Apel do władz państwowych o rozliczenie Sanacji za katastrofę wrześniową

Obóz w Berezie Kartuskiej, lata 30 XX wieku.
Fot. ciekawostkihistoryczne.pl

Józef Piłsudski i Sanacja nie mieli litości dla polskich patriotów, którzy poświęcili swoje życie dla odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ginęli kolejni polscy bohaterowie, między innymi w niewyjaśnionych okolicznościach śmierć ponieśli generałowie Tadeusz Rozwadowski, Włodzimierz Zagórski oraz przywódca polskich powstań narodowych w Wielkopolsce i na Śląsku, Wojciech Korfanty.

Wincenty Witos musiał przebywać na emigracji. W Ojczyźnie, która odzyskała niepodległość, ginęło dziesiątki, jeśli nie setki, polskich patriotów.

Proces brzeski i Bereza Kartuska dopełniły terroru wobec przeciwników politycznych sanacji. 24 stycznia 1938 r. premier i minister spraw wewnętrznych gen.

Felicjan Sławoj-Składkowski w wystąpieniu przed komisją budżetową oznajmił, że na obszarze II Rzeczpospolitej na skutek siłowego tłumienia przez policję strajków i manifestacji w latach 1932-1937 zginęło 818 osób, w tym 44 podczas tłumienia powszechnego strajku chłopskiego.

W roku 1937 (dwa lata po śmierci Piłsudskiego) sanacyjne komisje wojskowe stwierdziły, że wszystkie magazyny wojskowe w Polsce były albo zupełnie puste, albo zapełnione złomem broni z I wojny światowej, nieprzedstawiającym żadnej wartości bojowej.

Do tego należy dodać świadome zaniechania modernizacji Armii, usuwanie ze stanowisk dowódczych osób kompetentnych oraz brak strategicznej koncepcji obrony państwa polskiego i zapewniającej bezpieczeństwo państwu polskiemu polityki zagranicznej.

Niestety, Państwo Polskie do dziś nie rozliczyło Józefa Piłsudskiego i Sanacji za zamach majowy, terror i zbrodnie w latach 1926-1939, a przede wszystkim za klęskę wrześniową w 1939 roku. 1 września 2019 r. upływa osiemdziesiąt lat od tej katastrofy, która omal nie okazała się zabójcza dla odrodzonego Państwa.

Rocznicy tej w żadnym przypadku nie należy świętować.

Natomiast należy realizując testament generała Władysława Sikorskiego, Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka i innych polskich patriotów rozliczyć winnych klęski i kompromitacji państwa polskiego.

Dlatego zwracamy się do władz państwowych, by uczyniły to, co dawno należało uczynić, czyli rozliczyły Sanację za katastrofę wrześniową, by w przyszłości nikt już nie doprowadził do unicestwienia Państwa Polskiego.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                                     Ul. Wiejska 10, 00-489 Warszawa

                                     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

                                    Al. Ujazdowskie 1/3, 00-001 Warszawa

W imieniu wymienionych, w załączonej Liście Polaków, składam niniejszy Apel do władz państwowych o rozliczenie Sanacji za katastrofę wrześniową. Prosimy o podjęcie stosownych działań mających na celu ocenę rządów sanacyjnych.

Jednocześnie domagamy się wyjaśnienia:

 • Przypadków bandyckich pobić. Jak to było w przypadku znanego pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza czy prof. Stanisława Cywińskiego i innych pracowników Dziennika Wileńskiego.
 • Morderstw politycznych dokonanych już po zamachu majowym w 1926 r., których liczbę ocenia się na przeszło 800 osób. W szczególności Generałów Tadeusza Rozwadowskiego i Włodzimierza Zagórskiego oraz Wojciecha Korfantego. Morderstw związku ze strajkami chłopskimi, w których zamordowano 44 osoby.

Zwracamy się z prośbą do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyjaśnienie tych zdarzeń i przedstawienie wyników badań oraz działań do wiadomości publicznej.

Warszawa 26.08.2019 r.

Antoni Gut

 Tel 531 825 787

 krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com

                                                           

Do wiadomości:

Sejm, Senat

Minister Sprawiedliwości

Komitety wyborcze

Media

Lista Polaków, którzy złożyli swój podpis pod Apelem.

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu do Apelu prezentujemy na linkach cały zestaw tekstów dokumentujący zbrodniczą działalność Józefa Piłsudskiego i żydomasońskiej Sanacji po Zamachu Majowym w 1926 r. Do tego okresu często nawiązują obecne, “polskojęzyczne” władze III RP, ponieważ stworzyły sytuację bardzo podobną i równie niebezpieczną dla Polski i Polaków !!!

Polecamy uważne przestudiowanie zamieszczonych sąsiednich tekstów  i poniższych na naszej stronie internetowej dla ludzi dociekliwych prawdy i samodzielnie myślących: 

 1. Józef Piłsudski – bohater czy zdrajca?Dół formularza:  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-bohater-czy-zdrajca/
 2. Robert Grunholz – Prawda o Piłsudskim: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/robert-grunholz-prawda-o-pilsudskim/
 3. Tajny pakt Lenin-Piłsudski (cz. I i II): https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/tajny-pakt-lenin-pilsudski-cz-i-i-ii-2/
 4. Józef Piłsudski likwidator polskiej armii: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/
 5. Jan Bodakowski: Wsparcie sanacyjnej dyktatury dla żydowskich terrorystów: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jan-bodakowski-wsparcie-sanacyjnej-dyktatury-dla-zydowskich-terrorystow/
 6. Zabójstwo gen. Zagórskiego – zbrodnia ludzi Piłsudskiego: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/zabojstwo-gen-zagorskiego-zbrodnia-ludzi-pilsudskiego/
 7. Autor zwycięstwa w wojnie 1920 r. z bolszewikami – GEN. TADEUSZ JORDAN ROZWADOWSKI: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/autor-zwyciestwa-w-wojnie-1920-r-z-bolszewikami-gen-tadeusz-jordan-rozwadowski/
 8. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/marek-j-toczek-w-95-rocznice-bitwy-warszawskiej-cz-i/
 9. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/wiceadmiral-rmarek-j-toczek-w-95-rocznice-bitwy-warszawskiej-cz-ii/
 10. Deprawacja struktury państwa polskiego skutkiem zamachu majowego: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/deprawacja-struktury-panstwa-polskiego-skutkiem-zamachu-majowego/
 11. Od zamachu majowego do dyktatury sanacyjnej: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/od-zamachu-majowego-do-dyktatury-sanacyjnej/
 12. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/jak-sanacja-doprowadzila-do-katastrofy-politycznej-i-militarnej-ii-rp/
 13. Izydor Modelski, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-i-1/
 14. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-czesc-i-2/
 15. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-ii/
 16. https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-czesc-iii-podczas-wojny-i-zakonczenie/)
 17. Koniec Legendy Piłsudskiego !!!
 18. Piłsudski i Tusk – w służbie Niemiec
 19. BITWA WARSZAWSKA 1920 r., cześć II, Obrona Warszawy i zwycięski plan gen. Rozwadowskiego
 20. CZY PIŁSUDSKI POMÓGŁ BOLSZEWIKOM? Rozmowa z Andrzejem Nowakiem
 21. BITWA WARSZAWSKA 1920 r., część I, Wyprawa kijowska i kontratak bolszewików

Wypowiedz się