III WOJNA ŚWIATOWA i CICHA BROŃ DLA CICHYCH WOJEN

Pamiętaj, jest to deklaracja wojny globalnych „elit” przeciwko społeczeństwu!

Kontrola mas jpg

„Nie wiem jakiej broni użyje się w III wojnie światowej, ale IV będzie na kije i kamienie” -Albert Einstein

(Stephanie Sledge) – W szokującym wywiadzie – The Power Hour z Joyce Riley na Genesis Communications Network, Deborah Tavares ze StopTheCrime.net ujawnia więcej o tajnych dokumentach przedstawiających wyjątkowo niepokojącą rzeczywistość, jak również ‚zakładaną’ Deklarację wojny z ludzkością. Ujawnienie polityki całkowitego zniewolenia i ludobójstwa. Ostateczny spisek przeciwko ludzkości działał za kulisami od dziesięcioleci. My Naród tego kraju już nie możemy siedzieć spokojnie i milczeć o takich strasznych okrucieństwach.

Jak mówią oficjalne dokumenty przedstawiane przez Tavares jako dowód na światową skalę, odkryto oficjalny super-tajny dokument zatytułowany CICHA BROŃ DLA CICHYCH WOJEN: Wprowadzenie Instrukcji Programu [SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS: An Introduction Programming Manual], który jest Technicznym Podręcznikiem Operacji Badawczych znalezionym przez przypadek 7 lipca 1986, kiedy pracownik Boeing Aircraft Co. nabył zbędną fotokopiarkę IBM i wewnątrz odkrył dokument zawierający szczegółowe plany poczęte w „embrionalnych dniach zimnej wojny”, i nawołuje do całkowitej kontroli społeczeństwa, łącznie z manipulacją poprzez wykorzystywanie wolnego czasu Narodu, edukacji, przemysłu i poglądów politycznych. Dokument ten omawia zaskakującą cichą wojnę toczoną z ludzkością i ustawia jednego przeciwko drugiemu, kiedy odwraca się uwagę opinii społecznej od tego co naprawdę dzieje się za kulisami.

Co jest za kulisami? Totalna kontrola, zniewolenie i ludobójstwo na skalę światową…

Jak interpretuje dokumenty Tavares, co potwierdziły więcej niż cztery techniczne osoby piszące dla wojskowego wywiadu, plan depopulacji i zniewolenia świata był planem powolnym i podstępnym i był niezauważalny przez lata, kiedy stawał się narzędziem programowym do wykorzystania cichej broni biologicznej. Genialny psychopatyczny plan wymyślili pod koniec lat 1940 Rockefellerowie, Harvard University i Siły Powietrzne USA. Przyjęto go w 1954 na pierwszym spotkaniu Grupy Bilderberg w Holandii. Od tej pory już go wprowadzono i cicho oraz powoli zabijał ludzkość (depopulacja).

Na s. 4 tego dokumentu czytamy: „zawsze gdy osoba lub grupa osób w pozycji wielkiej siły i bez pełnej wiedzy i zgody społeczeństwa, wykorzystuje tę wiedzę i metodologie do podboju gospodarczego, to należy przez to rozumieć, że występuje stan wojny domowej pomiędzy tą osobą lub grupą osób i społeczeństwem”. Tylko to twierdzenie powinno uważać się za Deklarację wojny… bez zgody Narodu.

Odbywają się ciche ataki cichą bronią na naród, jak również na świat. Tą cichą broń widzimy na wielką skalę, w tym trucie źródeł wody, powietrza, gleby, żywności, szczepionek itp…

Na s. 8 dokumentu czytamy: „Kiedy cichą broń wykorzystuje się stopniowo, społeczeństwo zmienia się/przystosowuje do jej obecności, i uczy się jak tolerować jej ingerencję w życie, aż presja (psychologiczna poprzez gospodarkę) staje się zbyt wielka i społeczeństwo się poddaje. Dlatego cicha broń jest rodzajem broni biologicznej. Atakuje witalność, opcje i mobilność jednostek społeczeństwa, poprzez wiedzę, zrozumienie, manipulowanie i ataki na źródła ich energii naturalnej i społecznej, oraz ich sił i słabości fizycznych, umysłowych i emocjonalnych”.

Wyraźnie jest to operacja psychologiczna prowadzona już od późnych lat 1940, żeby powoli i stopniowo wykorzystywać tę broń dotąd, aż wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Manipulowanie społeczeństwem poprzez jego słabe punkty czy wrażliwość. Broń biologiczna to jak złodziej w nocy…
Ponadto, w dokumencie „Cicha broń dla cichych wojen” jest pewna liczba podobieństw do tego co rzekomo ‚wyciekł’ Edward Snowden w odniesieniu do NSA i centrum gromadzenia danych w Utah. Dokument może prowadzić do tego, że uwierzymy iż w latach 1940 był już opracowywany z premedytacją i zamierzali podsłuchiwać każdego, sprawdzać wyrzucane śmieci, wykorzystywać IRS (urząd podatkowy), spisy ludności, i OSHA* jako formy zastraszania.

*Occupational Safety and Health Administration = Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia

Dokument ten należy postrzegać jako dowód na to, że nie ma już suwerenności tego narodu, i że Ameryka już nie ma konstytucyjnego rządu. Międzynarodowe banki i mega korporacje udające legalny rząd kontrolują wszelką legislację w tym kraju.

W Wielkiej amerykańskiej tajemniczej przygodzie Ameryki [Great American Adventure Secrets of America] autorstwa emerytowanego sędziego Dale’a, z 9 marca 1933, Wspólna Rezolucja Izb 192-10 na 73 Kongresie została przegłosowana na prawo Uchwałą Bankową w Sytuacji Kryzysowej [Emergency Banking Act] i ogłosiła Skarb USA bankrutem, co jest niemożliwe biorąc pod uwagę to, że Skarb został potajemnie zamknięty przez Kongres 12 lat wcześniej – w 1921. To wtedy suwerennym obywatelom amerykańskim fałszywie odebrano ich status suwerennych Amerykanów (bez ich wiedzy i zgody) mieszkających w Republice Stanów.

Według tego dokumentu – Wielka amerykańska…: – „ich praca, dusze, dzieci, własność, kapitał własny i kredyt stały się zabezpieczeniem finansowym dla długu publicznego, który wtedy zamieniono na Public Trust, napisany w oparciu o starożytne Roman Trusts”.

jak również

„Uchwale Bankowej w Sytuacji Kryzysowej udało się unieważnić standard złota Ameryki, i zahipotekować wszystkie nieruchomości na terenie Ameryki Zarządowi Gubernatorów banku Federalnej Rezerwy”.

Kradzież była sprytna i Naród wpadł w trans i zażądał by rząd wszystko naprawił bez względu na koszty… co okazuje się być odgrywane na scenie na naszych oczach teraz.

Teraz uważa się nas za ‚wrogów państwa’, i w innym dokumencie-transkrypcji zatytułowanym PLANY NWO ZDEMASKOWANE PRZEZ INSAJDERA w 1969, jest przedstawione całkowite zniszczenie świata w oparciu o ‚System Nowego Świata’ nagranego w 1988, są to wspomnienia dr Lawrence Dunegana na temat wykładu z 20 marca 1969 w którym uczestniczył na spotkaniu pediatrów. Wtedy Dunegan był studentem dr Richarda Daya, profesora Pediatrii na Pittsburgh University i Mount Sinai Medical School w NY. Day był także dyrektorem medycznym Federacji Planowanego Rodzicielstwa w Ameryce [Planned Parenthood Federation of America].

[ link do tego wywiadu http://wolna-polska.pl/wiadomosci/nowy-barbarzynski-porzadek-2015-03 ]

Dokument przedstawia różną cichą broń i masowe niszczenie ludzkości, między innymi:

 • Kontrola populacji (model chiński)
 • Kobiety będą musiały mieć pozwolenie na posiadanie dzieci, przekierowanie celu seksu i stanie się narzędziem dla rządu Nowego Świata, jednocześnie zachęcając do homoseksualizmu
 • Rodziny będą znikać, celem będzie rozpad struktury rodziny
 • Eutanazja i „pigułka śmierci” dla starszych i plan zmniejszenia witalności i poczucia celu pod pozorem ‚celebracji’
 • Ograniczony dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej (to było w 1969, ale jest teraz)
 • Planowanie i kontrola wszystkich leków i wyeliminowanie prywatnych gabinetów lekarskich. Wiele chorób nie będzie się leczyć i będzie się tłumić leczenie raka
 • Stosowanie ataków serca ‚na zawołanie’ jako metodę egzekucji. Zob. Army Doc i Nasa War Plans
 • Wykorzystywanie edukacji jako narzędzia do ulepszenia dojrzewania i rozwoju
 • Opłacanie z podatków aborcji
 • Restrukturyzacja edukacji jako indoktrynacja. Więcej czasu w szkole, ale dzieci nie będą zdobywać większej wiedzy. Jak mówi dokument Cicha broń…:
  „Kształcenie oferowane klasie niższej musi być najgorszej jakości, żeby była bariera ignorancji izolująca gorszą klasę od najwyższej i pozostawała niezrozumiała dla niższej klasy. Z takim początkowym upośledzeniem, nawet mądre osoby mają niewielką, jeśli w ogóle, nadzieję na wyrwanie się z przydzielonego im miejsca w życiu. Ta forma niewolnictwa jest niezbędna do utrzymania pewnego stopnia ładu społecznego, spokoju i ciszy dla wyższej klasy rządzącej”.
 • Upadek klasy średniej, bo ona stanowi zagrożenie dla ‚ich’ suwerenności narodowej
 • Wymyślona w latach 1950 Delphi Technique (metoda) przez Rand Institute/ Rand Corporation Strategy) była i nadal jest formą kontroli umysłu na każdą sytuację, albo ‚spotkanie’ ma z góry określony rezultat. To oznacza, że wszystkie spotkania mają strategię i oszukują ludzi by wierzyli, że mają głos, kiedy faktycznie wszystko jest już wcześniej postanowione. Tak jest na spotkaniach wojskowych, globalnej zmiany klimatu, lokalnych spotkaniach w ratuszu itp… Restrukturyzacja świata poprzez kontrolę umysłu o wcześniej zdecydowanych rezultatach
 • Przewidywalne programowanie
 • Promowanie nadużywania narkotyków i alkoholu
 • Przemieszczanie dzikiej przyrody
 • Utrudnianie podróży
 • Częstotliwość mikrofal i wywoływana przez nie choroba podczas podróży i wokół naszych domów
 • Upadek gospodarczy i wdrożenie ‚narodu usługowego’, co oznacza także, że nie będziemy posiadaczami swoich domów
 • Większa ilość więzień wykorzystywana jako szpitale, oraz leki psychotropowe
 • Częstotliwości tej broni (TETRA) –  zob. także: Częstotliwości (TETRA): Ostrzeżenie dla CAŁEJ policji i pierwszych respondentów  [Frequencies (TETRA): Warning to ALL Police and First Responders]
 • Fałszowanie badań naukowych i wykorzystywanie terroryzmu do wywoływania strachu
 • Całkowita inwigilacja
 • Podziały między ludźmi i ustawianie jednego przeciwko drugiemu wywołujące skrajną paranoję i strach przy wykorzystywaniu chaosu i strachu
 • i dużo więcej…

W innym dokumencie zatytułowanym Podsumowanie RAPORTU Z ŻELAZNEJ GÓRY [IRON MOUNTAIN REPORT Summary], czytamy: „Iron Mountain to raport o tym jak obejść konstytucję. Jest to dokument zdrady sformułowany niewinnymi słowami i tytułami. Jest to raport o działaniach wobec mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt w oparciu o „stado albo zarządzanie zwierzętami”, bez uwzględniania moralności. Konstytucja została skutecznie unieważniona przez Iron Mountain”.
Zob. także video IRON MOUNTAIN: wzorzec dla tyranii [IRON MOUNTAIN: Blueprint for Tyranny].

Ten dokument przedstawia raport o zmianie klimatu, jak również zniszczeniu ludzkości. Strach i terror są kluczem do doprowadzenia ludzkości do klęski. Fałszywe flagi i propaganda są strategią i sednem propagandy medialnej. Kreowanie wojen i strategie są sposobem koniecznym do kontroli świata. Widzimy to w dzisiejszym świecie z najnowszymi fałszywymi flagami, w tym Oklahoma City, 11 września, strzelanina w supermarkecie Safeway w Tucson, strzelanina w Aurora, zamach bombowy w Bostonie i strzelanina w Sandy Hook, i wiele wiele innych…

I na koniec, całkowita kontrola umysłu i dalsza depopulacja poprzez technologię Wi-Fi w szkołach.
W 1903 John D Rockefeller powiedział: „Nie potrzebuję narodu myślicieli… chcę narodu robotników”
i
„Celem edukacji publicznej w ogóle nie jest szerzenie oświecenia, a tylko redukcja tak wielu osób jak możliwe do tego samego bezpiecznego poziomu, wychowywanie standardowych obywateli, likwidacja opozycji i oryginalności. Dni szkolne, jak sądzę, są najnieszczęśliwsze w całej przestrzeni ludzkiej egzystencji. Są pełne nudnych, niezrozumiałych zadań, nowych i nieprzyjemnych rozporządzeń, i brutalnego naruszania zdrowego rozsądku i przyzwoitości”. – H L Mencken

Międzynarodowy Program Nauczania [The International Common Core Curriculum] ma bardzo niepokojące aspekty i powiązania z Fundacją Billa Gatesa, kiedy wprowadza się technologię Wi-Fi do systemu szkół publicznych – aka centrów indoktrynacji. Zdaniem Davares, ta technologia Wi-Fi „skazuje 57% naszych dzieci na zawsze na pewnego rodzaju defekty”. Książki znikną z bibliotek, a z nich usunie się informacje. Eliminacja to uczynienie społeczeństwa głupszym. Taki jest wymóg międzynarodowych banksterów. Osobiście widziałem eliminację książek i dokumentacji w bibliotekach uniwersyteckich.

Całkowita tyrania i ludobójstwo już tu są, i to jest uderzająca rzeczywistość – spisek i plan pozbycia się ludzi i przejęcie kontroli nad planetą… wszelkimi dostępnymi metodami. Ludobójstwo…

Istnieje wiele innych dokumentów wiążących się z tym wywiadem przekazanym opinii publicznej przez Deborah Tavares. Ważne jest dla czytelników żeby poświęcili czas na przegląd dokumentacji, wysłuchania wywiadów, i uczynienia czegoś słusznego i ważnego – podejmowania działań i dzielenia się informacją.

Żyjemy w końcowych czasach kłopotu dla ludzkości. Smutne jest to, że tylko garść ludzi przyjmie ten przekaz jako prawdę. JEST TO DEKLARACJA WOJNY Z NARODEM KRAJU JAK RÓWNIEŻ ŚWIATA…

Jesteśmy świadkami nadejścia systemu totalitarnego odpowiedzialnego za niszczenie wszelkiego życia na ziemi bez żadnej moralności, i niczym więcej poza czystym ludobójstwem.

Tłumaczenie Ola Gordon

Odsłuchaj ten wywiad.
https://thegovernmentrag.wordpress.com/2013/08/22/23aug2013-mayday-wwiii-and-the-silent-weapons-for-quiet-wars/

Linki:

=============================================

23Aug2013 – MAYDAY: WWIII and the SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS

“I do not know with what weapons World War 3 will be fought, but World War 4 will be fought with sticks and stones.” – Albert Einstein(Stephanie Sledge) – In a shocking interview on The Power Hour with Joyce Riley on the Genesis Communications Network, Deborah Tavares, from StopTheCrime.net reveals more about the secret leaked documents outlining extremely disturbing realities as well as an ‘assumed’ Declaration of War against the world populous. The discovery of a policy for total enslavement and genocide. The ultimate plot against humanity  has been operating behind the scenes for decades. We, the People of this nation can no longer sit back and be silenced about such horrific atrocities.According to the official documentation Tavares presents as evidence on a world-wide scale, an official top-secret document was discovered titled, SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS: An Introduction Programming Manual, which is an Operations Research Technical Manual was uncovered by accident on 7/7/86 when a Boeing Aircraft Co. employee purchased a surplus IBM copier and discovered the document inside with detailed plans were hatched in the “embryonic days” of the “Cold War” and calls for total control of the masses including the manipulation by use of the Peoples’ pastime, education, industry, and political leanings. The document is a startling quiet war waged upon humanity and pits one another against each other, while diverting the public’s attention to what is really going on behind the scenes.What is behind the scenes? Total control, enslavement, and genocide on a global scale…According to Tavares’ interpretation of the documents, which is said to have been authenticated by over four technical writers for military intelligence, the plan to depopulate and enslave the world has been a slow and sneaky plan  and has gone unnoticed for years as it has become a programming tool for using silent biological weapons. A genius psychopathic plan derived in the late 1940’s by the Rockefellers, Harvard University, and the U.S. Air Force. It was adopted in 1954 at the 1st Bilderberg meeting in the Netherlands. Since then, it has been well implemented and silently slow-killing and depopulating humanity.

On page 4 of the Silent Weapons for Silent Wars document, it states, “whenever any person or group of persons in a position of great power and without full knowledge and consent of the public, uses such knowledge and methodologies for economic conquest – it must be understood that a state of domestic warfare exists between said person or group of persons and the public.”  This statement alone should be considered a Declaration of War… without the consent of the People.

There are silent assaults with silent weapons being inflicted upon the nation as well as the world. We see these silent weapons in the present on a large scale including the poisoning of water supplies, air, soil, food, vaccinations, and such…

On page 8 of the document, it states, “When a silent weapon is applied gradually, the public adjusts/adapts to its presence and learns to tolerate its encroachment on their lives until the pressure (psychological via economic) becomes too great and they crack up. Therefore, the silent weapon is a type of biological warfare. It attacks the vitality, options, and mobility of the individuals of a society by knowing, understanding, manipulating, and attacking their sources of natural and social energy, and their physical, mental, and emotional strengths and weaknesses.”

Clearly this is the psychological operation that has been in the works as far back as the late 1940’s to slowly and gradually they have applied these weapons until all were  in place. Manipulating the masses through avenues of vulnerability. Biological Weapons are like a thief in the night…

Additionally, in the Silent Weapons for Silent Wars document, there are a number of similarities as to what Edward Snowden has allegedly leaked in regards to the NSA and the data collection center in Utah. The document could lead one to believe in the 1940’s it was already being premeditated and  they were going to wiretap everyone, go through people’s garbage, and use the IRS, the census, and OSHA as forms of intimidation.

The document can be viewed as proof  the sovereignty of this nation is absolutely gone and the US is no longer under a constitutional government. International banks and mega corporations posing as a legitimate government are controlling all the legislation in this country.

In the Great American Adventure Secrets of America by Judge Dale, retired, in March 9, 1933, the House Joint Resolution 192-10 by 73rd Congress was voted into law with the Emergency Banking Act and declared  the Treasury of the United States bankrupt –  which is impossible considering the Treasury was secretly closed by Congress 12 years prior in 1921. It was then all Sovereign American Citizens were falsely expatriated from their Sovereign American status (without knowledge and consent) residing within the Republic of the States.

According to the Great American Adventure Secrets of America document, “their labor, souls, children, property, sweat equity and credit became the financial collateral for the public debt, which had then been  converted into a Public Trust, which had been scripted after the ancient Roman Trusts.”  

as well as,

” The Emergency Banking Act succeeded in abrogating America’s gold standard and hypothecated all property found within the United States to the Board of  Governors of the Federal Reserve Bank.”

The theft was ingenious and the People fell into a trance and demanded the government fix everything at whatever costs… which,  turns out to be playing out on the stage before our very eyes in today’s times.

We are now considered ‘enemies of the State’ and in another transcribed document  titled, NWO PLANS EXPOSED BY INSIDER in 1969,  it outlines the complete destruction of the world based on the ‘New World  System’ recorded in 1988 and are the recollections of Dr. Lawrence Dunegan regarding a lecture he attended on March 20, 1969 at a meeting of Paediatricians. At the time, Dunegan was a student of Dr. Richard Day, who was a professor of Paediatrics the University of Pittsburgh and Mount Sinai Medical School in NY. Day was also the medical director of Planned Parenthood Federation of America.

In the document, it lays out many of the silent weapons and mass destruction of humanity including, but not limited to the following:

 • Population Control (China Model)
 • Women will have to get permission to have babies, redirecting the purpose of sex and becomes a tool for the New World government, while encourage homosexuality.
 • Families will diminish and the goal to break up the family structure
 • Euthanasia and the ‘demise pill” to the elderly and the plan to diminish vitality and the sense of purpose under the disguise of ‘celebration’
 • Limited access to affordable healthcare (this was 1969 but is happening now)
 • The planning and control of all medications and elimination of private doctors. Many diseases will not be treated and the suppression of cancer cures.
 • Using induced heart attacks as means of assassination. See Army Doc and Nasa War Plans
 • Using education as a tool to excel puberty and evolution.
 • Tax-funded abortions
 • Restructuring of Education as an indoctrination. More time in school but the children will not learn any more. According to the Silent Weapons for Quiet Wars document, ”
  • “The quality of education given to the lower class must be of the poorest sort, so that the moat of ignorance isolating the inferior class from the superior class is and remains incomprehensible to the inferior class. With such an initial handicap, even bright lower class individuals have little if any hope of extricating themselves from their assigned lot in life. This form of slavery is essential to maintain some measure of social order, peace, and tranquillity for the ruling upper class”  
 • Collapse to the middle class because the middle class are a threat to ‘their’ national sovereignty
 • Delphi Technique (Method) invented in the 1950’s by the Rand Institute/ Rand Corporation Strategy) was and still is a form of mind-control in every situation or ‘meeting’ has a predetermined outcome. This means all meetings have a strategy and  trick the people into believing they have a voice when in reality it is already decided ahead of time. It is in military, global climate change meetings, local town hall meetings, and such… Restructuring the globe through mind-control with predetermined outcomes.
 • Predictive programming
 • Promotion of drug and alcohol abuse
 • Relocation of wildlife
 • Suppression of travel
 • Microwave frequencies and the sickness it causes during travel and around our homes
 • Economic collapse and implementation of a ‘service nation’ which also means no longer will we have home ownership
 • The implementation of more jails to use as hospitals and the psychotropic drugs
 • Frequencies from these weapons (TETRA) –  also see: Frequencies (TETRA): Warning to ALL Police and First Responders
 • Falsify science research and use terrorism to inflict fear
 • Total surveillance
 • Divide one another and pit one another against each other creating extreme paranoia and fear using chaos and fear.
 • and much more…

In another cliff notes document titled, IRON MOUNTAIN REPORT Summary, the “Iron Mountain is a report on how to circumvent the Constitution. It is a document of treason couched in innocuous titles and words. It is a report on the handling of men, women, children and babies on the basis of “herd or animal management” without regard to morality.The Constitution has been effectively canceled by Iron Mountain.”      Also see video IRON MOUNTAIN: Blueprint for Tyranny

This document lays out the climate change report as well and the destruction of humanity. Fear and Terror are key to bringing humanity to defeat. False-flags and propaganda are the strategy and the nuts and bolts of the media propaganda. Creating wars and strategies is the necessary way to control the world. We see this happening in today’s world with the most recent false flags including, the Oklahoma City Bombing, 9/11 Columbine, Tucson Safeway shooting, Aurora shooting, Boston Bombing, the Sandy Hook shooting, and many many others…

Lastly,  the total control of the mind and more depopulation through Wi-Fi technology in education.

In 1903, John D. Rockefeller said, “I don’t need a nation of thinkers… I want a nation of workers.”  

and

“The aim of public education is not to spread enlightenment at all; it is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed a standard citizenry, to put down dissent and originality. School days, I believe, are the unhappiest in the whole span of human existence. They are full of dull, unintelligible tasks, new and unpleasant ordinances, and brutal violations of common sense and common decency.” – H.L. Mencken

The International Common Core Curriculum has very disturbing aspects and ties into the Bill Gates Foundation as the instillation of Wi-Fi technology arrives in the public school systems – aka indoctrination centers. According to Davares, this Wi-Fi technology is “sentencing an  57% of our children to some sort of birth defects forever.” Books would just disappear from the library and removal of information from the libraries. Elimination is equal to the dumbing down of society. This is a requirement by the international banksters. I personally have seen this elimination of books and documentation in university libraries.

Total tyranny and genocide is here and this is a startling reality  the plot and plan is to get rid of humans and take control of the planet…by all means necessary. Genocide…

There are many other documents associated with this interview that Deborah Davares delivers to the public. It is important for the readers to take the necessary time to review the documentation, listen to the interviews, and do the next right and honorable thing by acting and sharing this information. We are in the ultimate times of trouble for humanity. Sadly, only a hand-full will receive the message with acceptance and as truth. THIS IS A DECLARATION OF WAR UPON THE PEOPLE OF THE NATION AS WELL AS THE WORLD…

We are witnessing the arrival of a totalitarian system responsible for suppressing all life on earth with no morality and nothing but pure genocide.

Listen to the interview on The Power Hour w/Joyce Riley: https://www.youtube.com/watch?v=z_Bk_YmrK-M

Opublikowano za: https://www.monitor-polski.pl/iii-wojna-swiatowa-i-cicha-bron-dla-cichych-wojen/

Wypowiedz się