Upowszechnianie w Polsce indywidualnej kontroli umysłów i używanie broni psychotronicznej

W Polsce upowszechnia się indywidualne  zastosowania kontroli i programowania umysłów oraz zastosowania broni psychotronicznej. Ludzie poddawani są torturującym eksperymentom bez ich zgody, na co zgodę wyraziły polskie władze, a wie o tym policja.  Dokonują tego służby specjalne, będące zinfiltrowane przez obce służby Zachodu, głównie CIA i Mosad. Cykl poniższych artykułów dokumentuje zastosowania metod kontroli umysłu i broni psychotronicznych w krajach Zachodu i w Polsce oraz metody zabezpieczania się przed ich oddziaływaniem.

Redakcja KIP

Kontrola umysłu 9Mam kolejny dowód, że użyto na mojej rodzinie broni psychotronicznej

Już dawno pisałem o „Tajnej broni masonów – emiterach infradźwięków”. (zob. link). Moje przypuszczenia potwierdziła później Ewa Pawela, której rodzice zostali prawdopodobnie zamordowani z użyciem tejże broni, a która miała możliwość sprzętowej detekcji niesłyszalnych sygnałów infradźwiękowych. Pani Ewa ostrzegała mnie, żebyśmy się wynieśli z naszego domu, jeśli chcemy żyć.

W obliczu choroby z jaką zmagał się mój ojciec oraz z braku innych dowodów na to, że znaleźliśmy się na celu psychopatów NWO, nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę, choć nocami często słyszałem podejrzane buczenie i odległy stukot, jakby koparki. Moja mama też to słyszała, tak więc nie były to omamy. Zrobiłem nawet nagranie miski z wodą, która w całkowitej ciszy falowała (kamerą łapie się odbicie odległej lampy i wtedy wyraźnie widać zaburzenia).

Od wczoraj mam jeszcze jeden dowód na użycie tejże broni, w postaci diagnozy mojej mamy urządzeniem Quantec, które potwierdziło, że użyto wobec niej infradźwięków i ultradźwięków (te ostatnie interferując mogą powodować powstawanie fali infradźwiękowej, i tak to jest prawdopodobnie generowane).

Niestety, nie posłuchaliśmy się ostrzeżenia Ewy Paweli, mój Ojciec już nie żyje. Nie wykluczam, że jedną z przyczyn rozległego wylewu krwi do mózgu, oprócz leków rozrzedzających krew, mogły być właśnie te fale – zresztą sam miałem problemy z zasypianiem, choć nie narzekam na zdrowie. Zrozumiałe jest więc, że temat broni psychotronicznych będzie na tym blogu powracał, dzisiaj osobom nie znającym zagadnienia proponuję artykuł z Prison Planet (tłumaczenie), który dowodzi jak poważne jest to zagrożenie.

Broń technotroniczna

Broń technotroniczna/psychotroniczna jest definitywnym zagrożeniem dla demokracji. Bronie te znajdują się w arsenałach NATO i wielu innych państw. Mimo tego na całym świecie nie istnieje ustawodawstwo zakazujące rządom użycia tej broni przeciwko własnym obywatelom.

W marcu 2012 roku rosyjski minister obrony Anatolij Serdjukov powiedział: „Rozwój broni opartych na nowych zasadach fizycznych; bezpośredniej energii, broni geofizycznych, broni fal energetycznych, broni genetycznych, broni psychotronicznych itp., jest częścią programu państwowych zamówień publicznych na broń na lata 2011-2020″.

kontrola umysłu 12Światowe media zareagowały na tą wskazówkę otwartego użycia broni psychotronicznych, publikując naukowe eksperymenty z 1960 roku, w których fale elektromagnetyczne były wykorzystywane do przesyłania prostych dźwięków bezpośrednio do mózgu człowieka. Jednakże, większość artykułów unikała stwierdzenia, iż od tego czasu przeprowadzono rozległe badania naukowe w tej dziedzinie na całym świecie. Tylko Kolumbijska gazeta, El Spectador, opublikowała artykuł, obejmujący całą skalę osiągnięć tych badań.

Brytyjski Daily Mail, jako kolejny wyjątek, napisał, że badania nad bronią elektromagnetyczną były potajemnie prowadzone w USA i Rosji od 1950 roku, i że:  „wcześniejsze badania wykazały, że fale o niskiej częstotliwości lub wiązki mogą wpływać na komórki mózgowe, zmieniać stany psychiczne i umożliwiają przekazywanie sugestii i poleceń bezpośrednio do procesów myślowych. Wysokie dawki promieniowania mikrofalowego mogą uszkodzić funkcjonowanie narządów wewnętrznych, naruszyć zachowanie kontroli lub nawet doprowadzić ofiary do samobójstwa.”

W 1975 roku, neuropsycholog Don R. Justesen, dyrektor Laboratorium Eksperymentalnej Neuropsychologii w Szpitalu Administracji Weteranów w Kansas City, nieświadomie ujawnił informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Opublikował artykuł w “American Psychologist” na temat wpływu mikrofal na zachowanie istot żywych. W artykule zacytował wyniki eksperymentu opisanego mu podczas rozmowy telefonicznej przez jego kolegę, Josepha C. Sharpa, który pracował nad Pandorą, tajnym projektem amerykańskiej marynarki wojennej. Don R. Justesen napisał w swoim artykule: „Napromieniowując ich tymi „modulowanymi głosem” mikrofalami, Sharp i Grove byli w stanie łatwo usłyszeć, identyfikować i poczynić rozróżnienia między 9 słowami. Słyszane głosy nie były jednak podobne do emitowanych przez sztuczne krtanie” (Str. 396).

Fakt, iż system ten został później dopracowany świadczy dokument, który ukazał się na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w 1997 roku, gdzie jego Biuro Badań i Rozwoju przedstawiło projekt Departamentu Obrony: „Komunikowanie poprzez mikrofalowy efekt słuchowy”. We wstępie napisano, iż „opisana innowacyjna i rewolucyjna technologia oferuje komunikację radiową (RF) o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia częstotliwości. Wykonalność koncepcji została ustalona przy użyciu zarówno systemu laboratoryjnego o niskiej intensywności i nadajnika o wysokiej mocy. Istnieją liczne zastosowania militarne systemu w zakresie poszukiwania i ratownictwa, bezpieczeństwa i operacji specjalnych.”

W styczniu 2007 r. Washington Post napisał na ten sam temat: „W 2002 roku, Air Force Research Laboratory opatentował właśnie taką technologię: aby za pomocą mikrofal, wysłać słowa do czyjejś głowy […] Rich Garcia, rzecznik laboratorium badawczego bezpośredniej energii, odmówił omówienia tego patentu, bieżących badań naukowych z tej dziedziny, powołując się na politykę laboratorium nie komentowania prac nad mikrofalami.”

W odpowiedzi na Freedom of Information Act wniosku złożonego do tego artykułu, Siły Powietrzne wydały jawny dokument opisujący patent z 2002 roku- zaznaczający, że patent został oparty na badaniach przeprowadzonych na ludziach w październiku 1994 roku w laboratorium Sił Powietrznych, gdzie naukowcy byli w stanie przesyłać zwroty do głów ludzi, choć w marginalnej zrozumiałość.

Badania wydaje się, iż były kontynuowane co najmniej do 2002 roku. Od tego czasu nie jest jasne w jakim kierunku podążyły badania laboratoryjne, podaje dokument, powołując się na tajemnicę służbową, odmawiając komentowania czy też publikowania innych materiałów.

Możemy tylko podkreślić raz jeszcze, że światowe media unikają publikowania pełnej skali postępu badań nad zdalnym sterowaniem systemem nerwowym człowieka. Dr Robert Becker, który był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla za jego udział w odkryciu działania impulsowych pól na gojenie złamanych kości, napisał w swojej książce pt „Body Electric” o eksperymencie z 1974 roku przeprowadzonym przez JF Schapitza, opublikowanym dzięki Freedom od Information Act. JF Schapitz stwierdził: „W tym badaniu zostanie pokazane, że słowo mówione przez hipnotyzera może być przeniesione przez modulowaną energię elektromagnetyczną, bezpośrednio do podświadomej części ludzkiego mózgu – i. e. bez użycia jakichkolwiek urządzeń technicznych dla odbioru lub przekodowania przekazów i bez możliwości świadomego kontrolowania przez osobę przekazywanej informacji.”

W jednym z czterech eksperymentów podano ochotnikom test stu pytań, od łatwych do technicznych. Później, bez ich wiedzy napromieniowano ich falami sugerującymi odpowiedzi na pytania na które nie potrafili odpowiedzieć, wywołującymi amnezję na niektóre poprawne odpowiedzi i zafałszowanie pamięci dla innych, poprawnych odpowiedzi. Po 2 tygodniach musieli zdać test ponownie (Dr. Robert Becker: „Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, William Morrow and comp.”, New York, 1985). Wyniki drugiego testu nigdy nie zostały opublikowane.

Jest raczej oczywiste, że w tych eksperymentach wiadomości zostały wysłane do ludzkiego mózgu w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych, które odbiera ludzki mózg, ale których człowiek nie jest świadomy. Dr Robert Becker, z powodu tych publikacji i jego odmowy wspierania budowy anten do komunikacji pomiędzy okrętami podwodnymi za pomocą częstotliwości na jakich działają fale mózgu, stracił wsparcie finansowe dla swoich badań, co oznaczało kres jego kariery naukowej.

Kontrola umysłu a bronie technotroniczne są tematem ostatnich wydarzeń w USA gdzie Aaron Alexis 16 września rozpoczął strzelaninę w porcie bazy wojskowej w Waszyngtonie. Alexis miał na swojej broni wygrawerowany napis „Moja broń ELF”, pracował w miejscu gdzie opracowywano bronie technotroniczne i był przeświadczony o tym, że ktoś je wobec niego wykorzystuje: audycja Alexa Jonesa.

Transmisja ludzkiej mowy do mózgu za pomocą fal elektromagnetycznych jest zauważalnie jednym z najtrudniejszych zadań dla badaczy. Musi być o wiele łatwiej kontrolować ludzkie emocje, które motywują ludzkie myślenie, podejmowanie decyzji i działania. Ludzie, którzy twierdzą, że są ofiarami takich eksperymentów narzekają na słyszenie głosów, odczuwanie fałszywych uczuć (w tym orgazmów) oraz na bóle narządów wewnętrznych, których lekarze nie są w stanie zdiagnozować.

W listopadzie 2000 r. Komisja Bezpieczeństwa rosyjskiej Dumy Państwowej stwierdziła, że funkcje umożliwiające zdalną kontrolę ludzkiego systemu nerwowego lub zdalnego wywoływania utraty zdrowia są dostępne dla wielu współczesnych rządów. Jest raczej oczywiste, że technologie te są stosowane, w konflikcie z kodeksem Norymberdzkim, jako eksperymenty na nieświadomych ludziach.

kontrola umysłu 13

W 2001 roku gazeta amerykańskiej armii, „Defense News” podała, że Izrael eksperymentował z tymi rodzajami broni na Palestyńczykach.

Oprócz tego obalony prezydent Hondurasu Manuel Zelaya, podczas oblężenia w brazylijskiej ambasadzie w Hondurasie skarżył się na to, że został poddany „bombardowaniu elektronami za pomocą mikrofal”, które doprowadziły do „bólu głowy i destabilizacji organów wewnętrznych”.

Pytany przez Amy Goodman z „Democracy Now”: „Jako prezydent, czy masz wiedzę o takich broniach istniejących w Honduraskim arsenale?”, On odpowiedział: „Tak, oczywiście. Użycie takich broni nasila się w czasach kryzysu politycznego.”

Według rosyjskich gazet codziennych, podczas nieudanego puczu przeciwko Michaiłowi Gorbaczowowi w 1991 roku, generał Kobets ostrzegł obrońców rosyjskiego Białego Domu, że może być przeciwko nim wykorzystana technologia kontroli umysłu, („Komsomolskaja Prawda”, wrzesień 7,1991, O. Volkov, „Sluchi o tom chto nam davili na psychiku nepotverzdalis. Poka „). Po puczu, wiceprezes Ligi niezależnych naukowców ZSRR, Victor Sedlecki, opublikował oświadczenie w rosyjskim dzienniku „Komsomolskaja Prawda” w którym stwierdził: „Jako ekspert i osoba prawna oświadczam, że masowa produkcja […] psychotronicznych biogeneratorów została uruchomiona w Kijowie (jest to rzeczywiście bardzo poważny problem). I nie mogę stwierdzić na pewno, że generatory z Kijowa były używane podczas puczu […] Jednakże fakt, że były one używane jest dla mnie oczywisty. Czym są psychotroniczne generatory? Jest to elektroniczny sprzęt wytwarzający efekt zdalnego sterowania organizmem człowieka. Przede wszystkim wpływa na lewą i prawą półkulę kory mózgowej. Jest to również technologia U.S. Project Zombie 5“. Ponadto stwierdził, że ze względu na brak doświadczenia personelu, który go używał, próba wykorzystania generatorów nie powiodła się. Zob. audycja Alexa Jonesa Aaron Alexis: Schizophrenia or Psyop?

W USA, w obecnym czasie, kilkaset osób skarży się na zdalną manipulację ich układu nerwowego przygotowując pozew zbiorowy przeciwko FBI, Departamentowi Obrony i innych agencji, prosząc ich, aby odtajnić dokumenty odnoszące się do ich osoby, oraz wykrycie szkodliwego promieniowania działającego na ich ciała i źródła tych promieni.

Podobnie na ten sam problem narzeka ponad 2000 osób w Rosji, ponad 200 w Europie, ponad 300 w Japonii i dziesiątki ludzi w Chinach i Indiach. Rosyjski polityk, Vladimir Lopatin, który pracował w Komisji Bezpieczeństwa rosyjskiej Dumy Państwowej i wprowadził tam ustawę zakazującą korzystania z tych technologii, przyznał w swojej książce „Broń Psychotroniczna i Bezpieczeństwo Rosji” (wydawnictwo Sinteg, Moskwa, 1999 ), że w Rosji przeprowadzane są eksperymenty na nieświadomych obywatelach, pisząc: „Kompensacja szkód i strat związanych z rehabilitacją społeczną osób cierpiących z powodu destrukcyjnego wpływu informacyjnego musi być realizowana w procesie prawnym. Należy rozumieć, że większość z tych ludzi przechodzi przez szpitale psychiatryczne.” (fragmenty książki w języku angielskim LINK). Vladimir Lopatin odwiedził USA w 1999 roku jako przewodniczący podkomisji wojskowej reformy ZSRR Komitetu Obronności i Bezpieczeństwa państwa, oraz spotkał się z Richardem Cheneyem. W tym czasie został opisany jako „nowej klasy przywódca radzieckich dysydentów”. Potem zniknął z szeregów rosyjskich polityków.

Dlaczego te badania pozostały utajnione do dnia dzisiejszego? Istnieją dwa wyjaśnienia:

  • po pierwsze – istnieje tajny wyścig zbrojeń na świecie, w którym mocarstwa konkurują by zdobyć decydującą przewagę w tej dziedzinie i w ten sposób zdobyć metody kontroli całego świat;.
  • po drugierządy trzymają te technologie w magazynach, ponieważ mogą nie być w stanie kontrolować ich za pomocą demokratycznych środków, i boją się kryzysu który mógłby powstać w wyniku ich błędnych decyzji. W obu przypadkach era demokracji i wolności człowieka w historii dobiega końca.
  • Według oświadczenia byłego, rosyjskiego ministra obrony Serdjukova, za maksymalnie osiem lat, tego typu bronie będą oficjalnie częścią rosyjskiego arsenału wojskowego. Dla demokracji oznaczałoby to początek końca.

W każdym razie, w przeszłości Rosjanie nie podjęli decyzji by wdrożyć te bronie. Kiedy rozpoczęła się budowa amerykańskiego systemu HAARP, z systemem podobno będącym w stanie atakować duże regiony planety poprzez wibrację jonosfery częstotliwościami na których działa ludzki mózg Rosja zadeklarowała chęć zakazu stosowania technologii kontroli umysłu.

Rosyjska Duma Państwowa i w konsekwencji Międzyparlamentarne Zgromadzenie Unii Niepodległych Państw zwróciły się do ONZ, OSCE i Rady Europy w sprawie stworzenia międzynarodowej konwencji o zakazie rozwoju i stosowania broni informacyjnych. Według rosyjskiej gazety „Siegodnia” w marcu 1998 sprawa została omówiona z sekretarzem generalnym ONZ Kofim Ananem, i umieszczona w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. (Linki do materiałów w jęz rosyjskim: LINK, LINK, LINK)

Najprawdopodobniej to USA odmówiło negocjowania tej konwencji, a w konsekwencji zakaz stosowania informacyjnych broni nie był omawiany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nawet w Kongresie USA pojawiły się ustawy proponujące zakaz stosowania technologii kontroli umysłu, ale tylko przez krótki okres czasu. Ustawa została następnie zmieniona w nowej ustawie a zakaz stosowania tych technologii został pominięty w ustawie Space Preservation Bill. Ani Kongres USA ani prezydent USA nie podjęli jakichkolwiek starań by zakazać stosowania broni kontroli umysłu.

(…) [brak w oryg. tekście] w 1999 roku do zakazu manipulacji ludźmi. Uchwała została podjęta po zeznaniach amerykańskiego autora książki “Angels Don’t Play this HAARP”, Nicka Begicha, które najwyraźniej przekonały, Parlament Europejski co do możliwości wykorzystania tego systemu do manipulowania umysłami całych populacji. W sprawozdaniu STOA (Science and Technological Options Assessment) w panelu „Technologie Kontroli Tłumów” podawany jest pierwotny cytat tekstu rezolucji Parlamentu Europejskiego. W nim Parlament Europejski wzywado międzynarodowej konwencji i globalnego zakazu wszystkich badań i rozwoju, czy cywilnych czy też wojskowych broni, które stosują wiedzę o chemicznych, elektrycznych, wibracjach dźwięku lub innych funkcji wpływania na ludzki mózg, które mogą umożliwić wszelkie formy manipulacji ludźmi, w tym wzywa do zakazu rozmieszczenia faktycznego lub prawdopodobnego tych systemów” (40, pg CII, ref. 369).

Podobno w tym samym czasie kraje europejskie zrezygnowały z tej intencji, przyjmując politykę NATO dotyczącą nie-śmiercionośnych broni. Ten sam raport STOA twierdzi, że USA jest głównym promotorem stosowania tych broni oraz, że: „W październiku 1999 roku NATO ogłosiło nową politykę nieśmiercionośnych broni i ich miejsca w arsenałach sojuszniczych” (str. XLV), kontynuując „W 1996 roku nieśmiercionośne bronie określone przez Armię USA zawierają… systemy energii kierunkowej” i „bronie częstotliwości radiowej”.

Systemy energii kierunkowej są dodatkowo określone w dokumencie STOA jako „Systemy broni energii kierunkowej zaprojektowane by pasowały do częstotliwości radiowej celu dla interferencji z aktywnością ludzkiego mózgu na poziomie synaps”. Przez kolejne 13 lat, od 1999 r. te bronie zostały zmodernizowane.

W 1976 roku przyszły doradca bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera, Zbigniew Brzeziński, napisał książkę pt. ”Between two ages. America’s role in the Technetronic Era” Viking Compass Book 1970. W książce przewidział on pojawienie się „bardziej kontrolowanego i kierowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie zdominowane przez elity, których roszczenia do władzy będą opierały się na rzekomo najwyższej naukowej wiedzy (know-how). Nieograniczone przez tradycyjne, liberalne wartości, elity te nie zawahają się przed osiągnięciem celów politycznych przy użyciu najnowszych technik wpływania na zachowanie społeczeństw, utrzymując społeczeństwa pod bliskim nadzorem i kontrolą.”

Wykorzystanie technologii kontroli umysłu było również przewidziane w publikacji Instytutu Studiów Strategicznych w US Army War College, opublikowanej w 1994 r. Scenariusz na rok 2000 oczekiwał wzrostu terroryzmu, handlu narkotykami i przestępczości, zaznaczając, iż „Prezydent był tak otwarty na wykorzystanie rodzaju psychotechnologii która stanowiła rdzeń RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) […] że trzeba było przemyśleć nasze etyczne zakazy manipulowania umysłami wrogów (i potencjalnych przeciwników), zarówno krajowych jak i międzynarodowych […] Poprzez wysiłki prezydenta i bardzo wyrafinowane krajowe „podnoszenie świadomości”, staromodne pojęcie prywatności i suwerenności narodowej zostało zmienione. Wraz z tym jak technologia zmieniła sposób w jaki może być stosowana, rzeczy takie jak osobista odwaga, cechy przywódcze i mentalność wojownika stały się bezprzedmiotowe.” […] „Potencjalni lub możliwi zwolennicy rebelii na całym świecie zostali zidentyfikowani za pomocą kompleksowej międzyagencyjnej bazy danych. Zostali oni zakwalifikowani jako „potencjalni” lub „aktywni” działacze, oraz przeprowadzono zaawansowane symulacje osobowości wykorzystywane do opracowania, psychologicznych kampanii dopasowanych do każdego”.

Więc Instytut Studiów Strategicznych przypuszczał, że w 2000 roku te technologie będą na tyle zaawansowane, że będzie można pozbawić człowieka jego wolności i dostosować jego osobowość na potrzeb rządzących elit. Najprawdopodobniej te technologie miały taką zdolność już w 1994 roku.

Próby zapoznania społeczeństwa z istnieniem takich broni, w odniesieniu do faktu, że jest oczywistym, iż demokratyczne społeczeństwa muszą wymóc natychmiastowy zakaz wykorzystania tych technologii, są systematycznie tłumione.

Vladimir Lopatin napisał: „wyścig zbrojeń przyspiesza w wyniku kategoryzacji [tych systemów]. Tajemnica – jest w pierwszej kolejności sposobem zabezpieczenia okrutnej kontroli nad ludźmi […] sposobem na ograniczanie ich kreatywności, przekształcając ich w biorobotów”, pisząc dalej, że wojna psychotroniczna “już trwa bez wypowiedzenia wojny, potajemnie […] Tylko jeśli prace nad problemem kontroli umysłu nie będą objęte tajemnicą, niezwykłością, tajemniczością, tylko jeśli odbędą się złożone, otwarte, międzynarodowe badania naukowe, wojna psychotroniczna, w tym wykorzystanie broni psychotronicznych może być powstrzymana”.

Autor: Mojmir Babacek

12 lipca , 2015 | ‘Kategorie: Tajne bronie | |

Opublikowano za: http://www.monitor-polski.pl/mam-kolejny-dowod-ze-uzyto-na-mojej-rodzinie-broni-psychotronicznej/

Jak się bronić przed bronią mikrofalową – tortury elektroniczne/gangstalking

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:34

Jak się bronić przed bronią mikrofalową – tortury elektroniczne/gangstalking
Tomasz Tomicki 12.10.2015

Na początek przedstawię swoją osobę i swój przypadek. Od kilku lat jestem aktywistą anty NWO oraz patriotą. Główną metodą walki jest informacja, informuję o różnych zagrożeniach, jednak najwięcej uwagi kieruję na geoinżynierię. Z kilku powodów, mianowicie sam póki co nie muszę przyjmować szczepionek, jeść GMO, mogę unikać chemicznych dodatków do żywności itp, czyste powietrze do oddychania zapewnić sobie jest trudniej.

Jak wiadomo opryski Chemtrails są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska, poza tym powodują także (z powodu nanocząstek aluminium które wnikają nam do mózgu) że jesteśmy bardziej podatni na techniki kontroli umysłu. Także osłabiają naszą wolę i chęć walki, aktualny przykład tego to to że za dwa tygodnie wybory parlamentarne i tradycyjnie ten czas będzie wypełniony bardzo obfitymi opryskami.

Geoinżynieria służy także do modyfikacji pogody, np robią nam deszcze gdy ludzie mają protestować na ulicy, czy powódź aby nas zubożyć. Kolejny powód jest taki że jest to kwestia która nas łączy a nie dzieli. Czy to policjant, pielęgniarka, Polak, Niemiec, prawicowiec, lewicowiec, katolik, ateista, czy też usłużny im urzędnik państwowy. Na wszystkich nas się sypie pył metali ciężkich, rozsiewa bakterie, wirusy itp. Więc jest to sprawa która nas jednoczy, a tego zjednoczenia właśnie potrzeba.  A o geoinżynierii nad naszymi głowami wie raptem kilka % polaków.

Z powodu mojej aktywistycznej działalności jestem prześladowany za pomocą broni mikrofalowej. Zdecydowali się na to po tym gdy zorganizowałem kilka akcji ulotkowych, razem za znajomymi aktywistami rozdaliśmy w centrach miast kilka tysięcy ulotek informujących o geoinżynierii.

Myślę że wybrali ten sposób represji wobec mnie dlatego że jestem uciążliwy ale nie za bardzo znanym aktywistą. Rozgłos wiadomo nie jest im na rękę. A także dlatego że w tego typu prześladowanie nie za bardzo wieżą zwykli ludzie.

Oddziaływanie na mnie tą bronią trwa już prawie pół roku. Na początku zaczynało się od kilku godzin w nocy. Gdy spałem to się budziłem, gdy akurat nie spałem to czułem nierówną prace serca, następnie jego ból, niepokój, miałem tzw zespół niespokojnych nóg, zaczerwienienie spojówek (czym dłużej tym większe), nie mogłem zasnąć pomimo dużego zmęczenia. Oraz słyszę charakterystyczny dźwięk który określił bym jako ciche rytmiczne dudnienie (kilka razy w innym miejscu było równomierne buczenie).

Przy dłuższej ekspozycji pojawiają się także bóle stawów i mięśni. Następnie zwiększano czas oddziaływania aż do całej doby (i tak jest u mnie w domu obecnie). Wyjeżdżałem z domu na noc aby móc normalnie się przespać i zregenerować. Sypałem w pomieszczeniu gospodarczym u rodziny, namiocie i samochodzie. Ale po pewnym czasie prześladowali mnie również tam, znajdywali mnie pomimo tego że kilkukrotnie przemieszczałem się w ciągu nocy samochodem o kilka km. I tam również po czasie np pół godziny byłem atakowany.

Po takiej nocy bywało że kolejny dzień musiałem spędzić tylko na odpoczynku. Było coraz gorzej bo nie miałem się gdzie ukryć, jednej nocy tak mnie wymęczyli że prawdopodobnie bliski byłem zawałowi serca, miałem duszności, ból klatki piersiowej, byłem bardzo słaby. Poza ciągłym oddziaływaniem na mój dom miewam ataki gdy np coś robię na podwórzu. Zdarza się tak gdy dłużej przebywam w jednym miejscu i jest to np silny ból pleców gdy się schylam lub nóg czy ręki jak leżę. Wówczas muszę się oddalić z tego miejsca i następny atak nie następuję szybciej niż po paru minutach w nowym miejscu. Myślę że do lokalizacji mają do dyspozycji sieć telefonii komórkowej, mając prze sobie telefon znajdywali mnie szybciej i częściej. Oraz namierzają nas z satelity “widząc” nasze pole elektromagnetyczne (aurę).

Podczas deszczowej pogody nie nękają mnie nigdzie poza domem, stąd wniosek że takie warunki uniemożliwiają im to. Jeżeli ktoś przebywa w pobliżu mnie to mnie nie atakują, jak również gdy ktoś przyjeżdża do mnie do domu. Zakładam że śledzą moje rozmowy telefoniczne.

Przechodząc do sedna jestem teraz w lepszej sytuacji niż w najgorszym okresie z powodu tego iż odkryłem w jaki sposób można blokować promieniowanie elektromagnetyczne niskich częstotliwości które się przeciw mnie stosuje. Zatrzymuje je woda.

Wzorowałem się tu na wynalazku polskiego naukowca który opatentował maty zawierające cząsteczki wody (maty ADR) które pochłaniają to promieniowanie. Ja użyłem warstwy wody w taki sposób że wlałem ją pomiędzy szyby zespolone z okien PCV. Z tym że nie jest to idealne rozwiązanie bo istnieje ryzyko rozszczelnienia.

Użyłem także szyb z okien drewnianych tworząc komorę z dystansem pomiędzy szybami z aluminiowego pręta kwadratowego (10 mm). całość sklejona jest silikonem do akwariów. Z jednej strony w tym pręcie zrobiłem otwór z gwintem, po nalaniu wody zatkałem otwór śrubą z nawiniętymi konopiami.

Całość musi być umieszczona pomiędzy nami a źródłem promieniowania mikrofalowego. W moim wypadku najprawdopodobniej jest to satelita bo bariery mam tylko nad sobą a są one skuteczne. W tych miejscach gdzie mam zainstalowane te osłony mogę prawie normalnie funkcjonować, spać i wypocząć.

Do zainstalowania tej bariery użyłem m.in. antresoli (łóżka piętrowego), na górze leżą szyby z wodą a pod spodem śpię. W innym miejscu wykonałem odpowiedni stabilny stelaż (szyby muszą być podparte co najmniej jedna podpora na 0,5 m2 powierzchni). W miarę zabezpieczania większej powierzchni mieszkania moja sytuacja będzie się poprawiać. W takich warunkach przyszłością wydają się domu z “zielonym dachem”…

Zamiast szyb możemy użyć nawet mokrego ręcznika w foliowym worku (działa przetestowałem), czy materacu dmuchanego wypełnionego cienką warstwą wody. Ważne by woda zasłaniała co najmniej całą powierzchnie ciała.

Poza skuteczną osłoną z wody w takich wypadkach trzeba bardziej dbać o zdrowie. M.in. ważne jest spożywanie dużej ilości witaminy C (wskazana suplementacja), mięso również zalecam dla regeneracji tkanek. Krzem też jest ważny dla prawidłowego przewodnictwa impulsów nerwowych (np kasz gryczana, glinka biała). Polecam również surowe ekologiczne warzywa, kiełki, dietę rozdzielną. Znajomy który również jest w ten sam sposób prześladowany twierdzi że pomagają mu zioła, hartowanie organizmu naprzemiennymi kąpielami, uprawianie sportu.

Też uważam że tu aktywność fizyczna jest bardzo ważna, mogą to być biegi, marsze, co kto lubi. Trzeba zachować kondycję pomimo tego że w takiej sytuacji jest to trudniejsze. Starać się normalnie żyć, mieć kontakty i przekazywać innym to co nas spotyka. Nie mniej ważna jest nasza wola, nie należy się podawać temu bydłu ze swoimi zabawkami. Uzewnętrzniać swoje emocje, zabijać ich w myślach, czy co kto uważa za stosowną zemstę i utrzymywać kondycję. Miłość zostawmy tym którzy chcą się przenieść na tamten świat.

Opublikowano za: https://piotrbein.wordpress.com/2015/10/13/jak-sie-bronic-przed-bronia-mikrofalowa-tortury-elektronicznegangstalking/

I Seminarium Mind Control w Polsce

Upowszechnia się w Polsce indywidualna kontrola umysłów przez służby specjalne

Wstęp.

Chciałbym na początku przeprosić za nieco przydługi wywód 😉

Ku przestrodze… (co robią z nami służby specjalne wraz ze swoimi “pachołkami” z innych służb i przekupionych osób cywilnych).

    Po konflikcie z funkcjonariuszką SW z Zakładu Karnego na kieleckich Piaskach w 2014 r. (miałem z nią zagadać ale ją olałem w marcu 2014 później jeszcze “czegoś” chciała ode mnie) jestem nękany i podsłuchiwany przez Służby Specjalne (SS) oraz Policję (Służba Więzienna podobno nie – taką informację uzyskałem po rozmowie z dyrektorem aresztu na Piaskach).

Do nękania mojej osoby wdrożono “tajne” projekty tj. gang stalking (grupowe nękanie) & mind control (percepcja podprogowa). W “tajne” projekty zaangażowani byli m.in. niektórzy funkcjonariusze Policji z KMP Kielcach i Krakowie (nie wszyscy mogą być tego nieświadomi). Z zaufanego źródła wiem, że SS mają “swoich” opłaconych ludzi np. biegłych sądowych i lekarzy (żeby prawda nie wyszła na jaw). Są to ludzie zdolni do wszystkiego mogą upozorować wszystko co tylko chcą (“wypadki”, “samobójstwa” itp.) – wszystko na szkodę obywateli.

Powyższa prawdziwa historia związana z pracownikiem SW (quasi psychologiem) sprowadziła się do następujących konsekwencji:

– uniemożliwia mi się skuteczne leczenie (poprzez wpływanie na decyzje lekarzy)

– jestem nękany przez ludzi wynajętych przez służy specjalne tzw. gang stalking

(np. ludzie mówili do mnie: „ty kurwo” oraz ”a masz ty kurwo” w pobliżu stały 2 radiowozy Policji (albo stały tam “przypadkiem”) i pilnowały tych ludzi – zakładam, że nieświadomie, gdyż dostali polecenie z centrali aby tam stać)

– byłem nękany przez funkcjonariuszy Policji z KMP w Kielcach i Krakowie (być może nieświadomych tego w czym uczestniczą)

– byłem śledzony na każdym kroku przez określony czas (jeździli za mną)

– moja matka była kilka razy nękana przez ludzi z tzw. gang stalkingu (pokazali kto tu rządzi)

– jestem podsłuchiwany w domu w Kielcach i poza Kielcami, a także mam podsłuchiwany telefon

(ludzie obok których przechodziłem mówili o moich sprawach z domu i o chorobach, które przechodzę – podsłuchanych – książkowy przykład gang stalkingu – nękają mnie psychicznie)

– wujek kolegi mieszkającego poza Kielcami wyraził się niecenzuralnie o pani psycholog przez podsłuchiwany tel. (powiedział, że trzeba było ją porządnie zerżnąć), kilkanaście dni później w wodzie w całej gminie pojawiła się bakteria E. Coli – „przypadek” albo ktoś ze służb naraził ludzi na utratę zdrowia,

– próbowano nakłonić mnie to popełnienia przestępstwa (percepcja podprogowa), niestety służbom nie udało się tego dokonać (nie wiedzieli, że o mind control i NLP wiem już kilka lat)

    Jak widać komuś nie spodobała się prawda ale tak to jest, gdy rodzice nie potrafią sobie wychować córki, która zajmuje tak odpowiedzialne stanowisko jakim jest stanowisko psychologa.

    W mojej ocenie takie działanie służb specjalnych i funkcjonariuszy policji jest haniebne – jest nadużyciem i bezprawnym działaniem różnych służb zaangażowanych w sprawy prywatne (oficjalnie pracujących pod innym pretekstem, aby nie chodziło o sprawy prywatne i mówienie prawdy).

________

Ponadto:

    SS mogą włamać się do prawie każdego telefonu, który posiada wbudowane usługi WiFi oraz Bluetooth (podsłuch wyłączonego telefonu z baterią w środku również jest możliwy). Przypominam również, że większość usług w internecie jest inwigilowana – projekt Prism (maile, rozmowy itp.).

    SS posiadają także program do przewidywania zachowania człowieka (czytanie myśli) po wprowadzeniu do komputera informacji o jego odpowiedzi na bodźce zewnętrzne (po poddaniu ludzi różnym testom)Edward Snowden:

 ________________________________________

Jak to wygląda z punktu widzenia prawa ?

Nie może być mowy o przestępstwie i zniesławieniu, gdyż zachodzą wszystkie poniższe przesłanki:

  1. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 maja 2008 r. (sygn.: SK 43/05) „w każdym państwie o ustroju demokratycznym osoba publiczna musi liczyć się z tym, że jej poczynania znajdują się pod bacznym oglądem opinii publicznej, czego naturalną konsekwencją są pojawiające się wypowiedzi krytyczne”.
  2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:

1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub

2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

____________________________________________________

Bill Clinton przeprasza za eksperymenty na ludziach:

http://stopzet.org/2016/11/01/bil-clinton-owczesny-prezydent-usa-przeprasza-eksperymenty-ludziach/

_____________

Bibliografia:

Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko Tobie – Marc Goodman, 2016

Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności – Tomasz Ciborski, 2015

Zmyl trop Na barykadach prywatności w sieci – Helen Nissenbaum, Finn Brunton, 2016

_______

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/MKUltra

https://pl.wikipedia.org/wiki/Percepcja_podprogowa

http://stopzet.org/kontrola-umyslu/zorganizowany-stalking/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prism_(program_szpiegowski)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Echelon

http://pastebin.com/BjnH5hjv

http://stopzet.wordpress.com/category/zeznania-ofiar-kontroli-umyslu/

http://fightgangstalking.com/what-is-gang-stalking/

https://stopzet.wordpress.com/2015/03/13/czym-jest-gang-stalking-zorganizowane-osaczenie/

http://pastebin.com/kebjjRuu

Wypowiedz się