 AD – Lombardia, Włochy – Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Dagoberta I ( C.Roth, “ A History of the Marranos ”, s. 3)
640 AD – Arabia – Żydzi wydaleni
642 ne – Imperium Wizygotów – Żydzi wydaleni za pomoc wpływowych Gotów, którzy zbuntowali się (Bernard S. Bachrach, „Early Medieval Jewish Policy in Western Europe”, s. 14)
650 ne – Rzym, Włochy – cesarz Domicjan morduje wszystkich rzekomych „potomków Dawida” (Bernard S. Bachrach, „Early Średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ”, s. 63)
653 AD ñ Toledo, Hiszpania ñ Żydzi wypędzeni przez króla Reccesuintha za„ zanieczyszczenie ziemi Hiszpanii ” po ósmej Radzie w Toledo (Bernard S. Bachrach,„ Early Medieval Jewish Policy in Western Europa ”, s.15)
672 ne – Hiszpania – Żydzi wydaleni przez króla Wambę po tym, jak Żydzi rozpoczęli bunt we Septymanii (Bernard S. Bachrach, „Early Medieval Jewish Policy in Western Europe”, s. 18)
673 ne – Narbonne, Francja – Żydzi wydaleni za sprzymierzenie się z Żydami Septimania w buncie (Bernard S. Bachrach, „Early Medieval Jewish Policy in Western Europe”, s. 18)
682 AD – Visigothic Empire – Żydzi wypędzeni po XII Soborze Toledo przez króla / hrabiego
Erwiga (Bernard S. Bachrach, „Early Medieval Polityka żydowska w Europie Zachodniej”, str 19).
692 AD – Lombardia, Włochy – Żydzi Wydalony / Zmuszony do konwersji na chrześcijaństwo przez Longobardów . (Solomon Katz,«Żydzi w Wizygotów I frankońskich Królestw Hiszpanii i Galii», s 26 )
693 AD – Imperium Wizygotów – Żydzi wydaleni / sprowadzeni do niewoli po XVI Soborze w Toledo przez króla Egicę po spisku mającym na celu „dostarczenie Hiszpanii bardziej tolerancyjnym Maurom” (Solomon Katz, „The Jews In The Visigothic And Frankish Kingdoms Of Spain and Gaul”) , s.21)
723 ne – Cesarstwo Bizantyjskie – Żydzi wydaleni / masowo nawróceni pod przywództwem Leo The Isaurian (C.Roth , ‘A History of the Marranos’, s. 3)
820 AD – Lyon, Francja – Żydzi wydaleni / zabici przez świętego Agobard za posiadanie / sprzedaż chrześcijańskich niewolników (Bernard S. Bachrach, ‘Early Medieval Jewish Policy in Western Europe’, s. 98-102)
855 AD – Włochy – Żydzi wydaleni przez Świętego Cesarza Rzymskiego Ludwika II
( http://www.jewishencyclopedia .com / artykuły / 12816-rome )
875 LUB 845 AD – Kanton, Chiny – Żydzi wydaleni / zabici
876 AD – Sens – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, 1978)
931 AD – Bari, Włochy – Żydzi wydaleni / zabici (Bruce R. Booker, “ The Lie: Demaskowanie szatańskiego spisku za antysemityzmem ‘, rozdz.4) 985 ne – Sparta, Grecja – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php?search=expelled&dosearch.x=12&dosearch.y=
6 & dosearch = Search)
976 AD – Imola, Włochy – Żydzi wydaleni po ataku Rawenny (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 72)
1012 ne – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni przez cesarza Henryka II (Rebecca Rist, ‘Papieże i Żydzi, 1095-1291)
1013 AD – CÛrdoba, Hiszpania – Żydzi wydaleni
1016 AD – Kairouan, Tunezja – Żydzi wydaleni / zmuszeni do nawrócenia (George F. Nafziger / Mark W. Walton, „Islam at War: A History”, s. 230)
1026 AD – Limoges i inne francuskie miasta – Żydzi wydaleni przez Biskup Limoges („Papieże i Żydzi”)
1062 r. – Atero, Włochy – Żydzi wydaleni po wyborze wypędzenia / nawrócenia (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 72)
1066 r. – Granada, Hiszpania – Żydzi wydaleni / zabici przez muzułmanów ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries )
1066 ne – Mentz, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici / zmuszeni do konwersji ( E. Gibbon, “ The Decline and Fall of the Roman Empire ”, tom II, str.1008)
1066 AD – Worms, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici / zmuszeni do konwersji (E.Gibbon, ‘The Decline and Fall of the Roman Empire’, Vol. II, s.1008)
1066 AD – Spires, Germany – Jewish Expired / Killed / Forced to Convert ( E.Gibbon, “ The Decline and Fall of the Roman Empire ”, Vol. II, s.1008)
1066 AD – Treves, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, “ The Decline and Fall of the Roman Empire ”, tom II, s.1008)
1066 AD – Verdon, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, “ The Decline and Fall of the Roman Empire ”, Vol. II, str.1008)
1066 AD – Toledo, Hiszpania – Żydzi wydaleni / zabici przez krzyżowców ( C.Roth, “ A History of the Marranos ”, s.13)
1107 AD – Maroko – Żydzi wydaleni / zmuszeni do konwersji (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 82)
1113 AD – Rosja – Żydzi wydaleni przez księcia Władimira Monomacha (www.rusjournal.org/wpcontent/ uploads / 2016/02 / Monomax_Jews.pdf)
1113 AD – Syrakuzy, Włochy – Żydzi Wygnani po ukrzyżowaniu barana w szyderstwie z Chrystusa ( C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s.83)
1125 AD – Gandawa , Belgia – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie”, rozdz. 4)
1125 r. – Flandria, Belgia – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie”, rozdz. 4)
1130–1135 r. – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni w związku z żydowską działalnością kupiecką (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.74)
1144 ne – Hiszpania – Żydzi wygnani po prześladowaniach Almoravide (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 80)
1147 ne – Toledo, Hiszpania – Żydzi wydaleni przez muzułmanów ( http://www.jewishencyclopedia.com / artykuły / 14435-toledo )
1147 AD – Teby, Bizancjum – Żydzi wygnani przez Rogera II po jego wyprawie ( C.Roth, “Historia Żydów Włoch ”, s.82)
1147 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni po pogromach (James F. Harris, “ The People Speak: Anti-Semitism and Emancipation in 19th Century Bavaria ”, s.13 )

1156 AD – Bari, Włochy – Żydzi wydaleni po ich całkowitym splądrowaniu przez Williama Bad z Sycylii (C. Roth, “ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 80)
1156 AD – Lanciano, Abruzja, Włochy – Żydzi wydaleni przez przywódcę udanej rewolty (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 81)
1171 AD – Bolonia, Włochy (C. Roth, ‘ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 126)
1180 r. – Francja – Żydzi wypędzeni przez króla Filipa II (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.33 )
1182 r. – Małe miasta we Francji – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.33 )
1182 r. – Niemcy – Wygnani Żydzi
1189-1190 r. – Burry St. Edmunds, Anglia – Żydzi Wydalony przez Williama Scaristan za morderstwo rytualne ( C.Roth, “ A History of the Marranos ”, s.16 )
1205 rne – wsie / miasta w Hiszpanii – Żydzi wypędzeni przez muzułmanów (R. Rist, „Papieże i Żydzi”)
1206 r. – Halle, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, „The Lie”, rozdz. 4)
1212 AD – Toledo, Hiszpania – Żydzi wydaleni / zabici (PE Grosser / EG Halperin, „Żydowskie prześladowania”)
1223 r. – Normandia, Francja – Żydzi wydaleni przez króla Ludwika VIII (R. Rist, „Papieże i Żydzi”)
1225 r. – Mediolan , Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 77)
1225 r. – Cremona, Włochy (B. Booker, „The Lie”, rozdz. 4)
1225 r. – Pawia, Włochy (B. Booker, „The Lie”, rozdz. 4)
1225 rne – High Wycombe, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, „England’s Jewish Solution”)
1231 AD – Leicester, Anglia – Żydzi wydaleni przez Simona de Montfort (Robin R. Mundill, ‘England’s Jewish Solution: Experiment and Expulsion, 1262-1290, s. 13)
1234 AD – Warwick, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, “ Rozwiązanie Żydów w Anglii ”) 1236 r. – Southhampton, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Rist, “ Popes and Jews, 1095-1291 ”)
1237 r. – Northamptonshire, Anglia – Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/ Northampton )
1240 r. – Bretania, Francja – Żydzi wydaleni przez księcia Jeana le Roux (R. Rist, „Papieże i Żydzi, 1095-1291”)
1240 r. – Austria – Wygnani Żydzi (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: Przyczyny i skutki)
1242 AD – Berkhamstead, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Rist, ‘Popes and Jews, 1095-1291’)
1244 AD – Newbury, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, ‘England’s Jewish Solution’)
1244 AD – Speenhamland, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, „Rozwiązanie Żydów w Anglii”)
1247 r. – Trani, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do konwersji (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 101)
1247 r. – S Anna, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do konwersji (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 101)
1247 rne – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do konwersji (C. Roth, „The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 101)
1253 rne – Vienne, Francja – Żydzi wydaleni przez arcybiskupa (R. Rist,„ Papieże i Żydzi, 1095-1291 ”)
1254 r. – Francja – Żydzi wydaleni przez Ludwika IX (R. Rist, „Papieże i Żydzi, 1095–1291”)
1261 r. – Derby, Anglia – Wygnani Żydzi (R. Mundill, „Rozwiązanie Żydów w Anglii”)
1261 r. – Brabant, Holandia – Żydzi wydaleni przez księcia Henryka II w testamencie ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/belgium-virtual-jewish-history-tour )
1263 rne – Derby, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Rist, „Popes and Jews , 1095-1291 ‘)
1266 AD – Romsey, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill,’ England’s Jewish Solution ‘)
1267 AD – Wrocław, Polska – Żydzi Wygnani do segregowanej ćwiartki
1274 AD – Winchelsea, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, “ angielskie rozwiązanie żydowskie ”)
1275 ne – Cambridge, Anglia – Żydzi wydaleni przez królową matkę, Eleanor z Prowansji
(J.Hillaby, ‘The Palgrave Dictionary of Medieval Anglo-Jewish History’)
1275 AD – Gloucester, Anglia – Żydzi wydaleni przez królową matkę, Eleanor Prowansja
(J. Hillaby, ‘The Palgrave Dictionary of Medieval Anglo-Jewish History’)
1275 AD – Marlborough, Anglia – Żydzi wydaleni przez królową matkę, Eleanor of Provence (J. Hillaby, ‘The Palgrave Dictionary of Medieval Anglo-Jewish History ‘)
1275 AD – Worcester, Anglia – Żydzi wydaleni przez królową matkę, Eleanor z Prowansji (J.Hillaby,’ The Palgrave Dictionary of Medieval Anglo-Jewish History ‘)
1275 AD – Andover, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, “ Rozwiązanie żydowskie w Anglii ”)
1276 ne – Górna Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/bavaria-germany )
1279? AD – Sycylia, Włochy – Żydzi Wygnani po tym, jak Abraham Abulafia ogłosił się „Mesjaszem” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 151)
1278 rne – Cremona, Włochy – Żydzi wydaleni po złożeniu petycji do Bianca Sforza przez obywateli (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 126)
1278 r. – Małe miasta w Anglii – Żydzi wydaleni za wycinanie monet (Zefira Entin Rokeah, „Medieval English Jews and Royal Officials: Entries of Zainteresowanie Żydów angielskimi
memorandami, 1266-1293 ‘)
1279 AD – Perugia, Włochy – Żydzi wydaleni przez Podestę (C. Roth, “ The History of the Jews of Włochy ”, s. 120)
1283 AD – Windsor, Anglia – Żydzi wydaleni (R. Mundill, “ England’s Jewish Solution ”)
1287 AD – Bacharach, Niemcy – Żydzi Wygnani po wielkich pogromach za mord rytualny (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja W XVI wieku Niemcy ”, s. 34)
1287-1288 ne – Gaskonia, Anglia – Żydzi wypędzeni przez króla Edwarda I (R. Rist, ‘ Popes and Żydzi, 1095-1291)
1288 ne – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni ( http : //www.jewishvirtuallibrary.org/timeline-ofjewish-history-in-italy )
1288-1289 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi wypędzeni po pogromach (James F. Harris, “ The People Speak: Anti-Semitism and Emancipation in 19th Century Bavaria ”, s. 13)
1289 r. – Anjou, Francja – Żydzi wydaleni przez króla Karola z Anjou (R. Rist, „Papieże i Żydzi, 1095–1291”)
1289 r. – Maine, Francja – Żydzi wydaleni przez króla Karola z Anjou (R. Rist, „Papieże i Żydów, 1095-1291 ‘)
1290 AD – Anglia – Żydzi wypędzeni przez króla Edwarda I (Robin R. Mundill,’ England’s Jewish Problem: Experiment and Expulsion, 1262-1290 ‘, s. 1)
1290 AD – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do konwersji (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 118)
1290-1292 AD – Apulia, Włochy (i inne miasta) – Żydzi wydaleni / konwersja; rytualne zabójstwo chrześcijańskiego dziecka (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 100)
1291 r. – Niort, Francja – Żydzi wydaleni (R. Rist, „Popes and Jews, 1095-1291”)
1291 r. – Paryż, Francja – Żydzi wygnani, by chronić ich przed chrześcijanami chcącymi zabić Żydów za to, że już zabijali chrześcijan (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1292 r. – Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do nawrócenia (PE Grosser / EG Halperin, ‘AntiSemitism: Causes and Effects’)
1293-1294 AD – Berno, Szwajcaria – Żydzi wydaleni za morderstwo rytualne ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/berne )
1294 AD – Nevers, Francja – Żydzi Wydalony (R. Rist, ‘Papieże i Żydzi, 1095-1291)
1298 AD – Rindfleisch, Niemcy – Żydzi Wygnani po buncie następuje po oskarżeniach o mord rytualny (Bell i Burnett,’ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ‘, s. 34)
1306 AD – Francja – Żydzi wypędzeni przez króla Filipa IV (William C. Jordan, “ Monarchia francuska i Żydzi: od Filipa Augusta do ostatnich Kapetynów ”, s. 31; Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja in Sixteenth Century Germany ”, s.33)
1310 AD – Prowansja, Francja – prośby o wypędzenie Żydów od duchownych odrzucone przez króla Roberta z powodu żydowskiej łapówki ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/provence
1310 AD – Gerace, Włochy – Żydzi Wydaleni po pogromie (C.Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 271)
1319 r. – Wrocław, Niemcy – Żydzi wydaleni (www.jewishvirtuallibrary.org/breslau)
1320 r. – Mediolan, Włochy – Żydzi wydaleni przez Podesta (C. Roth, „The History of the Jews of Włochy ”, s. 127, 142)
1320 r. – Państwa papieskie, Włochy – Żydzi wydaleni przez królową Sancia, ale wkrótce ponownie przyjęci z powodu łapówki (C.Roth, „Historia Żydów we Włoszech”, s. 142)
1321 r. – Francja – Żydzi wydaleni przez króla Karola IV (R. Rist, ‘Papieże i Żydzi, 1095-1291)
1321 AD – Małe miasto we Francji – Żydzi wydaleni przez króla Filipa V za rytualne morderstwo chrześcijańskiego dziecka (Joshua Johnson,’ The Evil Bible ‘)
1322 AD – Małe miasta we Francji – Żydzi wydaleni (ponownie) (William C. Jordan, „ Monarchia francuska i Żydzi: od Filipa Augusta do ostatnich Kapetynów”, s. 32; Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja”) w Niemczech w XVI wieku ”, s.33)
1325 AD – Brindisi, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do chrztu (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 271)
1326 AD – Pressburg, Niemcy – Żydzi wydaleni na wniosek rady miejskiej (http.// www.jewishhistory.org.il/history/php)
1327 r. – Iglasias, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu błędów lekarskich / finansowych (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 263)
1328 r. – Sabaudia , Niemcy – Żydzi wydaleni / „eksterminowani” C. Roth, „A History of the Marranos”, s. 13)
1328 ne – Nawarra, Hiszpania – Żydzi wydaleni / „eksterminowani” (C. Roth, ‘A History of the Marranos’, s. 13)
1329 AD – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni (bez podania powodu) (C. Roth , „Historia Żydów we Włoszech”, s. 100)
1336 AD – Cividale, Włochy – Żydzi wydaleni za rytualne nadużycia wobec chrześcijańskich przedmiotów / religii ( C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 142) 1336-1338 AD – Armleder, Niemcy – Żydzi wydaleni po buncie który rozpoczął się po oskarżeniach o mord rytualny (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 34)
1337 rne – Deggendorf, Niemcy – Żydzi wydaleni po pogromach za mord rytualny (Bell i Burnett, “ Żydzi , Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany, s.34 )
1338 AD – Pulkau, Germany – Jewish Wygnani po pogromach za mord rytualny (Bell and Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation In Sixteenth Century Germany ”, s. . 34)
1347 ne – Mesyna, Włochy – Żydzi wydaleni / skazani na śmierć za mord rytualny (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 247)
1348 rne – Szwajcaria – Żydzi wydaleni
1348 rne – Małe miasta w Hiszpanii – Żydzi wydaleni (czarna śmierć) (Irwin W. Sherman, „The Power of Plagues, 2006)
1348 r. – Małe miasta we Francji – Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (Irwin W. Sherman,„ The Power of Plagues, 2006) ”
1348 r. – Małe miasta w Niemczech – Wygnani Żydzi (Czarna śmierć) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 118)
1348 r. – Małe miasta w Austrii – Wygnani Żydzi (Czarna śmierć) ( Irwin W.Sherman, “ The Power of Plagues, 2006)
1348 AD – Toskania, Włochy – Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.132)
1348 AD – Mantua, Włochy – Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 130)
1348 rne – Parma, Włochy – Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 131)
1349 AD – Strasburg, Niemcy – Żydzi masakrowani (2000) / Wygnani na sto lat przez mieszkańców miasta w Walentynki, ponieważ Żydzi manipulowali ceną kukurydzy i że Żydzi byli chronieni przed jakimkolwiek ściganiem ich zbrodni przez radę miejską (Cecil Roth, “ Żydowska księga dni ”)
1349 AD – Hielbronn, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, ‘Anti-Semitism: Causes and Effects, 1978)
1349 AD – Wrocław, Niemcy – Żydzi wydaleni (www.jewishviturallibrary.org/breslau)
1349 AD – Saksonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”,
s.33 ) 1349 r. – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni po pogromach (James F. Harris, “ The People Speak: Anti -Semityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii ”, s.13)
1349 rne – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici (Barbara W. Tuchman, “ A Distant Mirror ”, s. 113)
1349 rne – Würzburg, Dolna Frankonia, Niemcy – Żydzi wypędzeni po pogromach (James F.Harris, „The People Speak”, s. 13)
1349 ne – Węgry – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki, 1978)
1349 AD – Bazylea, Szwajcaria – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org.il/history .php )
1352 ne – Bułgaria – Żydzi wydaleni za heretycką działalność
(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Bulgaria#Bulgarian_Empire )
1360 ne – Węgry – Żydzi ponownie wydaleni
1360 ne – Bolonia, Włochy – Żydzi wydaleni przez kardynała Albornoza (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 126)
1360 r. – Wrocław, Niemcy – Żydzi ponownie wydaleni (www.jewishvirtuallibrary.org/breslau)
1370 AD – Bruksela, Belgia – Żydzi wydaleni za profanację hostii
1375 AD – Palermo, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni poza mury miasta (C.Roth. ‘The History of the Jews of Italy’, s. 246)
1380 AD – Słowacja – Żydzi wydaleni
1386-1388 AD – Strasburg, Niemcy – Żydzi wydaleni przez Wenceslausa ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1390-1391 AD – Palatynat, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, ‘ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy ”, s.35 )
1391 r. – Badenia, Niemcy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/baden )
1391 r. – Sewilla, Hiszpania – Żydzi wydaleni po pogromach zabicie 4000; władze lokalnechciał ich wydalić od dawna, ale papież i król zawsze temu zapobiegali; po śmierci króla Kastylii Jaun I, Królowa Matka, Leonora, wypędza ich i niszczy ich 23 synagogi (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 137, 247; C. Roth, „A History of the Marranos ‘, s. 14-15))
1391 AD – Aragonia, Hiszpania – Żydzi wydaleni po pogromach (C.Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 248)
1391 AD – Ecija, Hiszpania – Żydzi wydaleni / Exterminated (C.Roth, ‘A History of the Marranos’, s. 15)
1391 AD – Carmona, Spain – Jews Expelled / Exterminated (C.Roth, ‘A History of the Marranos’, s. 15)
1391 AD – Kastylia, Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, “ A History of the Marranos ”,p. 15)
1391 AD – Aragon, Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, ‘A History of the Marranos’, s.15)
1391 AD – Walencja, Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, ‘A History of the Marranos ‘, s.15)
1391 AD – Barcelona, ​​Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth,’ A History of the Marranos ‘, s.15)
1391 AD – Katalonia, Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, “ A History of the Marranos ”, s.15)
1391 ne – Baleary, Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, “ A History of the Marranos ”, s.15)
1391 AD – Palma, Hiszpania – Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, “ A History of the Marranos ”, s.15 )
1391 AD – Toledo, Hiszpania – Żydzi pogromowani / masowo nawracani (R. Maryks, “ Zakon Jezuitów jako synagoga Żydów ”, s. 2; C. Roth, “ A History of the Marranos ”, s.15 )
1391 AD – Palermo, Włochy – Żydzi wydaleni za szerzenie herezji (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 248)
1392 rne – Monte S. Giuliano, Włochy – Żydzi wydaleni / przymusowy chrzest (C. Roth, „ The History of the Jews of Italy ‘, s. 248)
1392 ne – Katania, Włochy – Żydzi wygnani za „odstępstwo” Marannos (C. Roth, „Historia Żydów Włoch, s. 248)
1392 rne – Trapani, Włochy – Żydzi wydaleni za „odstępstwo” Marannos (C. Roth, „The History of the Jews of Italy, s. 248)
1392 AD – Syrakuzy, Włochy – Żydzi wygnani za „odstępstwo” Marannos (C. Roth, „Historia Żydów Włoch, s. 248)
1392 AD – Palermo, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni” (C. Roth, „Historia of the Jews of Italy ”, s. 248)
1392 AD – Berno, Szwajcaria – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/berne )
1393 AD – Piza, Włochy – Żydzi wydaleni; domy zwolnione za lichwę (C.Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 132)
1394 r. – Niemcy – Wygnani Żydzi (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki, 1978)
1394 r. – Wenecja, Włochy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/venice-italyjewish-history-tour )
1394 AD – Mestre, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu skarg bankowych (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 185)
1394 AD – Francja – Żydzi wydaleni przez króla Karola VI (William C. Jordan, ‘ Monarchia francuska i Żydzi: od Filipa Augusta do ostatnich Kapetyngów ”, s. 180; Bell i Burnett,„ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 33)
1396 r. – Fermo, Włochy – Żydzi Wydalony, gdy Gibelini splądrowali miasto (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.142)
1397 r. – Bazylea, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti- Semityzm, rozdział 4)
1403 AD – Marsala, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy, s.248)
1411 AD – Taranto, Włochy – Żydzi wygnani po pogromie (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 271)
1413 AD – Polizzi, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy, s. 248)
1414 AD – Goslar, Dolna Saksonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 433)
1415 ne – Vizini, Włochy – Żydzi Wydalony (C. Roth, „The History of the Jews of Italy, s. 248).
1416 AD – Mineo, Włochy – Żydzi wydaleni / osadzeni w więzieniu za„ spisek przeciwko królewskim biznesom ”(C. Roth,„ The History of the Jews of Italy, s. 248)
1418-1419 AD – Trewir, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i Reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1419 r. – Padwa, Włochy – Żydzi wydaleni za bycie „społecznymi pariasami” i „prostytutkami” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 161)
1420 r. – Lyon, Francja – Żydzi wydaleni
1420 r. AD – Wiedeń, Austria – Żydzi wydaleni ( https://en.wikipedia.org/wiki/vienna )
1420 AD – Austria – Żydzi wydaleni przez Albrechta V (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”) ‘, s.35)
1421 AD – Regensberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett,’ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ‘, s.36 )
1422 AD – Wurzgurg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm iReformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1422 ne – Bamberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1422 ne – Brandenburgia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi , Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s. 35)
1422 AD – Ansbach, Germany – Jews Expised (Bell i Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.35 )
1422 AD – Kulmbach, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, s. 35)
1422 AD – Austria – Żydzi ponownie wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Anti-Semitism: Przyczyny i skutki)
1424 AD – Fribourg, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki)
1424 AD – Zurych, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki) ”
1424 AD – Kolonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism”, rozdz. 4)
1426 AD – Girgenti, Włochy – Żydzi wydaleni / nieudana b / c „Korona interwencji ”(C. Roth, „ Historia Żydów Włoch, s. 248)
1426 r. – Czechy – Żydzi wydaleni przez margrabiego Albrechta V
( http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx )
1426 r. – Morovia – Żydzi wypędzeni przez margrabiego Albrechta V (http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx )
1426 r. – Iglau, Czechy – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz. 4)
1427 r. – Berno, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz.4)
1427 AD – Lanciano, Włochy – Żydzi wydaleni przez Fra Giovanni da Capistrano (C. Roth, ‘The History of the Żydzi we Włoszech ”, s. 274)
1428 rne – Fryburg, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz. 4)
1429 rne – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni ( Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.35)
1429 AD – Jerozolima, Palestyna – Żydzi częściowo wydaleni za profanację / podpalenie kościoła (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 275)
1430 AD – Saksonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 35)
1430 r. – Lindau, Niemcy – Żydzi wydaleni / eksterminowani (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 478)
1430 AD – Palermo, Włochy – Żydzi wydaleni za żydowskiego lekarza planującego śmierć pacjentów chrześcijańskich (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 239)
1430 AD – Piemont, Sabaudia, Włochy – Żydzi wydaleni poza miasto w getcie (C.Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 312)
1431 AD – Pesaro, Włochy – Żydzi wydaleni po pogromach (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 162)
1432 AD – Savoy, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, ‘Anti-Semitism : Przyczyny i skutki)
1435 AD – Speyer, Niemcy – Żydzi wydaleni „Forever”
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1436 AD – Zurych, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Kłamstwo: Zdemaskowanie szatańskiego spisku za antysemityzmem, rozdział 4)
1438 r. – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, str. 35)
1438 r. – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm:Przyczyny i skutki)
1438-1439 AD – Augsburg, Niemcy – Żydzi wydaleni
( https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Judengasse )
1442 AD – Bamberg, Górna Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, ‘The Lie : Demaskowanie szatańskiego spisku za antysemityzmem, rozdział 4)
1442 r. – Holandia – Żydzi wydaleni
1442 r. – Państwa papieskie, Włochy – Żydzi wydaleni po wielu pogromach (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”) , s. 165)
1442 rne – San Marino, Włochy – Żydzi wygnani przez Podestę za zorganizowanie spisku przeciwko republice (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 122)
1442 r. – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i The Reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1444 AD – Atrecht, Holandia – Żydzi wydaleni
( http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11450-netherlands )
1444 AD – Austria wewnętrzna – Żydzi częściowo wydaleni za pożyczkę przez Fredericka III (Gerhard Benecke, ‘Maximilian I : 1459-1519: An Analytical Biography ”, s.71)
1444 AD – Giessen, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.442)
1446 AD – Bavaria , Niemcy – Żydzi wydaleni
1446 rne – Brandenburgia, Niemcy – Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/brandenburg )
1446 AD – Berlin, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz.4)
1449 AD – Toledo, Hiszpania – Żydzi i Marranos zmasakrowani przez starych chrześcijan po wywołaniu buntu przeciwko królowi Juan II z Trastamara; stało się tak po tym, jak Żydzi Marrano już od dziesięcioleci oszukiwali finansowo Starych Chrześcijan w Toledo (R. Maryks, „Zakon Jezuitów jako synagoga Żydów”, s. 2-3; C. Roth, „A History of The Marranos”, s. 32-33)
1449 AD – Ciudad Real – Żydzi Converso wydaleni, a ich kwatera zwolniona przez Zakon Calatrava po przejęciu administracji finansowej (C.Roth, “ A History of The Marranos ”, s.32-33)
1449 AD – Lizbona, Portugalia – Żydzi masakrowani / deportowani na własny rachunek (C. Roth, „A History of The Marranos”, s. 54)
1450 AD – Dolna Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm, and The Reformation in Sixteenth Century Germany ”, s. 35)
1451 AD – Messina, Włochy – Żydzi wydaleni za ekscesy w bankowości, handlu, pośrednictwie, pożyczkach (C.Roth , “ The History of the Jews of Italy, s.250)
1452 ne – Cuneo, Włochy – Żydzi wydaleni przez franciszkanów (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 165)
1452 ne – Lombarty, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, “ Historia z Żydów z Włoch”, str 166).
1453 AD – Śląsk, Niemcy
1453 AD – Vicenza, Włochy – Żydzi wydaleni bezskutecznie
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/vicenza )
1453 AD – Padwa, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę (C.Roth, “ The History of Jews of Italy ”, s. 166)
1453 r. – Marsala, Włochy – Żydzi wygnani po pogromie (C. Roth, „Historia Żydów Włoch, s. 250).
1453 r. – Francja – Żydzi wydaleni
1453 r. – Wrocław, Niemcy – Żydzi wydaleni przez Jana z Capistrano for Host Desecration (Bell and Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.35 )
1453 AD – Schweidnitz-Jauer, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm, i Reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1453 r. – Frankonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki)”
1453 r. – Konstantynopol, Cesarstwo Bizantyjskie – Żydzi częściowo wygnani i zmasakrowani przez Greków za pozwolenie na wkroczenie najeźdźcom Turkom osmańskim miasto bezpośrednio przez dzielnicę żydowską z pomocą Żydów (SJ Shaw, “ Żydzi Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej ”, s. 26)
1453 AD – Liegnitz-Brieg – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi , Judaism, and the Reformation in XVI Century Germany ”, s.35)
1454 AD – Wurzburg, Germany – Jews Expired (PE Grosser / EG Halperin, ‘Anti-Semitism: Causes and Effects)
1454 AD – Piemont, Włochy – Żydzi wydaleni (i przypomniano krótko) (C.Roth, “ The History of Jews of Italy ”, s.165)
1454 AD – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni za wymuszenie (C.Roth, “ The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 136)
1455 AD – Rzym, Włochy – Żydzi Wygnani po zamieszkach, ponieważ Żydzi próbowali przekupić papieża ( C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.166)
1456 AD – Polizzi, Włochy – Żydzi wypędzeni po zamieszkach wielkanocnych (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy, s. 250)
1456 AD – Taormina, Włochy – Żydzi wydaleni przez dominikanów po dorocznym jarmarku (C. Roth,’ The Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1456 r. – Marsala, Włochy – Żydzi wygnani w dzień św.Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1456 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, ‘Antysemityzm: przyczyny i skutki)
1457 AD – Hildesheim, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett,’ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wiek Niemcy ”, s. 35, 433)
1458 ne – Erfurt, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz.4)
1458 AD – Kalabria, Włochy – Żydzi Wydalony po powstaniu baronatu i chłopów (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 277)
1460 r. – Getynga, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemcy XVI wieku ”, s. 433)
1460 AD – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz.4)
1460 AD – Czechy – Żydzi wydaleni po tym, jak John Capistrano nauczał przeciwko nim (C. Roth, ” The History of the Jews of Italy ”, s. 166)
1460 AD – Faenza, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni przez Fra Bernardino da Feltre (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 202)
1461 AD – Julich, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.35 )
1461 AD – Berg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i Reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1462 ne – Włochy – Żydzi wydaleni (http://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline-of-jewishhistory-in-italy )
1462 r. – Moguncja, Niemcy – Żydzi ponownie wydaleni (Barbara W. Tuchman, „A Distant Mirror”, s. 113)
1463 r. – Kalabria , Włochy – Żydzi ponownie wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 277)
1463 AD – Bari, Włochy – Żydzi wydaleni / ponownie przyjęci przez Alfonso I (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ”, s. 277)
1463 AD – Acri, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 277)
1463 AD – Lecce, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 277)
1465 r. – Fez, Maroko – Żydzi wydaleni (http://www.jewishvirtuallibrary.org/thetreatment-of-jews-in-arab-islamic-countries )
1466 AD – Arnstadt, Niemcy – Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti -Semityzm, rozdział 4)
1466 ne – Sycylia, Włochy – Żydzi wydaleni przez królową Izabellę I ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1468 ne – Gaeta, Neapol – Żydzi wydaleni przez mieszkańców miasta, ale odmówiono im autor: King Ferrante I ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/gaeta )
1468 r. – Egipt – Żydzi wydaleni przez sułtana Qa’it Bay
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1469 AD – Sycylia, Włochy – Żydzi ponownie wygnani po zazdrości 400 bogato ubranych Żydów maszerujących w paradzie ( C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 253)
1470 AD – Badenia, Niemcy – Żydzi wydaleni / Killed for Ritual Murder (B. Booker, ` ` The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz.4)
1470 AD – Florencja, Włochy – Żydzi wydaleni (E.Michael Jones, ‘Barren Metal: A History of Capitalism as Konflikt między pracą a lichwą ”, s. 196)
1472 rne – Schaffhausen, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz. 4)
1473 AD – Cordoba, Hiszpania – Żydzi i marranowie wypędzeni przez chrześcijańskie bractwo działając pod rządami króla Henryka Bezsilnego po tym, jak został oskarżony o przekupienie jednego z najpotężniejszych generałów, Alonso Fernandez de Aguilar (C.Roth, „A History of The Marranos”, s. 35-36 )
1473 rne – Jaen, Hiszpania – Żydzi wydaleni po oskarżeniu o zamordowanie policjanta Kastylii (C. Roth, „A History of The Marranos”, s. 36)
1473 r. – Trapani, Włochy – Żydzi wydaleni po pogromie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy , s. 250)
1474 ne – Palermo, Włochy – Żydzi wygnani za herezję / bluźnierstwo (C. Roth, „Historia Żydów Włoch, s. 250)
1474 rne – Termini, Włochy – Żydzi wydaleni za„ lese majeste ” i bluźnierstwo (C. Roth, „The History of the Jews of Italy, s. 250)
1474 AD – Sciacca, Włochy – Żydzi wydaleni za „lese majeste” i bluźnierstwo (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch, s. 250)
1474 AD – Modica, Włochy – Żydzi wydaleni po ataku tłumu na dzielnicę żydowską (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy, s. 250)
1474 AD – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni (Barbara W. Tuchman,’ A Distant Mirror ‘, s. 113)
1474 AD – Serovia, Hiszpania – Żydzi wydaleni / zmasakrowani (C. Roth, „A History of The Marranos”, s. 36)
1475 AD – Tirol, Germany – Jews Exised (Bell i Burnett, „Jews, Judaism, and The Reformation in Sixteenth Century Germany”, s. 35)
1475 rne – Noto, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, „The History of the Jews of Italy, s. 252)
1475 AD – Monte S. Giuliano, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy, s. 252)
1475 AD – Sciassa, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszkach (C. Roth, ‘The Historia Żydów we Włoszech, s. 252)
1475 rne – Palermo, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C.Roth, “ Historia Żydów we Włoszech, s. 252)
1475 rne – Naro, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszki (C. Roth, „The History of the Jews of Italy, s. 252)
1475 r. – Castrogiovanni, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth,„ The History of the Jews of Italy, s. 252)
1475 r. – Mesyna, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszkach (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy, s.252)
1475 AD – Trent, Włochy – Żydzi wydaleni za rytualne morderstwo chrześcijańskiego dziecka „przez 300 lat” (R. Po-Chia Hsia, „Trent 1475: Stories of a Ritual Murder Trial”)
1475 AD – Bamberg, Austria – Żydzi wydaleni za Ritual Murder of Christian child ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/carinthia )
1476 r. – Berg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, s. 35)
1476 AD – Caltagirone, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy, s. 252)
1476 AD – Agosta, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszkach (C. Roth, ‘The History of the Żydzi we Włoszech, s. 252)
1477 AD – Tubingen, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz.4)
1477 AD – Lotaryngia, Francja – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm, and The Reformation in XVI Century Germany ‘, s. 35)
1478 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi wypędzeni przez ludność / odrzuceni przez Medici (C.Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 173)
1478 AD – Brescia, Włochy – Żydzi wydaleni, ponieważ chrześcijanie uczestniczyli w żydowskich weselach (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 173)
1478 ne – Mantua – Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Historia Żydów we Włoszech ”, s. 173)
1478 AD – Reggio, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 173)
1478 AD – Pasawa, Bawaria – Żydzi wydaleni / zabici za profanację hostii (B. Booker, Kłamstwo: ujawnianie szatańskiego spisku za antysemityzmem, rozdział 4)
1478 r. – Bamberg, Górna Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni
( http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2422-bamberg )
1478 r. – Styria , Niemcy – Żydzi wydaleni częściowo przez Fryderyka III po wielu pogromach za żydowską lichwę (Gerhard Benecke, ‘Maximilian I: 1459-1519: An Analytical
Biography’, s. 71)
1479 AD – Strasburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, „Żydzi, judaizm i Reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 436)
1479 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 173)
1479 AD – Arena, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 173)
1479 ne – Pawia, Włochy – Żydzi Wygnani po zwolnieniu żydowskiej dzielnicy miasta (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 173)
1479 r. – Portobuffole, Treviso, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 173)
1479 rne – Helmstadt, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm, i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 433)
1480 AD – Kolonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.35)
1480 AD – Brescia, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni przez władze kościelne (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 173)
1483 AD – Andaluzja, Hiszpania – Żydzi wypędzeni przez króla Ferdynanda II Aragonii ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1483 AD – Sewilla , Hiszpania – Żydzi wypędzeni przez króla Ferdynanda II Aragonii ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1483 AD – Cordova, Hiszpania – Żydzi wydaleni przez króla Ferdynanda II Aragonii ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php) jewishhistory.org.il/history.php )
1483 AD – Moguncja, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.35 )
1484 AD – Katzeneln-bogen, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi , Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.35 )
1484 AD – Hesja, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.35 )
1484 AD – Warszawa, Polska – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1485 rne – Bamberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI Niemczech”, str. 35)
1485 AD – Perugia, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 175)
1485 AD – Werona, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, “ The History of the Żydzi we Włoszech ”, s. 173)
1485 rne – Viadana, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 173)
1485 rne – Helmstadt, Niemcy – Żydzi wydaleni ( Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 433)
1485-1486 ne – Vincenza, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 175)
1486 AD – Gubbio, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.175)
1486 AD – Saragossa, Hiszpania – Żydzi wygnani po aferze Arbues, w której Żydzi „wpłynęli” na Marannos, aby działali wbrew interesom Hiszpanii; Król nakazuje nagłe wypędzenie Żydów z całego arcybiskupstwa, jako „zapowiedź” „ostatecznego rozwiązania”
w 1492 r. (Norman Roth, „Medieval Jewish Civilization: An Encyclopedia”, s. 35)
1486 AD – Albarracin, Spain – Żydzi wydaleni po aferze Arbues (Norman Roth, ‘Medieval Jewish Civilization: An Encyclopedia’, s. 35)
1486-1487 AD – Syrakuzy, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszkach (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’ , s. 252)
1486-1487 AD – Caltagirone, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszkach (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.252)
1486-1487 AD – Sciatta, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 252)
1486-1487 AD – Malta, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 252)
1487 r. – Taormina, Włochy – Żydzi wydaleni po ukamienowaniu dzielnicy żydowskiej (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 252)
1487 r. – Corleone, Włochy – Żydzi wydaleni po zamieszkach (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 252)
1488 AD – Oettingem, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 35)
1488 ne – Florencja, Włochy – Żydzi wydaleni; natychmiast przypomniał b / c o żydowskiej łapówce dla Lorenzo de’Medici – (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 175)
1489 r. – Brandenburgia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”) ‘, s. 35)
1489 AD – Forli, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 175)
1489 AD – Prowansja, Francja – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, Rozdział 4)
1490 AD – Castroreale, Włochy – Żydzi wypędzeni po pogromach (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 252)
1490 AD – Santa Lucia, Włochy – Żydzi wydaleni po pogromach (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.252)
1491 AD – Castiglione, Włochy – Żydzi wygnani w Boże Narodzenie po pogromie (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 254)
1491 AD – Rawenna, Włochy – Żydzi wydaleni ( http: //www.jewishvirtuallibrary. org / timeline-ofjwish-history-in-italy )
1491 AD – Turgowia, Szwajcaria – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism, rozdz. 4)
1491 AD – Prowansja, Francja – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 259)
1492 r. – Wurttenberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, s. 35)
1492 r. – Hiszpania – Żydzi wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii i królową Izabellę I Kastylia (Philip Broadhead / Chris Cook, „The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1493-1763)
1492 AD – Kolonie Hiszpanii – Żydzi wypędzeni przez króla Ferdynanda II Aragońskiego i królową Izabellę I z Kastylii (Philip Broadhead / Chri Cook,”) The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1493-1763)
1492 AD – Aragonia, Hiszpania – Żydzi ponownie wydaleni za morderstwo rytualne (B. Booker , “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti- Semitism, Ch.4 )
1492 AD – Sardynia, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 254, 268)
1492 AD – Ciminna, Włochy – Żydzi wydaleni / wtrąceni do więzienia przez pana (C. Roth, “ The History od Żydów z Włoch”, str. 259)
1492 AD – Cammarata, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 259)
1492 AD – Girgenti, Włochy – Żydzi wydaleni / aresztowani / uwięzieni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ”, s. 259)
1492 AD – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 189)
1492 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu głoszenia Fra Bernardino (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 175)
1492 AD – Castelfranco, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu głoszenia Fra Bernardino (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 175)
1492 AD – Bassano, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu głoszenia Fra Bernardino (C.Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 175)
1492 AD – Crema, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu głoszenia Fra Bernardino (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 175)
1492 AD – Alghero, Włochy – Żydzi wydaleni ( http: // www. jewishvirtuallibrary.org/alghero )
1492 r. – Fano, Włochy – Żydzi wydaleni przez radę miejską / nieudani (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 173)
1492 r. – Castronuovo, Włochy – Żydzi wydaleni (C Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 260)
1492 rne – Piazza, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 260)
1492 r. – S. Marco, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.260)
1492 AD – Castroreale, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 260)
1492 AD – Caltagirone, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ‘, s. 260)
1492 AD – Ragusa, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 260)
1492 AD – Lentini, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth,’ The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 260)
1492 rne – Camarata, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 260)
1492 rne – Sciatta, Włochy – Żydzi wydaleni ( C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 260)
1492 AD – Syrakuzy, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 260)
1492 AD – Taranto, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 260)
1492 AD – Cagliari, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ‘, s. 268)
1492 AD – Księstwo Meklemburgii, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett,’ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ‘, s. 428)
1492 AD – Campo St. Pietro, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 175)
1492 r. – Pietro, Włochy – Wygnani Żydzi (C. Roth, „Historia Żydów we Włoszech, s. 176)]
1492 r. – Rzym, Włochy – Żydzi do wydalenia; przekupił papieża Borgii, Aleksandra VI, aby został (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 179)
1492-1493 AD – Sycylia, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 178, 261)
1493 AD – Magdeburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, ‘ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku, s. 433)
1493 r. – Arcybiskupstwo Meklemburgii, Niemcy – Żydzi wypędzeni za zbezczeszczenie hostii Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, s. . 33; Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.35)
1493 AD – Pomorze, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku ” Niemcy ”, s. 35, 433)
1493 AD – Halberstadt, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.35)
1494 AD – Naumberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i The Reformation in XVI Century Germany ”, s. 35)
1494 AD – Brescia, Włochy – Żydzi wydaleni z propagandy przez Fra Bernardino (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.176)
1494 AD – Neapol, Włochy – Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 280)
1494 AD – Lecce, Włochy – Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, ‘The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 280)
1494 AD – Acquaviva, Włochy – Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 280)
1494 AD – Catanzaro, Włochy – Żydzi wypędzeni po francuskiej inwazji (C. Roth, ‘The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 280)
1494 rne – Bitonto, Włochy – Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 280)
1494 rne – Cozenza, Włochy – Żydzi wypędzeni po francuskiej inwazji (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 280)
1495 rne – Neapol, Włochy – Wygnani Żydzi z Maranno (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 281)
1495 AD – Forence, Włochy – Żydzi wydaleni przez Girolamo Savonarola (E. Michael Jones, „Barren Metal”, s. 197)
1495 ne – Litwa – Żydzi wypędzeni przez wielkiego księcia Aleksandra (Bernard D. Weinryb, „Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 do 1800 r.)
1495 rne – Kraków, Polska – Żydzi wypędzeni przez króla Aleksandra I z Polski ( Bernard D. Weinryb, „Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 do 1800 r.)
1495 r. – Kazimierz, Polska – Żydzi wypędzeni przez króla Aleksandra I z Polski (Bernard D. Weinryb,„ A Social and Economic History of społeczność żydowska w Polsce od 1100 do 1800)
1496 AD – Karyntia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.35)
1496 ne – Neapol, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 281)
1496 rne – Florencja, Włochy – Żydzi wydaleni wraz z Medyceuszami przez Savonarolę (C. Roth, „ The History of the Jews of Italy ”, s. 190)
1496 AD – Portugalia – Żydzi częściowo wydaleni przez króla Manuela I ( http://www.jewishhistory.org.il/history/php )
1496 AD – Karyntia, Słowenia – Żydzi Wygnany przez cesarza Maksymiliana I ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/ljubljana )
1496 r. – Styria, Austria – Żydzi wypędzeni przez cesarza Maksymiliana I (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 433)
1497 AD – Graz, Austria – Żydzi wypędzeni po raz trzeci przez cesarza Maksymiliana I ( http://www.jewishhistory.org.il/history/php )
1497 AD – Isenberg-Budingen, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech”, s. 35)
1497 r. – Portugalia – Żydzi oficjalnie wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 180; C. Roth, „ A History of The Marranos ‘, s. 54-73)
1497 AD – Wenecja, Włochy – Marranno Jews Expelled (C.Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 187)
1498 AD – Salzburg, Niemcy – Żydzi Wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.35)
1498 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 130)
1498 AD – Navarra, Hiszpania – Żydzi wydaleni
( http://www.encyclopedia.com/ history / encyclopedias-almanacs-transcipts-and-maps / jewsexpulsion-hiszpania-portugal )
1498 r. – Prowansja, Francja – Żydzi wypędzeni przez króla Ludwika XII (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 180)
1498-1499 AD – Norymberga, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.433 )
1498-1499 AD – Werona, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, “ Historia Żydów we Włoszech ”, s.130)
1499 AD – Rodos, Włochy – Żydzi wydaleni (przyjęci do Nicei) (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 180)
1499 AD – Norymberga, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, ‘Żydzi, Judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 441)
1501 AD – Prowansja, Francja – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdz.4)
1502 AD – Florencja, Włochy – Żydzi do wydalenia / ocalenia przez Catherine Sforza (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 201)
1504 AD – Pilzno, Czechy – Żydzi wydaleni za profanację hostii (B. Booker, ‘ Kłamstwo: zdemaskowanie szatańskiego spisku za antysemityzmem ‘, rozdział 4)
1504 AD – Moskwa, Rosja – Żydzi wydaleni (http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1504 rne – Evora, Portugalia – żydowscy marranowie wydaleni / eksterminowani (C. Roth, „A History of The Marranos”, s. 64)
1504 rne – Piacenza, Włochy – Żydzi wydaleni b / ca nie-żydowski bank przybył do miasta (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 182)
1505 AD – Orange, Francja – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie : Demaskowanie szatańskiego spisku za antysemityzmem ”, rozdz.4)
1506 r. – Lizbona, Portugalia – żydowscy marranowie wydaleni / ponad 500 (inne źródło podaje między 2 a 4 tys.) Zabitych przez tłum chłopów, głównie z powodu głodu i Nowy chrześcijański rolnik podatkowy, który akurat był najbogatszym i najbardziej znienawidzonym człowiekiem Obwiniano Lizbonę (prawdopodobnie słusznie) (Philip Broadhead / Chris Cook, „The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763; C. Roth,„ A History of The Marranos ”, s. 64-66)
1506 r. – Nola, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 283)
1507 rne – Nordlingen, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w XVI Century Germany ”, s. 433)
1509 AD – Treviso, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu skarg bankowych (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy, s. 184)
1509 AD – Werona, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu skargi bankowe (C. Roth, „The History of the Jews of Italy, s. 184)
1509 ne – Novi, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 183)
1509 ne – Padwa, Włochy – Żydzi wydaleni po zwolnieniu miasta (C. Roth, „ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 194)
1510 rne – Brunszwik, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 433)
1510 r. – Brandenberg, Austria – Żydzi wydaleni za profanację hostii i kradzież majątku kościelnego (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 433)
1510 r. – Berlin, Niemcy – Żydzi wydaleni za profanację hostii
( http: //www.jewishvirtuallibrary.org/berlin-germany-jewish-history-tour)
1510 ne – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni po raz trzeci przez króla Ferdynanda II Aragonii ( C.Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 180)
1510 rne – Prusy – Żydzi wydaleni
1510 r. – Apulia, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 283)
1510 r. – Kalabria, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 189 , 283)
1511 r. – Conegliano, Włochy – Żydzi wydaleni (nieudani)
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/conegliano )
1511 r. – Reggio, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 283)
1511 AD – Castrovillari, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s.283)
1511 r. – Lecce, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 283)
1512 r. – Colmar, Francja – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/ bischheim )
1512 AD – Regensburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Raphael Straus, ‘Regensburg and Augsburg’, s. 13)
1513 AD – Munzenburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, ‘Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy ”, s. 442)
1514-1515 AD – Strasburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.436)
1515 AD – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic PlotZa antysemityzmem ”, Ch. 4)
1515 r. – Lublana, Słowenia – Żydzi wydaleni po raz czwarty przez cesarza Maksymiliana I ( http://www.jewishhistory.or.il/history.php )
1515 r. – Apulia, Włochy – Żydzi / Marannos wydaleni przez papieską inkwizycję (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 284)
1515 r. – Kalabria, Włochy – Żydzi / Marannos wydaleni przez papieską inkwizycję (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 284)
1515 AD – Ragusa, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 284)
1516 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi Wygnani władcy b / c byli „antysemici” ( C.Roth, “ Historia Żydów we Włoszech ”, s.186)
1516 AD – Łowicz, Polska – Żydzi Wydalony (B. Booker ‘The Lie: Odsłanianie Plot Satanic Behind antysemityzmu’., Ch 4)
1516 AD – Gelnhausen, Niemcy – Żydzi Wydalony / nieudana po terytorialny całej spotkania książęta, szlachta itp. (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 442)
1516 AD – Hanau, Niemcy – Żydzi Wygnani / nieudani po ogólno-terytorialnym spotkaniu książąt, szlachty, itd. (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 442)
1516 AD – Lindheim, Niemcy – Żydzi wydaleni / nieudani po spotkaniu terytorialnymmiędzy książętami, szlachtą itp. (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 442)
1516 r. – Ruckingen, Niemcy – Żydzi Wygnani / nieudani po ogólno-terytorialnym spotkaniu książąt, szlachty itd. (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 442)
1518 r. – Conegliano, Włochy – Żydzi wydaleni / nieudani
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/conegliano )
1519 AD – Weutemberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdz.4)
1519 AD – Regensburg, Niemcy – Żydzi wydaleni przez cesarza Maksymiliana I za namowąradykalnego reformatora Balthasara Hubmaiera (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 433, 441)
1519 r. – Dangolsheim, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.436)
1519-1520 AD – Rothenburg ob der Tauber, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s.433)
1522 AD – Norymberga, Niemcy – Próba wygnania Żydów za wykuwanie monet i przemycanie dobrych monet z regionu (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.436)
1523 r. – Medina, Włochy – Żydzi wygnani po zamieszkach w dzielnicach żydowskich (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 182)
1523 r. – Bolonia, Włochy – Żydzi wydaleni za podpalenie (C. Roth, „ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 182)
1524 r. – Hesja, Niemcy – Próba wypędzenia Żydów; nie powiodło się po tym, jak Żydzi przekupili landgrafa Wilhelma II (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 441-443)
1524 r. – Kassel, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i Reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 443)
1524 AD – Marburg an der Lahn, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi,Judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 443)
1524 r. – Kalabria, Włochy – Żydzi wydaleni
1526 r. – Chorwacja – Żydzi wygnani przez cesarza Ferdynanda I za pomoc najeżdżającym Turkom ( http://www.jewishhistory.org )
1526 r. – Kapua, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę ( C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 285)
1526 r. – Węgry – Żydzi wygnani przez cesarza Ferdynanda I za pomoc najeżdżającym Turkom ( http://www.jewishhistory.org )
1527 r. – Florencja, Włochy – Żydzi wydaleni wraz z rodziną Medyceuszy (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.190)
1527 AD – Pawia, Włochy – Żydzi wydaleni przed zarazą (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.180)
1527 AD – Rzym, Włochy – Żydzi wydaleni / nieudani z powodu przekupstwa kardynała della Valle (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 191)
1528 r. – Hagenau, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 436)
1528 AD – Alentejo, Portugalia – Marrano Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, “ A History of The Marranos ” s.68 )
1528 AD – Santarem, Portugalia – Marrano Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, ‘A History of The Marranos ‘s. 68)
1528 AD – Gouvea, Portugal – Marrano Jews Expied / Exterminated (C.Roth,’ A History of Str. Marranos. 68)
1528 AD – Santarem, Portugalia – Marrano Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, “ A History of The Marranos ” s.68 )
1528 AD – Olivenca, Portugalia – Marrano Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth, ‘A History of The Marranos ‘ s.68 )
1528 AD – Azory, Portugalia – Marrano Żydzi wydaleni / eksterminowani (C.Roth,’ A History of The Marranos ‘s. 68)
1528 AD – Madera, Portugalia – Marrano Żydzi wydaleni / eksterminowani ( C. Roth, „A History of The Marranos” s. 68)
1529 r. – Posen, Niemcy – Żydzi wydaleni / deportowani / 30 spaleni na stosie za mord rytualny (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja) w Niemczech w XVI wieku ”, s.436)
1530 r. – Modena, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 183)
1530 r. – Augsburg, Niemcy – Próba wydalenia Żydów w zmowie z Turkami na Węgrzech; odwołane przez Josela z Rosheim w zakresie lobbingu / przekupstwa (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 436)
1530 r. – Strasburg, Niemcy – Żydzi wydaleni za lichwę / lichwę (Bell i Burnett , „Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech”, s. 443)
1531 r. – Kapua, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 285)
1533 r. – Śląsk, Niemcy – Żydzi wygnani za mord rytualny (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, s. 436)
1533 r. – Konstancja, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, „ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdział 4)
1533 AD – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 285)
1535 AD – Wurttemberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.436 )
1536-1537 AD – Saksonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Paul Johnson, “ A History of the Jews ”, s. 242; Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech XVI wieku ”, s. 436, 443)
1539 ne – Hesja, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 436)
1539 ne – Neapol, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni (C. Roth, “ Historia of the Jews of Italy ”, s. 286)
1540 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi Wygnani przez okupujących Hiszpanów; wygnany do Lewantu (C.Roth , „Historia Żydów Włoch”, s. 187)
1540 r. – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1540 r. AD – Praga, Węgry – Żydzi wydaleni
1541 rne – Otranto, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 287)
1541 AD – Neapol, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni ( C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 180, 189, 286)
1541 AD – Tittingen, Niemcy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (Bell i Burnett, ` ` Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 436)
1541-1542 ne – Czechy, Niemcy – Żydzi wypędzeni przez cesarza Ferdynanda I za pomoc w inwazji Turków ( http://www.jewishhistory.org )
1542 r. – Praga, Węgry – Żydzi wydaleni
1542 rne – Piotrków, Polska – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1542 rne – Hildesheim, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemcy XVI wieku ”, s. 433)
1543 AD – Muehlhausen, Niemcy – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the
Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”)
1543-1544 AD – Goslar, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i Reformacja w Niemczech w XVI wieku, s. 434)
1544 r. – Würzburg, Niemcy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku”, s. 436)
1546 r. – Braunschweig, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 433, 439-442)
1547 r. – Ankona, Włochy – Żydzi wydaleni / sami deportowani po bojkocie brata Banki żydowskie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 182)
1547 r. – Polska – Żydzi wydaleni / zabici za morderstwo rytualne (http://www.jewishhistory.org )
1547 r. – Treviso, Włochy – Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti- Semityzm ”)
1549 AD – Goslar, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s.434)
1550 AD – Henneberg, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, ” Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 433)
1550 r. – Madryt, Hiszpania – Żydzi wypędzeni przez króla (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 322)
1550 r. – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni ze względu na nieżydowski wydział medyczny był „zazdrosny” (C. Roth,„Historia Żydów we Włoszech”, s. 183, 309)
1550 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi z Marranno wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch, s.187 )
1551 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, ‘Anti -Semityzm: przyczyny i skutki ”)
1553 r. – Asti, Włochy – Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth,„ Historia Żydów Włoch ”, s. 183)
1554 r. – Ankona, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni; następuje spalenie Talmudu (R. Maryks, “ Zakon jezuitów jako synagoga Żydów ”, s. 93)
1555 r. – Pesaro, Włochy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Anti-Semitism: Causes and Effects ” )
1555 AD – Rzym, Włochy – Żydzi wydaleni przez kardynała Farnese / Papieżainterweniowani / nieudani (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 183)
1556 AD – Turyngia, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in XVI Century Germany ”, s. 430)
1556 r. – Benevento, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 299)
1556 r. – Ankona, Włochy – Marrano Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia of the Jews of Italy ”, s. 314)
1556 r. – Ankona, Włochy – Wszyscy Żydzi wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 299, 301)
1556 r. – Rzym, Włochy – Maranno Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 300)
1556 AD – Udine, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 309)
1557 AD – Praga, Węgry – Żydzi wydaleni po raz trzeci przez cesarza Ferdynanda I (www.yivoencyclopedia.org )
1557 r. – Czechy, Niemcy – Żydzi wydaleni po raz trzeci przez cesarza Ferdynanda I (www.yivoencyclopedia.org)
1557 r. – Cremona, Włochy – Żydzi wydaleni do druku Talmudu i Zoharu (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ”, s. 303)
1558 rne – Recanati, Włochy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1558 rne – Urbino, Włochy – Żydzi marrano wydaleni przez księcia (C. Roth, “ The History of że Żydzi z Włoch”, str. 302)
1559 r. – Austria – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1559 r. – Czechy, Niemcy – Żydzi wydaleni po raz czwarty przez cesarza Ferdynanda I ( http://www.jewishhistory.org )
1559 r. – Civitanova, Włochy – Żydzi wygnani za próbę nawrócenia franciszkanina na judaizm (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 302)
1559 r. – Pawia, Włochy – Żydzi wygnani po pogromach ( C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 304)
1560 r. – Conegliano, Włochy – Żydzi wydaleni / nieudani ( http://www.jewishvirtuallibrary.org )
1560 r. – Piemont, Sabaudia, Włochy – Żydzi Wydalony przez księcia Emanuele Filiberto, „ŻelazoGłowa ”/ odwołane wkrótce po wstawiennictwie przekupionego Azariah de’Rossi, (C. Roth,„ Historia Żydów Włoch ”, s. 312-313)
1560 r. – Monferrat, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów we Włoszech”, s. 313)
1560 r. – Casale, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 313)
1561 r. – Praga, Węgry – Żydzi Ponownie wydalony (PE Grosser / EG Halperin, ‘Antysemityzm: przyczyny i skutki’)
1561-1565 AD – Gorizia, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 310)
1561-1565 AD – Friuli, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 310)
1561-1565 AD – Piemont, Sabaudia, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni / anulowani ponownie z powodu łapówki „20 000 florenów” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 313)
1562 AD – Acqui, Włochy – Żydzi wydaleni po pogromie (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 313)
1566 AD – Madryt, Hiszpania – Żydzi wydaleni / anulowani przez łapówkę (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ” , s. 322)
1565 AD – Praga, Węgry – Żydzi ponownie wydaleni (Rafael Patai, ‘The Jews of Hungary’, s. 175)
1566 AD – Państwo Kościelne, Włochy – Żydzi Wygnani z głównego miasta / posegregowani w getcie (C . Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 309)
1566 AD – Alessandria, Włochy – Żydzi wygnani z murów miejskich / segregowani w getcie (C.Roth, The History of the Jews of Italy’, s. 309)
1567 AD – Conegliano, Włochy – Żydzi wydaleni / nieudani ( http: //www.jewishvirtuallibrary.org )
1567 AD – Würzbburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, ‘Anti-Semitism: Causes and Effects’)
1567-1568 AD – Genua, Włochy – Żydzi ponownie wydaleni z sąsiednich terytoriów ( C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 183, 309)
1568 r. – Bolonia, Włochy – Żydzi wydaleni do druku Talmudu (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. . 306)
1568 r. – Bergheim, Niemcy – Żydzi wygnani po splądrowaniu synagogi (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech”, s. 433)
1569 r. – Benevento, Włochy – Żydzi wydaleni przez papieża Piusa V ( C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 307)
1569 r. – Este, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 307)
1569 r. – Umbria , Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 307)
1569 rne – Kampania, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 307)
1569 AD – Camerino, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 307)
1569 AD – Fano, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 307)
1569 AD – Orvieto, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ‘, s. 307)
1569 AD – Spoleto, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 307)
1569 AD – Rawenna, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth,’ The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 307)
1569 rne – Terracina, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 307)
1569 rne – Perugia, Włochy – Żydzi wydaleni ( C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 307)
1569 r. – Viterbo, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 307)
1569 AD – Senigallia, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 307)
1569 AD – Pesaro, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ‘, s. 307)
1569 AD – Volterra, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 310)
1570 AD – Urbino, Włochy – Żydzi wydaleni przez Guidubaldo della Rovere / zmuszeni do getto poza murami miasta (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 309)
1570 r. – Parma, Włochy – Żydzi wydaleni / wkrótce wezwani z powrotem (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ” , s. 309)
1570 rne – Piacenza, Włochy – Żydzi wydaleni / wkrótce wezwani z powrotem (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 309)
1570 AD – Florencja, Włochy – Żydzi z rodziny bankowej Da Pisa wydaleni za lichwę (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 310)
1570 AD – Florencja, Włochy – Wszyscy Żydzi z 21 „contados” „Wygnani przez Cosimo I Medici (C. Roth,„ Historia Żydów Włoch ”, s. 311)
1571 r. – Brandenburgia, Austria – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin,„ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”) )
1571 r. – Berlin, Niemcy – Wygnani Żydzi ( http://www.jewishvirtuallibrary.org )
1571 r. – Sienna, Włochy – Wygnani Żydzi (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 311)
1571 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi wydaleni za pomoc Turkom w Lepanto / odwołani dwa lata później przez „hojną łapówkę” ze strony Żydów (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 311)
1572 rne – Lucca, Włochy – Żydzi wydaleni / bez wyjaśnienia (C. Roth, „ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 309)
1573 rne – Breisgau i inne miasta w Austrii – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku ”, s. 430)
1573 rne – Niemcy – Żydzi wydaleni (Marvin Lowenthal, “ The Jews of Germany: A Story of Sixteen Centuries ”, s. 202)
1575 r. – Palatynat, Niemcy – Żydzi wydaleni (Philip Broadhead / Chris Cook, “ The Routledge Companion to Early Modern Europa, 1453-1763 ‘)
1575 r. – Casale, Włochy – Żydzi wyrzuceni za nie noszenie „żydowskiej odznaki wstydu” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 313)
1576 r. – Gellnausen, Niemcy – Żydzi ostatecznie wydaleni za to, co mają zrobili w 1516 r. (Bell i Burnett, „Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech”, s. 442)
1577 r. – Mantua, Włochy – Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 313)
1581 r. – Diosces of Basel, Niemcy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/baden )
1581 r. – Ferrara, Włochy – Żydzi wydaleni przez księcia Alfonso (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 314)
1582 r. – Pawia, Włochy – Żydzi wydaleni za herezję (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 322)
1582 r. – Holandia – Wygnani Żydzi (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: Przyczyny i skutki ”)
1582 r. – Węgry – Żydzi wydaleni (Rafael Patai, „Żydzi węgierscy”, s. 399)
1583 r. – Triest, Włochy – Żydzi wydaleni z powodu „okropnych zbrodni”, prawdopodobnie mord rytualny / odwołany (C Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 310)
1583 rne – Campo di Fiori, Włochy – Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 314)
1585 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi wydaleni / odwołani / zamknięci w getcie (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.323)
1587 AD – Hanower, Niemcy – Żydzi wygnani po protestanckich kaznodziejach głoszących przeciwko Żydom, lichwie i ich tolerancji (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s.433)
1590 AD – Lombardia, Włochy – Żydzi wydaleni przez króla Hiszpanii Filipa II (William Thomas Walsh, ‘Phillip II’, s. 137)
1590 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/alessandria )
1590 AD – Mantua, Włochy – „Zagraniczni” Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 325)
1590 r. – Piotrków, Polska – Żydzi wydaleni za mord rytualny (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Działka za antysemityzmem ”, rozdz.4)
1590-1591 AD – Braunshweig / Wolfenbuttel, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 428)
1591 AD – Hanau, Niemcy – Żydzi wydaleni za to, co zrobili w 1516 (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 442)
1591 r. – Pawia, Włochy – Żydzi ponownie wypędzeni przez króla Filipa (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”) ‘, s. 322)
1591 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi wypędzeni przez króla Filipa (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 322)
1591 AD – Cremona, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth , „Historia Żydów we Włoszech”, s. 323)
1591 AD – Lodi, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 323)
1591 AD – Alessandria, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ‘, s. 323, 343)
1593 rne – Perugia, Włochy – Żydzi wydaleni przez papieża Klemensa VIII ( http://www.jewishvirutallibrary.org/perugia )
1593 rne – Bolonia, Włochy – Żydzi wydaleni przez papieża Klemensa VIII ( http: //www.jewishvirtuallibrary.org/bologna-jewish-history-tour )
1593 AD – Brandenburgia, Austria – Żydzi wydaleni (Henry Wickham Steed, “ The Hapsburg Monarchy ”, 1914, s. 60)
1593 AD – Państwa Papieskie, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 300, 313)
1593 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (James F. Harris, “ The People Speak: AntiSemitism and Emancipation ”, s. 17)
1593 AD – Brunswick, England – Jews Expelled (PE Grosser / EG Halperin, “ Anti-Semitism: Przyczyny i skutki ”)
1595 r. – Hildersheim, Niemcy – Wygnani Żydzi; odwrócone w 1601 r. (Bell i Burnett, „ Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech XVI wieku”, s. 431)
1597 r. – Cremona – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Anti-Semitism: Causes and Effects”)
1597 AD – Pavia – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1597 AD – Lodi – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1597 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 182)
1598 AD – Hanower, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 434)
1599 r. – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 183)
1600 r. – Rzym, Włochy – Żydzi wydaleni / spaleni w stos (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 288)
1600 AD – Mantua, Włochy – Żydzi spaleni żywcem za „czary” (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 325)
1602 AD – Mirandola, Włochy – Żydzi wyrzuceni za nie noszenie „Żydowskiej odznaki wstydu” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 326, 341)
1603 AD – Werona, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 388)
1608 AD – Hiszpania – krypto-Żydzi wydaleni z Towarzystwa Jezusowego (jezuici) przez jezuitów Przełożony Generalny Claudio Acquaviva (Robert Markys, Zakon Jezuitów jako synagoga Żydów: jezuici o żydowskim pochodzeniu i prawach czystości krwi we wczesnym Towarzystwie Jezusowym, s. 146)
1609 r. – Londyn, Anglia – Żydzi Wydalony ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/london )
1611 AD – Casale, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 388)
1612 AD – Guine, Afryka – tubylcy i portugalscy chrześcijanie próbują wypędzić Żydów; odmówiono King Baol of Lambaia po darach / przekupstwie (Kagen i Morgan, “ Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800 ”, s. 176, 283)
1612 AD – Gwine, Afryka – Tubylcy i portugalscy chrześcijanie próbują (ponownie) wydalić Żydów; odmówiony przez King of Sine Bur Sun po łapówce (Kagen i Morgan, “ Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800 ”, s. 176, 283)
1612 AD – Casale, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie poza miastem (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 314)
1612-1614 AD – Rovigo, Włochy – Żydzi wydaleni (bez powodzenia) / zamknięci w getcie (C. Roth , „Historia Żydów we Włoszech”, s. 325 371)
1614 AD – Frankfort, Niemcy – Żydzi wydaleni; zezwolono na przesiedlenie w ciągu dziesięciu lat (PE Grosser / EG Halperin, „Anti-Semitism: Causes and Effects”; Bell i Burnett, „Jews, Judaism, and The Reformation in Sixteenth Century Germany”, s. 33)
1614 AD – Baden Niemcy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/baden )
1615 rne – Worms, Niemcy – Żydzi wydaleni; zezwolono na przesiedlenie w ciągu dziesięciu lat (PE Grosser / EG Halperin, “ Anti-Semitism: Causes and Effects ”; Bell and Burnett, “ Jews, Judaism, and The Reformation in Sixteenth Century Germany ”, s.33)
1615 AD – Francja – Żydzi wypędzeni przez króla Francji Ludwika XIII (William Chester Jordan, „TheMonarchia francuska i Żydzi: od Filipa Augusta do ostatnich Kapetyngów ”, s. 180)
1618 r. – miasta niemieckie – Żydzi wygnani podczas wojny trzydziestoletniej ( http://www.jewishhistory.org )
1618 r. – miasta morawskie – Żydzi wygnani podczas wojny trzydziestoletniej ( http://www.jewishhistory.org )
1619 r. – Kijów, Rosja – Żydzi wydaleni ( http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kiev )
1620 rne – Florencja, Włochy – Żydowscy tkacze jedwabiu wydaleni za nielegalność (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ” , s. 372)
1622 AD – Udine, Włochy – Żydzi wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 309)
1623 AD – Piemont, Włochy – Żydowscy złotnicy / kupcy wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 376)
1624 AD – Ferrara, Włochy – Żydzi wydaleni / Self-Deport (C. Roth, ‘ The History of the Jews of Italy ”, s. 321)
1626 1627 AD – Mantua, Włochy – żydowscy kupcy wydaleni / ponownie wezwani szybko po antyżydowskich zamieszkach ( C.Roth , “ The History of the Jews of Italy ”, s. 338 , 375)
1628 AD – Casale, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (ponownie) (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 388)
1629 AD – Mantua, Włochy – Żydzi wydaleni za lojalność wobec wykluczony władca Charles de Rethel (C.Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 339)
1637 AD – Conegliano, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 325)
1637 AD – Mirandola, Włochy – żydowskie synagogi zniszczone po pogromie (C. Roth, ‘ The History of the Jews of Italy ”, s. 383)
1638 r. – Modena, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 328, 340)
1639 r. – Massa, Włochy – Żydzi wydaleni / sami deportowani (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 321)
1639 AD – Bagnacavallo, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, ‘ The History of the Jews of Italy ”, s. 321)
1639 AD – Rzym, Włochy – żydowskie powstanie w getcie / Brutally stłumione (C. Roth,Historia Żydów we Włoszech ”, s. 380)
1639 rne – Padwa, Włochy – żydowscy kupcy / kupcy częściowo wydaleni po zamieszkach trwających 6 dni (c. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 389)
1639 rne – Turyn, Włochy – Żydzi wydaleni za bocznicę z wrogiem po mieście zostaje splądrowany w czasie wojny domowej (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 389)
1639 rne – Piza, Włochy – Żydzi zamordowani po pogromach na uniwersytecie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ”, s. 389)
1648 AD – Ferrara, Italy – Żydzi wydaleni po napadzie na getto (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 332)
1648 AD – Ukraina – Żydzi wydaleni ( PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1648 r. – PolskaŻydzi wydaleni (Bernard D. Weinryb, “ Żydzi w Polsce: historia społeczno- gospodarcza społeczności żydowskiej w Polsce od 1100 do 1800 r., S. 50)]
1648 r. – Gorizia, Włochy – Żydzi wydaleni / własna -Deported (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s.328 )
1649 AD – Hamburg, Niemcy – Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/hamburg )
1654 AD – New Amsterdam, United Stany – Żydzi wypędzeni przez Petera Stuyvesanta
1654 rne – Mała Rosja (Białoruś) – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1655 r. – Sandomierz, Polska – Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, „ Kłamstwo: ujawnianie szatańskiego spisku za antysemityzmem ”)
1655 AD – Tarnobrzeg, Polska – Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti- Semitism ”)

1656 AD – Perisa – Żydzi wydaleni przez sułtana Szacha Abbasa II
1656 AD – Litwa – Żydzi wydaleni ( PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1660 r. – Londyn, Anglia – petycje miasta Karola II o wydalenie Żydów w sprawie przywrócenia Stuartów / żydowski handel szkodzący Anglii / nieudany (Johnathon Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750 ‘, s. 160)
1665 AD – Jamajka – Żydzi wydaleni (wielu przeprowadziło się do Nowego Jorku) (Kagan i Morgan, ‘ Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800 ‘, s. 37)
1665 AD – Werona, Włochy – Żydzi zabici po dżumie / pogromie (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 357)
1666 AD – Cayenne (terytorium Francji na Karaibach) – Żydzi wygnani po pokonaniu przez Francuzów Holenderski (Kagen i Morgan, “ Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800 ”, s.46)
1666 AD – Este, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie za herezję (sabat ) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 325)
1669 r. – Oran, Afryka Północna – Żydzi wydaleni za herezję (sabat) (PE Grosser / EG Halperin, „Anti-Semitism: Causes and Effects ‘)
1669-1671 AD – Reggio, Włochy – Żydzi wydaleni / deportowani do Palestyny ​​(C. Roth,’ TheHistoria Żydów we Włoszech ”, s. 328)
1670 AD – Wiedeń, Austria – Żydzi wypędzeni przez cesarza Leopolda I (Joseph A. Biesinger, ‘Germany: A Reference Guide from the Renaissance to the Present’, s. 216)
1671 AD – Fulda, Niemcy – Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, “ Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku w Niemczech ”, s. 432)
1678 r. – Florencja, Włochy – żydowscy kupcy / wytwórcy wydaleni (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 372)
1678 AD – Jemen – Żydzi wydaleni przez sułtana Mehmeda IV za herezję (sabat) (Necan Alkan, “ Bunt i heterodoksja w późnym Imperium Osmańskim ”, 2008)
1679 AD – Turyn, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C Roth, „Historia ŻydówWłoch ”, s. 328, 372)
1681 AD – Reggio, Włochy – Żydzi wygnani do getta poza miastem (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 340)
1682 AD – Marsylia, Francja – Żydzi wydaleni przez Ludwika XIV dla Żydów handel / zdrada / przekazanie Duthowi informacji o planowaniu wojny (Johnathon Israel, „European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750, s. 162)
1682 AD – Bordeaux, Francja – Żydzi wydaleni przez Ludwika XIV za żydowski handel / zdrada / przekazanie informacji Duth o planowaniu wojny (Johnathon Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750, s. 163)
1683 AD – Martynika (kolonia francuska) – Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla Żydów handel / dostarczanie informacji piratom / zdrada (Johnathon Israel, „European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750”, s. 162)
1683 AD – Gwadelupa (kolonia francuska) – Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV za żydowski handel / zaopatrzenie informacja dla piratów / zdrada (Johnathon Israel, „European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750”, s. 162)
1683 AD – Cayenne (francuska kolonia) – Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV za żydowski handel / dostarczanie informacji piratom / zdrada (Johnathon Israel, „European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750”, s. 162)
1683 AD – Morawy – Żydzi wypędzeni przez Węgrów za herezję (sabat) ( http://www.jewishhistory.org )
1683 AD – Padwa, Włochy – żydowscy kupcy wydaleni za nielegalną działalność (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.372)
1684 AD – Buda, Węgry – Żydzi Wygnani po pomocy Turkom w zdobyciu miasta (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 388)
1684–1687 ne – Triest, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do gett (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 337)
1691-1700 AD – Ferrara, Włochy – Żydzi wydaleni / zmuszeni do chrztu (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 381)
1693-1695 AD – Triest, Włochy – Żydzi wydaleni paritywnie / sami deportowani (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.328)
1695 r. – Triest, Włochy – Żydzi wydaleni / oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 337)
1697 r. – Toskania, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny / czarnoksięstwo / herezję ( C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 410)
1700 AD – Leghorn, Włochy – Żydzi wydaleni za szerzenie herezji (sabat) (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 405)
1700 AD – Casale, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny po raz trzeci (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 388)
1700 AD – Monferrat, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie na zewnątrz miasto (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 328)
1700 AD – Finale, Włochy – Żydzi zamknięci w getcie (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 340)
1702 AD – Sycylia, Włochy – Żydzi wydaleni / Recalled in 1740 (C. Roth, ‘The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 351)
1702 AD – Modena, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za herezję (sabat) / deportowani do Palestyny ​​(C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 405)
1705 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 388)
1705 AD – Viterbo, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C . Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 388)
1708 r. – Pieve di Cento, Włochy – Żydzi wydaleni / przeniesieni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 333)
1710 r. – Geoningen, Holandia – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie : Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdz.4)
1711 AD – Ankona, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 388)
1712 AD – Sandomierz – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1712 r. – Polska – Żydzi wydaleni przez króla Augusta II za mord rytualny ( http://www.jewishhistory.org )
1717 r. – Gibraltar, terytorium brytyjskie – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org)
1721 AD – Senigallia, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 388)
1724 AD – Vercelli, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy ”, s.328)
1727 AD – Rosja – Żydzi wypędzeni przez Katarzynę I z Rosji (PE Grosser / EG Halperin, ‘AntiSemitism: Causes and Effects’)
1729 AD – Piemont, Włochy – Żydzi wypędzeni na wieś Konstytucja (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 409)
1730 r. – Cuorgne, Włochy – Żydzi deportowani / przenoszeni do Turynu (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 409)
1736 AD – Modena, Włochy – Żydzi wydaleni / deportowani (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.328)
1736 AD – Correggio, Włochy – Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 328)
1736 AD – Finale, Włochy – Żydzi zmuszeni do getta za herezję (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 416)
1737 r. – St. Salvatore, Włochy – Żydzi zmuszeni do przeniesienia się do Casale (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 409)
1737 r. – Genua, Włochy – Żydzi wydaleni (ale nie na długo) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 416)
1738 r. – Wurtemburg, Niemcy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „AntiSemitism : Przyczyny i skutki ”)
1739 r. – Monastero, Włochy – Żydzi zmuszeni do przeniesienia się do Acqui (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 409)
1740 r. – Mała Rosja (Beylorus) – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1742 r. – miasta rosyjskie – Żydzi wypędzeni przez cesarzową Rosję Elżbietę ( http://www.jewishhistory.org )
1744 ne – Sardynia, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni / zmuszeni do gett (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 417)
1744 ne – Wrocław, Niemcy – Żydzi wydaleni przez Frederika II Wielkiego
1744 rne – Praga, Węgry – Żydzi wydaleni (Rafael Patai, „Żydzi węgierscy”, s. 319-321)
1744 r. – Czechy – Żydzi wydaleni
1744 rne Węgry – Żydzi wydaleni po raz trzeci przez królową Marię Teresę (Rafael Patai, „ Żydzi węgierscy ”, s. 320-322)
1744 r. – Słowacja – Żydzi wydaleni
1744 r. – Inflanty – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1744 r. – Wrocław, Niemcy – Żydzi wydaleni przez Fredrika II Wielkiego
1745 r. – Werona, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni (C.Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 413)
1745 r. – Morawy – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1745 r. – Praga, Czechy – Żydzi wypędzeni przez arcyksiężną Austrii Marię Teresę (Philip
Broadhead / Chris Cook, ‘The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763’)
1746 AD – Budapeszt, Węgry – Żydzi wydaleni za szerzenie herezji (B. Booker , ‘Kłamstwo: Demaskowanie szatańskiego spisku za antysemityzmem ”)
1746 r. – Sycylia, Włochy – Żydzi wypędzeni przez króla Karola IV z Bourbon (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 351)
1746 r. – Neapol, Włochy – Żydzi wydaleni przez króla Karola IV z Bourbon (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 351)
1750 r. – Rzym, Włochy – Żydowscy handlarze przyprawami wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 375)
1751 AD – Leghorn, Włochy – zamieszki / pogromy Żydów po tym, jak Żydzi znaleźli w posiadaniu „muszkiety” (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 413)
1753 AD – Werona, Włochy – Żydzi pozostali wydaleni / zabici rabini (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.413)
1753 AD – Rzym, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za posiadanie „zakazanych ksiąg” ( Talmud) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 411)
1753 AD – Kowno, Litwa – Żydzi wydaleni ( PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1754 r. – Mantua, Włochy – żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.413)
1754 r. – Ferrara , Włochy – żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 413)
1754 r. – Alessandria, Włochy – żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 413)
1758 AD – Parma, Włochy – Żydzi wydaleni przez księcia Bourbon (C.Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s.417)
1758 r. – Busseto, Włochy – Żydzi wydaleni przez księcia Bourbon (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 417)
1761 r. – Lubeka, Niemcy – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org) )
1761 AD – Bordeaux, Francja – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1761 AD – Kowno, Litwa – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/kaunas )
1763 AD – Czechy – Wygnani Żydzi urodzeni za granicą
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/sunderland )
1766 AD – Rzym, Włochy – Rzymscy rabini uwięzieni / Cmentarz, zniszczone Syangogue (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 411)
1767 AD – Modena, Włochy – żydowscy bankierzy pożyczkowi wydaleni (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.416)
1770 AD – Correggio, Włochy – Żydzi wydaleni (bezskutecznie) (C. Roth, ‘The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 416)
1772 r. – Polska – Żydzi wydaleni / deportowani do strefy osiedlenia (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1772 r. – Rosja – Żydzi wydaleni / Deportowani do strefy osiedlenia (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1775 r. – Warszawa, Polska – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1775 r. – Alzacja, Francja – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1777 r. – Wenecja, Włochy – żydowscy kupcy / wytwórcy wydaleni za przestępczość / wymówki (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 415, 497)
1778 r. – Friuli, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth , „Historia Żydów we Włoszech”, s. 423)
1779 r. – Correggio, Włochy – Żydzi wydaleni / deportowani (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 328)
1780 r. – Padwa, Włochy – żydowscy tkacze jedwabiu wydaleni za przestępczość / przestępczość zorganizowaną ( C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.416)
1781 AD – Montagnana, Włochy – Żydzi wydaleni za nie przebywanie w getcie (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.416)
1782 r. – Conselve, Włochy – Żydzi wydaleni za nie przebywanie w getcie (C. Żydzi we Włoszech ”, s. 416)
1782 AD – Cittadella, Włochy – Żydzi wydaleni za nie przebywanie w getcie (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.416)
1783 AD – Ankona, Włochy – 60 Żydów aresztowanych za porwanie pierścienia / częściowo Wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s.418)
1783 rne – Spilimbergo, Włochy – Żydzi wydaleni za nie przebywanie w getcie (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 416)
1783 AD – Friuli, Włochy – Żydzi wydaleni za nie przebywanie w getcie (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 416)
1783 AD – Maroko – Żydzi częściowo wydaleni przez sułtana Mohammeda Ben Abdellah al -Khatib ( http://www.jewishhistory.org )
1784 AD – Maroko – Żydzi ponownie wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1785 AD – Libia – Żydzi wydaleni / zabici przez Ali Burzi Pasha
( http://www.jewishvirutallibrary.org )
1786 AD – Maroko – Żydzi wydaleni po raz trzeci ( http://www.jewishhistory.org )
1786 AD – Jedda, Arabia – Żydzi wydaleni przez sułtana Abdulhamida I ( http://www.jewishhistory.org )
1789 AD – Alzacja, Francja – Żydzi ponownie wydaleni (Beatrice Philippe, „La Revolution et l’Empire”, 1979)
1790 AD – Leghorn, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (znany jako „Insurrection of Santa Giulia”) (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”) , s. 426)
1790 AD – Florencja, Włochy – Żydzi zabici po pogromie / zamieszkach w reakcji na „Powstanie Santa Giulia”) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 426)
1790 AD – Warszawa, Polska – Żydzi ponownie wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1791 r. – Saint-Domingue, Hispaniola – Żydzi wydaleni
1791 r. – polskie miasta – Żydzi wydaleni przez Katarzynę II z Rosji ( http://www.haaretz.com/jewish /this-day-in-jewish-history/.premium-1.564905 )
1791 r. – miasta rosyjskie – Żydzi wypędzeni przez Katarzynę II z Rosji ( http://www.haaretz.com/jewish/this-day-in-jewish- historia / .premium-1.564905 )
1793 AD – Ankona, Włochy – Spłonęło żydowskie getto po odkryciu spisku konspiracyjnego żydowskich kupców (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 431)
1793 AD – Rzym, Włochy – Żydzi napadnięci za współczucie dla najazdów rewolucyjnych sił francuskich / Zabójstwo (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 426)
1796 r. – Piemont, Włochy – Żydzi napadnięci / częściowo wydaleni po zwolnieniu ich getta przez „reakcjonistów” (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.428)
1797 AD – Pesaro, Italy – Żydzi zabici za udział w spisku mającym na celu zaopatrzenie w broń najeźdźców (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 431)
1797 r. – Lugo, Włochy – Żydzi zabici podczas splądrowania miasta (C. Roth, “ The History of the Jews of Włochy ”, s. 430)
1797 r. – Padwa, Włochy – Żydzi zabici / uwięzieni za „rewolucyjne sympatie” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, str. 432)
1797 r. – Kowno, Litwa – Żydzi wydaleni / nieudani
1798 r. – Rzym, Włochy – zamieszki „Viva Maria” / Żydzi zabici (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 432, 434)
1798 r. – Pesaro, Włochy – Żydzi zabici / wykupieni po splądrowaniu 2 synagog Włosi (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 438)
1798 r. – Wenecja, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 438)
1798 AD – Lugo, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,„Historia Żydów we Włoszech”, s. 438)
1798 AD – Cento, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 438)
1798 AD – Reggio, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 438)
1798 r. – Modena, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth, „The History of the Jews of Włochy ”, s. 438)
1798 r. – Campformio, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 438)
1798 r. – Padwa, Włochy – Żydzi zabity podczas nieobecności / kampanii Napoleona w Egipcie (C. Roth,„Historia Żydów we Włoszech”, s. 438)
1798 AD – Werona, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie ( C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 438)
1798 AD – Piemont, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 438)
1798 r. – Chieri, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth, „The History of the Jews of Włochy ”, s. 438)
1798 r. – Alessandria, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie ( C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 438)
1798 r. – Acqui, Włochy – Żydzi zabity podczas nieobecności / kampanii Napoleona w Egipcie (C. Roth„Historia Żydów we Włoszech”, s. 438)
1798 AD – Fossano, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie ( C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 438)
1798 AD – Senigallia, Włochy – Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 439)
1799 r. – Malta, Włochy – Żydzi zabici / schwytani / przetrzymywani za okup po pogromie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ”, s. 350)
1799 AD – Urbino, Włochy – Żydzi zabici / częściowo wydaleni po odzyskaniu miasta z języka francuskiego (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 434)
1799 AD – Senigallia, Włochy – Żydzi zabici / wydaleni po zwolnieniu miasta po wycofaniu się Francji(C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 435)
1799 AD – Ankona, Włochy – Żydzi zabici / wydaleni / oskarżeni o „wezwanie obcokrajowca (francuski)” (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ”, s. 435)
1799 AD – Ferrara, Włochy – Żydzi zabici / Getto zwolnione po przejściu wojsk francuskich na emeryturę (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 437)
1799 AD – Bolonia, Włochy – Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 439)
1799 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C. Roth , ‘The History of the Jews of Italy’, s.439)
1799 AD – Modena, Włochy – Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C.Roth, „Historia Żydów we Włoszech”, s. 439)
1799 AD – Mantua, Włochy – Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej ( C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 439)
1799 AD – Łaba, Włochy – Żydzi wydaleni / ukarani za atak religii katolickiej oraz księży (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 439)
1800 ne – Arezzo, Włochy – Żydzi zabici / wydaleni wraz z żołnierzami francuskimi (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ”, s. 436)
1801 AD – Florencja, Włochy – Żydzi wydaleni / nieudani (żydowska łapówka dla arcybiskupa Antonii Martini) (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.436)
1801 AD – Sienna, Włochy – Żydzi wydaleni / deportowani na własny rachunek (C. Roth, „The History of the Jews ofWłochy ”, s. 437)
1801 r. – Monte San Savino – Żydzi wydaleni / zabici w zamieszkach „Viva Maria” (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 437)
1801 r. – Ivrea, Włochy – Żydzi zaatakowali / sami- emigrate (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 442)
1802 r. – Toskania, Włochy – Żydzi zabici / wydaleni paritetnie przez Austriaków za współczucie dla Francuza (C. Roth, „The History of the Jews of Włochy ”, s. 437)
1803 rne – Asti, Włochy – Żydzi wydaleni z getta (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 442)
1804 rne – Wsie w Rosji – Żydzi wydaleni (Aleksander Sołżenicyn , „200 lat razem”)
1806 r. – Lucca, Włochy – antyżydowskie „manifestacje” i komercyjny bojkot kontrolowanych przez Żydówprzemysły / banki (C.Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 442)
1808 r. – Wioski i tereny wiejskie, Rosja – Wygnani Żydzi (Aleksander Sołżenicyn, „200 lat razem”)
1809 r. – Sermide, Włochy – Żydzi zabici w buncie agrarnym (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 442)
1809 r. – Ferrara, Włochy – Żydzi zabici w buncie agrarnym (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 442)
1809 AD – Rovigo, Włochy – Żydzi zabici w buncie agrarnym (C. Roth,’ The History of the Jews of Italy ‘, s. 442)
1811 AD – Alzacja, Francja – żydowscy kupcy wydaleni ( C.Roth, “ Historia Żydów we Włoszech ”, s. 442)
1814 AD – Elba, Włochy – Napoleon częściowo wypędza Żydów / ogranicza żydowską imigrację (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.442)
1814 AD – Piemont, Włochy – Żydzi ponownie zamknięci w gettach (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 448)
1814 r. – Nicea, Włochy – żydowscy studenci wydaleni ze wszystkich instytucji edukacyjnych (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 448)
1815 AD – Lubeka, Niemcy – Żydzi wydaleni (Joseph A. Biesinger, „Germany: A Reference Guide from the Renaissance to the Present”, s. 216)
1815 r. – Brema, Niemcy – Żydzi wydaleni (Joseph A. Biesinger, „Niemcy: A Porównawcza przewodnik od renesansu do współczesności”, str. 216)
1815 AD – Frankonia, Niemcy – Żydzi wydaleni (HI Bach, “ The German Jew: A Synthesis of Judaism and Western Civilization, 1730-1930 ”, s.108)
1815 AD – Szwabia, Niemcy – Żydzi wydaleni (HI Bach, “ The Żyd niemiecki: synteza judaizmu i cywilizacji zachodniej, 1730-1930 ”, s.109)
1815 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi wydaleni (HI Bach, “ Żyd niemiecki: synteza judaizmu i cywilizacji zachodniej, 1730-1930 ”) , s. 109)
1820 r. – Brema, Francja – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1820 r. – Corso, Włochy – wydaleni żydowscy kupcy (C. Roth, „Historia Żydów Włoch ”, s. 450)
1820 r. – Rzym, Włochy – Żydzi wysłani z powrotem do gett (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 450)
1822 r. – Rubiera, Włochy – Żydzi wydaleni przez księcia Medyny za działalność wywrotową (The Carbonari ) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 455)
1822 r. – wsie rosyjskie – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism”, rozdz.4 )
1824 r. – Mantua, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny i pogrom (C. Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 453)
1825 r. – Mohylew, Polska – Żydzi wydaleni przez cesarza Aleksandra I ( http: //www.jewishhistory.org )
1825 AD – Witebsk, Polska – Żydzi wypędzeni przez cesarza Aleksandra I ( http://www.jewishhistory.org )
1828 r. – Slerno, Włochy – Żydzi zabici za spisek z karbonariuszami (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 455)
1829 r. – Rzym, Włochy – Żydzi zabici / częściowo wydaleni po śmierci papieża Leona XIII (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 453)
1829 AD – Hamah, Syria – Żydzi wydaleni za rytualne morderstwo muzułmańskiej dziewczynki (Sir Richard Francis Burton, “ The Jew, The Gypsy, and El Islam ”, 1898)
1829 r. – Kijów, Rosja – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdz. 4)
1829 r. – Nikolayev, Rosja – Żydzi wydaleni (B. Booker, “ The Lie: Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdz.4)
1830-1831 AD – Polska – Żydzi wydaleni przez generała Ghlopickiego ( http://www.jewishhistory.org )
1831 AD – Leghorn, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za rewolucyjne sympatie do “ Młodych Włoch ” Mazziniego (C. Roth, “ Historia of the Jews of Italy ”, s. 457)
1831 AD – Mołdawia – Żydzi, którzy nie mogli udowodnić swojej przydatności wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1831 AD – Walchia, Polska – Żydzi wydaleni ( http: // www. .jewishhistory.org )
1833 r. – Leghorn, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za finansowanie / pomoc dla „Młodych Włoch” Mazziniego (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 457)
1836 AD – Bolonia, Włochy – Żydzi wydaleni za żydostwo w gospodarce (C.Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 452, 491)
1840 AD – Piemont, Włochy – żydowscy rabini wygnani za rewolucyjne sympatie (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 454)
1842 r. – Mantua, Włochy – Żydzi pogromowani / oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 454)
1842 AD – Mediolan, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za działalność wywrotową („Młode Włochy”) (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 459)
1843 r. – Granica rosyjska – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, “ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1843 r. – Austria – Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1843 r. – Prusy – Wygnani Żydzi (PE Grosser / EG Halperin, „Antysemityzm: przyczyny i skutki”)
1844 r. – Genua, Włochy – Żydzi bankierzy wydaleni po przemocy wobec komunistów (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 453)
1848 AD – Paryż, Francja – Żydzi częściowo wydaleni za pomoc / finansowanie rewolucji (Priscilla Robertson, Revolutions of 1848: A Social History, s.72)
1848 AD – Milan, Italy – Żydzi częściowo wygnani za pomoc / finansowanie rewolucji (Priscilla Robertson, ` ` Revolutions of 1848: A Social History ”, s.350)
1848 AD – Acqui, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za pomoc / finansowanie rewolucji (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 466)
1848 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za pomoc / finansowanie rewolucji ( C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 493)
1848 r. – Berlin, Niemcy – Żydzi częściowo wydaleni za pomoc / finansowanie rewolucji (Priscilla Robertson, „Revolutions of 1848: A Social History”, s. 121 )
1848 r. – Austria – Żydzi częściowo wygnani przez Habsburgów za pomoc / finansowanie rewolucji (Priscilla Robertson, „Revolutions of 1848: A Social History”, s. 237)
1850 r. – Rumunia – Żydzi wydaleni przez ministra spraw wewnętrznych Iona Bratianu ( http: / /www.jewishhistory.org )
1851 AD – Wenecja, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni / sami deportowani (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 468)
1851 AD – Toskania, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni (C. Roth, “ The Historia Żydów we Włoszech ”, s. 468)
1851 rne – Bolonia, Włochy – Żydzi uwięzieni / częściowo wydaleni (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 468)
1851 r. – Ferrara, Włochy – Żydowscy kupcy wydaleni za udział w „tajnym stowarzyszeniu” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 468)
1855 r. – Badia, Rovigo, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny i pogrom (C. Roth, „ Historia Żydów z Włoch”, str 453).
1855 AD – Coro, Wenezuela – Żydzi Wydalony (http://wwwjewishvirtuallibrary.org/theexpelled-jews-of-coro-venezuela )
1858 r. – Rzym, Włochy – Żydzi oskarżeni o mord rytualny podczas Paschy (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.471 )
1858 AD – Sardynia, Włochy – Żydzi pogromowani / wydaleni (bezskutecznie z powodu przekupstwa papieża) ( C.Roth , „Historia Żydów we Włoszech”, s. 471)
1862 r. – Obszary w Stanach Zjednoczonych w ramach generalnej Jurysdykcja Granta – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1862 r. – Velletri, Włochy – żydowscy kupcy wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 471)
1864 r. – Izmir, Imperium Osmańskie – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death ofJęzyk, s. 43)
1864 AD – Genua, Włochy – Żydzi pogromowani / deportowani przez siebie (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.491)
1866 AD – Konstantynopol – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death of a Language, s.43 )
1866 r. – Galtaz, Rumunia – Żydzi wydaleni
( http://kehilalinks.jewishgen.org/galati/Galatz_history.htm )
1867 r. – rumuńskie wsie – Żydzi wydaleni (B. Booker, „The Lie : Exposing the Satanic Plot Behind Anti-Semitism ”, rozdz.4)
1868 AD – Konstantynopol – Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (Tracy K Harris, Death of a Language, s.43)
1872 AD – Izmir, Imperium Osmańskie – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death ofJęzyk, s. 43)
1874 r. – Konstantynopol – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death of a Language, s. 43)
1875 r. – Izmir, Imperium Osmańskie – Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death of a Language, s. 43)
1881-1884 AD – Rosja – Żydzi wydaleni (Alex Bein, „The Jewish Question: Biography of a World Problem”, s. 265)
1891 AD – Moskwa, Rosja – Żydzi wydaleni przez gubernatora Wielkiego Księcia Siergieja ( http: / /www.jewishhistory.org )
1910 r. – Kijów, Rosja – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1911 r. – Toskania, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni za pomoc muzułmanom w okresie włosko-tureckimWojna (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 479)
1915 r. – Kowno, Rosja – Żydzi wydaleni przez komendanta Niolai A. (Petr L. Bark, „Vospominania”, 1966, s. 93)
1915 AD – Kurland, Rosja – Żydzi wydaleni przez komendanta Niolai A. (Petr L. Bark, ‘Vospominania’, 1966, s. 93)
1919 AD – Bawaria, Niemcy – Żydzi urodzeni za granicą wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, ‘ Antysemityzm: przyczyny i skutki ”)
1921 r. – Austria – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1921 r. – Mongolia – Żydzi wydaleni / deportowani
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Central_Asia )
1925 r. – Mediolan, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni / uwięzieni w powstaniu „antyfaszystowskim” (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 510)
1933–1934 r. – Miasta w Afganistanie – Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1934 r. – Piemont, Włochy – Żydzi aresztowani / wydaleni za „działalność wywrotową” (C. Roth, „ Historia Żydów Włoch”, s. 516)
1935 r. – Libia (posiadanie Włoch) – Żydzi pozbawieni obywatelstwa / nakaz wyjazdu w ciągu 6 miesięcy (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s. 529)
1935 AD – Wyspy Egejskie (posiadanie Włoch) – Żydzi pozbawieni obywatelstwo / nakaz opuszczenia kraju w ciągu 6 miesięcy (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.529)
1936 AD – Palestyna – Żydzi zabici w zamieszkach (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 518)
1937 AD – Mediolan, Włochy – Mussolini wydaje dekret zakazujący żydowskiej imigracji / nakazujący Żydom ewakuację w ciągu 6 miesięcy ( C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 527)
1937 r. – Florencja / Triest, Włochy – powstanie „Institute for the Study of Jewish Problem” (C. Roth, „The History of the Jews of Italy ‘, s. 532)
1937 AD – Rzym, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni / deportowani na własny rachunek za „działalność wywrotową” (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 532)
1937 AD – Mediolan , Włochy – Żydzi częściowo wydaleni po zamieszkach (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.532)
1937 r. – Florencja, Włochy – Żydzi częściowo wygnani po zamieszkach (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 532)
1938 r. – Ekwador – Żydzi wydaleni ( http://trove.hla.gov.au / gazeta / artykuł / 11142190 )
1938-1945 rne – Niemcy – Żydzi wydaleni
1939 r. – Albania – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów we Włoszech”, s. 535)
1939 r. – Ekwador – Żydzi wydaleni
1939 r. AD – Polska – Żydzi wydaleni
1939 r. – Węgry – Żydzi wydaleni
1940 r. – Francja – Żydzi wydaleni
1940 r. – Rzym, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.536 )
1940 AD – Triest, Włochy – Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (C. Roth, ‘The History of the Jews of Italy’, s. 536)
1940 AD – Sycylia, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, ‘The History of the Żydzi we Włoszech ”, s. 537)
1940 r. – Sardynia, Włochy – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 537)
1940 r. – Mediolan, Włochy – żydowscy bankierzy wydaleni za brytyjskie wsparcie / pogromy (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 538)
1940 r. – Genua, Włochy – żydowscy bankierzy wydaleni za wsparcie Brytyjczyków / pogromy (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”) , s. 538)
1940 AD – Fiume, Włochy – Żydzi aresztowani / wydaleni za szerzenie antyfaszystowskiej propagandy ( C.Roth, “ The History of the Jews of Italy ”, s.538)
1941 r. – Afryka (posiadłości włoskie) – Żydzi aresztowani i deportowani po zamieszkach przeciwko nim (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 538)
1941 r. – Austria – Żydzi wydaleni
1941 r. – Czechosłowacja – Żydzi wydaleni
1942-1943 AD – Trypolis, Afryka – Żydzi wydaleni (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 539)
1943 r. – Bałkany – Żydzi wydaleni / aresztowani / deportowani (C. Roth, „ The History of the Jews of Italy ”, s.540 )
1943 r. – Alessandria, Włochy – Żydzi wydaleni przez ministra spraw wewnętrznych Buffariniego Guidiego ( http://www.jewishviturallibrary.org/alessandria )
1943 r. – Ferrara, Włochy – Żydzi zaatakowani / uwięzieni / częściowo wydaleni za zabójstwo Faszystowskiego przywódca (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 543, 545)
1943 r. – Rzym, Włochy – Żydzi pogromowani / 100 częściowo wydaleni (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”) , s. 543)
1943 r. – Werona, Włochy – Żydzi pozbawieni obywatelstwa (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 544)
1944 r. – Rzym, Włochy – Żydzi pogromowani w odwecie za zasadzkę Niemców wojska (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 545)
1944 r. – Florencja, Włochy – Żydzi pogromowani / wysyłani do obozów koncentracyjnych (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 545)
1944 AD – Piza, Włochy – Żydzi pogromowani / wysłani do obozów koncentracyjnych (C. Roth, „The History of the Jews of Italy”, s. 545)
1944 r. – Alessandria, Włochy – zniszczone domy żydowskie / synagoga (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 548)
1944 r. – Fiume, Włochy – zniszczone domy żydowskie / synagoga (C. Roth, „The Historia Żydów we Włoszech ”, s.548)
1944 rne – Turyn, Włochy – zniszczone domy żydowskie / synagoga (C. Roth, “ Historia Żydów Włoch ”, s. 548)
1944 rne – Casale, Włochy – Zniszczone domy żydowskie / synagoga (C. Roth, „Historia Żydów Włoch”, s. 549)
1947 r. – Jemen – Żydzi wydaleni / zabici
1948 r. – Irak – Żydzi wydaleni przez premiera Nuri as-Said (Orit Bashkin , „New Babylonians: A History of Jews in Modern Iraq”, 2012, s. 277)
1948 AD – Bombaj, Indie – Żydzi wydaleni
(Https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exudus_from_Arab_and_Muslim_countries )
1948 Ogłoszenie wydalonych Żydów pakistańskich
( https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exudus_from_Arab_and_Muslim_countries )
1948 AD – West Bank – Żydzi Wydalony
1948 AD – Jerozolima – Żydzi wydaleni
1948 r. – Maroko – Żydzi wydaleni (Yehuda Grinker, „Emigracja Żydów Atlas do Izraela”, 1973)
1948–1949 r. – Jemen – Żydzi wydaleni / zabici za morderstwo rytualne ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/ żydowscy uchodźcy-z-krajów-arabskich-jemenu )
1956 AD – Egipt – Żydzi wydaleni (Derek Hopwood, „Egipt, 1945-1990: Polityka i społeczeństwo”, 2002)
1959 AD – Kuba – Żydzi wydaleni / zmuszeni do wygnania
1963 AD – Algieria, Afryka – Żydzi wydaleni po odzyskaniu przez Algierię niepodległości
( https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Algeria )
1968 AD – Polska – Żydzi wydaleni
( https: // en.wikipedia.org/wiki/1968_Polish_political_crisis )
1972 r. – Uganda – Żydzi wydaleni przez prezydenta Idi Amina (M. Jamison, „Idi Amin and Uganda: An Annotated Bibliography”, 1992, s. 155)
2014 r. – San Juan la Laguana , Gwatemala – Żydzi wydaleni z powodu braku kontaktu z mieszkańcami ( https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-28992743 )

2016 AD – Santa Rosa, Gwatemala – Żydzi wydaleni ( https://www.youtube.com/watch?v=iOdcKYLEtlE )

___
Opublikowano za: https://lordmolyneaux.wordpress.com/2018/05/02/complete-list-of-jewish-expulsions-908/

Od Redakcji KIP:

Tak wielka liczba wypędzeń tej grupy, bo nie jest to jeden naród, i posiadanie  wymienionych nieludzkich cech, każe postawić pytanie: 

Skąd pochodzą żydzi i gdzie stworzono tą specyficzną antyludzką genetykę, której dokonania powodowały ponad 1000 wypędzeń na całym świecie ?

Współcześnie pojawia sie coraz wiecej źródeł, które udzielają odpowiedzi na to pytanie. Przytoczmy trzy nich:

 1. Fragment książki Anny Głowacz pt. “GWIEZDNE DZIECI. SAMOŚWIADOMOŚĆ” na stronie 354:

“Potomkowie ludzi gadów wywodzący sie ze terenów Sumeru i Babilonu rozpoczeli migrację w różnych kierunkach świata. Niektórzy osiedlili sie na terenach królestwa Chazarii, a pozostali założyli i zaludnili tereny zwane później Rzymem. Religia Babilonu i Sumeru została zatem przeniesiona do Rzymu i była niezmienna do momentu, kiedy to przyjęła postać religii chrzescijańskiej, a chrześcijaństwo zostało uznane za państwową religię, dokonał tego czciciel boga słońca, cesarz Konstantyn, było to w IV wieku. To on czcił bóstwo o nazwie Sol Invictus, co oznacza “niezwyciężone słońce”, i chrześcijaństwo stało się wówczas kolejną odmianą tego kultu, pośród wielu innych ezoterycznych koncepcji, choćby kultu boga księżyca. Babilońska trójca nadal jednak pozostała, tak jak jej chrześcijańska odmiana, ale pod innymi nazwami. Ojciec, Syn Boży i Duch Świety byli po prostu wcieleniami Nimroda, Tammuza i królowej Semiramidy z Sumeru, tyle, że w przebraniu. Nimrod stał się “Bogiem Ojcem”, a Tammuz to “Jezus”. Chrześcijaństwo symbolizuje Ducha Świętego jako gołebia i taki też był smbol Semiramidy w Babilonie. Semiramida była również znana jako “Maryja dziewica”, “Królowa Niebios” lub “Matka Boska” i te określenia były stosowane w odniesieniu do Maryji dziewicy, matki Jezusa. Chrześcijańskie świeta i uroczystości, takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc i Wielki Post, pochodzą z Babilonu oraz mają korzenie w świętach pogańskich. Sam krzyż był symbolem Nimroda i Tammuza i powszechnie używany był jako symbol już tysiące lat przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Babilończycy wierzyli, że chrzest oczyści ich z grzechów i nawet mitra w kształcie rybiej głowy noszona przez papieża i innych chrześcijańskich duchownych jest symboliką zaczerpnietą od Nimroda z Babilonu. Historia toczy się dalej na waszych oczach i nie zatrzymuje się ani na chwilę. Potega Ameryki i utopijnych masonów to centrum amerykańskiej władzy, a mieści się ono w stanie Maryland i Wirginia, i nie jest to przypadek. Wirginia jest bowiem stanem Matki dziewicy z Babilonu, a Mary-Land to kraina Maryji. Więc macie tutaj do czynienia z symboliką bogini. Te stany otaczają Dystrykt Kolumbii Waszyngton DC., a nazwa pochodzi od słowa, które oznacza gołębia, czyli ponownie symbol babilońskiej bogini. W rzymie czcili boginię Wenus Columba lub Venus Dove, a francuskie słowo “colombe” oznacza nic innego jak… właśnie gołębia. Tak oto religia i obrzędy Sumeru i Babilonu stały się religiami dzisiejszych czasów.”

2. Fragmenty książki Davida Icke pt. “NAJWIEKSZY SEKRET. Książka, które zmieni świat” (wydana po raz pierwszy w 1999 r):

strona 106-108.“To w Babilonie, tej starozytnej stolicy gadzio-aryjskiego kapłaństwa i hierarchii, hebrajscy kapłani Lewici zaczeli tworzyć sfabrykowaną historię, która ukryła prawdę o tym, co sie naprawdę wydarzyło. Sami się zastanówcie – czy Bractwo, które zaaranzowało zniszczenie starozytnej wiedzy i bibliotek na całym świecie, zamierza opisać w swoich tekstach prawdziwą historię, czy też chce wyprodukowac wersję, w którą ludzie uwierzą ? Podczas ich pobytu w Babilonie i bezpośrednio po nim, posiadając bogactwo wiedzy tego miasta i historii odziedziczonych po Sumerze, Lewici wymieszali prawdę, często symboliczną prawdę, z fantazjami, i ta mieszanina stała się podstawą Starego testamentu. Tak zwani Izraelici nie napisali tych tekstów, ani nie zgadzali sie z tym co one przekazywały. Nawet jeśli zaakceptujesz to, że w ogóle istnieli, Izraelici rozpierzchli się na długi czas przed tym, zanim Lewici zamoczyli swoje pióra w atramencie. Genesis, Eksodus, Ksiegi Lewitów i Liczb, które zebrane razem tworzą “żydowską” Torę – wszystkie zostały napisane przez Lewitów w trakcie ich pobyty w Babilonie i po tym okresie. Ta grupa składająca ofiary z ludzi i pijacych krew fanatyków, którym nie zaufalibyście nawet wtedy, gdyby powiedzieli wam dokładnie, która jest godzina, ustanowiła prawo, za którym Żydzi mają do dzis podążać. Podobnie wielu chrześcijańskich fanatyków cytuje te rzeczy jako słowo Boga ! To nie jest słowo Boga, to słowa Lewitów, fanatyków działajacych pod kierunkiem pełnokrwistych gadów i ich krzyżówek z Babilońskiego Bractwa. Tablice sumeryjskie udowadniają ponad wszelką wątpliwość, że Genesis było w dużej mierze edytowaną i skondensowana wersją sumeryjskich zapisów. Sumeryjska historia EDIN stała się biblijnym Ogrodem Edenu Lewitów. Pamietacie historię “Mojżesza” znalezionego w trzcinach przez egipską księżniczkę ? Tę samą historię opowiadali Sumerowie – Babilończycy o królu Sargonie Starszym. Historia Mojżesza jest tak samo zmyślona, jak “niewola” egipska, Eksodus, przynajmniej w tej opisywanej formie, oraz stworzenie 12 plemion Jakuba. Te teksty zostały napisane przez Lewitów, których przywódcy byli członkami reptiliańskich szkół tajemnic w Babilonie. Ich historie są symboliczne i zakodowane, możliwe do zrozumienia jedynie dla wtajemniczonych, ale skonstruowane tak, aby masy odbierały dosłownie. (…)

Napisana przez Lewitów historia Eksodusu jest zasłoną dymną, która ma ukraść fakt, że “hebrajska” wiedza została skradziona z egipskich szkół tajemnic po tym, jak zinfiltrowało je Babilońskie Bractwo. Egipcjanie nie uważali objawienia “Jehowy” za rabunk popełniony na ich świętych naukach. Manly P. Hall, wolnomularski historyk i wtajemniczony, powiedział, że czarna magia rozporządzała państwem religijnym w Egipcie i że duchowe i intelektuwalne działania ludzi były kompletnie sparaliżowane poprzez absolutne posłuszeństwo wobec dogmatów, sformułowanych przez kapłanów. Co za idealny opis lewicko-babilońskiego trybu manipulacji i wszystkich religii, jak np. chrześcijaństwa i innych, które wyłoniły sie z rozpowszechnionego przez nich kłamstwa. Innym ważnym punktem do zapamietania jest to, judaizm, chrześcijaństwo i islam – wszystkie te religie oparły swoje wierzenia na tych samych historiach, napisanych przez Lewitów w trakcie pobytu w Babilonie. Patrzymy na punkt historii, który zdefiniował i kontroluje świat od tamtej pory aż po dziś dzień.

(…) str. 115.  … pośród żydowskiej wiary i innych kultur istnieje ukryta rasa, która działa potajemnie i niesie ze soba krew pełnokrwistych rodów Reptilian i ich krzyżówek. Te rody wydają się na powierzchni częścią ich wyznań i kultur, ale w rzeczywistości są tutaj tylko po to, aby zniewolić i manipulować. Tak samo z Lewitami. “

3. Wysoko wtajemniczony Kabalista – Lee Silverman z Princeton, biolog molekularny, autor Nowego Edenu stwierdził:

 „Posiadacze genu Genricha, reprezentują dziesięć procent światowej populacji. Wszyscy oni noszą te syntetyczne geny. Wszystkie aspekty gospodarki, mediów, przemysłu rozrywkowego, przemysłu są kontrolowane przez członków klasy Genrich … ”

„Naturalny gatunek człowieka, to kasta niewolników, pracowników, nisko opłacanych usługodawców, żołnierzy lub robotników. [W końcu] Klasa Genrich i klasa ziemian stanie się całkowicie odrębnym gatunkiem, zamkniętą uprzywilejowaną kastą, której progu nie przekroczy żaden niewolnik niższej klasy gatunkowej.

Klasa Genrich nie jest zainteresowana mezaliansem z niższa rasą, której intelekt nie jest lepszy od intelektu małp i zwierząt hodowlanych…”

„Wielu osób uważa, że niesprawiedliwy jest podział społeczeństwa na kasty mające dostęp do wybranych form technologii, które zapewniają korzyści tylko ich twórcom. Iluzja wolności osobistej i szczęścia opartego na fetyszach jest wyznacznikiem tego kim są dzisiejsi ludzie, i jak mało znaczą w obliczu prawdziwej wolności i wiedzy … Ludzie są ubezwłasnowolnieni w obrębie nauczanych przez nas pojęć , nie potrafią myśleć kreatywnie i indywidualnie , wydaje się im, że wolność jest oparta na standardzie życia i posiadania, podczas gdy właśnie to czyni z nich naszych niewolników …”

„W rzeczywistości, w społeczeństwie, które ceni zdemoralizowaną, sztuczną wolność jednostki, trudno jest znaleźć uzasadnione podstawy do ograniczenia stosowania reprodukcji -genetycznej, przecież ludzie są tak głupi , że pragną kosmicznych technologii, nawet jeśli zagrozi to ich gatunkowi i wyeliminowaniu go z życia.

Zastosowanie technologii reprodukcji genetycznej jest nieuniknione. Czy wam się to podoba, czy nie, globalny rynek będzie najwyższą władzą. ”

[ Za: https://ligaswiatowa.wordpress.com/2015/02/01/programowanie-genetyczne-brave-new-utopia/ ]

Szersze omówienie tej ważnej kwestii zawierają tekst i film na poniższych linkach:

PRZERWANIE DOMINACJI DRAKO I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ?
Ponad Majestatyczną 12 – aktualizacja filmu z napisami PL

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Pan Biden wygłosił pierwsze orędzie do narodu, i nawet udało mu się skończyć.

  https://www.sott.net/article/450104-Obey-Biden-outlines-post-pandemic-dystopia-in-dark-hopeless-first-address

  ‘Być posłusznym!’ – Biden przedstawia postpandemiczną dystopię w „mrocznym i beznadziejnym” pierwszym adresie

  Prezydent Joe Biden wygłosił wczoraj wieczorem swoje pierwsze przemówienie w godzinach największej oglądalności od początku panowania „ jedności ”.

  Jednak za bramą strzelił do swojego poprzednika, najwyraźniej obwiniając Trumpa za rozprzestrzenianie się COVID-19.
  „Rok temu uderzył nas wirus, który spotkał się z milczeniem i rozprzestrzenił się bez kontroli” – powiedział Biden, najwyraźniej zapominając, że nazwał ówczesnego prezydenta Trumpa ksenofobem za szybkie nałożenie zakazu podróżowania do Stanów Zjednoczonych.
  Takich twierdzeń należało się spodziewać, ale jak ostrzega Graham Noble z LibertyNation , jedno zdanie z przemówienia Bidena powinno przerazić Amerykanów:
  „Wydamy dalsze wytyczne dotyczące tego, co można, a czego nie można zrobić po całkowitym zaszczepieniu”.
  Nie CDC, nie nauka, ale rząd powie ci, co możesz, a czego nie możesz zrobić, jeśli nie chcesz być królikiem doświadczalnym Big Pharma. I to przesłanie było jasne, ponieważ reszta przemówienia była w zasadzie wariacją na temat tematu:
  “proszę, proszę, proszę, zaszczep się, ponieważ jest to twój obowiązek jako Amerykanów”
  Po prostu, „Obey” Ameryka, a niektóre z tych swobód twoi założyciele zapisała w spadku aż wrócisz …

  Conrad Black National Interest Editor, był jeszcze mniej charytatywne, nazywając przemówienie Bidena to „kompletny i całkowity brak” :

  Prezydent Joe Bidena pierwszy adres do narodu był co najmniej spójny, ponieważ przemawiał bezpośrednio do telepromptera, a jego dykcja była zrozumiała. Ale było to powtarzalne, niegrzeczne i lubieżne. Nie był w stanie w najmniejszym stopniu docenić swojego poprzednika, chociaż prezydent Donald Trump jest prawie wyłącznie odpowiedzialny za przyspieszenie harmonogramu szczepieńwięcej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Trump został ostro potępiony przez demokratyczne media w maju zeszłego roku za przewidywanie wirusa przed końcem roku, ale w rzeczywistości rozprzestrzenił się on od 11 grudnia, aw dniu inauguracji po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych wykonano milion szczepień.

  Prezydent Biden często i prawdopodobnie szczerze mówi o swoim celu, jakim jest jedność narodowa. Jego względna niewidzialność, senność i niechęć do interakcji nawet z potulnymi ogólnokrajowymi mediami politycznymi (które prowadziły jego kampanię w zeszłym roku) zapewniają niższą temperaturę i spokojniejszą atmosferę polityczną, niż było to możliwe w pirotechnice i otarciach ery Trumpa. Zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w silnych spadkach oglądalności kanałów informacyjnych – ponad 40 procent w CNN, podobne spadki w MSNBC i raczej mniej niż w Fox News. Trump był świetnym dziennikarzem, zarówno dla tych, którzy go kochali, jak i tych, którzy go nienawidzili, a także dla nielicznych osób pomiędzy nimi, a jego odejście, zgodnie z zamierzeniami tych, którzy głosowali przeciwko niemu, uczyniło Stany Zjednoczone bardziej pogodnym politycznie krajem. .

  Ale ponieważ prawie 48 procent amerykańskich wyborców poparło prezydenta Trumpa , jedność narodowa nie zostanie teraz wzmocniona przez ukryte oczernianie go i nie przyznanie mu jakiegokolwiek uznania, gdy jakakolwiek dobrze poinformowana osoba uzna, że ​​na nią zasługuje. Jedność narodowa nie zostanie osiągnięta poprzez zdefiniowanie jej jako blisko połowy elektoratu, który głosował na byłego prezydenta, zrzekając się swoich wyrażonych preferencji politycznych i przyjmując to, przeciwko czemu głosowali cztery miesiące temu.

  Prezydent Biden zademonstrował także swoją i swoją partię zależność od pandemii koronawirusa, jeśli chodzi o objęcie urzędu i sprawowanie przez nich urzędu.Dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z faktami statystycznymi, jego uwagi z czwartkowego wieczoru mogłyby zostać odebrane jako walka Ameryki o wyzwolenie z niemal powszechnej zarazy, która dusiła naród, znacznie zwiększyła śmiertelność wśród całej populacji i zagroziła życiu każdy Amerykanin. Wszyscy mieli słuchać doktora Tony’ego Fauci, który w swoich życzeniach i przewidywaniach częściej okazał się błędny niż dokładny i stawiał czoła we wszystkich czterech kierunkach w prawie każdym problemie związanym z pandemią, z wyjątkiem jego nieustannego popierania zamknięć, które okazał się katastrofą, która prawdopodobnie wyrządziła więcej szkody niż pożytku dla zdrowia psychicznego i fizycznego populacji Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w innych krajach.Jeśli każdy się zamaskuje, nadal będzie zachowywał się jak gatunek wystraszonych kretów, powiedział pan Biden, być może możliwe będą małe spotkania w domu 4 lipca.

  Niewątpliwie oświetlona gazem, demokratyczna izba echa krajowych mediów politycznych okrzyknie to najwspanialszym przemówieniem tego rodzaju od czasu pogawędki Franklina D. Roosevelta na temat systemu bankowego w marcu 1933 r. Ale podejrzewam, że sondaże ujawnią, że publiczność nie była pod wrażeniem ponurej recytacji przez prezydenta ciemnej i beznadziejnej nocy, którą udaje, że podnosi.Większość Amerykanów już wie, że 99,997 procent zdrowych Amerykanów w wieku poniżej 65 lat przeżywa Covid-19, jeśli zachoruje. Jest też fakt, że przeżywa 94,6 procent zdrowych Amerykanów powyżej 65 roku życia, a 80 procent tych, którym się to nie udaje, ma niestety inne dolegliwości. Należy również zauważyć, że rzadko jest jasne, która jest skuteczną przyczyną zgonów, że tylko nieznacznie zmieniło to wskaźnik śmiertelności w kraju, że średni wiek zgonów koronawirusa jest taki sam, jak średnia długość życia w kraju (78), oraz że nie ma wymówki ani potrzeby noszenia masek na zewnątrz lub zamykania szkół.

  Również wygląd prezydenta nie dodaje otuchy. Ma chorobliwą bladość, niedowagę i czasami drży.Każdy będzie życzył mu dobrego zdrowia i długiego życia, ale jego wygląd i maniera w czwartkowy wieczór nie wzbudzą pewności, że prawdopodobnie będzie się nimi cieszył. Prezydent Biden jest dziwnie niestabilny i przygnębiony jak na kogoś, kto zwykł głosić swoje umiejętności i pokusę, by pokonać swojego głównego przeciwnika (Trumpa, który w porównaniu z nim wygląda jak Tarzan), na miazgę. Biorąc pod uwagę, że kraj zbliża się do 100 milionów szczepień, a liczba zgonów i hospitalizacji z powodu wirusa gwałtownie spada, a odporność stadna zbliża się szybko wraz z pełnym programem szczepień, powinien był być znacznie bardziej optymistyczny i optymistyczny, oddając ducha wiosny, rozbroił dziesiątki milionów zwolenników Trumpa życzliwym słowem na ten temat, z którym cały naród może się zgodzić:

  Nie zgadzam się z tymi, którzy są zbyt krytyczni co do nazwania jego jedynego głównego osiągnięcia legislacyjnego ustawą o pomocy Covid , mimo że 90 procent z tego było po prostu dobrym, staromodnym pompowaniem i toczeniem kłód, zdrapywaniem nieudanych programów Obamy i źle zarządzanych niebieskie stany. Od 1942 roku FDR nazywał prawie każdą ustawę na każdy temat środkiem mającym na celu pomoc weteranom sił zbrojnych. Ale wyruszamy po kraju z wiceprezydentem „i pierwszą damą i pierwszym dżentelmenem”, by pochwalić hojność tego projektu, podczas gdyBłogie ignorowanie potwornego kryzysu na południowej granicy, za który ten prezydent jest wyłącznie odpowiedzialny i którego istnieniu zaprzecza, nie wywrze większego wrażenia na amerykańskiej opinii publicznej niż, jak podejrzewam, kraj doceniał jego słabe bloviations z czwartkowej nocy.

  Na koniec, oto najważniejsze informacje (lub lowlights) Andrei Widburga z AmericanThinker.com :

  1. Biden był bardziej czujny niż przez wiele miesięcy. Biorąc pod uwagę, jak słaby i zagubiony był ostatnio Biden, powiedzmy, że miał podejrzaną werwę. Nawet jego oczy, które zwykle są mocno zmrużone, gdy stara się zachować czujność i czytać z telepromptera, były szeroko otwarte, prawie przerażające. Mimo to pod koniec wyraźnie się zmęczył, niewyraźnie wypowiadając słowa i wydawał się zagubiony.

  2.Przemówienie było zarówno dziwaczne, jak i nudne. Pomimo telepromptera wędrował tu i tam, nigdy nie dotykając wyraźnie żadnego punktu. To była ponura, przygnębiająca mowa o nieszczęsnym roku, który prawdopodobnie nie poprawi się nawet po szczepionce, ponieważ wszyscy musimy pozostać przestraszeni i odizolowani.

  3. Biden powtarzał, że powie prawdę. Zacytował kobietę, którą rzekomo spotkał, która powiedziała mu, co jej pragnie: „Chcę tylko prawdy. Prawdy. Po prostu powiedz mi prawdę”.

  „Powiedz prawdę” – powtórzył Biden.

  „Moi koledzy Amerykanie”, powiedział, jestem Wam winny tylko prawdę. ”

  Później, dodał:” powiem wam prawdę “.

  A potem powiedział: „W nadchodzących tygodniach i miesiącach będę podróżować razem z pierwszą damą” i całym zastępem innych, „mówiąc prawdę”.

  Czy wiesz, kto mówi takie rzeczy? Ktoś, kto kłamie.

  4. Biden niemal przypadkowo wyciągnął fakt, że ostatnio mamy do czynienia z wysypką ataków na Azjatów: „Okrutne zbrodnie z nienawiści wobec Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, którzy byli atakowani, prześladowani, obwiniani i stanowili kozła ofiarne”.

  Sugerował, że ludzie byli tak szaleni przez Trumpa (którego nazwisko Biden ani razu nie wspomniał) mówiąc, że wirus Wuhan powstał w Chinach, że doprowadził szalonych białych suprematystów do ataku na Azjatów. O ile wiem, ataki na Azjatów pochodzą prawie w całości ze społeczności Czarnych- a co więcej, z części czarnej społeczności, która nie sympatyzuje z Trumpem i dlatego jest mało prawdopodobne, aby miał na niego wpływ. Nikt z lewej strony nie przyznaje, że Murzyni od dawna są wrogo nastawieni do Azjatów.

  5. Biden otworzył paskudnym machnięciem na Trumpa: „Rok temu uderzył nas wirus, który spotkał się z milczeniem i rozprzestrzenił się bez kontroli, zaprzeczając przez dni, tygodnie, a potem miesiące”.

  To nie była prawda. W rzeczywistości 31 stycznia Trump przestał podróżować z Chin, co każdy demokrata, od Biden w dół, atakował jako „ksenofobiczny”. Na początku marca Trump przystąpił do działania, współpracując z sektorem prywatnym przy produkcji masek, respiratorów, szpitali i szczepionek.

  6.Mówiąc o szczepionkach, jedną z najgorszych rzeczy w przemówieniu Bidena było to, że wielokrotnie podkreślał, jak spektakularnie działało jego podanie, jeśli chodzi o produkcję i dystrybucję szczepionek. To całkowicie zignorowało fakt, że to Trump przyspieszył ich produkcję i dystrybucję. Cała przemowa była doskonałym przykładem damnatio memorieae – czyli wykasowania pamięci Trumpa, jakby nigdy nie istniał.

  Trump musiał zostać ostrzeżony, że Biden to zrobi, ponieważ wysłał w czwartek następującą wiadomość e-mail:
  Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, kiedy dostają szczepionkę COVID-19 (często nazywaną wirusem chińskim), że gdybym nie był prezydentem, nie dostałbyś tak pięknego „zastrzyku” przez co najwyżej 5 lat, i prawdopodobnie w ogóle by tego nie dostał. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają!
  7. Główną ideą przemówienia było to, że każdy musi otrzymać szczepionkę (wspaniała szczepionka Biden ). Jednak Biden przyznał, że nawet przy szczepionce, maski i dystans społeczny muszą być kontynuowane. Nawet przy wszystkich zaszczepionych, może do 4 lipca uda nam się zebrać w małych grupach na świeżym powietrzu. Innymi słowy, nawet jeśli wszyscy jesteśmy napompowani szczepionką, nic się nie zmieni . Ale powinniśmy zaufać Bidenowi i pamiętać, że wszyscy jesteśmy w tym razem.

  8. Oto najstraszniejsza rzecz, którą powiedział Biden, chociaż wtrącał się tak szybko, że wielu mogło tego nie zauważyć (moje podkreślenie): „Po czwarte, w nadchodzących tygodniach wydamy dalsze wskazówki, co możesz, a czego nie możesz zrobić po pełnym zaszczepieniuaby zmniejszyć błąd, aby utrzymać ludzi bezpieczne i zachęcić więcej ludzi się zaszczepić.”

  szczepionki zamiast uwalniając nas, przyniesie nam jeszcze mocniej pod kontrolą rządu, jak federalne mandatów rządowych, co można i nie można zrobić .

  9. When skończył czytać teleprompter, Biden zignorował wykrzyczane pytanie reportera, odwrócił się i powlókł się z powrotem w tę długą, pustą salę.

  Obejrzyj całą przemowę – jeśli się odważysz – poniżej:
  https://youtu.be/9neaAuN13_Q

Trackbacks

 1. […] Więcej o wypędzeniach Żydów: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/03/dlaczego-zydzi-byli-wypedzani-z-krajow-lub-miast-pon… […]

Wypowiedz się