Dmowski vs PiS o KK w czasie rozbiorów i I Wojny Światowej

„Cele i widoki hierarchii kościelnej, jako całości, to nie jest droga narodu polskiego- i droga wyzwolenia narodu” R. Dmowski

 Premier Morawiecki, lipiec 2019, Jasna Góra, pielgrzymka Radia Maryja:

„W naszych dziejach Kościół odegrał i odgrywa specyficzną rolę, odmienną niż w historii innych narodów. Była ona nie tylko narodotwórcza i cywilizacyjna, ale także ochronna – wtedy, gdy Kościół już w średniowieczu odparł obce próby sprawowania władzy, następnie spośród duchowieństwa wyrośli pierwsi autorzy wzywający do naprawy Rzeczypospolitej. W skrajnie niesprzyjających okolicznościach czasu zaborów, podobnie jak w PRL, Kościół był ostoją polskości, pełnił rolę zastępczą wobec nieistniejącego suwerennego państwa”.

W powyższych trzech zdaniach, PMM rozminął się z prawdą historyczną co najmniej czterokrotnie. A ponieważ trudno przypuszczać, żeby polski premier nie znał historii Polski, musi tu chodzić o co innego.

Dla potrzeb sprawnego rządzenia państwem wolnym i demokratycznym rzetelna nauka historii nie ma racji bytu,

w zamian uprawia się politykę historyczną

stąd, na przykład, kult żołnierzy wyklętych,

– albo przypisywanie KK nieistniejących zasług.

 

Roman Dmowski (1864-1939)

Proszę Panów, tak sprawa przedstawia się z punktu widzenia interesu narodowego.

Próżno mi będą przytaczać poszczególne wypadki bohaterstwa takiego, jak ks. Skorupki;

 • próżno mi będą mówili o działalności duchowieństwa na kresach, bo nikt nie jest tak ograniczony, ażeby nie przyznał,
 • iż ten i ów reprezentant duchowieństwa przylgnął całą duszą do interesów narodu polskiego; to jest jasne.

Ale chodzi o to, że cele i widoki hierarchii kościelnej, jako całości, to nie jest droga narodu polskiego  i droga wyzwolenia narodu polskiego, była to nie droga rzymska, była to droga krzyżowa, wiodąca nie do Rzymu, lecz przeciwko Rzymowi.

 Złamano kajdany polskie nie dlatego, że kościół rzymski to popierał, lecz wbrew jego instrukcjom i widokom. Niestety, dalszych ilustracji zaniechać muszę”

                                               ♦♦♦

Warto jednak i tu przypomnieć, że cała 150-letnia walka narodu polskiego o niepodległość odbyła się nie z Rzymem, lecz przeciwko Rzymowi, wbrew Rzymowi. W najbardziej decydujących momentach tej rozpaczliwej wielkiej walki mieliśmy na froncie oprócz swych trzech przeciwników zaborców, także czwartego – Rzym, który nie wahał się ciskać przekleństwa pod adresem najofiarniejszych bojowników wolności polskiej.

Dnia 9 czerwca 1832 roku zaraz po powstaniu polskim, papież Grzegorz XV wystosował do duchowieństwa polskiego encyklikę, w której powoławszy się na wieczyste zasady Kościoła Katolickiego, pisze:

“Słyszeliśmy, że nieszczęścia okropne,  jakie nawiedziły Wasze Królestwo nie mają właściwie innego źródła, nad machinacye kilku krętaczy i oszustów (aliquibus doli mendacique fabricatoribus), którzy pod płaszczykiem religii podnieśli głowę przeciwko uświęconej prawem potędze władzy”.  

Więc władza cara rosyjskiego jest  “uświęcona prawem”   zaś Polak- katolik walczący o wolność narodu

– to  “krętacz i oszust”.

W roku 1863 Pius IX pisze do Aleksandra II, ażeby oddał szkoły polskie w ręce kleru a wówczas mowy nie będzie o powstaniach, gdyż kler wychowa Polaków w niewolniczej uległości dla świętego prawa carskiego.

Papież pisze

 • “Niech nasza władza apostolska odzyska wpływ swój dobroczynny na carskich poddanych katolickich; niech kler odzyska swój wpływ na wychowanie i kierownictwo narodu, a wtedy jego cesarska mość się przekona, że przyczynami zasadniczymi całych zamieszek w Polsce były ucisk religijny, niepokój sumienia, upadek kleru”.  

W ten sposób organy władzy papieskiej mają stać się policyą carską.

Jeszcze później, gdy wstąpił na tron, papież Leon XIII, tak zwany papież liberalny, pisze on, do biskupów specjalnie polskich encyklikę, która zwraca się do biskupów jednego, potem drugiego, potem trzeciego zaboru i radzi i poleca każdemu z zaborów ,, ażeby w wierności wytrwały dla swego władcy.”

Otóż zwracając się do biskupów polskich zaboru rosyjskiego, Leon XIII powiada:

 • „Nie ustawiajcie zarazem w dążności, żeby ugruntowało się w duchowieństwie i we wszystkich innych, poszanowanie władz wyższych i zastosowanie się do urządzeń publicznych”.

To mówi  zwracając się do biskupów w Rosji.

Potem, zwracając się do biskupów polskich w Niemczech, powiada w encyklice:

 • „Miło nam widzieć, z jakiem posłuszeństwem i przywiązaniem jednomyślnie łagodnym Jego rządom sprzyjacie i przykazuję Wam, żebyście wielkodusznej Najjaśniejszego Cesarza bezstronności  zaufali“.

I dlatego trzeba zwrócić uwagę, że cała 150-leinia walka narodu polskiego o niepodległość i prawo we wszystkich 3-ch zaborach, cała ta walka odbywała się wbrew intencjom stolicy Apostolskiej, wbrew wyraźnym jej poleceniom i instrukcjom.

Odezwa arcybiskupa Bilczewskiego do żołnierzy w czasie I Wojny Światowej

„Należy bić się o Austrię, bo żołnierze opuścili domy swe, a jak słychać opuścili je z ofiarną gotowością i w poczuciu, że sprawiedliwą jest wojna, podjęta przez katolickie państwa w obronie kultury i chrześcijańskich zasad. Żołnierze nasi spełnią swój obowiązek i zaświadczą zarazem, że umiemy być wdzięczni ukochanemu i sprawiedliwemu monarsze (austriackiemu) za to, że nam pozwolił być Polakami”.

                                               ♦♦♦

„W dziejach naszej części świata polityka kościelna często błądziła, usiłując

przeciwstawić się prawowitemu państwu i narodowej idei lub sprowadzając je z właściwej drogi dla celów swojej organizacji. Był to błąd,  bo Kościół, mający na celu moralne podniesienie ludzkości, nie zdawał sobie w tych rzeczach sprawy, że osłabiając ideę narodową siłę moralną narodowego państwa, podkopywał najsilniejszą podstawę organizacji moralnej.  

Błąd ten odsłonił dziś jak najjaskrawszy fakt i jeśli w krajach łacińskich antyreligijny i kosmopolityczny radykalizm największe dziś  czyni zdobycze, to dlatego,

 • że tam duchowieństwo zanadto rzymskie, moralnie, zbyt ciążące na zewnątrz narodu,  zbyt obojętne było na sprawy narodowe, na obowiązki obywatelskie.

Wina za toto spada na politykę kościelną i na miejscowe duchowieństwo,

które tyle zrobiło  usiłowań, by Państwo i narodową ideę zupełnie podporządkować widokom Kościoła i tem się przyczyniło się do zdezorganizowania instynktów narodowych”  

R. Dmowski

K. Czapiński, „Czarna zaraza” Toledo, Ohio, 1922, „Dokąd prowadzi nas kler”, Warszawa, 1921

WYBRANE KOMENTARZE

@Wican 09:56:09

Sam Dmowski dostał od KRK – Macierzy Nierządnic i obrzydliwości ziemi – tej ziemi, ostro po nosie, i gdyby tylko pożył dłużej to na pewno jako bystry umysł wyciągnął by wnioski należyte. W końcu na błogosławieństwo wojsk Hitlera był się załapał i umarł, ale nie widział wszystkich okrucieństw tej błogosławionej przez Watykan wojny.

Oracz 19.08.2019 10:06:43

Mało znany wywiad, jakiego Roman Dmowski udzielił rosyjskiej gazecie Riecz w 1907 r., ściślej – dziennikarzowi A. Wergieżskiemu, najpewniej w przerwie w obradach Dumy. Pisownia i składnia oryginalne. (fragment)

– A wasz klerykalizm? Przecież Polak nosił na sobie silne piętno wpływów kościelnych.

– Co znaczy wpływów? Jesteśmy przeciwnikami zależności polityki od Kościoła i uważamy, że w programach politycznych niema miejsca na kwestye religijne. Nie do nas, działaczów partyjnych, należy pytać się każdego, jakie są jego przekonania religijne. Ale jeżeli stronnictwo opiera się o głęboko wierzący lud, nie może ono nie zwracać się z szacunkiem do jego wiary, nie patrząc na to, że wśród kierowników mogą się znaleźć ludzie niezupełnie wierzący. W Polsce Kościół długo podlegał prześladowaniom, jako część składowa życia narodowego. Czyż może polityka narodowa nie bronić go, jako instytucyi narodowej? To właśnie jest zawarte w naszym programie. Niech duchowieństwo pracuje razem z nami, ale jako równi nam, jako obywatele. Nie przyznajemy mu roli przodującej. Przeprowadzamy wyraźną granicę między życiem politycznem i kościelnem; duchowieństwu pozostawiamy kierownictwo tylko w tem ostatniem. Stąd znaczna część duchowieństwa, zwłaszcza wyższego, jest przeciwna. W ostatnich czasach zaznacza się to dość wyraźnie.
https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/136150,2-stycznia-1939r-zmarl-roman-dmowski

Rzeczpospolita 19.08.2019 10:10:25

@
Świadkowie Jehowy nie powinni być taką postawą oburzeni, bo traktowany poważnie przez wszystkie kościoły i zbory chrześcijańskie, faryzeusz Paweł, samozwańczy apostoł i animator chrześcijaństwa, nauczał że:

List do Rzymian

Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej:

1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.

2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.

3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.

4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary2 temu, który czyni źle.

Po tym jak władca świecki kazał mu odrąbać faryzejski łeb, każdy powinien się zadumać nad tym co spłodził i co go spotkało. W/g jego własnej nauki, odrąbano mu łeb sprawiedliwie, a nadto, decyzja należała od Boga.
Tu nawet mógł trochę racji mieć.

Oracz 19.08.2019 10:16:59

@Wican 10:10:18

Po wojnie, spokojnie Watykan ewakuował do Argentyny sadystycznych zwyrodnialców z SS.
Mocny jesteś w gębie, panie ,,merytoryczny”.

Niedawno wyniósł na ołtarze zwyrodnialca, który świecił banderowcom widły i siekiery i gorąco ich zachęcał do zbrodni ludobójstwa.
Twoje kolano powinno się od tej pory zginąć przed Andrzejem Szeptyckim, zdrajcą i zbrodniarzem, panie ,,merytoryczny.”

Pan masz w głowie akwarium, czy telewizor?

Oracz 19.08.2019 10:25:44

@Wican 10:26:37

Parafianin – człowiek ciemny, bez wykształcenia i ogłady. Fakty są takie, że spełniasz kryteria.

Oracz 19.08.2019 10:34:12

@Wican 10:27:52

A żarcie się między kościołami i zborami chrześcijańskimi jest w porządku. Gdyż dzieło faryzeusza Pawła, jest na podobieństwo królestwa szatana – skłócone wewnętrznie.

Wystarczy odrzucić te nauki faryzejskie, by w końcu zaczęło docierać co mówił Mistrz, Nauczyciel, Mesjasz.

Do parafian to jednak dotrze na samym końcu, o ile w ogóle tak się stanie. W końcu są przez swoją Macierz nazywani głupkami, nie bez przyczyny.

Oracz 19.08.2019 10:38:36

@Krzysztof J. Wojtas 11:06:03

Parafianie czują się w obowiązku wobec swojej Macierzy, w końcu to bardzo poważna instytucja, przez półtora wieku wycięła, wypaliła żywcem miliony istnień ludzkich. To jest moc, pod którą ludzie lubią się podłączyć. Tylko, kurka inkwizycji brak. Inaczej byśmy płonęli jak pochodnie. Tak więc te wycieczki osobiste parafian, katolików w wersji turbodoładowanej należy ignorować.

Oracz 19.08.2019 11:12:42

@Wican 10:17:02

//@Rzeczpospolita 10:10:25
Gratuluję sojuszników

Byle walnąć w KK to sprzymierza Pan się z syjonistyczą sektą Jehowitów. Ale współczesne pogaństwo i ateizm to prożydowskie działanie. Z tym, że ateusz popiera Świadków? Patologia i ateistyczne dno.

W nauce Świadków Polska nie liczy się w ogóle. Nawet w teorii. I antyPolak Kosiur znalazł antypolskich sojuszników//

Dziwi mnie Pana zacietrzewienie, jeśli tylko ktoś czarno na białym pokaże jakieś grzeszki hierarchów KRK i papieży. Pan nawet nie próbuje kwestionować faktów przytoczonych przez pana roux, tylko napada na pana Kosiura, za to, że wyraził uznanie dla pracy Autora – i na Autora, za to, że wyznaje TEGO SAMEGO ŻYDOWSKIEGO JAHWE, co i Pan, ale W INNY SPOSÓB (z czym się w ogóle nie obnosi, i gdyby nie Pana ataki personalne – nigdy bym nie wpadł na to, że pan roux jest wyznawcą JAKIEJKOLWIEK religii …).

Ja, mimo, że potępiam wszystkie polskie nonsensowne powstania i ich ANIMATORÓW (wyjątki – Powstanie Wielkopolskie i Powstania Śląskie – jedynie te miały racjonalne/osiągalne cele POLITYCZNE i nie były wywołane W INTERESIE narodów innych niż polski), to patrzę bardzo krytycznie na to, że na polskich POŻARACH kościół rzymskokatolicki chciał bezczelnie UPIEC WŁASNĄ PIECZEŃ (patrz np. list Piusa IX do Aleksandra II z 1863r w tekście pana roux).

Jak to jest – to już nie “PRAWDA nas wyzwoli”, tylko IGNORANCJA? Czy dyskredytowanie kogoś, kto przytacza FAKTY, tylko dlatego, że wyznaje inny WARIANT JUDAIZMU to MODUS OPERANDI rzymskiego katolika?

Światowid 19.08.2019 11:19:24

@MacGregor 11:34:11

//”wyznaje inny WARIANT JUDAIZMU to MODUS OPERANDI rzymskiego katolika?” – Kolega tez celowo miesza pojęcia?//

Nie, “kolega” celowo dostrzega relacje między pojęciami.

//No przeciez judaizm powstał na soborze w Jamne (Javne) w opozycji do chrześcijaństwa.//

Ciekawe … Gdzie coś więcej o tym można przeczytać?

//Po co Kolega powtarza takie brednie. Równie dobrze islam jest innym wariantem judaizmu.//

Dokładnie tak jest: https://pl.wikipedia.org/wiki/Religie_abrahamowe

//Tak więc poza APACZAMI I SIUKSAMI, wszyscy ludzie na swiecie wyznają judaizm???//

Pan twierdzi, że jestem APACZEM albo SIUKSEM, tak jak ateiści, agnostycy, Chińczycy, Japończycy i wiele narodów Azji Południowowschodniej? Ok, mogę być Apaczem.

//Co do ciemnych stron KRK, to prosze się nie obawiać, znamy je myśłę lepiej niz wikipedysta Sroux//

Ależ ja się nie obawiam, zastanawia mnie tylko, że panowie rzymscy katolicy z taką PASJĄ bombardujecie tą swoją chrześcijańską miłością bliźniego raczej OSOBĘ pana roux (i inne osoby niedołączające do tych BOMBARDOWAŃ) – niż INFORMACJE KTÓRE on PRZYTACZA …

Światowid19.08.2019 11:58:10

@Wican 10:17:02

 • Wszystko co żydowskie musimy usunąć z polskiej kultury, z polityki. Także żydowską religię katolicyzmu jako wyjątkowo szkodliwy element antykultury – wspa-kultury, łącznie z jej antypolską, antynarodową, antyspołeczną, instytucją hierarchicznego Kościoła, który jest jednym z głównych czynników niszczących od 1000 lat polski naród i polską państwowość.

  Nie ma to nic wspólnego z ateizmem (choć uważam siebie za ateistę), ale z obroną słowiańskich, polskich, ludzkich, wartości.

Gwoli ścisłości, żydo-katolicyzm także jest religią pogańską (idiotyczny dogmat o świętej trójcy oraz cała plejada świętych, czyli pomniejszych bożków).

 • Żydo-katolicyzm jest religią podłości – absurdalny dogmat o grzechu pierworodnym, który dyskryminuje kobietę.
 • Żydo-katolicyzm nie jest religią miłości, jest religią nienawiści i bezmyślenia, kształtującą mentalność niewolniczą.
 • Totalnym idiotyzmem żydo-katolicyzmu jest zlokalizowanie chrześcijańskiego celu życia poza życiem – absurd zbawienia.

Rzeczpospolita 19.08.2019 12:18:23

@MacGregor 12:57:11

Tak na marginesie:
Dotychczas serwowano określenie:
“judeochrześcijaństwo”. Także oficjalnie.
Stwierdzenie zupełnie absurdalne, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia w takiej pojęciowej zbytce: to przeciwstawne pojęcia.

Natomiast “żydokatolicyzm” ma uzasadnienie. Fakt, że bardziej celowe byłoby określenie “judeokatolicyzm”, gdyż dotyczy powiązań idei, a nie nacji, ale lepsze już to.

Bo jeśli popatrzeć na doktrynę, to KK jest obecnie praktycznie tożsama z judaizmem. Nieco przeszkadza postać Chrystusa, ale obecnie nadano jej rolę tylko ofiary (baranek ofiarny) w procesie judaizowania świata

Krzysztof J. Wojtas19.08.2019 13:25:34

@ Panowie Krzysztof J. Wojtas 13:25:34 & MacGregor 12:57:11

Niezależnie od intencji hierarchów Kościoła i polityków posługujących się terminami judeo-chrześcijaństwo (żydo-chrześcijaństwo), judeo-katolicyzm (żydo-katolicyzm) trzeba wskazać na poprawność historyczną tych pojęć.

Judaizm biblijny jest religią pierwotną i źródłową zarówno dla chrześcijaństwa i wszystkich jego odłamów oraz dla islamu i wszystkich jego odłamów, bowiem chrześcijaństwo i islam wywodzą się wprost z judaizmu biblijnego.

Proszę nie zapominać, że żydzi i chrześcijanie na czele z Jezusem, modlili się razem w synagogach. Jezus także nauczał w synagogach – był rabinem.
A więc stosowanie, używanie, terminów judeo(żydo)-chrześcijaństwo, judeo(żydo)-islam jest całkowicie poprawne i uzasadnione.

(Judaizm rabiniczny wywodzi się z judaizmu biblijnego i jest od chrześcijaństwa młodszy, powstał w opozycji do chrześcijaństwa.)

Rzeczpospolita 19.08.2019 13:49:01

@Oracz 11:12:42

Rąbnąłem się o rząd wielkości. Całopalenie z ludzi KRK uskuteczniał przez 1500 lat (co najmniej), a nie półtora wieku. Mea Culpa. Z tym że oficjalnie niby to wycofał się z okrutnego mordowania, ale Hitlerowi ,,pobłogosławił” jego ,,sprawiedliwą wojnę”.

Oracz 19.08.2019 14:19:59

@

Cyt://Dnia 9 czerwca 1832 roku zaraz po powstaniu polskiem, papież Grzegorz XV//

błąd

Grzegorz XVI

Wiki //Uznał w nim także polskie powstanie z 1830 przeciwko cesarzowi Rosji jako część rewolucji europejskiej mającej na celu obalenie legalnej władzy i potępił je[2]. W swojej encyklice Cum primum ogłoszonej 9 czerwca 1832 napomniał polskich biskupów oraz duchowieństwo, aby podporządkowali się władzy zaborców oraz aby zachęcali do tego lud[2]. Wkrótce potem uświadomiony przez doradców o faktycznych działaniach carskich, papież tłumaczył, że dał się oszukać dyplomacji i nigdy nie chciał potępić Polaków[2].//

Arjanek 19.08.2019 14:22:47

 • @Rzeczpospolita 13:49:01

,,Judaizm” to nazwa nutru opartego o Talmud, nie o Biblię. Talmud to instrukcja jak ignorować nauki z Biblii. Analogicznie działa Katechizm, np Katechizm zawiera sfałszowane X przykazań i to ma wiązać katolika, a nie Biblia.
Na badanie Pism, katolik czy Żyd jest w/g faryzeuszy ,,za głupi”.
Mesjasz przeniósł informację, że Bogu spodobało się ujawnić Prawdę o Sobie, tzw maluczkim. Faryzeusze wszelkiej maści krzykiem, przemocą i gwałtem, próbują narzucić dokładnie odwrotną naukę.

Oracz 19.08.2019 14:28:51

 • @MacGregor 12:48:27

//https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_w_Jamni

w tym sensie współczesny judaizm rabiniczny jest współczesny lub nawet młodszy od chrześcijaństwa//

Ejże, jeśli za datę powstania judaizmu chce Pan uznawać datę ostatecznego ustalenia kanonu Tanah (jak Pan zajrzy czy do polskiej, czy do angielskiej wersji hasła, okaże się, że brak jakichkolwiek dowodów, że “synod” w ogóle miał miejsce, zostały tylko ślady pisemnej polemiki w sprawie kanoniczności Pieśni nad pieśniami i Księgi Koheleta), to … chrześcijaństwo w wariancie łacińskim powstało w roku 382, kiedy kościół rzymski zatwierdził listę ksiąg Nowego Testamentu proponowaną przez Atanazego (“List Anastazego” z roku 367) na synodzie ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament#Kanony_grecki_i_%C5%82aci%C5%84ski ). Generalnie datowanie judaizmu dopiero od przekształcenia na rabiniczny jest grubym nadużyciem …

//”Kolega” – mogę zwracać się słowem “Pan” jeśli słowo ‘kolega” ( w sensie “kolega współbloger”) jest zbyt poufałe.//

Gdybym widział jakiś problem, napisałbym explicite. Wziąłem w cudzysłów, bo jakoś nie nawykłem pisać o sobie w 3-ciej osobie.

//Co do Roux, to jest to manipulator, którego sam przyłapałem na wielokrotnym naginaniu faktów//

“Naginanie” jest niestety kwestią interpretacji. Nie znam konkretnych przypadków więc nie mam wyrobionego zdania, ale jeśli Pan zechce odesłać mnie do jaskrawych przypadków nadużyć pana roux, chętnie się zapoznam.

W tym wątku na głowę pana roux, z tego co widzę, sypią się gromy chrześcijańskiej miłości bliźniego rzymskich katolików BEZ jakichkolwiek zarzutów czy w ogóle ODNIESIEŃ do przytoczonych przez niego FAKTÓW …

Światowid 19.08.2019 14:43:09

@Oracz 14:28:51

Doprecyzowując: Talmud ,,poprawia” naukę z części Biblii, zwaną Starym Przymierzem.
Nie wiem czy w ogóle podział na stare i nowe tzw. ,,przymierze” aka ,,testament” jest słuszne, ale rozgranicza czas przed przyjęciem Mesjasza i po. Natomiast gdy się przyjrzeć dokładniej to mamy całość nauki i przekazy są całkowicie zgodne.

Oracz 19.08.2019 14:48:45

@Krzysztof J. Wojtas 14:58:36

“Judaizm nie jest pierwotny względem chrześcijaństwa.
Przeciwnie. Judaizm został utworzony w oparciu o chrześcijaństwo.”

W jakich uczonych księgach znajduje się potwierdzenie powyższej tezy?

Rzeczpospolita19.08.2019 15:12:28

 • @roux 19:18:59

“Biedni ci krytykanci, do FAKTÓW nie są w stanie się odnieść, więc pozostaje im zwykły hejt”

A czy kiedykolwiek wcześniej udało Ci się normalnie porozmawiać, czy tym bardziej wymienić poglądami z jakimkolwiek Watykańskim Sekciarzem?
Im samo zadanie nawet prostego pytania to już jest ATAK NA WIARĘ I JAKIŚ TAM KOŚCIÓŁ

Z SEKCIARZEM nie porozmawiasz – a jeśli dodatkowo jest jeszcze wyznawcą Toruńskim i PIS’dzielcem to zapoooomnij…

A tutaj chyba nowe szaty dla DRAG QUEEN Watykańskich
(tylko morda jakby jakaś znajoma)

Hades 19.08.2019 20:08:30

@Krzysztof J. Wojtas 19:28:55

Panie Krzysztofie J. Wojtas manicheizm powstał ze zlepku różnych religii. W skład menicheizmu wchodziły między innymi nauki Zaratusztry, ale były one tak odległe od oryginału jak odległość do beta centauri. Podstawą Zoroastryzmu był dualizm. Wiec proszę nie mieszać pojęć i nie porównywać Zoroastryzmu do krześcijaństwa. Judaizm, a później krześcijaństwo i islam skserowało dużo z Zoroastryzmu, lecz jest to wyrwane z kontekstu nauk Zaratusztry i dla tego jest bez sensu.

goat 19.08.2019 21:19:38

@Pedant 12:57:19

To że zapis biblijny jest podobny, nie oznacza to, że sens jest ten sam. Nie wiem po co żydzi spisali nauki Zaratrusztry jak nikt z nich tego nie rozumie i nie stosuje.

goat 20.08.2019 13:55:15

Opublikowano za: http://roux.neon24.pl/post/150296,dmowski-vs-pis-o-kk-w-czasie-rozbiorow-i-i-wojny-swiatowej

[ ilustracje pochodzą od redakcji kip]

Comments

 1. marcin says:

  Amicus Plato sed magis amica veritas
  Tak podobno powiedział kiedyś Arystoteles w Atenach, który raczej łaciny nie mógł znać, bo i skąd?

  Nigdy bym nie przypuszczał że stanę w obronie szefa papistów, ambasadora judeochrześcijańskiego boga. Ale staję, w imię Prawdy, jak Arystoteles, co podobno powiedział co powiedział.

  Otóż Romanowi Dmowskiemu musiało się coś pomylić tudzież na ślepo walił w „Kościół święty” i gorączkowo szukał argumentów a znalazł byle jakie.
  Według dzisiejszej terminologii akcje terrorystyczne zwane Powstaniem listopadowym i Powstaniem styczniowym były akcjami żydomasonerii skierowanymi przeciwko najbardziej chrześcijańskiemu państwu Europy czy Eurazji.

  Oczywiście samo chrześcijaństwo w którejkolwiek odmianie to po prostu tylko jakaś religia, ale faktem jest trudnym do podważenia że w XIX wieku nie było (dużego) państwa bardziej chrześcijańskiego od Imperium Wszechrusi. Każdy z rosyjskich cesarzy, potomków Katarzyny Wielkiej, był chrześcijaninem bardziej niż nominalnie, a niektórzy właśnie z chrześcijaństwa czerpali inspirację do sprawowania władzy, czego doskonałym dowodem będzie tekst “Świętego Przymierza” z 1815 roku, tak demonizowanego w naszej judeomasońskiej edukacji.

  ===================

  Traktat Świętego Przymierza (https://konserwatyzm.pl/tekst-swietego-przymierza/)

  TRAKTAT między Austrią, Prusami i Rosją.

  Podpisano w Paryżu 18–26 września 1815 r.

  W imię Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy!

  Pod wpływem wielkich wydarzeń lat ostatnich, a zwłaszcza pod wpływem dobrodziejstw wyświadczonych przez Opatrzność Boską tym państwom, które z ufnością nadzieje swe jedynie w niej pokładały, doszli ich Cesarskie i Królewskie Mości: Cesarz Austrii, Król Pruski i Cesarz Rosji, do przekonania o konieczności oparcia stosunków wzajemnych na wzniosłych prawdach, które głosi nauka Boskiego Zbawiciela. Oświadczają tedy uroczyście, że celem niniejszego aktu jest obwieszczenie całemu światu, iż odtąd, zarówno wewnątrz ich państw własnych, jak i w stosunku do państw obcych, drogowskazem dla ich postępowania będą przepisy tej świętej wiary, zasady sprawiedliwości, miłości i zgody, które nie będąc zgoła przeznaczone jedynie dla życia prywatnego, muszą również kierować postanowieniami książąt panujących jako jedyny środek utrwalenia ludzkich urządzeń i naprawy ich niedoskonałości. W wyniku czego Ich Cesarskie i Królewskie Mości zgodnie uchwaliły następujące artykuły przymierza:

  Art. I
  Zgodnie ze słowami Pisma Świętego, nakazującemi wszystkim ludziom by byli sobie wzajemnie braćmi, trzej monarchowie wiążą się węzłami prawdziwego, nierozerwalnego braterstwa, uważając się za współrodaków, gotowych, przy każdej sposobności, do udzielania sobie wzajemnie pomocy i poparcia; w stosunku do swych poddanych uważać siebie będą za ojców rodziny i przewodzić im w tym samym duchu braterstwa, jakim są przeniknięci, celem ochrony i obrony wiary, pokoju i sprawiedliwości.

  Art. II
  Wskutek tego, zarówno pomiędzy wymienionymi rządami, jako też wśród ich poddanych, obowiązywać będzie jedyna zasada, polegająca na oddawaniu sobie wzajemnych usług, okazywaniu przyrzeczonego przywiązania drogą niezmiennej życzliwości, na uważaniu się za członków jednego chrześcijańskiego narodu. Trzej sprzymierzeni monarchowie uważają się tylko za upełnomocnionych przez Opatrzność do rządzenia trzema rozgałęzieniami jednej i tej samej rodziny: Austrii, Prus i Rosji, składając tym samym dowód , że naród chrześcijański, do którego sami wraz ze swymi ludami należą, nie ma w rzeczywistości innego władcy nad tego, do którego jedynie należy władza , albowiem w nim tylko zawarte są skarby wszelkie miłości, poznania i bezgranicznej mądrości, to znaczy – nad Boga, naszego Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wyraz Potęgi Najwyższej, wyraz Życia. Ich Cesarskie i Królewskie Mości polecają przeto swym ludom, jako jedyny środek zaznania pokoju, płynącego z czystego sumienia, będącego zarazem pokojem najtrwalszym, by z najdokładniejszą starannością umacniali się codziennie w zasadach oraz w spełnianiu obowiązków, o których pouczał ludzi Boski Zbawiciel.

  Art. III
  Wszystkie mocarstwa, które przyjmą powyższe święte zasady i które, uznając doniosłość ich dla szczęścia narodów żyjących tak długo w niepokoju, dążyć będą do tego, by prawdy te odtąd wywierały cały należny im wpływ na losy ludzkie, będą z wielką radością i skwapliwością przyjęte do tego świętego przymierza.

  Franciszek
  Fryderyk Wilhelm
  Aleksander

  ===================

  Powyższy tekst został podobno napisany osobiście przez Cesarza Aleksandra i, jakkolwiek może wydawać się to dziwne, miał odzwierciedlać jego osobiste przekonania. Aleksander miał być żarliwie wierzącym chrześcijaninem i w sprawowaniu władzy miał czerpać inspirację właśnie z tej religii, czego przejawem był właśnie chociażby tekst tej właśnie deklaracji a także styl jego rządów (w życiu seksualnym podobno czerpał inspirację z innych źródeł).

  Cesarz Aleksander I był osobą wysokiego formatu nie tylko w wymiarze fizycznym ale także moralnym, w co może trudno uwierzyć dzisiaj, kiedy politykę uprawiają głównie szuje i sprzedawczyki. Aleksander był inny, to człowiek, z którego – jako cesarza – mógłby być dumnym każdy jego przyzwoity poddany. Pewnie do takiego stylu sprawowania władzy nawiązuje dzisiaj Prezydent Władymir Władymirowicz Putin.

  Warto sobie uświadomić, że Powstanie listopadowe czy Powstanie styczniowe to były, według dzisiejszej terminologii, „kolorowe rewolucje” tylko że bardziej monokolorowe, wchodzące w barwę czerwoną, dlatego że używano tam broni. Bandziory inspirowane i finansowane z zagranicy usiłowywały wywoływać regularne wojny. I nie chodziło tam o Polskę czy o „wolność”, tylko o władzę nad światem dla pewnego plemienia, dokładnie tak samo jak w Polsce w latach „festiwalu Solidarności”, czy jako to się teraz nazywa. Za wywołaniem takich „powstań” stały te same ośrodki interesów, które dzisiaj reprezentuje National Endowment for Democracy czy George Soros.

  Przytoczone stanowiska papieży Grzegorza XVI (XVI a nie XV) czy Piusa IX są wyrazem zrozumienia przez Stolicę Apostolską sensu ówczesnych wydarzeń i były całkowicie zgodne z sensem nauczania ichniego boga, „pana Jezusa”. I nie chodzi tylko o bezwzględny nakaz posłuszeństwa władzy z Listu św Pawła do Rzymian, ale o fakt, że każdy Cesarz Wszechrusi naprawdę czerpał inspirację do sprawowania władzy z nauczania Jezusa „Chrystusa” i tego mógł być pewnym każdy jego poddany. Każdy z cesarzy Wszechrusi reprezentował poziom intelektualny i moralny niedościgniony dla łachudr teraz rządzących Polską a Roman Dmowski fatalnie się pomylił w komentowanym tekście, być może inspirowany destrukcyjnym żydowskim ruchem rewolucyjnym.

  Każdy przyzwoity Polak w tych buntach, listopadowym i styczniowym, powinien walczyć był po stronie Cesarza Wszechrusi. Tam nie chodziło o żadną „wolność” dokładnie tak, jak nie chodziło o „wolność” w „festiwalu Solidarności”, o czym chyba każdy z nas się już zdążył przekonać. W tej sprawie papieże mieli rację, a Roman Dmowski okazał się być, w najlepszym przypadku, „pożytecznym idiotą”.

Wypowiedz się