Tajemnica „Tanji” lub co ukrywają mędrcy Syjonu

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele informacji o żydowskiej sekcie Chabad.  Wyjaśnił się główny cel ich działania: zniszczenie wszystkiego co żywe na Ziemi a potem wesołe przemykanie razem z Jehowa na poziomie eterycznym planety…

Niewielu zdaje sobie sprawę z prawdziwych powodów, dla których  próbuje się ujednolicić współczesny świat jako globalny organizm, gdzie zostaną usunięte granice i różnice pomiędzy krajami i kontynentami, a także między narodami i rasami.

Oczywiście, nie jest to z korzyścią dla dobra narodów, cech które próbuje się „zetrzeć”, a dla pożytku tych, którzy obecnie próbują kierować tą ogromną machiną dla swoich egoistycznych celów. Za procesami globalizacji stoją wrogie nam siły, które wskutek swojego światopoglądu, narzuconego im z zewnątrz, w sposób barbarzyński próbują kierować ludzkością.

Jednak mało ludzi jeszcze wie o realnych planach i celach tego tajnego rządu – planach pełnego unicestwienia wszystkich narodów świata i samej planety Ziemi.

Szczyt widzialnej piramidy kontroli naszej cywilizacji zajmuje żydowska chasydzka sekta CHABAD. Znani oni są również jako „ludzie w czerni” (charakterystyczną właściwością przedstawicieli Chabadu jest czarne ubranie i kapelusz). To oni stoją za prezydentami i przywódcami wielu krajów.

To przedstawiciele Chabad stoją na czele wszystkich rankingów najbogatszych i wpływowych ludzi świata. Wiele o sekcie Chabad napisał rabin z Charkowa Eduard Hodos. Gorąco polecam zapoznanie się z jego książkami z pierwszej ręki i zaczęcie się samemu orientowania w tym temacie, ponieważ „trzeba znać swoich wrogów”.

10.03.2014 r. koło 300 tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów wzięło udział w masowej modlitwie w samym sercu Nowego Jorku.

Ogólnie w Internecie można znaleźć wystarczająco dużo informacji o Chabad, każdy sam może znaleźć wszystko co mu potrzeba. W tej publikacji chcę zwrócić waszą uwagę na podstawę nauki chabad – na książkę „TANJA” (Tanija)! Książkę napisał chasydzki rabin Szneur Zalman około 200 lat temu. Właśnie książka „Tanja” przedstawia zasady wiary CHABAD, nazwa którego składa się z trzech słów: „hochma”, „bin” i „dat” (mądrość, zrozumienie, wiedza, koncepcja).

Bardzo poprawne i piękne słowa utworzyły nazwę tej chasydzkiej sekty, która w XX wieku rozszerzyła swoje wpływ na cały świat i stała się najpotężniejsza żydowską organizacją. Ale, okazuje się, że dla żydowskich-chabadczyków i Słowiano-Aryjczyków słowa – mądrość, zrozumienia i wiedza – mają zupełnie inne znaczenie.

Tak więc co się kryje pod tajemniczą nauką chabadczyków w „Tanji”?

I dlaczego powinna ona doprowadzić do osławionej mądrości żydowskiej?

Ostatnio, książka została przetłumaczona na język rosyjski. W przedmowie powiedziano, że tłumaczono ją przez dwa dziesięciolecia, i pomimo tego nadal przekładu nie można nazwać nawet bliskim pod względem sensu z oryginałem. Ale ponieważ Chabad pragnie rozszerzyć swoje wpływy na rosyjskojęzycznych Żydów, zrobił satysfakcjonujące tłumaczenie tej świętej dla nich księgi, również na język rosyjski. Teraz jest ona dostępna w Internecie i każdy może ją pobrać jeśli zechce przeczytać.

A więc, zgodnie nauką „Tanji”, bóg stworzył świat wyłącznie dla Żydów: „Królestwo jego jest jedynie dla narodu Izraela … „ (hl. 41, str. 241 księgaa Tanja).

Zgodnie księgą „Tanja”, dusze Żydów, których faktycznie jakoby jest 600 tysięcy, są cząstkami samego boga.

Istnieją dwa rodzaje dusz: boskie i zwierzęce.

Boską duszę posiadają jakoby tylko Żydzi.

Żydzi posiadają również „duszę zwierzęcą” pierwszej kategorii.

Ona stanowi niewidoczną życiową siłę, będącą we krwi i utrzymującą ciało przy życiu.

Ta dusza pochodzi z duchowego źródła, zwanego „klipat noga” (jaśniejąca nieczystość), w której częściowo jest dobro, i która związana jest z drzewem poznania dobra i zła.

Od niej dostają życiową siłę wszystkie koszerne (czyste, dopuszczone do jedzenia) zwierzęta a także rośliny.

Ale są jeszcze inne „dusze zwierzęce” niższego rzędu, które rzekomo mają tylko nie-Żydzi: „Jednak dusze nie-Żydów pochodzą od pozostałych, całkowicie nieczystych klipot, w których nie ma dobra całkowitego… „ (gl. 2, st. 41 książek Tanja).

Odrobinę światła na to, jak odnosi się Chabad do Żydów i nie-Żydów (gojów), rzuca księga „Tanja”:
Żydowskie dusze – to cząstki samego Boga. Żydowska mądrość – to mądrość wyższego rzędu, nieżydowska mądrość – “gorsza od pustki”. Żydzi mają zwierzęcą duszę, w której “częściowo jest dobro”, goje – mają duszę zwierzęcą, “ w której całkowicie nie ma dobra”.

Klipot, (i dlatego, narodami świata, się żywimy), “nie mają wniebowstąpienia na wieki”. Żydowskie zaś dusze, “ z natury swojej, nie mogą pragnąć zabronionego”.

Według “Tanji”, w przyszłości, “klipot zginą przed Najwyższym, tak jak gdyby nigdy ich nie było, jak powiedziano: “wszystkie narody są niczym przed Nim”…

Najgorsze jest to, że książka „Tanja” jest głównym przedmiotem nauczania dzieci i młodzieży, na równi z Torą i Talmudem. Dzieci w młodszym i w średnim wieku już wiedzą o tym, że “goje nie mają Boskiej duszy a zwierzęcą”. Okazuje się, że w nieuformowaną dziecięcą świadomość wbija się idee nienawiści do ludzi, ksenofobię i wyższość rasową.

Odbywa to się poprzez publikacje, takie jak w magazynie należącym do Chabad „Lehaim”: „Jeżeli człowiek wykazuje okrucieństwo lub nieludzkie traktowanie, jeżeli nie dokonuje miłosiernych uczynków, można poważnie podejrzewać, że z pochodzenia jest on gabaonitą (nieŻydem) „. („Lechaim”, № 18-19, 5754 (1993/94).

Żydzi nie ukrywają faktu, że nas nienawidzą, i otwarcie o tym mówią. Kogo interesują szczegóły, polecam książkę Gilarowa „Tajemnice Tanji”, my natomiast skupimy uwagę na tym, do czego prowadzą nas pod swoim kierownictwem Żydzi-Chabadczycy. I znowu, wszystkie odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w książce „Tanja”.

Zgodnie nauką „Tanji”, po przyjściu Maszjacha lub Mesjasza, w którym chabadczycy widzą siódmego rebe Menachem Mendel Schneersona, bóg zniszczy trzy klipy, i zginą te wszystkie narody świata, które jedzą nieczyste zwierzęta. Następnie przeobrażą się oni w „klipat noga”, stając się dla Żydów i czystych zwierząt źródłem życia, a Żydzi, którzy zbłądzili wrócą do ortodoksyjnego judaizmu. Ziemia, o dziwo, nie jest uważana przez „Szneurów-Zalmanów” za zanieczyszczoną, a zatem, zachowuje swoje istnienie, albo też przekształca się w ciało eteryczne.

Okazuje się, że najwyższym celem Mędrców Syjonu z Chabad to nic innego jak całkowite zniszczenie Ziemi!  Hydrosfera, atmosfera, podtrzymywana logiką Tanji, także powinni zginąć. I miliony żydowskich dusz połączą się w pierwotne 600 tysięcy.

Tak więc, 600 tysięcy żydowskich dusz, szybujących nad pustynną (albo eteryczną) Ziemią jest ostatecznym celem, sądząc z treści księgi „Tanja”, panowania, które już od kilku tysięcy lat mają właściciele żydów! Tylko sami przewodnicy tej nauki z jakiegoś powodu nie podejrzewają tego, że oni również będą zniszczeni, tak jak pozostałe narody, nad którymi oni teraz próbują przejąć władzę, ale w ostatniej kolejności.

Ale co za różnica, w jakiej kolejność w rzeźni Nas zabiją, pierwszych czy ostatnich? Wszystkich razem przecież zabiją!

Księga „Tanja” to nie jest jedyne źródło, w którym mówi się o wszystkim co żyje. Podobne stwierdzenia znajdujemy w Biblii:„Powinniście ich zniszczyć aż wyginą do końca … ” (Księga Powtórzonego Prawa 7:7, 23) – tak nakazuje bóg Jahwe (znany również jako Jahwe, i Sabaoth) swojemu wybranemu narodowi.

„I wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo i zniszczą całe ich bydło z mieczem w ręku … (Zachariasz 12: 6, 9. Księga Powtórzonego Prawa 13:15; 7:2. Jeremiasz 46:28).

„A Jezusa, nie oszczędzić niczego żywego, zabić wszystko, co oddycha, jak przykazał bóg Izraela … „ (Jezus Nawinski 10:40).

Zniszczyć wszystkie inne narody, zabrać ich własność i odziedziczyć ich ziemie – to jest najważniejszy stały i jedyny żydowski globalny cel. Cel ten sprawia, że Żydów trzyma się w stałym napięciu i nie pozwala na chwilę wytchnienia, co powoduje, że są niewolnikami swojego boga i jego władczej koncepcji.

Być może nadszedł czas, aby pomyśleć o Chabad, że ich doktryna jest fałszywa i prowadzi do zniszczenia nie tylko wszystkich, których oni nienawidzą, ale też ich samych!

Dlaczego uważają się za lepszych od nas?

Jaki jest ich wybór?

Umrzeć jako ostatni?

Nie jest to najlepszy i całkowicie niezrozumiały wariant! Świadczy o tym, że ci ludzie najwyraźniej wiedzą niewiele! Przecież, skoro oni mogą zniszczyć samą planetę, to zginie również wszystko co żyje – niewolnicy i gospodarze! A ich nadzieja na to, że będą wesoło przemykać na eterycznym poziomie wokół bandyty Jehowy to prosty wybieg, na który ich wszystkich po prostu łatwo złowiono!

Brak Żydom mądrości, nie mają wiedzy, dokładnie tak samo, jak nie ma u ich zrozumienia tego, jak urządzony jest otaczający nas świat. Gdyż człowiek, posiadający rozum, zrozumienie i wiedzę, nie może świadomie burzyć domu (planety Ziemia), w którym on żyje! Tym mogą zajmować się tylko dzieci nierozumne i oszukane lub zombirowani dorośli.

A ten, kto już chociaż trochę wie o rzeczywistej budowie Wszechświata, nie uwierzy w prymitywne bajki, nawet jeśli one są napisane w starych księgach. Szczegółowe informacje na temat jak zbudowana jest nasza planeta Ziemia i nasz Wszechświat, można przeczytać w książce akademika Nikołaja Lewaszowa „Niejednorodny Wszechświat”.

Mądry człowiek, który osiągnął wysoki poziom rozwoju ewolucyjnego – oświecenia wiedzą, – nigdy nie pozwoli na zniszczenie swojego domu, poza tym świadomie będzie ponosił pełną odpowiedzialność za pobyt w nim i korzystanie z jego zasobów.

W tym tkwi głęboka i zasadnicza różnica moralności Słowiano-Ariów od mentalności Żydowskich-chabadczyków.

Zawsze bronić swojego domu, nie szczędząc życia swego, – to wielki obowiązek każdego z nas!

„Obrona wszystkich Rodów swoich, świętej ziemi Ojców swoich, Starej Wiary praprzodków swoich, jest najważniejszym obowiązkiem każdego mężczyzny Wielkiej Rasy, we wszystkich czasach póki świeci Jaryło-Słońce … „
(Słowa mądrości wołchwa Wielomądrego).

Ale o tym będzie już inny artykuł…

źródło

źródło2

Opublikowano za: https://treborok.wordpress.com/tajemnica-tanji-lub-co-ukrywaja-medrcy-syjonu/

Od Redakcji KIP: Na szczytach władzy w Polsce, zwłaszcza obecnie, jest wielu członków sekty Chabad Lubawicz, poczynając od bardzo wpływowego “kierowcy z tylnego fotela” Johny Danielsa.

W uzupełnieniu polecamy przeczytanie lub przypomnienie następującego opracowania: Tzw. elity obawiają się przebudzenia: tożsamości, świadomości historycznej, narodowej, etnicznej i rodowej dotychczas poróżnionych i skłóconych Narodów Słowiańskich.

Comments

 1. krnabrny1 says:

  WSPANIAŁY ARTYKUŁ!
  Cóż, szczególnie 2 wątki są interesujące, najpierw ten mniej interesujący:-)
  Dlaczego uważają się za lepszych od nas?
  Z tego samego powodu z którego przeciętny Arab uważa że jak zabije innowiercę to trafi do raju pełnego luksusów i pięknych kobiet. PROGRAMOWANIE.
  Pytanie twórcze brzmi: JAK ZŁAMAĆ TEN KOD?
  Moja odpowiedź, wygląda na to że ich program musi się po prostu skończyć, oni MUSZĄ to dokończyć, dlatego kiedyś wspomniałem tu o Henry Kuttner i jego LIBLACH, on znalazł sposób jak tego dokonać:-)

  Druga sprawa:
  “Brak Żydom mądrości, nie mają wiedzy, dokładnie tak samo, jak nie ma u ich zrozumienia tego, jak urządzony jest otaczający nas świat.”

  W tej kwestii, też mamy już odpowiedź! Dają nam ją zapiski odnalezione w Nag Hammadi (lektura obowiąkowa) one przedstawiają nam znacznie szerszy obraz rzeczywistości gdzie biblijny raj jest tylko wycinkiem całości, jednym puzzlem…i co na przykład oni tam napisali CI nasi Gnostycy lub Talamei jak siebie sami nazywali, co znaczy “Naznaczeni celem”, Otóż napisali na przykład to:
  “…Archont zaś który jest chory ma trzy imiona. Pierwszym imieniem jest Jaldabaoth, druhim Saklas, trzecim zaś Samael. Jest obłedny w swej niewiedzy co do swojej mocy oraz miejsca, skąd przybył.”,” …bo powiedział Ja jestem Bogiem i nie ma innego Boga poza mną. Był w stanie niewiedzy co do swojej mocy.”

 2. krnabrny1 says:

  albo ten fragment:-)
  “Gdy zobaczył stworzenie, które otaczało go i mnóstwo aniołów wokół niego, którzy wywodzili się z niego, rzekł do nich: „Ja tylko jestem Bogiem zazdrosnym i nie ma innego boga prócz mnie”. Ale gdy to (10) ogłosił, wskazał aniołom, który są przy nim, że istnieje inny Bóg. Bo jeśliby nie było innego, to wobec kogo miałby być zazdrosny? “

 3. krnabrny1 says:

  Dodatkowo, te teksty napisane przeszło 2000 lat temu dają nam odpowiedź KIM SĄ ŻYDZI. Co więcej wskazują nam na problemy jakie mamy i dziś. Tam występuje ktoś kogo tłumacze nazwali JEZUS. Ale w tekstach Nag Hammadi ani razu nie występuje to imie. Istota która się wypowiada jest pod nazwą kodową XRC (o ile dobrze pamiętam) tyle że teologowie tłumacze byli zwykle katoliccy więc wymyślili sobie że to pewnie synonim IRC lub IC.

  Ale do rzeczy, owa istota, wyraźnie dużo wie i naucza swoich uczniów, mówi im o Archontach. Uczniowie proponują mu że mogą ich pozabijać , na to otrzymują odpowiedź. “Co z tego że wy ich pozabijacie jak oni znów się narodzą?”
  I tutaj jest pies pogrzebany, według tych zapisków oni dostają się do tego świata przez macice kobiet! To podczas narodzin zostaje podłączony “fałszywy duch” do ciała ludzkiego. Dlatego też wszystko co jest napisane na tej stronie o przeciwstawieniu się Żydom, to kolejny SET który powtarza się już enty RAZ na tej planecie!

  Teksty z Nag Hammadi są w koptyjskim ale na polski tłumaczył Pan Myszor, można pobrać ze stron Uniwersytetów katolickich, ale nie chwalą się tym:-)
  Ponadto polecam 3 częsciowy wywiad, dobra rzecz. Tutaj część 2, ale pozostałe są na stronie
  https://astromaria.wordpress.com/2012/07/08/john-lash-gnostycy-annunaki-archonci-i-gadzia-agenda-2/

 4. krnabrny1 says:

  Podsumowując TANJA jest napisana przez Jaldabotha!! …a w każdym razie przez niego podyktowana. I generalnie wszystko się zgadza, Żydzi właśnie po to zostali zwerbowani przez Jahwe. Żydzi tego NIE WIEDZĄ, działają PROGRAMOWO, co oznacza bezrefleksyjnie, są OBŁEDNI W SWEJ NIEWIEDZY. Żydom nie da się tego wytłumaczyć, Żydzi muszą SPOJRZEĆ W LUSTRO I ZOBACZYĆ SIEBIE. Tak jak zrobił to Tuwim w wierszu “Żydzi”, on to tak świetnie ujął bo sam był pochodzenia żydowskiego

 5. krnabrny1 says:

  Kiedy Żyd mówi “Jesteśmy narodem wybranym” to on mówi prawdę i zawsze tak mówił….tylko nie zdradzali się z tym DO CZEGO WYBRANYM. Myśle że wśród żydów jest z tym związana pewna schizma, bo część z nich uległa złudzeniu i kłamstwu że czekają na proroka jak w TORZE, ale takie księgi jak TANJA lub TALMUD wyjaśniły im jaki jest ich PRAWDZIWY POWÓD NAZNACZENIA BOSKIM CELEM…. i oni na to poszli.

  Mam pewne doświadczenia osobiste związane z tym jak to u nich działa, można powiedzieć że wszedłem głębiej w ich program i dostrzegłem szczegóły, tak pokierował mnie los. To trudny problem , jest to taki syndrom Don Kichota, jak mu wytłumaczyć że wiatraki to nie smoki ,a na dodatek że nie ma sensu z nimi walczyć bo to tylko maszyny do mielenia mąki?;-)

  Szczęśliwie się składa że teksty Nag Hammadi dają rozwiązanie, a przynajmniej wskazują jak to zrobić, napiszę o tym przy innej okazji bo to cenna wiedza PRAKTYCZNA.

Wypowiedz się