PiS lub PO – proste wybory Polaków ?

Nasze wybory są konsekwencją pokonania PRL przez V żydowską kolumnę i Kościół przy wsparciu światowego syjonizmu.

Konsekwencją likwidacji PRL i odzyskania „wolności” są wszystkie wybory, przed którymi polityczne elity IIIŻydo-RP/Polin stawiają Polaków po 1989r. 

W istocie wybory Polaków są banalne i zawsze sprowadzają się – a wskazują na to wyniki wszystkich dotychczasowych wyborów (parlamentarnych, samorządowych, referendów, eurowyborów) – do sukcesu wyborczego jednego z dwu wariantów politycznych. Nie inaczej będą wyglądały wybory parlamentarne w 2019r. Ci Polacy, którzy zdecydują się na uczestnictwo w demokratycznym akcie wyborczym, wsparci informacjami z powszechnych żydo-mediów, powierzą losy ojczyzny jednej z dwu czołowych sił politycznych IIIŻydo-RP/Polin – oczywiście przyjmując założenie, że wyniki wyborcze, także te dotyczące frekwencji, ogłaszane przez PKW są wiarygodne.

A oto niezmienna, wyborcza, alternatywa dla Polaków:

Niezorientowanym wyborcom należy się jednak mała podpowiedź. Otóż wybierając opcję na prawo (głosując na Europejczyków „Słoneczka Peru”) w istocie głosują jakby na opcję po lewej – w każdym razie trudno wynaleźć istotne różnice między tymi wariantami, co dość wymownie ukazują poniższe fotosy.

A że jak głosi łacińska maksyma „Repetitio est mater studiorum”(powtarzanie jest matką wiedzy), tedy nigdy powtórek nie za mało. Dlatego przed zbliżającymi sie wyborami chcę przypomnieć kolejny raz własny tekst:

POLSKA według PiS, czy według PO?

Polityczne wizje Polski według PO i PiS są dla Polskiego Narodu jednakowo zabójcze.

Wydaje się, że dzisiaj, w 2018r., gdy światowa syjonistyczna banda bez najmniejszych zahamowań, oficjalnie i publicznie, przedstawia wobec Polaków swoje złodziejskie żądania (uchwalona przez władze USA ustawa 447), gdy izraelski Mossad dyktuje władzom IIIŻydo-RP/Polin ustawę o IPN, polityczna świadomość Polaków winna coraz powszechniej wskazywać, że Polska znajduje się pod okupacją żydowsko-anglosaską. Że musimy w końcu zacząć się organizować i zrzucić jarzmo syjonistycznych, totalitarnych, faszystowskich, rządów w Polsce. Niestety, bez dostatecznego medialnego nagłaśniania, wyjaśniania, politycznej sytuacji naszego kraju świadomość polityczna, narodowa, Polaków jest daleko niewystarczająca. Medialna pała zmasowanych żydo-mediów niszczy nie tylko polityczną świadomość Polaków, ale także pamięć historyczną i to tę najświeższą, z ostatnich kilkunastu lat. I znów w kolejnych wyborach Polacy będą głosować na największe syjonistyczne partie, PiS i PO, choć frekwencja wyborcza będzie pewnie niższa.

Głoszone przez nas, przez WPS, polityczne poglądy i oceny, niezmienne od lat, polityczna rzeczywistość IIIŻydo-RP/Polin potwierdza w całej rozciągłości i coraz częściej, ale nie odczuwamy z tego powodu najmniejszej satysfakcji.

Dariusz Kosiur

________________________

Polska według PiS, czy według PO ?

Naród, który nie uświadamia sobie zagrożeń dla własnej egzystencji i nie podejmuje z nimi walki dokonując właściwych wyborów politycznych, skazany jest na wymarcie i likwidację swojego państwa.
Prowadzeni przez żydomasońskie rządy i żydowskie media Polacy maszerują od 18- tu lat ku własnej zagładzie.

Tekst z roku 2007

Do wyborów w 2005 r. rządziło Polską nieprzerwanie żydomasoństwo i lewactwo europejskie, które obecnie jest reprezentowane przez PO i LiD (SLD), nie licząc żydowskich efemerydalnych partyjek typu PD itp. Trzeba dodać, że SLD udanie nawiązał współpracę z żydomasoństwem z USA (polskie wojska w Afganistanie i w Iraku). Z uwagi jednak na agenturalne powiązania z dawnym ZSRR nie stanowił dla USA dostatecznie dobrego partnera. Został, więc SLD na tym polu zdystansowany przez PiS i od wyborów w 2005 r. swój udział w rządach nad Polską ma żydomasoństwo z USA właśnie w postaci PiS.

Ubożejący z dnia na dzień Polacy mogą biernie obserwować medialne widowisko wydzierania sobie władzy nad Polską między żydomasoństwem z USA i z UE lub precyzyjnie, z JudeoUSA i z JudeoUE. Ponieważ prawie wszystkie media w Polsce należą do żydostwa europejskiego, to atak medialny jest jednostronny. Jednak nawet w swoim zacietrzewieniu w ataku na PiS media te nie tracą z oczu wroga głównego, Samoobrony i LPR, czyli ludowo-narodowej części koalicji z PiS. Samoobrona i LPR to „banda niewykształconych, seksualnych zboczeńców, faszystów, głupców, ksenofobów i zacofanych katolików”. Tak według tych jazgotliwych mediów i wysługujących się im filosemickich i filogermańskich kundli mamy myśleć także o nas samych – o Polsce i o Polakach.

Wielu z nas daje się zwieść sztucznie kreowanym podziałom na głoszących budowę „solidarnej Polski” rządzących i na wyraźnie optującą za liberalizmem opozycję. Medialna pała codziennie grzmoci Polaków ustawiając nas to po jednej, to po drugiej stronie politycznej areny. Podzieleni tak Polacy grzecznie stają przy urnach i wybierają raz jednych, raz drugich.Podzielone są już nawet polskie rodziny – to wielki sukces żydomasoństwa i pozostałych wrogów Polski. Naród został podzielony i rozbity na drobne cząstki popierające polityczny, nawet dewiacyjny margines, a w co większych istniejących jeszcze polskich przedsiębiorstwach rozdrobniony na członków czasami kilkunastu związków zawodowych. Raz strajkują kolejarze, innym razem górnicy, czasami Służba Zdrowia.

Każda grupa z osobna walczy o kilkadziesiąt zł miesięcznej podwyżki. Nie potrafią się zjednoczyć i wystąpić wspólnie w obronie narodowych, a więc i własnych interesów. Nie raz słyszałem: „nas polityka nie interesuje, my chcemy tylko naszych pieniędzy”Ten brak myślenia kategoriami państwa i Narodu jest w społeczeństwie dość powszechny, a przez to dramatycznie niebezpieczny dla nieświadomych tego faktu obywateli.
Pustoszejący budżet RP nie może oczywiście zapewnić podwyżek, więc rządzący zwodzą, oszukują lub czasami je dają likwidując podatkowe ulgi i zwiększając podatki pośrednie, bo „z pustego i Salomon nie naleje”. Więc po podwyżce jest jak przed albo gorzej, bo jej realna wartość oscyluje wokół zera. Oczywiście rządzący i media zgodnym chórem głoszą wszem i wobec, że wzrost gospodarczy cały czas pnie się w górę, choć Polacy odczuwają coś przeciwnego.

Jakie są różnice między rządzącym PiS, a opozycyjną PO, bo to pewnie one zbiorą w przyszłych wyborach najwięcej głosów.
Żydostwo, filosemickie i filogermańskie antypolskie kundle z PO (PO współpracuje z żydostwem europejskim) opowiadają się za UE i za wszystkim, co w UE wymyśli żydomasoństwo. Gotowi są na wszelkie ustępstwa i podległość wobec Niemiec i UE.
Bardzo podobnej proweniencji, jak PO, trzon PiS (żydostwo z PiS współpracuje z żydostwem anglosaskim) jawi się nam, jako obrońca narodowych interesów. „Twardo hamuje” roszczenia niemieckie (ciekawe, dlaczego też i nie żydowskie?). Może na razie sobie na to pozwolić, ponieważ powiązany z żydomasoństwem anglosaskim z USA nie tyle reprezentuje, co wykonuje powierzone polityczne zadanie minimalnego zmniejszenia znaczenia NRF w obozie UE. Pis delikatnie opóźnia budowę UE-państwa. Jednak antyniemieckość PiS jest pozorna i posiada jedynie długość smyczy żydmasoństwa anglosaskiego z USA.

Żydomasoństwo z USA nie chce wspólnej polityki UE – Rosja. Obawia się wpływu odżydzonej, narodowej Rosji na UE i wzmocnienia jej względem USA (UE ma zagwarantowane dostawy ropy i gazu z Rosji, USA nie mają odbiorców na swoją ropę i gaz).

Kraje UE są jednak również niszczone. Europejski Bank Centralny opanowany przez żydowskich „finansistów” hamuje skutecznie rozwój państw z obozu UE, a cel priorytetowy to przełożenie rozliczania wszystkich interesów z pustego już $ USA na € UE. Stąd twarde naciski na likwidację walut narodowych w państwach Europy z wyjątkiem brytyjskiego funta (Bank Anglia jest własnością żydowską od chwili powstania). – Tu należy upatrywać rzeczywistych powodów brexitu. – D.Kosiur, 2018r. 
USA chcą mieć w RP bazę rakietową wymierzoną w Rosję i Chiny. To z tego powodu, a nie z sentymentu do Państwa Polskiego panowie Kaczyńscyspowalniają nieco przyjęcie konstytucji UE-państwa w zakresie ustanawiającym prezydenta, ministra polityki zagranicznej i wspólną politykę obronną – kłóci się na razie z interesem JudeoUSA.

Rozbieżności w łonie światowego żydomasoństwa (czyli anglosaskiego, tj. z USA i Wlk. Brytanii oraz europejskiego) dotyczą światowej polityki finansowej, w której, po przełożeniu rozliczania światowych geszeftów z pustego już dziś $ USA na € (euro) UE, anglosaskie żydomasoństwo chce mieć przynajmniej równorzędne z europejskim zyski (- stąd naciski na UE w kwestii przyjęcia TTIP zamienionej ostatecznie na CETA – D.Kosiur, 2018r.). Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że wśród światowego żydomasoństwa dojdzie do jakiegoś porozumienia i tzw. tarcza antyrakietowa uzyska np. statut eksterytorialności w Polsce, a wtedy PiS nie będzie mogło przeciągać przyjęcia konstytucji UE i oddalać przejścia na € UE.
Nie należy się też dziwić, że panowie Kaczyńscy pokazali dokładnie, gdzie mają katolicyzm, katolików i ludzkie życie. Na wszelki wypadek nie dopuścili do zapisu w Konstytucji RP ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak, więc kryterium europejskości polskiej konstytucji zostało utrzymane i będzie można zgodnie z europejskim i międzynarodowym prawem zabijać nienarodzonych oraz starych i chorych, a w przyszłości może i bezrobotnych, którzy jeśli nawet nie obciążają finansowo naszych rodzimych (żydowskich) liderów „postępu” gospodarczego, to z pewnością psują im wizerunek i ich samopoczucie. Nie ma tu różnicy między PiS i PO. „Obserwujemy, jak uczestniczą (..) po obu stronach sporu, aby po klęsce jednej ze strony, Żydzi wśród zwycięzców zadbali, by nie stała się krzywda Żydom wśród pokonanych. (..) Taką wypracowali sobie metodę trwania wśród narodów.” – M. Giertych „Wojna cywilizacji w Europie”.

Polityczna dalekowzroczność panów Kaczyńskich każe im jednak zadbać o głosy katolickich wyborców. Stąd poseł M. Jurek, obrońca życia (chwała mu za to), katolik i liberał, przeciwnik (!) ingresu abp S.Wielgusa, do którego nie chcieli dopuścić również panowie Kaczyńscy, odszedł z PiS i założył nową partię, żeby zebrać dla PiS-u (w przyszłości może dla PO-PiS) głosy „frajerów” katolików. To jest polityka, taktyka niemal leninowska: „krok w tył, dwa kroki w przód”.

Polityczne wizje Polski według PO i PiS są dla Polskiego Narodu jednakowo zabójcze.

Rezultatem takich polityk może być tylko likwidacja państwa – likwidacja Narodu już trwa od 17-tu lat: bieda, bezrobocie, emigracja, aborcja, ujemny przyrost naturalny, utrata majątku narodowego, promocja zboczeń seksualnych, niszczenie narodowej kultury, brak polskich mediów.
Przyjmując wizję PO, przez dopuszczenie PO do rządów, likwidacja Polski nastąpi automatycznie – przez przyjęcie konstytucji UE-państwa, zresztą niewiele z suwerenności już pozostało poza manipulacją przy podatkach płatników indywidualnych (tzw. PIT-ach).
Wizja PiS zrealizuje likwidację Polski przez doprowadzenie do zaciśnięcia wokół niej kleszczy
Niemcy, UE – Rosja. W koncepcji PiS likwidacja państwa może nastąpić również po rozpadzie UE.

Potwierdzeniem walki między PiS i PO jest stanowisko żydowskiego „polskiego” MSZ (opcja JudeoUE, przeciwna Kaczyńskim) wyrażone przez jego wiceministra, że NATO nie chroni już dostatecznie Polski i potrzebne są inne rozwiązania. Wypowiedź ta pojawiła się w czasie, gdy żydomasoństwo w UE pracowało nad „nową” konstytucją i unijną polityką obronną. Obóz panów Kaczyńskich zgłosił kontrpropozycję podpisania z USA dwustronnej umowy o obronności.
Ciekawe, że posądzani o antyniemieckość panowie Kaczyńscy nie doprowadzili do zawarcia z Niemcami układu gwarantującego nienaruszalność naszej zachodniej granicy i regulującego sprawy roszczeń oraz mniejszości narodowych. Mogli to zrobić dość łatwo, zawieszając wszelkie rozmowy na temat przyszłości UE, jeśli Niemcy nie przystąpią do podpisania takiego układu.

W podobny sposób można by uzyskać renegocjację Traktatu Akcesyjnego do UE.

Na Berlińskim szczycie UE w 2007 r. panowie Kaczyńscy przyjęli wszystkie niemieckie propozycje, mimo wcześniejszych szumnych zapowiedzi, że „nie oddadzą Niemcom (UE) nawet guzika”. W tym kontekście ugodowa względem UE postawa PO wydaje się być jej „polityczną uczciwością”. D. Tusk i reszta otwarcie przecież mówili, że dają zgodę na wszystkie propozycje UE, które jak wiemy zmierzają do likwidacji naszego państwa (przyjęcie € i konstytucji UE). Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, co do szczerych zamiarów PiS w budowę suwerennego Państwa Polskiego? Tu warto dodać, że kandydat na prezydenta, L. Kaczyński mówił otwarcie, że „patriotyzm tak, ale nacjonalizm nie”.

Istniejące rozbieżności wśród polskiego żydomasoństwa mogły skutecznie wykorzystać Samoobrona i LPR bez najmniejszej obawy o zerwanie koalicji z PiS. Granicą, której Samoobrona i LPR nie mogły jednak przekroczyć byłoby żądanie likwidacji niezależności NBP (zmiana konstytucji i podporządkowanie NBP rządowi i sejmowi, co jest bezwzględnie konieczne, jeśli Polska miałaby się rozwijać) oraz żądanie renegocjacji Traktatu Akcesyjnego lub, co zdecydowanie lepsze dla Polski, opuszczenie UE. Wtedy dopiero nastąpiłyby upadek koalicji i nowe wybory. Niezależnie od rozbieżności istniejących wśród żydomasoństwa z USA i UE nie może się ono zgodzić na podobne żądania, ich realizacja oznaczałaby koniec żydomasońskich rządów i niezależny rozwój gospodarczy Polski oraz jej zbliżenie z państwami słowiańskimi, do czego USA, Wlk. Brytania i UE nie chcą dopuścić.
Najważniejszym zadaniem, które Samoobrona i LPR przespały zadowalając się rządowymi stołkami, winno być doprowadzenie do powstania jednego narodowego kanału w TV, w Polskim Radiu i jednego tytułu prasowego (najlepiej dziennika) z prawdziwego zdarzenia. Mogły próbować to osiągnąć szantażując PiS zerwaniem koalicji, a więc zagrożeniem dla instalacji „tarczy antyrakietowej” w Polsce i groźbą przejęcia władzy przez opcję pro unijno-niemiecką, PO, SLD i PSL.

Poza wielką grą światowego żydomasoństwa toczą się również gry na poziomie polityki państw. Nas interesują najbardziej Niemcy i Rosja i znajdująca się w stanie agonalnym pomiędzy nimi Polska, która praktycznie nie stanowi już sama o sobie, bo w każdych wyborach przekazujemy władzę antypolskiemu żydostwu.
Od początku lat 1990-tych istniał i może istnieje nadal, zamysł doprowadzenia do niewielkiej wojny między Polską a Ukrainą (vide wojna w Jugosławii), w której podsycane są nastroje nacjonalistyczne na bazie antypolonizmu. Taką wojną zainteresowane były (są) siły przeciwne, nie tylko zjednoczeniu, co nawet współpracy Słowian; Niemcy, Anglosasi oraz całe żydomasoństwo. Nie można byłoby się dziwić, gdyby chciała podobną sytuację wykorzystać Rosja – to jej polityczny obowiązek – przeciwko, której wymierzona jest żydowska „polska” polityka. Znający historie z łatwością dostrzegą tu analogie do naszych powstań narodowych w 1831, 1863, 1944 roku wymierzonych przeciw Rosji, w które zostaliśmy wmanewrowani przez antypolskie żydomasoństwo, a które przyniosły Polakom tylko śmierć i materialne zniszczenie.

Historia się powtarza. W lutym 2006 r. prezydent Putin publicznie mówił (Myśl Polska 25.02.2007 „J. Piłsudski i jego epigoni” M. Motas) o możliwych korzyściach ewentualnego zbliżenia Rosji i Polski, jako państw mających wspólne słowiańskie korzenie i jednocześnie wspólne przykre doświadczenia historyczne, o których powinniśmy rozmawiać. Żydowskie media w Polsce przemilczały to oświadczenie. Dodam od siebie, bo nie obowiązuje mnie dyplomatyczna taktyka, że Polska i Rosja mają tego samego wroga – światowe, antychrześcijańskie żydomasoństwo.

Cechą wspólną PO i PiS jest identyczny stosunek do gospodarki w wymiarze realnym: prywatyzacja – trwa i trwać będzie (za rządów PiS prywatyzacyjny nóż ma nam odciąć kolej i energetykę), polityka pieniężna (tj. kwestia najistotniejsza dla ekonomii kraju) poza rządem i sejmembrak jakiejkolwiek koncepcji rozwoju gospodarczego, nie istnieje koncepcja tworzenia klasy średniej, brak polityki prorodzinnej, nie tworzy się mediów polskich, narodowych, uprawiana jest filozofia gospodarki liberalnej.
Wielki sukces gospodarczy rządów PiS, o którym trąbią panowie Kaczyńscy, a potwierdzają go również przeciwne im media jest czystą inżynierią finansową. Wynika on z obniżenia stóp procentowych na początku rządów PiS (Wojna walut” C. Mech, Nasz Dziennik 6-7.10.2007) oraz z wielomiliardowych „oszczędności” w oświacie na skutek spadku przyrostu naturalnego. Ponieważ zaciąg L. Balcerowicza w finansach ma się dobrze, a nawet lepiej po usunięciu z Min. Finansów C. Mecha, polityka finansowa wraca w stare koleiny i ten „sukces” diabli wezmą (rosną bankowe stopy procentowe). Warto pamiętać, że ministrem finansów w rządzie PiS jest Z. Gilowska, była liderka PO, zwolenniczka podatku liniowego, realizująca taką samą, co L. Balcerowicz antypolską politykę finansową.

Medialna zadyma „Dolina Rospudy” wzniecona przez tzw. ekologów przysłoniła rozmowy o „tarczy antyrakietowej” i żądania pazernych na cudze Żydów z WJC, którzy z „naszą” władzą są już dawno po słowie. Właściciele hasła „solidarnej Polski” chcą im dać po 20% z naszego majątku. Żydzi jednak wrzeszczą, że to mało. Ponieważ budżetu RP nie ma z czego klecić, a Skarb Państwa pusty, powstał projekt wypłaty Żydom w naturze – polską ziemią i już w JudeoUSA chwalą panów Kaczyńskich (Washington Times– „Chwaląc braci Kaczyńskich”). Nie powiodła się budowa na polskiej ziemi Judeopolonii I i II, ale może uda się Judeopolonia III (wiemy już, że Judeopolonia III nosi nazwę: Polin – D.Kosiur, 2018r.). Budowę rozpoczną panowie Kaczyńscy, jak sami głoszą, najwięksi przyjaciele Izraela.

https://www.youtube.com/watch?v=-ophiJY5qrE

https://www.youtube.com/watch?v=22Jcph2kYGc

Być pokonanym, a nie ulec, to zwycięstwo”
Tak słusznie mawiał marszałek J. Piłsudski. Nie możemy stracić nadziei na wolną narodową Polskę, choć on sam nigdy takiej nie budował.
Żeby znaleźć rozwiązanie naszych problemów musimy mieć najpierw świadomość stanu rzeczy. Musimy wiedzieć, jak wygląda i skąd przychodzi zło, musimy nauczyć się je rozpoznawać. Nie jest to łatwe. Medialnej propagandzie ulegają często ludzie uczciwi, wykształceni, nawet patrioci.Liberalny system kształcenia degeneruje młode umysły. Trwa to już 17 lat, a przecież poprzedni okres nie był wcale lepszy. I tylko przez 16 miesięcy trwania „Solidarności” w ciągu tych 63 lat mogliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza i spróbować uczyć się solidarnego myślenia o własnym Narodzie i państwie – to za krótko na narodową lekcję. I tak, nie wychodząc z jednego żydowskiego obozu znaleźliśmy się w drugim.
A przecież UE to papierowy, sztuczny, żydomasoński potwór, który, póki co, bez konstytucji nie posiada rzeczywistego prawnego bytu. Wystarczy zawołać, won z naszego, tu decydują Polacy i już nie istnieją unijne idiotyzmy. I takich rządów, premierów, ministrów potrzebujemy z Polskiego Narodu.

Kandydaci na premierów RP, premierzy, partyjni liderzy spotykają się na odczytach z bandą trockistowskich renegatów z Fundacji Batorego, legalizując tym samym działalność tej antypolskiej żydowskiej V kolumny. Nigdy nie spotykają się np. z narodową Młodzieżą Wszechpolską – pokazuje to niezbicie, komu i czemu służą. Nie potrzebujemy w naszej reprezentacji antypolskich kundli wypasionych na pracy Polaków.

Jak zatrzymać i odwrócić libertariański proces rozkładu państwa bez własnych mediów, bez klasy średniej, która swoim kapitałem wsparłby partie ludowo-narodowe, bez silnej i licznej klasy wielkoprzemysłowej – ten przemysł m.in. też dlatego zlikwidowano – i, praktycznie, bez pomocy Kościoła Katolickiego, który ogranicza się do udzielania swojemu ludowi mętnych rad za trwaniem w UE, bo tak wskazał sam JPII?

A Radio Maryja otwarcie nawołuje do głosowania na PiS.

J.Daniels (według magazynu „Algemeiner” jeden ze 100 najbardziej wpływowych Żydów na świecie) oraz T.Rydzyk, szef Radia Maryja i TV Trwam

Nawet w wyborach samorządowych wybieramy źle, bo ordynację wyborczą (proporcjonalną!) tak obmyślono, żebyśmy nie mogli poznać poglądów kandydatów na radnych, a prawo polskie zabrania samorządom wszelkiej inicjatywy gospodarczej – i degradacja polski samorządowej idzie pełną parą (trwa wyprzedaż mienia komunalnego).

(…)

Powinniśmy w końcu zrozumieć i zapamiętać, a czasu zostało nam niewiele, że dla dobra naszej Ojczyzny nie wolno dopuszczać żydostwa do władzy na wszystkich szczeblach administracji państwa. Polski postęp musi być bezwzględnie odżydzony.

Rozpad UE jest nieuchronny. Nie może istnieć tak absurdalny twór, jak budowana odgórnie przez żydomasoństwo UE składająca się z różnych wymierających narodów, z różnych poziomów gospodarek państw, sterowanych zakazowo-rozdzielczo (jakie to znajome), bez wspólnego kulturowego spoiwa, z możliwością wymiany Europejczyków na ludność muzułmańską. Ten monstrualny biurokratyczny twór zapewnia tylko dobrobyt zbieraninie żydowskich pasożytów z całej UE.

Jeżeli Polska zniknie wtopiona w UE-pańsatwo, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że po rozpadzie UE-państwa nie będziemy już mieli z czego Jej złożyć. Stracimy przecież oprócz ludzi wszystkie składniki sił wytwórczych narodu, tj. kapitał rzeczowy (majątek narodowy), kapitał finansowy i przede wszystkim ziemię.

USA to drugi po Polsce kraj na świecie, w którym rzeczywista władza znajduje się całkowicie w rękach mniejszości żydowskiej. Utrzymywanie się tego podobieństwa nie służy ani Narodowi USA, ani Polakom w Polsce. Szkoda tylko, że jeszcze nie rozumie tego większość Amerykanów i większość Polaków manipulowanych przez żydowskie media.
Fortuna jednak kołem się toczy. Wierzę, że siły natury zwyciężą i zniszczą żydomasoński absurd opanowania świata i narzucenia mu liberalnego kapitalizmu i libertariańskiej kultury, wypada jednak pomóc nieco naturze, a ona z pewnością się nam odwdzięczy.

Dariusz Kosiur

WYBRANE KOMENTARZE

Największym wrogiem Polaków są sami Polacy – ci głupi wyborcy, cementujący system PO-PiS

System PO-PiS – czym on jest?
http://swiatowid.neon24.pl/post/149436,elity-polityczne-iii-rp-miernoty-i-karierowicze-czy

Czego dowodzi wynik wyborów do Europarlamentu?
https://swiatowid.neon24.pl/post/149449,coscie-wyborcy-pis-uczynili-z-tej-krainy

Światowid 23.06.2019 14:26:54

WPS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3uKoUyV3h-4

stanislav 24.06.2019 00:56:50

@Światowid 14:26:54

“Największym wrogiem Polaków są sami Polacy – ci głupi wyborcy, cementujący system PO-PiS”

Po prawie 4 latach rządów PiS nikt z PO nie siedzi…
Jeśli to nie daje ludziom do myślenia, jeśli nie wiedzą o 447, to ja już nie wiem co może im pomóc.

Jasiek 24.06.2019 09:05:27

@ Autor

“…wypada jednak pomóc nieco naturze, a ona z pewnością się nam odwdzięczy.”

Oj, wypada. Taki np pierwszy kamyczek… potem natura czyli grawitacja i mamy lawinę kamieni.

Jasiek 24.06.2019 09:06:53

@RomanKa Kto rządził i rządzi Rosjanami i Polska ???

http://stan35.neon24.pl/post/149457,historia-z-gazem-lupkowym-w-polsce-w-swietle-geopolityki#comment_1559600

Bogumił Bboguchwał

Krystyna Trzcińska 25.06.2019 04:02:09

Opublikowano za: http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/149450,pis-lub-po-proste-wybory-polakow

Wypowiedz się