NESARA – program obfitości

Częściowa Historia i Podstawy NESARY – Prawdziwego Narodowego Aktu Reformy i Bezpieczeństwa Ekonomicznego Rozdział-2- historia NESARY. James Rink

NESARA

Z całą posiadaną władzą i swoimi pieniędzmi, bankierzy uważali, że są ponad prawem, ale teraz pojawiły się pęknięcia w fundamentach ich imperium. Wściekli Amerykanie zaczęli walczyć ponownie. Zbiorowy Pozew Sądowy nie zwiastował niczego dobrego, wręcz przeciwnie, zagrażał zmianie równowagi sił.

Zmiany te rozpoczęły się w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Federalny Land Bank nielegalnie przejął kredyty hipoteczne (farmy, sprzęt i ziemię uprawną) farmerów na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych, jako niewypłacalne zadłużenia. W każdym z tych przypadków, farmerzy zostali oszukani przez banki, które udzielały kredytów, za zgodą Federalnego Systemu Rezerwy. Te właśnie przypadki sądowe zostały nazwane jako Program Roszczeń Farmerów.

W 1978 roku starszy farmer kupił ranczo w Kolorado z pożyczki Federalnego Land Banku. Po jego śmierci majątek przeszedł na syna – Roya Schwasingera Jr, który był emerytowanym Generałem Armi. W bardzo krótkim czasie, pojawił się na jego nieruchomości oficer z Federalnego Banku, wraz z Federalnym Marszałkiem, którzy poinformowali go, że bank przejmuje jego farmę, którą on musi opuścić w ciągu 30 dni. Okazało się, że jego zmarły ojciec podpisał bez jego wiedzy klauzulę, która w przypadku śmierci kredytobiorcy, zwracała nieruchomość z powrotem do rąk Federalnego Land Banku.

Oburzony Roy Schwasinger wniósł zbiorowy pozew sądowy do Trybunału Federalnego w Denver. Ale sprawa nie posunęła się daleko, ponieważ, całkowicie błędnie sprawa została wydalona. Od tego momentu Roy Schwasinger rozpoczął dochodzenie na temat wewnętrznego funkcjonowania systemu bankowego. W 1982 roku, otrzymał on kontrakt z Senatu Amerykańskiego, a później z Najwyższego Sądu, na ujawnienie oszustw i nadużyć bankowych. Ale ponieważ był on pod ścisłym zakazem ujawniania rezultatów swojego dochodzenia, nie wolno mu było mówić o tym co odkrył. Pod koniec lat 80-tych zaczął dzielić się swoją wiedzą z innymi osobami, wśród których znaleźli się wysocy rangą oficerowie wojska i ci pomogli mu ponownie wnieść pozew sądowy przeciwko Rządowi Federalnemu Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza seria tych pozwów sądowych rozpoczęła się w połowie 1980 roku, kiedy William i Shirley Baskerville z Fort Collins w Stanie Kolorado zaangażowali się w sprawie o upadłość z First Interstate Bank w Fort Collins, który próbował przejąć ich farmę. Gdy byli w restauracji, ich prawnik poinformował ich, że nie będzie on już w stanie im pomóc i wyszedł. Będąc w tej samej restauracji, Roy Schwasinger przypadkowo usłyszał ich konwersację z prawnikiem i zaoferował swoją poradę w jaki sposób złożyć odwołanie w sądzie upadłościowym. Tak więc w 1987 r. wnieśli oni sprawę o odwołanie w Sądzie Rejonowym w Kolorado. (Sprawa nr. 87-C-716)

W dniu 3 listopada 1988 roku, Trybunał Federalny w Denver orzekł, że rzeczywiście banki oszukały Baskerville’ów i rozpoczął procedurę do zmiany swojej decyzji o upadłości. Ale, gdy ich nieruchomość nie została zwrócona, złożyli oni nowy pozew. Ostatecznie, 23 innych farmerów i Indian oszukanych przez banki w taki sam sposób przyłączyło się do tej samej sprawy.

W tych przypadkach banki przejmowały nieruchomości używając oszukańczych metod, takich jak pobieranie wygórowanych odsetek, nielegalne zmuszanie do bankructwa, lub nie dokonywanie płatności hipotecznych na konto, tak jak procedura finansowa wymaga. Zamiast płatności, dokonywano kradzieży funduszów płatnościowych, powodując bankructwo na nieruchomości. Po wyczerpaniu pieniędzy, grupa ta kontynuowała walkę prawną bez pomocy prawników. Z asystą Unii Farmerów, nowy pozew został wniesiony przeciwko Federalnemu Land Bankowi i Systemu Kredytu Farmerów.

(1) Sprawa nr 92-C-1781

Sąd Rejonowy orzekł na ich rzecz i nakazał bankom zwrócić skradzione nieruchomości, używając do pomocy albo Federalnych Marszałków albo Gwardii Narodowej. Ale gdy nie dokonano płatności, farmerzy zadeklarowali Mimowolny Rozdział Siódmy upadłości wobec Federalnego Land Bank i Systemowi Kredytu Farmerów. Banki złożyły odwołanie podkreślając, że w ich przypadku nie są one jednostkami o charakterze działalności komercyjnej, lecz jedynie agencjami federalnymi i w związku z tym nie są zobowiązane do zapłaty odszkodowania. Tak wiec, zespół prawny przyjął nową strategię. Zgodnie z Kartą Federalnego Land Banku z 1933 roku, nie może on udzielać pożyczek bezpośrednio dla wnioskodawcy, lecz może on jedynie gwarantować spłatę pożyczek jako gwarant w przypadku niedotrzymania warunków. Ponieważ Federalny Land Bank naruszył ten przepis prawny, zespół prawników był w stanie skutecznie pozwać bank o odszkodowanie. Gdy wiadomość o procesie sądowym rozniosła się, zespół prawny rozpoczął doradzać innym jak walczyć z przejęciem nieruchomości, i rozpoczął udzielać pomocy w składaniu pliku pozwów sądowych (Sprawa nr 93-1308-M).

Gwiazdy takie jak Willie Nelson dołączyły się do celu i pomogły zebrać fundusze podczas koncertów „Farm Aid”. Oto krótki cytat Willie Nelsona opisujący jego własnymi słowami serię zdarzeń, które doprowadziły do sprawy roszczeń prawnych farmerów:

… Przypadek Baskerville stał się teraz masowym pozwem roszczeń Farmerów. Martwiąc się o konsekwencje prawne, rząd zemścił się na farmerach poprzez narzucenie na nich skandalicznie wysokich podatków z IRS, lub przez uwięzienie zespołu prawnego za błahe, z niczym nie związane zarzuty prawne. Gdy farmerzy zdali sobie sprawę, że są traktowani niesprawiedliwie, wykorzystali oni wojskowych generałów takich jak General Roy Schwasinger aby zasiadywali na salach rozpraw sadowych, zapewniając swoją obecnością, że przekupieni sędziowie będą głosować zgodnie z prawem konstytucyjnym …

Farmerzy, posiadając teraz za sobą duży zespół doświadczonych ludzi prawa założyli nową sprawę sądową, aby domagać się odszkodowania za nieuczciwe praktyki w operacji Systemu Kredytowego Farmerów.

Rząd starał się rozstrzygnąć sprawę poprzez negocjacje poza sądem ale stracił już w wielu przypadkach prawnych, a teraz stracił również prawo odwoływania się. Zbierano coraz więcej dowodów. Według Narodowego Aktu Bankowego, wszystkie banki zobowiązane są do rejestracji swoich Kart w Archiwach Federalnych i Stanowych, ale żaden z tych banków nie przestrzegał wymagań, dzięki czemu zespół prawny mógł zaskarżyć System Kredytowy Farmerów. Nie tylko System Kredytowy Farmerów nie był upoważniony do prowadzenia działalności gospodarczej z American Banking Association. Inne organizacje quasi rządowe takie jak Federal Housing Administration, Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a nawet Bank Rezerwy Federalnej również nie posiadały takiego upoważnienia.

Pozew Roszczeń Farmerów zostawał wyrzucany z sądów na każdym poziomie a dokumentacja celowo niszczona za każdym razem. Więc na początku lat 1990-tych Roy Schwasinger skierował sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Część zawartości tego przypadku jest zamknięta przed oczami publiczności, ale większość sprawy jest już dzisiaj dostępna do wglądu. Prawie jednogłośnie Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych orzekli, że roszczenia Unii Farmerów miały rzeczywiście podstawy prawe. W związku z tym wszystkie przejęcia nieruchomości farmerów dokonane przez System Kredytowy Farmerów były aktami nielegalnymi, i wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani muszą otrzymać odszkodowanie. Ponadto sąd orzekł, że rząd federalny łącznie z bankami oszukali farmerów, a także wszystkich obywateli USA na ogromne sumy pieniężne i posiadłości majątkowe.

I jeszcze ponadto, sąd wydał szokujące opinie:

-IRS (urząd podatkowy) było jedynie Trust’em w Puerto Rico,

-Rezerwa Federalna jest niezgodna z prawem,

-zmianę podatku dochodowego ratyfikowano jedynie w czterech Stanach i w związku z tym nowelizacja jest nielegalna,

-kod podatkowy IRS nigdy nie został prawnie wprowadzony do „prawa pozytywnego*” w kodzie Regulacji Federalnych, i opisał w jaki sposób rząd USA nielegalnie przejął nieruchomości farmerów z pomocą agencji federalnych.* Prawo pozytywne: Prawa, które zostały uchwalone przez właściwie ustanowiony i uznany oddział rządu. Niezbity dowód został przedstawiony przez emerytowanego agenta CIA. Złożył on zeznanie i przedstawił dowody nielegalnych działalności banków, które doprowadziły do niepodważalnych konkluzji potwierdzających rzeczywiście uzasadnione roszczenia Unii Farmerów. Skutki takiej decyzji były daleko sięgające. Wszystkie złoto, srebro, i tytuły własności, przywłaszczone przez Rezerwę Federalną i IRS muszą być zwrócone ludziom. Zespół prawny poszukiwał wsparcia wśród małej grupy dobroczynnych wizjonerów, składających się z polityków, generałów wojska i ludzi biznesu, którzy potajemnie pracowali nad przywróceniem Konstytucji od połowy lat 1950-tych. Jakimś sposobem, wśród ich szeregów znalazł się czterogwiazdkowy generał armii Stanów Zjednoczonych, który posiadał oryginalny dokument „tytułu likwidatora” upadłości Stanów Zjednoczonych wystawiony w 1933 roku. Gdy sprawa została wniesiona do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, sąd orzekł na jego korzyść, dając Generałowi Wojska tytuł likwidatora Korporacji Stany Zjednoczone, Inc. Następnie, proces sądowy został przekazany Komisji Finansów Senatu oraz senatorowi Sam’owi Nunn, który pracował z Roy’em Schwasinger’em. Przy pomocy ukrytych presji politycznych i Kongresowych, w dniu 23 października 1991 roku, Prezydent George H.W. Bush wydał Dekret Wykonawczy (a), który przewidywał przepis pozwalający każdemu, kto posiada roszczenia wobec rządu federalnego na otrzymanie płatności o ile sprawa jest w terminie przepisów oryginalnego formatu. (a) Dekret Wykonawczy nr. 12778 Zasady Etycznego Postępowania Urzędników i Pracowników Administracji Rządowej, 23 października 1991

Według Aktu Rezerwy Federalnej z 1913 roku, wszystkie należności płatnicze ze Skarbu USA, zarówno obecne jak również przyszłościowe zobowiązania muszą zostać pokryte przez Rezerwę Federalną. W ten sposób, zespół prawny reprezentujący Farmerów i ich roszczenia był w stanie, wykorzystując ten Dekret, nie tylko zmusić Rezerwę Federalną do wypłacenia odszkodowania w dolarze, który miał pokrycie w złocie, ale również w otrzymaniu prawa własności do Aktu Bankructwa USA, Inc.

Aby zebrać odszkodowania, zespół prawny farmerów posłużył się niejasną poprawką przywiązaną do 14 załącznika w Konstytucji USA, o której większość obywateli nie jest świadoma.

Po wojnie domowej, rząd dozwolił obywatelom na ubieganie się o roszczenia płatnościowe przez każdego, kto poniósł szkody finansowe lub doznał uszkodzeń fizycznych spowodowanych przez obce państwa, jako rezultat braku ochrony obywateli przez rząd federalny. Prezydent Grant ukrył tę poprawkę przed oczami publicznymi, lecz ktoś z zespołu prawnego farmerów wydostał ją na światło dzienne.

Jeśli zwrócicie uwagę na znaczenie tej poprawki, to wyszczególnia ona odszkodowania od obcego rządu. Tym obcym rządem jest Korporacja rządu federalnego, który maskaraduje przed publicznością jako rząd konstytucyjny. Wypada zwrócić uwagę na status tych poprawek, gdzie Akt Organiczny pochodzi z 1871 roku, podczas gdy Akt o Handlu z Przeciwnikiem został uchwalony w 1933 roku, i który określił wszystkich obywateli amerykańskich jako wrogich bojowników w ramach systemu federalnego, który jest znany pod nazwą Stany Zjednoczone.

Zarówno sędziowie jak również grupa prawna farmerów uznali, że rząd federalny jest tak skorumpowany i diabelski w swoim sednie funkcjonowania, że aby przeciwdziałać skutkom jego istnienia, postanowili oni dodać kilka warunków prawnych do porozumienia finansowego, w celu przywrócenia kontroli nad rządem.

a. Po pierwsze, wypłata musi być dokonana za pomocą legalnej waluty, która ma pokrycie w złocie i srebrze, jak nakazuje Konstytucja. To wyeliminowałoby inflację i skoki cyklów gospodarczych wytworzonych przez System Rezerwy Federalnej.

b. Po drugie, rząd musiałby wrócić z powrotem do Prawa Powszechnego spod prawa Admiralicji, które używa złotych frędzli pod flagami. Prawo Powszechne deklaruje, że jeżeli nie ma wyrządzonych szkód materialnych lub krzywd fizycznych to naruszenie prawa nie istnieje. Zmiana prawa wyeliminowałaby miliony ustaw, które używane są do kontroli mas i ochrony skorumpowanych polityków.

c. I ostatecznie, IRS musiałoby zostać zlikwidowane i zastąpione podatkiem ogólnokrajowym od sprzedaży. Powyższe warunki prawne stały się później podstawą Prawa NESARA.

Jako rezultat ostatecznego porozumienia wśród grupy prawników, na temat wysokości odszkodowania, każda osoba otrzyma przeciętnie 20 milionów dolarów wypłaty za każde roszczenie prawne. Suma ta, pomnożona przez 336.000 wniosków, które zostały wniesione przeciwko rządowi federalnemu USA, osiąga oszałamiającą końcową wypłatę w wysokości 6.6 tryliona dolarów.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nałożył gag order (zabronił o tym mówić) w tej sprawie, wymazał wszystkie informacje z Rejestru Federalnego, i umieścił wszystkie pliki sprawy w Sądzie Najwyższym . Do tego momentu, senator Sam Nunn trzymał wszystkie pliki Sprawy Baskerville w swoim biurze. Rozliczenie finansowe zostało uzgodnione poza jurysdykcją sądu, i decyzja została przypieczętowana przez Prokuratora Generalnego Janet Reno. Ponieważ sprawa była rozpatrywana przy zamkniętych drzwiach, oskarżający nie mogli udostępnić dokumentów sądowych dla mediów bez naruszenia ugody, ale mogli mówić o tym pozwie dla innych osób. To prawdopodobnie dlatego nikt nigdy nie słyszał o tym pozwie.

W 1991 roku, Roy Schwasinger stawił się przed Senacką Komisją, aby przedstawić dowody działalności przestępczej dokonanej przez banki i rząd. Poinformował on komisję w jaki sposób Korporacja Stanów Zjednoczonych była związana z ustanowieniem Nowego Porządku Świata, który miał doprowadzić do jednego faszystowskiego systemu rządu na całym świecie poprzez wpływy międzynarodowych bankierów.

Więc w 1992 r. została uformowana grupa zadaniowa składająca się z ponad 300 emerytowanych i 35 aktywnych amerykańskich oficerów wojska, którzy zdecydowanie popierali Prawo Konstytucyjne.* Ta grupa robocza wzięła odpowiedzialność za dochodzenie i wykrycie nadużyć spowodowanych przez rządowych urzędników, okręgowych funkcjonariuszy, sędziów i pracowników Rezerwy Federalnej.

* Szef Operacji Morskich, Admirał Boorda Jeremy * General McCloud David * Były dyrektor CIA, Colby William

Odkryli oni powszechną praktykę przekupstwa i wymuszeń popełnianych zarówno przez Senatorów jak i sędziów. Działalność przestępcza była tak rozpowszechniona, że tylko 2 z 535 członków Kongresu zostało uznanych za uczciwych. Ale co najważniejsze, to oni przeprowadzili pierwszą rewizję ksiąg w historii Rezerwy Federalnej. Instytucja Rezerwy Federalnej była przyzwyczajona do wydawania rozkazów i poleceń dla polityków i nie miała intencji poddania się kontroli ksiąg finansowych. Jakkolwiek, po poinformowaniu tej instytucji, że jej biura będą w razie potrzeby oblężone pod groźbą użycia broni, zgodziła się ona na dochodzenie. Po zapoznaniu się z plikami finansowymi, oficerowie wojska znaleźli $ 800 trylionów dolarów ukrytych na kontach, które powinne były być użyte do spłaty długu narodowego. I w przeciwieństwie do propagandy rządu federalnego, odkryli oni również, że większość narodów na świecie jest w rzeczywistości zadłużona w Stanach Zjednoczonych, a nie na odwrót. Te ukryte miliardy zostały skonfiskowane i przelane na konta w bankach europejskich, w celu generacji kolosalnych funduszy niezbędnych do uiszczenia należności Pozwu Zbiorowego Farmerów, później, pieniądze te stały się podstawą programu obfitości.

Pomimo tych śmiertelnych ciosów finansowych, prezydent George H.W. Bush (Sr) i Iluminaci dalej kontynuowali plany globalnego zniewolenia. W sierpniu 1992 roku, oficerowie armi skonfrontowali Prezydenta Busha i zażądali podpisania umowy, w której zobowiąże się on do powrócenia Stanów Zjednoczonych na drogę Prawa Konstytucyjnego i nakazali mu, aby nigdy ponownie nie używał terminu „Nowy Porządek Świata’. Bush stwarzał pozory współpracy, lecz potajemnie planował doprowadzenie do Nowego Porządku Świata poprzez podpisanie Wykonawczego Rozkazu w dniu 25 grudnia 1992 roku, który mógłby zamknąć wszystkie banki w nieskończoność, dając Bushowi pretekst do ogłoszenia stanu wojennego. Używając chaosu stanu wojennego, Bush miał zamiar wprowadzić nową Konstytucję, która pozwoliłaby wszystkim osobom zajmującym stanowiska rządowe w tamtym czasie na zachowanie tych samych pozycji przez następnych 25 lat. Jednocześnie, miał zamiar usunąć wszelkie prawa wyborcze na nowych urzędników. Interwencja wojskowa zapobiegła Bushowi w podpisaniu tego zlecenia.

W 1993 roku członkowie Sądu Najwyższego, niektórzy członkowie Kongresu i przedstawiciele rządu Clintona spotkali się z wysokimi rangą oficerami amerykańskimi, którzy domagali się powrotu do Prawa Konstytucyjnego, reformy systemu bankowego i finansowego zadośćuczynienia.

Zgodzili się oni stworzyć proces reklamacyjny Farmerów, który pozwolił zespołowi prawnemu na spotkania w całym kraju na poziomie indywidualnym, aby pomóc innym w roszczeniach i edukowaniu ich o pozwie.

Deklaracja szkód mogłaby być wniesiona za:

* każdą pożyczkę wyemitowaną przez instytucje finansowe i wszystkie zapłacone odsetki; * przejęte nieruchomości przez instytucje finansowe; * opłaty sądowe i adwokackie; * podatki z IRS lub zastawy finansowe; * podatek od nieruchomości lub własnościowy; * stres umysłowy i emocjonalny wywołany utratą mienia; * stres związany z utratą mienia, taki jak samobójstwo, rozwód, a nawet nakazy uwięzienia lub wyroki z zawieszeniem również mogły być przedmiotem reklamacji.

Ale rząd Clintona podważył wysiłki Farmerów. Aby złożyć podanie o roszczenia, wymagano używania wyłącznie określonej formy prawnej zaprojektowanej przez rząd. Forma ta narzucała opłatę administracyjną w wysokości $ 300 dolarów za każde roszczenie, i która później została wykorzystana w 1994 roku jako podstawa do aresztowania liderów zespołu prawnego w tym Roya Schwasingera.

Rząd tak bardzo obawiał się tego, co mogliby oni powiedzieć podczas rozprawy w Michigan, że podjął dodatkowe kroki w celu ukrycia rzeczywistego charakteru sprawy. W trakcie procesu, pracownicy Sądu Powiatowego nie zostali dopuszczeni do pracy od poniedziałku do czwartku. Na zewnątrz sądu, w obwodzie budynku roiło się od agentów FBI, którzy zapobiegali przeciekom informacji do mediów i dla publiczności. Molestowanie i odwet ze strony rządu wzrósł, wiele osób zostało wysłanych do więzienia lub zostało zamordowanych podczas uwiezienia. Pomimo protekcji i ochrony przez personel wojskowy, generał armii, który uzyskał oryginalny Tytuł Upadłości Stanów Zjednoczonych z 1933 roku, został uwięziony, zabity, i zastąpiony swoim klonem. Klon ten został następnie wykorzystany jako przynęta zapobiegająca wnoszeniu dalszych roszczeń przeciwko rządowi.

Podczas pierwszej kadencji administracji Clintona, oficerowie armii opóźnili wiele federalnych mianowań dokonanych przez Clintona, dopóki nie byli pewni, że osoby te pomogą w przywróceniu Prawa Konstytucyjnego. Jedną z takich osób, które zobowiązały się do wprowadzenia niezbędnych zmian była Prokurator Generalny Janet Reno.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1993 roku, Janet Reno rozkazała jednostkom wojskowym oddziałów specjalnych z Delta Force i Navy Seals na odzyskanie sztab złota wartości trylionów dolarów, które zostały ukradzione przez Rezerwę Federalną ze strategicznych rezerw złota. Oddziały te zostały wysłane z misją do Szwajcarii, Anglii i Izraela. Kraje te współpracowały podczas nalotu wojskowego, ponieważ obiecano im, że ich wierzytelności wobec Stanów Zjednoczonych będą anulowane i otrzymają one nazwiska osób zaangażowanych, ponieważ ci sami ludzie, którzy okradali Stany Zjednoczone, okradali również ich własne narody.

Kruszec ten miał być wykorzystany do pokrycia nowej waluty wspartej przez metale szlachetne. Jest on teraz bezpiecznie zgromadzony i przechowywany w Kompleksie Noradu w mieście Colorado Springs w Stanie Colorado i czterech innych repozytoriach. Poczynania Janet Reno tak rozwścieczyły ciemne siły, że doprowadzili oni do jej śmierci., a jej osoba została zastąpiona klonem. To była właśnie ta istota, która była odpowiedzialna za pokrycie wielu różnych skandali Clintona. Aby utrzymać Sekretarza Skarbu USA Roberta Rubina pod ścisłą kontrolą, on również został sklonowany. Przez okres czasu pozostający do końca ich kadencji na stanowiskach które zajmowali, zarówno Reno jak i Rubin otrzymywali wynagrodzenie od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jako pracownicy zagraniczni, a nie od Departamentu Skarbu USA. Pomimo tych wydarzeń, zespół prawny w dalszym ciągu prowadził walkę prawną, unikając możliwości rozlewu krwi i poważnej rewolucji.

Po 1993 roku, sprawa pod nazwą Pozew Farmerów została zmieniona na nazwę Roszczenia Bankowe. W latach pomiędzy 1993 i 96, aby odebrać odszkodowania wypłacane przez amerykański Departament Skarbu, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zaczął wymagać od obywateli składania pliku „Roszczeń Bankowych”. Proces ten zamknięto w 1996 roku.

W tym samym czasie, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyznaczył kilku sędziów, aby monitorowali postęp w wyrokach. Sędziowie ci zasięgnęli pomocy ekspertów w dziedzinie ekonomii, systemów pieniężnych, bankowych, konstytucyjnego prawa rządu, oraz w wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Zbudowali oni koalicję wsparcia i pomocy wśród tysięcy ludzi na całym świecie, znanych jako „Biali Rycerze”. Określenie „Biali Rycerze” zostało zapożyczone ze świata wielkiego biznesu. Odnosi się ono do korporacji lub indywidualnych zamożnych osób, które ratują inne firmy przed upadkiem, lub wrogim przejęciem.

Aby wprowadzić niezbędne zmiany, pięciu sędziów spędziło wiele lat w negocjacjach dotyczących metod wprowadzenia reform w życie. W końcu, osiągnęli oni porozumienie, znane również jako „Porozumienia”, w których brali udział rząd US, właściciele Banku Rezerwy Federalnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, a także wiele innych krajów, w tym Wielka Brytania i kraje strefy euro. Ponieważ zamierzane zmiany w reformach bankowych w US miałyby wpływ na cały świat, wiec MFW, Bank Światowy i inne kraje musiały być zaangażowane w procesie prawnym. Zamierzane reformy wymagały, aby Rezerwa Federalna została przejęta przez amerykański Departament Skarbu, oszustwa w działalności banków zostały wstrzymane i za wyrządzone krzywdy finansowe zostały wypłacone odszkodowania pieniężne. W 1998 roku, generałowie armii, którzy pierwotnie uczestniczyli w procesie Roszczeń Farmerów, zdali sobie sprawę, że sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych nie mieli zamiaru wprowadzenia w życie „Porozumień.” Postanowili więc, że jedynym sposobem realizacji reformy jest wprowadzenie jej, jako prawa uchwalonego przez Kongres. W 1999 roku dokument o objętości 75 stron zatytułowany Akt Krajowego Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Reformy (NESARA) został przedłożony do Kongresu, gdzie przeleżał prawie rok czasu, bez żadnej akcji prawnej.

Późnym wieczorem w dniu 9 marca 2000, pisemne wezwanie kworum zostało ręcznie dostarczone przez żołnierzy oddziałów Delta Force oraz Navy Seals dla 15 członków Senatu i Izby Reprezentantów Kongresu USA, którzy byli sponsorami i ko-sponsorami Aktu NESARA. Zostali oni natychmiast eskortowani do swoich biur Kongresowych w celu natychmiastowego głosowania, w którym prawnie zaakceptowano Akt NESARA. Tych 15 członków Kongresu było jedynymi uprawnionymi osobami do zajmowania urzędu, zgodnie z prawem pierwotnej poprawki nr. 13. Pamiętajmy, ze w wojnie z 1812 roku, brytyjscy żołnierze zniszczyli egzemplarze Poprawki do Tytułów Szlacheckich (TONA), ponieważ Poprawka ta zabraniała każdemu kto miał powiązania z koroną w Anglii sprawowania funkcji publicznych.

NESARA jest najbardziej przełomową w swoim zasięgu reformą, nie tylko w tym kraju, ale również na całej naszej planecie w przeciągu całej jej historii. Ustawa ta eliminuje Bank Rezerwy Federalnej, IRS (urząd podatkowy), sekretny rząd i wiele więcej.

NESARA wprowadza następujące zmiany:

1. Zeruje wszystkie karty kredytowe, kredyty hipoteczne, bankowe i inne należności z powodu nielegalnej działalności banków i rządu. Jest to najgorszy koszmar Rezerwy Federalnej – „Jubileusz” albo umorzenie długu.

2. Znosi podatek dochodowy.

3. Znosi IRS (urząd podatkowy). Pracownicy IRS zostaną przeniesieni do oddziału podatku w Skarbie Państwa w dziedzinie podatków od sprzedaży krajowej.

4. Tworzy 14% zryczałtowany podatek dla rządu od przychodów ze sprzedaży mniej istotnych – „nowych tylko przedmiotów” – . Innymi słowy, żywność i leki nie będą opodatkowane, ani też nie będzie opodatkowania za materialne rzeczy, takie jak domy z drugiej ręki.

5. Zwiększa korzyści finansowe dla emerytów.

6. Powraca do Prawa Konstytucyjnego we wszystkich sądach i sprawach prawnych.

7. Przywraca oryginalną Poprawkę do Tytułu Szlachty. Setki tysięcy Amerykanów, którzy są pod kontrolą obcych krajów straci obywatelstwo, oraz będzie deportowanych do innych krajów z zakazem ponownego powrotu do końca ich życia. Miliony ludzi wkrótce odkryje, że ich świadectwa wyższego wykształcenia będą bezwartościowym papierem.

8. Ustanawia nowe wybory Prezydenckie i Kongresowe w terminie 120 dni od daty ogłoszenia NESARA. Rząd przejściowy zanuluje wszelkie „Narodowe stany wyjątkowe” i wróci nas z powrotem do Prawa Konstytucyjnego.

9. Monitoruje wybory i zapobiega nielegalnej działalności wyborczej grupom, którzy mają w tym interes.

10. Tworzy nowy Skarb Państwa i „walutę tęczową” popartą takimi metalami szlachetnymi jak złoto, srebro, platyna , zakańczając bankructwo Stanów Zjednoczonych zainicjowane przez Franklina Roosevelta w 1933 roku.

11. Zakazuje sprzedaży amerykańskich zapisów aktu urodzenia, używanych jako ruchomych obligacji własnościowych przez Departament Transportu.

12. Inicjuje nowy System Bankowy Skarbu USA z dostosowaniem się do Prawa Konstytucyjnego

13. Eliminuje System Rezerwy Federalnej. W okresie przejściowym, Rezerwa Federalna będzie mogła operować równolegle ze Skarbem USA na okres jednego roku w celu usunięcia wszystkich banknotów Rezerwy Federalnej z obiegu.

14. Przywraca prywatność finansową.

15. Ponownie przeszkala wszystkich sędziów i adwokatów w Prawie Konstytucyjnym.

16. Wstrzymuje wszelkie agresywne działania wojskowe rządu USA na całym świecie

17. Zawiera pokój na całym świecie.

18. Uwalnia ogromne pieniądze na cele humanitarne.

19. Pozwala na uwolnienie ponad 6000 patentów stłumionych technologii, które są ukrywane przed oczami publicznymi pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego, w tym urządzeń wytwarzających darmową energię, anty-grawitacyjnych, oraz maszyn do uzdrawiania dźwiękiem.

Ponieważ Prezydent Clinton nie miał żadnego zainteresowania w podpisaniu NESARA jako prawa, w dniu 10 października 2000 r., na rozkaz Generałów armii amerykańskiej, jednostki elitarne Marynarki Wojennej Seals oraz Delta Force, szturmem wzięły Biały Dom i pod groźbą użycia broni Bill Clinton został zmuszony do podpisania NESARA. W tym samym czasie, personelowi bezpieczeństwa i agentom z Secret Service stacjonującym w Białym Domu rozkazano opuścić broń, rozbroić się i stać się świadkami tego wydarzenia pod rozkazem gagu milczenia.

Od samego początku poczęcia NESARA, Bush Sr, rząd korporacji US, właściciele dużych grup bankowych i grupa Carlyle sprzeciwiali się temu konceptowi. Dla zachowania tajemnicy o szczegółach sprawy, numer zapisu w oficjalnym rejestrze Kongresowym został zmieniony i zamknięty przed wglądem pod pretekstem odzwierciedlenia okolicznościowej monety, a następnie, ponownie został zmieniony jeszcze niedawno. Dlatego też nie ma żadnych publicznych zapisków w Archiwach Kongresu i dlatego poszukiwanie do tego Prawa nie przyniesie prawidłowych wyników do czasu kiedy wiadomości o reformie nie staną się dostępne dla publiczności.

Prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście na temat tego prawa ze względu na bardzo restrykcyjny nakaz milczenia narzucony na polityków, pracowników mediów i funkcjonariuszy banków. Nawet Alex Jones i Ron Paul nie mówią na ten temat. Prawo nadal obowiązuje.

Nawet członkowie Kongresu mają zamknięte usta, ponieważ dostali nakaz zaprzeczania istnieniu NESARA, narzucony przez sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych pod groźbą zarzutów o zdradę, które są karalne śmiercią. Niektórzy członkowie Kongresu zostali oskarżeni o „przeszkadzanie”. Gdy Senator Minnesoty Paul Wellstone zdecydował się złamać nakaz milczenia, jego mały prywatny samolot rozbił się zabijając żonę, córkę i Senatora zanim zdążył on publicznie wyrazić swoje opinie.

Jeśli strach nie wystarczy do utrzymania Kongresu pod kontrolą, pieniądze to zrobią. CIA rutynowo daje łapówki dla Senatorów z łupów kradzieży dokonanych przez operacje bankowe. Każdy Senator został przekupiony za minimum $ 200 milionów dolarów zdeponowanych na kontach w Bank of America w Kanadzie. Nigdy nie usłyszycie wiadomości o NESARA podanych przez siecie mediów. Aby zachować milczenie, wielkie siecie nowości, takie jak CNN opłacane są w wysokości $ 2 bilionów dolarów rocznie. Niektóre z tych łupów są czanelowane przez Kościół Mormonów w stanie Utah używając fasady urzędu senatora Orina Hatcha i Bank of America.

Nie tylko Kongres jest przekupiony, ale również całe Kolegium Szefów Połączonych Sztabów, łącznie z wyższym poziomem rządu i Prezydentem, wszyscy otrzymują łapówkarskie płatności. Tylko Provost Marshall ma prawo legalnego aresztowania tych osób, ale niestety nawet on nie wykonuje swojej pracy. Wygląda na to, że armia wojska Stanów Zjednoczonych jest pełna polityków, którzy popychają papiery i bardziej dbają o awans osobisty, niż wykonywanie swojej pracy.

I nic dziwnego, że wiele dezinformacji na temat NESARA można znaleźć w Internecie. Do znanych sceptyków należą; strona internetowa quatloos.com, która, jak plotka niesie, jest maską dla CIA;nesara.org która jest prowadzona przez rodzinę Bushów; Sherry Shriner; oraz różni inni czanelers w Internecie, którzy otrzymują telepatycznie wiadomości od duchów również przyczynili się do zamieszania.

Nawet informacje w Wikipedii są błędne. Wikipedia prezentuje historię Aktu NESARA, przedstawioną z punktu widzenia agenta CIA Harveya Barnarda. Jeśli przyjrzysz się uważnie, prawo to oznacza National Economic Stabilization and Recovery Act, które dokonałoby reformę gospodarki i zastąpiło podatek dochodowy podatkiem od sprzedaży krajowej. Ustawa ta została odrzucona przez Kongres w 1990 roku. Ale Wikipedia niewiele wspomina o National Economic Security and Reformation Act lub jego konsekwencjach.

11 września 2001

Następnym krokiem stałoby się ogłoszenie NESARA na cały świat, ale nie było to łatwe zadanie do wykonania. Wiele wpływowych grup próbowało zapobiec wdrożeniu NESARA.

Prawo NESARA wymaga, aby przynajmniej raz w roku podjąć wysiłek zmierzający do ogłoszenia tego prawa do wiadomości publicznej. Trzech sędziów obecnie siedzących na ławie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych kontroluje komisję, której zadaniem jest ogłoszenie NESARA. Sędziowie ci wykorzystali swoje wpływy, aby potajemnie dokonać sabotażu w ogłoszeniu NESARA.

Po ciężkich negocjacjach w 2001 r., wielu sędziów Sądu Najwyższego nakazało obecnemu wtedy Kongresowi podjęcie uchwał „zatwierdzających” NESARA. Miało to miejsce w dniu 9 września 2001 roku, osiemnaście miesięcy od momentu kiedy Akt NESARA stał się obowiązującym prawem. W dniu 10 września 2001 roku, George Bush Sr. udał się do Białego Domu, aby skierować syna na tor blokady ogłoszenia. Następnego dnia, 11 września 2001 roku, o godzinie 10 rano Wschodniego Czasu, Alan Greenspan miał zaplanowane ogłoszenie nowego systemu Bankowego wprowadzonego przez Skarb USA, umorzenie długów dla wszystkich obywateli USA i zniesienie IRS jako pierwszą część ogłoszenia NESARA.

Tuż przed ogłoszeniem, o godzinie 9 rano, Bush Sr. wydał rozkaz na zburzenie World Trade Center, aby zatrzymać międzynarodowe komputery bankowe zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze w północnym wieżowcu, które miały rozpocząć nowy system Bankowego Skarbu US. Ładunki wybuchowe w World Trade Center zostały wcześniej założone przez agentów CIA i Mossadu, po czym zostały zdalnie zdetonowane z budynku nr. 7, który został później zburzony tego samego dnia w celu zatuszowania ich przestępstw.

Aby dostarczyć ładunek wybuchowy na Pentagon w dokładną lokalizację nowego Centrum Dowodzenia Marynarki Wojennej, w którym ‘Biali Rycerze’ koordynowali działalności wspierające wdrożenia NESARA na cały świat, użyto technologii zdalnego pilotowania. Poprzez wstrzymanie ogłoszenia NESARA, George Bush Sr. zniszczył w tamtym czasie  nadzieje na zwrócenie rządu z powrotem do rąk narodu amerykańskiego.

http://galacticchannelings.com

http://soulowicz.wordpress.com/nessara- … obfitosci/

PS od Redakcji KIP: Ten program jest z uporem i legalnie przygotowywany do wdrożenia w zbliżających się sprzyjających warunkach w USA, a odpowiednik tego planu dla świata pod nazwą GESARA, jest przygotowywany do wdrożenia w skali globu.

Comments

 1. nanna says:

  Sprawa jest niezwykle poważna i nie wiem, czy mam się na to w ogóle namierzać. Sterta moich starszych ubrań leży przed maszyną do szycia, a ja mam zamiar je popruć i przerobić zgodnie z aktualnymi potrzebami, mając na względzie zarówno sprawdzenie się w kreatywności jak i ochronę środowiska poprzez wykorzystanie/dostosowanie posiadanych już zasobów „ubraniowych”. Podkreślam, że jako prosta, wiejska kobieta, nie roszczę sobie praw do posiadania żadnych racji ani tym bardziej służenia za jakikolwiek autorytet. No, zabieram się do pisania na założony temat, bo mi mózg zaczyna w tym kierunku pracować – a niech tam..!

  „NESARA – program obfitości”
  – tytuł sugeruje, że po wdrożeniu tego programu na świecie zapanuje spokój i zniknie nędza. Pytanie tylko: czyja nędza i czy ta obfitość dotyczyć miałaby wszystkich ludzi na Matce Ziemi jak leci, czy tylko niektórych. Jeżeli wszystkich, to czy ludzie en masse są gotowi na normalne życie w dobrobycie – z całkowitym wykluczeniem dążenia do bogacenia się – czy będzie nowa odsłona tego samego z kosmetyczną tylko zmianą obsady głównej.
  „Z całą posiadaną władzą i swoimi pieniędzmi, bankierzy uważali, że są ponad prawem, ale teraz pojawiły się pęknięcia w fundamentach ich imperium”
  – każdy współczesny człowiek chce być bogaty i bankierzy przeszkadzają mu tylko o tyle, że ów człowiek chce zająć ich miejsce. Więc nie jest to nawet, że „zamienił stryjek siekierkę na kijek”, lecz jedna siekierka zamieniona została by na inną siekierkę. Czy miało by to jakiś sens? Uważam, że nie.
  – Punkt ciężkości tych zmian musiałby leżeć więc zupełnie gdzie indziej, a nie wśród bankierów. Bankierów ponad prawem postawili sami ludzie, chcąc skorzystać z „usług” lichwiarzy w celu uzyskania środków finansowych, by mieć więcej „niż sąsiad”. Po co i do czego potrzebne jest człowiekowi to „więcej, niż ma sąsiad”? to już sprawa indywidualna, w zależności od tego, kto i jakie ma przywary i wady i czym chce je przykryć stosując „materialną przewagę” nad bliźnim, nad BRATEM-CZŁOWIEKIEM, nad SIOSTRĄ CZŁOWIEKIEM.
  – Ludzie zgadzając się na lichwę sami naganiali kasę spryciarzom, więc nie po stronie spryciarzy leży wina za stan rzeczy. Nikt sam siebie bogatym zrobić nie może – bo i jak??? Bogatym czynią danego osobnika włazidupcy i nigdy nie było inaczej i nie jest inaczej i teraz.
  – Każdy ma jakiś tam powód, by komuś mającemu większe możliwości z racji zajmowanego stanowiska/posiadanych dóbr/wpływów czy niechby tylko siły fizycznej – być usłużnym w celu uzyskania czegoś tam: pieniędzy, wsparcia we własnej sprawie czy choćby ustawienia się pod latarnią by udawać, że to samemu się świeci.
  – No więc co? Co ma zrobić taki biedak, by na swoje wyjść? Ja wiem, ale to nie spodoba się zbyt wielu: taki człowiek musi, powtarzam: MUSI przynajmniej starać się zrozumieć swoją rolę w swoim własnym życiu, czyli w Ewolucji i MUSI dokonać tego wyłącznie w sposób uczciwy, a wiec w oparciu o naturalne Prawa Boskie.
  – Jakie to są, mówi o tym Dekalog a głównym korektorem jest tu ludzkie sumienie, które powinno być w dobrych relacjach z ludzkim sercem. Wypełnionym rzecz jasna ludzką miłością, czyli tym, z czego człowieka stworzył Bóg: z czystej formy MIŁÓŚCI.
  – Jednak człowiek dał się złapać w pułapkę materializmu i chce być/mieć „jak inni” nie mogąc być „jak inni” z racji swojej unikalności, a więc i odmienności. Każdy z nas albo może żyć jako on sam, albo każdy z nas stał się/ staje się/stanie się narzędziem w rękach tych, którzy opanowali sztukę zniewalania ludzi poprzez materię, czyli chciwość budzoną w ludziach, zaspakajaną według diabelskiego scenariusza.
  – No więc istotne jest, na ile i czego biedak potrzebuje, i na ile ten, kto jest w posiadaniu dóbr ponad potrzeby własne jest w stanie DOBROWOLNIE z nich zrezygnować bądź też się nimi z biedniejszymi zwyczajnie podzielić. To jest sprzężenie zwrotne, jako że nie można nic komuś dać, jeżeli ten ktoś tego nie przyjmie i nie można czegoś przyjąć, jeżeli nie ma kogoś, kto chce to dać.
  – Ta fenomenalna w swym działaniu wymiana zawsze kreuje równowagę, a więc i podstawy nie tylko do zadowolenia, ale nawet odczuwania swego rodzaju szczęścia i to z obu stron: tej biorącej i tej dającej.
  – Z tym, że zarówno dawanie jak i branie nie może być powiązane z żadnymi warunkami. Czyli ma być dawanie dla samego dawania i branie dla samego brania. Wiązanie z tym jakichś warunków to kupczenie zarówno bogactwem jak i biedą, czyli całość byłaby wypaczona i cel nie byłby osiągnięty.
  – Darczyńca nie rozwinąłby się ewolucyjnie w darczynności, a odbiorca takiej obwarowanej warunkami darczynności stałby się zakładnikiem na bazie przyjętej materialnej pomocy. Czyli mielibyśmy wydanie tego samego co mamy teraz, acz w innej odsłonie. Byłoby to bez sensu i zwykłym zawracaniem głowy.

  Już widzę, że nie uda mi się odnieść do całości materiału, cóż… temat obszerny i się rozrasta jak chce J

  „Wściekli Amerykanie zaczęli walczyć ponownie. Zbiorowy Pozew Sądowy nie zwiastował niczego dobrego, wręcz przeciwnie, zagrażał zmianie równowagi sił.”
  – tu mamy przykład wybiórczości, no bo kto to jest ci „Amerykanie” i dlaczego o „swoje prawa” walczyć oni zaczęli od pewnego punktu, a nie od początku? Czyli od momentu, w którym pozbawili rdzennych mieszkańców, Indian, ich ziem i surowców?
  – Dlaczego mielibyśmy przyjąć, że to, co bladzi wyrządzili Indianom to nieważny epizod w ich historii natomiast to, że ziomale bladych skubali i zniewalali się wzajemnie to jakaś większa zbrodnia i przestępstwo?
  – Dlaczego miały by być przyjęte takie a nie inne kryteria? Kto miałby o tym decydować i na jakiej podstawie?
  – I czy nie byłoby to przecież tak, że gdyby bladzi nie okradli Indian w tak brutalny i bezwzględny sposób, to całe nieszczęście, jakie potem na bladych spadło nie miałoby w ogóle miejsca? A więc, czy to, co dotknęło „amerykańskich farmerów” nie jest zwyczajną sprawiedliwością Bożą, jaka została im wymierzona?
  – Czy to nie jest tak, że nasze działanie, zarówno to dobre jak i złe, jest w nas zakodowane i my na skutek tego zdolni jesteśmy podejmować decyzje zgodnie z zapisanym w nas schematem, a potem zapominamy o swoich bezeceństwach i robimy z siebie niewinnie cierpiące ofiary???
  – I czy nasze działanie kończy się wraz z naszą śmiercią, czy też w genach(?) przekazujemy część „do wypracowania” naszemu potomstwu? I ono potem płaci nieszczęściami jakie nań spadają właśnie za „grzechy” przodków ? Wszak rodzimy się z takich, a nie innych rodziców i w tym, a nie innym miejscu oraz w takich, a nie innych warunkach. To nie może być przecież rzecz przypadkowa, choć za taką niektórzy chcieliby ją uznać.
  – No więc może należy się nad tym poważniej zastanowić, zanim ogarnie nas chęć naprawiania świata i to cudzymi rękami?

  „Zmiany te rozpoczęły się w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Federalny Land Bank nielegalnie przejął kredyty hipoteczne (farmy, sprzęt i ziemię uprawną) farmerów na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych, jako niewypłacalne zadłużenia. W każdym z tych przypadków, farmerzy zostali oszukani przez banki, które udzielały kredytów, za zgodą Federalnego Systemu Rezerwy”
  – tu napisano, że farmerzy, którzy byli beneficjentami złodziejskiego procederu „odkrywania Ameryki przez kolumba” stali się ofiarami złodziei większego kalibru, ale wywodzącymi się spośród „osadników”. Jeżeli sytuacja tych farmerów była aktem sprawiedliwości dziejowej, to nie ma nad czym płakać, czyż nie?
  „W 1978 roku starszy farmer kupił ranczo w Kolorado z pożyczki Federalnego Land Banku. Po jego śmierci majątek przeszedł na syna – Roya Schwasingera Jr, który był emerytowanym Generałem Armi.”
  – według prawa kupienie od złodzieja złodziejskiego łupu nie czyni nas właścicielami tego łupu, nawet, jeśli nie wiedzieliśmy, iż to łup złodziejski. Czyż nie jest tak do dziś? A przecież „Amerykanie” weszli w posiadanie ziemi Indian nielegalnie, twierdząc co prawda, że Indianie nie znali „prawa własności”, ale już po podpisaniu pierwszej umowy bladych z Indianami było wiadomo, gdzie są granice posiadłości bladych a gdzie ziemie Indian – w przeciwnym razie jak można byłoby podpisać taką umowę? – nie wiedząc na czym się ona opiera? Oszustwo było więc od samego początku i mamy w przypadku farmerów amerykańskich przypadek, gdy złodziej oszukał złodzieja.

  „W bardzo krótkim czasie, pojawił się na jego nieruchomości oficer z Federalnego Banku, wraz z Federalnym Marszałkiem, którzy poinformowali go, że bank przejmuje jego farmę, którą on musi opuścić w ciągu 30 dni. Okazało się, że jego zmarły ojciec podpisał bez jego wiedzy klauzulę, która w przypadku śmierci kredytobiorcy, zwracała nieruchomość z powrotem do rąk Federalnego Land Banku.”
  – cały dalszy ciąg tekstu to maskowanie złodziejskich praw innymi złodziejskimi prawami do tego stopnia, że nikt się w tym już zorientować nie mógł i nie może. Mamy przypadek stosowania coraz to nowych prawnych kruczków i a to taki a to inny sędzia raz przyznaje rację tym, a raz innym „powodom”.
  – Sprowadzając całość do sedna, co my tu widzimy? Otóż, widzimy, że są ludzie, którzy domagają się przyznania im racji do życia na „swojej ziemi”. Ale co to jest ta „swoja ziemia”?
  – To jest przecież zasadniczy szkopuł!
  – Prawo do tej ziemi mogli by nadać bladym tylko Indianie, jeżeli miało by być naprawdę uczciwie, ponieważ bladzi zawarli z Indianami 365 traktatów o przekazaniu bladym ziemi przez Indian, z czego bladzi ani jednego traktatu nie dotrzymali!!!
  – Z powyższego wynikało by, że bladzi uważali Indian za stronę prawną takich umów i że zastosowanie argumentu, iż Indianie też kiedyś tam kogoś tam z tych „amerykańskich ziem” wyrugowali nie miałoby w tej sytuacji podstaw prawnych.
  – Bowiem nie była to „ziemia niczyja” jak bladzi usiłują twierdzić dyskredytując prawa własności Indian. Więc albo bladzi podpisali by umowy o nabyciu tych ziem z ludźmi zamieszkującymi „Amerykę” przed Indianami, których to ludzi już przecież nie ma, albo bladzi skorygowali by wszelkie umowy z Indianami, nadając im moc prawną i WYPŁACAJĄC INDIANOM ODSZKODOWANIA za niedotrzymanie tych umów.
  – Więc odszkodowania należały by się w pierwszym rzędzie Indianom. I dopiero, gdyby ci zrezygnowali z takich odszkodowań, można by ewentualnie rozważać sprawę nieuczciwości banków amerykańskich wobec amerykańskich obywateli.
  – Częściowa sprawiedliwość to zwykła niesprawiedliwość i nie ma co tu dużo dywagować.

  Wszystko inne, co się potem stało – czyli budowanie miast na ziemiach indiańskich, przejmowanie rzek i ziem indiańskich przez prywatne osoby itd. Itd. to już tylko zabiegi quasi zgodne z prawem będącym zwykłym bezprawiem.
  Pytanie tylko, co z tym dalej zrobić?
  Co z ludźmi, którzy w „Ameryce” się urodzili?
  Czy pozbawiać ich amerykańskiej tożsamości? Po co i w czyim imieniu? I kim/czym mieli by się ci ludzie stać? Oraz komu to miało by służyć i do czego?
  A więc kryzys przechodzi cała ludzka populacja naszej Matki Ziemi, a nie tylko jakieś grupy narodowe, flancowane przymusowo czy też dobrowolnie na skutek manipulacji macherów posługujących się w tym celu ludzką chciwością.
  Tym niemniej sprawa tożsamości „Amerykanów” jest istotna dla wszystkich ludzi.
  Dlaczego? A no dlatego, że Ziemia też ma czakry, czyli swoje centra energetyczne. I to nawet nie „też” ale przede wszystkim Ziemia, a potem dopiero ma je człowiek.
  I tak się składa, że Ameryka to czakra Vishuddhi, czyli centrum energetycznego poprzedzającego utworzenie centrum uosobionego przez Jezusa, czyli Agnya czakry.
  Centrum Vishuddhi to Inkarnacja Shri Krishny. „Centrum to jest zlokalizowane w szyi i gardle – odpowiada za każdy aspekt komunikowania się ludzi. Z fizycznego punktu widzenia kontroluje ono splot szyjny. Odpowiada ono za pięć narządów zmysłów i pozwala nam na osiągnięcie stanu, w którym jesteśmy świadkiem i widzem życia.”[ http://sahajayoga.pl/sahaja-yoga/system-subtelny/czakry-w-ciele-czlowieka/#css3_acc_block_5_system-subtelny%5D
  W świetle tego możemy zrozumieć, dlaczego wszystko, co zostanie w Ameryce „wymyślone” jest naśladowane przez całą resztę ludzkiego świata. Po prostu „komunikacja” wypływająca z Ameryki ma wpływ na pozostałe czakry Matki Ziemi, a więc i ludzkie zachowanie.
  Te wszystkie procesy sądowe w USA, mające za cel „przyznać sprawiedliwość” „farmerom” są tak naprawdę próbą obudzenia świadomości w ludziach, sprowadzenia ludzkiego myślenia na pewne tory, w wyniku czego możliwe byłoby być może wypracowanie jakichś norm, a raczej przywołanie, przypomnienie ludziom ogólnoludzkich norm opartych o naturalne Prawa Boskie. Takie postawienie sprawy zakończyło by przepychanki i apelowanie do różnych ludzkich praw dających pozorną sprawiedliwość przy pomocy nowych niesprawiedliwości.
  Najważniejsze jest, że dzieje się cokolwiek w tej sprawie. Bez tego wszystko inne nie ma szans na naprawę kiedykolwiek.
  A więc poprzez Vishuddhi czakrę możliwe stało by się zrozumienie tego, co ma miejsce, byłoby możliwe rozpoznanie rzeczywistości, a więc i uzyskanie na nią jakiegoś realnego wpływu.
  Potem w nawiązaniu do Agnya czakry – będącej ponad czakrą Vishuddhi – czyli Nauk Jezusa, możliwe stało by się wypracowanie norm współpracy między ludźmi, norm wykluczających wszelkie formy zemsty i osobistych rozgrywek w celu uzyskania materialnego „zadośćuczynienia” za „moralne” szkody i szkody w każdy sposób niewymierne, jak czyjaś śmierć itd.
  Dlaczego byłoby istotne, by zrobić to właśnie w ten sposób?
  A no dlatego, że żadnej sprawiedliwości nie można uczynić przy pomocy niesprawiedliwości, czyli generowaniu czyjegoś nieszczęścia w oparciu o ludzkie prawa w celu uzyskania materialnych korzyści.
  Wszystko tak naprawdę rozgrywa się na poziome subtelnym, tym powyżej sfery materialnej.
  Dlatego przyznanie „przez państwo” wielomilionowego, finansowego odszkodowania np. za śmierć pojedynczego człowieka jego rodzinie jest niesprawiedliwością. Odbywa się to na koszt społeczeństwa i czyni z danego zmarłego osobę ważniejszą niż pozostali przy życiu obywatele oraz jego śmierć więcej wartą niż śmierć – która przecież kiedyś nastąpi! – obywateli będących jeszcze przy życiu. Czym innym jest zapewnienie bazy materialnej koniecznej do przeżycia osobom zależnym od zmarłego, czym innym celebracja w imieniu prawa ludzkiego jego śmierci, mierzona ilością pieniędzy wypłacanych z państwowej kasy rodzinie zmarłego. Jest to wybiórcze stosowanie prawa ludzkiego i jednoczesne dyskryminowanie obywateli w obliczu majestatu śmierci – wobec której z Woli Boga wszyscy jesteśmy równi.
  „Ale Wikipedia niewiele wspomina o National Economic Security and Reformation Act lub jego konsekwencjach.”
  – no właśnie, konsekwencje będą i to wcale nie takie, że dla każdego od razu korzystne i na Matce Ziemi zapanuje raj dla wszystkich. Jak wiemy, każdy sobie ten raj wyobraża inaczej i w dzisiejszych czasach mało kto jest skłonny poświęcić dorobek materialny rozwojowi duchowemu – choć przecież z materii tak naprawdę do człowieka nic nie należy: człowiek nic ze sobą na ten świat nie przyniósł i nic ze sobą z tego świata nie zabierze. Wszystko należało, należy i będzie należeć do Boga.
  – No więc zasadnicza trudność nie jest w tym, jak robią demony i ile ich jest, ale to, na jakim poziomie znajdują się ludzie i jaką mają prawdziwą wolę, by świat zmienił się na lepsze.
  Ludzie stracili rozeznanie, dlatego demony mogą hulać i rozgrywać ludzi przeciw ludziom. Podstawą wszelkiego rozeznania jest moralność w jej pierwotnej postaci. Co to oznacza? Oznacza to odwrócenie się od wszelkich dewiacji (nie tyle ich zwalczać, co w tym nie uczestniczyć w myśl fałszywej tolerancji będącej zakamuflowaną akceptacją!) i traktować własną seksualność w wymiarach takich, które są dla ludzi przewidziane; nie ściągających przy tym ludzi na poziom niższy, zwierzęcy. Każdy sam z siebie będzie to wiedział, bo to w ludziach jest zakodowane, a regulatorem tego jest tzw. wrodzony wstyd.
  Z tego co ja wiem, to Bóg nikomu nie daje zadania do wypełnienia, które przerastało by możliwości danego człowieka. Dopiero uwarunkowania, wgrywane ludziom podstępnie przez demony, powodują, że człowiek robi użytek z własnej, wolnej woli głównie na własną szkodę.
  „[…]Biali Rycerze’ koordynowali działalności wspierające wdrożenia NESARA na cały świat, użyto technologii zdalnego pilotowania. Poprzez wstrzymanie ogłoszenia NESARA, George Bush Sr. zniszczył w tamtym czasie nadzieje na zwrócenie rządu z powrotem do rąk narodu amerykańskiego.”
  – no tak, ale co to jest ten „naród amerykański”? wszak składa się ten naród – jak i każdy inny! – z ludzi dobrych ale i złych, z ludzi mądrych ale i głupich, z ludzi uczciwych ale i oszustów. Jak ich rozpoznać? Kto jest kim? I co, jeżeli dany człowiek raz robi tak, a innym razem inaczej, w zależności stanu własnego umysłu (co przecież nie jest żadnym konstant!) oraz okoliczności o niesłychanej różnorodności? oraz – co należy też wziąć pod uwagę – od własnym możliwości.
  Według mnie nie jest możliwe, by „rządził naród” bo to by oznaczało, że wszyscy rządzili by wszystkimi. To jest niemożliwe.
  No więc co? Może najlepiej, by każdy rządził sobą samym, a w sprawach o szerszym zasięgu jednak wybrać tych mądrych by za nas decydowali?
  Więc czyżby NWO?
  Pojęcia nie mam!
  Jakoś to trzeba rozwiązać – lecz nie przy pomocy jakiejś rewolucji, bo tu wchodziła by w grę przemoc i argument silniejszego (choćby na daną chwilę), ale wyłącznie na drodze Ewolucji, ewolucji człowieka i jego świadomości.

Wypowiedz się