WYŚLIJ WEZWANIE OSTRZEGAWCZE do SENATORÓW- w związku z projektem zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (chodzi o powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa)

Rekomendujemy dla naszych czytelników do wysyłania, wezwanie ostrzegawcze do Senatorów w związku z ustawą jak w tytule, przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN. Poniższy tekst zawiera bogaty i naukowy materiał dowodowy prawdziwych naukowców z całego świata o szkodliwości zakrywania nosa i ust.

Redakcja KIP

—————————————————

Szanowni Państwo,

Wysyłamy WEZWANIE OSTRZEGAWCZE do SENATORÓW - w związku z projektem 
zmiany Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (chodzi o powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa). W treści 
wiadomości zawarto listę badań naukowych dotyczących kwestii zagrożeń 
wynikających z długotrwałego noszenia masek na twarz oraz braku 
skuteczności.

Jeśli zgadzacie się z treścią maila, wyślijcie poniższą treść do 
senatorów.

Maile do senatorów do pobrania tutaj 👉 
https://drive.google.com/file/d/1diNUNTTlYvGp2WXJ6abhxxbjz8w0PfHl/view?fbclid=IwAR3xZnhrA00-e6vWwc90ioUlHCEzrpV6KjHQcuav4uKW7uaZtThOE7-T4k8

"Szanowna Pani Senator/Szanowny Panie Senatorze!

W związku z planowanym rozpatrzeniem przez Sejm RP projektu zmiany 
Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi, zgodnie z którym Ustawodawca w drodze ustawy planuje zezwolić 
Radzie Ministrów na nakładanie na obywateli RP obowiązku zasłaniania 
nosa i ust, a jednocześnie odmowa wykonania takiego nakazu zgodnie z 
projektem ma stanowić wykroczenie, kierując się dyspozycją art. 31 ust. 
3 oraz art. 39 Konstytucji RP, żądam przeprowadzenia w tym zakresie w 
pełni transparentnego procesu legislacyjnego z udziałem niezależnych od 
rządu i firm farmaceutycznych naukowców/lekarzy oraz przedstawicieli 
strony społecznej.

Proszę odpowiedzieć sobie i społeczeństwu na pytanie, jak maska 
chirurgiczna z otworami pomiędzy włóknami o wielkości 800 razy większymi 
od cząsteczki wirusa ma uchronić obywateli przed zakażeniem (nie 
wspominając już o maskach niemedycznych)? Według danych Stowarzyszenia 
Lekarzy i Chirurgów Amerykańskich rozmiar cząsteczki wirusa SARS-COV-2 
wynosi 0,125 mikrona (μm), wirusa grypy dla porównania 0,08-0,12 μm. 
Natomiast maski chirurgiczne są NIESKUTECZNE w blokowaniu cząstek 
mniejszych niż 100 mikronów (μm), a co za tym idzie mają 
niewystarczający poziom filtracji w odniesieniu do wirusa SARS-COV-2. 
https://aapsonline.org/mask-facts/?fbclid=IwAR2V_VbINzcllKTDDnwJhQEqqEtKoVlYOGYttgVp5esFOluhy5cjgClxeD8

Noszenie maski twarzowej może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i 
skłaniać ludzi do zredukowania innych środków zapobiegawczych, w tym 
dystansu społecznego czy mycia rąk. Advice on the use of masks in the 
context of COVID-19, 5 June 2020
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Brak jest również badań naukowych potwierdzających, iż długotrwałe (min. 
8-12 h dziennie, przez co najmniej 5dni w tygodniu) noszenie masek 
chirurgicznych i niemedycznych masek na twarz jest bezpieczne i nie 
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, szczególnie w przypadku 
osób z chorobami układu oddechowego czy układu krążenia. Jednocześnie, 
wiele badań naukowych sugeruje, iż noszenie maski niesie na sobą szereg 
negatywnych dla zdrowia i życia skutków.

Nie można delegować dla rządu prawa do ustalania przymusu stosowania 
środków profilaktycznych przez osoby zdrowe, co pozostaje rażąco w 
sprzeczności z art 31 ust. 3 oraz art. 39 Konstytucji RP. Nie można 
narażać całe społeczeństwo na utratę zdrowia z powodu domniemania bez 
żadnej podstawy naukowej, że maska chroni przed zakażeniem wirusem.

Jest Pan/Pani gotowa ponieść odpowiedzialność za życie i zdrowie 
obywateli RP? Proszę zapoznać się z badaniami naukowymi, na co może 
narazić Pani/Pan społeczeństwo.

Poniżej niektóre badania dotyczące zagrożeń:

1. Fikenzer, S., Uhe, T., Lavall, D. et al. Effects of surgical and 
FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity. Clin Res 
Cardiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00392-020-01704-y

Testy przeprowadzone przez Szpital Uniwersytecki w Lipsku w Niemczech 
wykazały, że maski na twarz znacznie zmniejszają odporność i wydajność 
zdrowych osób dorosłych.

2. Advice on the use of masks in the context of COVID-19, 5 June 2020 
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

WHO ostrzega przed różnymi „skutkami ubocznymi” noszenia masek, takimi 
jak np. trudności z oddychaniem i wysypki skórne.

3. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective 
equipment- A cross sectional study among frontline healthcare workers 
during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877 oraz Ramirez-Moreno, Jose 
M., et al. "Mask-associated de novo headache in healthcare workers 
during the Covid-19 pandemic." medRxiv (2020) • DOI: 10.1111/head.13811

Badanie opublikowane 20 marca 2020 wskazuje na negatywne skutki 
zdrowotne (bóle głowy, spadek efektywności) dla personelu medycznego, 
który musi często zasłaniać nos i usta maską, co obala mit jakoby dla 
lekarzy jest to procedura całkiem bezpieczna.

4. Desai AN, Aronoff DM. Masks and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
JAMA Published Online First: 17 April 2020. doi:10.1001/jama.2020.6437

Niewłaściwe użycie maski twarzowej: ludzie nie mogą dotykać swoich 
masek, muszą często zmieniać swoje maski jednorazowe lub myć je 
regularnie, pozbyć się ich poprawnie i przyjąć inne środki zarządzania, 
w przeciwnym razie ich ryzyko i tych innych może wzrosnąć.

5. Kyung SY, Kim Y, Hwang H, et al. Risks of N95 Face Mask Use in 
Subjects With COPD. Respir Care 2020;:respcare.06713. 
doi:10.4187/respcare.06713; Chen Y, Zhou Z, Min W. Mitochondria, 
Oxidative Stress and Innate Immunity. Front Physiol 2018;9:1487. 
doi:10.3389/fphys.2018.01487; BMJ 2020;369:m1435

Maski na twarz utrudniają oddychanie. Dla osób z przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc maski twarzowe są w rzeczywistości nie do przyjęcia, 
ponieważ pogarszają ich bezdech.
Co więcej, w każdym cyklu oddechowym wdycha się ułamek wydychanego 
wcześniej dwutlenku węgla. Te dwa zjawiska zwiększają częstotliwość i 
głębokość oddychania, a tym samym zwiększają ilość wdychanego i 
wydychanego powietrza. Może to pogorszyć obciążenie covid-19, jeśli 
zakażone osoby noszące maski będą rozsiewać więcej zanieczyszczonego 
powietrza. Może to również pogorszyć stan kliniczny osób zakażonych, 
jeśli wzmocnione oddychanie popycha ładunek wirusowy w dół do płuc. 
Opisane efekty są wzmocnione, jeśli maski twarzowe są mocno 
zanieczyszczone. Podczas gdy utrudnianie transmisji między osobami jest 
kluczem do ograniczenia wybuchu epidemii, do tej pory niewiele wagi 
przywiązywano do zdarzeń mających miejsce po wystąpieniu transmisji, gdy 
kluczową rolę odgrywa wrodzona odporność. Głównym celem wrodzonej 
odpowiedzi immunologicznej jest natychmiastowe zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się i przemieszczaniu obcych patogenów w całym 
organizmie. Skuteczność wrodzonej odporności zależy w dużej mierze od 
ładunku wirusów. Jeśli maski twarzowe określają wilgotne środowisko, w 
którym SARS-CoV-2 może pozostać aktywny dzięki parze wodnej stale 
dostarczanej przez oddychanie i wychwytywanej przez tkaninę maski, to 
określają one wzrost obciążenia wirusowego, a tym samym mogą powodować 
porażenie wrodzonej odporności i wzrost zakażeń.

6. Beder A, Büyükkoçak U, Sabuncuoğlu H, Keskil ZA, Keskil S. 
Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major 
surgery. Neurocirugia (Astur). 2008;19(2):121-126. 
doi:10.1016/s1130-1473(08)70235-5; Shehade H, Acolty V, Moser M, 
Oldenhove G. Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor 1 Negatively 
Regulates Th1 Function. J Immunol. 2015;195(4):1372-1376. 
doi:10.4049/jimmunol.1402552; Westendorf AM, Skibbe K, Adamczyk A, et 
al. Hypoxia Enhances Immunosuppression by Inhibiting CD4+ Effector T 
Cell Function and Promoting Treg Activity. Cell Physiol Biochem. 
2017;41(4):1271-1284. doi:10.1159/000464429; Aldo Pezzuto* and 
Elisabetta Carico, “Role of HIF-1 in Cancer Progression: Novel Insights. 
A Review”, Current Molecular Medicine (2018) 18: 343. 
https://doi.org/10.2174/1566524018666181109121849; Deng W, Feng X, Li X, 
Wang D, Sun L. Hypoxia-inducible factor 1 in autoimmune diseases. Cell 
Immunol. 2016;303:7-15. doi:10.1016/j.cellimm.2016.04.001

Noszenie masek na twarz powoduje niedotlenienie. Niedotlenie z kolei 
zmniejsza odporność, powoduje progresję raka oraz jest związane z 
pogorszeniem przebiegu chorób autoimmunologicznych.

7. https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die

Niemieckie badanie psychologiczne z udziałem ok. 1000 uczestników 
wykazało „poważne konsekwencje psychospołeczne” w związku z 
wprowadzeniem nakazu stosowania masek w Niemczech.

8. https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht

Prof. dr Michaela Braungarta z Hamburskiego Instytutu Ochrony Środowiska 
ostrzega przed inhalacją związków chloru oraz mikroplastiku w maskach 
poliestrowych, jak również przed problemem związanym z nieprawidłową 
utylizacją masek.

9. C. R. MacIntyre, H. Seale, T. C. Dung, N. T. Hien, P. T. Nga, A. A. 
Chughtai, B. Rahman, D. E. Dwyer, Q. Wang. A cluster randomised trial of 
cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open, 
2015; 5 (4): e006577 DOI: 10.1136/bmjopen-2014-006577

Powszechne stosowanie masek z tkaniny przez pracowników służby zdrowia 
może narazić ich na większe ryzyko chorób układu oddechowego i infekcji 
wirusowych, a ich globalne stosowanie powinno być odradzane, zgodnie z 
badaniem University of New South Wales (...) Penetracja masek 
tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek 
medycznych z 44%.

10. CDC, Community and Close Contact Exposures Associated with COVID-19 
Among Symptomatic Adults ≥18 Years in 11 Outpatient Health Care 
Facilities — United States, July 2020 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?fbclid=IwAR2dNlSl6oP7rlCJgGdwoYLGSU9CKfx-RO10wXcxPU8ixetvZrgI45G0IuY

Z badania przeprowadzonego przez agencję rządu federalnego Stanów 
Zjednoczonych CDC, opublikowanego 11 września 2020 roku wynika, że 85 % 
pacjentów z objawami COVID-19 zachorowało pomimo tego, iż nosili maski.

11. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591

Przegląd przeprowadzony w sierpniu 2020 r. przez Panią profesor 
wirusologii, epidemiologii i higieny Prof. Dr. med. Ines Kappstein 
wykazał, że nie ma dowodów na skuteczność masek z materiału i że 
niewłaściwe codzienne stosowanie masek przez społeczeństwo może w 
rzeczywistości prowadzić do wzrostu liczby infekcji.

Rozważenia wymaga również wiele badań, które potwierdzają, iż maski nie 
mają wpływu na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, poniżej 
niektóre z nich:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33015206/

Sharma SK, Mishra M, Mudgal SK. Efficacy of cloth face mask in 
prevention of novel coronavirus infection transmission: A systematic 
review and meta-analysis. J Educ Health Promot. 2020 Jul 28;9:192. doi: 
10.4103/jehp.jehp_533_20. PMID: 33015206; PMCID: PMC7497125.

DOI: 10.4103/jehp.jehp_533_20

Skuteczność filtracji maseczek odzieżowych jest różna i zależy od 
rodzaju użytego materiału, liczby warstw oraz stopnia zawilgocenia maski 
i dopasowania maski do twarzy. Wskazujemy, że termin „efficacy" dotyczy 
wyników uzyskanych w idealnych lub kontrolowanych warunkach, dlatego 
ekstrapolowanie tych wniosków na rzeczywiste warunki w przestrzeni 
publicznej jest ograniczone. Metaanaliza dotyczyła jedynie TRANSMISJI 
wirusa, a nie wpływu noszenia maseczek odzieżowych/przyłbic na redukcję 
liczby hospitalizacji czy zgonów, zarówno ogółem, jak i z powodu 
COVID-19.

2. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342
Annals of Internal Medicine, “Effectiveness of Surgical and Cotton Masks 
in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients” 7 July 
2020
Seongman Bae, MD, Min-Chul Kim, MD, Ji Yeun Kim, PhD, Hye-Hee Cha, BS, 
Joon Seo Lim, PhD, Jiwon Jung, MD https://doi.org/10.7326/M20-1342

Zgodnie z wynikami tego badania maseczki chirurgiczne, jak i odzieżowe 
nie filtrują skutecznie SARS COV-2

3. 
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13811

Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment- 
A cross sectional study among frontline healthcare workers during 
COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877 oraz Ramirez-Moreno, Jose M., et 
al. "Mask-associated de novo headache in healthcare workers during the 
Covid-19 pandemic." medRxiv (2020) • DOI: 10.1111/head.13811

W tych artykułach wskazuje się na negatywne skutki zdrowotne (bóle 
głowy, spadek efektywności) dla personelu medycznego, który musi często 
zasłaniać nos i usta maską, co obala mit jakoby i dla lekarzy jest to 
procedura całkiem bezpieczna.

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32027586/

Xiao J, Shiu E, Gao H, Wong JY, Fong MW, Ryu S, et al. Nonpharmaceutical 
Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal 
Protective and Environmental Measures. Emerg Infect Dis. 
2020;26(5):967-975. DOI:10.3201/eid2605.190994

CDC stwierdza w artykule zatytułowanym „Niefarmaceutyczne środki 
zaradcze dla grypy pandemicznej w warunkach innych niż zdrowotne - 
środki ochrony indywidualnej i środowiskowe", że „Naszym celem było 
zidentyfikowanie randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) każdego 
środka w celu potwierdzenia laboratoryjnego wyników dotyczących grypy 
dla każdego ze środków, ponieważ badania kliniczne z randomizacją 
zapewniają najwyższą jakość dowodów."
W tym artykule opublikowanym przez CDC w maju 2020 r. stwierdza się: 
„Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny 
rąk lub maseczek na twarz, dowody z 14 randomizowanych, kontrolowanych 
badań tych środków nie potwierdziły istotnego wpływu na przenoszenie się 
grypy potwierdzonej laboratoryjnie".
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

Jacobs JL, Ohde S, Takahashi O, Tokuda Y, Omata F, Fukui T. Use of 
surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among 
health care workers in Japan: a randomized controlled trial. Am J Infect 
Control. 2009 Jun;37(5):417-419. doi: 10.1016/j.ajic.2008.11.002. Epub 
2009 Feb 12. PMID: 19216002.

W tym badaniu pod tytułem „Stosowanie chirurgicznych masek na twarz w 
celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia wśród pracowników 
służby zdrowia w Japonii: randomizowane badanie kontrolowane: 
"Pracownicy służby zdrowia w maskach N95 (HCW) byli znacznie bardziej 
narażeni na bóle głowy. Nie wykazano, aby stosowanie masek na twarz w 
HCW przynosiło korzyści w zakresie objawów przeziębienia lub grypy."

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20092668/

COWLING, B., ZHOU, Y., IP, D., LEUNG, G., & AIELLO, A. (2010). Face 
masks to prevent transmission of influenza virus: A systematic review. 
Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456. 
doi:10.1017/S0950268809991658 (przegląd systematyczny oznacza analizę 
randomizowanych badań kontrolowanych RCT)

„ Żadne z przeanalizowanych badań nie wykazało korzyści z noszenia 
maski, zarówno u pracowników służby zdrowia, jak i członków społeczności 
w gospodarstwach domowych."

7. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x

Faisal bin-Reza et al. (2012) „The use of masks and respirators to 
prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific 
evidence” Influenza and Other Respiratory Viruses 6 (4), 257–267. 
DOI:10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x
„Zakwalifikowaliśmy 17 badań. ... Żadne z badań nie wykazało 
rozstrzygającego związku między używaniem maski / respiratora a ochroną 
przed infekcją grypą "

8. https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

Smith, J.D. i in. (2016) „Skuteczność respiratorów N95 a maski 
chirurgiczne w ochronie pracowników służby zdrowia przed ostrym 
zakażeniem dróg oddechowych: przegląd systematyczny i metaanaliza", CMAJ 
marzec 2016

"Zidentyfikowaliśmy sześć badań klinicznych.... W metaanalizie badań 
klinicznych nie stwierdziliśmy istotnej różnicy między respiratorami N95 
a maskami chirurgicznymi w powiązanym ryzyku potwierdzonego 
laboratoryjnie zakażenia dróg oddechowych, choroby grypopodobnej"

9. https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

Offeddu, V. i in. (2017) „Effective of Masks and Respirators Against 
Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and 
Meta-Analysis," Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 
December 2017, Pages 1934–1942,

"Samodzielna ocena wyników klinicznych była podatna na błędy. Dowody na 
działanie ochronne masek lub respiratorów przed zweryfikowanym 
zakażeniem dróg oddechowych (VRI) nie były istotne statystycznie"

10. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

Radonovich, L.J. i in. (2019) „Respiratory N95 a maski medyczne w 
zapobieganiu grypie wśród personelu służby zdrowia: randomizowane 
badanie kliniczne", JAMA. 2019; 322 (9): 824–833.

"Spośród 2862 zrandomizowanych uczestników 2371 ukończyło badanie i. ... 
Wśród ambulatoryjnego personelu medycznego respiratory N95 w porównaniu 
z maskami medycznymi, jakie nosili uczestnicy tego badania, nie 
spowodowały znaczącej różnicy w częstości występowania grypy 
potwierdzonej laboratoryjnie.

11. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381

Long, Y. i in. (2020) „Skuteczność respiratorów N95 a maski chirurgiczne 
przeciw grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza", J Evid Based Med. 
2020; 1- 9.

"Łącznie uwzględniono sześć badań RCT (randomized controlled trial) z 
udziałem 9 171 uczestników. Nie było statystycznie istotnych różnic w 
zapobieganiu grypie potwierdzonej laboratoryjnie, wirusowym zakażeniom 
dróg oddechowych potwierdzonym laboratoryjnie, zakażeniom dróg 
oddechowych potwierdzonym laboratoryjnie chorobom grypopodobnym przy 
użyciu respiratorów N95 i masek chirurgicznych. Metaanaliza wykazała 
ochronne działanie respiratorów N95 przed potwierdzoną laboratoryjnie 
kolonizacją bakteryjną (RR = 0,58, 95% CI 0,43-0,78). Stosowanie 
respiratorów N95 w porównaniu z maskami chirurgicznymi nie wiąże się z 
mniejszym ryzykiem wystąpienia grypy potwierdzonej laboratoryjnie"

12. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

„Powszechne stosowanie masek z tkaniny przez pracowników służby zdrowia 
może narazić ich na większe ryzyko chorób układu oddechowego i infekcji 
wirusowych, a ich globalne stosowanie powinno być odradzane, zgodnie z 
badaniem UNSW (...) Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki 
wyniosła prawie 97% w porównaniu do masek medycznych z 44%."

13. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764955

"Długotrwałe stosowanie masek powoduje toksyczność dwutlenku węgla: 
„Stężenie tlenu wdychane przez zdrowych osobników noszących maskę 
chirurgiczną N95 zmniejsza się do około 17%, a stężenie dwutlenku węgla 
wzrasta do około 1,2% - 3% w krótkim okresie pracy. (...)Te wytyczne 
należy zaktualizować, aby odzwierciedlić wyższe ryzyko infekcji 
stwarzane przez maski z tkaniny, jak stwierdzono w naszym badaniu"

14. https://www.qeios.com/read/1SC5L4

"Przeprowadziliśmy szybki przegląd badań i zastosowaliśmy bayesowskie 
podejście statystyczne do analizy eksperymentalnych i obserwacyjnych 
badań przeprowadzonych na dzieciach i dorosłych mieszkających w 
społeczności, które oceniały skuteczność noszenia masek na twarzy (w 
porównaniu z brakiem masek) na podstawie potwierdzonych laboratoryjnie 
lub klinicznie zdiagnozowanych wirusowych infekcji dróg oddechowych.
Wyniki: Jedenaście RCT i 10 badań obserwacyjnych spełniło kryteria 
analizy.
(...) Analiza wykazała umiarkowane prawdopodobieństwo niewielkiego 
efektu noszenia chirurgicznych masek na twarz w środowisku społecznym w 
zmniejszaniu zgłaszanej choroby grypopodobnej (ILI - influenza like 
illnesses). (...) dowody na zmniejszenie potwierdzonej klinicznie lub 
laboratoryjnie infekcji były niejednoznaczne (...) Badania obserwacyjne 
dostarczyły dowody na negatywny związek między noszeniem maski na twarz 
a ILI (...)."

15. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

"(...)Wiemy, że noszenie maski poza zakładami opieki zdrowotnej nie 
zapewnia ochrony przed infekcją (...).Oczywistym jest również, że maski 
pełnią rolę symboliczną - maski to nie tylko środki zapobiegawcze, lecz 
także talizman , który może pomóc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, 
dobrego samopoczucia i zaufania pracowników służby zdrowia do szpitali. 
Chociaż takie reakcje mogą nie być ściśle logiczne, wszyscy podlegamy 
strachowi i niepokojowi, szczególnie w czasach kryzysu."

16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7087880/

Wpływ noszenia N95 i chirurgicznych masek na tętno, stres termiczny i 
odczucia subiektywne.

17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868614/

Maska chirurgiczna jest nieodpowiednia w celu zmniejszenia ryzyka

18. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

Badanie wykazało, że zachorowania na infekcje dróg oddechowych były 
znacznie wyższe wśród pracowników służby zdrowia noszących maski 
tkaninowe.
Penetracja masek tkaninowych przez cząsteczki wyniosła prawie 97% w 
porównaniu do masek medycznych z 44%.
Profesor Raina MacIntyre, główna autorka badania i kierownik Szkoły 
Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Nowej Południowej 
Walii, powiedziała, że wyniki badań ostrzegają przed stosowaniem masek 
tkaninowych.

„Maski są noszone w celu ochrony przed infekcją podczas pandemii i 
wybuchów epidemii, zwłaszcza, gdy nie ma dostępnych leków ani 
szczepionek do ochrony" – powiedziała profesor MacIntyre.
„Maski są szczególnie ważne dla lekarzy i pielęgniarek pierwszego 
kontaktu, ponieważ ich ochrona przed infekcją jest kluczem do utrzymania 
zdolności skutecznego zwalczania pandemii".
„Powinniśmy zachować ostrożność w stosowaniu masek tkaninowych w 
placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie w miejscach wysokiego ryzyka, 
takich jak oddziały ratunkowe, intensywna opieka, oddziały pediatryczne 
lub oddziały zajmujące się leczeniem chorób układu oddechowego".
Maski tkaninowe są szeroko stosowane na całym świecie, ponieważ są 
tańszą opcją, szczególnie w obszarach, w których brakuje wyposażenia 
ochronnego, w tym w krajach azjatyckich, które w przeszłości były 
dotknięte nowymi chorobami zakaźnymi, a także w Afryce Zachodniej, która 
była epicentrum ostatniej epidemii wirusa Ebola.
Autorzy przypuszczają, że zatrzymywanie wilgoci przez maski tkaninowe, 
ich ponowne użycie i słaba filtracja mogą wyjaśniać zwiększone ryzyko 
infekcji.

Biorąc pod uwagę tak głęboką ingerencję w prawa i wolności osobiste, 
problemy natury zdrowotnej, szczególnie u osób z chorobami układu 
oddechowego, żądamy pominięcia publicystycznego trybu narracji i 
rzetelnego omówienia kwestii zasadności (skuteczności) i bezpieczeństwa 
zasłaniania ust i nosa. Osoby, które rekomendują takie rozwiązanie muszą 
być gotowe na poniesienie odpowiedzialności za negatywne skutki 
przyjętych regulacji prawnych dla zdrowia publicznego i zdrowia 
konkretnych obywateli.
Nie tylko samo nałożenie tak powszechnego obowiązku budzi wątpliwości 
natury konstytucyjnej, ale dodatkowo praktyka ostatnich miesięcy 
wskazuje na rażące nadużywanie przez Radę Ministrów prawa do 
ustanawiania różnych nakazów i zakazów wobec obywateli bez jakiejkolwiek 
rozwagi, w sposób nieprzemyślany, nietransparentny i wykraczający poza 
delegację ustawową. Finalnie najbardziej niedorzecznym skutkiem 
powszechnego (bezprawnego) obowiązku zasłaniania ust i nosa jest fakt, 
iż w świetle treści rozporządzeń Rady Ministrów od 7 sierpnia 2020r., 
objęte takim nakazem są także osoby ze zdiagnozowanymi ciężkimi 
chorobami układu oddechowego. To jest nieludzkie.

Żądamy uwzględnienia, tj. omówienia dostępnych badań i poglądów 
naukowych, przeprowadzenia transparentnej debaty publicznej z udziałem 
niezależnych naukowców, lekarzy i strony społecznej.

Żądam, aby Pan/Pani, jako mój reprezentant, dopełnił/a należytej 
staranności, aby proces ustawodawczy został przeprowadzony rzetelnie!

(Imię i Nazwisko)

Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

Wypowiedz się