Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu

Przypominamy ten tekst w ważnym cyklu artykułów na temat: fałszerstw Biblii, genezy religii, wykorzystania ich jako narzędzi władzy, czcicieli Lucyfera, gnozy, Kodeksu z Nag Hammadi i Archontów, w celu wyciągnięcia wniosków przez czytelników z analizy wielowątkowej treści.

Redakcja KIP

Biblia tysiącleciaNiewielu katolików tą księgę przeczytało, a wśród nich niewielu “włączyło umysł” oraz  samodzielne myślenie i zrozumiało !

O tym, że judaizm jest de facto rasistowską ideologią „narodu wybranego” nikogo rozsądnego przekonywać nie trzeba. Głośnym echem odbiła się wypowiedź pewnego wpływowego w polityce Izraela rabina:

„Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć Żydom”. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita.”
http://www.wprost.pl/ar/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom/

Oburzenie różnych środowisk żydowskich na tę wypowiedź niekoniecznie było szczere. Były one jak podejrzewam bardziej oburzone na owego rabina z innego powodu – zdradził publicznie coś, czego głośno nie można mówić, bo negatywnie wpływa to na i tak kiepski wizerunek Izraela i Żydów. Sam zaś rabin Owadia Josef powiedział tylko to – co stoi w żydowskiej biblii Tanach :
.
I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6
“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23
“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14.

I chociaż żydowski rasizm ma korzenie biblijne badacze tego fenomenu (oraz dezinformatorzy) w ogromnej większości dopatrują się korzeni żydowskiego rasizmu w Talmudzie. Wystarczy w dowolnej wyszukiwarce wpisać talmud rasizm aby się o tym przekonać.

Związki judaizmu z rasizmem są przez żydowskie środowiska nie tylko poddawane w wątpliwość, ale judaizm przedstawiany jest tam wręcz jako antyrasistowski.

„Judaizm jest więc w swoich fundamentalnych założeniach antyrasistowski, skoro akceptuje i włącza do narodu żydowskiego ludzi wszystkich ras, na podstawie ich własnego wyboru i spełnienia wymogów konwersji.”
http://www.the614thcs.com/40.144.0.0.1.0.phtml

O „antyrasizmie” judaizmu ma więc niby świadczyć możliwość konwersji dla nie-żydów na judaizm. Ten pokrętny i oszukańczy tekst pomija jednak los tych, którzy nie konwertują na judaizm i nadal pozostają nie-żydami. O ich losie w wielu miejscach mówi żydowska Tora i cała Tanach:

“Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż Pan, twój Bóg, uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: “Patrz, zacząłem oddawać na twój łup Sichona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj!” I wyszedł przeciw nam Sichon i cały naród jego na wojnę do Jahsy. Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali, i łupu z miast przez nas zajętych.”
Pwt 2, 30-35

“Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.”

Pwt 3, 2-7.
„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem.”
Pwt 7, 1-5.

Jak widzimy w opisanych powyżej rzeziach nikt nie zaproponował eksterminowanym konwersję na judaizm. Ludy te po prostu wymordowano Zaznaczyć należy w tym miejscu także i to, że cytowane powyżej rzezie miały miejsce już po rzekomym wręczeniu Mojżeszowi dekalogu na górze Synaj. W którym było m.in. „nie będziesz zabijał” i „nie będziesz kradł”. A tutaj jak widzimy mimo tych przykazań mordowano masowo zagrabiając ziemię i dobytek wymordowanych ludów. Zadaje to oczywisty kłam cytowanemu wcześniej żydowskiemu portalowi, na którym pisze w innym miejscu:
„Żydzi nie są wybrani „ponad” (innych), ale są wybrani „do” (spełnienia określonego celu). Celem tym jest przybliżenie ludzkości do Boga, uświadomienie światu idei etycznego monoteizmu.”

No więc widzimy jaki to „etyczny” był żydowski monoteizm – „nie zabijaj” i eksterminacja całych królestw nie-żydów; „nie kradnij” i rabunek ziemi i dobytku mordowanych Gojów. Widzimy też, jak ten „etyczny monoteizm” eksterminowanym ludom „uświadamiano”.

W internecie jest dużo tekstów z cytatami z Talmudu obrazującymi żydowski rasizm – pogardę do nie-żydów i poczucie wobec nich własnej wyższości. Nie zamierzam jednak skupiać się na Talmudzie w kontekście rasizmu, gdyż nie tam znajdują się jego korzenie. Co się tyczy samego Talmudu powiem w tym miejscu tylko tyle – nie ma on statusu „pisma świętego”. Jest on mniej więcej odpowiednikiem katolickiej „nauki kościoła” i katechizmu. Do dzisiaj podczas żydowskich świąt w synagogach czytana jest żydowska biblia Tanach – a nie Talmud. Skąd więc się on wziął i czemu służył?

Talmud zaczął powstawać już w III w p.n.e. (choć jego znaczenie ogromnie wzrosło dopiero po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie i upadku judaizmu świątynnego). Jak do powstania Talmudu doszło? Otóż tzw. „prawo mojżeszowe” było w wielu zakazach/nakazach zbyt zwięzłe i nieprecyzyjne. Były w nim np. nakaz świętowania szabatu i zakaz wykonywania w szabat pracy. Ale zakaz ten nie precyzował – co jest pracą a co nie. Czy np. rozpalenie ogniska jest pracą i złamaniem szabasu, czy nie? A co z przygotowaniem jedzenia i samym jedzeniem?

I wtedy na plan wystąpili uczeni w piśmie, rabini, którzy zaczęli opracowywać szczegółowe przepisy dotyczące szabatu. To samo dotyczyło też dosyć ogólnikowych przepisów o „zanieczyszczeniach”. Talmud opracował je w najdrobniejszych szczegółach – bazując na dosyć ogólnikowym „prawie mojżeszowym”. Ważną częścią Talmudu niechętnie wspominaną przez środowiska żydowskie są zapisy dotyczące stosunku Żydów do Gojów, w których gołym okiem widać żydowski rasizm. No i właśnie – skąd znalazł się on w Talmudzie skoro Talmud to komentarze do żydowskiej biblii Tanach?

Wśród dezinformatorów doszukujących się korzeni rasizmu żydowskiego w Talmudzie najwięcej jest chrześcijan. A w Polsce katolików. Podejrzewam, że częściowo idzie to na konto ich ignorancji, ale częściowo obliczone jest na zatarcie przez chrześcijan znających „Stary Testament” śladów prowadzących do rzeczywistych korzeni żydowskiego rasizmu – czyli do żydowskiej Tory –  „trzonu” chrześcijańskiego „Starego Testamentu”. Który dla chrześcijan jest „Pismem Świętym”, „Objawionym Słowiem Bożym” i dlatego tak chronią oni ich Biblię przed wskazaniem na nią jako na źródło żydowskiego rasizmu. A przecież już sama ideologia „narodu wybranego” w połączeniu z mordowaniem mieszkańców miast, krain i całych nieżydowskich ludów z woli i przy czynnnej pomocy biblijnego demona śmierci Jahwe jest niczym innym jak rasizmem. Mordowano wszak te ludy tylko dlatego, że były nieżydowskie. Wynika z tej ideologii w połączeniu z „historią” biblijną, że „naród wybrany” jest lepszy od innych, ważniejszy, że ma prawo  niewybranych ograbiać, eksterminować, zawłaszczać ich ziemie i dobytek – a wszystko to z woli i z pomocą rasistowskiego zwyrodnialca Jahwe.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

Przypomnę jeszcze co o podboju Kananu pisał żyjący w XI w. rabin Szlomo ben Icchak:

“Czyż nie można było zacząć Pisma od słów “Ten miesiąc” [miesiąc w którym Jahwe wydaje nakaz świętowania Paschy – Księga Wyjścia 12, 2 – przyp. opolczyk], skoro jest to pierwszy nakaz, jaki otrzymali synowie Izraela? Chodziło jednak o to, by “jeśliby powiedziały kiedy narody świata: “Rabusiami jesteście, którzy przywłaszczyli sobie ziemię należną innemu ludowi“, móc im odrzec: “Cała ziemia należy do Wiekuistego, który ją stworzył i dał, komu za stosowne uważał. Ze swej woli dał ją wam i ze swej woli odjął, dał zaś nam.

Jak widać ideologię „narodu wybranego” i mit „ziemi obiecanej” wymyślili żydowscy autorzy Tory po to, aby ich naród miał alibi do przywłaszczania sobie cudzej ziemi.

Czy autorzy Talmudu czytający w żydowskiej biblii Tanach o tych rasistowskich czystkach etniczych mieli prawo w Talmudzie zapisywać rasistowskie treści?

Pytanie to pozostawię retorycznym…

Talmud przyrównuje Gojów do zwierząt. Ale stawianie Gojów obok zwierząt znajdziemy też w żydowskiej biblii Tanach – chrześcijańskim „Starym Testamencie”:

„Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”

Joz 6, 20-21

Jakie wnioski z tego opisu mogli wysnuć uczeni w piśmie i rabini tworzący Talmud? Widać w nim, że sam Jahwe obłożył tą samą klątwą Gojów z Jerycha i ich zwierzęta, przez co zrównał ich z ich zwierzętami. Stąd łatwo było już wyciągnąć wniosek, że Goje nie różnią się od zwierząt. Czyli mamy tutaj oczywisty rasizm. Nie zmienia tego rasizmu fakt, że ów opisany w Talmudzie podbój Kananu jest wyssany z palca.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Takoż wyssane z palca jest „wybraństwo” Żydów. Wymyśliła je wąska grupka zakompleksionych psychopatów, aby się dowartościować. Tylko jakim to patologicznym psychopatą, sadystą i rasistą trzeba było być, aby tę zbrodniczą rasistowską ideologię oprawioną w „historię” biblijną wymyślić, spisać i przedstawiać ją jako „pismo święte” i „prawdę objawioną”.Oszukiwanie i okradanie Goim nawet bez rzezi i eksterminacji całych nieżydowskich ludów jest logiczną konsekwencją żydowskiego rasizmu i ma także biblijną tradycję. Przypomnijmy sobie (wyssane z palca) „wyjście z niewoli egipskiej”: Jahwe tuż przed wymarszem Żydów na pustynię pozytywnie nastawił do nich Egipcjan. Egipcjanie pożyczyli Żydom kosztowności. Żydzi zamiast je oddać czmychnęli z nimi na pustynię:.

“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

Wj 12, 35-36

A gdy za złodziejami ruszyła armia faraona Jahwe osłaniał złodziei słupami ognia i dymu, a na koniec wytopił wojsko egipskie w morzu. Czytając takie wyssane z palca „historie” uczeni w piśmie i rabini mieli wszelkie podstawy do tego aby uznać, że oszukiwanie i okradanie Goim nie tylko nie jest „grzechem” – ale wręcz przeciwnie – jest czymś „miłym w oczach Pana”. Wszak to on pomógł im złupić Egipcjan i uchronił ich przed ekspedycją karną wojsk faraona. I dlatego w Talmudzie znajdziemy komentarze mówiące o tym, że oszukiwanie, naciąganie i okradanie Goim grzechem nie jest, a wręcz przeciwnie.

Jeszcze inną cechą żydowską wynikającą z ich rasistowskiej ideologii „narodu wybranego” jest pasożytowanie na ludach wśród których żyją. Biblijnym przykładem takiej postawy był pobyt „patriarchy” Abrahama/Abrama w Egipcie. Wraz z żoną Abraham zawędrował tam uciekając przed głodem. I zaraz na początku udzielił żonie takiej oto instrukcji:

„Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu.”.

Saraj wylądowała ostatecznie w łożu Faraona. Na dupie żony Abraham dorobił się majątku..

„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
„Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”
.

Ale to jeszcze nie koniec tej „historii”. Mściwy Jahwe niesprawiedliwie ukarał nieświadomego faraona:

„Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.”

I zrobił to choć faraon nie wiedział, że Saraj była żoną Abrahama/Abrama:

„Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?

Jakie wnioski z tej „historii” biblijnej wyciągnąć mogli autorzy Talmudu? Ano, że Żyd może Goja oszukiwać, może być stręczycielem własnej żony, ona może być cudzołożnicą – i żadnej kary za to nie poniosąjeśli oszukują i naciągają Gojów. A wręcz przeciwnie – oszustwo, stręczycielstwo i cudzołożnictwo zostały wynagrodzone bogactwem. A na hojnego i naiwnego Goja – faraona – spadły „wielkie kary”.

Klasycznym przykładem współczesnego żydowskiego pasożytnictwa jest wyłudzanie od Polski 65 miliardów dolarów przez „przedsiębiorstwo holokaust” za utracone przez Żydów majątki podczas wojny. A przecież to nie Polacy tę wojnę wywołali i nie oni odebrali Żydom ich majątki. Bezczelność Żydów jest niewyobrażalna. Polacy nic im nie odebrali!  Polacy ratowali  Żydów.  Wielu Polaków z tego powodu zginęło. A jeszcze więcej Polaków zginęło z rąk żydo-NKWD czy żydo-UB. Dodatkowo po 1989 rozgrabiono polski majątek narodowy i zrobiła to żydowska agentura rządząca Polską od tzw. „transformacji”. I na koniec obecnie wywłaszczeni z majątku narodowego mamy tym pasożytom jeszcze wypłacać „odszkodowania”!
Nie bez kozery napisałem „pasożytom”?

Żydzi na terenie Polski pojawili się już dawno temu. Nigdzie na świecie przez wieki nie żyli tak dobrze i bezpiecznie jak u nas. Wielu z nich dorobiło się przez te wieki pasożytowania na Polakach bogactw. Jeden z nich finansował np. wojnę o niepodległość USraela:
http://wiadomosci.onet.pl/polski-zyd-ktory-wyzwolil-ameryke/2wen0

Nigdzie też nie dostali  Żydzi tylu przywilejów co w średniowiecznym państwie Piastów:

„Przed wiekami obce przybłędy, których nigdzie nie chciano, przywędrowały do pewnego kraju. Nie wiadomo, jak wkupili się w łaski jego władców.
Wiadome jest, że już w XII wieku dzierżawili mennicę monarchy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_nazwy_Polska#Pierwsze_u.C5.BCycie_s.C5.82owa_.E2.80.9EPolska.E2.80.9D

Inni monarchowie nadawali przybłędom przeróżne przywileje.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_kaliski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#Prawa_.C5.BByd.C3.B3w


Kto wie, czy łaskawość Kazika nie wysłużyła pobratymcom Esterka?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#Kochanki_kr.C3.B3la

Obcych przybłędów z tego królestwa nigdy nie wypędzono.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/

A dzisiaj całkowicie bezprawnie i bezczelnie wyłudzają od mieszkańców owego „królestwa” gigantyczne „odszkodowania”.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/10/09/super-alarm-schetyna-rozdaje-twa-forse-na-oszustne-restytucje-srulowe/
http://www.polishexpress.co.uk/polska-wyplaci-odszkodowania-za-holocaust-polska-nie-niemcy/

W tym miejscu polecam jeszcze dobry tekst pt. „Biologiczny Żyd”:

http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/BIOLOGICZNY-ZYD-czyli-pasozyt-ludzkosci-3560

Oraz „Osobliwość żydowską”:
http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-1/
http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-2/

Przy okazji ideologii „wybraństwa” zastanówmy się nad jeszcze jedną sprawą. Jeśli mężczyzna, ojciec, głowa wielodzietnej rodziny wybierze sobie jako ulubione – „wybrane” – jedno dziecko i zacznie zapędzać je do okradania i zabijania innych jego dzieci – rodzeństwa „wybranego ulubieńca” – czynnie mu w tym pomagając, zapewne nazwiemy takiego człowieka zwyrodnialcem, sadystą i psychopatą. Jeśli to samo robi żydowski Jahwe – nazywany jest nieskończenie miłosiernym, dobrym i sprawiedliwym. Czyż to nie jest zaślepienie, hipokryzja i zwykłe oszustwo?

Ideologia „narodu wybranego” i biblijna zbrodnicza mitologia głęboko wżarły się w psychikę Żydów. Nawet świeccy czy ateistyczni Żydzi są do nich przywiązani:

„Josi Sarid, izraelski minister edukacji z ramienia lewicowej partii Meretz, polecił szefom departamentu pedagogicznego zbadać treść dysertacji naukowej Zeeva Herzoga. – Jeśli okaże się, że jest to teoria oparta na rzetelnych badaniach, dobrze, aby znalazła się w podręcznikach licealnych. Młodzież winna poznawać wszystkie aspekty naszej historii – mówi minister. Jest jednak wątpliwe, czy pozostali uczestnicy nowej koalicji rządowej, wśród nich ministrowie reprezentujący partie religijne, umożliwią umieszczenie podobnych obrazoburczych teorii w programach szkolnych. W tym jednym wyjątkowym przypadku rabini znajdą chyba społeczne poparcie. Większość Izraelczyków, nawet ateistów, uważa Stary Testament za skałę i opokę swojej narodowej tożsamości. Bo przecież nowoczesne Państwo Izrael nie jest niczym innym jak odrodzoną kontynuacją Dawidowego królestwa. Najlepiej wyraziła to Naomi Szemer, popularna pieśniarka, patriotka, której pieśń o Jerozolimie stała się niemal drugim hymnem Izraela: „Mówią mi, że Biblia jest tylko mitem. Nawet jeśliby tak było, mit ten istotniejszy jest dla nas od wszystkich starych kamieni”.
http://web.archive.org/web/20100204083313/http://archiwum.polityka.pl/art/nie-ruszajcie-mitu,391933.html
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Choć na szczęście nie wszyscy Żydzi mimo zmasowanej indoktrynacji stają się rasistami czy szowinistami. Wiele organizacji żydowskich w Izraelu i za granicą np. zdecydowanie potępia zbrodniczą wobec Palestyńczyków politykę władz Izraela. Buntują się nawet rezerwiści elitarnego wywiadu wojskowego:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izraelscy-zolnierze-nie-chca-podsluchiwac-palestynczykow/z3s4g

Jest też cała masa Żydów demaskujących różne żydowskie oszustwa oraz ideologiczne i historyczne kłamstwa dotyczące Żydów i ich historii.

Na tym można by było temat zakończyć ale poruszyć chcę jeszcze zadziwiające podobieństwa pomiędzy rasistowskim  judaizmem a chrześcijaństwem. Podobnie jak wyznawcy judaizmu chrześcijańskie odpryski (np. katolicyzm czy protestantyzm) określają siebie mianem „naród wybrany”, tyle że „nowy”. Czyli nie jest to tylko jakaś tam luźna wspólnota religijna ale naród – „nowy naród wybrany”. Widzimy tutaj silny związek pomiędzy religią/ideologią a wspólnotą narodową tak typową dla judaizmu. Kościół katolicki np. to nowy naród wybrany złożony z Polaków, Włochów, Hiszpanów, Brazylijczyków, Filipińczyków i katolików wszystkich pozostałych narodowości. To oni tworzą wspólnie katolicki nowy naród wybrany złożony z duchowych Żydów.

Kolejna sprawa to stosunek członków nowego narodu wybranego do wszystkich pozostałych ludzi, nazywanych pogardliwie poganami, heretykami, innowiercami czy bezbożnikami (Żydzi jak wiemy z Biblii i Talmudu gardzili nie-żydami). Stosunek ten mimo werbalnego głoszenia miłości bliźniego cechuje często pogarda i nienawiść. KK do niedawna głosił wręcz, że tylko katolicy to prawdziwi chrześcijanie i tylko oni dostąpią „zbawienia”. A cała reszta (także pozostali chrześcijanie) to szatański pomiot który wyląduje w piekle. I choć oficjalnie kk zmienił to religijnie szowinistyczno-rasistowskie stanowisko (Vaticanum II) wielu katolików nadal gardzi niekatolikami i nienawidzi ich. Czego niejednokrotnie sam doświadczyłem, gdy atakowano mnie przy użyciu najgorszych wyzwisk a nawet pogróżek.

Kolejną cechą chrześcijaństwa upodabniającą je do judaizmu to sposób „ewangelizacji” ogromnych obszarów Ziemi przez chrześcijan. Często przypominało to metody podboju Kananu przez biblijnych Żydów. Losy np. wielu plemion indiańskich niewiele różniły się od losów Kananejczyków. Tak samo potraktowano w Europie ludy Prusów i Jaćwingów, naszych pogańskich braci.  A i zawziętość wobec „heretyków” i ich rzezie w Europie przypominały rzezie biblijne. Ale najbardziej charakterystyczną cechą wspólną dla judaizmu i chrześcijaństwa jest utrzymywanie wyznawców w ciągłym strachu przed żydowskim bogiem, przed jego gniewem i karą (co w chrześcijaństwie stoi w oczywistej sprzeczności z przedstawianiem go jako boga nieskończenie dobrego i miłosiernego). No i straszenie wyznawców gehenną, piekłem – wiekuistym potępieniem. Tak naprawdę to właśnie strach przed (wyssanym z palca) piekłem i przed gniewem bożym nieskończenie dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego jest FUNDAMENTEM żydo-chrześcijaństwa i judaizmu. A nie „miłość boża” (jak można kochać mściwego demona straszącego ciągle karą i gniewem).

W tym miejscu przypomnę tylko, jak straszono wyznawców judaizmu:

“ Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoi córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegokolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego. Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: „Któż sprawi, by nadszedł wieczór”, a wieczorem: „Któż sprawi, by nadszedł poranek” – a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: „Nie będziesz go już oglądać”. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.”
Księga Powtórzonego Prawa 28:15-68

Czyż możemy się dziwić, że Żydzi tak bali się ich „boga”? I jego kapłanów….

W tym miejscu rodzi się jeszcze takie oto pytanie – czy można nazwać moralnym lub etycznym system, w którym wymusza się na wyznawcach przestrzeganie przykazań takimi groźbami jak te powyżej?

I czyż możemy dziwić się, że ciskane przez papieży klątwy często tak bardzo przypominały powyższy przykład „miłości bożej”? Oto klątwa rzucona przez Piusa IX na króla Włoch:

Mocą Najwyższego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mocą Świętych kanonów, Niepokalanej Dziewicy Marii, Matki i piastunki Zbawiciela, mocą potęg niebieskich, Aniołów, Archaniołów, Tronów, Cherubinów i Serafinów, mocą wszystkich świętych patriarchów i proroków, apostołów i ewangelistów, mocą świętych Młodzianków, śpiewających przed barankiem pieśń nieustanną, mocą świętych męczenników i wyznawców, świętych panien i wszystkich wybranych bożych, ekskomunikujemy, przeklinamy i wyłączamy go (króla Włoch, J. K.) z świętego kościoła Boga najwyższego, ażeby był męczony strasznymi mękami wraz z Dadanem i Abironem i z tymi, którzy mówią do Pana Boga: „Odstąp od nas, nie chcemy żadnej z dróg Twoich!”. A tak jak ogień jest tłumiony przez wodę, tak światło jego niech zgaśnie na wieki. Niech Ojciec, Syn i Duch Święty przeklnie go. Niech będzie potępiony gdziekolwiek się znajdzie: w domu, lub na polu, na wzgórzu, lub w dolinie, w wodzie, lub w powietrzu. Niech Maria Panna, święty Michał, św. Jan, święci Piotr i Paweł przeklną go.
Niech będzie przeklęty jako żyjący i jako umierający, jako jedzący i jako pijący, jako łaknący i jako pragnący, jako śpiący i jako drzemiący, jako czuwający i jako odpoczywający, jako stojący i jako siedzący, jako chodzący i jako siedzący i jako broczący we krwi. Niech będzie przeklęty w mózgu swoim. Niech będzie przeklęty we wszystkich swoich zdolnościach. Niech będzie przeklęty we włosach swoich. Niech będzie przeklęty w koronie na głowie swojej. Niech będzie przeklęty w skroniach swoich, w czole swoim, w uszach swoich, w brwiach swoich, w szczękach swoich, w siekaczach i zębach trzonowych swoich, w ustach i w gardle swoim, w barkach i napiąstkach swoich, w ramionach, i w rękach i w palcach swoich. Niech będzie potępiony w ustach, w swojej piersi, w swoim sercu i we wszystkich wnętrznościach swoich. Niech będzie potępiony w udach, biodrach, w kolanach swoich. Niech będzie potępiony w goleniach, w stopach i w palcach swoich. Niech będzie przeklęty we wszystkich połączeniach ciała swojego, od wierzchu głowy, aż do spodu stóp. Niech nie zostanie szelest po nim.
Niech Syn żyjącego Boga, ze wszystką chwałą majestatu swego przeklnie go. Niech niebiosa, ze wszystką mocą, jaka się w nich porusza, powstaną przeciw niemu, przeklną go i potępią go. Tak niech się stanie. Amen.”

Jak widzimy katolicka miłość bliźniego ma rzeczywiście biblijne korzenie.

W tym miejscu przypomnijmy sobie jeszcze, co o chrześcijaństwie mówili Żydzi…

Marcus Eli Ravage:

„Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak żadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy. Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”

Stanisław Krajewski:

“Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię.”

Franz Rosenzweig:

Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować.”

Niestety miliony Słowian dało się ogłupić nadjordańskiej dżumie duchowej. Miliony Słowian nadal hołdują żydowskim idolom i bożkom. Miliony żydowską rasistowską księgę zbrodni nazywają „pismem świętym”. Są duchowymi Żydami. Gorzej jeszcze… Istnieją związki i stowarzyszenia odwołujące się do słowiańskich korzeni, występujące pod pogańską, słowiańską symboliką, głosząc równocześnie (naleciałości jahwizmu) hasła szowinistyczno-rasistowskie.

https://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/24/slowianszczyzna-na-manowcach-ideologii-i-patologii/

Kursują też w internecie tzw. „Wedy aryjsko-słowiańskie” – fałszywka przesiąknięta rasizmem, białym szowinizmem i jahwizmem.

A przecież nasi pogańscy przodkowie byli całkowicie wolni od szowinizmu i rasizmu. Nie były u nich znane czystki etniczne i rzezie z pobudek wyznaniowych czy rasowych. Nie było fanatyzmu i programowej nienawiści do nie-Słowian. Obcych, którzy szanowali lokalne zwyczaje i słowiańskich bogów nigdy nie wypędzano ani nie prześladowano. I tak trwała Słowiańszczyzna przez całe tysiąclecia. Niestety nadjordańska dżuma zaatakowała Słowiańską Ziemię. Słowiańską afirmację życia zastąpiła kultem umarlaka na rzymskiej szubienicy. Radosne obrzędy zastąpiła postami, umartwianiem się żydowskiemu demonowi śmierci ku upodobaniu, sado-masochistycznymi „drogami krzyżowymi” i żebraniem na kolanach przed żydowskimi idolami o miłosierdzie, „grzechów” odpuszczenie i  „zbawienie”. Zżydziła i zażydziła ona Ducha, umysły, kulturę i tożsamość Słowian.

Najwyższy już czas aby oczyścić Świętą Słowiańską Ziemię z żydowskich naleciałości. Najwyższy czas Słowiańszczyznę duchowo i kulturowo odżydzić.

Powróćmy do słowiańskich korzeni, kultury, duchowości i tożsamości…

opolczyk

Opublikowano za: https://opolczykpl.wordpress.com/2015/08/06/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/

Od Redakcji KIP:

Poniższy zestaw 13 materiałów kolejno zamieszczonych i 5 uzupełniających, zawiera koncentrat informacji i wiedzy fundamentalnych światopoglądowo.

Zalecamy kilkakrotne czytanie i neutralne analizowanie w podanej kolejności. Zaoszczędzi to czytania, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy stron powszechnie kolportowanej wiedzy i informacji, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance mało ważnej prawdy i wielkich kłamstw.

Krzyżowa i wnikliwa analiza informacji oraz wiedzy zawartych w opracowaniach umożliwia skokowy wzrost świadomości, niezbędnymi, aby nadążyć za przyśpieszającymi zmianami otaczającej rzeczywistości.

Rabini
Autor „Wojny i Pokoju” Lew Tołstoj o wierze żydów oraz chrześcijan
Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca
Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu
Chrześcijaństwo widziane oczami biografa Rothschildów
UKRYTA TYRANIA, czyli TAJEMNICE BABILONU
Archonci (3) Karmapolis: Wywiad z Johnem Lashem o Kodeksie z Nag Hammadi, gnozie, Archontach i religiach
[ Archonci (1): Pochodzenie Archonów
Archonci (2) Gnostycy, Annunaki, Archonci i Gadzia Agenda]
Crimen Sollicitationis, czyli „zamiatanie pod dywan według… ‘boskiego prawa’ ”!?.
Ludzie w ornatach od mokrej roboty (3)
[ Cześć 1 zamieszczona na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/tajna-struktura-w-lonie-kosciola-katolickiego-w-polsce/
Cześć 2 zamieszczona na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/czego-krwawa-luna-szukala-w-laskach/
https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/kosciol-trampolina-dla-syjonizmu-w-polsce/ ]
Frankiści
Christopher Jon Bjerknes: STAROŻYTNY ŻYDOWSKI PLAN PRZEJĘCIA ŚWIATA ZA POMOCĄ LICHWY
Handel dziećmi na mięso, seks i rytuały satanistyczne – Ewa Pawela
LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!

Comments

 1. marcin says:

  ////Co się tyczy samego Talmudu powiem w tym miejscu tylko tyle – nie ma on statusu „pisma świętego”. Jest on mniej więcej odpowiednikiem katolickiej „nauki kościoła” i katechizmu. Do dzisiaj podczas żydowskich świąt w synagogach czytana jest żydowska biblia Tanach – a nie Talmud. Skąd więc się on wziął i czemu służył?////

  To chyba nieprawda. Na tyle, na ile studiowałem judaizm, to żydzi twierdzą co innego. „Pismo święte” w judaizmie ma tylko status literatury narodowej, coś jak „Pan Tadeusz” czy „W pustyni i w puszczy”. Nic specjalnego. Prawdziwym „pismem świętym” jest właśnie święty Talmud.

  Zabobon mówi że Mojżesz na górze Synaj otrzymał od żydowskiego boga prawo pisane oraz prawo ustne. Prawo pisane to Tora. Prawo ustne miało być zbyt cenne aby je spisać, miało być przekazywane z pokolenia na pokolenie przez kapłanów z plemienia Lewiego. To właśnie prawo ustne doczekało się spisania prawie dwa tysiące lat temu i przybrało formę Talmudu. I to jest właśnie prawdziwa święta księga judaizmu.

  „Pismo święte” to tylko zwykła literatura, każdy głupi goj może ją czytać, choć oczywiście niewielu to robi a jeszcze mnie rozumie. Talmud jest inny. Karą za czytanie świętego Talmudu w celu szkodzenia żydom jest śmierć, o czym mówi właśnie święty Talmud.

  Przyjmuje się także że Talmud to interpretacja „pisma świętego”. Jest w tym dużo prawdy. Żydowski rasizm nie jest wynalazkiem Talmudu tylko interpretacją zapisów „pisma świętego”, co Autor trafnie zauważa przywołując niektóre z cytatów dowodzących tej tezy.

Wypowiedz się