Bierutowskie odszkodowania dla żydów niemieckich

zydzi-zydom

Za mienie żydów niemieckich z terenu odzyskanych po II wojnie światowej Ziem Zachodnich i Północnych, powojenna Polska Ludowa, w okresie rządów żydokomuny, zapłaciła odszkodowanie ich spadkobiercom ocalałym z niemieckiego ludobójstwa i zgłaszającym się z roszczeniami wobec Polski i to aż z 12 krajów ówczesnego, powojennego Zachodu.

 Spadkobiercy żydów niemieckich na terenach, które znalazły się w granicach naszego państwa wystąpili z roszczeniami finansowymi  za przedwojenne mienie, całkowicie zniszczone: w czasie okrutnej wojny światowej i celowo, w czasie wycofywania się z tych terenów przez samych Niemców.

 Poza osobami indywidualnymi roszczenia wobec Polski  zgłaszały, błyskawicznie reaktywowane  w Polsce powojennej, gminy żydowskie oraz gminy aż z 19 krajów Zachodu, nawet z tych krajów z których rządami nie zostały przez Polskę zawarte umowy odszkodowawcze/indemnizacyjne.

Z terenu tych odzyskanych Ziem zapłacono za mienie pożydowskie w liczbie aż za 2578 pozycji nieruchomości pożydowskich, w większości zniszczonych do stopnia gruzowiska, lub nigdy trwale nie zabudowanych.

 Początkowo we wnioskach np. strony angielskiej, francuskiej czy holenderskiej o odszkodowanie zawierane były przeróżne oszustwa, wskazywano im, że niemal każda nieruchomość była zabudowana, choć większość nigdy nie była trwale zabudowana i nie uwzględniano skutków wojny, tak jakby wojny nie było i nie było żadnych zniszczeń.

Z tego względu eksperci z danego kraju wspólnie z polskimi musieli weryfikować niemal każdą nieruchomość. Dochodziło bo kompromitacji strony zagranicznej, która początkowo naiwnie wierzyła, że zgłaszane im do odszkodowania nieruchomości były trwale zabudowane, a praktycznie okazywało się, że nigdy nie były zabudowane lub, że po wojnie istniała tylko kupa gruzu, która kosztem państwa polskiego musiała być odgruzowana i uporządkowana.

Wyceniano je bez uwzględnienia kosztu odgruzowania. Ogólna kwotowa wysokość zapłaconego odszkodowania, za roszczenia z terenu Ziem Odzyskanych przeliczona po współcześnie stosowanych kursach walutowych, i według współczesnych cen złota monetarnego, wyniosła aż ponad trzynaście  miliardów dolarów amerykańskich.

 Warto dla przypomnienia wiedzieć, że ogółem Polska Ludowa zapłaciła odszkodowanie za pożydowskie mienie/nieruchomości w liczbie ponad 21 500 pozycji z terenu powojennej Polski, o łącznej współczesnej równowartości zapłaconego odszkodowania na ponad 11 mld dolarów amerykańskich.

Zapłacono więc za wszelkie mienie pożydowskie w stopniu całkowitym i ostatecznym, co także potwierdzono w czasie masowej emigracji żydów rosyjskich z Polski po marcu 1968 roku.
  Należy tu podkreślić, że te umowy odszkodowawcze dotyczące w około 90 % mienia pożydowskiego, utajniono przed Polakami, aby tym którzy wyemigrowali w czasie wojny z kraju, w tym walczyli na wielu frontach na Zachodzie,  nie otrzymali żadnego odszkodowania

 Mimo to, nadal do Polski bezprawnie, nawet w sposób niemal terrorystyczny zgłaszają roszczenia różnorodni zagraniczni i krajowi oszuści, a także antypolskie różnorodne organizacje diaspory  żydowskiej z Zachodu. Zgłaszają się także podstawieni kombinatorzy z samego Izraela. Mimo zapłaty ponowne przestępcze roszczenia o odszkodowania lub zwroty w naturze nieruchomości zapłaconych z terenu Ziem Odzyskanych zgłosiło 450 oszustów.

   zydowski-holokaustA jak stwierdził w polskiej telewizji Szymon Szurmiej, były dyrektor Teatru Żydowskiego, w Polsce żyje 4 miliony Żydów zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich. A ile żyje niezarejestrowanych ?

Zgłaszali ponowne roszczenia mimo, że w dokumentacji będącej podstawą do ówczesnej wypłaty odszkodowania, były wykazane z imienia i nazwiska ich przedwojenni właściciele i z imienia i nazwiska spadkobiercy, którym przyznano odszkodowania. Znaczna liczba prób tych wyłudzeń i oszustw była skierowana z terenu współczesnych Niemiec, Izraela i Polski i dotyczyła zupełnie innych spadkobierców, nie tych ujętych w umowach odszkodowawczych którym przyznano i wypłacono odszkodowania. Roszczenia zgłaszane współcześnie do Polski dotyczą także mienia z terenu Kresów wschodnich, terenów dziś należących do Ukrainy, Białorusi, Litwy czy Federacji Rosyjskiej.

Czyli Polska nie będąc agresorem, a jednocześnie będąc gronie państw zwycięskich, ma płacić za mienie pożydowskie na terenach, które straciła na Wschodzie i na terenach, które zyskała zrujnowane na Zachodzie.

 Dziwnym zbiegiem okoliczności roszczeń do mienia  przedwojennych Żydów polskich z tych utraconych przez Polskę po drugiej wojnie światowej terenów, do Związku Radzieckiego nigdy nie były zgłaszane, przynajmniej publicznie nie jest to znane, tylko do Polski.

 Jakub Zawadzki

 /Londyn, sierpień, 2016/

Izrael dogadał się z Polską ?? w sprawie wypłaty 1 BILIONA ZŁ !?

jack caleib Opublikowany 15 kwi 2018
( znaczna część zniekształcona przerwami przez rządową cenzurę ale napisy są widoczne )

https://www.youtube.com/watch?v=1cfgRwZVW7k

PS od redakcji KIP. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie w tym temacie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty na temat zapłaconych przez Polskę odszkodowań, wykazu spłaconych nieruchomości,   oszustw na mieniu spłaconym i zwiększających się roszczeń żydowskich. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

dr Ryszard Ślązak – POWOJENNE ODSZKODOWANIA POLSKI WOBEC ZACHODU

Wywiad z dr Ryszardem Ślązakiem o reprywatyzacji i odszkodowaniach

WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE

POWOJENNE ODSZKODOWANIA ZAPŁACONE WIELKIEJ BRYTANII.

dr Ryszard Ślązak – KAMIENICE DLA OSZUSTÓW

Wykaz nieruchomości w Warszawie za które Polska wypłaciła odszkodowania dla USA

Jakub Zawadzki: Bierutowskie odszkodowania dla żydów niemieckich

Wyłudzane powtórnie odszkodowania

Wypowiedz się