Sekretna historia odkrycia Ameryki, czyli podboje Bractwa Babilońskiego.

W 1492 roku, Krzysztof Kolumb doskonale wiedział, że zmierza w kierunku mistycznej Ameryki, która w owym czasie dawno już nie była Nowym Światem.

Illuminaci skolonizowali Amerykę prawie sto lat wcześniej, dokładnie w 1398 roku, kiedy to Książę Henry Sinclair (https://en.m.wikipedia.org/…/Henry_I_Sinclair,_Earl_of_Orkn…) z Roslin wyruszył w podróż do Nowego Świata.

Henry Sinclair przebył drogę, którą znał z Fenickich, Norweskich, Irlandzkich, Walijskich, Bretońskich, Baskijskich i Portugalskich map, bowiem wszyscy oni pływali do Ameryki regularnie, odwiedzając m.in. tamtejsze kopalnie miedzi.

http://historiazakazana.hvs.pl/giganci-ktorzy-rzadzili-ame…/

Ojciec Krzysztofa Kolumba był kapitanem statku Sinclaira, a także Wielkim Mistrzem portugalskiego tajnego bractwa Rycerzy Chrystusa.

Rycerze Chrystusa powstali na gruzach zniszczonych w 1307 roku Templariuszy. Bogactwo tego zakonu z Francji poprzez Hiszpanie i Portugalię bezpiecznie dotarło do Ameryki, ziemi obiecanej mistyków, masonów, Templariuszy i członków tajnych bractw i stowarzyszeń.

Kolumb był posiadaczem starych map Ameryki, jej portów, kopalni oraz wybudowanych przez swoich braci krwi, zamków.

Illuminacki podróżnik został zainicjowany na członka tajnego stowarzyszenia przez swego ojca, a następnie trafił pod skrzydła Johna Cabota (pl.m.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Caboto), który wciągnął go w sieć tajnych powiązań. Podczas jednego ze spotkań w Genui, Cabot przekazał Kolumbowi illuminackie kopie map Sumeryjskich żeglarzy podróżujących do takich lądów jak Ameryka Południowa, Lemuria i Atlantyda.

Mapa admirał Piri Reisa!

pl.m.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis
pl.m.wikipedia.org/wiki/Mapa_Piri_Reisa

Wiele starych mapy zostało ukrytych przed wzrokiem ludzkim tylko dlatego, że zawierały prawdziwy obraz dawnego świat. Niewygodne dla religii, hierarchii i nauki fakty musiały zostać wytarte z kart oficjalnych dziejów ziemi.

Mapa Piri Reisa – mapa świata wykonana w 1513 roku przez osmańskiego admirała i kartografa Piri Reisa, niestety do dziś przetrwała około jedna trzecia jej całości.

Zachowany fragment przedstawia zachodnie wybrzeża Europy, północnej Afryki oraz Brazylii. Zaznaczone są na niej także Azory, Wyspy Kanaryjskie i mityczna wyspa Antillia.

O mapie zrobiło się głośno, kiedy okazało się, że powstała w czasach, gdy Europejczycy dopiero poznawali wybrzeża Ameryki Południowej i Karaibów, a o Falklandach czy Antarktydzie, która rzekomo także jest zaznaczona na mapie nikt nie słyszał. Jednakże Piri Reis w swoich uwagach sam przyznał, że korzystał ze starszych map, w tym także tych należących do Krzysztofa Kolumba.

Dziwnym zbiegiem okoliczności Kolumb, Cabot, Reis i Cook należeli do tajnych bractw. Na przykład Cook był wspierany przez Królewskie Stowarzyszenie Masońskie w Londynie, Kolumb przez rodzine królewską należąca do stowarzyszenia Rycerzy Chrystusa (pl.m.wikipedia.org/wiki/Order_Chrystusa_(Portugalia)).

Dodatkowo król Ferdynand (pl.m.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_II_Katolicki) i królowa Hiszpanii Izabela (pl.m.wikipedia.org/wiki/Izabela_I_Kastylijska) należeli do rodu Medici.

Co w tym dziwnego. Otóż wszystkie rody królewskie pochodzą bezpośrednio od Sumeryjskich królów, i rozmnażają się tylko w ramach własnej lini rodowej. Te genetyczne powiązania często wpływają na ich bezpłodność, zmuszającą ich do korzystania z usług surogatek.

pl.m.wikipedia.org/wiki/Medyceusze
en.m.wikipedia.org/wiki/House_of_Medici

Illuminatami byli m.in. członkowie Izby Lotaryngii, należący do stowarzyszenia Oriona. To właśnie oni i ród Medyceuszy byli bezpośrednimi przełożonymi Kolumba i Nostradasmusa.

Michel de Notre Dame vel Nostradamus (pl.m.wikipedia.org/wiki/Nostradamus , fr.m.wikipedia.org/wiki/Nostradamus) jako ezoteryczny fenomen był doradcą Medyceuszy, który prześwietlał i testował nowo przyjętych członków tajnych bractw we Francji, Włoszech, Anglii, Hiszpanii oraz Portugali. Nostradamus był także powiernikiem starożytnej wiedzy Sumeru, Atlantydy i Lemurii.

Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, ci sami ludzie, a właściwie ich potomkowie, te same tajne bractwa, ten sam sposób manipulacji i kontroli społecznej. Przez wieki rozszerzali swoje wpływy polityczne zdobywając dominująca pozycje na bliskim wschodzie, Europie, Azji i obu Amerykach.

Zostawali oni przywódcami religijnymi, politycznymi i finansowymi kontrolując trzy filary współczesnego świata oraz wytwarzają podział społeczny w celu kontroli społeczeństw i narodów, grup i kultur… Wolne państwa poznały smak hierarchii, kontroli i siły …

Globalizm bardzo szybko rósł w siłę w czasie panowania Illuminata Wilhelma Orańskiego (pl.m.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III_Orański), męża Marii Stuart.(pl.m.wikipedia.org/wiki/Maria_II_Stuart)

Inwazji Wilhelma odbyła się w pobliżu miejsca, w którym Brutus w 1103 roku zaatakował Brytanie w celu utworzenia Nowej Troi zwanej dziś Londynem.

(Krzesło koronacyjne Anglii było ciągle używane podczas koronacji władców Anglii od 1296 AD, od kiedy Edward I wykonał je na swoją koronację. Krzesło skonstruowano specjalnie po to, by umieścić w nim kamień koronacyjny, przywieziony przez Edwarda ze Szkocji. Przebywało tam od przywiezienia go przez Fergusa z Irlandii w 500 AD.

Jego najwcześniejsze wykorzystanie jako kamienia koronacyjnego miało miejsce w Irlandii w 583 pne, kiedy Eochaide Heremon został koronowany na króla Irlandii po ślubie z Tephi, córką Sedecjasza, króla Judy, podbitej przez Nabuchodonozora w 586 pne.

Wszyscy królowie Izraela, całego państwa, wtedy królestwa Judy, byli koronowani stojąc na, lub obok tego kamienia.

Po przybyciu Jeremiasza z kamieniem do Irlandii, 583 pne, był ponownie używany w koronacjach monarchów Izraela. Eochaide i Tea Tephi byli całkowitym spełnieniem polecenia Jakuba, że Juda powinna rządzić narodami dwunastu plemion. Eochaide był potomkiem rodu Zarah z Judy, podczas gdy Tea Tephi była z rodu Peresa z Judy.

Ród Zarah, jako pierworodny, panował w Egipcie po śmierci Józefa. Nie rządzący książęta rodziny wyemigrowali w ciągu następnych 150 lat, zakładając miasta-państwa: Troję, Ateny, Miltetus i inne wzdłuż północnego M Śródziemnego. Następnie, około 150 lat przed Exodusem, kiedy król Górnego (południowego) Egiptu pokonał władców Hyksosów (Zarahici), rodzina panująca uciekła pozostawiając ród Peresa z Judy w Egipcie.

O tym „pierwszym” Exodusie z Egiptu pisał historyk Diodor. Brutus z Troi wyjechał w 1103 pne i założył Nową Troję, przemianowaną później na Londyn. Milezjanie wyemigrowali na zachód i założyli osiedla w Hiszpanii, a następnie w Irlandii.

Wraz z pojawieniem się Tea Tephi i jej późniejszym małżeństwem z milezjańskim królem Eochaidem, połączono dwa rody
Zarah i Peresa.

Z tego pierwszego małżeństwa pochodzili wszyscy królowie i królowe Europy północno-zachodniej.
Zauważmy, że trzykrotne przeniesienie kamienia jest wypełnieniem proroctwa Ezekiela, w odniesieniu do trzech przewrotów, o których mowa w rozdziale 21, wersety 25-27.

Jednak, ponieważ kamień przeniesiono z powrotem do Szkocji, niektórzy odrzucają to proroctwo. Ten błąd jest dlatego, że kamień zrównano z tronem Dawida. Kamień jest tylko symbolem tronu. Prawdziwy tron jest nadal u królowej Elżbiety. Pozostanie w Brytanii aż do powrotu Jezusa, zgodnie z proroctwem; „aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo.”

Ostatnim potomkiem rodu Zarah / Peresa z Judy jest królowa Elżbieta II . Jej też przypadło być obecnym spełnieniem proroctwa Natana dla króla Dawida w 2 Samuelu 7:10-17. W tym fragmencie, Dawid ma obiecane, że będzie miał bezpośredniego potomka rodu rządzącego ludem Izraela na zawsze. Psalm 89 potwierdza, że to będzie tak długo, jak długo można widzieć na niebie słońce i księżyc.)

20 lat przed przybyciem Wilhelma, Londyn został zdewastowany przez wielki pożar w 1666 roku, co pozwoliło wtajemniczonym illuminatom zbudować nowe miasto według własnego konceptu.

Spośród budowniczych na szczególną uwagę zasługuje Sir Christopher Wren (pl.m.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren), który zaprojektował katedrę St. Pawła (pl.m.wikipedia.org/wiki/Katedra_św._Pawła_w_Londynie) na szczycie Ludgate Hill (en.m.wikipedia.org/wiki/Ludgate_Hill).

Katedra została zbudowana na miejscu starożytnego miejsca kultu bogini Diany (pl.m.wikipedia.org/wiki/Diana_(mitologia)) i tu kilkaset lat później księżna Diana poślubiła księcia Karola.

(Nawiasem mówiąc, tytuł “Sir”, wyróżnienie przyznawane przez Królową i rząd brytyjski, za wybitne zasługi pochodzi od imienia sumeryjskiej bogini Sir (en.m.wikipedia.org/wiki/Mušḫuššu , en.m.wikipedia.org/w…/Garden_of_the_gods_(Sumerian_paradise)))

Nowy Londyn (Nowa Troja) stał się centrum działania potomków illuminati w Europie. Tuż po przybyciu Wilhelma Orańskiego, który został Wilhelmem III do Londynu, związał on z sobą wszystkie rodziny królewskie w Europie.

W 1694 roku, William Paterson pl.m.wikipedia.org/wiki/William_Paterson() podpisał ustawę, na mocy której stworzono Bank Anglii pl.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Anglii() i cały lichwiarski system bankowości centralnej, która dyktuje politykę za pośrednictwem organizacji, takich jak Międzynarodowy Bank depozytów w Szwajcarii.

pl.m.wikipedia.org/…/Międzynarodowe_Stowarzyszenie_Gwarantó…

mfiles.pl/pl/index.php/Bank_Rozrachunków_Międzynarodowych

http://ligaswiata.pinger.pl/m/10388979

http://ligaswiata.hvs.pl/iv-rzesza-bankowe-imperium-illumi…/

Illuminati (Brawctwo Babilońskie) stworzyli z Londynu twierdzę operacyjną dla Imperium Brytyjskiego i innych europejskich mocarstw.

Londyn kierował planetarnym podbojem obu Ameryk, Afryki, Azji, Chin, Australii i Nowej Zelandii, poprzez eksport potomstwa i tajnych stowarzyszeń, które poprzez podział, rewolucje, monarchie,socjalizm, komunizm, kapitalizm, demokracje i liberalizm, niszczyły wiedzę oraz wysiłki rodzimych kultur narodowych.

Credo Mutwa (en.m.wikipedia.org/wiki/Vusamazulu_Credo_Mutwa) zidentyfikował w wielu czarnych przywódcach “niezależnych” państw afrykańskich potomków tej samej królewskiej linii krwi.

Kiedy Europejskie imperia doszły do kresu istnienia monarchii, postanowiły rozczepić idee władzy na dwie przeciwstawne sobie formy dyktatury.

Formy zamknięte: tyrania, komunizm, faszyzm, nazizm, to podstępne, niewidoczne, działające w ukryciu rosnące w siłę formy raka, przejmującego stanowiska władzy w każdej dziedzinie życia.
Formy otwarte: oczywiście formy zamknięte są ograniczone czasowo, ponieważ wcześniej czy później nastąpi w nich bunt przeciwko wyczuwalnej kontroli.
I tutaj w sukurs władzy przychodzi ukryta dyktatura, kontrola zza kulis, która poprzez manipulacje, może trwać wiecznie, ponieważ ludzie nie buntują się przeciw brakowi wolności, lecz popadają w uzależnienia, popędy i kontrole za sprawą postępu, podstępu, mody, trendu i zmiany definicji wybranych pojęć.

Gdy brytyjskie i europejskie imperia zaczęły się rozwijać, władza rozpoczęła proces wprowadzania ukrytej kontroli pod postacią wygodnej demokracji będącej przeciwieństwem znienawidzonego socjalizmu, te pozory wolności i wyboru stały się podstawą kreowania nowego niewolnictwa.

Niezależność państw narodowych przykrytych pajęczyna tajnych bractw i powiązań to mit, ponieważ potomkowie zamkniętej struktury władzy nadal kontrolują wszystkie aspekty życia tworząc pozory wolności i suwerenności.

Kolor skóry, język, pochodzenie prezydenta lub premiera pozornie wydaje się być bez zarzutów, lecz wystarczy tylko wytrzeć farbę z jego oficjalnego wizerunku aby zobaczyć drugie dno władzy narodowej, takie odkrycia zawsze uświadamiają nam brak suwerenności danego państwa, poprzez powiązania naszych przywódców z międzynarodowymi mafiami tajnych stowarzyszeń, bractw i rodzin.

Stany Zjednoczone nigdy nie przestały być kontrolowane przez Londyn, a rządy federalne i korporacje są zależne od prywatnych interesów europejskich władców.

USA, nigdy nie było niezależne!

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest tylko prezesem, odgrywa w świecie illuminatów taką samą role jaką odgrywał prezes pierwszej spółki Virginia (en.m.wikipedia.org/wiki/Virginia_Company), założonej w 1604 roku, przez potomków Korony Brytyjskiej i ” nowych masońskich arystokratów “, przybyłych do Ameryki Północnej.

Niezwykłe, ale prawdziwe. Co najmniej 50 z 56 sygnatariuszy amerykańskiej Deklaracji Niepodległości to masoni i członkowie innych tajnych bractw i wewnętrznych kręgów.
pl.m.wikipedia.org/…/Deklaracja_niepodległości_Stanów_Zjedn…

Gdy Wielki Mistrz mason George Washington został pierwszym prezydentem USA, mianował 11 członków Sądu Najwyższego, z który co najmniej sześciu było zadeklarowanymi masonami.

W 1789 roku, każdy z nich podczas Ceremonii składał masońską przysięgę na Biblię.

Washington, który dowodził amerykańskimi wojskami kolonialnymi zależnymi od Korony Brytyjskiej, był kawalerem Orderu Podwiązki, a kawalerowie tego odznaczenia skupieni są w tajnej organizacji kontrolowanej i nadzorowane przez Koronę Brytyjską.

pl.m.wikipedia.org/w…/Wojna_o_kolonie_amerykańskie_1754-1763

Wszystko to wydaje się wielką sprzecznością, ale dla tych, którzy widzą prawdę ponad oszustwami, to wszystko ma sens.

Wróćmy na chwilę do RPA, gdzie apartheid zwalczał politykę wolnych, suwerennych państw, poprzez zamknięcie polityki krajowej na kontakty zagraniczne. Ten program bardzo szybko doprowadził do wytworzenia wielu przeciwstawnych sobie opcji politycznych kontrolowanych jedną siłą, siła ta kontrolowała naród, rabowała bogactwa naturalne, usuwała niewygodne rody i artefakty.

Popatrzmy dziś na czarnych potomków wielkich rodów, królów i faraonów … Popatrzymy na ich państwa i królestwa … Po 200 latach zniszczono tymi samymi metodami którymi teraz niszczy się Europę wszystkie aspekty kultury, moralności, zdrowia i suwerenności …

Po tym wszystkim apartheid był już niepotrzebny, podziały żyły własnym życiem, a resztki regionalnych społeczeństw służą koncernom farmaceutycznym jako elementy doświadczeń biogenetycznych.

To był czas przyjścia pierwszego czarnego prezydenta jakim został, Nelson Mandela, mason, marionetka Illuminati, który później został zastąpiony przez Thabo Mbeki (pl.m.wikipedia.org/wiki/Thabo_Mbeki). Czarni mają teraz prawo do głosowania i RPA jest wolne. Brawo! Czy tak jest w istocie?

Globalną strukturę Illuminati, można porównać do kilku niezależnych piramid lub nieskończonego labiryntu powiązań. Centrum operacyjnym jest Europa i jej główne miasta: Londyn, Paryż, Bruksela i Berlin. Europa jest także centrum dowodzenia, rodzinnymi menadżerami (prezydentami, księżmi, generałami…) w różnych państwach świata.

Te ” genealogiczne “, powiązania to rozchodzące się we wszystkie strony pajęczyny Rothschildów w Europie, Rockeffelerów w USA, Bronfmanów (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bronfman_family) w Kanadzie, Oppenheimerów (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Oppenheimer_family) w RPA … Te sieci skupiają mniejsze sieci rodzin i rodów kontrolujących politykę, finanse, biznes, media, wojsko, itd w dzielnicy, regionie kraju, kontynencie …

W taki sam sposób księstwa “bogów” Anunnaki kontrolowały różne regiony świata, a także odpowiadały za centralny projekt realizacji planów podyktowany porządkami obrad.

Kiedyś sumeryjscy bogowie walczyli między sobą o wpływy i władzę, przejęcia ziem, bogactw i stad niewolników…, dziś Illuminaci robią dokładnie to samo, te wewnętrzne tarcia i konflikty są widoczne gołym okiem, popatrzcie na politykę państw, wodzów i korporacji, niewolnicy i gladiatorzy bronią ich własnym nieistniejącym honorem. Fetysz, status i pieniądz rządzi rozumem stad, grup i rodzin.

“Kierownicy oddziałów”

Rolą “kierownika”, jest wykreowanie realistycznie wyglądających wydarzeń politycznych mogących być wprowadzanymi na globalną skalę. Tak wykreowano strach przed wirusami, terroryzmem, czy atakami …

W RPA ,rodzina Oppenheimerów i ich sieci, kontrolowały około 80% rynku akcji kopalni złota i diamentów. Wszystkie decyzje polityczne zależały od manipulacji sytuacją poprzez media, wojsko, sądy i politykę.

Zobaczcie jak w Polsce cieszono się gdy na prezydenta wybierano marionetkę CIA, Lecha Wałesę, więc możecie zrozumieć, czym był upadek apartheidu i wybór fałszywej “wolności” reprezentowanej przez Mandele i Mbekiego.

Dyktatura została zastąpiona przez kontrolowaną “wolność” i dobrobyt dla uprzywilejowanych.

System się zmienił ale rodzina Oppenheimerów i jej sieci nadal kontrolują 80% wszystkich kopalni złota w Afryce Południowej.

Główną fasadą demokracji są media, ta afrykańska “wolność” została skonstruowana przez przyjaciela Henry Kissingera, Irlandczyka Tonyego O’Reillyego.

Złudzenie wolności i niepodległości towarzyszy wszystkim podbitym przez illuminatów narodom, niezależnie od tego czy działo się to w monarchii, socjalizmie, demokracji czy liberalizmie mówiono ludziom o wolności, równości i sukcesie…

Jednak trony, tytuły, bogactwa, sądy, armia … Należą zawsze do illuminatów i sieci ich rodzin i sług.

Metoda “ukrytej ręki” jest do tej pory najbardziej efektywnym sposobem kontrolowania i manipulowania ludźmi.

Nowy Świat, kontrolowany przez monarchie europejską, został uśpiony deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych, naród poczuł się wolny, ale to wszystko wielkie kłamstwo, USA pozostaje własnością brytyjskiej (a właściwie babilońskiej) monarchii.

Wielu ludzi potępia potężną Amerykę, która uważana jest za złego giganta niszczącego państwa narodowe, ale nikt nie spojrzy za plecy militarnej machiny za którą ukryte są prawdziwe struktury władzy, elity skupione dookoła babilońskich tajnych bractw w Anglii.

Upadek Imperium Brytyjskiego jako światowego mocarstwa, ukrył i rozproszył jego moc. Fasady państw, rządów, administracji rządowej skrzętnie ukrywają cienie tajnych bractw. Ukryto źrodła mocy i metody manipulacji za podziałami, waśniami, skandalami i marionetkami łasymi na tytuły, bogactwa i wpływy.

Ze względów historycznych główne centrum operacyjne sieci znajduje się w Londynie (Nowa Troja), a główne ośrodki zarządzania znalazły swoje siedziby w Paryżu, Brukseli i Rzymie.

Aby zrozumieć, co stało się w Stanach Zjednoczonych, należy zacząć od pewnych zdarzeń, które miały miejsce dawno temu.

Fenicjanie (pl.m.wikipedia.org/wiki/Fenicja) dotarli do amerykańskich wybrzeży ponad 4 tysiąc lat temu. Na początku XX wieku, na terenie Wielkiego Kanionu (Grand Canyon https://pl.m.wikipedia.org/…/Park_Narodowy_Wielkiego_Kanionu ) znalezione zostały resztki cywilizacji egipskiej (sprzed 4 tysięcy lat) oraz orientalnej, choć wyniki prac archeologicznych szybko zostały utajnione.

Znaleziono obeliski, świątynie Seta, świątynie ISIS, świątynie Ra, świątynie Zoroaster, buddyjski klasztor oraz kopie piramidy Cheopsa. Za ukryciem wyników badań z 1909 roku stoi Smithsonian Institution’s. (Zdjęcia poniżej)

( Starożytni Egipcjanie mieli tendencję do korzystania z fenickiej marynarki. Petroglyph łodzi nie został znaleziony we Włoszech czy Tunezji, ale w Ameryce Północnej na Mount Rushmore.

Mount Rushmore, to święta góra Siuksów (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dakotowie), zwana głowami sześciu przodków. Głowy przodków były mijane co roku w czasie ich pielgrzymki do Harney Peak.

Twarze sześciu przodków, były twarzami starożytnych Egipcjan przerobionymi później na podobizny prezydentów USA. Amerykanie krytykują afgańskich Talibów niszczących wyrzeźbionych w skale wizerunki Buddów, w takim razie jak nazwać działania illuminatów, w celu fałszowania historii .?!)

Nazwa Phoenix City Sun Valley, Arizona, została zainspirowana prawdziwą historię tego miejsca. Istnieją dowody na to, że Egipcjanie, Walijczycy, Irlandzcycy, Anglicy i Szkoci … wylądował w Ameryce Północnej wieki przed Kolumbem.

Oficjalna historia twierdząca, że Amerykę odkrył Kolumb jest śmieszna. Kilka kilometrów od szkockiego Edynburga jest kaplica Rosslyn (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Rosslyn), Święty Graal babilońskiej elity.

Kaplica zbudowana na kształt krzyża jest dziełem dalekowschodnich inżynierów pracujących dla templariuszy i rodziny St Clair-Sinclair. Jej fundamenty postawiono, w 1446 roku, a prace zakończono w 1480 roku.

Bardziej obrazowe jest to, że fasada kościoła prezentuje ilustracje kukurydzy cukrowej (pl.m.wikipedia.org/wiki/Kukurydza_cukrowa) i niektóre kaktusy, które rosną tylko w Ameryce, kontynencie który ponoć został odkryty przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku!

Dowody

W 1784 roku, powstała książka autorstwa Fredericka J. Pohla i Clarksona N. Pottera oparta na słowach niemieckiego pastora Johanna Reinholda Forstera i listach pochodzących z 1398 roku. Listy autorstwa dwóch weneckich nawigatorów (bracia Zeno, byli członkami jednej z najbardziej wpływowych weneckich rodzin należących do Czarnej Szlachty) traktujące o wyprawie przez Atlantyk pod dowództwem niejakiego Zichmniego przedstawiały tak naprawdę historię ekspedycji Henryka Saint-Clair.

Antonio Zeno Sinclair wylądował w Nowej Szkocji w 1398 r. Opisy wykonane w listach przez Antonio wskazują na region Pictou County (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pictou_County,_Nova_Scotia), niedaleko obecnego miasta New Glasgow.

Sinclair wędrował dalej i wylądował w Nowej Anglii w mieście Prospect Hill, w Westford, miejsce to znajduje się 40 kilometrów od Bostonu w Massachussetts, stosunkowo niedawno odkryto tam kamienną rzeźbę przedstawiającą miecz i rycerza w zbroi.

global-4-lvs-odra.opera-mini.net/…/www.clans…/1546026134/The Westford Knight Brochure.pdf

R.T. Lethbridge, kustosz Muzeum Archeologii i Etnologii Uniwersytetu w Cambridge, w Anglii, powiedział, że broń, zbroje i symbole heraldyczne wyryte w kamieniu należały do rycerza z XIV wieku, pochodzącego z północnej Szkocji.

Krzysztof Kolumb został wykorzystany jako przynęta, aby rozpocząć oficjalną okupacje Ameryki.

Oto, jak to się stało.

Po masakrze w 1307 roku, wielu templariuszy ruszyło do Szkocji i Hiszpanii. Inni jednak skierowali swe kroki do Portugalii, gdzie stali się znani jako Rycerze Chrystusa. Skupili się w szczególności na dalekomorskich wyprawach, realizując konkretnie zamierzony cel .

Najbardziej znanym wielkim mistrzem Zakonu Rycerzy Chrystusa był książę Henryk Żeglarz (znany jako książę Henryk pl.m.wikipedia.org/wiki/Henryk_Żeglarz), który żył w latach 1394/1460.

Termin “Nawigator” lub “nautier” był używany przez templariuszy i Zakon Syjonu do oznaczenia Wielkiego Mistrza, więc nie dziwi fakt, że tytuł ten została podchwycony równiezż przez Rycerzy Chrystusa. Książę Henryk był badaczem królewskiej krwi, jego żeglarze pochodzący z Madery i Azorów odkryli, dwie lokalizacje związane z Atlantydą.

Zwiaązek Henryka z wieloma tajnymi bractwami ułatwił mu dostęp do nieprzebranych tajemnic, książek i map z czasów fenickich, które dokładnie obrazowały położenie obu Ameryk.

Turecki admirał Reis w czasie swoich odkryć związanych z Antarktydą, bazował na mapach pozostawionych przez księcia Henryka Żeglarza i Rycerzy Chrystusa.

Bardzo istotne jest to, że jednym z kapitanów statków Księcia Henryka był … dziadek Krzysztofa Kolumba! To jest po prostu “przypadek” , prawda. ?!

Biorąc pod uwagę te fakty, powiązania, koligacje, nikt nie uwierzy w bajkę o podróży Kolumba mającej na celu poszukiwanie Indii… Kolumb doskonale wiedział dokąd płynie i co zastanie docierając do celu swej podróży.

Nie jest przypadkiem, że większość wielkich światowych badaczy, takich jak Vasco da Gama i Amerigo Vespucci byli Portugalczykami. Jak wyjaśnia masońskich historyk, Manly P. Hall : “Kolumb miał ścisłe relacje z wieloma sieciami tajnych bractw w Portugalii, ale także w Genui gdzie uchodził za członka czarnej szlachty.”

W pewnym momencie Kolumb, został zatrudniony przez Rene d’Anjou (https://en.m.wikipedia.org/wiki/René_of_Anjou), głowę Lotaryngii, członka bractwa babilońskiego, posiadającego kontakty ze szlachtą całej współczesnej mu Europy.

Kolumb, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Colon był członkiem grupy, bardzo aktywnych katarów i templariuszy, którzy wiele lat przed wyprawą Kolumba zainspirowali Dantego (pl.m.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri), który wspomina w swoim utworze o statkach Templariuszy przyozdobionych białymi flagami z czerwonymi krzyżami …

Kluczowe wsparcie dla wyprawy Kolumba pochodziło od dwóch wysokich rangą wtajemniczonych członków bractwa babilońskiego, Lorenzo de Medici, należącego do jednej z najpotężniejszych rodzin weneckich, i artysty Leonardo da Vinci, wielkiego mistrza Zakonu Syjonu.

Pięć lat później Kolumb wraz z Johnem Cabotem wylądowali na Karaibach, wyruszyli oni w swoją podróż z portu Templariuszy w Bristolu. Celem podróży było oficjalne odkrycie “Nowego Świata” dla tajnych bractw.

Cabot wspierany był przez króla Anglii Henryka VII (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Henryk_VII_Tudor). Kilka lat później urodzony w Wenecji syn Cabota, Sebastian zostanie Explorerm, zatrudnionym przez Henryka, aby ten rysował dla niego mapy.

Sebastian wraz z Hiszpańską ekspedycją osiągnął Zatokę Hudsona w Kanadzie. Hiszpańskie, Angielskie, Francuskie, Portugalskie wyprawy eksploracyjne zawsze koordynowane były przez bractwo babilońskie.

Oficjalna historia odkryć nie łączy Kolumba i Cabota. Prawdziwe nazwisko Johna Cabota brzmiało Giovanni Caboto.

Był on naturalizowanym Wenecjaninem pochodzącym z Genui. Obaj z Kolumbem należeli do tych samym bractw, otaczali się tymi samymi ludźmi, oraz trudnili się tym samym fachem.

“Badacze, którzy na nowo otwarli drzwi do nowego świata respektowali zasady wyższego planu działania.
Niewiele wiemy dziś o pochodzeniu i życiu ludzi wynajętych przez tajne bractwa. Chociaż Kolumb i Cabot żyli w wieku, przepełnionym historykami i biografiami, postarano się abyśmy dziś nie mogli dotrzeć do ich prawdziwych i wiarygodnych życiorysów, jeśli spojrzymy w encyklopedie, nawet podrzędni włoscy kupcy i odkrywcy posiadają bardzo skrupulatne życiorysy …”
W ciągu czterech następnych stuleci, bractwo babilońskie za pomocą kontrolowanych przez siebie państw i ich flot ( Anglia i Holandia, Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Niemcy…) dosłownie najechało planetę i przejęło nad nią kontrolę.

Typowe metody podboju stosowane przez bractwo pokazał światu Hernando Cortes (pl.m.wikipedia.org/wiki/Hernán_Cortés), który ustanowił kontrole bractwa nad Ameryką Środkową. Rdzenni mieszkańcy tego kraju mieli swój własny system pomiaru czasu, bowiem czas odgrywał w ich religii ważną rolę, wyznaczał on bowiem czas powrotu boga Quetzalcoatla, który był lokalną wersją Jezusa.

(Uważany był za współtwórcę świata oraz Słońce Wiatru (Nahui Ehecatl) w drugiej epoce świata. Według wierzeń Indian był bogiem wiatru, nieba (symbolizują to pióra) i ziemi (czego oznaką jest wąż). Uznawany był także za bóstwo wody i płodności, opiekuna 2. dnia miesiąca (Ehecatl) w kalendarzu azteckim. Urodzony przez boginię-dziewicę Coatlicue, jego bratem-bliźniakiem był Xolotl. Pierwowzorem Pierzastego Węża był toltecki bóg przyrody, który z czasem stał się bogiem wiatru, powietrza, dziennego nieba i dobrobytu. Był opiekunem człowieka, zwłaszcza rzemieślników. Nauczał ludzi, przekazał wiedzę o kalendarzu, niebie i świecie podziemnym. Był wyobrażany jako bóg o białej skórze i jasnych oczach, dlatego też uważano go za uosobienie światłości i boga białej magii. Przybył z krainy na wschodzie.)

Legendy o mesjaszu niezależnie czy powstały one na bliskim wschodzie, Europie, czy w Ameryce Środkowej nie różnią się znacznie od siebie ponieważ pochodzą one z tego samego źródła.

Data realizacji planu bractwa babilońskiego zawsze zbiega się w czasie z ważnymi wydarzeniami dla lokalnych społeczności, dzięki temu mozżna kontrolować społeczności za pomocą mitów, podań, legend i religii. Tak było też w 1519 roku, kiedy Indianie czekali na przybycie białego Boga, węża Quetzalcoatl (pl.m.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl) o piórach ptaka.

Cortes przybył do Meksyku w 1519 roku, w hełmie z piórami, i wylądował w pobliżu miejsca, z którego odszedł Quetzalcoatl. Miał też ze sobą opisany w podaniu krzyż… Z tych wszystkich powodów, król Azteków Montezuma i jego ludzie myśleli, że Hernando Cortes był oczekiwanym przez nich bogiem.

Pozwoliło to Cortesowi przejąć kontrolę nad bogobojnym narodem, choć miał tylko 598 osób. Kiedy Aztekowie uświadomili sobie, że przybyły do nich podróżnik nie jest Bogiem, a fałszywym prorokiem, było już za późno.

Była to jedna z największych rzezi w historii ludzkości w imię babilońskiego chrześcijaństwa zabito ponad 12 milionów tubylców, a co najmniej 15 milionów innych stało się niewolnikami Hiszpanów.

Hiszpańscy konkwistadorzy podbili Inków i ziemie Majów, a duża część wiedzy tych narodów zaginęła lub została zniszczona podczas krwawego procesu kolonizacji.

To samo stało się w Ameryce Północnej, gdzie Europejczycy zabili ogromną liczbę rodzimej kultury praktycznie wycierając ją z powierzchni ziemi.

http://historiazakazana.hvs.pl/giganci-ktorzy-rzadzili-ame…/

Rdzenni mieszkańcy Afryki, Australii, Europy, Nowej Zelandii i innych miejsc na świecie podzielili los Azteców.

Bractwo Babilońskie przejęło pod sztandarami imperium brytyjskiego i innych europejskich monarchii cały świat, wycierając z pamięci ludzi i zapisków historycznych kluczowe informacje, artefakty i wspomnienia oraz mity, legendy i opowiadania.
Jednym z najbardziej oczywistych przykładów tego procesu było zniszczenie wielkiej biblioteki w Aleksandrii (Egipt) w czwartym wieku.
Wszystkie książki, które nie zostały zniszczone są przechowywane obecnie w Watykanie.
Ksiądz X.x : ” Są w Watykanie miejsca, dostępne tylko dla uprzywilejowanych księży i Biskupów, należących do dziwnych hermetycznych bractw…
Książki, zwoje, kamienne, złote i gliniane tabliczki spoczywają głęboko pod ziemią w klimatyzowanych pomieszczeniach, jest tam cała prawda o życiu, ludziach, naszym pochodzeniu, technologii i zamierzchłych cywilizacjach … Watykan ma prawo pierwokupu, oraz prawo przejęcia każdego artefaktu, który może zagrozić Bractwu Babilońskiemu…”

Pierwszy angielską osadą na nowej ziemi było Jamestown (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jamestown_(Wirginia)) w Wirginii. Osada powstała na początku XVIII wieku.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Virginia

Nazwa stanu pochodzi od przydomku Elżbiety I, zwanej (bez powodów), “Królową Dziewicą”. Jednak tak naprawdę region ten został nazwany imieniem dziewiczej bogini starożytnego Babilonu, Semiramis (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Semiramis), której odpowiednikiem jest egipska Izyda.

Wśród pierwszych osadników znalazła się rodzina Francisa Bacona (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(filozof)) i liczne grono purytańskich Kalwinistów (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kalwinizm), ubranych w wysokie kapelusze i czarne płaszcze, którzy traktowali tubylców z arogancją i bestialstwem.

Ci dziwni osadnicy potomkowie babilońskiej lini krwi i europejskiej arystokracji, stali się czołowymi przedsiębiorcami, bankierami, prezesami i właścicielami Stanów Zjednoczonych Ameryki.

( Tak powstawał kapitalizm i socjalizm: http://ligaswiatowa.hvs.pl/kapitalistyczna-utopia-dnia-dzi…/)

Z Anglii przeniesiono tytuły własności finansowych i nieruchomości, tworząc z Ameryki kopię starożytnej Europy. Król Jakub I w 1606 roku, tworząc Virginia Company nadał Jamesowi Franciscowi Baconowi tytuł szlachecki oraz tytuł Lorda Kanclerza Anglii.

Masoneria i USA.

Pod patronatem Jamesa, templariusze, różokrzyżowcy i inne tajne stowarzyszenia połączyły siły pod jedną nazwą, masonerii.

Wśród pierwszych członków Virginia Company znajdujemy takie nazwiska jak : Francis Bacon, hrabia Pembroke (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hrabia_Pembroke), hrabia Montgomery (), hrabia Salisbury (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Markiz_Salisbury), hrabia Northampton (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Markiz_Northampton) i hrabia Southampton (https://pl.m.wikipedia.org/…/Henry_Wriothesley,_3._hrabia_S…)…

Wszystkie te osoby należałaby do rodów Bractwa Babilońskiego. Warto dodać, że firma Virginia (https://en.wikipedia.org/?title=Virginia_Company) istnieje do dnia dzisiejszego.

Ciąg dalszy nastąpi w artykule :
“Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych” .

Liga Świata
Dydymus

https://www.facebook.com/historiazakazana/posts/sekretna-historia-odkrycia-ameryki-czyli-podboje-bractwa-babilo%C5%84skiegow-1492-rok/824316984313352/

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu polecamy przeczytanie:

Kolonializm made in England (część 1-3)

Wypowiedz się