UKRYTA TYRANIA, czyli TAJEMNICE BABILONU

Znalezione obrazy dla zapytania Tajemnice Babilonu

Prezentujemy niezwykły wywiad wpływowego Żyda H. W. Rosenthala, asystenta administracyjnego senatora Jakuba K. Javisa z Nowego Jorku, udzielony Walterowi White’owi Juniorowi w 1976 r., a opublikowany przez C. H. Weismana w 1992 r. Jest to kolejny tekst w ważnym cyklu artykułów na temat: fałszerstw Biblii, genezy religii, wykorzystania ich jako narzędzi władzy, czcicieli Lucyfera, gnozy, Kodeksu Nag Hammadi i Archontów, w celu wyciągnięcia wniosków przez czytelników z analizy wielowątkowej treści.

Redakcja KIP

 

Słowo wstępne.

Niezwykły wywiad znany mi od kilku lat, ale niedawno przeczytałem go ponownie i wpadłem w niezły szok. Zamordowany krótko po wywiadzie Rosenthal powiedział praktycznie szczerą prawdę i niemal niczego nie ukrywał.

Problem w rozpoznaniu owej prawdy leży w głębokiej znajomości tych tematów.

Brak wiedzy jest wielką przeszkodą we właściwym zrozumieniu treści wywiadu, który szokuje tych, którzy znają temat doskonale. Dla ludzi nie posiadającej wiedzy w tym temacie wywiad ten nie wydaje wartościowy.

Z tej prostej przyczyny dodałem swoje wyjaśnienia do każdego ważniejszego fragmentu tego wywiadu i mam nadzieję, że w taki sposób wszystko stanie się jasne i zrozumiałe.

[TWW. Komentarze są zaznaczone w taki właśnie sposób oraz w takim kolorze jak na tym przykładzie.

Jedna uwaga – niektóre teksty Rosenthala są tak bezpośrednie oraz zgodne z prawdą, że trzeba niektóre fragmenty przeczytać kilkakrotnie!]

Chrześcijanin nie może inaczej czytać swojej Biblii jak tylko poprzez żydowskie okulary, i z tej przyczyny rozumie ją nieprawidłowo. Henry FORD.

 

Część Pierwsza
Wywiad z H.W.Rosethalem z 1976 r. Opublikowany przez C.H.Weismana w 1992 r.

Na podst .książki Henryka Pająka pt .”Dyktatura Nietykalnych” – 2006r.

Ta książeczka zawiera tekst rewelacyjnego i wręcz wstrząsającego wywiadu, jakiego udzielił Żyd imieniem Harold Rosenthal patriocie Walterowi White’owi Juniorowi. Pan Rosenthal, wpływowy Żyd znający sprawy żydowskie i zaangażowany w prace rządu w stolicy Waszyngtonie, wytłumaczył przyczyny najważniejszych problemów, jakim stawiamy czoło dzisiaj i żydowski w nich udział.

Rosenthal przedstawiając niektóre aspekty “wewnętrznego niewidzialnego świata żydowskiego”, pokazał metody i taktyki żydowskie, jakie oni używają dla niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej i dla kontrolowania naszego życia i rządów.

Rezultatem jest ”Ukryta Tyrania“ w stosunku do nas, podobna do tej, jaką przeciwko Świętym prowadził system Czerwonej Bestii określany jako “Tajemnice Babilonu”.

Ale jak mogła tak mała liczba Żydów zniewolić tak wielu ludzi i zyskać tak przygniatającą przewagę nad ich rządem, a zwłaszcza, że (Mieszkańcy) nie byli tego świadkami? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w słowach Jezusa Chrystusa o niesprawiedliwym słudze, który reprezentuje Żydów. Oni są zdolni do zdobycia przewagi w świecie pomimo bezbożnego postępowania, dzięki swojej chytrości i bystrości.

Jak Chrystus powiedział: ”Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości”(Łk 16;8).

Innymi słowy, Żydzi ze swoim światowym umysłem są mądrzejsi niż chrześcijański lud boży. Gdy czyta się słowa Rosenthala, realność tego stwierdzenia ujawnia się. Ten problem jest tak ważny dla nas, aby to przezwyciężyć zgodnie ze wskazaniami Chrystusa ”bądźcie mądrzy jak węże“(Mat 10;16).

[ TWW. Łukasz nie przedstawił nam rzeczywistych słów Chrystusa. To jeden problem. Drugi problem to oczywiste kłamstwo w tej kwestii. Ludzka natura jest taka, że mamy tendencję do wierzenia każdej osobie, jeżeli nie zostaliśmy ostrzeżeni przed kłamcą. Na tym zaufaniu bazują oszustwa wszystkich kłamców oraz ich sukcesy, ponieważ ludzka natura zwykle wierzy i rzadko sprawdza. Podświadomie nie spodziewamy się od nikogo aż takich otwartych kłamstw. My, NORMALNI ludzie posiadamy sumienia i nie posługujemy się masowo kłamstwem. Jest dla nas wielkim ciosem moralnym, kiedy ktokolwiek oskarży nas o kłamstwo. Ludzie bez sumień takich obaw nie mają i dlatego masowo kłamią, jak prawnicy, dilerzy i politycy. Kłamstwo to domena szatana i plemię szatana masowo jego używa. Nie ma w tym absolutnie żadnej inteligencji czy mądrości.]

Ameryka i cały świat jest uwikłany w problemy polityczne, ekonomiczne, moralne i socjalne, które muszą rozwiązać Chrześcijanie. Jak powiedział Edmund Burke: „ Jedyną konieczną rzeczą, aby diabeł zatriumfował jest, aby dobrzy ludzie nic nie robili”. Jednak zanim my będziemy mogli właściwie działać, musimy mieć właściwe (nie tylko powierzchowne) zrozumienie problemu. Ta książeczka powinna ułatwić czytelnikowi działanie.

(…) W wysoce poufnym wywiadzie z żydowskim asystentem wpływowego senatora żydowskiego, ten pierwszy powiedział: to jest wspaniałe, że naród amerykański nie wygnał wszystkich Żydów ze swego kraju. Żyd – pan Harold Wallace Rosenthal powiedział to po zaznaczeniu, że Żydzi dominują we wszystkich istotnych narodowych programach. Powiedział: my Żydzi stale jesteśmy zachwyceni łatwowiernością, z jaką chrześcijańscy Amerykanie wpadli w nasze ręce. Podczas gdy Amerykanie czekają aż będą mogli pogrzebać Chruszczowa, my nauczyliśmy ich poddawać się każdemu naszemu żądaniu.

Zapytany – jak naród mógł zostać usidlony bez świadomości tego co się dzieje, Rosenthal przypisał to zwycięstwo całkowitemu zawładnięciu mediów. Chwalił się tym, że Żydzi mają całkowita kontrolę nad wszystkimi nowościami w prasie. Jakakolwiek gazeta, która by odrzuciła przyjmowanie kontrolowanych nowości, byłaby rzucona na kolana przez wstrzymanie reklam. Jeśliby to nie pomogło, Żydzi wstrzymaliby dostarczanie drukarek i atramentu. To jest bardzo prosta sprawa stwierdził.

Zapytany o ludzi na najwyższych politycznych stanowiskach, odpowiedział, że w ciągu ostatnich trzech dekad żaden z nich nie doszedł do władzy bez aprobaty żydowskiej.

Od 1932 roku Amerykanie nie mieli wyboru co do prezydenta. Roosevelt był naszym prezydentem i każdy po nim. W dyskusji co do Georg’a Wallace’a, pan Rosenthal uśmiechnął się i zwrócił uwagę, abyśmy spojrzeli, gdzie Wallace znajduje się obecnie.

Gdy wspomniano politykę zagraniczną USA poufałość wywiadu została zaniechana.

Z pogardą i ironią drwił z amerykańskiej głupoty, że wpadli do morza dzięki całemu kompleksowi Kissingerowskiej polityki zagranicznej. To jest syjonistyczno-komunistyczna polityka od początku do końca. A mimo to obywatele sadzą, że żydowska polityka przyniesie dobrodziejstwa Ameryce. Zacytował „zagadkę” i Angolę jako przykłady żydowskiej dyplomacji. Łatwowierna natura Amerykanów wywołała u niego tylko odruch wzgardy.

[ TWW. Jak powyżej – ludzie normalni nie traktują każdego człowieka jako kłamcę i manipulatora. Niewielu Chrześcijan odważy się oskarżyć kogokolwiek o kłamstwo bez posiadania konkretnych dowodów. Nasze sumienia nam na to nie pozwalają. Nie jest to nasza słabość ale nasza moralność, na której opiera się nasza cywilizacja czy rzecz niezwykle wartościowa w oczach Boga. To wykorzystuje przeciwko nam syjonistyczna propaganda, w której nie ma miejsca na wyrzuty sumienia czy wstyd. Nam nasze sumienia nie pozwalają im odpłacać im tym samym, czym nas oni krzywdzą. Walka dobra ze złem. ]

Wywiad trwał dalej i poruszane były najróżniejsze aspekty.

– My Żydzi stwarzamy Amerykanom jedną kwestię sporną po drugiej. Potem podsycamy obie strony sporu, gdy panuje zamieszanie. Z oczyma wpatrzonymi w konflikt oni nie dostrzegają, kto jest za każdą stroną sceny.

My Żydzi bawimy się amerykańską publiką jak kot bawi się myszą. (…)

Żydowska myśl popycha każdą z etnicznych grup przeciw drugiej.

Pan Rosenthal powiedział powiedział chłodno „krew mas będzie płynęła, kiedy my czekamy na nasz dzień zwycięstwa”.

Po tej niesamowitej dyskusji, przez całe godziny pozostawało uczucie niedosytu.

Czy jest możliwe, żeby jakaś inna grupa istot ludzkich była tak zdradziecka w swoim umyśle, tak zła w swoich intencjach?

Niemniej słowa słyszane i dowody pod ręką są realne. Czy jest możliwe, żeby naród amerykański pozostawał łagodny, gdy wytacza się z niego żywą krew?

Wydaje się, że tak jest. Co to wszystko nam mówi? Po tym, co przeczytaliście plus długi wywiad, pan Harold Wallace Rosenthal, asystent administracyjny senatora Jakuba K. Javisa z Nowego Jorku, został zabity w sierpniu roku 1976, będąc w wieku 29 lat, w rzekomej próbie porwania samolotu izraelskiego w Stambule.

Wydaje się, że pan Rosenthal mógł się wypowiadać zbyt odważnie. Można tak sądzić, gdyż wprawdzie 4 osoby zostały zabite podczas próby porwania, a 30 było rannych, ale Rosenthal nie był zabity kulą jak inni. Z poufnego śledztwa, jakie ja, Walter White przeprowadzałem wynika, że Harold Rosenthal został bez wątpienia zamordowany w Stambule w czymś, co wyglądało na porwanie samolotu, a dokonane było przez jego współziomków. (…)

– Miliony dolarów wolnych od podatków są co roku wysyłane do Izraela i prawdziwi Amerykanin nie jest z tego zadowolony.

Pan Rosenthal powiedział: naiwni politycy z Waszyngtonu są łatwowierni. Większość z nich to ludzie niezbyt bystrzy i potężni żydowscy lobbyści wpłynęli na tę praktykę przed laty i nie ma teraz silnego, aby ją zatrzymać. Trochę tych pieniędzy nawet wraca do USA na propagandę syjonistyczną, duża część z tego przechodzi przez B’nai B’rith i przez Konferencję Żydowskich Organizacji oraz przez Żydowski Światowy Kongres. Żydowska Agencja jest ramieniem finansowym (rodzaj przedstawicielstwa) B’nai B’rith.

Nie ma nic złego w przesyłaniu amerykańskich dolarów do Izraela bez podatków, tak długo jak my jesteśmy dość przebiegli, aby się ich pozbyć. (…)

Antysemityzm nie oznacza przeciwstawiania się Semitom. Nie ma czegoś takiego. To jest wyrażenie, które my Żydzi używamy skutecznie jako „obsmarowujące” słowo, używane po to, aby kogoś napiętnować jako fanatyka, jak Was chłopcy, każdego, który krytykuje Żydów. My używamy go przeciwko szerzycielom nienawiści.(…)

Czy historia dowodzi, że Żydzi ukrzyżowali Chrystusa? Na co on odpowiedział:

– Ja sądzę, że zrobili to. Wydaje mi się, że 2000 lat temu Wasi ludzie zrobiliby to samo człowiekowi, który by, tak jak ich Chrystus zmaltretował jak Żydów.

Pan mówi o Chrystusie jako o człowieku.

– To jest wszystko kim był – człowiekiem, który chodził po ziemi jak każdy inny człowiek, a ten mit o Chrystusie, który powstał z martwych i powrócił na ziemię, aby odwiedzić swoich uczniów, to kupa bzdur. Żydzi, którzy wygnali Arabów z Palestyny zrobili to, aby zaprzeczyć misji Chrystusa – stworzenia królestwa duchowego.

Widzi Pan, zamiast przywódcy, który stworzyłby imperium dla Żydów, ludzie podobni do Pana dali Żydom pokojowego kaznodzieję zwanego Chrystusem, który zamiast prawa „oko za oko” powiedział – nadstaw mu drugi policzek. Brednie!

My budujemy i w rzeczy samej zbudowaliśmy światowe imperium bez waszego udziału i waszego Mesjasza.(…)

– P. Rosenthal – wasz rodzaj próbuje usunąć Chrystusa z Bożego Narodzenia.  Szkoda mi was…

– Nie wciskaj mi tego gówna! Ja nie życzę sobie Waszej litości! Nie potrzebuję jej! Zbyt wielu Żydów nie ma odwagi powiedzieć Wam, jak my żyjemy i planujemy, ale ja nie tchórzę przed nikim i przed niczym. Ja wiem, gdzie idę.

Myśmy spytali – dlaczego Żydzi tak często zmieniają nazwiska?

– Żydzi są najinteligentniejszym narodem na świecie, więc jeśli jest dla nich korzystne zmienić nazwiska, czynią to. To jest wszystko na ten temat.

[TWW tutaj mamy niezwykle gwałtowny odruch Rosenthala, który został praktycznie zapędzony do rogu. Próba zwalczania Chrystusa przez Żydów dowodzi właśnie Jego istnienia a także Jego zmartwychwstania. Nie można nienawidzić kogoś, kto nie istniał lub jest bez znaczenia. Żydzi nienawidzą Chrystusa właśnie dlatego, że On zmartwychwstał i jest ich wrogiem, nazwawszy ich synagogą szatana i nasieniem węża. Więcej w następnym komentarzu…]

Na co on szybko odpowiedział:

Oni mieszają się z Waszym społeczeństwem, które jest zupełnie skorumpowane, więc gdy to jest korzystne dla Żydów, głupi goj nie zdaje sobie sprawy z tego, że ci Żydzi, którzy mają nie-żydowskie nazwiska, są Żydami.(…)

Tylko frajerzy i ignoranci, źle poinformowani degeneraci znajdują spokój w Waszym społeczeństwie i Wy, bastardzi, ukrywacie wasze grzechy ubierając się w owcze skóry. Wy jesteście hipokrytami, a nie Żydzi, jak to piszecie i mówicie.

Aby odpowiedzieć na pytanie o Rosję: są tam dwa rządy, jeden widzialny i drugi niewidzialny. W widzialnym są ludzie różnych narodowości, a w niewidzialnym sami Żydzi. Potężna sowiecka tajna policja otrzymuje rozkazy od niewidzialnego rządu. W Rosji jest 6 do 7 milionów komunistów, z tego 50% to Żydzi i 50% nie-żydzi, ale tym ostatnim nie dowierza się.

Komuniści Żydzi są zjednoczeni i ufają sobie, podczas gdy inni szpiegują się wzajemnie. Mniej więcej co 5 do 6-u lat tajna Żydowska Rada zarządza czystkę w partii i wielu ludzi jest wtedy likwidowanych.

– Gdy spytaliśmy dlaczego? – odpowiedział:

– Ponieważ zaczynają zbyt dużo rozumieć co do tajnego rządu żydowskiego. Rosyjscy komuniści mają Tajny Zarząd składający się tylko z Żydów. Oni rządzą wszystkim, co należy do widzialnego rządu. To jest ta potężna organizacja, która była odpowiedzialna za tajne przeniesienie centrum komunizmu do Tel Avivu, skąd teraz przychodzą wszystkie instrukcje. (…)

– Dlaczego komuniści niszczą klasę średnią lub ludzi wykształconych i ich rodziny gdy najeżdżają jakiś kraj?

Pan Rosenthal powiedział:

To jest ustalona zasada, aby zniszczyć wszystkich członków poprzedniego rządu, ich rodziny krewnych, ale nigdy Żydów. Oni niszczą wszystkich członków, państwowej policji, oficerów wojska i ich rodziny, ale nigdy Żydów. Widzi Pan, my wiemy, że gdy rząd zaczyna szukać komunistów wewnątrz swych granic, oni w rzeczywistości chcą znaleźć Żydów na tym terenie. Nie jesteśmy głupcami!

Niewidzialni władcy w krajach komunistycznych mają światową kontrolę nad propagandą i rządami w wolnych krajach. Kontrolujemy wszystkie media włączając w to gazety, kolorowe periodyki, radio i telewizję. Nawet Waszą muzykę! Cenzurujemy piosenki, przedkładane do publikacji na długo, zanim są publikowane. Niezadługo będziemy mieli całkowitą kontrolę nad waszym myśleniem.(…)

My jesteśmy agresorami! Ponieważ Wy ukradliście mądre wierzenia religijne z naszego Talmudu. (…)

Czarni pomagają służyć „naszym” celom. Dyskutowaliśmy inwazję Czarnych na miasta, wieś i państwo, promowanie ich w telewizji, także, jak śmieszne jest dla Czarnych, gdy nawracani są na Żydów, jak np. Sammy Davies. – To nie ma znaczenia. My wiemy, że Czarny nie może być Żydem i że Sammy Davies jest nadal czarny. To jest jego korzyść, że został nawrócony. W rzeczywistości on nadal jest Murzynem a nie Żydem.

– Powiedziałem mu o swoich głębokich studiach nad Żydami i że mało jest ludzi, którzy wykonali więcej badań nad żydostwem niż ja – o moich nieprzyjemnych odkryciach, m.in., że nie ma moralności wśród Żydów.

Odpowiedział:

– Pieniądze są ważniejsze niż moralność. Możemy dokonać wszystkiego za pomocą pieniędzy. Nasz naród dowodzi tego w Izraelu, gdzie ich siła przeciwko atakowi jest ich stałym stanem gotowości do wojny. Izrael może teraz zwyciężyć w każdym starciu. Intelektualne elementy są w stanie zamienić ten mały kraj w Środku Wschodu w cudowna krainę. Może nawet stać się bazą dla głównej kwatery Rządu Światowego.

Dyskutowaliśmy tragedię Watergate i korupcję na wszystkich szczeblach rządowych i sugerowaliśmy, żeby reprezentanci rządu byli bardziej otwarci i uczciwi w ich działaniach.

Pan R. powiedział: – A cóż dobrego by z tego wynikło? Co u diabła publika wie o rządzeniu? Ogromna większość to osły!

– Czy możemy te Pana słowa zacytować?

– Nie dbam o to, co Wy robicie, jak powiedziałem, niewielu miałoby odwagę powiedzieć. My wszyscy rozumielibyśmy się lepiej między sobą, Żydzi i nie-żydzi, jeśli rozmawialibyśmy bardziej otwarcie. Wasz naród nie ma odwagi. My ustalamy Wasze myślenie, my nawet wpajamy w Was kompleks winy tak, że boicie się krytykować Żydów otwarcie. (…)

My Żydzi nigdy nie posiadaliśmy żadnej instytucji religijnej, która by rozwinęła się z naszej własnej świadomości, ponieważ nam brak idealizmu.

Tak więc wiara w życie poza tą ziemską egzystencją jest nam obca. Istotnie, Talmud nie przedstawia zasad, przy pomocy których osoba mogłaby się przygotować na życie przyszłe, a jedynie dostarcza reguł do dostatniego życia tu na tym świecie. To jest zestaw instrukcji, aby utrzymać rasę żydowską i regulujące stosunki między nami a gojami. Nasze nauczanie nie zajmuje się problemami moralnymi, ale tym, jak coś zdobyć.(…)

[ TWW. W tym miejscu Rosenthal ujawnia niemal sedno sprawy. Żydzi ogólnie nie liczą na zbawienie i żyją dniem dzisiejszym. Jeżeli Biblia nazywa ich synagogą szatana oraz plemieniem żmijowym, to wyjaśnia w tym przypadku taką właśnie ich postawę. Za moralność ich nikt nigdy nie wynagrodzi, więc nie zawracają sobie tym głowy, ponieważ moralność bardzo by ich osłabiała. Zwróćmy także uwagę na to, że Żydzi cenią Talmud, a nie Torę czyli księgi Mojżesza. ]

Żydzi wymyślili pięć głównych kłamstw, które służą, aby ukryć ich naturę oraz zachować stan i moc.

Oto one:

 1. Że Żydzi są Izraelitami i stąd, są narodem wybranym przez Boga.
  2. Że Jezus Chrystus był Żydem.
  3. Że 6 mln Żydów zostało zamordowanych w czasie holokaustu w II W.Ś.
  4. Że wszystkie rasy są równe i wszyscy są braćmi.
  5. Że Żydzi są tylko inną grupą religijną.

My musimy ukrywać nasz specjalny charakter i sposób życia, abyśmy mogli nadal żyć w sposób pasożytniczy między innymi narodami. Nasz sukces w tej materii jest tak wielki, że wielu sądzi, iż Żydzi między nimi są autentycznymi Francuzami, Anglikami lub Włochami czy też Niemcami, którymi zdarzyło się należeć do wyznania religijnego innego niż przeważające w ich kraju. Zwłaszcza w kołach zbliżonych do rządu, gdzie urzędnicy mają tylko minimum historycznego zmysłu, my jesteśmy w stanie narzucać nasze kłamstwa stosunkowo łatwo.

Tak więc nie ma nawet najmniejszego podejrzenia, że my Żydzi tworzymy odrębny naród, a sądzi się, że jesteśmy tylko wyznawcami innego wyznania. Mimo to jeden rzut oka na prasę, którą my kontrolujemy, powinien dostarczyć wystarczające świadectwo, że jest zupełnie inaczej nawet dla tych, którzy posiadają najniższy stopień inteligencji. (…)

Spytany o to, w jaki sposób zdobyli swoją moc na świecie,

P.R. powiedział: – Nasza moc wyrosła z manipulacji narodowym systemem monetarnym. My byliśmy autorami powiedzenia „Pieniądz to siła”. Jak było ujawnione w naszym głównym planie, najistotniejsze dla nas było założenie prywatnego banku narodowego. Federalny System Rezerw wspaniale nam pasował, gdyż był on naszą własnością, ale jego nazwa mówi, że jest państwową instytucją. (…) Przed 1968 r. łatwowierni goje mogli zanieść banknot 1-no dolarowy Federalnej Rezerwy do jakiegokolwiek banku w Ameryce i wymienić go na dolar, który wg. prawa zawierał 412 i pół grana 90%-go srebra(gran=0,0648g.), natomiast w 1933 r. można buło wymienić taki sam banknot na monetę zawierającą 25 i 4/5 grana 90%-go złota.

Wszystko co robimy, jest dać gojom więcej niewymienialnych banknotów lub lepiej – miedzianych krążków. Ale nigdy nie oddajemy im ich złota i srebra. Tylko więcej papieru. My Żydzi cieszyliśmy się powodzeniem dzięki papierowej machlojce. To jest nasza metoda, poprzez którą my bierzemy pieniądze i dajemy w zamian papier.

 – Czy może na Pan dać jakiś przykład na to, o co pytaliśmy?

– Jest wiele przykładów, ale niektóre łatwo dostrzegalne to: rynek obligacji; wszelkie formy ubezpieczeń i system częściowych rezerw praktykowany przez korporacje Rezerw Federalnych; żeby nie wspomnieć o miliardach w złocie i srebrze, które zyskaliśmy na wymianie na papierowe banknoty idiotycznie nazywane pieniędzmi. Potęga pieniądza jest istotna dla przeprowadzenia naszego głównego planu podboju świata poprzez propagandę. (…)

Na pytanie, jak oni zamierzają to zrobić, odpowiedział:

– Po pierwsze, przez kontrolowanie systemu bankowego, jesteśmy zdolni kontrolować kapitał korporacyjny. Następnie, dzięki temu zdobyliśmy całkowity monopol w przemyśle filmowym, w sieci radiowej w rozwijającej się ostatnio telewizji. Przemysł wydawniczy, gazety, periodyki i techniczne periodyki już wpadły w nasze ręce. Najlepsza gratka przyszła później, gdy opanowaliśmy publikacje wszystkich materiałów szkolnych. W ten sposób możemy kształtować opinię publiczną tak, aby odpowiadała naszym interesom. Ludzie są tylko głupimi świnkami, które kwiczą i piszczą piosenki, które my im poddajemy, czy są prawdziwe czy kłamliwe. (…)

Zapytany, czy Żydzi odczuwają jakieś zagrożenie ze strony „milczącej większości”, roześmiał się na tę myśl mówiąc:

– Nie ma czegoś takiego jak milcząca większość, ponieważ MY kontrolujemy ich krzyk. Jedyna co istnieje, to jest nie myśląca większość i oni pozostaną nie myślący tak długo, aż do momentu, gdy wymkną się spod rygorystycznej naszej służby, to jest od narkotyku naszego przemysłu rozrywek.

Przez kontrolowanie tego przemysłu staliśmy się nadzorcami, a naród (goje) niewolnikami. Kiedy ciśnienie codziennego znoju wzrasta do stanu eksplozywnego, my dostarczamy wentyl bezpieczeństwa w postaci chwilowej rozrywki.

Telewizja i Film dostarczają koniecznej chwilowej rozrywki. Te programy są starannie dobrane tak, aby odwoływały się do emocji zmysłowych, a nigdy do logicznego myślenia. Dzięki temu ludzie są zaprogramowani zgodnie z naszym Dyktatem, a niezgodnie z rozumem. Oni nigdy nie są spokojni.

Kontynuując swoją myśl o kontroli Żydów nad gojami, p. R. powiedział:

– Wykastrowaliśmy społeczeństwo poprzez strach i zahukanie. Ich męskość egzystuje tylko w kombinacji z kobiecym zewnętrznym wyglądem. Będąc tak zneutralizowani stali się łagodni i łatwi do rządzenia. Jak u każdego trzebieńca w naturze, ich myśli nie krążą wokół przyszłości ( prosperity ), lecz są tylko zajęte obecnym znojem i następnym posiłkiem. (…) Mieliśmy sukcesy w podzieleniu społeczeństwa przez skierowanie przeciwko sobie pracowników kontra właścicieli przedsiębiorstw. To było, być może naszym największym wyczynem, gdyż w rzeczywistości to jest coś jak trójkąt, choć tylko dwa punkty wydają się występować. W nowoczesnym przemyśle, w którym jest kapitał, którą to siłę my reprezentujemy, on jest na szczycie trójkąta. Własność przedsiębiorstw i praca są w podstawie tego trójkąta. One stale przeciwstawiają się sobie i ich uwaga nigdy nie jest skierowana na główną istotę ich problemu. Właściciele stale zmuszani są do windowania w górę cen, gdyż my stale zwiększamy koszt kapitału. Pracownicy muszą zwiększać płacę i właściciele muszą zwiększać ceny, co stwarza diabelski krąg. My nigdy nie jesteśmy obciążani za naszą rolę, która jest prawdziwą przyczyną inflacji.

Konflikt między pracownikiem a właścicielem jest tak duży, że żaden nie ma czasu obserwować co my robimy. Powodowany przez nas wzrost kosztów kapitału powoduje cykle inflacyjne. My nie jesteśmy pracownikami ani właścicielami, a mimo to otrzymujemy zyski. Dzięki naszym manipulacjom z pieniędzmi, kapitał którym my obdzielamy przemysł, nic nas nie kosztuje. Przez nasz bank narodowy, Federalne Rezerwy, rozciągamy kredyt, który stworzyliśmy z niczego, na wszystkie lokalne banki, które są bankami członkowskimi. A one z kolei rozciągają kredyt na przemysł.

W ten sposób stworzyliśmy więcej niż Bóg, gdyż całe nasze dobra powstały z niczego. Pan wydaje się zszokowany! Niech Pan nie będzie! To jest prawda, my obecnie więcej robimy niż Bóg. Za pomocą tego niby kapitału, czynimy naszymi dłużnikami zarówno przemysł, jak i posiadaczy i pracowników. Ten dług tylko wzrasta i nigdy nie jest likwidowany.

[ TWW. Proszę zauważyć, że Rosenthal jednak wierzy w istnienie Boga! Nie znaczy to, że on i inni Żydzi Boga miłują i szanują. Oni Go nienawidzą, a te zdania Rosenthal wypowiedział z pogardą stawiając Żydów ponad Boga. ]

Dzięki temu stałemu wzrostowi jesteśmy zdolni przeciwstawić właścicieli… pracownikom, tak że oni nigdy się nie zjednoczą i nie zaatakują nas i nie zapoczątkują wolnej od długów przemysłowej utopii. My jesteśmy koniecznym elementem, ponieważ nic nie wydajemy. Własność może stworzyć swój własny kapitał – zyski. Ich przedsiębiorstwa mogą rosnąć i ich zyski też. Pracownicy mogą prosperować również, podczas gdy ceny produktów mogą zapewnić stałe powodzenie przemysłu, pracy i właścicieli.

My Żydzi chlubimy się tym, że głupi goje nigdy, nigdy nie zdali sobie sprawy z tego, że MY jesteśmy PASOŻYTAMI, które konsumują coraz to większe porcje produkcji, podczas gdy producenci otrzymują coraz mniej.(…)

Religia także musi być nauczana i w tej dziedzinie my też pracowaliśmy. Ponieważ zawiadujemy przemysłem podręczników i nowymi mediami, możemy mieć pozycję jako autorytety religijne.

Wielu naszych rabinów jest profesorami w rzekomo chrześcijańskich teologicznych seminariach.

Jesteśmy zdumieni głupotą chrześcijan, którzy przyjmują nasze nauki i rozpowszechniają je jako swoje. Judaizm jest nie tylko nauczaniem w synagogach, lecz także doktryną każdego „Chrześcijańskiego Kościoła” w Ameryce. Dzięki naszej propagandzie Kościół stał się naszym najbardziej entuzjastycznym stronnikiem. To nam dało nawet specjalne miejsce w społeczeństwie. Oni wierzą w to kłamstwo, że my jesteśmy „narodem wybranym”, a oni są gorszym ludem (poganami).

[ TWW. Powyższe podkreślone zdanie ukazuje nam wpływ Żyda faryzeusza ‘apostoła’ Pawła, który wraz z Łukaszem nazywa nie Żydów… poganami. Chrześcijaństwo współczesne tak właśnie nazywa Chrześcijan. ]

To zwodzone dzieci Kościoła bronią nas do takiego stopnia, że aż niszczą swoją własną kulturę. Żydzi nie muszą trzymać swoich palców na wszystkich guzikach, które powodują zniszczenie lub judaizację chrześcijańskiej cywilizacji, ponieważ w wielu przypadkach oni mają swoich prozelitów lub gojów-posłańców, aby to czynić.

Ta prawda jest oczywista nawet dla tępaków., gdy przyjrzymy się historii i widzimy, że wszystkie wojny polegały na tym, że biali walczyli z białymi po to, abyśmy my utrzymywali nasze zwierzchnictwo.

My kontrolowaliśmy Anglię w czasie Rewolucji, północ w czasie amerykańskiej wojny domowej, Anglię i Amerykę w czasie I i II Wojny Światowej

Poprzez nasz wpływ na religię byliśmy w stanie włączyć nieświadomych tego białych chrześcijan w wojny między sobą, które zawsze powodowały ubożenie obu stron, podczas gdy myśmy zbierali finansowe i polityczne korzyści.

Zawsze gdy prawda wychodzi na wierzch, co odsłania nas, my zawsze przychodzimy do siebie i skupiamy nasze siły – o nieświadomi chrześcijanie! Oni atakują krzyżowców (uczestników wypraw krzyżowych) nawet gdy ci są członkami ich rodzin.

Poprzez religię zdobyliśmy całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, rządem i ekonomią. Żadne prawo nigdy nie zostało uchwalone, jeśli jego zalety nie były wcześniej wykazane z kazalnic. Jako przykład można przytoczyć równość rasową, co doprowadziło do integracji i w końcowym efekcie do skundlenia ludności.

Łatwowierny kler jednym tchem instruował parafian, że my jesteśmy narodem specjalnym, wybranym, a drugim tchem głosił, że wszystkie rasy są takie same. Ich niekonsekwencja nigdy nie została odkryta.

Tak więc my Żydzi cieszymy się specjalną rolą w społeczeństwie, podczas gdy wszystkie inne rasy są zredukowane do równości. To dla tej właśnie przyczyny my popieramy równość, bujdę przez którą cała reszta (poza Żydami) jest zredukowana do niższego poziomu.

Byliście uczeni, że nasze bieżące ekonomiczne praktyki pochodzą z dobrej woli, a więc są zgodne z religią chrześcijańską. Te papugi z kazalnic wysławiają naszą dobroć, że pożyczamy im pieniądze na budowę ich świątyń, nigdy nie zdając sobie sprawy z tego, że ich święta księga potępia wszystkie lichwy! Oni są gotowi płacić wygórowane procenty. Pod względem politycznym głoszą błogosławieństwa dla demokracji, a nigdy nie rozumieją, że przez demokrację myśmy opanowali ich naród!

[ TWW. Katolicyzm i Żydzi zgodnie współpracują ze sobą w wyniszczaniu Chrześcijaństwa. Watykan jest głównym instrumentem szatana w zadawaniu najboleśniejszych ciosów i wsparcie finansowe hybrydy Hitlera, (zmienił nazwisko – wielce prawdopodobne ze syn Żyda Rothschilda, u którego pracowała jego matka). II Wojna Światowa była wywołana właśnie przez Watykan wspierający Hitlera i w rezultacie zginęło 55 mln ludzi oraz powstał  zaplanowany przez Masonów Izrael. ]

Ich księga (zwróćcie uwagę, że p. R. zawsze mówi o Biblii jako o „ich księdze” – księdze białych ludzi, nigdy jako o naszej księdze, czyli żydowskiej księdze) także uczy dobrowolnej despotycznej formy rządów zgodnie z prawem tej księgi, podczas gdy demokracja jest regułą motłochu, który my kontrolujemy poprzez ich Kościoły i media oraz instytucje ekonomiczne. Ich religia jest tylko innym kanałem, przez który możemy kierować siłę naszej propagandy.

Głupotę tych religijnych marionetek przewyższa tylko ich tchórzliwość, ponieważ z łatwością można nimi kierować. (…)

Podczas gdy Wy będziecie żyć i umierać dla dobra wspólnoty, my będziemy żyć i umierać tylko indywidualnie dla siebie.

Idea samo poświęcenia jest obrzydliwa dla Żydów. Jest obrzydliwa dla mnie. Żadna przyczyna nie jest warta losu śmierci, skoro śmierć jest końcem.(…)

[ TWW.  Ponowne potwierdzenie, że Żydzi nie spodziewają się zbawienia czyli życia wiecznego w jakiekolwiek formie. Dlatego nam tak zazdroszczą naszej wielkiej nadziei. ]

My nigdy nie dajemy, tylko bierzemy. My nigdy nie pracujemy, tylko cieszymy się z owoców pracy innych. My nie tworzymy, lecz zabieramy. My nie jesteśmy producentami, lecz PASOŻYTAMI. My możemy fizycznie żyć w danym społeczeństwie, ale duchowo zawsze pozostawać osobno.(…) My bierzemy Waszą produkcję za marny grosz i przekształcamy ją w fortuny.(…)

Obecnie robimy plany szybkiej ucieczki. Wiemy, że gdy zaczyna się świt, nic nie zdoła powstrzymać rodzącego się dnia. Wszystkie wysiłki z naszej strony wzmocnią tylko światło i skierują oczy w jego kierunku. My obawiamy się, że światło nadchodzi w ruchach w poprzek tego kraju, zwłaszcza powodowany przez Was.

Zadziwia nas, jak Wy byliście skuteczni w kontaktowaniu się z ludźmi, kiedy my zamknęliśmy wszystkie drogi komunikacji. (…)

Biada nam, jeśli oni kiedykolwiek dojrzą próżność tych wysiłków, odłożą pióro i wezmą się za miecz. Historia potwierdza fakt, że pasja powstańczej mniejszości, nieistotne jak mała to jest grupa, wytwarza dość siły, aby wywrócić największe mocarstwo. Ruchy, które kierują losem, to nie są te, które polegają na nieaktywnej większości, ale dokonują się poprzez siłę aktywnej mniejszości. Siłą jest wola, a nie liczba ( Bardzo to przypomina „wolę” niejakiego Adolfa Hitlera – H.P.), ponieważ silna wola zawsze rządziła masami.

A więc my jesteśmy bezpieczni tak długo, jak nasza wola jest silniejsza, albo jak wola narodu (białego) jest skierowana na manowce, rozproszona i bez przywództwa.

MY nigdy nie będziemy zwaleni z tronu słowami, tylko siłą!. (…)

My jesteśmy narodem wybranym przez Boga… Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym bogiem jest LUCYFER, więc ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny.

[ TWW. Tutaj mamy sedno tego wywiadu. Podejrzewam, że za te komentarze: o całkowitym opanowaniu chrześcijańskich religii przez Żydów oraz za przyznanie się do lucyferianizmu Rosenthal został zamordowany. Powiedział stanowczo za dużo.  Przemyślmy to. Ludzie wielbiący Lucyfera doskonale wiedzą, że Bóg także istnieje, że nagradza swój lud zbawieniem, czyli życiem wiecznym. Isus Chrystus jest królem przyszłego Królestwa Bożego, w którym Żydzi syjonistyczni nie będą nas więcej okłamywali. Niejeden Żyd spotkał się osobiście z mocą Chrystusa, którego imieniem wypędzane są demony podczas egzorcyzmów. To ich strasznie boli, a nasza szansa na życie wieczne doprowadza ich do szału.  Objawia się to w ich wyjątkowej nienawiści do nas! Żydzi doskonale wiedzą, że Biblia, pomimo zniekształceń masoretów i gmatwających Prawdę listów faryzeusza Pawła to czysta prawda, a oni za swoje łajdactwa poniosą w pełni zasłużoną karę.  Paweł był Żydem ale wątpliwe, czy był… Izraelitą.

I najważniejsze… przyznanie się do wielbienia Lucyfera oznacza przyznanie się do składania jemu ofiar – okrutnie torturowanych dzieci, picia ich krwi oraz kanibalizmu. Na tym właśnie polega wielbienie szatana. Oto rzeczywista przyczyna pogromów żydowskich elit, którzy czasami byli łapani na gorącym uczynku.]

(Całość wywiadu składa się z 13 stron, powyższe stanowi tylko wybór tych, że tak powiem – „najsmakowitszych MYŚLI” p. Rosenthala.)

Część druga: Ukryta Tyrania

Pan Rosenthal oświadczył publicznie, że Żydzi będą kompletnie panować na całym świecie i że oni kontrolują wszystkie aspekty życia politycznego w Ameryce i wszystkie aspekty porozumiewania się przez media (podkreślenie pana Rosenthala).

Wreszcie pan Rosenthal i ja spotkaliśmy się i odbył się prywatny wywiad z nim, w czasie którego rozmowa była nagrywana na taśmie za jego wiedzą i zgodą. W czasie długiego wywiadu pan Rosenthal stał się niecierpliwy, szorstki i wulgarny (wszystko to znalazło się na taśmie) i on żądał reszty zapłaty zanim ja skończyłem moje pytania.

Ponieważ cały wywiad był tak długi, my opublikowaliśmy w 1977r. tylko pierwszą część pod takim samym tytułem jak powyżej: „Ukryta tyrania”. Kopie tego artykułu były poszukiwane przez ludzi z całego świata. Obecnie my uwalniamy resztę nagranego wywiadu jako Część drugą. Chociaż nie zamierzam robić dygresji, ale pewien analityk powiedział mi, że pierwsza część manuskryptu „Ukrytej Tyranii” trafiła do 7 milionów czytelników. Gdy ta końcowa, druga część zaczyna cyrkulować, jej rozchodzenie się wydaje się nawet większe. To zależy też od Ciebie czytelniku.

Zanim jakakolwiek umowa została zawarta między nami, ustaliłem z panem Rosenthalem, że on odpowie na nieograniczoną liczbę pytań całkowicie uczciwie i jak tylko będzie mógł najlepiej. To właśnie dzięki temu uzgodnieniu ja oskarżyłem pana Rosenthala , że nie odpowiada mi uczciwie w czasie końcowej fazy wywiadu na następujące pytanie:

Czy Pan wie kiedy i dlaczego zaczęła się historia dotycząca Żydów jako narodu wybranego?

To jest między innymi wtedy, kiedy on powiedział:

” Większość Żydów nie lubi wspominać tego, ale naszym bogiem jest Lucyfer – więc nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranym narodem. Lucyfer jest bardzo żywy.”

Jak to poszło do prasy, my stale szukamy państwowego urzędu, aby badał twierdzenie pana Rosenthala. Mój słownik określa takie twierdzenie jako „zdradę stanu”.

My teraz podsumowujemy dysputę, w czasie której dyktafon był wyłączony. Kiedy pojawia się literka „W” to są moje słowa a kiedy „R” to są komentarze pana Rosenthala.

W– Panie Rosenthal, jak Pan przewiduje, co społeczeństwo Świata zrobi Wam Żydom, kiedy cała ta historia zostanie opublikowana w całości, kiedy prawda rzeczywiście wyjdzie na jaw?

R – Ja myślę, że myśmy skończyli już ten wywiad.

W – Ja jestem zainteresowany, wydaje mi się, że ta kwestia wymaga Pana odpowiedzi.

RMy wszyscy będziemy skończeni, Panie White a Pan mnie teraz znów zaczyna pompować. Ja już dałem Panu „tablice z kamienia” i jeszcze Pan chce więcej.

R – Tak czy owak, czy Wyście jeszcze nie zrozumieli – Wy Chrześcijanie!!!???

W Teraz Pan mnie gani, ponieważ jestem chrześcijaninem. Myślałem, że próbujemy opierać się na podstawie jakby interesu.

R – (niezrozumiałe wykrzykniki pana Rosenthala)

W – Cokolwiek to jest lub znaczy, Pan używa słów, których ja nigdy przedtem nie słyszałem. Czy Pan (teraz) mówi po angielsku?

W – Czy Pan może to przeliterować?

R – (Rosenthal literuje M I S CH N A H i krótko komentuje, że jest to słowo z podstaw Talmudu. I dalej kontynuuje: Nie zatrzymujmy się nad tym bo nigdzie nie zajdziemy – poza tym my zakończyliśmy sprawę i to kończy naszą umowę.

W – Czy boi się Pan odpowiedzieć na pytanie, które zadałem?

R – Co u diabła Pan o mnie myśli? – Ja się nie boję odpowiedzieć na żadne pytanie, ale już dałem Panu dość informacji na całą książkę.

W – Czy ja nie zapłaciłem Panu według naszej umowy?

R – Ech! – oczywiście – ale znów Pan chce więcej. W porządku, chce Pan mojej opinii na temat co ludzie na świecie pomyślą, gdy ta historia będzie napisana.

W –  Dobrze, ja nie postawiłem pytania dokładnie tak, ale proszę kontynuować.

R – Ja nie przysięgnę się co ludzie będą myśleć. Nie mniej kiedykolwiek to się stanie Pan i ja będziemy martwi. Po prostu nie żywi. Czy to Pana satysfakcjonuje?

WSą jeszcze dwa lub trzy pytania w moich notatkach i jedno z nich jest bardzo ważne.

R – Jakie to pytanie?

W Że 6 milionów Żydów rzekomo było spalonych (skremowanych) lub zamordowanych przez nazistów.

R – Co na ten temat?

W – Czy Pan wie kto, albo jaka żydowska organizacja stworzyła to wielkie kłamstwo?

R – Nie, nie wiem nic na temat jego autentyczności. Nie myślę wszakże, żeby to było ważne.

W – Panie Rosenthal, pan wie lepiej, co Pan myśli o młodej generacji, która wzrasta wierząc w to wielkie kłamstwo? I Pan myśli, że to nie jest ważne!!

R – To jest następstwo wojny i my wszyscy wiemy, że Hitler nienawidził Żydów, więc ktoś kiedyś pomyślał, że przesadzi z tą liczbą. My wiemy, że wielu, wielu Żydów było zabitych przez nazistów.

W – Jestem pewien, że Pan wie, iż kiedy II wojna światowa wybuchła, w całych Niemczech było mniej niż ćwierć miliona Żydów. Wiele tysięcy Żydów już opuściło (wtedy) Niemcy. (Przypisek tłumacza: Pan White nie bierze pod uwagę, że w Polsce przedwojennej było 3.5 miliona Żydów i bardzo dużo ich było (kilka milionów) w sąsiednich państwach, Europy Środkowo-Wschodniej i na Białorusi i Ukrainie i ci Żydzi zostali w ogromnym procencie wymordowani. W Warszawie było ich pół miliona a kto wrócił? W Izraelu też ich nie ma, prócz nie wielu niedobitków. Liczba 6 milionów nie wydaje się bardzo przesadzona).

RWięc co? Jak poprzednio powiedziałem, naród żydowski jest najmądrzejszym narodem świata. Tak wiec ktoś wymyślił wielką liczbę i może ta liczba rosła aż do dzisiaj i mamy 6 milionów Żydów zabitych. My kontrolujemy media i to jest wielka różnica. W innym przypadku Wasi ludzie mogliby puszczać Wasze wielkie kłamstwa.

W – Pan przeczesał to troszkę. Coś tak ogromnego…

R – Przerwał mówiąc – Mój naród był uczony zważać (na słowa) naszych nauczycieli raczej niż na słowa waszych ludzi i na (wasze) prawa.

W – Pan żyje w Ameryce Panie Rosenthal i naszym obowiązkiem jest przestrzeganie praw naszego Kraju. Wasza religia uczy Was, że możecie składać przysięgę, taką jak wtedy gdy jesteście przyjmowani do urzędu związanego z polityką i jeśli przysięga Wam nie odpowiada możecie po cichu zaprzeczać faktowi, że składaliście tę przysięgę. Ja mam teraz kopie żydowskiego dokumentu zwanego Kol Nidre i sprawdziłem jego autentyczność. (Dokument Kol Nidre (wszystkie śluby) znajduje się w księdze Talmudu Nedarim (Śluby) i jest odczytywany w synagogach każdego roku w Dniu Pokuty.

To pozwala uznać za nie ważne i rozgrzeszone zapomniane i puste, bez efektu – wszystkie przyszłe zobowiązania, przysięgi i przyrzeczenia. To pozwala Żydom kłamać, oszukiwać i być przewrotnym.

R – Nie wszyscy Żydzi praktykują te sprawy z przysięgami. Jestem tego pewien.

W – Nie mniej czy to praktykują czy nie, ale robią to z przyzwoleniem Rabina

R – W pewnym stopniu tak. Prawdopodobnie gdy to jest korzystne dla jakiejś osoby.

W – Czy to nie jest grzech?

R – Być może z Waszego punktu widzenia. Powiedziałem Panu – Pan i ja jesteśmy różni. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Nasze wierzenia są całkowicie różne. My byliśmy chowani w ten sposób od stuleci tak, że dla nas nie jest żadnym grzechem składać przysięgę i łamać ją. To jest nasze nauczanie. Ten punkt w różnicy charakterów był wyrażony przez wielu innych żydowskich pisarzy i mężów stanu i jest dobrze udokumentowany w historii i nauce.

Nie mniej, co jest śmieszne, chrześcijanie nadal wierzą w żydowskie kłamstwo, że „wszyscy jesteśmy jednakowi lub równi”.

[TWW. W tym fragmencie Rosenthal niemal przyznaje, że oni są hybrydami, potomkami kananejskich Nefilimów i ich sposób widzenia świata i postępowania jest odmienny od naszego. Przeprowadzający wywiad najprawdopodobniej nie miał zielonego pojęcia o takim właśnie pochodzeniu Żydów syjonistycznych.]

WPrawdopodobnie zachowałem najważniejsze kwestie aż do teraz

R – Słuchaj White, jeśli będziesz nadal przedłużał, to mój czas to pieniądz. Zrobiliśmy umowę, a Pan przedłuża ją poza granice rozsądku. Pan ma to wszystko na taśmach i proszę pamiętać, że uzgodniliśmy, że Pan może brać cokolwiek chce z tych nagrań i Pana notatek, ale pod żadnym warunkiem nie wolno Panu ich reprodukować. One powinny być zniszczone. Jeśli złamiesz tą umowę wytniemy Ci jaja.

W Kto to „my” ?

R –  Po prostu bądź mądry i będziesz wiedział. Pan nie chce mieć kłopotu i ja też. Niech Pan stosuje się do umowy i nic się nikomu nie stanie!! A teraz daj mi resztę pieniędzy Dobrze?

W – Zamierzam trzymać się naszej umowy co do litery i może Pan mieć moje słowo honoru, że te taśmy nie pójdą dalej i pozostaną w moim użyciu w przygotowaniu opowieści. Nie ma tu miejsca na niezrozumienie. My zgodziliśmy się na to i ja dotrzymam słowa. Za minutkę Pan otrzyma pieniądze.

R – Mam przyjaciół White i znam wielu ludzi i nie chcę, aby oni czytali rzeczy związane ze mną, których ja nie powiedziałem. Nie przeklinam tego, co Pan lub ktokolwiek myśli, ale ja nie chcę drukowanych kłamstw – tylko pytania i odpowiedzi z tego wywiadu.

[TWW. Rosenthal daje jasno do zrozumienia, że wie znacznie więcej, ale nie może tego ujawnić. Możemy jedynie się domyślać, co on jeszcze może wiedzieć.]

W – My rozumiemy się doskonale co do tego Panie Rosenthal. A teraz jeszcze jedno pytanie:

R – Strzelaj. Ale pamiętaj, że potrzebuję wielkich pieniędzy.

W – Pan z pewnością wie z jakiegoś szkolenia, albo Pan ma jakieś osobiste odczucia co do tego Kiedy i dlaczego zaczęła się historia, że Żydzi są narodem wybranym Boga?

R – My JESTEŚMY wybranym narodem Boga.

W – czy Pan na prawdę w to wierzy?

R – Być może ja to wytłumaczę, ale może Jake da lepszą odpowiedź

W – Kto to jest Jake?

RJake Javits Pan wie mój współtowarzysz. To jest człowiek dla którego ja pracuję i on jest bardzo mądrym towarzyszem. Bardzo mądry. Jego odpowiedź może lepiej posłużyć Panu dla opowieści.

W – Ja chcę Pana odpowiedzi.

R – ……. Pan i ja mamy innego Boga

W – Czy to jest odpowiedź na pytanie, że Żydzi są wybranym narodem Boga?

RDla naszego boga my jesteśmy wybrani. Jesteśmy tak uczeni od dzieciństwa.

W – To jest wymijająca odpowiedź. Pan wie co ja myślę, gdy stawiam takie pytanie i ja nie wierzę w pana odpowiedź i w Pana wytłumaczenie.

R – W porządku. Ja nie potępiam tego w co Wy wierzycie

W Czy Wy wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem?

R – Do diabła! Czy my znowu wracamy do tego tematu? Już przez to przechodziliśmy.

W – To było zanim wyłączyliśmy dyktafon. Nie wydaje mi się, żeśmy zapisali Pana odpowiedź na to pytanie.

R – Dobrze, mogę odpowiedzieć za wszystkich Żydów. Ja myślę że Pan pyta co Żydzi na całym świecie myślą?

W – Tak

R – Jake mógłby odpowiedzieć lepiej niż ja

W – Proszę Pana, a nie chcę żadnych odpowiedzi pana senatora Javitsa

R – White, Ja wiem czego Pan poszukuje. Ja wiedziałem od początku, ale to jest w porządku. Wy i my jesteśmy tak odmienni. Wy jesteście z innej gliny. Wy nie jesteście z naszego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że my nie poważamy Was i Waszego rodzaju (Genesis 3:15)

[TWW. Ponownie Rosenthal praktycznie przyznaje, że Żydzi są głównie hybrydami i nasieniem węża, jak to słusznie rozpoznał Isus Chrystus. Dlatego tak straszliwie nienawidzą – Syna oraz Ojca.]

WOdnosi się Pan po prostu do naszego rodzaju jako do chrześcijan?

RNie do Was jako do nie-Żydówwszyscy jesteście naszymi wrogami. Kiedy byłem małym chłopcem, po prostu dzieckiem, byliśmy uczeni bardzo mądrze. Wiele stuleci temu, kiedy Żydzi byli prześladowani prawie w każdym kraju i wypędzani z tak wielu krajów – niektóre rządy, nie mogę sobie przypomnieć, czy to był rząd Francji czy Hiszpanii. W każdym razie ten rząd zażądał, że Żyd musi stać się chrześcijaninem albo będzie wypędzony z kraju.

[TWW. Chodzi właśnie o składanie dzieci Chrześcijan w ofierze Lucyferowi. Żydowskie elity robiły to masowo i wielokrotnie byli na tym łapani. A to powodowało nie tyle prześladowania, ale rodzice ofiar brutalnych mordów domagali się po prostu sprawiedliwości. Wielu Żydów było skazanych za owe zbrodnie (dzisiaj ukrywane, ale nie wszystko da się ukryć) na śmierć. O tym Rosenthal nie wspomina, ale wiedząc, że wielbienie Lucyfera polega właśnie na składaniu mu ofiar z chrześcijańskich dzieci, natychmiast zdajemy sobie sprawę z tego, że przyznanie się do wielbienia Lucyfera oznacza przyznanie się do składania owych ofiar! Istnieje jedna przyczyna dla której Żydzi często byli ujawniani. Prawo ofiarne Lucyfera ZABRANIA grzebania ofiar. Ta przyczyna powoduje znajdowanie poukrywanych gdzieś ale nie pogrzebanych szczątków pomordowanych dzieci.]

W – Tak, ja przypominam sobie, że czytałem to wiele razy.

R – Czy to była Francja czy Hiszpania?

W – Może oba te kraje, ale ja przypominam sobie żywo królową Izabelę hiszpańską – jak cierpliwa ona była w stosunku do Żydów – zawsze dając im dobrodziejstwo wyjaśnienia wątpliwości, dopóki nie przyszedł czas, że jej oczy otworzyły się całkowicie na podstępy Żydów. Ale proszę kontynuować.

R – Tak czy owak, Żydzi mieli w tym czasie bardzo mądrego przywódcę rabina, światowego przywódcę i jego rady były przyjmowane na całym świecie. On powiedział, że Żydzi muszą udawać, że są chrześcijanami i czekać na swój czas i czynić prawdziwe ofiary, jeśli to konieczne. My zawsze byliśmy gotowi poświęcić parę tysięcy Żydów w zamian za światowe przywództwo. (Taki był plan Żydów, którzy wywołali II wojnę światową. Trochę Żydów zostało poświęconych tak, żeby propaganda prześladowań mogła być kontynuowana). To jest mała cena i nie ma nic zdrożnego w tym. Byłem nauczany, że my Żydzi mamy być prawnikami, tak abyśmy mogli kontrolować i dławić sądy i nawet sędziów, jeśli oni nie byliby Żydami. My powinniśmy stawać się doktorami i nauczycielami i liderami we wszystkich Kościołach – i ten cel był prawie całkowicie urzeczywistniony. Powiedziałem to poprzednio i powtórzę to teraz, że będziemy mieli kompletną, powtórzę kompletną kontrolę na całym świecie, możliwie jeszcze zanim ja umrę. Mamy wielkie sukcesy w trzymaniu nie-Żydów w zamieszaniu. My stwarzamy zamieszanie. (Słowo Babilon po hebrajsku znaczy Babel i oznacza zamieszanie. Żydzi są mistrzami w robieniu zamieszania, ponieważ są liderami systemu znanego jako „Tajemnica Babilonu”). Pan nie jest głupi Panie White. Pan wie, że Żydzi mają powodzenie dzięki swojej jedności. My umieramy jeden za drugiego, jeśli potrzeba. My wspaniałomyślnie finansujemy swoich, więc jest zrozumiałe, że my rządzimy nie tylko w tym kraju. My kierujemy amerykańską polityka zagraniczną.

Jesteśmy nadrzędnym rządem świata. Czy to wystarczy (Panu)?

[TWW. Rosenthal nie raczył wspomnieć o Watykanie! Czyli Lucyfer rządzi światem za pomocą syjonistycznego pozakulisowego rządu, który otrzymuje moc, w zamian za składane ofiary od samego Lucyfera. Skoro Żydzi także mordują się nawzajem, czy jest jakikolwiek moralny problem z mordowaniem Chrześcijan?]

W – Niech Pan kontynuuje. To co Pan mówi jest dla mnie bardzo interesujące. Proszę mówić.

R – My jesteśmy najsilniejszą grupą ludzi na świecie! Czy Pan w to wierzy?

W – Pan mówi z takim przekonaniem, że ja…….

R (przerwał) – My możemy zniszczyć ekonomię każdego kraju bez ich świadomości co się dzieje, jeśli tego chcemy. Myślę, że to jest to co Pan chciał usłyszeć. (Większość Amerykanów jest całkowicie nieświadomych, że przez system Federalnych Rezerw ich pieniądze zostały skradzione i oszczędności roztrwonione).

W – Mam nadzieję, że Pan mówi mi prawdę, Panie Rosenthal.

R – Tak, to jest prawda. My jesteśmy sprytni – my jesteśmy potężni i we właściwym czasie spowodujemy, że Wasze żony, Wy nie-Żydzi, zostaną zmieszane z Czarnymi i za 50 lat Wy wszyscy będziecie zmieszani. Czarni lubią p….. wasze białe kobiety i my sprowokujemy to używając ich dla swoich korzyści.

W – Ja pamiętam, jak Pan mówił, że Czarni będą wykorzystani.

R – Tak, my wykorzystamy ich dla swoich korzyści. (To głównie w żydowskich statkach handlowych i dzięki żydowskim targowiskom Czarni dostali się do Ameryki)

W – I potem będziecie próbowali zniszczyć ich, gdy już ich wykorzystacie, jak przewiduję?

R – Jeśli to konieczne. Tak! Pan i ja wiemy, że oni są ludźmi niższego rodzaju, głupia rasa, ale mogą być użyteczni za pomocą pieniędzy. Znaczy wielkich pieniędzy. Czarni zrobią wszystko za pieniądze. Tak więc, gdy przyjdzie czas – i Pan być może dożyje, aby to widzieć – my będziemy mieć kompletną kontrolę a Wy głupi chrześcijanie czekacie na Waszego Chrystusa, oszusta, który ma wrócić by Was zbawić.

[TWW. Te wyznania wyjaśniają nam masową medialną propagandę Murzynów, rap, Murzyni na najwyższych stanowiskach, nawet jako prezydenci USA i obecny pokazuje, że niczego dobrego nie jest wstanie zrobić. Pro syjonistyczna propaganda oraz władza dyskryminuje białych na korzyść czarnych oraz Muzułmanów pod każdym możliwym aspektem, co podsyca skutecznie ich nienawiść do nas. Teraz wyraźnie widać, kto za tym stoi i jaki jest tego cel! Obecnie dyskryminuje się wszystkie rasy przeciwko rasie ludzi białych.]

W – Gorycz przemawia przez Pana

R – Wcale nie. Dlaczego miałbym być zgorzkniały? Jesteśmy na szczycie!!

W – I kiedy ta cała podła historia zostanie poznana, rezultatem będzie obudzone społeczeństwo – rozzłoszczone społeczeństwo, które zechce Was zniszczyć.

R – Jak? Pytam jak? Wy nie macie środków dotarcia do społeczeństwa. My je mamy wszystkie pod taką kontrolą, że nikt nie może dotrzeć do narodu bez naszej woli. (Kto miał kontrolę nad mediami masowymi w czasie 20 stulecia? – Przewodniczący ABC, panowie Leonard Goldenson, Prezydent CBS – James H. Rosenfield, Przewodniczący RCS Dawid Sarnoff, Szef egzekutywy NBC – Fred Silverman, Prezydent PBS – Lawrence Grossman, Przewodniczący Time – Artur Heiskell, Wydawca U.S. News and World Report – Marvin Stone, szef egzekutywy Dow Jones – Warren H. Phillips, Wydawca Newsweeka – Lester Bernstein, Prezydent TV Gide – Walter Annenberg, Prezydent New York Times – rodzina Sulzbergerów, producent programów TV – Norman Lear – oni I jeszcze wielu innych to wszystko Żydzi!!).

My rządzimy tym!! Zaraziliśmy całkowicie Wasze Kościoły a teraz mamy pod kontrolą szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych. To jest rzeczywistość, że mamy całkowitą kontrolę nad zorganizowanym chrześcijaństwem. Prawie wszędzie, całkowicie.

[TWW. O tym niewielu chce słyszeć, ale niestety jest to wyjątkowo smutna sprawa i Rosenthal mówi szczerą prawdę, która dopiero w kilku ostatnich latach ukazała swoje ohydne oblicze – zgodnie z zapowiedzią Chrystusa, że kąkol będzie rósł razem z pszenicą aż do żniwa. Chrześcijaństwo jest zdecydowanie pro syjonistyczne i pro izraelskie z bardzo nielicznymi wyjątkami. Ale dla wielu kąkol jest w chwili obecnej bardzo jaskrawo widoczny.]

 W – Znajduję tak wiele rzeczy odrażających w tym co Pan mówi i w sposobie w jakim Pan to mówi.

R – To jest to, co Pan chciał usłyszeć lub Pan nie zapłacił dość pieniędzy za ten wywiad.

W – Tak długo jak Pan jest prawdomówny w stosunku do mnie – ale Pan jeszcze nie odpowiedział na pytanie, które już dawno zadałem, czy Wy wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem?

R – Jak powiedziałem, Jake mógłby dać Panu naprawdę inteligentną odpowiedź. Ja wiem, że większość moich przyjaciół, dzieci i ludzie z którymi wzrastałem, w rzeczywistości wszyscy nasi przyjaciele, ja powiedziałbym wszyscy oni, nie wierzą, że Chrystus był Żydem. On był oszustem i miliony ludzi wszędzie na świecie teraz wierzą, że chrześcijaństwo zostało oparte na nieprawdzie i świadomie niepoprawnym tłumaczeniu naszej Biblii. Chrystus był oszustem.

Nawet Narodowa Rada Kościołów zgadza się, że Wasz lud uznaje tłumaczenie księgi (Biblii), które nie jest poprawne. To jest oparte na kłamstwach. (Ten komentarz z trudem może być uznany jako pochodzący z prawdziwie chrześcijańskich źródeł, ponieważ Narodowa Rada Kościołów została zorganizowana przez Żydów i jej teologia pochodzi od nich).

[TWW. Rosenthal ujawnia, co prawda nie bezpośrednio, fałszywe przetłumaczenie Starego Testamentu w tzw. Kodeksie Leningradzkim, czyli dziele żydowskich masoretów. Prowadzący wywiad, p. White nie zdaje sobie z tego sprawy.]

W Zgodzie z ostatnimi badaniami, wasi przodkowie nie są Izraelitami ale Mongołami i Azjatami ze Wschodniej Europy i Zachodniej Azji, więc Wasi przodkowie mieszkali tysiące mil od Ziemi Świętej. Oni nigdy nie widzieli Ziemi Świętej – co udowadnia, że Wasz naród nie był narodem wybranym przez Boga.

R Jak? A jakąż to czyni różnicę?

W – Nas uczono przez wiele lat wielkiego kłamstwa, że Żydzi są narodem wybranym przez Boga, to czyni różnicę, bardzo poważną różnicę.

R Jaką poważną różnicę?

W – Czy to nie dowodzi, że większość dzisiejszych Żydów pochodzi od Chazarów. Wasi przodkowie nigdy nie deptali ziem, po których stąpał Chrystus, oni nigdy nie znali Jerozolimy i Palestyny, więc jak mogli…

R (krzycząc) Jaką u diabla to czyni różnicę dzisiaj?

W – Tak wiele rzeczy, które Pan mówi jest odrażających dla mnie i Pana arogancki sposób chwalenia się, i że Pan wyraźnie był częścią tego gigantycznego …… potwornego spisku przeciwko ludzkości – i od czasu do czasu Pan próbuje omijać sprawy mówiąc ” jaką różnicę to czyni” . Tak dużo z tego co Pan powiedział poraża mnie w rzeczywistości, że brak mi słów ….

(Pan R. przerywa)

RPonieważ Pan jest nie-Żydem. Pan nie rozumie. Pan nigdy nie zrozumie! Dopóki nie będzie za późno i moją nadzieją jest, osobiście, że naród amerykański nie… (tu pan R. przerwał).

W – Tak dużo Pan już powiedział, że naród Panu nie uwierzy – oni nie uwierzą w ten wywiad (Pan R. przerywa)

R – Oto dlaczego mamy kontrole (nad Wami) dzisiaj. Oto jedna z przyczyn. Wasz naród nie wierzy, żeby było możliwe, aby jakiś naród czy rasa mógł dokonać tego co myśmy zrobili w ciągu kilku stuleci. Nie-Żydzi są głupcy. MY jesteśmy inteligentni. Ja zamierzam być ważną osobą w, i wokół Waszyngtonu i wkrótce zamierzam stać się wybitną osobistością w Ameryce. Zapewne usłyszy Pan i przeczyta o mnie w przyszłości. Jestem młody i miałem odwagę powiedzieć Panu więcej niż jakikolwiek inny Żyd kiedykolwiek śmiałby Panu powiedzieć, przynajmniej publicznie. Ja nadstawiłem moją szyję, White. Część z tego co powiedziałem jest częścią wewnętrznego, niewidzialnego świata żydostwa.

[ TWW. Ponownie p. White nie zdaje sobie sprawy z tego, że Żydzi – Chazarzy, czy też Edomici – ta kwestia wcale nie jest istotna. Istotne jest to, że większość z nich, ale nie wszyscy to potomkowie kananejskich Nefilimów. Rosenthal doskonale to rozumie, ale nie stara się tego wyjaśnić White’owi. Rosenthal zdaje sobie sprawę z tego, że nie pochodzenie jest istotne, ale kod DNA. Albo czysto ludzki, albo skażony genami upadłych aniołów. Dlatego wcześniej powiedział, że nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś przejdzie na żydowska wiarę, ponieważ zmiana wiary nie jest w stanie zmienić genów. Zmieniający wiarę nazywani są szabesgojami i Żydzi pogardzają nimi. Rosenthal także wie, że wcześniej czy później owe pokrewieństwo z Nefilimami zostanie ujawnione i ma nadzieję że nastąpi to bardzo późno.]

W – Patrząc na Pana teraz, jak obserwuję Pana zmianę, widzę Pana jako podłego bastarda – wszystkich Was tak widzę (Pan R. przerywa).

R – Nikt mnie nie nazywa bastardem i odrzuć to!!

W – Wszyscy zasługujecie na pogardę i jesteście nikczemni i obrzydliwi.

R – Łupnę Twoją przeklętą przez Boga głowę, jeśli nazwiesz mnie bastardem.

W – Nie próbowałbym tego jeśli byłbym Panem. Ja także mam przyjaciół, wielu z nich chciało by mieć szansę dostać się do Pana, więc lepiej trzymajmy się formalnych zasad tak jak było postanowione na początku. (Wtedy Pan Rosenthal powiedział „Aj waj!” – amerykański rozmówca tego nie zrozumiał, ale każdy Polak zna te żydowskie słowa).

W – Wiele razy gdy coś się odnosiło do osoby będącej Żydem ja słyszałem jak mówiono „ja rozumiem, że on jest prezbiterianinem lub katolikiem”. Więc chciałem znać Pana opinię lub wytłumaczenie. Co Żydzi czują wobec innego Żyda, który przeszedł na inną wiarę? Czy ona lub on nie są już Żydami?

R – To może być wytłumaczone, najlepiej w taki sposób – Ja nie wiem kim byli Pana ojciec i matka, znaczy jakiej byli narodowości….

W – Mój ojciec był Brytyjczykiem – Anglikiem a mama była Niemką.

R – A więc, jeśliby Pan zdecydował studiować syjonizm czy Talmud i chciałby Pan nawrócić się i zaczął uczęszczać do synagogi, czy to by wymazałoby Pana angielskie czy niemieckie dziedzictwo?

W – Oczywiście, że nie – ale ja chciałem usłyszeć to od wykształconego Żyda – co Pan by powiedział – jest ona lub on nadal Żydem?

R – To jest głupie! (głupie pytanie). My jesteśmy kim jesteśmy. Nie ważne do czego się przyłączymy, czy też co adoptujemy, to nie zmienia tego kim jesteśmy. Ja jestem Żydem i nic nie może mnie zmienić choćbym zmienił religię. Taka głupota! (Ta koncepcja jest zweryfikowana w Pismach w postaci retorycznego pytania „Czy Etiopczyk może zmienić skórę albo leopard swoje centki? (Opuszczono trochę nieistotnego tekstu, dotyczącego przypowieści raczej nieznanej dla polskiego czytelnika)

[ TWW. Ponowne potwierdzenie, że nie chodzi wcale o religię ale o geny, o DNA, które nie są kompatybilne z genami stworzeń Bożych. Prowadzący wywiad nie zdaje sobie sprawy z wagi otrzymywanych informacji. Ale Żydzi z elit z pewnością zorientowali się, że Rosenthal stanowczo za dużo ujawnia i go szybko uciszyli. To ujawnia nam fakt, że większość Żydów doskonale wie, kim oni w rzeczywistości są.]

W – Ale Żydzi lubują się w zwodniczym upodabnianiu.

R – My mamy talent do mieszania Waszych spraw.

W– Wy jesteście mistrzami zwodniczości i dzięki tym chytrym praktykom infiltrujecie rządy na całym świecie.

R – Czemu nie? My powinniśmy opanować banki, uniwersytety, Kościoły i rządy, jeśli nie-Żydzi nie są dość inteligentni aby je prowadzić. Ja nie mógłbym tak mówić kilka lat temu, ale teraz jest inaczej. Nie ma sposobu, aby unicestwić naszą strategię w dzisiejszym świecie, więc mogę mówić znacznie swobodniej. To co ja odkryłem może pomóc innym Żydom w wypowiedzeniu się, jeśli będą mieli dość odwagi. Nie jesteśmy małoduszną rasą.

[TWW. Właśnie taka postawa Rosenthala świadczy o jego głupocie. Za pieniądze ujawnił zbyt wiele i przez głupią chciwość i arogancję stracił życie. Rosenthal był inteligentnym… głupcem. Inteligencja nie oznacza mądrości. Komputer jest także inteligentnym… idiotą.]

W – Pan i Pana naród jesteście bardzo pewni siebie, nie prawdaż?

R – My możemy być poróżnieni w wielu sprawach, ale nic nigdy tak na prawdę nie podzieli nas.

W – kto to MY?

RMój naród, Żydzi jesteśmy jak jeden, kiedy jest wielka potrzeba. Żaden przypadek nigdy nie może nas podzielić. (poprzez wieki Żydzi nauczyli się, że nie mogą wierzyć innym narodom. Tak więc więzy rasowe są ich najważniejszymi więzami).

[TWW. Ponowne potwierdzenie znaczenia DNA upadłych aniołów, ale White jest przekonany, że chodzi o więzy chazarskie. W rzeczywistości chodzi o więzy DNA z Nefilimami i upadłymi aniołami.]

W – Ja słyszałem, że Żydzi walczą ze sobą przy pomocy trucizny!

R – Ah! To jest całkowicie inna sprawa. Oczywiście, my walczymy jeden z drugim, ale jak powiedziałem, gdy są sprawy na prawdę ważne my jesteśmy jak jeden człowiek. Naszą mocną stroną White jest podział pracy i dwulicowość. To jest niezawodna broń i my jesteśmy zręczni – prawdopodobnie jesteśmy perfekcjonistami w jej stosowaniu. Nie macie dość inteligencji, aby z nami współzawodniczyć.

W – ale my mamy kulturę, którą Wy Żydzi nigdy nie zrozumiecie i nam w niej nie dorównacie.

R – Żydzi mają życie rodzinne. Nasza kultura wymaga wysokiego standardu wykształcenia. Ustaliliśmy standardy, tak, że nasze dzieci osiągają wykształcenie wyższe niż rodzice. Nasz naród kontynuuje dramatyczny postęp w edukacji. Sukcesy naszych dzieci nie zależą w całości od szkół, ale od rodziny i my jesteśmy ogromnie dumni z tych osiągnięć. Wy nie możecie konkurować! Więcej niż 12.000 doktorów co roku opuszcza medyczne uczelnie w Stanach Zjednoczonych i prawie 10.000 z nich to są Żydzi. Pośród prawników procent Żydów jest jeszcze większy. Żydzi są tak ugruntowani tutaj w Stanach Zjednoczonych, że każdy rodzaj opozycji przeciwko naszej kontroli będzie tylko czasowy. Pan wie, my śmiejemy się z historii 6 milionów (Żydów wymordowanych w czasie wojny), tak samo jak z opowieści, że Chrystus był Żydem jak i z opowieści o „wybranym narodzie przez Boga”. To powinno pokazać narodowi, że my mamy solidarność jak nikt inny w świecie. Żydzi czują bliskość do innych Żydów, których oni nigdy nie widzieli lub może nawet nigdy o nich nie słyszeli (według powiedzonka „krew jest gęstsza niż woda”).

W – Panie Rosenthal, mam nadzieję, że Pan nie okłamał mnie w żadnym z tych wywiadów, ponieważ, gdyby Pan to zrobił wzięlibyśmy odwet na Panu. Rozumie Pan.

R To co powiedziałem jest prawdą – Wszystko jest prawdą. Nie potrzebuję kłamać.

W – Stwierdziłem, że pasją Żydów jest chciwość, zysk i zniszczenie chrześcijaństwa. Czy sądzę prawidłowo?

R – Ja nie mogę mówić za wszystkich Żydów.

W – Ja mówię o znacznej większości Żydów. Czy mam słuszność?

R – Być może większość Żydów czuje w ten sposób, ale nie ma w tym niczego złego!!

W – Myślę, żeby Pan kontynuował, ponieważ zgorzknienie jest w Panu i mówi Pan takie rzeczy, w które nawet Pan nie wierzy. Niektóre rzeczy, które Pan powiedział są prawie nie do uwierzenia.

R – Nie obchodzi mnie co Wy sobie myślicie. Dałem Panu uczciwe odpowiedzi i opinie. A teraz koniec pytań. I proszę nie zapomnieć o naszej umowie – jeśli dowiem się, że taśmy zostały użyte, inne niż to co ustaliliśmy, Pan odczuje surowe konsekwencje. Czy Pan zrozumiał?

W – Tak! Zrozumiałem. A teraz Panie Rosenthal tu jest reszta pieniędzy, które uzgodniliśmy jako zapłata za wywiad.

KONIEC WYWIADU

Drogi czytelniku – gdy już dyktafon został wyłączony Ja oskarżyłem Harolda Rosenthala o nie zastosowanie się do naszej umowy w odpowiedzi na pytanie jak Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga. On odpowiedział:

„My jesteśmy narodem wybranym przez Boga… Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym Bogiem jest Lucyfer, więc ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny.”

Byłem oszołomiony! Nie miałem więcej komentarzy. Obserwowałem, że ten arogancki, pyszny człowiek zmienia się czasem jak kameleon, który zmienia swój kolor. Wiele razy on okazywał nienawiść, tak, nawet jad. Koniec końców ja czułem się nie czysty, przebywając koło niego. Ukryta tyrania została ujawniona.

Wiele z tego co H,W. Rosenthal powiedział, ujawniło rzeczywistość, którą my weterani znaliśmy od dawna, ale ta żydowska zdradzieckość jest bardziej szokująca, gdy otrzymujemy ją w jednym pakunku. Twierdzi się, że Harold Rosenthal został zabity, ponieważ powiedział za dużo. Jest więc zrozumiałe, że jeśli to jest prawdziwe, jako że on wypowiedział takie szokujące stwierdzenia siedem lat temu, że my traktujemy to jako realność. Jako przykład cytujemy przerażającą eksploatację Murzynów i wszechobecność Murzynów dzisiaj (w Ameryce). Umniejszaliśmy znaczenie tego czym chełpił się pan Rosenthal, to jest kontrolą (żydowską) nad naszymi Kościołami. Było to niewiarygodne wówczas. Jednak teraz, w jesieni 1983 roku stało się to rzeczywistością, (na przykład) że Sąd Najwyższy usankcjonował akceptowane przez IRS państwowe Kościoły.

Gdy Rosenthal przedstawił to stwierdzenie dotyczące (żydowskiej) kontroli Kościoła, uważaliśmy, że to przesada, ale obecnie prześladowania Kościoła i księży tu w Ameryce przez państwo stało się dzisiaj Faktem. Jeśli Wam powiedzą, że szeryf i trzech deputowanych czekało w ciemności o północy, aby aresztować pastora, niejakiego Everetta Silevana w Omaha w Nebrasce, ponieważ zamierzał odnowić dzienną edukacyjną pracę duszpasterską w Kościele Baptystów w Louisville – nie uwierzylibyście w to 6 lat temu. Dzisiaj jednak, to jest po prostu jeden z dziwacznych epizodów w jednej, z trudnych do uwierzenia, opowieści w amerykańskiej historii.

Zorganizowane żydostwo jest zdecydowane i realizacja ‘Końcowego Ucisku Chrześcijaństwa’ poprzez opodatkowanie i regulacje (prawne) jest już dzisiaj FAKTEM.

Nieprzyjaciel nie nadchodzi, nieprzyjaciel jest tu. Wojna została wydana chrześcijaństwu, Kościołom, wolności religijnej, prawdziwie amerykańskiemu sposobowi życia (American Way) i białej rasie. Czy inne wartości warte są, żeby o nie zabiegać, żyć dla nich, walczyć o nie, umierać dla nich? Jeśli tak, to proszę wstać, pokazać się, powiedzieć to i być słyszanym. Czas jest walczyć o wolność i my mamy (jeszcze) swobodę zrobić to.

Chrześcijanie mają być solą ziemi i światłem świata. Sól i światło są symbolami władzy. Jest czas dla chrześcijan egzekwować bogobojną władzę – a jeśli za pomocą rządu naród jest spychany do zniszczenia, wówczas rebelia jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego członka tego narodu. Gorąca krew, która doprowadziła nas do Zgody jeszcze płynie w naszych żyłach! My potrzebujemy prawdziwych Amerykanów dla obrony Ameryki przeciwko żydowskiej tyranii i są miliony miłujących wolność, czerwono-krwistych Amerykanów, którzy tylko czekają na słowo. Sprzymierzmy się więc sami, razem, aby nie pozwolić tym obcym diabłom zrujnować nasz niegdyś wielki naród.

Gdy amerykański naród naprawdę odkryje i zda sobie sprawę co niewypowiedzianie zły Żyd popełnił, ich gniew nie będzie miał granic i rynsztoki będą pełne krwi.

C.H.Weisman

Fragment książki pt: „Dyktatura Nietykalnych” Henryka Pająka

TWW. Podsumowanie.

Uważni czytelnicy natychmiast zauważą, że Rosenthal praktycznie nie wspomniał o Watykanie. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ jego duma i arogancja nie pozwala Żydom do przyznania, że Watykan ich całkowicie kontroluje czy raczej kontrolował. Watykan i Żydzi to praktycznie ta sama strona monety i najwyraźniej obie grupy to hybrydy. To Watykan kontroluje głównie żydowską masonerię. Być może szale się odwracają i kontrolowani nagle wymykają się z pod kontroli oraz zaczynają kontrolować… kontrolera czyli Watykan.

Nie sposób znać najbardziej pikantne detale ale wiemy już bardzo wiele i pozwala to nam na budowanie się duchowe, ponieważ wiemy doskonale kto z kim współpracuje i w jakim celu, a Biblia ponownie okazuje się pełna precyzyjnych proroctw, które wypełniają się na naszych oczach i wiedza nasza stale wzrasta.

Rozpoznajemy powoli nasienie węża! To, co omówił Rosenthal zostało zapowiedziane prze Boga w księdze Rodzaju 3:15.

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Nasienie węża kąsa nas po piętach przez cały okres od wypędzenia Adama i Ewy z ogrodu Eden. Cała ludzka historia ( w większości zafałszowana ) to historia walki pomiędzy potomstwem węża i owej niewiasty, o której mówi wyraźnie księga objawienia w rozdziale 12.

 • 1. Biblia jest sfałszowana przez Żydów (Kodeks Leningradzki) i nie jest nawet nazywana przez nich żydowską księgą, ale księgą gojów, na którą goje dają się nabierać.
 • 2. Za pomocą zafałszowanej Biblii żydowscy eksperci opanowali wszystkie religie chrześcijańskie.
 • 3. Większość Żydów to kananejskie hybrydy – co prawda nie wszyscy – że dla nich nie ma zbawienia i czeka ich bezpowrotna śmierć. Nienawidzą więc nadziei Chrześcijan a zwłaszcza powrotu Chrystusa i dlatego Go tak nienawidzą oraz Jego lud.
 • 4. Żydzi elity wielbią Lucyfera i są jego narodem wybranym. Główną częścią tego wielbienia jest składanie ofiar z dzieci chrześcijańskich.
 • 5. Życie większości Żydów polega na pasożytnictwie, lichwie i  nienawiści do Chrześcijan, którzy w większości dostąpią zbawienia.
 • 6. Głównym instrumentem władzy Żydów są finanse i media.
 • 7. Polityczne władze państw to albo Żydzi, albo ludzie faworyzowani przez Żydów.

Kilka linków uzupełniających i potwierdzających powyższą wiedzę.

Posiadłeś więc kilka niezwykłych tajemnic tego świata. Warto spróbować zdjąć z oczu żydowskie okulary i zacząć czytać Biblię ze zrozumieniem i słuchać przemówień twoich przywódców religijnych ze szczególną uwagą. Trzeba ową uwagę skierować na to, czy przypadkiem nie rozpowszechniają nam gloryfikacji współczesnego Izraela i nie starają się nas przekonać do tego, że Biblia była pisana po hebrajsku, a oni znają hebrajski i znają prawdę.

Kiedy pojawiają się słowa aramejskie, jak amen, Jahwe, Jehowa, Jaszua, Jeszu, Allelujah oraz masa innych hebraizmów i rzuca się często shalom  – powinna zapalać się przed twoimi oczami czerwona lampka jako sygnał kłamliwych ataków.

Jak zobaczysz filmy czy artykuły wyjaśniające biblijne proroctwa dotyczące zagrodzenia współczesnego Izraela, to także powinna się pojawiać u ciebie czerwona lampka jako sygnał, że nasienie węża cię haniebnie oszukuje.

Właśnie po tym możesz rozpoznać kłamstwa chrześcijańskich syjonistów oraz zaprzedanych im za pieniądze pastorów. Rozpoznasz ich wszystkich po wsparciu Izraela oraz żydowskiego sposobu myślenia, czyli akceptacji rozpowszechnianych masowo kłamstw, homoseksualizmu, teorii ewolucji i innych pseudo naukowych teorii.

Prorok Jeremiasz otrzymał z ust samego Boga proroczą zapowiedź takiej właśnie sytuacji w czasach bliskich końca.

Jeremiasza 23:

1 Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan!

2 Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie, to też ukarzę was za złe wasze uczynki – mówi Pan.

3 I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne.

4 I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie – mówi Pan.

Bóg sam dokona zgromadzenia reszty Jego owiec, wyzwolonych z brudnych i kłamliwych łap fałszywych pasterzy, którzy za swoje zbrodnie duchowe i nie tylko duchowe zostaną przez Boga ukarani.

Nie ufaj pasterzom służącym szatanowi!

Polegaj tylko i wyłącznie na Słowie Bożym. Jest to jedyne źródło Prawdy. Nie myśl, że każde słowo w Biblii to wypowiedź Boga czy Chrystusa. Są tam także wypowiedzi szatana i jego sług. Naszym pokarmem jest spożywanie czystego Słowa Bożego, czyli każdej wypowiedzi, która pochodzi z ust samego Boga lub Syna Bożego. Jedynie te słowa posiadają niezwykłą moc i oczywiście są święte.

A to wszystko niech się stanie, nasz umiłowany Panie!

Napisano:  19 Września 2014

Ostatnie uaktualnienie: 18 Października 2014

Opublikowano za: http://www.zbawienie.com/rosenthal.htm

Od Redakcji KIP:

Poniższy zestaw 13 materiałów kolejno zamieszczonych i 5 uzupełniających, zawiera koncentrat informacji i wiedzy fundamentalnych światopoglądowo.

Zalecamy kilkakrotne czytanie i neutralne analizowanie w podanej kolejności. Zaoszczędzi to czytania, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy stron powszechnie kolportowanej wiedzy i informacji, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance mało ważnej prawdy i wielkich kłamstw.

Krzyżowa i wnikliwa analiza informacji oraz wiedzy zawartych w opracowaniach umożliwia skokowy wzrost świadomości, niezbędnymi, aby nadążyć za przyśpieszającymi zmianami otaczającej rzeczywistości.

Rabini
Autor „Wojny i Pokoju” Lew Tołstoj o wierze żydów oraz chrześcijan
Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca
Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu
Chrześcijaństwo widziane oczami biografa Rothschildów
UKRYTA TYRANIA, czyli TAJEMNICE BABILONU
Archonci (3) Karmapolis: Wywiad z Johnem Lashem o Kodeksie z Nag Hammadi, gnozie, Archontach i religiach
[ Archonci (1): Pochodzenie Archonów
Archonci (2) Gnostycy, Annunaki, Archonci i Gadzia Agenda]
Crimen Sollicitationis, czyli „zamiatanie pod dywan według… ‘boskiego prawa’ ”!?.
Ludzie w ornatach od mokrej roboty (3)
[ Cześć 1 zamieszczona na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/tajna-struktura-w-lonie-kosciola-katolickiego-w-polsce/
Cześć 2 zamieszczona na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/czego-krwawa-luna-szukala-w-laskach/
https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/kosciol-trampolina-dla-syjonizmu-w-polsce/ ]
Frankiści
Christopher Jon Bjerknes: STAROŻYTNY ŻYDOWSKI PLAN PRZEJĘCIA ŚWIATA ZA POMOCĄ LICHWY
Handel dziećmi na mięso, seks i rytuały satanistyczne – Ewa Pawela
LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!

Comments

 1. marcin says:

  Nie empatyzuję z p. Rosenthalem ale w pełni rozumiem jego pogardę dla p. White’a zwłaszcza w sytuacji, gdy p. White deklaruje się jako chrześcijanin przywiązany do chrześcijańskiej mitologii o bękarcie Jeszu, co to zmartwychwstał po to, aby dusza p. White’a po śmierci udała się na wieczne wakacje, a wtedy (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=483):

  6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 
  pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 
  cielę i lew paść się będą społem 
  i mały chłopiec będzie je poganiał. 
  7 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, 
  młode ich razem będą legały. 
  Lew też jak wół będzie jadał słomę. 
  8 Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 
  dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 
  9 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać 
  po całej świętej mej górze, 
  bo kraj się napełni znajomością Pana, 
  na kształt wód, które przepełniają morze. 

  Żydzi wypisują takie bajki a potem złe i występne goje w to wierzą i się wierzgają w niekontrolowany sposób. Ale fanatycznie wierzą!

  I jak tu nimi nie gardzić? Rozumiem pana Rosenthala.

Wypowiedz się