SIDNEY POWELL: „KRAKEN” TO PROGRAM CYBER WALKI ! JESTEŚMY NA WOJNIE!

Wypuszczanie Krakena - YouTube

Święty radar – to jest Kraken !!! Kto wiedział, że jest to program wojny cybernetycznej Departamentu Obrony? Śledzi systemy i uzyskuje dowody nikczemnych działań i zbrodni popełnionych przez The Deep State!

Kiedy Sidney Powell oświadczyła, że ​​UWOLNIŁA KRAKENA, większość z nas pomyślała o Clash of the Titans i kibicowała jej za jej odważną uwagę. Nigdy nie mrugnęła i nie przybrała surowej, poważnej twarzy, kiedy to powiedziała. Nie żartowała, a teraz wiemy, dlaczego!

„Kraken” to program walki cybernetycznej prowadzony przez Departament Obrony, który śledzi i hakuje różne inne systemy w celu uzyskania dowodów nikczemnych działań głębokiego państwa !

Prezydent Trump i lojalni patrioci w Dowództwie Wojskowym i Kosmicznym mają teraz wszystkie dowody oszustw wyborczych i zdrady stanu. To zostanie użyte przeciwko wrogom Ameryki!

Przypnij rzeczy

To, czego jesteśmy świadkami w wyborach w 2020 roku, NIE jest wyborami. Jesteśmy świadkami próby obalenia rządu Stanów Zjednoczonych.

CIA, FBI i DOJ są pełne zdradliwych szczurów bagiennych, które zamierzają ukraść fotel prezydenta i przejąć Amerykę dla globalnego porządku.

To nikczemne marionetki globalistyczne, które odważnie dokonują  zamachu stanu, by zniszczyć Amerykę i wprowadzić globalny reset, a także zapoczątkować Agendę ONZ 2030, która jest poprawioną wersją Agendy 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju .

Oni są na uwięzi rzucając wszystkie swoje ciosy w niczego niepodejrzewających Amerykanów, podczas gdy narody na całym świecie robią te same blokady wobec swoich obywateli. Czy im się uda?

Odpowiedź brzmi nie!

OSTRZEŻENIE ROZPOCZĘCIU DZIAŁANIA SEK. OBRONY, CHRIS MILLER:

Jeśli jacyś złośliwi aktorzy nie docenią naszej determinacji lub spróbują podważyć nasze wysiłki, nie będziemy wahać się przed przywróceniem środków odstraszających i pokonaniem wszelkich zagrożeń. „

Niektóre sektory operacji sił specjalnych podlegają teraz bezpośrednio pełniącemu obowiązki sekretarza obrony Chrisowi Millerowi. Są sprzymierzeni z Trumpem, konstytucją i obroną Ameryki przed jej wrogami, zarówno zagranicznymi, jak i wewnętrznymi.

Więc nie panikuj i nie bój się. Prezydent Trump przejmuje kontrolę, a linie bitewne są wyznaczone. Kraken został wydany i ma wszystko. Siły specjalne są obecnie rozmieszczane, aby pokonać krajowych wrogów i zdrajców Ameryki.

Przeczytaj pełny raport pod tym linkiem http://tapnewswire.com/2020/11/intelligence-update-the-great-reset-vs-the-great-awakening-the-grand-battle-taking-place-right-now- dla-przyszlosci-ameryki-i-wolnego-swiata /

Wojna elektroniczna Stanów Zjednoczonych: Robisz to źle «Breaking Defense - Wiadomości, analizy i komentarze z branży obronnej

Sidney Powell oświadczył, że „podłączony został algorytm, aby ukraść głosy prezydentowi Trumpowi podczas wyborów”o czym właśnie ostrzegają media niosące prawdę od ponad dziesięciu lat. (Wybory były fałszowane przez co najmniej ostatnie dwadzieścia lat i prawdopodobnie dłużej…)

Fałszywe wiadomości i  cały kartel medialny nadal okłamują Amerykę  i ukrywają wszystkie przytłaczające dowody fałszowania wyborów. To nic innego jak pomoc w obaleniu rządu. Zdrada to jedyny sposób, aby to opisać.

Jestem jednak pewien, że są tacy, którzy wierzą w to, co mają przeczytać, i inni, którzy nie mają pojęcia i po prostu idą do pracy, wykonują swoją pracę i odbierają wypłatę. To samo, co pomyłki przy popełnianiu oszustw wyborczych na pierwszej linii frontu, postępując zgodnie z nielegalnymi procedurami, jakby były autentyczne i legalne. Wielu po prostu nie wie, a innych po prostu nie obchodzi.

SPD Kraken Krew Flash Phalanx GID LTD ED Morale Patch | PDW | Prometheus Design Werx

Tak długo, jak fałszywe wiadomości nadal okłamują amerykańską opinię publiczną, tak długo, jak długo trwa wojna, w jakiej się znajdujemy, jest aktem zdrady i uważanym za wrogów ludu. Teraz nie wołam o wojnę, została już wypowiedziana, a tym, którzy się stawiają opór, powiedziano, że czeka ich reedukacja wraz z innymi okropnymi pomysłami, które lewica serwuje codziennie. To wszystko jest naprawdę, bardzo złe i nie należy się z tego śmiać.

Wojna elektroniczna Stanów Zjednoczonych: Robisz to źle «Breaking Defense - Wiadomości, analizy i komentarze z branży obronnej
Ta wojskowa grafika przedstawiająca wojnę elektroniczną zrujnuje ci dzień - Zadanie i cel

Jeffrey Prather wyjaśnia „Krakena” i opisuje „Wielki reset kontra wielkie przebudzenie” . Wydał bombowy film, w którym podsumowuje prawdziwą wojnę rozgrywającą się za kulisami: „Wielki reset kontra wielkie przebudzenie”.

Jak wyjaśnia, CIA, FBI i DOJ to zdradzieckie stworzenia bagienne, które są oddane obaleniu Ameryki, kradzieży wyborów i uwięzieniu wszystkich prawdziwych patriotów, takich jak gen. Flynn (i Roger Stone).

W międzyczasie niektóre sektory operacji sił specjalnych, a obecnie Chris Miller jako sekretarz obrony, są zgodne z Trumpem, konstytucją i bronią Ameryki przed wrogami, zarówno zagranicznymi, jak i wewnętrznymi.

Cały film można obejrzeć pod tym linkiem: The Great Reset: The Deep State vs the Great Awakening – YouTube

Przeczytaj artykuł na temat „Armia wypuszcza Krakena, aby chronić zagraniczne bazy przeciwpożarowe, pod tym linkiem: Armia wypuszcza Krakena, aby chronić zagraniczne bazy przeciwpożarowe; „Chciałbym zobaczyć, jak talibowie próbują zaatakować to miejsce” «Przełamywanie obrony – wiadomości, analizy i komentarze z branży obronnej

Pomyśleć, że głębokie państwo zinfiltrowało tak głęboko, że miało swoich agentów w każdym bastionie, i wziąć pod uwagę fakt, że głębokie państwo było tak śmiałe, by pociągnąć masowy rząd do upadku na skalę, której próbują, jest czymś więcej niż niepokojące.

Obudź ludzi i wezwij tych globalistów już teraz i pomóż ocalić Stany Zjednoczone Ameryki i cały świat!

Dianne Marshall

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=38490

WE ARE AT WAR!

Posted on November 25, 2020 by State of the Nation

 

SIDNEY POWELL’S “KRAKEN” IS DOD CYBER WARFARE PROGRAM! WE ARE AT WAR!

The Marshall Report

Holy Radar – that’s the Kraken!!! Who knew it is a Department of Defense Cyber Warfare Program? It Tracks Systems and aquires evidence of nefarious activities and crimes committed by The Deep State!

When Sidney Powell stated she HAS RELEASED THE KRAKEN, most of us thought of Clash of the Titans and cheered her on for her gutsy remark. She never blinked and held a stern, a serious face when she said it. She wasn’t joking and now we know why! The “Kraken” is  a Department of Defense-run cyber warfare program that tracks and hacks various other systems to acquire evidence of nefarious actions by the deep state!President Trump and the loyal patriots in the Military and Space Command now have all the evidence of voter fraud and election related treason. This will be used against the enemies of America!

What we are witnessing with the 2020 elections is NOT an election. We are witnessing the attempt of the overthrow of the United States Government. The CIA, FBI and DOJ are full of Treasonous Swamp Rats that are intent on stealing the Presidential seat, and taking over America for the global order. They are wicked globalist puppets who are boldly pushing their coup to destroy America and implement a global reset and usher in United Nations Agenda 2030 which is the revised version of sustainable development Agenda 21. They are in lockstep throwing all their punches at unsuspecting Americans while nations around the world are doing the very same lockdowns on their citizens. Will they succeed? The answer is NO!

WARNING FROM ACTING SEC. OF DEFENCE CHRIS MILLER:

Should any maligned actors underestimate our resolve or attempt to undermine our efforts, we will not hesitate to restore deterrents and defeat any and all threats. “

Certain sectors of Special Forces Operations now report directly to Acting Defense Secretary Chris Miller. They are aligned with Trump, the Constitution and the defending of America against its enemies, both foreign and domestic. So don’t panic and fear not. President Trump is in control and the battle lines are drawn. The Kraken has been released and it has everything. Special Forces assets are now being deployed to take down America’s domestic enemies and traitors.

Read full report at this link http://tapnewswire.com/2020/11/intelligence-update-the-great-reset-vs-the-great-awakening-the-grand-battle-taking-place-right-now-for-the-future-of-america-and-the-free-world/

Sidney Powell declared that, “an algorithm was plugged in to steal votes from President Trump during the election” – which is exactly what the truth bearing media has been warning about for over a decade. (Elections have been rigged for at least the last twenty years, and probably longer…)

Fake news and the entire media cartel continues to lie to America and withhold all the overwhelming evidence of election fraud. This is nothing short of assisting in a government overthrow. Treason is the only way to describe it. However, I’m sure there are some that believe what they are told to read and others who are clueless and just go to work, do their job and collect a paycheck. The same as the grunts committing voter fraud on the front lines by following illegal procedures as though they were authentic and legal. Many just don’t know and others simply don’t care.

As long as fake news continues to lie to the American public, it is nothing short in a time of war such as we are into, as an act of betrayal and considered enemies of the people. Now I am not shouting for war, it has already been declared and those who resist have been told re-education awaits them along with other horrid ideas the Left has been leaking out daily. It’s all really, really bad and not to be laughed at.

Jeffrey Prather explains the “Kraken” and describes, “The Great Reset vs. the Great Awakening” He has released a bombshell video where he sums up the real war taking place behind the scenes: “The Great Reset vs. the Great Awakening.”

As he explains it, the CIA, FBI and DOJ are all treasonous swamp creatures who are dedicated to bringing down America, stealing the election, and imprisoning all the real patriots such as Gen. Flynn (and Roger Stone). Meanwhile, certain sectors of special forces operations and now Chris Miller as Acting Defense Secretary, are all aligned with Trump, the Constitution and defending America against its enemies, both foreign and domestic.

The entire video can be viewed at this link: The Great Reset: The Deep State vs the Great Awakening – YouTube

Kraken Krew Flash V2 Morale Patch Prometheus Design 

Read article on “Army Releases The Kraken To Protect Foreign Fire Bases at this link: Army Releases The Kraken To Protect Foreign Fire Bases; ‘I’d Like To See The Taliban Try To Attack This Place’ « Breaking Defense – Defense industry news, analysis and commentary

To think that the deep state has infiltrated so deep it had operatives at every stronghold and to consider let alone to know it is a fact that the deep state was so bold to pull a massive government take down on the scale they are attempting is more than disturbing. Wake up people and call these globalists out now and help save the United States of America and the World at large!

Dianne Marshall

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=38490

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Tutaj z kolei mamy kolejną nowość. Na scenie pojawia się KRAKEN!:-)
  Mówi nam się tutaj, że to ukryte ostrze Pana Trumpa i Departamentu obrony.

  Sprawdźmy zatem logicznie czy to się trzyma kupy i ma jakikolwiek sens.

  Zacznijmy od krótkiego opisania sytuacji obecnej.
  Mamy zatem wybory, które według wielu dowodów zostały sfałszowane.
  Mamy również 2 prezydentów i nie wiadomo kto jest właściwym, na dziś jednego oczywiście, ale zaraz w styczniu to się zmieni.

  Prezydent Trump zdecydował zebrać swoje dowody i udać się z nimi do sądu, chcąc zakwestionować wiarygodność wyborów.

  Zatem cała sytuacja jasno nam wskazuję że PIŁECZKĘ ROZGRYWA OD TERAZ SĄD.

  Jasnym jest, że unieważnienie wyborów jest ostatnią drogą jaką chciał by wybrać sąd. Wynika to z faktu że dowody muszą być NAPRAWDĘ SOLIDNE i bezdyskusyjne. Sąd oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeśli podejmie taką decyzję o unieważnieniu na podstwie JEDNOZNACZNYCH DOWODÓW pociągnie to za sobą poważne konsekwencje.

  Najważniejsze z nich to przede wszystkim to że TRZEBA BĘDZIE WSKAZAĆ WINNYCH….zatem rozpocznie się proces.
  Dodatkowo w takiej ,a nie innej sytuacji sąd może ryzykować więcej niż tylko swoją karierę jeśli postąpi “nie tak”;-)

  Pewne jest zatem, że sąd będzie chciał za wszelką cenę rozwiązać sprawę tak aby “korona mu z głowy nie spadła”:-)

  I dalej.
  W tym artykule dowiadujemy się o wspaniałym programie szpiegowskim, który już od wielu lat śledził i zbierał dowody złych ludzików którzy od lat manipulowali w tym kraju wynikami wyborów.

  Co zatem się dzieje dalej.
  Do sądu trafia taka sprawa.
  Mamy FAŁSZERSTWO wyborcze dokonane poprzez NIELEGALNIE zainstalowane oprogramowanie zliczające głosy.
  Po drugiej stronie mamy natomiast dowody zdobyte poprzez inne oprogramowanie, które również ZOSTAŁO ZAINSTALOWANE NIELEGALNIE!!!

  Jak myślicie, co się stanie wówczas?
  Ano stanie się to że sąd stwierdzi że sprawa jest tak skomplikowana że dochodzenie potrwa przynajmniej rok, zatem zaleca dla dobra ogółu aby UZNAĆ WYBORY ZA PRAWOMOCNE:-)

  Cóż okazuje się na końcu.

  Na końcu okazuje się że KRAKEN nie jest bronią Pana Trumpa, tylko atakiem Pana Bidena.
  Pan Biden symulując KRAKENA, powoduje całkowite zawieszenie możliwości podjęcia obiektywnej oceny przez sąd, a na dodatek ma możliwość OCZERNIENIA, ZDYSKREDYTOWANIA Pana Trumpa oraz Departamentu Obrony…ZA POSŁUGIWANIE SIĘ W LEGALNYCH WYBORACH, NIELEGALNIE ZAINSTALOWANYM OPROGRAMOWANIEM SZPIEGOWSKIM!

  Co więcej! Jeśli uznać to co napisano w artykule za prawd, to okaże się że Departament Obrony WIEDZIAŁ OD 20 LAT O POPEŁNIANYCH OSZUSTWACH!
  A to nazywa się WSPÓŁUDZIAŁ W PRZESTĘPSTWIE:-))))))

  No i co kochani, PO CO jest KRAKEN?;-)))))

  Jak widzicie, większość plotek lub propagandowych artykułów poddaje się LOGICE.
  Nie wszystkie, niektóre są świetne, wręcz doskonałe. Na szczęście jest ich coraz mniej, a to co obserwujemy dziś przypomina bardziej ploteczki podlotków i jest łatwe do rozszyfrowania na poziomie CIAŁA MENTALNEGO:-)

  Jeśli skoczyli byśmy na moment do CIAŁA PRZYCZYNOWEGO, zauważyli byśmy PODPIS, jaki zostawili na nim twórcy.

  Otóż Kraken to mityczny potwór morski, przypominający ośmiornicę, jednak o wiele wiele większy od normalnych ośmiornic. Był tak wielki że potrafił ponoć zjadać całe okręty. Nie znam gustów żywieniowych Krakena, ale zjadanie statków wydaje się grozić rozstrojem żołądka, no ale taka legenda marynarska jest!:-)

  Jak zobaczycie jeszcze raz artykuł to zobaczycie ,że jest on bogato ilustrowany właśnie rozmaitymi wizerunkami Krakena. Jeszcze raz zatem.
  CZYM JEST KRAKEN? — KRAKEN JEST OŚMIORNICĄ!:-)
  A kto uwielbia symbole ośmiornic?

  Ok. wyskakujemy z CIAŁA PRZYCZYNOWEGO.

  Teraz możecie już spać spokojnie, wiedząc czym jest i do czego służy KRAKEN!

  Śpijcie słodko i śnijcie o nimfach morskich!:-)

 2. krnabrny1 says:

  Oczywiście dodam na zakończenie jeszcze jedno, chociaż już domyślacie się jaki jest ICH PLAN?
  Oni wyobrażają sobie to tak.
  W momencie w którym sędzia skończy mówić: “Panie Trump, starczy już tych “dowodów”, ja widzę tu sprawę na minimum rok przy zaangażowaniu olbrzymich środków ludzkich i finansowych, ja natomiast mam wybrać opcje najlepszą dla DOBRA OGÓLNEGO, dlatego UPRAWOMOCNIAM WYBORY, nawet jeśli istnieją dowody poszlakowe na manipulację.”
  Potem standardowe PUK… kiedy młotek sędziego uderza w spodeczek:-)

  Właśnie w tym momencie oni planują że Pan Trump, zmieni się na twarzy.
  Stanie się blady, potem marchewkowy, potem znów blady, taki jest plan!
  Na końcu skuli się i ….pójdzie płakać w kąciku.

  Dalej PLAN mówi. Kiedy Pan Trump będzie już płakał, coś dziwnego zacznie się dziać z Panem Bidenem. Zacznie mówić od rzeczy i wyczyniać rozmaite niepoważne gesty. Po chwili zbladnie, podobnie jak Pan Trump, ale nie stanie się marchewkowy tylko…WALNIE W ZIEMIĘ. Dzielni sanitariusze oczywiście zaraz się nim zajmą i stwierdzą…..UDAR!

  No tak, w takim stanie demencji starczej udary są dość częste. Niestety nawet jak Pan Biden przeżyje udar, NIE BĘDZIE ZDOLNY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZYDENTA!

  I dlatego właśnie nasi przewidujący kochani niczkemnicy reklamują od samego początku nie Pana Bidena ale BIDEN-HARRIS.

  No bo jak się domyślacie, wówczas już OBAJ PREZYDENCI zostaną wyeliminowani, a PREZYDENTEM ZOSTANIE TA KTÓRA MIAŁA ZOSTAĆ OD POCZĄTKU!:-)))))

  Teraz, to już naprawdę idźcie spać, starczy tych bajek na dzisiaj. Jutro opowiem Wam o Dart Vaderze, żebyście mieli słodsze sny:-))))

 3. kafsza72 says:

  Trump jest jednym z ważnych elementów propagandy szczepionkowej przeciwko tzw. pandemii. Reżyserzy i aktorzy depopulacji i świata totalitarnego (w tym Trump et consortes) uznali, że ludzie zauroczeni jego heroiczną walką, poddadzą się w stosownym momencie szczepieniom pod wpływem rekomendacji swojego idola. “Trump says coronavirus vaccine deliveries will start next week” – tego typu zapowiedzi słychać od sierpnia albo wcześniej. To jest jedyny cel tego teatru, reszta to zasłona dymna.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   To wygląda inaczej, jak spojrzymy znacznie szerzej lub z wyższego pułapu rzeczywistości politycznej, gdzie sprawa szczepionek jest jednym z bardzo wielu elementów. Zmasowana propaganda szczepionkowa zlasowała wielu ludziom mózgi, że będą chcieli się zaszczepić, mimo, że szczepionki: po pierwsze są zbędne, ponieważ są leki skutecznie leczące od dziesiątek lat, acz dyskredytowane przez Wielką Farmę; po drugie – obecnie proponowane szczepionki propagowane przez globalistów z Billem Gatesem na czele, są eugeniczne, czyli najgorsze z możliwych, bo zmieniające genom człowieka i kolejnych pokoleń i/lub pozwalające go łatwo uśmiercić.
   Natomiast Trump mówi o szczepionkach i dobrowolnym, a nie przymusowym szczepieniu, ale też o skutecznych sposobach leczenia. To jest przekaz dla ludzi trochę samodzielnie myślących. Podobnie mówią i przygotowują szczepionki kontrolowane przez rządy: prezydent Rosji Putin i inni przywódcy krajów BRICS. Natomiast globalni sataniści za wszelką cenę próbują zdyskredytować te ich szczepionki, także w Polsce. Niestety zmasowana kontrola umysłów ludzi, ale też ich lenistwo umysłowe, spowoduje, że wielu się zaszczepi tą ludobójczą szczepionką. Ci ludzie, zanim to zrobią powinni wcześnie wykupić sobie kwaterę na cmentarzu, aby nie obciążać rodzin swoją bezmyślną głupotą. Polecamy w tym zakresie poniżej artykuł co zawiera przekaz prezydenta USA Donalda Trumpa.

   Yoda: Genialne pozycje prezydenta Trumpa odnośnie szczepionek – nieobowiązkowe i niepotrzebne.

   Mądry, jest naszym Prezydentem. Mądry, jest David Sorenson.
   Drodzy Bojownicy o Wolność,
   „Jeśli Trump jest po dobrej stronie, dlaczego forsuje szczepionki?”
   Osobiście uważam, że wszystko, co robi Donald Trump, ma charakter strategiczny i ma na celu sabotowanie niegodziwców. Nawet przejmowanie szczepionek…
   Plan kabały polega na ustanowieniu Nowego Porządku Świata pod przykrywką środków Covid. Aby ten Wielki Reset miał miejsce, obecne struktury społeczne muszą zostać zniszczone.
   Taki jest cel blokad: zniszcz wszystko, aby móc odbudować świat zgodnie z nową siatką Wielkiego Resetowania.
   Jak można przeszkodzić temu Wielkiemu Resetowi? Zapobiegając blokadom.
   Jedynym sposobem Trumpa na powstrzymanie blokad nakładanych przez gubernatorów jest powiedzenie, że istnieje szczepionka. W przypadku szczepionki nie ma już powodu do blokady.
   Po drugie Trump również mówi o lekarstwach. Właśnie dzisiaj ponownie promował kuracje.
   Jest to pytanie, szczepionka może być wymagana tylko wtedy, gdy nie ma lekarstwa. Jednak w przypadku wyleczenia nie ma legalnego sposobu nakazania szczepień. Fakt, że Trump promował – i znowu – promuje skuteczne lekarstwa na COVID, pokazuje, że aktywnie nakazom szczepień.
   Po trzecie, uważam, że szczepionka, którą forsuje Trump, jest bezpieczna w odróżnieniu od szczepionek stworzonych przez Deep State i Cabal.
   Zwróć uwagę, jak gubernator demonów z Nowego Jorku mówi, że nigdy nie zaakceptują szczepionek Trumpa. Czemu? Jedynym rozwiązaniem, dla którego mogę znaleźć, jest to, że szczepionki Trumpa nie obejmuje diabolicznego materiału, które miałyby mieć szczepionki kabały.
   Możliwe, że Trump forsuje szczepionkę, o której wie, że jest bezpieczniejsza, niż super niebezpieczne szczepionki jego przeciwników.
   Dlatego promując szczepionki, Trump ma na celu:
   – zapobieganie blokadom,
   – zapobieganie nakazom szczepień,
   – zapobieganie niebezpiecznym szczepionkom z kabały.
   Osobiście nie przyjmuję od nikogo szczepionki, także szczepionki Trumpa. Ale cudowne jest to, że Trump daje nam wolność, mówiąc „nie”, dla przymusu “lekarstwa” szczepionkowego.
   Światło i miłość zawsze wygrywają i jest prawdziwa nadzieja na naszą przyszłość.
   Mija każda burza, noc zamienia się w dzień, a ciemność ucieka do świtu.
   Dużo miłości,
   David Sorensen
   StopWorldControl.com
   https://phibetaiota.net/2020/11/yoda-president-trumps-brilliant-moves-on-vaccines-not-mandatory-and-not-needed/

 4. krnabrny1 says:

  TYMCZASEM WE FRANCJI ROŚNIE CIŚNIENIE!:-)

  Właśnie odbyły się poważne zamieszki we Francji związane z próbą wprowadzenia prawa zakazującego fotografowanie i upublicznianie zdjęć policjantów, ponoć ze względu na ich bezpieczeństwo fizyczne i zdrowie psychiczne:-)
  Kara to ro więzienia i 45000 euro.
  Do protestujących dołączyły osoby z największych dzienników i prawnicy, nosząc na szyjach tabliczki identyfikujące z jakiej gazety pochodzą.

  Na to właśnie zareagowali Francuzi i zrobili marsze w Paryżu, wszystko zaczęło się od pokojowego pochodu, jednak policja musiała stawić opór, co widać ma filmach

  https://youtu.be/hCMA8Vqqsr8

  https://youtu.be/r5VsuWgxv6E

  https://youtu.be/-ttlG6s_tuU

  Widać wyraźnie że rzeczywistość francuska zaczyna się różnić od polskiej. Tam wygląda tak jakby policja poszła na czynną współpracę z rządem, który dzięki temu posiada nadal aparat nacisku na społeczeństwo.

  U nas z kolei, policja zdecydowała się narazie na nie uczestniczenie czynne, a jedynie bierne wykonywanie swoich podstawowych obowiązków.
  Jak już pisałem widać to wyraźnie na ulicach, gdzie w zasadzie oprócz straży miejskiej zakładającej blokady, NIE MA PATROLI, NIE OBSERWUJĘ ŁAPANEK NA TYCH BEZ MASECZEK.

  Co do protestów w Polsce, też wyraźnie widać że stosują postawę bierną, nawet jeśli zjedzie się ich setki, to całość sprowadza się jedynie do eskortowania i wyciszania protestu.

  Warto rozumieć to NIEWYPOWIEDZIANE stanowisko polskiej policji i dać im szansę:-)

  Pozdrowionka!:-)

 5. notoruse says:

  Bedzie tak, ze sad przyzna racje Trumpowi, dojdzie do zamieszek i Trump zostanie zamordowany. Wtedy dopiero Biden dostanie udaru i przejmie dowodzenie Harris, ostatni prezydent USA.

 6. krnabrny1 says:

  No i wyjaśnia się do czego służył KRAKEN i z czyjej inicjatywy został wypusczony.
  Oto cytat od zwykłego Amerykanina.:-)

  “Gafa Sidneya Powella „Kraken” była tak zła, jak tylko się da.

  Dowiedziałem się o tym podczas wywiadu z generałem Flynnem i generałem Mcinerneyem, kiedy wyszło na jaw, kim jest „Kraken”. Jak się okazuje, była to 305 dywizja wywiadu wojskowego. Powell stwierdzenie „uwolnić Krakena” było ogromnym problemem, który sprowadzał się do ostrzeżenia złodziei wyborczych i komunistycznych wywrotowców, przed tym, kogo powinni obrać za cel, aby ocalić ich tyłki.
  POŁĄCZMY WSZYSTKO: Powell jest PRAWNIKIEM. Żaden prawnik NIGDY nie powinien ujawniać takiej tajemnicy. Jest DUŻY powód, dla którego Trump wyrzucił ją z drużyny. Ostrzegła WSZYSTKICH wrogów Trumpa, kiedy powiedziała „wypuść Krakena” – wszyscy zgadliśmy, co to było, ale można się cholernie dobrze założyć, że wrogowie Trumpa nie zgadli.

  Wszyscy nazywaliśmy ją geniuszem. Nazwaliśmy ją „geniuszem”, ponieważ była poza domem, stwierdzając, że nawet ośmiolatka mogłaby wiedzieć – że wybory zostały skradzione, a ona powiedziała to pośród morza kłamstw, więc kiedy potwierdziła oczywiste, wyglądała sprytnie. RZECZYWISTOŚĆ: Nie trzeba żadnego prezentu, żeby zobaczyć, że te wybory zostały skradzione. Wiedzą to media, każdy troll to wie, wszyscy sędziowie to wiedzą, wszyscy prawnicy to wiedzą, każdy cholerny ostatni pracownik federalny, barman, mechanik, szczur z kapturów, Bar Mitzvot, kongresman i KAŻDY OSTATNI agent FBI to wie. Ale ponieważ Sidney była jedną z niewielu szeroko znanych osób, które to mówiły, wszyscy nazywali ją przyjaciółką i geniuszem i wskoczyli z nią na modę. A potem, skierowany w jej stronę, zawołała z dachów: KRAKEN !!! i zdmuchnął przykrycie Trumpa prosto do kanału.

  To było okropne.
  Jeśli Trump w jakiś sposób to zrobi, zajmie to wojsko, aby to się stało, sam Mcinerney powiedział to, ponieważ każdy ostatni krok w łańcuchu sprawiedliwości jest zerwany, od republikańskich kongresmanów przez sędziów, po media, a nawet pracownika poczty. Tego systemu nie da się naprawić bez pomocy wywiadu wojskowego i faktycznego rozlewu krwi, – KRAKEN? DZIĘKUJĘ SIDNEY, tak, prawidłowe zwolnienia i ruchy za kulisami mogą teraz doprowadzić do sfinalizowania śmierci Stanów Zjednoczonych. Zdmuchnęła jedyną tajemnicę, którą Trump miał na swoją korzyść, prosto do piekła.
  Usłyszymy teraz kilka gier słownych, aby udowodnić, jaka jest wspaniała, które posłużą do znieczulenia amerykańskiej opinii publicznej, a może nawet wojska, aby nie działali, dopóki nie pojawi się but pod drzwiami.”

Wypowiedz się