O żydowskiej krwi w każdym Polaku, czyli uzasadnienie Dudy dla Polin

Obecny pRezydent Andrzej Duda już kilka lat temu użył określenia POLIN, jako  przyszłej  nazwy Polski i uzasadniał współistnienie obu narodów na ziemiach Polski od 1000 lat, w domyśle jako równorzędnych, bo innych narodowości: Niemców, Tatarów, Ormian, Holendrów, Rusinów, Litwinów, nie wymieniał.

W ciągu kilku lat, często odwiedzał wraz z żoną Izrael i Centrale Światowych Organizacji Żydowskich w Nowym Jorku. Więc należy postawić pytanie: czy Panu pRezydentowi Andrzejowi Dudzie starczy odwagi na ujawnienie stenogramów z tych rozmów dla Polaków, którzy go wybrali na tą najwyższą funkcję w Polsce i nie uciec z kraju na Ukrainę lub do Izraela, po ujawnieniu ?

Andrzej Duda nigdy nie zauważył powszechnego, a wręcz odrażającego ANTYPOLONIZMU. Natomiast często publicznie, zarówno w kraju jak i za granicą, oskarżał Polaków o antysemityzm, chociaż jest to określenie całkowicie fałszywe, bo dominujący w strukturach władzy w Polsce Chazarzy nie są narodem Semickim, lecz pochodzenia turko-mongolskiego. Żydzi, jak twierdzi Shlomo Sand profesor historii z Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu, są narodem wymyślonym, a prawie cała historia Izraela jest w świetle badań historycznych fałszywa.

Jedynym spoiwem żydów jest religia judaizmu oparta na pismach starego testamentu, opierającego się w części na tłumaczeniach starożytnych pism Sumerów, a w części  zmyślonych przez Lewitów, kapłanów babilońskich, którzy wymyślili też pojęcie „Narodu Wybranego” do rządzenia Światem.

Nie byłoby możliwe tak powszechne rozreklamowanie tej ideologii i innych bajek starego testamentu w świecie, gdyby nie religia chrześcijaństwa, której nie stworzył Jezus, jak się powszechnie sądzi, lecz faryzeusz Szaweł/Paweł z kapłanami Lewitami oraz innymi potomkami kapłanów babilońskich i egipskich. Żyd faryzeusz (nazwany apostołem, chociaż żył kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa i go nie znał osobiście), tak jak ewangelista Łukasz ( też nie był uczniem Jezusa, a ewangelie napisał około roku 90 ne.) nazywali nie-żydów poganami. Chrześcijaństwo współczesne często tak też nazywa chrześcijan.

Religia chrześcijańska jest jedynie kopią wielu wcześniejszych religii  na Bliskim Wschodzie, począwszy od Egiptu.

Rolę chrześcijaństwa, jako religii dla niewolników, począwszy od Imperium Rzymskiego do dzisiaj, na służbie judaistycznych „Samowybrańców” dokumentują dwa teksty na linkach:

UKRYTA TYRANIA, czyli TAJEMNICE BABILONU

Chrześcijaństwo widziane oczami biografa Rothschildów

Należy tutaj dodać, że islam został wymyślony w tym samym miejscu na Bliskim Wschodzie, jak judaizm i chrześcijaństwo, tak samo dla niewolników. Jego pierwotnym celem było zniszczenie chrześcijaństwa, a obecnie restytuowanym celem jest wzajemne zniszczenie się wyznawców  obu religii. Genezę i cele tych trzech religii bazujących na starym testamencie dość całościowo omawia artykuł:

LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!

Coraz więcej katolików w Polsce zaczyna dziwić ta niezwykła symbioza judaizmu i chrześcijaństwa, w tym zwłaszcza dominującego katolicyzmu. Ale większość katolików, a zwłaszcza kleru, uznało się za „duchowych żydów”, dało sobie „wyłączyć umysł” i popiera utożsamianie katolicyzmu z judaizmem, jako „starszymi braćmi w wierze”. Ta grupa po dyktando kleru głosuje na polskojęzycznych fałszywych prezydentów, posłów, senatorów, radnych, wystarczy, że ostentacyjnie chodzą do kościołów, klęczą i przystępują do komunii. Współcześnie najwięcej pielgrzymek na Jasną Górę organizują polskojęzyczni, a nie Polacy.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Kościół Katolicki dla Polonii z całego świata w 2016 r. na Jasnej Górze, odprawiający mszę w Kaplicy Jasnogórskiej ks. infułat Ireneusz Skubiś, były redaktor naczelny Głosu Niedzielnego, wypowiedział dwa bardzo ważne stwierdzenia:

„Takiego Rządu jeszcze nie mieliśmy ( chodzi o Rząd PiS-), wszyscy ministrowie przystępują do komunii”
„Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale”.

Czyli wystarczy, że ktoś ostentacyjnie obnosi się katolicyzmem, aby przykryć swoją faryzejską, fałszywą tożsamość: Polaka – nie będąc nim, katolika – nie będąc nim i patrioty – nie będąc nim. To wystarczy, aby dokonywać czynów przeciwstawnych do wypowiadanych słów i udawanych gestów, zgodnie ze starą masońską zasadą, że „USTA PRZECZĄ TEMU CO CZYNIĄ RĘCE”.

Takich faryzeuszy kler, a zwłaszcza Hierarchia Kościoła Katolickiego, popierają od kilkudziesięciu lat, a szczególnie mocno poparli w ostatnich 2 wyborach parlamentarnych i ostatnich wyborach prezydenckich, wybierając faryzeusza Andrzeja Dudę.

Zapewne poprą go także w najbliższych wyborach prezydenckich, czym potwierdzą niezbicie, że nie różnią się od ŻYDOWSKICH FARYZEUSZY  z założycielem religii FARYZEUSZEM SZAWŁEM ( Pawłem) na czele.

Publikujemy poniższą wypowiedź Andrzeja Dudy o tym, że każdy Polak ma domieszkę krwi żydowskiej, mimo że jak wcześnie wspomnieliśmy, nie ma narodu żydowskiego jako takiego. Czy zatem można mieć wątpliwości, że mówi jak rasowy FARYZEUSZ ?

Redakcja KIP

O żydowskiej krwi w każdym Polaku,

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce powiedział:

“pokażcie mi Polaka, który jest w stanie powiedzieć, że na 100% nie ma w swojej krwi nawet najmniejszej domieszki krwi żydowskiej po tysiącu lat wspólnej historii. Ja nie jestem w stanie w swojej rodzinie stwierdzić w sposób jednoznaczny krwi żydowskiej. Nie jestem w stanie, bo nie mamy takich źródeł historycznych, ale czy ja jestem pewien? Jak państwo wiecie, tylko matka jest pewna, a zwłaszcza, kiedy technologie badawcze nie były jeszcze doskonałe.”

Jak widać mówi już do Polaków otwartym tekstem, że jesteście żydami. W Polsce nie ma ani jednego Polaka, który by nie miał domieszki krwi żydowskiej.

Nie powiedział mniejszości żydowskiej, że płynie w ich żyłach krew chrześcijan, Słowian, krew Polaków, tylko powiedział odwrotnie, że w tej większej grupie płynie krew grupy, która była kilkadziesiąt razy mniejsza niż Polacy.

 W tym momencie Polacy zostali obrażeni. Jeśli jakiś Polak zrobiłby test DNA, aby sprawdzić swoją krew i przynależność etniczną i jest w stanie dowieść, że w jego żyłach nie płynie żydowska krew, to należy wytoczyć proces Andrzejowi Dudzie za kłamstwa, które opowiada.

Link do filmu Uszi: Andrzej Duda o domieszce żydowskiej krwi w każdym Polaku. Przeprowadzam symulację!
https://www.youtube.com/watch?v=mGWHA1J-EwA

WYBRANE KOMENTARZE

Testy DNA

W tej kwestii: (“Jeśli jakiś Polak zrobiłby test DNA”)
Utracone Dziedzictwo – Rozpacz matki nad losem córki. Aleksander Jabłonowski.
https://www.youtube.com/watch?v=T2gaR8axDYQ

Robik 23.01.2020 01:36:32

A czego my Polacy możemy oczekiwać po djudzie ???

Przecież on śmierdzi na odległość czosnkiem, a jego fałszywe oblicze i fałszywy szyderczy uśmieszek jest tego dowodem, że to zdrajca interesÓw Narodu Polskiego 447 i kolaboracja z usraelem i z upa-padliną na niekorzyść Polski.

Czy jeszcze potrzebne jest coś więcej ? jako dowód, kim on tak naprawdę jest i komu on służy.

Że też wyborcy coś takiego wybrali. Ślepcy czy bez rozumu ?!.

Leonardo da Vinci 23.01.2020 02:16:27

Były badania DNA pod tym kontem

Kilka, kilkanaście lat temu, gdy wszyscy zachłysnęli się badaniami genetycznymi, przeprowadzono tego typu badania i o dziwo, wbrew temu, czego się wszyscy spodziewali, że w genach wielu Polaków, znajdą się ślady żydowskich przodków, stwierdzono praktycznie zerowe związki.

Wysnuto wtedy wnioski, że pomimo setek lat sąsiedztwa, obie społeczności, polska i żydowska, od zawsze żyły obok siebie, a nigdy ze sobą. Podział był ścisły i permanentny przez wieki.

Potem genetycy stwierdzili, że znaleźli dowody, iż Polacy i ich przodkowie zamieszkują tereny obecnej Polski od ok. 4 tys. lat, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 10 tys. lat, ale naukowe udowodnienie tej tezy wymagałoby dodatkowych badań…

Potem genetycy dowiedli, że genotyp Słowian Zachodnich i Wschodnich niczym się nie różni, więc podział Słowian na Zachodnich i Wschodnich był sztuczny. Stwierdzili, że to było jedna grupa etniczna.

No i po tych epokowych odkryciach genetyka stanęła w miejscu, nie tego typu odkryć oczekiwała władza. Nie wiem, czy obecnie prowadzi się jakieś badania tego typu na szerszą skalę, ale z tego, co jest mi wiadomo, to nie.

Genetyka po prostu obalała jeden mit za drugim, nikomu to nie było potrzebne… A przydałoby się dalej pociągnąć wszystkie te wątki…

rumpelsiltskin 23.01.2020 04:27:26

@rumpelsiltskin 04:27:26

Bez obawy, wszyscy jesteśmy spokrewnieni z małpami. Żydzi bez wątpienia też. … .

Chociaż wielu badaczy twierdzi że człowiek ma więcej wspólnych genów ze świnią. A jeżeli tak to żydzi też. … . A PiScieki w szczególności.

“Genetycy dowiedli, że ludzie nie różnią się zbytnio od świń”.

Długość genomu świni domowej to około 2,6 miliardów par zasad (jednostka długości splątanych nici kwasu nukleinowego).  Ponad 40% składa się z powtarzalnych segmentów DNA i zawiera prawie 22 000 genów.  Świnia ma 39 rodzajów genów kodujących interferon (białko, które jest odpowiedzialne za odporność na infekcje wirusowe), która jest u nich dwa razy większa niż u ludzi. Człowiek ma długość genomu około 3 miliardów par zasad, czyli wcale nie tak dużo więcej.

Ponadto stwierdzono podobieństwa świń i ludzi, łatwo się dostosowują, są raczej domatorami, łatwo się oswajają po regularnym podaniu posiłku.  W genomie świni znaleziono wiele genów zaangażowanych w wypracowanie odporności organizmu oraz dobrego węchu.”.

Jak można zauważyć z zachowania i z rycia, to wśród posłów są szczególnie niektórzy posłowie, politycy w 100% zachowują się jak rasowe świnie.


Były ambasador o skandalicznym zachowaniu PiS-szamba szefa w MSZ.

“Symulował, że obmywa sobie genitalia”
Jacek Izydorczyk, były ambasador RP w Japonii w rozmowie z Onetem wytoczył ciężkie działa przeciwko ważnej personie w MSZ, dyrektorowi generalnemu Andrzejowi Papierzowi. Zarzuca byłemu szefowi m.in…. obsceniczne zachowania w czasie oficjalnej wizyty w japońskiej świątyni. – Symulował, że obmywa sobie genitalia i radośnie rechotał – opowiada Izydorczyk. – Japończycy udawali, że tego nie widzą, bo nie wiedzieli, jak się zachować – dodaje.”

” Obraz porządków, jakie panują w MSZ, jaki wyłania się z zawiadomienia byłego ambasadora, przeraża. “Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stoi osoba, która de facto tym ministerstwem nie kieruje – o czym nawet nie kryjąc się przede mną przechwalali się niektórzy urzędnicy z MSZ. Ten stan w połączeniu z osobowością A. Papierza (a jest to osoba mająca problemy z samokontrolą oraz osoba z wyjątkowo pogardliwym stosunkiem do obowiązującego prawa) – jeszcze bardziej pogłębia wręcz systemową patologię w MSZ” pisze o byłym zwierzchniku Izydorczyk.

Były ambasador opisuje niesmaczną i oburzającą sytuację, do jakiej miało dojść 24 marca 2019 r.: “Przy świadkach i w miejscu publicznym w Japonii (Kamakura) dopuszcza się obscenicznego i obraźliwego wobec Japończyków zachowania (byłem osobiście tego świadkiem, o czym w drodze służbowej powiadomiłem Ministra Spraw Zagranicznych J. Czaputowicza w piśmie z dnia 2 kwietnia 2019 r. – i brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi lub reakcji do dnia dzisiejszego”.

W rozmowie z Onetem dyplomata opisał to “obsceniczne i obraźliwe” zachowanie podczas odwiedzić w najważniejszej świątyni w Kamakurze z oficjalną delegacją, gdzie po wejściu należało dokonać symbolicznego obmycia wodą. Co takiego zrobił? – Papierz podszedł do kadzi z wodą i zaczął symulować, że obmywa sobie genitalia. Radośnie przy tym rechotał. Towarzyszący mu ludzie z MSZ też się świetnie bawili. Zachowywali się, jak gimnazjaliści na wycieczce. “

Monaco 23.01.2020 06:30:18

Jestem ciekaw ilu dyżurnych z hasbary zabierze głos na ten temat ?

Słowianie ! Hasbara to trolling zjawisko patologiczne na forach internetowych, zjawisko często lekceważone, ale bardzo niebezpieczne jest złem i dość szybko i nie należycie skarconym, wyrasta w bezkarności, tupecie, bezwstydzie i bezczelności żydowskiej !

Słowianie ! NIE głosujemy na prezydenta Dude !!! to nie jest nasz prezydent ! co Dude łączy z nami ? tylko sowita pensja z naszych podatków to wszystko ! On jest prezydentem wyłącznie dla żydowskiej mniejszości w Polsce i mniejszości ukraińskiej ! on dba o nich chucha im , świece chanukowe pali jak pobożny przykładny żyd !!!!

UWAGA !!! on prezydent będzie walczył z antysemityzmem, NIE z antypolonizmem ale z antysemityzmem !

Słowianie ! jego obecne niby propolskie gatki to tylko dla kampanii wyborczej ! po wyborach Duda pokaże nam Polakom SŁOWIANOM na co go stać !!! już się nie będzie krygować bo będzie to jego druga kadencja ! gorzko zapłaczemy jak będzie dalej upadlał Polskę i Polaków

Słowianie TRZEBA UKARAĆ DUDĘ ZA ANTYPOLSKĄ POLITYKĘ jak Komorowskiego !!!

POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! Z SILNĄ POLSKĄ ARMIĄ !!!!

Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.

ele 23.01.2020 08:13:43

Czym jest dzisiejsza Kanada

a z między innymi z Kanady płynie do Polskie “demokracja”.

I to są te kręgi “demokratyczne” budujące nam “demokrację” to te same kręgi co bandyci przeklęci … ci sami sponsorzy ci sami wrogowie.

Dzisiaj w kraju solidaruchów bandycki i banderowski “ogon” kręci Narodowym “psem”.
A gdy ogon kręci psem to nie jest to demokracja ale dyktatura…
przypudrowana na demokrację.

Oscar 23.01.2020 08:32:13

Rasistowskie rozważania.

O narodowości nie decyduje genetyka ale kultura.
Dziecko rodzi się bez zasobów kulturowych.
Tez zasoby dziecko przyswaja w procesie wychowania chłonie je ze środowiska… takie dziecko staje się przedstawicielem środowiska w którym wyrasta.

Czarne, żołte dziecko wychowane w Polskiej rodzinie będzie Polakiem, wychowane w żydowskiej rodzinie będzie żydem ….w niemieckiej rodzinie ..Niemcem ..

Genetyka tu nie ma tu nic do rzeczy.

Dzieci bandytów przeklętych pozostaną bandytami przeklętymi…
tak już niestety jest… swoje poglądy na świat wysysają z mlekiem matki i ojca..
I tacy dzisiaj rządzą Polską…mimo że stanowią znikomy % Narodu Polskiego (poniżej 0,1 %.) cała reszta Narodu jest przez nich terroryzowana systemowo.

Oscar 23.01.2020 08:42:19

Autor

Duda po prostu się pomylił, bo miał powiedzieć, że nie ma Żyda w którym by nie płynęła Polska krew. Ilu w Polsce żyło i żyje Żydów jasnowłosych, niebieskookich z normalnymi nosami. Znałem Żyda, który przez całą wojnę spokojnie pracował jako elektryk w Warszawie. Z wyglądu 100% aryjczyk, jedynie nazwisko musiał zmienić. U Żydów sprawy seksu trochę inaczej traktowano niż u katolików. Tym bardziej że u nich każdy jest żydem, którego matką jest Żydówką.

marek500 23.01.2020 08:59:12

@Oscar 08:42:19

No to Duda dał wyraz swojego rasizmu. Jak przewrotnie interpretuje się prawo w Polsce! Rasizm to topienie Marzanny czy palenie kukły, a odwoływanie się do pochodzenia po linii krwi, to szczegół. Manifestowanie obcej polskiej kulturze zasady, że tylko matka jest pewna przyjmuje się za obowiązującą.
Niech nam Duda i podobni nie narzucają swojej kultury. Mamy własną.

wercia 23.01.2020 09:08:01

Błąd!

Czarciego pomiotu nie odróżnia się po ciele człowieka – tylko po duszy jaka w tym ciele sobie siedzi. Ciało – to tylko skafander kosmiczny dla duszy – czyli tego właściwego, niematerialnego bytu. Owszem skafandry i człowieka stworzył Bóg – i stworzył je z boskim humorem* – jednak nie wszystkie skafandry Bóg zasiedla duszami. Część tych skafandrów zasiedla Szatan.
Wniosek?

Syn Boga Ojca – Jezus Chrystus – kiedyś powiedział dobitnie i wyraźnie – “Waszym ojcem jest diabeł…” Nic nie powiedział, że po brodach, oczach, czuprynach, uszach czy nosach ich poznacie – ale powiedział – “PO owocach ich poznacie” Po owocach! Jak widać – po owocach w mig poznają się oni – natomiast my mamy z tym trudności od czasu – kiedy zwrócił na to uwagę sam Jezus Chrystus.

* Przecież on ma nos jak klucz do synagogi więc musi być Żymianinem – powiedział był kiedyś – jakiś hitlerowski notabl w rozmowie z innym notablem.

demonkracja 23.01.2020 09:21:37

@rumpelsiltskin 04:27:26

Najpiękniejsze dziecko świata sprzed paru lat, mała Rosjanka Kristina Pimenowa./chociaż takie tytuły zazwyczaj kończą się wchłonięciem dziecka do “wyższej cywilizacji” która robi z dziecka małpę w klatce,,, szkoda…..
Taka ” mongołka/ wyzwisko na Rosjan/”wg przedstawicieli tutaj na forach narodu chałatowego…. chociaż nie są tacy w/w pogardzający “mongołami” a którzy posługują się jej wizerunkiem!!
https://www.groundreport.com/russian-super-model-kristina-pimenova-named-the-most-beautiful-girl-in-the-world/

trojanka 23.01.2020 09:21:43

@marek500 08:59:12

“Duda po prostu się pomylił bo miał powiedzieć że nie ma Żyda w którym by nie płynęła Polska krew.”

Żydzi mieszkali w Polsce przez stulecia. W każdym pokoleniu część się asymilowała, to znaczy przechodziła na katolicyzm, prawosłąwie i protestantyzm. Potem potomkowie konwertytów mieszali się z główna populacją. Jest to nieuniknione.

Podobnie było w Niemczech co konfundowało twórców Ustaw Norymberskich. Musieli się ograniczyć do słynnych 25%, bo dalej byłby “skandal” 😉 Tyle że Niemcy są skrupulatni, podczas gdy w Polsce zacieranie śladów oraz dorabianie sobie snobistycznej genealogii, stała się sztuką. Co drugi jest chrabią przez “ch”, zaś potomkowie folksdojczów gdzieś wyparowali.

Pedant 23.01.2020 09:45:33

To twierdzenie pana Dudy, jest znacząco obraźliwe dla Polaków!!

Po pierwsze, diaspora żydowska bardzo pilnie strzegła ?czystości krwi”, i ożenków w obrębie swojej nacji. Jeżeli zdarzały się “lewe” dzieci to było to rzadkością i zazwyczaj było mocno widoczne. Ze wspomnień moich dziadków, wiem jak bardzo się izolowali, mieli swoje sklepy koszerne rzeźnie, piekarnie, mleczarnie, spożywczaki. Żyli ściśle w swojej diasporze, wszyscy się znali. Nawet w szkole / gimnazjum/przed wojną trzymali się osobno, często z pogardą dla “biednych Polaków/z opowieści moich krewnych/.Były nawet słynne “powiedzenia o tym jak zachowuje się polski i żydowski noworodek po urodzeniu/zapamiętałam to do dzisiaj/!!!Co nie przeszkadzało moim krewnym, pomagać żydom w gettcie dając żywność ze swojego majątku..
Teraz by się zapewne ucieszyli….
W czasie wojny czy polskie rodziny czy zakonnice, które ukrywały i ratowały żydowskie dzieci, musiały się sporo nagimnastykować ze zmianą wyglądu, nie tylko metryki i nauki Ojcze nasz…..aby uratować dziecko.
Tysiąc lat, pięćset lat itd wcześniej /jak twierdzi pan Duda/ta dyscyplina plemienna ludzi, którzy uciekali do Polski z ościennych krajów, gdzie ich niemile widziano, był jeszcze większa i ściślej przestrzegana,
I naprawdę nieładnie uważać Polki za puszczalskie!!One, panie Duda sprzedawały obrączki na broń dla Powstańców, walczyły, ukrywały , nosiły ulotki, przemycały broń, leczyły i karmiły polskich mężczyzn we wszystkich zrywach niepodległościowych!!I czekały na swoich mężów i synów i braci….
No chyba, że każdy sądzi……

trojanka 23.01.2020 09:47:58

panie dudo pełniący obowiązki prezydenta, mów pan za siebie !

Nie przymierzając może pan tą swoją tezę przełożyć na swoje stosunki rodzinne i wyjdzie nawet, oby, że to Polskie geny w pańskiej rodzinie są w przewadze !
Społeczność żydowska tworzyła na Polskich ziemiach swoje getta i gdzie im było do mieszania krwi, bardziej do mieszania w kieszeniach Polaków, “asymilacja” przebiegała w rozpijaniu i lichwa kredytach, to kasta “nieomylnych i wybranych” w/g nich samych, więc co to za wzór cnót dla Polaków ?
A to że jakiś żyd napluje na Polaka jeszcze nie świadczy, że Polak został “genetycznie” spowinowacony z żydowską krwią, bardziej ze śliną !

provincjał 23.01.2020 09:53:40

Nie ma “żydowskiej krwi” gdyż naród biblijny zaistniał skutkiem działania mitologii Starego Testamentu

Abraham był ojcem mitycznym jak Zeus bogiem. Około 2 tysiące lat temu zauważono, że naród tworzony mitologią Starego Testamentu pisanego przez proroków jako Hagada tj poprawna historia, zaczął istnieć pod władzą nie żyda króla Heroda. Stwierdził Shlomo Sand profesor historii Uniwersytetu Hebrajskiego, że wyniki badań korzeni kolonizatorów sjonistycznych w Palestynie wykazują fikcyjność każdego faktu opisanego w Starym Testamencie . Żaden naród “żydowski” nie uciekł z Egiptu, nie błądził po pustyni, nie zdobywał Ziemii Obiecanej, nie było króla Salomona itd.
Jest prawdą, że każda kropla krwi talmudycznej rasy jest nadzieją pasożytnictwa po wsze czasy i nowoczesne żydostwo łączy respektowanie prawa talmudycznego do traktowania Świętych Tekstów jako słowa Boga żywego lub martwego zależnie od swojej aktualnej interesowności. Przykładami takiego żydostwa jest prezessimus i Duda oraz ich dialektyczne slupy.

telewidzacy 23.01.2020 10:11:55

@Pedant 09:45:33

A co można powiedzieć o kraju, którego prezydent pieprzy o tysiącletnim wspólnym życiu. To tak jak by udowadniał, że w Polsce przez 1000 lat żyły dwa narody. Panie Duda nie zapominaj Pan o Niemcach, ich więcej niż Żydów przez te 1000 lat mieszkało wspólnie z Polakami. Jeszcze trochę, a od prezydenta dowiemy się że właściwie Polacy, to była nic nie znacząca mniejszość, przecież ma w zanadrzu jeszcze Ukraińców, Litwinów, Ormian itp.

marek500 23.01.2020 10:26:52

@provincjał 09:53:40

Jest prosta droga rozjaśniająca co nieco, badanie DNA, trochę kosztuje, ale warto jeśli ktoś jest zainteresowany swoimi genami!

Cała ta maskarada ma na celu “oswajanie” tubylców..z czym??niech sobie każdy odpowie sam…
https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2015/04/30/poparcie-zydowskie-dla-pis-owskiego-kandydata-na-urzad-prezydenta-polski-andrzeja-dudy/

W tym samy czasie w Izraelu jest projekt rabiniczny, badań genetycznych dla udowodnienie żydostwa!!gdyż jak mówi pan Netanjahu “Izrael jest państwem tylko dla żydów”..
Do badań więc….

https://abcnews.go.com/International/wireStory/netanyahu-israel-state-jewish-people-61592236

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/dna-testing-to-prove-jewishness-is-spine-chilling-1.7772897

trojanka 23.01.2020 10:27:17

@marek500 08:59:12

Badania DNA w Israelu ujawniły jasno, ze semickość tego społeczeństwa stoi pod znakiem zapytania. Tylko nieco ponad 20% należy traktować jako czystych semitów, reszta to mieszanka z przewaga krwi azjatyckich grup.
Polscy “Żydzi” to w większości potomkowie Chazarów, stad rysy niepodobne do typowych semickich.

morgan 23.01.2020 10:31:18

Ot żydowski pachołek !!

Był wlazł sobie na stołek
Tak go drewno uwiera
Że Polskę poniewiera

Kiedy ze stołka spadnie
Znajdzie się pewnie na dnie
Będzie drobił nogami
Przed innymi wrogami
Pozdrawiam
Szczęść Boże

JAM.M 23.01.2020 10:40:35

@trojanka 09:21:43

“Taka ” mongołka/ wyzwisko na Rosjan/”wg przedstawicieli tutaj na forach narodu chałatowego…. chociaż nie są tacy w/w pogardzający “mongołami” a którzy posługują się jej wizerunkiem!!”

Tak wygląda twarz mongolskiej dziewczynki:

Pedant 23.01.2020 10:45:24

@demonkracja 09:21:37

Całkowicie się z tym zgadzam. Tylko jest jeden problem. Jesteśmy zatruwani ich jadem i nie potrafią ludzie poznać się na tych owocach, że są zatrute.
Najpierw to trzeba przejrzeć na oczy żeby się poznać na tych owocach.
Człowiek ślepy raczej po owocach nie pozna.

krzysiekniepieklo 23.01.2020 11:37:37

@Pedant 09:45:33

Tylko, że w Niemczech procent asymilantów, był dużo wyższy niż w Polsce. Hitler uderzając w niemieckich Żydów (czy żydów) uderzał często w jednoczesnych niemieckich patriotów.

Wican 23.01.2020 12:03:19

@AlexSailor 11:36:40

Nie wiem czy sam jest Żydem, ale jest ojcem Żydówki i będzie dziadkiem Żydówki

Wican 23.01.2020 12:05:11

@AlexSailor 11:36:40

Skoro sam ma wątpliwości, to skąd ta pewność? Po jego stosunku do Polaków i do Żydów ja też mam wątpliwości.

wercia 23.01.2020 12:05:38

Ależ Pan Duda Ma Rację lub Myli Się bardziej niż się spodziewał i niż wykalkulował.

Jeśli współczesna genetyka nie jest jednym wielkim humbugiem to:
Ci których uważamy za Żydów i sami się za nich genetycznie uważają nie mają nic wspólnego z Narodem Wybranym z kart Biblii.
To tylko częściowo zarabizowani i zeslawizowani Chazarowie (Khazarowie)- potomkowie wojowniczego mongolskiego plemienia o wielkich ambicjach.
Których sułtan (chan?) podjął trudną decyzję zmiany wyznania całego swego państewka na jeden z trzech proponowanych monoteizmów: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Prawdopodobnie w celu scalenia ludności.
Z dawnymi biblijnymi Żydami obecnie więcej mają wspólnego… eksterminowani przez tamtych Palestyńczycy.
Ale Ameryki nie odkryłem.
Są też dość poważne prace na temat tego, że celowo wchłonięty przez Chazarów etniczny Naród Wybrany był pochodzenia… aryjskiego.
I tutaj jest dopiero jazda:)
Ultraniepoprawna politycznie.
Ale polecam.
No Panie Prezydencie, to jak tam? My mamy coś z Narodu Wybranego czy może jest dokładnie na odwrót???

brian 23.01.2020 12:54:33

@brian 12:54:33

“Jeśli współczesna genetyka nie jest jednym wielkim humbugiem “

Współczesna genetyka to rozrastający się dział nauki, z niezliczonymi tysiącami publikacji. Jakość ich jest od perfekcyjnych do kiepskich i oszukańczych. Tak jak jest i w innych dziedzinach.

Pedant 23.01.2020 13:12:58

@krzysiekniepieklo 11:37:37

————
“Najpierw to trzeba przejrzeć na oczy żeby się poznać na tych owocach.
Człowiek ślepy raczej po owocach nie pozna.”
————
Tak – to prawda – dlatego w ludziach stworzonych przez Boga – potrzebna jest świadomość. Świadomość – bo to ona pozwala widzieć oczom i słuchać uszom. Aby tę świadomość w ludziach uśpić – czyli odizolować ciało od duszy – jest skupiony cały wysiłek ciemnej mocy na tej Ziemi. Najlepiej do tego nadaje się ten – złoty cielec – i wszystko co się z nim wiąże. Tymczasem tak naprawdę jest to szalony pęd do posiadania koralików tych samych, którymi kiedyś czarowano Indian w Ameryce. Oczywiście dzisiaj koralikami są volkswageny, toyoty, odbiorniki TV z systemem – D – do N-ntej, smartfony co to nawet krawat zawiążą, etc. Wszystko to muuussssisz mieć już teraz. Teraz! Suzuki – albo nic – ta reklama to ładnie ujmuje.

demonkracja 23.01.2020 13:17:34

@AlexSailor 11:36:40

Co do tego maja sąsiedzi czy przodkowie. Gołym okiem widać kogo on trzyma stronę. Dla mnie prezydentem może być i fioletowy, ale żeby czuł się Polakiem i żeby walczył o interes Polski. Ta prezydentura to żenada.

marek500 23.01.2020 13:35:51

@Wican 12:05:11

“Nie wiem czy sam jest Żydem, ale jest ojcem Żydówki i będzie dziadkiem Żydówki”

Niestety czy na szczęście jest to niemożliwe.

Matką Pierwszej Damy jest Polka, żarliwa katoliczka, zaś niewierzący ojciec ma matkę Ślązaczkę. Tak więc Agata Duda ma tylko jedną czwartą krwi żydowskiej i to podwójnie po mieczu. Jej dzieci mogą mieć tylko jedną ósmą, co czyni je aryjczykami według ustaw norymberskich.

Pedant 23.01.2020 13:36:10

Opublikowano za: https://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/152771,o-zydowskiej-krwi-w-kazdym-polaku

Comments

  1. pinky says:

    Odnośnie świń/dzików. Kiedyś czytałam taki rozdział książki lub był to artykuł w jakieś gazecie ale kompletnie nie pamiętam już w jakiej, ponieważ było to już dobrych chyba dwadzieścia lat temu. Oczywiście odrzuciłam ten zapis i potępiłam w czambuł jako blef i wymysł jakiegoś bajkopisarza. Ale nie zapomniałam, mało tego wryło mi się to w świadomość o tyle mocno, że zawsze jak przyrządzam wieprzowinę lub czytam o świniach i ich podłym traktowaniu w rzeźniach przypomina mi się ten tekst. Otóż czytałam, że bardzo dawno temu wprost u świtu ludzkości gdy bogowie chadzali między ludźmi i powstawały pierwsze ludzkie cywilizacje przyuczane jak wiemy do tego aby za pośrednictwem kapłanów oddawały cześć i uszanowanie swoim bóstwom w postaci płodów rolnych a także mięsa. Ale mięsa w tamtych czasach było bardzo mało lub ciężko je było zdobyć więc ludzie zostali zmuszani aby na ofiarę składać samych siebie. Czyli pod nóż szły dzieci, dziewice i młodzieńcy o jędrnych udach. Bogowie konsumowali takie mięso i wielce się w nim rozsmakowali do czasu aż stało się to bardzo bardzo kłopotliwe i ktoś chyba w końcu stwierdził, że mało humanitarne. Wtenczas to bóg którego zwali wielkim Enkim/ Ea/ Samael ten który stworzył pierwszego Adapę/ Adama/ wpadł na pomysł aby odłowić parę dzików które żerowały gdzieś na pustkowiach Afryki i jakoś dziwnie nie bały się bogów którzy do nich podeszli. Enki uznał, że te dziko żyjące stworzenia po małym eksperymencie laboratoryjnym można będzie zastąpić mięsem ludzkim . Metodą inżynierii genetycznej pobrał DNA ludzkie i wszczepił je dzikowi. Tak powstała świnia bez szczeciny z delikatną ludzką skórą i bardzo podobnymi organami oraz / co niektórzy się uśmiechną/ inteligencją. Świnie zostały poddane rozpłodowi i podjęto się hodowli na dużą skalę. Mięso było smaczne, szybko ulegało obróbce termicznej a także było w 100% wykorzystywane bez żadnych odpadów lub resztek. Zaniechano ofiar z ludzi na rzecz kotletów z karczku i golonek w galarecie. A my jedliśmy i do dzisiaj jemy naszych braci mniejszych i to dosłownie. Dlatego Jahwe/ obojętnie czy to reptyl czy inny gad/ zabronił spożywania świniny swojemu narodowi wybranemu i przeklął to mięso jako nieczyste. Musiał gadzina już wcześniej coś wiedzieć o manipulacjach genetycznych Enkiego. /Pytanie tylko skąd lub od kogo ??/ To wszystko na temat świni. Napisałam Wam co kiedyś przeczytałam i nie jest to moja fantazja, bo chociaż fantazja jest od tego aby bawić się na całego, to jednakże może to być prawda. A jak prawda to co ????

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

      To prawda, że świnia jest mieszanką genetyczną genomu człowieka z dzikiem i dlatego jest największe podobieństwo genomu człowieka do świni. A na podsumowanie anegdota z tym związana: Jak zwierzęta postrzegają człowieka ? Psy patrzą na człowieka z miłością. Koty – z pogardą. A świnie – jak na równych sobie !!!!

Wypowiedz się