Odwet globalistów bronią pogodową na Texasie za decyzję o wyrwaniu się z uścisku prywatnych banksterów z Banku Rezerwy Federalnej

Drugi co do wielkości i jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo stanów USA – Texas, rzucił  wielkie wyzwanie prywatnemu kartelowi bankowemu globalnej finansjery, pod mylną nazwą Banku Rezerwy Federalnej, który nie jest ani federalny, ani bankiem, ani rezerwą.

Podobna próba prezydenta Johna F. Kennedy’ego w skali federalnej USA, zakończyła się jego zamordowaniem 58 lat temu. W tym przypadku odwetem jest użycie broni pogodowej przez globalnych satanistów z Deep State i spowodowanie nigdy nie notowanych w tym południowym stanie 20 stopniowych mrozów i śnieżyc, oraz wyłączeń elektryczności i ogrzewania. Ta sytuacja z pewnością doprowadza do dużej ilości zgonów z zimna i innych przyczyn.

Wymienione zagadnienia omawiają trzy poniższe artykuły.

Pierwszy przedstawia drogę prawną stworzenia przez Texas własnej waluty zabezpieczonej srebrem i złotem.

Drugi artykuł pokazuje bogato ilustrowany zdjęciami, skutki ataku geoterrorystycznego, dla mieszkańców stanu Texas .

I trzeci omawia rolę stojącego za tym terroryzmem Ukrytego Rządu ( Deep State|), który podobnych ataków pogodowych i bronią skalarną,  przeprowadził w przeszłości na wiele stanów USA, w tym Florydę i Kalifornię oraz na wiele krajów świata.

Redakcja KIP

Texas wprowadza zabezpieczony złotem Bank, który jest to wyzwaniem dla Rezerwy Federalnej

Alex Newman Nowy Amerykanin

Stan Teksas ustanawia bank zabezpieczony złotem, który pozwoli deponentom ominąć kontrowersyjny System Rezerwy Federalnej i jego walutę fiducjarną w bankowości i handlu, który jest autorem niedawno uchwalonego prawa. Zgodnie z przepisem, przyjętym w przeważającej mierze przez ustawodawców i podpisanym w połowie czerwca przez republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, urzędnicy stanu Lone Star utworzą i będą obsługiwać Texas Bullion Depository dla każdego, kto chciałby zdeponować i handlować metalami szlachetnymi. Konsekwencje są tak duże, jak w Teksasie.

Podczas gdy niektórzy analitycy twierdzą, że posunięcie to może być kolejnym sygnałem zwiastującym ostateczne odłączenie się Teksasu od unii lub przygotowania do finansowego Armagedonu, jego zwolennicy twierdzą, że depozytariusz ma po prostu sens finansowy. Wśród innych korzyści, instytucja zapewni więcej opcji konsumentom zmęczonym coraz bardziej problematycznym tradycyjnym systemem bankowym i monetarnym, który jest postrzegany przez opinię publiczną z rosnącą podejrzliwością. Eksperci twierdzą, że ułatwienie korzystania z solidnego pieniądza w handlu może mieć daleko idące skutki.

Wśród innych bezpośrednich skutków, prawo ustanawiające pierwszy w kraju bank zabezpieczony złotem na szczeblu stanowym, House Bill 483, będzie obejmować repatriację około 1 miliarda dolarów teksańskiego złota z Nowego Jorku. Sprzeczne doniesienia prasowe i oficjalne oświadczenia mówią, że stanowe zapasy metali szlachetnych są przechowywane albo przez HSBC w Nowym Jorku, albo przez potężny nowojorski Bank Rezerw Federalnych, prywatny oddział okryty tajemnicą i mający ogromną władzę nad gospodarką USA. Najpierw jednak urzędnicy będą musieli wybrać dom dla depozytu w Teksasie.

„W dniu dzisiejszym podpisałem HB 483, aby zapewnić stanowi Teksas, agencjom stanowym i obywatelom Teksasu bezpieczne miejsce do przechowywania złota w sztabkach i innych metali szlachetnych” głosi oświadczenie wydane po uroczystym podpisaniu przez gubernatora Abbotta, popularnego konserwatywnego gubernatora. „Wraz z przyjęciem tej ustawy, Texas Bullion Depository stanie się pierwszym tego typu obiektem na poziomie stanowym w kraju, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność naszych rezerw złota i powstrzymując fundusze podatników przed opuszczeniem Teksasu w celu uiszczenia opłat za przechowywanie złota w obiektach poza naszym stanem ”. Prawo chroni również aktywa przed zajęciem przez federalnych lub inne siły.

Zdaniem zwolenników, będzie też wiele innych korzyści. Podczas gdy inne stany w ostatnich latach przyjęły przepisy uznające złoto i srebro za prawny środek płatniczy, analitycy twierdzą, że nowy depozytariusz w Teksasie może pomóc w przyspieszeniu rosnącego ruchu na rzecz uczciwego i rozsądnego systemu monetarnego opartego na prawdziwych pieniądzach, a nie na papierowych banknotach opartych na zadłużeniu,  wyczarowanych do istnienia przez prywatny kartel bankowy. Rzeczywiście, jednym z głównych celów zwolenników złota i srebra jako waluty jest przywrócenie zdrowego pieniądza – a prawo teksańskie może pomóc utorować drogę.

Szef Dziesiątej Poprawki, Michael Boldin, którego organizacja promuje prawa stanów do powstrzymania FED na mocy dziesiątej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, nazwał tę ustawę „ważnym pierwszym krokiem w kierunku złota i srebra jako powszechnie używanego prawnego środka płatniczego w stanie”. Powiedział, że posunięcie to może otworzyć rynek na solidne pieniądze, nawet w codziennych transakcjach. „Udostępniając złoto i srebro w regularnych, codziennych transakcjach ogółowi społeczeństwa, nowe prawo może przynieść daleko idące skutki” – dodał Boldin.

Centrum Dziesiątej Poprawki zwróciło również uwagę na konsekwencje konstytucyjne. Odnotowując, że Artykuł I, sekcja 10, Konstytucji Stanów Zjednoczonych zakazuje rządom stanowym składania czegokolwiek innego niż złoto i srebro jako środek przetargowy na spłatę długów, Boldin powiedział, że ustawa to krok Teksasu w kierunku wypełnienia tego od dawna ignorowanego obowiązku konstytucyjnego. „Taka taktyka podważyłaby monopol Rezerwy Federalnej poprzez wprowadzenie konkurencji do systemu monetarnego” – powiedział.

Inni eksperci również podkreślali te efekty. „Z biegiem czasu, gdy mieszkańcy tego stanu będą używać zarówno banknotów Rezerwy Federalnej, jak i srebrnych i złotych monet, fakt, że monety zachowują swoją wartość bardziej niż banknoty Rezerwy Federalnej, doprowadzi do efektu „odwrócenia prawa Greshama”, gdzie dobre pieniądze (złote i srebrne monety) wypędzą złe pieniądze (banknoty Rezerwy Federalnej) ”– wyjaśnił ekspert ds. przetargów konstytucyjnych William Greene w artykule dla zorientowanego rynkowo Instytutu Ludwiga von Misesa.

„Kiedy to się dzieje, może rozpocząć się kaskada wydarzeń, w tym przepływ realnego bogactwa do skarbu państwa, napływ biznesu bankowego spoza stanu – gdy ludzie w innych stanach realizują swoje pragnienie bankowości za pomocą zdrowych pieniędzy – i ewentualne oburzenie przeciwko wykorzystywaniu banknotów Rezerwy Federalnej do jakichkolwiek transakcji ”– dodał Greene, który również zeznawał na rzecz prawa jako prywatny obywatel.

Nowe prawo może również pomóc chronić deponentów przed innymi wadami obecnego reżimu monetarnego – na przykład ryzykiem nieodłącznym w bankowości opartej na rezerwie cząstkowej – jednocześnie zapewniając wiele udogodnień związanych z kontem bankowym. Rzeczywiście, depozytariusz będzie pełnił wiele funkcji związanych z tradycyjną bankowością: zdolność do przechowywania majątku na przechowanie, możliwość wypisywania czeków na depozyty w celu transferu środków i tak dalej.

Ale pod innymi względami instytucja będzie funkcjonować zupełnie inaczej niż tradycyjny bank. Na przykład, zgodnie z prawem, rachunki depozytowe nie będą płacić odsetek, ani też depozyty nie będą pożyczane pożyczkobiorcom w ramach dominującego systemu bankowego opartego na rezerwie cząstkowej. W wywiadzie dla popularnego programu radiowego TruNews, stanowy ustawodawca celebruje sposób, w jaki instytucja będzie działać, stanowiąc istotną korzyść dla potencjalnych klientów.

„To różni się od tradycyjnego banku – tradycyjny bank pożycza pieniądze” – powiedział przedstawiciel Teksasu Giovanni Capriglione, który jest autorem i sponsorem przepisów. „Zwłaszcza jeśli jesteś teraz w Grecji, wiesz, że jeśli pójdziesz do banku i wszyscy pójdą do banku, aby spróbować wypłacić swoje depozyty, nie ma wystarczającej ilości papierowych pieniędzy, aby to pokryć. To powoduje wiele obaw. To, co robi ten depozyt, to nie zezwala na to – jeśli jest tam 5000 sztabek złota, będzie tam 5000 sztabek złota, a będziesz mieć dostęp do swoich depozytów bezpośrednio na żądanie ”.

Deponenci będą również mogli wystawiać czeki na swoje depozyty w złocie, aby płacić innym, kontynuował przedstawiciel Capriglione, nazywając ten środek „wielką sprawą”. „Możesz wypisywać czeki osobom, które mają rachunki depozytowe złota, a także będziesz mógł wystawiać czeki osobom fizycznym i korporacjom, które nie mają rachunków depozytowych złota” – wyjaśnił. „Stworzyliśmy system agentów depozytariuszy, dzięki czemu można mieć dowolną korporację, dowolną grupę, w zasadzie założyć agenta depozytowego, a oni mogą wysyłać i odbierać za pośrednictwem tego systemu depozytowego, poza Systemem Rezerwy Federalnej”. Udział będą miały również podmioty publiczne.

Z nowych opcji skorzystają nie tylko obywatele Teksasu, rządy, agencje i firmy. „Nie mówimy o Fort Knox”, powiedział Capriglione gazecie Star-Telegram. Ale kiedy po raz pierwszy to ogłosiłem, otrzymałem wiele e-maili i telefonów od ludzi dosłownie z całego świata, którzy powiedzieli, że chcą przechowywać swoje złoto… w depozycie w Teksasie. Ludzie postrzegają Teksas jako wielki i potężny… więc dla wielu ludzi jest to dokładnie miejsce, w którym chcieliby się udać ze swoim złotem ”.

Niektórzy konserwatywni i nastawieni na wolność działacze wyrazili obawy dotyczące prawa, ponieważ tworzy ono kolejną agencję państwową. Jednak pisząc w zorientowanym rynkowo Instytucie Ludwiga von Misesa, ekonomista Ryan McMaken argumentował, że w tym przypadku korzyści przeważają nad wadami. „Chociaż depozyt w Teksasie jest przedsiębiorstwem należącym do rządu, niemniej jednak jest to postęp, ponieważ jest to przypadek decentralizacji (i prawdopodobnie zniweczenia), która zapewnia alternatywę dla kontrolowanych federalnie systemów monetarnych i bankowych” – powiedział. „Jak Hayek i inni Austriacy zauważali od dziesięcioleci, decentralizacja systemu monetarnego jest kluczowym pierwszym krokiem w kierunku bardziej solidnego pieniądza”.

Depozyt będzie prowadzony przez administratora wyznaczonego przez Texas Comptroller, którego biuro będzie nadzorować instytucję. Szef depozytu w Teksasie będzie musiał zostać zatwierdzony przez różnych urzędników wykonawczych i ustawodawczych. Wszelkie wypracowane zyski zostaną przekazane do ogólnego funduszu dochodów, co może przynieść podatnikom korzyści wykraczające poza oszczędności związane z repatriacją złota państwa. Pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj.

Podobna ustawa została wprowadzona w 2013 roku, ale nie zyskała na popularności. Jednak w tym roku prawodawcy zatwierdzili to z marginesem osuwiska, z 140 do 4 w Texas House i 27 do 4 w senacie stanowym. Teraz energiczni aktywiści w innych stanach mają nadzieję, że podobne środki zostaną zastosowane w całym kraju – a ostatecznym celem jest przywrócenie zdrowych pieniędzy i uczciwej gospodarki wolnej ze szponów Rezerwy Federalnej.

Posted on February 17, 2021 by State of the Nation

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=52981

Ponieważ 15 milionów ludzi nadal nie ma elektryczności w temperaturach poniżej zera, Teksas może stanąć przed największym wyzwaniem w swojej historii!

Wysłany 17 lutego 2021 r. Przez State of the Nation

Czy Teksas stoi w obliczu kryzysu humanitarnego?

ZeroHedge.com

Nawet 15 milionów Teksańczyków pozostaje bez ciepła i elektryczności, ponieważ temperatury w całym stanie są znacznie poniżej zera. Kolejna runda zimowej pogody niszczy niektóre części stanu w środę rano, ponieważ wielu Teksańczyków nie ma elektryczności od niedzieli rozpaczliwie szukając schronienia. Zgłaszano już zgony związane z pogodą, ponieważ jeden z najbogatszych stanów w kraju ledwo może dostarczać energię elektryczną swoim mieszkańcom. A niektórzy z tych mieszkańców napisali do nas, aby podzielić się ich bolesną rzeczywistością…

    … Mój dom przypomina teraz obóz dla uchodźców. tak, to wszyscy moi przyjaciele, ale szaleni, bo wszyscy mają małe dzieci…

    stąd uciekam przed chaosem…

    szalone jest to, że duże połacie ludności w okolicznych obszarach są pozbawione prądu i * wody *

    … Woda butelkowana lecąca z półek i sklepów kończy się.

    … Tyle jeśli chodzi o gówno Zielonego Nowego Ładu… wszystkie nasze turbiny i energia słoneczna nie działają teraz w stanie zamrożenia, LOL

    Mieszkam w okolicy za głównym szpitalem, więc myślę, że właśnie dlatego moja sieć działała przez cały ten czas.

Bezprecedensowy pęknięcie wiru polarnego, zrzucając arktyczne powietrze do Zatoki Meksykańskiej, spowodowało zamarznięcie głowic odwiertów, które utrudniały przepływ natgazu do elektrowni, powodując niedobory energii elektrycznej, ponieważ popyt pokonał sieć. Biorąc pod uwagę, że ERCOT, który zarządza 90% obciążenia elektrycznego stanu, ma wysoki procent energii elektrycznej wytwarzanej przez natgas, energia nie została jeszcze przywrócona milionom ludzi. Jeszcze w środę operator sieci energetycznej ostrzegł, że 40% mocy wytwórczych pozostaje offline.

Kaskadowy efekt przerw w dostawie prądu i kontrolowanych przerw w dostawie prądu spowodował, że niektóre infrastruktury krytyczne, takie jak sieci komórkowe i stacje uzdatniania wody, przestały działać.

Jak próbujemy pokazać poniżej, szybkość, z jaką jeden z najbogatszych państw w kraju przekształca się w państwo trzeciego świata, jest po prostu oszałamiająca.

Jared Tennant, pilot drona w środkowym Teksasie, uchwycił oszałamiające zdjęcia, jak centrum Austin zostało oświetlone podczas załamania się sieci energetycznej, podczas gdy okoliczne i bardziej zubożałe społeczności na obrzeżach miasta zostały odcięte od zasilania.

Tennant „pokazał zdjęcia centrum Austin we wtorek wieczorem. Budynki komunalne, puste biurowce, a nawet puste garaże w pełni oświetlone przez całą noc ”- powiedział PJ Media.

Biurowce w centrum Austin zostały oświetlone podczas przerw w dostawie prądu.

Centrum kongresowe w Austin miało moc, podczas gdy dzielnice wzdłuż I-35 były ciemne.

Biura w centrum miasta były oświetlone, podczas gdy dziesiątki tysięcy ludzi z otaczającej społeczności zamarły.

Jeden z czytelników napisał, że środkowy Teksas wygląda jak „swego rodzaju sytuacja uchodźcza”, przedstawiając anegdotyczne relacje o tym, co widzi w terenie, co jest niczym innym jak katastrofą, która właśnie się szykuje.

 • Środkowy Teksas wygląda jak sytuacja uchodźcza… na przedmieściach z elektrycznością znajdują się domy z 10 do 15 lub 20 osobami ułożonymi w salonach ze śpiworami.
 • Coraz częściej całe kody pocztowe są atakowane nie tylko z powodu przerwy w dostawie prądu, ale także z powodu awarii systemu wodnego przez zamarznięte lub uszkodzone elektrycznie obiekty przetwórcze lub pęknięcia kluczowych rur.
 • Każdy bez prądu / wody (teraz trwa od 2 do 3 dni) błaga przyjaciół lub rodzinę w okolicy, która wciąż ma moc, aby ich przygarnąć.
 • Często wiele rodzin koczuje w salonach tych, którzy nadal mają władzę.
 • Rodziny podrzucają małe dzieci do domów i sąsiadów, którzy nadal mają ciepło.
 • Zasadniczo całe dzielnice po drugiej stronie autostrady, bez zasilania, „przenoszą się” do domów sąsiadów po drugiej stronie, gdzie zasilanie nadal istnieje.
 • Otrzymuję telefony od znajomych i starszych ludzi ze społeczności, którzy rozpaczliwie proszą o drewno na opał. Ludziom kończy się drewno na opał, a kilka sklepów spożywczych otwartych przez kilka godzin dziennie jest ciągle niedostępnych.
 • Ludzie walczą po oblodzonych drogach, szukając kogoś, kto ma drewno na opał.
 • Każdy dom, w którym wciąż jest woda, napełnia dzbanki i wanny w oczekiwaniu na przerwę w dostawie wody w dowolnym momencie.
 • Sytuacja wodna staje się coraz bardziej niepokojąca… szczególnie wiele osób starszych jest teraz uwięzionych w domach bez ciepła ANI WODY.
 • Lokalne sklepy (2 lub 3, które faktycznie są otwarte) ograniczają liczbę klientów do 2 galonów wody każdy – woda leci z półek
 • Widziano osoby z napędem na 4 koła i / lub jeepami, które zbierają osieroconych nieznajomych na poboczu drogi…
 • Często ludzie muszą wędrować kilometrami do otwartego sklepu na rogu, aby przeszukać półki w poszukiwaniu konserw / lub wciąż dostępnych produktów.
 • Gdy pojazdy utknęły i / lub przestały działać z powodu ekstremalnego mrozu… widziano ludzi wychodzących z podmiejskich dzielnic, aby dotrzeć do „cywilizacji” (lub dowolnego obszaru, w którym nadal jest prąd i woda)
 • Ludzie mieszkają teraz w swoich biurach pracy i / lub nauczyciele przynoszą swoją rodzinę do klasy szkolnej, aby mieszkać, jeśli szkoła / biuro nadal ma prąd / wodę.
 • W wielu przypadkach szkoły lub niektóre kościoły nie są jeszcze oficjalnie „ośrodkami ocieplenia” – jednak ludzie w zasadzie kucają – wchodząc do każdego publicznego miejsca / pokoju, w którym uważają, że jest ciepły.
 • W przeważającej części nie ma prawie żadnych pługów śnieżnych / sprzętu do usuwania oblodzenia, szczególnie w średnich i małych miastach i na obszarach wiejskich… warstwa burzy lodowej ostatniej nocy oznacza, że ​​wiele osób jest teraz uwięzionych w swoich bezsilnych / bezwodnych domach, nawet jeśli chcą wyjechać ośrodek ocieplenia
 • Nie ma regresu, nie ma odpowiedzi… Oncor nie odbiera telefonów ani nie udziela odpowiedzi przez wiele dni.
 • Służby obywatelskie nie reagują… również lokalne wydziały policji gniewnie domagają się odpowiedzi od dużych firm energetycznych
 • Rosnąca liczba zatruć tlenkiem węgla w okolicy i w stanie… ludzie rozpalają grille na węgiel drzewny w pomieszczeniach, a także prowadzą pojazdy w garażach

Inny mieszkaniec Teksasu wykrzyknął:

 • Więc, szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, czy w ogóle istnieje sposób, aby to złagodzić, czy też jest sens próbować kopać i krzyczeć i podnosić świadomość na ten temat, ponieważ wydaje się, że jest to taka niepowstrzymana lawina, ale wszystkie rury pękają jak jak również stacje uzdatniania wody są teraz wyłączone – w przyszłym tygodniu, kiedy to gówno się roztopi, wszystkie te ścieki pokryją cały pieprzony stan.
 • Co jest obrzydliwe, ale najgorsze w tym jest to, że pieprzony Covid może przenosić się przez ścieki, nie wszystko tak dobrze i prawdopodobnie wymaga aerozolu, ale z budynkami mieszkalnymi i faktem, że będzie WSZĘDZIE i wszystko inne… Teksas ma zamiar stać się eksperymentem naukowym dotyczącym odporności stadnej.     Założę się, że kiedy te rury zaczną się topić, również będą tryskać i tryskać – jak długo zajmie uszczelnienie wszystkiego, po prostu nie ma sposobu.
 • Mam nadzieję, że się mylę, ale myślę, że Teksas może być na dobrej drodze, aby stać się krajem Trzeciego Świata.
 • … I jest więcej.

Brett Coomer z Houston Chronicle donosi, że dziesiątki ludzi ustawiły się w kolejce, aby napełnić zbiorniki z propanem – z których wielu było bez prądu przez kilka dni.

Więcej Teksańczyków stoi w mroźnej pogodzie, czekając na uzupełnienia propanu.

Ludziom kończy się jedzenie. W środę w sklepie spożywczym na przedmieściach Houston widziano ogromne kolejki.

Marci Rosenberg

@360couture

Bellaire, Texas (suburb of Houston) line to enter lone open grocery store!

@HoustonChron

#winterstorm2021

 Więcej ludzi głoduje w Teksasie; dron przechwytuje ogromną linię w innym sklepie spożywczym.

Kolejka na stacjach benzynowych.

„Kolejka do HEB na godzinę przed otwarciem. Spodziewam się, że w ciągu godziny otoczy budynek. Dlaczego? Brak prądu i większość sklepów jest zamknięta. Dlaczego? Teksas zaizolował i sprywatyzował sieć, ale nie zdołał jej zimować. Czas wywłaszczać. Zaczyna się tutaj! ”- powiedział jeden z użytkowników Twittera.

Użytkownicy zgłaszają, że sklepy spożywcze nakładają obecnie ograniczenia na żywność, aby uniknąć niedoborów.

To jest linia na zewnątrz, prowadząca do linii wewnątrz jedynego sklepu spożywczego, do którego nasze drogi są bezpieczne w Canyon Lake w Teksasie. Brakowało nam prądu i wody od ostatniej niedzieli, teraz jest środa. Przyjaciele przynieśli nam drewno na opał. Na zewnątrz jest 26 stopni ”- powiedział inny użytkownik Twittera. … I podczas gdy ludzie pędzą do sklepów po propan i żywność, inni mają do czynienia z ponurą rzeczywistością w domu z pękniętymi rurami.

Mieszkaniec Dallas nagrywa lodowaty wentylator.

Więcej pękniętych rur – niektóre domy w Teksasie nie są zimowane.

Hotel Hilton w centrum Forth Worth został zalany po pęknięciu rur.

Woda tryskająca z pokładu mieszkania.

„Pęknięta rura działała przez 9 godzin w mieszkaniu w Austin” – powiedział jeden z użytkowników.

To z pewnością nie wygląda dobrze.

Domy w całym Teksasie były niszczone przez pękające rury przez cały dzień.

… I jest gorzej – rury Houston Public Works zaczynają pękać.

Czy w Teksasie jest coś zimowego? W sądzie cywilnym hrabstwa George Allen Dallas w Dallas doszło do poważnego wycieku z powodu zamarzniętej rury wodociągowej.

„Cały mój tiktok fyp jest zalewany takimi filmami, jak ten o domach ludzi w Teksasie. Firma elektryczna nie ma racji, jeśli chodzi o wyłączanie zasilania, wiedząc, że rury pękną na zimnie ”- powiedział jeden z użytkowników.

A co z Bitcoinem, srebrnymi lub złotymi monetami?

W Teksasie eksplodują trendy wyszukiwania hasła „pęknięcie rury” w Internecie – wyobraź sobie, ile roszczeń ubezpieczeniowych zostanie zgłoszonych w najbliższych dniach…

Wygląda na to, że załamanie się sieci energetycznej w Teksasie przekształca się w kryzys humanitarny, który jest daleki od zakończenia.

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=53051

TEXAGEDDON: Operacja geoterrorystyczna pod fałszywą flagą z wieloma nikczemnymi celami NWO 

Wysłany 17 lutego 2021 r. Przez State of the Nation

Geoinżynierowie kierowani przez globalistów kierują swoją potężną broń pogodową na Lone Star State do prowadzenia tajnych działań aktami fałszywej flagi Geoterroryzmu

DZIAŁANIE GŁĘBOKIE ZAMRAŻANIE
Celowo przeprowadzone przez NWO Cabal
Sparaliżowanie ruchu Texas Patriot Movementi, wyłączenie sieć elektroenergetycznej. 

Stan Narodu

Brzytwa Ockhama

Powiedzmy sobie jasno: celowe głębokie zamrożenie Teksasu nie ma sobie równych pod żadnym względem. Po prostu nie ma historycznego precedensu zarówno dla rekordowo niskich temperatur, jak i opadów śniegu na południu Teksasu.

Mając tę ​​niepodważalną wiedzę, brzytwa Ockhama mówi nam, że tak katastrofalne zjawisko pogodowe zostało skrupulatnie opracowane przez wszystkich zwykłych podejrzanych.

Jak to możliwe, że taka historyczna katastrofa pogodowa nie była efektem potajemnej wojny pogodowej wskutek wysoce wyrafinowanej manipulacji atmosferą?

Przyjrzyj się poniższej mapie pogody. To zdecydowanie sugeruje, że największa burza lodowa w historii Stanów Zjednoczonych została skrupulatnie opracowana przez geoinżynierię, aby pokryć drugi co do wielkości pod względem obszaru stan w kraju.

Ponownie, zastosowanie brzytwy Ockhama przez jakiegokolwiek detektywa geoterroryzmu wskazuje bezpośrednio na wysoce zaawansowaną wojnę pogodową prowadzoną przez zbrodniczych geoinżynierów w imieniu ich globalistycznych mistrzów.

Ale dlaczego globalistyczny porządek kabały Nowego Porządku Świata miałby tak niszczycielski kataklizm?

Ponieważ Teksas jest bardzo CZERWONYM stanem i jest gotowy na kłótnie z administracją Bidena – oto dlaczego!

W rzeczywistości administracja firmy Abbott jest przygotowana do wprowadzenia szeregu środków i mandatów, z których wszystkie służą odzyskaniu różnych od dawna zaniedbywanych praw państwa konstytucyjnego.

Duet przestępców Biden-Harris wie o tym i jest zdeterminowany, aby dokonać wszelkich uderzeń wyprzedzających niezbędnych do udaremnienia tych niszczących FED inicjatyw rządu Teksasu.

PUNKT KLUCZOWY: Teksas testuje FED, zakłada bank wspierany złotem

Nie tylko to, ale zespół wykonawczy gubernatora Gregga Abbotta przygotował przepisy, które będą sprzeczne z planem Bidena 2021, aby zamknąć stan (i wszystkie inne).

Te nadchodzące EO gubernatorów będą również w stanie mocno odrzucić absurdalne i niezgodne z prawem rozkazy wykonawcze Bidena, które promują ultra-liberalny kulturowo marksistowski program Obamy.

Teksas tego nie zrobi. Nic z tego. Zespół Biden o tym wie. Tak więc karierowicze, przestępcy polityczni wewnątrz Obwodnicy uwolnili najbardziej niszczycielską broń pogodową, jaką mogą zgromadzić w 2021 roku.

Ten obecny stan techniki geoinżynieryjnej wojny pogodowej wykracza daleko poza to, co znają wszyscy oprócz wojowników pogodowych.

Zapoznaj się z następującymi doniesieniami prasowymi, aby uchwycić głębię i zasięg tej trwającej serii ataków geoterrorystycznych pod fałszywą flagą ·

Wojownicy pogody geoinżynierowie dosłownie zabijają mieszkańców Teksasu!

·  Ta gigantyczna burza frankensztejna została wymierzona w Teksas przez geoinżynierów kierowanych przez globalistów, aby sparaliżować cały stan, zwłaszcza gospodarkę – nawet rafinacja ropy została zamknięta!

 · Globaliści NWO celujący w broń geoinżynieryjną w Texas Oil Refining Capacity

· Nie popełnij błędu: Globalista NWO rozpoczął poważny atak pogodowy na wspierający Trumpa Teksas

· WOJNA POGODOWA: bezprecedensowe 2,7 miliona klientów w Teksasie jest bez prądu… z temperaturami bliskimi zeru.

·  NWO Globalists Direct Geoengineering Weaponry w Texas Trump Country Wojny pogodowe z Teksasem Kiedy wszystko inne zawiedzie, globalistyczna kabała NWO zawsze wie, że może prowadzić wojnę pogodową lub dokonywać aktów geoterroryzmu fałszywej flagi.

Zobacz: POLAR VORTEX 2019: Globaliści stosują wojnę zimową przeciwko Ameryce – dlaczego teraz? Jak dokładnie robią to geoinżynierowie?

Następująco: OPERACJA INDIGO SKYFOLD: Najbardziej tajna operacja czarnych w historii świata

Nie ma skuteczniejszego sposobu na terroryzowanie całego państwa niż atakowanie go bronią pogodową. Czego gubernator nie zrobi lub na co nie zgodzi się, aby ratować i / lub chronić mieszkańców swojego stanu?

W niefortunnym przypadku Teksasu, globaliści od kilku lat rzucają jedną burzę z bronią po drugiej. Każdy z nich miał na celu pokazanie bardzo niezależnemu państwu Lone Star, kto tu rządzi.

Zobacz: Huragan Harvey: Geoinżynieryjna superstorma celuje w Teksas – DLACZEGO?

Należy zauważyć, że Floryda również brała udział  w wojnach pogodowych, w których ten stan również był zaatakowany.

Konserwatywne stany, z ugruntowaną republikańską większością w obu izbach ustawodawczych, są zawsze celem niezwykle niebezpiecznych geoinżynierów, zwłaszcza gdy są to największe stany w kraju.

Zarówno Teksas, jak i Floryda najwyraźniej dzierżą zbyt dużą władzę i wpływy w całym kraju, aby uniknąć uwagi (i gniewu) The Powers That Be.

Konkluzja: Nie ma nic bardziej zagrażającego tyrańskiej sile rządu federalnego USA niż gorliwy ruch secesyjny w Teksasie. (Patrz: Teksański prawodawca Kyle Biederman formalnie przedkłada ustawę o secesji)

Pamiętaj, że to secesja Karoliny Południowej wywołała pierwszą amerykańską wojnę secesyjną.

Dlatego też każde pasożytnicze stworzenie bagienne na bagnach Waszyngtonu wie, że każdy ruch w kierunku niepodległości Teksasu musi zostać powstrzymany – TRUDNE I SZYBKIE!

W przeciwnym razie krwiopijcy ryzykują utratę gospodarzy w wielu z pozostałych 50 stanów. Co, proszę powiedz, może być trudniejsze i szybsze niż TEXAGEDDON.

Sieć energetyczna i awaria Czy przesłanie może być jaśniejsze dla stanu Teksas?

Globaliści mogą odebrać im władzę, kiedy tylko zechcą. W końcu co jest bardziej przerażające niż bycie bez zasilania przez dłuższy czas w środku głębokiego mrozu?

Co za sposób na całkowite zniszczenie obecnej administracji w Austin. Potem pojawił się OGROMNY problem z PR, który pojawił się, gdy ludzie zaczęli pytać: dlaczego centrum Austin było całkowicie oświetlone, kiedy reszta miasta pogrążyła się w ciemności?

Sama awaria w Teksasie pogrążyła nawet 15 milionów ludzi w ciemności, co również podkreśla moc, jaką dysponują globaliści, by dowolnie gasić światła.

Mieszkańcom Teksasu pokazuje się, że wojownicy pogody potrafią pozbawić ich siły praktycznie w dzień i w nocy. I że ich życie i przyszłość można zapewnić jedynie poprzez ścisłe przestrzeganie drakońskiego programu Nowego Porządku Świata.

Drugim głównym celem TEXAGEDDON jest wywołanie ogólnokrajowej przerwy w dostawie prądu, która miała już miejsce w 15 stanach.

Zobacz: OGROMNE I NIESPOTYKANE PRZERWY ZASILANIA, JAK TO SIĘ NIE WYDAJE – są stworzone celowo. Z pewnością w Teksasie (i gdzie indziej) ma miejsce poważna gra władzy w czasie rzeczywistym, jeśli chodzi o wytwarzanie, przesyłanie i alokację mocy.

Innymi słowy, toczy się również OGROMNA wojna o władzę, której globaliści wykorzystają, by pozbawić czerwone stany ich potęgi tylko po to, by przenieść ją do niebieskich.

Pomimo tego, że wielki stan Teksas skupia się na energii, przez cały czas trwania TEXAGEDDON był on bezradny. W ten sposób globaliści będą próbowali zmusić państwo do ekologizacji, zmuszając je do porzucenia paradygmatu paliwa węglowodorowego.

Ale jak można to realistycznie osiągnąć, chyba że poprzez szybko rozwijające się zielone źródła energii, których wystarczające zaspokojenie potrzeb postmodernistycznego społeczeństwa amerykańskiego zajmie dziesięciolecia.

Demokraci oczywiście to wiedzą, ale taka klęska w procesie doskonale wpisuje się w potajemny komunistyczny program Bidena „chaosu, zamieszania i konfliktu”.

Wygląda na to, że globalistyczna kabała wykorzystuje tę wszechobecną przerwę w zasilaniu, aby podkreślić potrzebę kultywowania zielonej energii w celu rozszerzenia rzekomo „nieodpowiedniej” infrastruktury energetycznej i błędnej polityki rozpowszechniania energii.

Zobacz: Jak jedna burza w Teksasie odsłoniła sieć energetyczną nieprzygotowaną na zmianę klimatu

Wniosek Pomimo różnych powodów, które zostały przedstawione w tym exposé dla nasilającego się geoterroryzmu stale wykorzystywanego przeciwko Teksasowi, istnieje jeden ostateczny globalistyczny cel, który króluje – wojna ze zmianami klimatycznymi.

Kto nie słyszał o fałszywym Zielonym Nowym Ładzie i jak w cudowny sposób uratuje on Stany Zjednoczone przed „ciągle pogarszającymi się” zmianami klimatycznymi?

Cóż, być może nie ma świętej krowy w ciągu następnych 4 lat, bardziej świętej niż „Plan zmian klimatycznych i sprawiedliwości ekologicznej” Joe Bidena. I nie ma lepszej reklamy całkowicie wymyślonej potrzeby tak chwiejnego planu niż katastrofy pogodowe [GEOENGINEERED], takie jak TEXAGEDDON, które są fałszywie obwiniane całkowicie fikcyjną opowieścią o zmianach klimatu.

Z historycznego punktu widzenia Teksas, Floryda i Kalifornia są nieustannie i celowo wyróżniane przez te wywołane przez człowieka katastrofy pogodowe i środowiskowe jako sposób na trwały wpływ na Amerykanów i globalną populację.

Widzicie, jak udaje im się uzyskać zgodę na każde niszczycielskie zdarzenie pogodowe, które jest przebiegłą geoinżynierią?

Stan Narodu 17 lutego 2021 r

Notka autora

Ten wysoce zaplanowany i okrutny atak na mieszkańców Teksasu należy potraktować bardzo poważnie. Kiedy 15 milionów ludzi jest pozbawionych zasilania w mroźną pogodę, gdzie temperatury rzadko spadają tak nisko, prawdopodobieństwo spowolnienia, ale pogłębiającego się kryzysu humanitarnego jest dość wysokie.

Zobacz: Ponieważ 15 milionów ludzi nadal nie ma elektryczności w temperaturach poniżej zera, Teksas może stanąć przed największym wyzwaniem w swojej historii!

Uwaga końcowa Zwróć uwagę na różowe mapy (zarówno powyżej, jak i poniżej), które są używane we wszystkich stacjach raportowania pogody. To dlatego, że Demokraci rozświetlili One World Trade Center na różowo w dniu, w którym stan Nowy Jork zatwierdził DZIECIOBÓJSTWO, jako legalną formę aborcji po 9 miesiącach. Ci perfidni sprawcy zawsze używają różu, aby ukryć swoje nikczemne czyny, których dokonuje się, aby zadać jak najwięcej śmierci i zniszczenia, na ile jest to technologicznie możliwe.

Za: https://stateofthenation.co/?p=52970

Wypowiedz się