Globalizacja – Świat na rozdrożu i prognozowane scenariusze w pigułce

Prezentujemy wystąpienie dr Krzysztofa Lachowskiego z Klubu Inteligencji Polskiej wygłoszone prawie dokładnie 6 lat temu na X Harmonii Kosmosu we Wrocławiu. Prelekcja pod powyższym tytułem nie tylko nie straciła na aktualności,  ale wręcz zyskała, dzięki przyśpieszeniu zmian świadomości i rozumienia procesów zachodzących w świecie, które przyśpieszają.

Gospodarz Harmonii Janusz Zagórski adresował wtedy sfilmowane wystąpienie do wytrawnych znawców systemowych zagadnień. Obecnie po 6 latach, nieporównywalnie więcej ludzi widzi, że świat jest na rozstaju dróg przed niezwykłymi, wielkimi przemianami i odczuwa niepokój.

Prelegent przedstawia bardzo syntetycznie, ale wyraziście, wiele różnych procesów i wydarzeń zachodzących we współczesnym świecie, jako pozornie niezależnych od siebie „kropek”. Pokazuje współzależność w sprzężeniu zwrotnym tych „kropek”, jako całościowy system, który doprowadził obecny świat na rozdroże, jako cywilizację, zdominowaną przez Zachód.

Nakreśla też możliwe 5  scenariuszy wydarzeń i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jest to aktualizacja jego prognozy z 2000 roku pt. „Dokąd zmierza świat XXI wieku ?” czyli obecnie po upływie ponad 18 lat.

https://youtu.be/1T_KSVX0oBU

Opublikowano za: niezaleznatelewizja Opublikowany 6 lut 2013

Kilka komentarzy

Marek Strzecki 11 miesięcy temu

Świetny facet , najlepszy na jakiego natrafiłem w POLSKIm internecie. Niestety po rozwaleniu ruchów protestu w USA Occupy Wall Street Grecji, Portugalii, CZy PODEMOS W HISZPANII światowe elity i NWO maja znowu wolna rękę i dlatego nie ma już wątpliwości że wybrały wariant 3 wojny światowej motywowanej tym razem, nie napaścią na radiostacje Gliwice, lecz tworzonym na siłę i wbrew faktom, bajkom o zagrożeniu rosyjskim. A ty buraku Penetrusie pierdnąłeś i mam nadzieję, że zatrułeś się własnym śmierdzącym prymitywizmem.

Argus625 4 lata temu

„Tubylcy” w odstawce Jerzy Buzek Prywatyzacja w Polsce miała charakter rabunkowy. Prywatyzację w Polsce przeprowadzały z reguły firmy zagraniczne. Pełniły one dwojakie funkcje: po pierwsze – przystosowywały one zakłady do przejęcia przez nowego właściciela, po drugie – choć nie zawsze – wyszukiwały kupca zwanego mylnie inwestorem. Dr Ryszard Ślązak pisze: „Miały one niczym nieskrępowany dostęp do organów władzy, która wprost szczyciła się otwartością na współpracę z zagranicą, choć w rażącej różnicy poziomowej, bo nie na równorzędnym poziomie państwowym”. Firmy polskie były dyskryminowane w tym procederze. Nie brały udziału w „doradzaniu” ani nasze uczelnie ekonomiczne, ani wybitni polscy ekonomiści. Nie dopuszczono też ani polskich (jeszcze) banków, ani instytutów branżowych (potem rozpędzonych). Na „doradców” zagranicznych, niekiedy zwykłych hochsztaplerów, nie szczędzono środków. Często honorarium otrzymywały one, głównie banki, w walutach wymienialnych, aby wykonawcy tych usług nie ponosili kosztów różnic kursowych i prowizji bankowych przy zamianie w polskich bankach złotych na walutę obcą. Troska to zgoła wzruszająca. Niejednokrotnie tak uzyskane należności „doradcy” przeznaczali na zakup polskich przedsiębiorstw lub udziałów lub akcji w nich (sic!). Największe prowizje otrzymywały banki zagraniczne za „sukces przy prywatyzacji”, za znalezienie kupca (z zasady ze swojego kraju) i za przeprowadzenie jego sprzedaży. Od niektórych wynagrodzeń strona polska płaciła jeszcze podatek VAT i inne pochodne im koszty, niezaliczone bezpośrednio w koszt obsługi tych umów. „Zagraniczny, więc lepszy” – takie hasło przyświecało sprzedawcom naszego majątku, a właściwie sprzedawczykom.

penetrus 5 lat temu

Z tego gościa jest taki sam doktor jak z Kardaszawskiego. Typ zwyczajnie cierpi na manię prześladowczą. Ma socjalistyczne skrzywienie spowodowane chorobą umysłową. Czyta te dane ale sam ich nie rozumie. W tym co mówi i w jaki sposób jest tak wiarygodny jak chlor spod sklepu monopolowego.

Janusz2018 11 miesięcy temu (edytowany)

śp dr Kardaszewski to był wielki intelektualista, dzięki między innymi jemu wyleczyłem się z barbarzyńskich, neoliberalnych poglądów.

Danuta Biss 5 lat temu

wszystko ok, ale sposób czytania męczący

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?v=1T_KSVX0oBU

Od Redakcji KIP: Polecamy też inne teksty Autora powyższej prognozy:

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.I

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz III

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.II

Sprzężenie zwrotne procesów globalnych

Dr Krzysztof Lachowski – KORPORACJONIZM = FASZYZM

WOLNY RYNEK – OPIUM DLA MAS, a WIĘŹ – ISTOTA ISTNIENIA

Własność wspólnotowa i pieniądz wspólnotowy jako podstawa budowy społeczeństwa obywatelskiego

Kapitalizm i pieniądz odsetkowy, a spółdzielczość i pieniądz barterowy

dr Krzysztof Lachowski: Rozproszenie pieniądza i własności jako podstawa budowy III drogi rozwoju

Dominujące, a pożądane wartości i warunki w budowie społeczeństwa obywatelskiego

Krzysztof Lachowski: Zarys koncepcji ekonomii obywatelskiej i nowego ustroju

dr Krzysztof Lachowski: Przemiany świadomości i paradygmatów

Duchowość, ekonomia, przemiany

Wypowiedz się