Komunikat do Czytelników Strony KIP

1_healing_waters
Szanowni Państwo

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie publikacjami na naszej Stronie internetowej oraz za „polubienia” na facebooku, których oficjalnie widocznych (ale ocenzurowanych zaniżeniem liczb ) na stronie jest ponad 10 tysięcy z ponad 80 krajów świata.

Z analizy statystycznej osób na facebooku, które „polubiły” naszą Stronę wynikają następujące dane:

  • 78 % mieszka w Polsce, a 22 % za granicą,
  • 91 % posługuje się językiem polskim, a 9 % innymi językami,
  • 36 % stanowią kobiety, a 64 % mężczyźni; udział kobiet zwiększył się o 3 punkty procentowe w ciągu ostatnich 3 lat
  • struktura wieku jest następująca: 13-17lat – 1 %; 18-24 lat- 7%; 25-34 lat -24%; 35-44 lat – 26%; 45-54 lat – 17%; 55-64 lat – 14% i 65 lat i więcej – 12 %. Udział tej ostatniej grupy zwiększył się w ciągu 3 lat o 2 punkty procentowe.

W związku z dużym przyśpieszeniem dynamiki procesów zachodzących zarówno w świecie, jak i w Polsce oraz występującymi czasami problemami technicznymi, przedkładamy dla Państwa następujące sugestie i zalecenia:

  • wskutek problemów technicznych, w tym zmiany newslettera na jesieni ubiegłego roku, straciliśmy dane poprzednich subskrybentów, więc prosimy ich o ponowne zarejestrowanie się do subskrypcji artykułów;
  • obserwujemy od dłuższego czasu wzrost stopnia ograniczania ( zaniżania) liczby wyświetlanych na facebooku: „polubień” dla całej strony (np. w ciągu ostatniej doby spadł licznik „polubień” czytelników z Warszawy o ponad 500, a spadki takie dla innych miast i państw, w mniejszej skali, obserwujemy dość często) jak i poszczególnych tekstów, a także udostępnień i liczby czytelników. Mamy też sygnały od czytelników odnośnie problemów z dostępem do naszego facebooka i trudnościami zarejestrowania się bezpośrednio na stronie. Prosimy te problemy nam sygnalizować na adres: redakcja@klubinteligencjipolskiej.pl . W miarę skromnych możliwości, niektóre z nich będziemy mogli pomóc rozwiązać.
  • w związku z powyższym i innymi sposobami ograniczania dostępu do facebooka np. spowalnianie ( „mulenie” ), które są efektem zawartych umów z: Google, Facebook i You Tube na wysokich szczeblach, zalecamy korzystanie bezpośrednio ze strony i newslettera;

W związku z dużą niestabilnością, a wręcz rozchwianiem się struktur różnych rodzajów władzy, nie tylko w Polsce oraz gwałtownymi zmianami fizykalnymi w całym Układzie Słonecznym zalecamy kopiowanie interesujących Państwa tekstów, a nawet drukowanie na papierze z następujących powodów:

  • zamykania kolejnych stron internetowych, a nawet możliwego, choć mało prawdopodobnego zamknięcia całego internetu;
  • możliwego wystąpienia w najbliższych kilku latach ( w „oknie” czasowym 2018-2023 ) wielkich burz magnetycznych spowodowanych  „flarami” ze Słońca, związanymi z tzw. WYDARZENIEM, które mogą spalić wszelkie instalacje elektroniczne i  być może tylko cześć elektrycznych ( może z wyjątkiem światłowodów), ale transformatory niestety tak. Jedna taka kilkudniowa wielka burza magnetyczna spowodowana wyrzutami koronalnymi Słońca w 1859 roku spaliła przewody instalacji telegraficznych w Europie i Ameryce Północnej . Mając to na względzie Rosja i USA ustawowo archiwizują swoje dokumenty i zbiory biblioteczne za pomocą dwóch rodzajów nośników: elektronicznego i papierowego.
Na podsumowania należy przytoczyć stare chińskie porzekadło:
„BODAJBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH” !!!
Ze swojej strony dodamy, że nie tylko żyjemy w ciekawych czasach, ale że
NAJCIEKAWSZE DOPIERO PRZED NAMI !!!
Trochę DROGOWSKAZÓW – na te nadchodzące czasy, można znaleźć w naszym tekście na ten rok pt. „Złote Myśli” Transformacji Duchowej na Nowy 2018 Rok

Redakcja KIP

Wypowiedz się