Zapraszamy na stronę: AKADEMIA SPORU FINANSOWEGO

 

asf

Misją Akademii Sporu Finansowego jest krzewienie wiedzy o skutkach przemocy finansowo-prawnej jako zasady organizującej życie społeczne oraz indywidualne doradztwo w coraz częstszych konfliktach pojawiających się na styku pomiędzy sferą finansową a realną gospodarki. 

Działalność Akademii Sporu Finansowego polega na edukacji i indywidualnym doradztwie w konfliktach pojawiających się w relacji prawnej: konsument – podmiot rynku finansowego (np. bank, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń) . Oferta Akademii jest skierowana do osób poszkodowanych przez sektor finansowy, które wskutek praktyk sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, znalazły się nieoczekiwanie w niekorzystnej sytuacji finansowo-prawnej.

Polskie państwo budując ład instytucjonalny na bazie doktryny fundamentalizmu rynkowego i monetaryzmu niewystarczająco się angażuje w legislacyjną ochronę konsumenta usług finansowych.

Celem Akademii jest doradztwo finansowo-prawne na rzecz klienta w celu poprawy jego sytuacji. Obecność Akademii w procesie egzekucji roszczenia znosi asymetrię informacyjną i kompetencyjną pomiędzy poszkodowanym a skomplikowanym środowiskiem finansowo-prawnym.

Portal prowadzony jest przez Stanisława Adamczyka, który w latach 2014-2016 aktywnie wspierał ruchy społeczne poszkodowanych przez instytucje rynku finansowego (Pro Futuris, Stop Bankowemu Bezprawiu). Edukował poszkodowanych, kancelarie prawne prowadzące procesy cywilne oraz środowisko akademickie na organizowanych konferencjach naukowych. Lobbował aktywnie za wprowadzeniem do obrotu intelektualnego koncepcji przemocy finansowej. Obecnie współpracuje z Rzecznikiem Finansowym jako ekspert zewnętrzny w sprawach dotyczących osób poszkodowanych, szczególnie w sektorze tzw. “kredytów frankowych”.

Link do portalu.

Redakcja KIP

 

Wypowiedz się